ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/12/2010

פרק ט"ו (גמלאות) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
23
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

15.12.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 390

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ח' בטבת תשע"א (15 בדצמבר 2010), שעה 09:30
הנושא
פרק ט"ו (גמלאות) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
נוכחים
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר
אריה אלדד

זאב נסים

משה מוץ מטלון
מוזמנים
אלוף אבי זמיר, ראש אכ"א, משרד הביטחון

סא"ל שרון אבן טוב, אכ"א – פרויקטורית מודל הקבע, משרד הביטחון

סרן ניר אדלר, ע' יועכ"ל, משרד הביטחון

רס"ן גילי בן מנחם, רל"ש ר' אכ"א, משרד הביטחון

רס"ן תימור פסו, פצ"ר – יועמ"ש כ"א, משרד הביטחון

סא"ל ליאורה רוזנברג, אכ"א – ראש ענף תכנון שכר וגמלאות, משרד הביטחון

משה ינון, מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי, משרד הביטחון

ערן טירקל, היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, משרד הביטחון

אבי רושקה, אגף כוח אדם, צה"ל, משרד הביטחון

ניר רייס, סגן בכיר לממונה על השכר והסכמי עבודה, משרד האוצר

עו"ד אסי מסינג, לשכה משפטית, משרד האוצר

עו"ד אפרת פרוקצ'ה, לשכה משפטית, משרד האוצר

יעקב ברקאי, רכז ביטחון באג"ת, משרד האוצר

רותם פלק, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
עו"ד נועה בן שבת
יעקובית ישפה – מתמחה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ
פרק ט"ו (גמלאות) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012

(תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
היו"ר חיים כץ
יום רביעי בשבוע, ח' בטבת ה- 15 לדצמבר 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות והנושא – פרק ט"ו גמלאות, להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011, 2012, תיקוני חקיקה, התשע"א 2010, פרוטוקול מס' 390. חבר הכנסת זאב נסים שאל מה עמדת הקואליציה. עמדת הקואליציה היא לתמוך בצבא, ליצור צבא חזק, איכותי, בעל יכולת לתת לנו הגנה בעת שנידרש, בתקווה שלא נידרש. זאת עמדת הקואליציה. דיון מס' 4. רביעי בסדרה, ואני חושב שאנחנו הגענו למצב שאנחנו יכולים להתחיל לסכם. אנחנו לא רוצים לקשור את החוק הזה בלקיחת הצבא לשבי, האוצר הצליח לשבור את הצבא ולא נותן לו את ה- 2,000 שקל, עד שהגמלאים לא יסכימו לשנות את מעמדם, ועוד פעם, אני לא מבין מה מעניין את אותו גמלאי, שכרו העלוב של איזה נגד בקבע שמרוויח 5,000 או 6,000 שקל. מבחינתו שאותו נגד לא יקבל תוספת, אותו גמלאי ישמור על העיקרון. אני לא מבין.


לגורמים השלטוניים, ביום שני בתשע וחצי, נקבע דיון בעניין הזה ואני מאוד מאוד מאוד רוצה לקוות שבשכל ישר נפתור את הבעיה הזאת. אני העליתי את הבעיה גם לשר האוצר, גם לראש הממשלה. ראש הממשלה ביקש לבדוק, אני אבדוק אתו היום מה העניינים ואני מקווה שהבעיה תיפתר ואנחנו נבוא לענייננו. ואני חושבת שאולי כדאי להתחיל להקריא או לדבר על השינויים שהוסכמו ואחר-כך נעבור להקראה.


היתה התדיינות על הטבלה וביקשנו מהאוצר לשנות את הטבלה והגענו להסכמה על טבלה חדשה שמדברת ואני אקריא אותה לפרוטוקול, שנדע איפה אנחנו חיים. ניקח את הטבלה הגדולה, קודם כל. בטבלה הגדולה.
נועה בן שבת
חלק א'1.
היו"ר חיים כץ
נלך לצד השמאלי. הצד השמאלי, היה עד 1971 – 42. 72 היה 45, עכשיו זה 43. 73 – 44. 74 – 45. 75 – 45.8, 76 – 46.4, 77 – 47, ו- 78 – 48.
אריה אלדד
כמה זה יוצא הכל ביחד?
היו"ר חיים כץ
כמה זה יוצא הכל ביחד, אם מורידים תמלוגים או לא מורידים תמלוגים?
אריה אלדד
תגיד מה שאתה רוצה.
היו"ר חיים כץ
כל מה שאני רוצה, בסדר. 48. אני הולך לטבלה השנייה של חייל נדרש. חייל המשרת במקצוע נדרש. עד 71 – 42, 72 – 43, 73 – 44, 74 – 45 ו- 75 – 46.
נסים זאב
מה שאתה קורא עכשיו, זה היו ההסכמות?
היו"ר חיים כץ
זה היו ההסכמות.
אריה אלדד
מה קורה אחרי 76, אין חיילים נדרשים?
היו"ר חיים כץ
זה הגיל. אחרי 76, הגיל הוא 46. שנת הלידה, במקום לעשות עליית גיל בבת אחת במכה אחת, עברנו לטבלה מדורגת.

אני הולך על חייל תומך לחימה. עד 71 – 42, 72 – 43, 73 – 44, 74 – 45. חייל לוחם – 42. נשאר אותו דבר כמו שהיה, לא נגענו.
אריה אלדד
וחייל לוחם זה מי שהיה עשר שנים משובץ במקצוע לחימה? אין הגדרה מדויקת?
היו"ר חיים כץ
יש פה קרב שתראה במהלך החוק על ההגדרות ותהיינה הגדרות שאנחנו, שהרמטכ"ל ייקבע ואנחנו נבקש שסגן הממונה על התקציבים שנוגע למשרד הביטחון יאשר במקום ששר האוצר יאשר. בוא, צריך לקרוא לילד בשמו פעם אחת.
אריה אלדד
אם הרמטכ"ל ייקבע – אנחנו רגועים. השאלה היא מה קורה אם משרד האוצר ייקבע. מה זה לוחם.
היו"ר חיים כץ
אז צריך הסכמה של שניהם. ואם לא, הצבא מסכים שהגיל, אנחנו נגיע לזה, למה אנחנו מקדימים את המאוחר?


לטבלה השנייה. בטבלה השנייה הגדרנו מקצוע נדרש. יש חייל לוחם תומך לחימה, סוג שירות, גיל זכאות, כתוב מ- 50 עד 71 – 50.
אריה אלדד
אני לא הבנתי מה הטבלה הזאת. לעומת הטבלה הקודמת.
היו"ר חיים כץ
זה אנשים שממשיכים בשירותם הצבאי ולא רוצים לפרוש. פרשו אחרי 25 שנות שירות, הם לא פרשו בגיל 42.
אבי זמיר
אחרי 25 שנות שירות אדם יכול לפרוש מרצונו. עד היום, אחרי 25 שנות שירות, הוא היה פורש מרצונו ומקבל את הקצבה החל מגיל 50. הטבלה הזאת בעצם מאחרת את הגילאים לגבי מי שאיננו לוחם.
אבי רושקה
מי שיוצא לגמלאות בצבא ההגנה לישראל זה הרמטכ"ל, לצורך העניין, מפטר אותו, מפטר אותו לפי הטבלה הקודמת בגיל 46, 47. אם יבוא עכשיו איש קבע ובגיל 46 יגיד – אני רוצה לקום וללכת, למרות שהרמטכ"ל לא מפטר אותי, הטבלה הזאת באה ואומרת שהוא יהיה זכאי לגמלאות וכדומה, רק מהגילאים שמופיעים פה. כי הוא החליט ללכת מתוך עצמו ולא מתוך זה שהצבא החליט לשחררו. זה כל העניין.
היו"ר חיים כץ
אז הכנסנו פה בנוסף לרובריקה הקיימת, מקצוע נדרש והגדרנו שמקצוע נדרש, כל מי שנולד עד שנת 1971 יישאר 50, מה שהיה. כל מי שנולד בשנים 72, 73, יעלה ל- 51, כל מי שנולד ב- 74 – 75, יעלה ל- 52, כל מי שנולד ב- 76 יעלה ל- 53 ומשנת 1977 יעלה ל- 54. זה, בגדול, מהות החוק.
קריאה
מה זה מקצוע נדרש?
היו"ר חיים כץ
טכנולוגים, מהנדסים, וכן הלאה וכן הלאה, יהיו הגדרות. יהיו הגדרות, כשניכנס לחוק, קודם כל זה לב המאבק – העלאת גיל הפרישה לגילאים האלה. קבענו את הגילאים האלה ועכשיו אנחנו ניגע בחוק, בניסוחים ואתם יודעים שבכתוב, לפעמים לא מקבלים את מה שרוצים.


אנחנו נעבור להקראה. נעיר את ההערות שלנו.
יעקובית ישפה
פרק ט"ו גמלאות.

תיקון חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל (גמלאות).

63. חוק שירות הקבע בצבא-ההגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985 –

(1) בסעיף 10 –

(א)
בסעיף קטן (א) -


(1)
בפסקה (4), אחרי "משירות קבע" יבוא "מחמת אי-מילוי תפקידו כנדרש, מחמת תפקוד לקוי, או מחמת התנהגות החורגת מאמות המידה הנדרשות מחייל בשירות קבע בדרגתו או במעמדו;
היו"ר חיים כץ
תעברי הלאה. אם יש למישהו הערות פה או משהו, שיגיד. גם מהצבא. גם שיש להם הסכם ואסור להם לדבר, בכנסת ישראל מותר לדבר לכולם. נכון? רותם אומר שמותר.
נועה בן שבת
בדיונים הקודמים העלינו את השאלה של עילת הפיטורים, כי זה רק אחת מעילות, חלק מעילות הפיטורים הקיימות היום, ועילות הפיטורים כגון היעדר שירות או צמצום הכוחות הסדירים, לא נמצאים פה, ברשימת העילות.
היו"ר חיים כץ
מסינג, אתה היועץ המשפטי לעניין הזה? שמעת את ההערות.
אסי מסינג
אנחנו דנו בדיונים הקודמים והבהרנו את מהותה של ההצעה. ההצעה מנסה לעשות הבחנה בין פיטורים שהם פיטורים מעילות שהן עילות תפקודיות, שמפורטות כאן או מחמת נכות שמפורטות בסעיפים הקודמים ולגבי הפיטורים הללו לא יהיה שינוי בגיל הקיים ולגבי הפיטורים האחרים שהם פיטורים כולם שהם פיטורי סוגים שונים של פרישות מוקדמות, יועלה הגיל בהתאמה. זה מהותו למעשה של התיקון. ולכן, כל שינוי במבנה בין סעיף 5 ל- 4, למעשה פוגע במטרת התיקון.
היו"ר חיים כץ
OK, בסדר. רצית לשאול משהו, חבר הכנסת אריה אלדד?
אריה אלדד
לא, זה אומר שכל מי שמפוטר על רקע הסעיף הזה, יש לו נקודה שחורה בביוגרפיה.
אבי רושקה
אבל תראה על איזה סעיף הוא משוחרר, תפקוד לקוי, זה לטובתו, הוא יוכל לקבל את הגמלה.
אריה אלדד
יש לזה מקבילות בשירות המדינה?
אבי רושקה
זה בא משם.
אסי מסינג
אני ארחיב בעניין הזה. בשירות המדינה פיטורים שמתבצעים, יש למעשה שני מסלולים, מסלולים מסיבות כפי שכתוב כאן או פיטורי משמעת ויש פיטורים שהם פיטורים של חוזרי פרישות מוקדמות. בחוזרי הפרישות המוקדמות לא מקובל ולמיטב ידיעתי לא היה בשנים האחרונות פיטורים מתחת לגיל 50.
נועה בן שבת
למרות החוק.
אסי מסינג
החוק מאפשר, אבל זו קביעה מפורשת של הנציב, מדיניות של נציב שנים ולכן לא היה צורך לעגן את זה גם בחקיקה.
היו"ר חיים כץ
נעבור הלאה, לסעיף 2.
יעקובית ישפה
(2) אחרי פסקה (4) יבוא:

"(5)
מי שפוטר משירות קבע מסיבה שאינה מנויה בפסקאות (2) עד (4), לאחר תום עשר שנות שירות קבע, - לאחר שהגיע לגיל הקבוע לגביו בחלק א'1 בתוספת, בהתאם לסוג השירות שאליו הוא משויך לפי התנאים שנקבעו לפי סעיף קטן (ג), וכל עוד לא נקבעו תנאים כאמור – לאחר שהגיע לגיל הקבוע לגבי חייל אחר בחלק א'1 בתוספת; ואולם אם מתקיימים בו תנאים שקבעו שר הביטחון ושר האצר – לאחר שהגיע לגיל 42.
נועה בן שבת
פה, השאלה, אנחנו רואים פה ברירת מחדל, כל עוד לא נקבעו תנאים לפי התקנות שאליהן התייחסו הפסקאות הבאות, כל עוד לא יקבלו את התנאים, אז יחול הגיל לגבי כלל אחר שהוא הגיל המאוחר ביותר.
היו"ר חיים כץ
48. האוצר, המדינה, היתה מוכנה להחריג לוחם, היתה מוכנה להחריג מהקבוצה הזאת לוחמים ולהשאיר את זה גיל 42. יחד עם זה, הצבא אומר שהוא בפרק זמן של כמה? חצי שנה? יביא את הניסוחים ועדיף לו להביא את הניסוחים שלו ולא לקבל את ניסוחי המדינה, להגדרות של החיילים. ניסוחי ההגדרות של המדינה, אולי לא תואמים את רצון הצבא ובעדיפות הזאת, בברירת המחדל הזאת, הצבא אומר – אני מעדיף שיהיה 48 מאשר לקבל את ניסוחי המדינה ואני תוך חצי שנה אביא את הניסוחים שלנו. ואנחנו נקבל את זה. ונעבור הלאה.
יעקובית ישפה
"(6)
שר הביטחון ושר האוצר יגישו יחד לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, דין וחשבון על גיבוש הסדר למתן תוספות תגמול לחיילים שהתקיימו בהם התנאים הקבועים בפסקה (4), כנוסחה ערב תחילתו של חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, ושיתקיימו בהם התנאים הקבועים בפסקה (5) לאחר תחילתו של החוק האמור; דין וחשבון כאמור יוגש אחת ל- 3 חודשים, החל מיום כ"ו באדר ב' התשע"א (1 באפריל 2011) ועד לאחר השלמת גיבושו של הסדר כאמור".
היו"ר חיים כץ
אני מקווה שהוא יוגש רק פעם אחת, אחרי שלושה חודשים, ויותר הוא לא יוגש.
רותם פלק
אני חושב שמה שדיברנו, למעשה זה כהודעה לפרוטוקול, ולא נכניס את זה כתיקון לתוך החקיקה.
היו"ר חיים כץ
למה? בוא, זה לא מהותי, בוא שתדע שאנחנו באים לפה ונותנים דיווח.
אסי מסינג
אני חושב שזה לא מהותי לחוק עצמו מכיוון שחוק שירות הקבע אינו מתעסק בתנאים.
היו"ר חיים כץ
אנחנו בתמורה ניתן לכם את ההסכמות ששר האוצר יחליט, למרות שהוא לא מחליט. מי שמחליט זה הממונה על התקציבים.
אסי מסינג
אבל הוא אינו מתעסק, חוק שירות הקבע אבל אינו מתעסק בענייני שכר של משרתי הקבע.
היו"ר חיים כץ
איך, דרך אגב, מעלים את השכר של משרתי הקבע?
אסי מסינג
בהתאם לסיכומים בין המשרדים.
היו"ר חיים כץ
איזה סיכומים?
אסי מסינג
סיכומים שהם תחליפים להסכמים קיבוציים.
היו"ר חיים כץ
איזה סיכומים? אתה יודע על סיכומים?
אסי מסינג
יש, בוודאי.
היו"ר חיים כץ
איזה סיכומים? בוא תגיד לי. איך השכר של משרתי הקבע עולה?
ניר רייס
השכר של משרתי הקבע, יש לו רובד בסיסי שהוא הטבלאות המשולבות הרגילות.
היו"ר חיים כץ
איפה זה כתוב?
ניר רייס
זה כתוב ב- ש / 40.
היו"ר חיים כץ
אני יכול לקבל ממך את זה? לי יש מסמך אחד למה אני יש לי מסמך אחד, יש לי מסמך שאי-שם בשנת 79, 80, היתה החלטת ממשלה חד-פעמית, בהצבעה של שלוש מול אחד, משהו כזה, שקיבלו החלטה להצמיד באופן חד פעמי את השכר של משרתי הקבע לשכר במגזר הציבורי ומאז, אין שום דבר כתוב שאני יודע, שום דבר, אבל נכון שנוהגים להצמיד את השכר לטבלאות של המגזר הציבורי. וראה זה פלא, פתאום לא רוצים להצמיד את ה- 2000 שקל. פתאום אני רואה לא רוצים את ה- 2000 שקל. זאת אומרת, אם היה מסמך כתוב, או אם הצבא היה מתדיין על שכר באופן עצמאי.
ניר רייס
הוא מתדיין על שכר באופן עצמאי.
היו"ר חיים כץ
מתדיין על שכר?
ניר רייס
אנחנו נוהגים בהתאם ל- ש / 40. אנחנו גם חותמים סיכומים עם הצבא. רק לאחרונה, בשבועיים האחרונים, חתמנו על שני סיכומים שעניינם אוכלוסיות הלוחמים, רק בשבועיים האחרונים חתמנו על שני סיכומים שעניינם תגמול ללוחמים, אין להם שום קשר להסכמים של ההסתדרות. יש שתי מערכות, המערכת הבסיסית במשולב, בתוספות כגון גמולי השתלמות, נובעת מהמדינה, גם היא מותאמת כך שיוכרו דברים שלא קיימים במדינה, כדוגמת קורס קצינים ודברים שהם ייחודיים לצבא ויש מערכת שלמה של תוספות שהיא ייחודית למערכת הביטחון והיא נקבעת בסיכומים בין משרד האוצר וצה"ל והדבר הזה, זה דבר שקורה בשוטף.
אבי רושקה
אני חושב שהסוגיה הזאת היא סוגיה מאוד מאוד משמעותית, היא עלתה בדיון הראשון גם. אני חושב שהצבא הולך פה לרפורמה מאוד מאוד משמעותית בנושא מודל הקבע. לקחת אוכלוסיות לגיל 55, 54, וקצינים לגילאי 50, זאת רפורמה שיכולה להביא לסיכון מאוד משמעותי לאיכות הצבא. אם זה היה תלוי בי, גם לא הייתי ממהר עם כל ההסכם. לכן אנחנו שמנו בהסכם שלנו אל מול האוצר סעיף שאינו משתמע. יימשך משא ומתן במשרד האוצר לצה"ל על מודל השכר והתמרוץ בעקבות הסיכום, במטרה לתת לצה"ל כלים ליישום המודל. אני אומר, אם לא יהיה מודל שכר שיתמוך את המודל הגילאים הזה, הוא יכול להביא לשחיקת איכות הצבא.


אנחנו עוד לא השכלנו לסכם את מודל השכר הזה. לכן אני חושב שהסעיף שצריך להביא לידי ביטוי שאומר שאנחנו צריכים לבוא לפה להגיד שסגרנו את הנושא הזה, כדי להבטיח את איכות הצבא הוא חשוב.


אם יורשה לי עוד דבר אחד, הערה לסעיף שצריך לקזז גם שינוי בסעיף. הסעיף הוא חשוב, הערה שלי לסעיף שהוא מנוסח בצורה כזאת שהוא כאילו צריך לתת את המענה למי שפורש מצה"ל. הבעיה שלי היא לא מי שפורש מצה"ל, הבעיה שלי היא מי שנמצא בשירות. צריך לשנות פה את הניסוח.
אסי מסינג
בגלל זה אנחנו חושבים שהמתכונת היא בחוק שירות הקבע.
היו"ר חיים כץ
אנחנו בעוד כמה דקות, כשנסיים בניסוחים, אתה תשב עם נועה ותשב עם נציג הצבא ותנסחו אם אתם רוצים שנצביע היום. אם אתם לא רוצים ויש לכם זמן, גם לי יש זמן. אבל אם אתם רוצים להצביע על הניסוחים, אסי, לא יעזור כלום. אתה יכול להסתייג, דרך אגב.
אסי מסינג
אנחנו עכשיו משנים את מהותו של חוק שירות הקבע גמלאות והופכים אותו לחוק שירות הקבע ושכר, גמלאות השכר? זה המהות, זה מה שיש פה.
היו"ר חיים כץ
לא, לא.
נועה בן שבת
זה חובת דיווח.
אסי מסינג
חובת דיווח אינה יכולה להיות פה, לא בחוק שירות הקבע.
היו"ר חיים כץ
אז תכניס את זה כהוראת שעה, לא יודע מה שאתה רוצה.
נועה בן שבת
אם אתה רוצה שזה יהיה בחוק ההסדרים, תתייחס.
היו"ר חיים כץ
מאחר ואתה באת ועשית את זה בחיפזון ואמרת – אני רוצה את זה בחוק ההסדרים ואני רוצה את זה מהר, ואם זה מהר, אז אתה צריך להבין שיש עליך מגבלות. אם זה היה בזמן רגיל, היינו מושכים את זה חצי שנה, למה החוק ייכנס לפועל בעוד שנתיים או שלוש. בעוד שלוש שנים. עד עוד שלוש שנים הוא לא נכנס בכלל, אין לו את ההשפעה, הוא ייכנס רק בעוד שלוש שנים ואתה מיהרת.
רותם פלק
נכנס לתוקף מהיום שבו הוא עובר, הוא פשוט משפיע על אנשים.
היו"ר חיים כץ
כן, ההשפעה תהיה בעוד שלוש שנים.
רותם פלק
אותו בן-אדם נמצא היום בשירות קבע, זה לא שהוא לא נמצא שם, הוא כבר יודע את גיל הפרישה שלו.
אבי רושקה
אם אתם מחויבים להסכם, אז מה זה מטריד אותך?
רותם פלק
כי יש פה כמה דברים.
אבי רושקה
עצם ההתנגדות שלכם, מעלה בי ספקות.
רותם פלק
אנחנו מוכנים, כפי שגם אמרתי ליושב-ראש הוועדה, אנחנו מוכנים להצהיר לפרוטוקול, אם רוצים בכתב אז אפילו בכתב, שאנחנו מתכוונים לשבת ולהגיע להסכמות.
היו"ר חיים כץ
ואם לא? מה זה מפריע לכם שזה בחוק? מה ההבדל? רותם, אתה ישבת אתי ואמרת – אני מכבד את מילותיי. אתה אמרת. עכשיו, אם אתה מכבד את מילותיך, מה זה משנה לך אם נתת את המילה בעל-פה או כתבת את זה בחוק? אם אתה מתכוון לכבד את מילותיך. בוא, אני רוצה להבין.
ניר רייס
כי חקיקה לא מסדירה.
היו"ר חיים כץ
אתה ניר, אני ישבתי עם רותם, לא ישבתי אתך. ואתו, אתו זה היה, אותך אני לא מכיר, לא ישבתי אתך. אתו ישבתי והוא אמר ואמרתי – רותם אמר. כמו שאני אמרתי לו, כשאני סיכמתי, סיכמתי אתו. אתו, עם רותם סיכמתי. לא אתך.
ניר רייס
אנחנו מסכימים על מה שהוא סיכם.
היו"ר חיים כץ
הוא לא יודע לדבר לבד?
ניר רייס
יש נושאים שהם בתחום המומחיות שלנו.
היו"ר חיים כץ
לא חשוב, הוא לא יודע לדבר? אני לא נכנס לתחום המומחיות. אני לא נכנס לדיונים על המבנה, אני לא נכנס למשא ומתן אחוז ימינה אחוז שמאלה, לא נכנס לזה. אני לא שם. אני בקטע של הדיווח בלבד. שיבוא, אני לא נכנס למשא ומתן, שים לב. אני לא מדבר על מומחיות, אני לא מדבר על כלום, אני מדבר על לבוא לדווח. זה מה שאני מדבר. והוא התחייב לבוא לדווח. אז אני לא נוגע, זה לא קטע של מומחיות בכלל.
אבי רושקה
ההתנהגות של האוצר אפילו מעצבנת אותי. הם אומרים בחוק, במה הם משתמשים בחוק? הם אומרים – אם הצבא לא יגדיר מערכים, אז הם ירוצו לגיל 50. להכניס בחוק, לשים לי ענישה. אבל כשכולם אומרים פה לדווח על הסכם השכר, זה – אסור.
היו"ר חיים כץ
ידווחו, ידווחו. ידווחו.
רותם פלק
אדוני היושב-ראש, כפי שאמרתי לך ואין לי בעיה להגיד את זה גם לאבי, כי גם אמרתי את זה לאבי, אין לי שום בעיה להצהיר לפרוטוקול שאנחנו נגיע לפה אחת לשלושה חודשים לדווח, אין לכם שום בעיה הרי לזמן אותנו מחר בבוקר שנבוא. כל פעם שהוועדה מזמנת אותנו, אנחנו הרי מחויבים לבוא.
היו"ר חיים כץ
אבל תשמע, לצורך השקט, לצורך השקט של אלה שהולכים, תראה, בקטע הזה יש נותנים ויש מקבלים. הצד של הממשלה מקבל, הצד של הצבא נותן.
רותם פלק
זה ממשלה אחת, אדוני היושב-ראש.
ניר רייס
הצבא כפוף לממשלה, למיטב ידיעתי.
רותם פלק
הוא חלק מהממשלה.
ניר רייס
הם עובדים בממשלה.
רותם פלק
כפוף למרות הממשלה. זה כלל בסיסי במדינה.
היו"ר חיים כץ
יש את הכללים ויש את החיים. בחיים, אם עד אתמול הוא יצא לפנסיה בגיל 44, מחר הוא יצא 45. והוא נתן משהו, וכשהוא נתן את השנה הזאת יכול להיות שזאת תהיה בדיוק השנה שלא יקראו לו לעבודה בקריירה ב'. יכול להיות. יכול להיות שלא. יכול להיות שבשנה הזאת הוא יצבור עוד ניסיון וזה, אבל יכול להיות. עכשיו אנחנו באים, ואומרים – וואלה, מסכימים. מסכימים, מוכנים. קח, תכניס בחוק, אין בזה כלום. אין בזה כלום. אני קונה ממך בית, אומר לך – וואלה, בוא תראה לי עוד חצי שנה, תן לי פעם לעשות סיור בבית. אתה אומר לי – שמע, אני אתן לך, סמוך עלי. אני אומר לך – אני רוצה את זה כתוב. אם לא, לא מוכר.
רותם פלק
אני אפילו אמרתי, אני מוכן להעביר את זה בכתב, אם צריך.
היו"ר חיים כץ
אם אתה מוכן הכל, תקשיב, זה יהיה בחוק, ואם לא – תסתייג.
נועה בן שבת
אפשר להציע, כדי להתגבר על הבעיה שהעלה אסי מסינג, שהוא חושב שאולי זה לא מקומו בתוך שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל, אז הוא יכול להיות בתוך חוק ההסדרים. יש סעיף שייקבע שיהיה לכם חובת דיווח על הנושא של השכר.
רותם פלק
אני אומר את זה לפני שהתייעצתי עם היועץ המשפטי שלי, יכול להיות שתשים פה סעיף אחרון שהממשלה תדווח אחת לשלושה חודשים לוועדה על יישומו של חוק זה.
נועה בן שבת
לא על יישומו של חוק זה, לא.
היו"ר חיים כץ
על התקדמות בחוק.
רותם פלק
אבל אז יש לך בדיוק את הדיווח הזה.
נועה בן שבת
אם אתם רוצים, זה לא יהיה בחוק שירות הקבע, אבל זה יהיה בחוק ההסדרים.
רותם פלק
אבל אז זה כבר לא בתיקון הזה. אתם רוצים להביא תיקון נפרד, שיהיה בתיקון נפרד.
היו"ר חיים כץ
אסי, זה עונה לך על הדרישות?
ניר רייס
אין שום חוק שיש בו חובת דיווח על משא ומתן.
נועה בן שבת
על התקדמות גיבוש ההסדר.
ניר רייס
אין שום חוק שיש בו חובת דיווח על משא ומתן.
היו"ר חיים כץ
תקשיב, אתם, ניר, אתם מקבלים, אתם כנראה מקבלים הכל בקלות.
קריאה
חוצפה.
היו"ר חיים כץ
ואתם לא יודעים לתת. ואם אנחנו באים לפה, תקשיב, ואם אנחנו באים לפה ולא דורשים כלום, ולא דורשים כלום חוץ מדיווח ואתם לא נותנים, אז אתם תצטרכו לעלות על הדוכן ולהסתייג ולהסביר למה אתם לא מוכנים לתת דיווח.
ניר רייס
אנחנו מוכנים לתת דיווח.
היו"ר חיים כץ
אתם תתנו דיווח בחוק. חבל לך על הזמן, לא יהיה משהו אחר. אני מקווה שהוועדה תתמוך בי ואנחנו נצביע על זה ככה, ואז אתה תוכל להסתייג. זכותך להגיש הסתייגות.
נסים זאב
חיים, אולי אחת לשלושה חודשים זה קצת מוגזם?
היו"ר חיים כץ
הם רוצים תוך חצי שנה לגמור את זה בכלל. זה פעם אחת יבוא.
נסים זאב
השאלה אם זה באמת כך.
היו"ר חיים כץ
הצבא רוצה לגמור את זה תוך חצי שנה. אחרת הם לא יגמרו את זה, חבל על הזמן.
נסים זאב
זה נשמע כאילו כל שלושה חודשים לבוא.
היו"ר חיים כץ
באמת נדמה לך שאני מובטל?
נסים זאב
אני עליך סומך, אתה לא יודע איך דברים מתגלגלים?
היו"ר חיים כץ
טוב. תקריאי את זה והם יוכלו להסתייג.
קריאה
את הנוסח צריך לשנות. צריכים לעבוד על הנוסח.
אבי רושקה
מה שאמרתי קודם שזה כמו שאמרת לא יהיה רק לפורשים אלא למי שמשרת, חיים, אז נשנה.
קריאה
אז זה לא יכול לשבת בחוק הזה.
היו"ר חיים כץ
אמרה היועצת המשפטית של הוועדה שזה לא בחוק, זה יהיה בחוק ההסדרים, כהגדרה.
נועה בן שבת
זאת אומרת, יהיה סעיף, אחרי הסעיף הזה, סעיף 63, יהיה 63(א) שבו יהיה.
רותם פלק
זה תקדים בתחום יחסי העבודה, אדוני היושב-ראש.
היו"ר חיים כץ
בסדר. שמע, אני הייתי אתמול בדיון על הפרקליטים, אתה יודע, אין מין שלא למינו ושם שמעתי שני דברים, אני לא אתן לכם, שמעתי, לא אני אומר לכם, מצטט בין השורות, אני לא אתן לכם בגלל שעוד הרבה מחכים, זאת אומרת, לא שאני לא אתן לכם בגלל שאתם לא ראויים, לא שאני לא אתן לכם בגלל שאתם לא ראויים, אני לא אומר שאתם לא ראויים. יכול להיות שאתם ראויים, אבל אני לא אתן לכם בגלל שאחרים מחכים, בי"ת, בגלל שאין לכם שלטר, אני לא אשב אתכם אם לא תפסיקו את השביתה. עכשיו, גם אם אתם מוכנים להפסיק את השביתה לכאורה, אבל לא תצהירו שאתם מפסיקים את השביתה, אני לא אשב. וזה לא תקדים למערכת יחסי עבודה? לא יודע.
רותם פלק
יש תשובות לזה, אבל אני לא חושב שזה המקום.
היו"ר חיים כץ
אני אשב עם אילן, אתך, עם מי שאתה רוצה. אתם תסבירו לי, אני גם רוצה להבין. אבל זה לא העניין הזה ואנחנו את החוק הזה, אנחנו רוצים, אני התחייבתי, דרך אגב, שאני אעביר אותו. אני אצביע עליו וכל המהות שלו וכל הזה, תהיה בפנים, כמו שהתחייבתי. היא תהיה. אבל אפשרות דיווח, זה לא מהות.
נועה בן שבת
היה התנאת תוקף הסעיף הזה במתן, בקביעת התמריצים.
היו"ר חיים כץ
אחרת לא יהיה צבא. גם אתה, אני רוצה לקוות, רוצה צבא טוב.
רותם פלק
כבוד היושב-ראש, לא צריך את הדבר הזה.
נסים זאב
הוא מתחייב בלי חקיקה.
היו"ר חיים כץ
אין כזה דבר.
רותם פלק
אני יכול להצהיר את זה ואתה יכול לבוא לפה אחת ליומיים, אם אתם רוצים.
נסים זאב
הבעיה שזה לא מחייב אותך, זה מה שאומר היושב-ראש.
אבי רושקה
ודאי שיכול לחייב אותו.
נסים זאב
אם זה לא בחקיקה, מה יחייב אותך?
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה שזה לא יהיה כתוב? אתה רוצה שזה לא יהיה כתוב? אומר הצבא – אני תוך פרק זמן קצר של חצי שנה, אבוא עם ההגדרות של החיילים. תוריד את ברירת המחדל ל- 45.
אבי רושקה
לא, זה אני לא יכול לעשות בגלל שאי-אפשר לשים את ברירת המחדל איפה שהוא באמצע. ברירת המחדל צריכה להיות במקום שבו קובעים את הרף ומבין, אנחנו מגדירים חריגים כלפי מטה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים הלאה. עזוב את הסעיף הזה, אחרת אנחנו נריב עד מחרתיים. עזוב רגע את הסעיף הזה, נמשיך הלאה.
יעקובית ישפה
(2) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(1)
שר הביטחון, באישור הממשלה, ייקבע לגבי סוגי השירות המפורטים בחלק א'1 ובחלק ד' בתוספת, את התנאים שבהתקיימם ישויך חייל לאחד מאותם סוגי שירות; תקנות לפי פסקה זו יותקנו עד יום י"ח בטבת התשע"ג (31 בדצמבר 2012).
היו"ר חיים כץ
אתם בצבא רוצים אישור ממשלה? לא מספיק אוצר?
נועה בן שבת
אישור אוצר יגרום למצב שיכול להיות ששני הצדדים יחשידו.
אבי רושקה
הם רצו אוצר, דרך אגב, אנחנו לא רצינו.
רותם פלק
אנחנו חשבנו שנכון יותר אוצר. אבל הסכמנו להתפשר על ממשלה.
היו"ר חיים כץ
אתם מוכנים שבמקום ממשלה, יהיה כתוב ועדת העבודה והרווחה?
קריאה
התשובה – לא.
קריאה
המלצת הממשלה בהחלטת ועדת העבודה.
היו"ר חיים כץ
כלום אני לא יודע לקבל מכם, כלום. כלום.
נסים זאב
לא, הוא מוכן בתנאי שיהיה כתוב יושב-ראש הוועדה.
היו"ר חיים כץ
עזוב, הוועדה.
יעקובית ישפה
ואם לא מתקינים את התקנות עד המועד הזה, חלה ברירת המחדל, השאלה אם אפשר להעביר את זה להכרעה במקרה שאין הסכמה.
היו"ר חיים כץ
הממשלה. ואז זה חל ברירת המחדל ואנחנו עוברים ל- 2. שר הביטחון, בהסכמת שר האוצר-?

(2)
שר הביטחון בהסכמת שר האוצר, רשאי לשנות את התנאים שנקבעו לפי פסקה (1)."
נועה בן שבת
אז אנחנו משאירים את זה, יש פה, הגורם שמאשר בהתחלה הוא יהיה הממשלה והשינויים יקבל את הסכמת שר האוצר.


גם לשינויים לא יינתן אישור הוועדה?
היו"ר חיים כץ
לא. הוועדה לא סמכות, גם אני חושב שהיא לא סמכות. אם הצבא והשרים מחליטים, דיווח אבל ייתן לוועדה? להוסיף דיווח לוועדת העבודה והרווחה?
אסי מסינג
התנאים יפורסמו ברשומות.
היו"ר חיים כץ
דיווח לוועדת העבודה והרווחה?
אסי מסינג
עותק מהתקנות?
היו"ר חיים כץ
לא, דיווח. אחרי ששר האוצר ומשרד הביטחון אישרו והממשלה אישרה, אפשר לדווח לוועדת העובדה והרווחה?
אסי מסינג
עותק מהפרסום, כן. עותק לפני הפרסום.
היו"ר חיים כץ
תמשיכי.
יעקובית ישפה
(2)
בסעיף 13, במקום "בהתאם לחודש לידתו, בחלק א' בתוספת" יבוא "בחלק א'1 בתוספת, בהתאם לסוג השירות שאליו הוא משויך לפי התנאים שנקבעו לפי סעיף 10(ג).
נועה בן שבת
אדוני, כאן אין ברירת מחדל, למרות שבעצם אנחנו גם תלויים בתקנות. השאלה אם לא עלול להיגרם איזה שהוא, אם לא יותקנו תקנות, מה יהיה אז לגבי אותם פורשים מרצון בהסכמת רמטכ"ל.
אסי מסינג
זה די מובן שמבחינתנו ההסדר הקודם חל, בטח בעניין של סעיף 13, מכיוון שהוא מפנה.
נועה בן שבת
זה לא מובן.
אסי מסינג
אפשר להדגיש, אפשר לסדר את זה ולהדגיש שזה יהיה אותו דבר. להוסיף.
היו"ר חיים כץ
תרשמי. תרשמי. אדוני, אתה תיכנס לניסוח?
משה ינון
כן, כן. נשב אחרי זה.
יעקובית ישפה
(2א)
בסעיף 15, במקום "פסקאות (2), (3) או (4)" יבוא "פסקאות (2) עד (5)".

(3)
בסעיף 54(ב) במקום "חמישים, והרמטכ"ל לא הסכים בכתב לפרישתו" יבוא "הקבוע לגביו בחלק ד' בתוספת, בהתאם לסוג השירות שאליו הוא משויך לפי התנאים שנקבעו לפי סעיף 10(ג)" ובמקום "יגיע לגיל חמישים" יבוא "יגיע לגיל האמור";
היו"ר חיים כץ
פה עכשיו לא צריך את זה, הטבלאות נכנסות.
יעקובית ישפה
הסעיף מפנה לטבלאות, בעצם.
היו"ר חיים כץ
ה- 50 זה הטבלאות.
יעקובית ישפה
ברירת המחדל צריכה לחול, גם פה צריך לקבוע איזה שהוא כלל של ברירת מחדל, למקרה שלא ייקבעו התקנות.
היו"ר חיים כץ
רותם, אבי זמיר, שמעתם מה שהיא אמרה?
יעקובית ישפה
גם כאן, כל עוד לא נקבעות התקנות, יש לקבוע כלל ברירת מחדל.
היו"ר חיים כץ
55?
קריאה
זה ברירת המחדל המחמירה. באותו היגיון.
יעקובית ישפה
עד שהם יגיעו לזה, יספיקו כבר להגדיר מערכים, כי מדובר באנשים שפורשים.
היו"ר חיים כץ
את חושבת? את מוכנה לחתום על זה?
יעקובית ישפה
סביר להניח שאם מדובר באנשים ילידי 72 ואילך, עד שהם יגיעו לגיל 50.
היו"ר חיים כץ
נולדו בשנת 72 היום הם בני 38. בני 38 עד 55 זה עוד 17. נראה לך סביר? יש לכם מספיק זמן?
קריאה
לכתוב תקנות – כן.
היו"ר חיים כץ
סעיף 4.
יעקובית ישפה
(4)
בתוספת -
(1) בכותרת, במקום "(סעיפים 10(א)(4), 12(2), 13, 23א(ג), 33, 34(ה)(1))" יבוא "(סעיפים 10(א)(4) ו- (5) ו- (ג), 12(2), 13, 23א(ג), 33, 34(ה)(1), 54(ב))".

(2) בחלק א', בכותרת, במקום "(סעיפים 10(א)(4), 13)" יבוא "(סעיף 10(א)(4))".
נועה בן שבת
בסעיף ג' מופיעות שתי הטבלאות שציינת קודם את התיקונים בהם, אז אולי אין צורך.
היו"ר חיים כץ
זה נכון. אבל חסר פה, סיימנו את ההקראה? חסר פה, סיכמנו עם האוצר שיכניסו את הקטע של תנאי הפרישה.
רותם פלק
בפנים, זה תוקן. זה מה שהיה עד סעיף 5.
קריאה
הוספנו את סעיף 5, זה קודם לא היה שם.
נועה בן שבת
כיוון שהוספנו פסקה, הוצאנו חלק מהחיילים מפסקה 4 לפסקה 5, העברנו אותם לפסקה 5 ולא תיקנו, לא הוסיפו את פסקה 5 לזכאות למענק פרישה.
היו"ר חיים כץ
רוצים להצביע, תכניס. בואו, תקבלו החלטה על הדיווח, איפה זה ייעשה, פה או בחוק ההסדרים, משום שאני רוצה להצביע על החוק.
אסי מסינג
הדיווח, אם צריך להיות, אז אם בכלל, אז זה דיווח על השגת ההסדר. דיווח בדבר התקדמות ההסדר, מה משמעותו? מה מהותו?
היו"ר חיים כץ
זה הסיכום. זה הסיכום. בוא נתחיל שזה הסיכום.
רותם פלק
אבל זה סיכום לפרוטוקול, אדוני היושב-ראש.
היו"ר חיים כץ
זה הסיכום, כשאנחנו סיכמנו על הטבלאות היה ביני לבין נציג האוצר סיכום שיהיה דיווח, שיהיה דיווח אחת לשלושה חודשים. אני מקווה שזה יהיה דיווח חד פעמי, שאחרי חצי שנה, החוק, התנאים יסוכמו ונגמר הסיפור. ואנחנו רוצים את הדיווח, מאחר ואין לו מהות. אין לו מהות והוא לא משנה את בסיס החוק והוא לא כלכלי והוא לא תקציבי והוא לא כלום, אנחנו רוצים שיהיה כתוב בחוק.
נסים זאב
אדוני היושב-ראש, יש לי שאלה להבנה. מי שכבר רוב שנותיו נמצא בשירות קבע, גם החוק הזה חל עליו?
היו"ר חיים כץ
כן.
נסים זאב
למה?
היו"ר חיים כץ
למעשה, לא חל עליו, רק על אלה שרוצים מרצון, רק אלה מרצון והם מעל 25 שנה. גם מי שבקבע והוא צעיר. גם מי שבן 37 והוא בקבע.
קריאה
המוגנים היחידים זה מי שהיום גילו 38, 39. כל היתר – החוק חל עליהם. זה שינוי משמעותי, אתה צודק.
נסים זאב
אני לא חושב שזה פייר. מי שרוב שנותיו כבר בקבע, אם אני לוקח נאמר מגיל 22, עד גיל 50, ורוב שנותיו הוא כבר, לפי ההצעה החדשה, הוא כבר שירת בצה"ל.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להסביר. הוא, אם הוא בן 32, הוספתי לו שנה.
נסים זאב
את זה הבנתי.
היו"ר חיים כץ
קודם החוק היה לפני זה, אבל לפני שמונה שנים. לפני שמונה שנים, אלא אם הוא עושה להם טובה, שמע מה אני אמר, הוא מעלה להם את האחוזים, נותן להם מקור פרנסה. במקום שישבו בבית עם חצי פנסיה, במקום שישבו בבית עם חצי פנסיה, מגדילים את האחוזים. יש להם גם שנות עבודה יותר, הם בגיל מת. 50 זה גיל מת בשוק העבודה. לא קולטים אותם, אלא אם באים להיות חברי כנסת.


אני רוצה להגיד, בשנת 2003, לפני שבע שנים, ממשלת ישראל למרות שאני הצבעתי נגד, העלתה את גיל הפרישה.
נסים זאב
כאשר מישהו רוצה מרצון, אם מישהו רוצה מרצון שלא לשנות את התנאים, לפחות מי שכבר רוב שנותיו נתן.
היו"ר חיים כץ
אני חושב שזה רעיון טוב, אבל אתה תגיש הסתייגות. לפחות הסתייגות.
נסים זאב
OK.
היו"ר חיים כץ
כן, בנושא הזה תגיש הסתייגות דיבור.
רותם פלק
אדוני היושב-ראש, לשם הדיוק, מה שאנחנו הסכמנו זה להגיד לפרוטוקול שאנחנו נדווח אחת לשלושה חודשים, אמרתי עוד פעם, אם רוצים להחיל את זה.
היו"ר חיים כץ
נכון, נכון מה שאתה אומר ואני מרחיב את זה. אתה צודק במאה אחוז, מאחר ואני מלא חששות ואני לא משנה לא את המהות ולא את התוכן ולא כלום, ואני מלא חששות ואני נציגם, וטוב שכך, של המשרתים בקבע. כי כמה שאני נכנס יותר לעניין, אני מבין עד כמה הם חשופים בצריח, בנושא השכר. עד כמה הם חשופים בצריח, בנושא השכר, ואני, נפלה בחלקי הזכות לא להיות שר. שים לב מה אני אומר לך, נפלה בחלקי הזכות לא להיות שר, ולהיות יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ואתה לא מבין כמה נלחמתי שהחוק הזה יהיה אצלי. סגן הממונה על התקציבים היה בדיון שנלחמתי על החוק, וראש הממשלה היה ושר האוצר היה ויושב-ראש הכנסת היה, ושר התחבורה היה, ויושב-ראש הקואליציה היה, והיו עוד ועוד וזה היה במשרד ראש הממשלה ואני אמרתי – זה מה אני רוצה. תעלו למגרש. אני רציתי בשביל שיצא חוק טוב וזה מוקלט. ורציתי בשביל שיצא חוק טוב. ואני חושב שיצא בסדר. כך אני חושב. ואני רוצה דיווח. אבל אתה, אני רוצה, אם אתה לא רוצה אותו בחוק, אז הוא יהיה בחוק ההסדרים, ואם אתה רוצה, אתה יכול להסתייג. אבל אם תסתייג, אני אמשוך את זה חזרה לוועדה ואפיל את זה.
רותם פלק
אני רק אומר שאם רוצים להוסיף סעיף אחרון לחוק שאומר שהממשלה תדווח על יישום החוק הזה.
היו"ר חיים כץ
לא הממשלה.
רותם פלק
על יישום חוק זה. באותו דיווח אתם תבקשו את הדיווח.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא לא יושם, הוא לא יושם, רותם. תשמע, אתה כלכלן מעולה ואני עורך-דין גרוע. אבל מה שאתה אומר, כשאתה אומר על יישום חוק זה, זאת אומרת אתה, על יישום חוק זה, אתה צריך לבוא לדווח בעוד שלוש שנים. זה החודש הראשון שהוא מתחיל להיות מיושם. כל עוד הוא באמצע הדרך, הוא לא מיושם. על פניו, בלי שאני אבין בעריכת דין.
קריאה
זה גם לא יישום החוק. זה לא יישום החוק.
היו"ר חיים כץ
זה גם לא יישום החוק.
אבי זמיר
מה שמפריע לי, שזה מפריע לך. אלא אם כן הידיים לא נקיות, לא יודע.
רותם פלק
זה לא קשור, אבי.
אבי זמיר
זה קשור. אתה יודע טוב מאוד.
נסים זאב
מה זה משנה אם זה בחוק או בחוק ההסדרים?
היו"ר חיים כץ
אסי, איפה אתה רוצה את זה, בחוק ההסדרים או בגוף החוק?
אסי מסינג
כן, בחוק ההסדרים זה בוודאי לא פה.
נועה בן שבת
כמובן, זה יהיה בסעיף 63(א) ויהיה כתוב אותו דבר ששר הביטחון רשאי להגיש ביחד לוועדת העבודה דין וחשבון לגבי.
היו"ר חיים כץ
דיווח לא דין וחשבון. לא חייבים לנו דין וחשבון.
נועה בן שבת
דיווח על גיבוש הסדר למתן תוספת לחיילים שגיל הזכאות לקצבת זקנה.
היו"ר חיים כץ
על השכר, השכר. תשב בניסוח, משה. זה עדכון הוועדה על התקדמות. לא רוצה שום דבר מהותי, לא רוצה, לא מעורב במשא ומתן. חבל שאני לא מעורב במשא ומתן, בואו, אני אומר לכם.
אסי מסינג
מה שאפשר להציע, על אף שאנחנו, שוב, אנחנו חושבים שזה לא נכון לעגן את זה בחקיקה, אבל אם הוועדה דורשת, אז ששר הביטחון עם שר האוצר יגישו יחד לוועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת דיווח בדבר גיבוש הסדר.
היו"ר חיים כץ
תדווח אתם, תסכם אתם. תשבו עשר דקות, נעשה הפסקה, נצביע על זה היום. לא נעשה עוד ישיבה. יש שלושה עורכי-דין, אני מכריז על הפסקה של עשר דקות. שבו, תנסחו, נגמור את העניין.

הישיבה נפסקה בשעה 10:30 ונתחדשה בשעה 11:00
היו"ר חיים כץ
ההפסקה היתה יותר ארוכה מכפי שרצינו, יחד עם זה, כנראה שקשה להגיע להסכמות. כשהופכים הסכמות להסכם ונכנסים עורכי-הדין אז זה לוקח זמן, שם באות המילים ועדיין ח' בטבת, ה- 15 לדצמבר 2010, ואני מתכבד שוב, לחדש את ישיבת ועדת העובדה והרווחה בפרק ט"ו גמלאות להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012. וגברתי, היועצת המשפטית, למה הגעתם?
נועה בן שבת
למעשה, מתווסף עכשיו סעיף, לאחר הסעיף שבו מתוקן חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל, יתווסף סעיף נוסף שכותרתו תהיה דיווח לוועדה. שר הביטחון ושר האוצר יגישו.
היו"ר חיים כץ
דיווח לוועדה כל שלושה חודשים?
נועה בן שבת
כן, מייד נקרא את זה: שר הביטחון ושר האוצר יגישו יחד לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, דיווח בדבר גיבוש הסדר שכר הנלווה ליישום תיקון חוק שירות הקבע בצבא ההגנה לישראל לפי הוראות סעיף 63. דין וחשבון או דיווח כאמור יוגש אחת לשלושה חודשים, החל מיום ו' באדר ב' התשע"א 1 באפריל 2011, ועד להשלמת גיבושו של הסדר כאמור.

הצבעה
בעד – רוב

נגד – מיעוט

הצעת החוק התקבלה
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק התקבלה על-ידי כל הח"כים שנמצאים פה ואין נמנעים ואין מתנגדים ואני רוצה לעשות רוויזיה על החוק ומי נגד הרוויזיה, ירים את ידו. תודה רבה.

הצבעה

בעד – מיעוט

נגד – רוב

הרוויזיה לא התקבלה
היו"ר חיים כץ
הרוויזיה לא התקבלה. עכשיו אנחנו יודעים שאף אחד, משום מקום, לא יכול לצוץ ולהגיד אני רוצה רוויזיה וקיבלתם את מה שהתחייבנו ואני מקווה שזה יעבור בחוק ההסדרים. אני חושב שהוועדה קיבלה הצעת חוק חשובה, לביטחון מדינת ישראל ועשתה כמיטב יכולתה לאפשר לצבא להיות טוב, יעיל, חזק, כמו שכולנו, כל הצדדים מקווים, ואני מקווה שגם החיילים שיהיו בקבע וגם אזרחי מדינת ישראל, ייהנו ממה שאנחנו עשינו פה. אני חייב להודות לראש אכ"א, לא טבעי שיבוא לכל הדיונים והוא בא וגילה רגישות וענייניות ורצה ונלחם וזה יפה, יפה לראות שכך הם הדברים, גם לממונה על התקציבים שבא פתוח ומוכן לשמוע, ולפעמים מתגמש קצת, לא יותר מדי. אני חושב שזה Win-win. המערכת קיבלה את מה שהיא רוצה והצבא קיבל את הרע במיעוטו, יכול להיות שהוא רצה יותר טוב, הוא קיבל את הרע במיעוטו ואני מקווה שהוצאנו מפה חוק טוב. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים