ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2010

פרק י"ב (מסים - יועצי מס) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
18
ועדת הכספים

14.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ז' בטבת התשע"א (14 בדצמבר 2010), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2001

פרק י"ב, סעיף 50 (מסים – חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי המס, קבלת רשיון)
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

מגלי והבה

שלי יחימוביץ

ליה שמטוב
מוזמנים
שי אהרונוביץ, ממונה מיסוי יחיד, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

עו"ד שלומית ארליך, משרד המשפטים

עו"ד יבינה זכאי בראונר, עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

ענת חיים, לשכת שר החינוך

חנה ג'ינו, יו"ר ועדת חקיקה וייצוג בכנסת, לשכת יועצי המס

הרב אליהו וינמן, חבר איגוד מנהלי סמינרים בית יעקב

בני רענאי, יועץ מס

צבי לביא, עיתונאי YNET
עמי צדיק, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2001

פרק י"ב (מסים – יועצי מס)

סעיף 50 – חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי המס, קבלת רשיון
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. יש לנו סדר יום עמוס. אנחנו מתחילים בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2001, פרק י"ב (מסים – יועצי מס). סעיף 50 – חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי המס, קבלת רשיון.


מי מציג את הנושא?
שגית אפיק
בתוך חוק ההסדרים מונח בפניכם תיקון לסעיף 10 לחוק הסדרת העיסוק ביועצי מס. סעיף 10 לחוק הסדרת העיסוק ביועצי מס עוסק בכשירות לכניסה, לדרישות הסף, ללימודים ולהתמחות על מנת להיות יועץ מס. סעיף הכשירות היום, דרישות הסף שמנויות בו הן תעודת בגרות או תעודה אחרת שאושרה על ידי משרד החינוך והתרבות כמקבילה לתעודת בגרות או תואר אקדמי או 12 שנות לימוד ועמידה בבחינות שקבועות בתקנות הסדרת הייעוץ בייצוג יועצי מס.


יש כאן למעשה בקשה להרחיב את דרישות הסף האלה ולקבוע שאפשר יהיה להיכנס למקצוע הזה גם בבחינות שנערכות על ידי תאגיד שמתמחה בעריכה ובכתיבה של בחינות שהמנהל הכללי של משרד החינוך אישר שמדובר בבחינות שיש להן דמיון לבחינות בגרות. מדובר בבחינות של לשון, אנגלית ומתמטיקה.


כל התיקון הארוך הזה נועד כדי להרחיב מעט את דרישות הסף בהקשר הזה. האמת היא שכשקראתי את התיקון הזה, אני חייבת לומר שקצת התפלאתי כי כאשר מסתכלים על הגדרת העיסוק בחקיקה החדשה, יש הבחנה בין שני מצבים: בין מצב שבו דרישות הסף הן דרישות מחמירות ואז נדרשת באמת תעודת בגרות ויש דרישות ללימודים מסוימים לפני שנכנסים למקצוע מסוים, לבין מצב שבו המקצוע וההסדרה שלו דורשים התמחות ויש בהם בחינות מקצועיות. במקרה הזה יש גם התמחות של שנה, גם בחינות מקצועיות של מועצה, גם פיקוח של מועצה מקצועית ולכן מתעוררת השאלה אם בכלל יש צורך בכל דרישות הסף האלה ואם אי אפשר להסתפק בבחינות המקצועיות שקיימות בסוף. למשל, אם מסתכלים על חוק שנחקק בוועדה הזאת, יועצים פנסיונים, מנהלי תיקים, משווקים פנסיונים, שלא לדבר על עורכי דין, רואי חשבון, מהנדסים וכל מקצועות הבריאות, כל המקצועות האלה אין בהם דרישה של בגרות אלא יש דרישה של התמחות ודרישה של בחינות.
מגלי והבה
אתה יכול להתקבל ללימודים בלי בגרות מלאה?
שגית אפיק
אתה יכול להתקבל ללימודים בלי דרישת סף.
מגלי והבה
באיזה מוסד? באיזו אוניברסיטה?
שגית אפיק
לגבי עורכי דין ורואי חשבון, אין דרישת בגרות בחקיקה. היא לא קיימת. לא קיימת דרישת בגרות בחקיקה.
צבי לביא
עריכת דין לומדים באוניברסיטה.
שגית אפיק
ואם לומדים במכללה? אין דרישה כזאת.
מגלי והבה
אני מתפלא על כך. אני לא מכיר עורך דין אחד או כל המקצועות האלה שנכנס גם למכללה או לאוניברסיטה בלי שהציג תעודת בגרות.
שגית אפיק
יועצים פנסיוניים שזה דבר שדומה מאוד, יועץ פיננסי, מנהלי תיקים, הדרישות בחקיקה, וכנ"ל עורכי דין ורואי חשבון. לגבי רואי חשבון אין דרישת סף. לא קיימת דרישת סך.
היו"ר משה גפני
זאת הרי פרופסיה. זה מקצוע.
שגית אפיק
זה מקצוע. יש לו הגדרה, יש לו מועצה, יש לו לשכה שמגדירה אותו בסוף הדרך.
היו"ר משה גפני
תקריאי את התקנות אפילו של רואי חשבון ושל מנהלי תיקים פיננסיים. דרך אגב, בכנס באילת של יועצי המס, הבאתי את כל הדברים האלה שלא צריך בגרות כי זאת פרופסיה.
שגית אפיק
גם לגבי עורכי הדין, הדרישה היא להתמחות ולבחינות מקצועיות. רואה חשבון צריך להיות בגיר, לעמוד בבחינות הנערכות מטעם המועצה, להתמחות.
היו"ר משה גפני
תקריאי למשל לגבי רואי חשבון. מה נדרש מאדם כדי להיות רואה חשבון.
שגית אפיק
"המועצה תיתן רשיון רואה חשבון לאדם שנתמלאו בו כל התנאים האלה:


(1)
הוא בגיר.

(2)
עמד בבחינות הנערכות מטעם המועצה ובבחינות שלא נפטר מהן אם פטרה המועצה ממקצתן.


(3)
התמחה בראיית חשבון שנתיים לפחות, בין בישראל ובין מחוצה לה".
מגלי והבה
אולי אני טועה, אבל אני רואה כמה אנשים פונים אלי בגלל הקשיים להתקבל ללימודים האלה, גם למקצועות האלה.
היו"ר משה גפני
איזה מקצועות? תן לי דוגמה. ראיית חשבון?
מגלי והבה
בדוגמה של עורכי הדין, משפטנים, ראיית חשבון, מנהלים פיננסיים. אני אומר לכם שאנחנו מקבלים הרבה פניות. אם הם פטורים מבחינת החוק, בואו נעשה את זה כללי ולמה רק למקצועות האלה? למה לא רפואה? זה גם מקצוע.
שגית אפיק
למקצועות הבריאות יש להם הגדרה בחקיקה.
מגלי והבה
אני בעד להקל על כל האזרחים. לשם מה ללמוד? כל אחד יבוא וייכנס למוסד, כל אחד לפי הכישורים שלו. אנחנו כאן רואים נושא שכרגע עומד לבג"ץ.
היו"ר משה גפני
איזה נושא?
מגלי והבה
הנושא הזה של הכניסה למוסדות, אי השוויון בכניסה למוסדות.
היו"ר משה גפני
איזה בג"ץ?
מגלי והבה
הנושא הזה לא בבג"ץ עכשיו?
חנה ג'ינו
הסתיים.
מגלי והבה
תודה שעדכנת אותי.
היו"ר משה גפני
אבל הבג"ץ היה על משהו אחר.
שגית אפיק
הבג"ץ לא היה בנושא הזה אלא על מינוי חברים למועצה.
מגלי והבה
אם אנחנו רוצים ללכת על הקלה, בואו נלך על הקלה ונצא מכאן בהחלטה שלא צריך תעודת בגרות. אם עורך דין או יועץ מס או רופא לא צריך תעודה, בואו נפטור את כולם, אבל זה לא רציני. אני אומר שההקלה הזאת באה להיטיב עם אנשים.
היו"ר משה גפני
איזו הקלה?
מגלי והבה
שאתה אומר למישהו שהוא לא צריך בגרות, זאת הקלה.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי את זה.
מגלי והבה
אם אתה אומר למישהו שלא צריך 12 שנות לימוד.
היו"ר משה גפני
לא אמרתי את זה.
שגית אפיק
אמרתי שהחקיקה מבדילה בין שני מצבים, בין מצב שבו יש דרישות סף מסוימות, מצב בו יש דרישות סף מסוימות כאשר אין בהמשך הדרך התמחות ואין בחינות מקצועיות, לבין מצב שבו הדרישות נמצאות במהלך הלימוד ואחריו. במקרה של יועצי המס, בעיניי, זה דומה יותר לחקיקה חדשה שנעשתה החל בשנת 2005 גם בוועדה הזאת, כאשר יש התמחות, כאשר יש מועצה מקצועית ויש בחינות מקצועיות. דרישות הסף הן מופחתות, הן נמוכות יותר משום שיש הסדרה לאורך הדרך, משום שבודקים את הכישורים של האדם האם הוא כשיר למקצוע או לא.
מגלי והבה
אני רוצה ללכת לשיטתך. אם כך, למה צריך להביא את זה בחוק ההסדרים? שנית, למה אי אפשר לשמוע דעות של אנשים שנתקלים באותה בעיה של בחינות הסף או תנאי הסף? אני נתקל באנשים שאומרים שכדי להתקבל למקצוע כזה או אחר, דורשים מהם א', ב' ו-ג'. אני רוצה ללכת לשיטתך, ולמה אי אפשר לשמוע את אלה שהיום מבחינת הסף נדרשים ליותר?
היו"ר משה גפני
מה אתה מציע לעשות עם החוק הזה?
מגלי והבה
אני מציע שנדון עליו.
היו"ר משה גפני
אנחנו דנים עליו עכשיו.
מגלי והבה
אבל למה במסגרת חוק ההסדרים?
היו"ר משה גפני
יש לי גם הצעת חוק פרטית בעניין הזה וביקשו שזה יהיה בחוק ההסדרים ולכן זה בחוק ההסדרים. כאמור, יש הצעת חוק פרטית שלי.
מגלי והבה
מתי היא תגיע לכאן?
היו"ר משה גפני
זה בחוק ההסדרים.
מגלי והבה
אני רוצה להקל. לא צריך 12 כיתות לימוד.
היו"ר משה גפני
אני לא אמרתי שלא צריך.
מגלי והבה
אני אומר. אם יש הקלה, אז בואו נלך לזה.
היו"ר משה גפני
תגיש הצעת חוק שלא צריך בגרות.
מגלי והבה
אני רוצה שיהיה צדק לכולם ואם צדק לכולם, בואו נלך על זה.
היו"ר משה גפני
לא עושים כאן צדק לחצי אלא עושים צדק לכולם. תמונת המצב היא שהיות שהמחוקק בעניין הזה של יועצי המס טעה והכניס את העניין של בגרות, אני לא הולך להוציא את זה. הוא טעה, המחוקק פשוט טעה. דרך אגב, תבדוק מי היה המחוקק אבל זה לא קשור עכשיו לענייננו. המחוקק פשוט טעה מכיוון שלאחר שהמחוקק בדק את כל הפרופסיות האחריות, את כל המקצועות שהם אפילו יותר גבוהים מאשר יועצי המס, אין דרישה לבגרות. יש דרישה לבחינות, יש דרישה ללימודים, יש דרישה להתמחות, יש את כל הדרישות כפי שהן מופיעות אבל לא מופיע בגרות אצל עורכי דין, לא מופיע בגרות אצל רואי החשבון, לא מופיע בגרות אצל מנהלים פיננסיים, אבל במקרה של יועצי המס המחוקק טעה והמחוקק צריך לשלם את המחיר הזה.


מה שבאים לעשות כאן, זה דבר מאוד פשוט. המחוקק גם תיקון את החוק הזה והוא קבע 12 שנות לימוד. הוא צריך לעשות בחינות וכל מה שנלווה לעניין הזה, ואז עלה הנושא שהתברר שבמשך כל השנים היו מקומות שלמדו ייעוץ מס והם למדו את הבחינות עליהן מדובר בחוק הזה והחוק הזה חל על כולם. הוא לא נעשה למחצה ולשליש ולרביע. אפשר להיות בעד החוק הזה ואפשר להתנגד לו, אבל ההתנגדות לחוק הזה תגרום לכך שיהיו הרבה אנשים שירצו לצאת לעבוד ולהיות יועצי מס, והם יועצי מס ברמה גבוהה, והם עומדים בדרישות של החוק, ולא יתאפשר להם לצאת לעבוד. זה מה שעומד על סדר היום. מצדי, זאת הייתה יכולה להיות חקיקה פרטית אבל הממשלה ביקשה שזה יהיה בחוק ההסדרים ולכן זה בחוק ההסדרים. מונחת על שולחן הכנסת הצעת חוק פרטית שלי.


אפשר להמשיך הלאה.
חיים אורון
מגלי, למה אתה מתנגד?
מגלי והבה
אמרתי, אני לא בא להתנגד אבל אני אומר שאם אנחנו הולכים על הנושא הזה, בוא נרחיב. הוא מביא את דוגמת יועצי המס ועורכי הדין.
היו"ר משה גפני
בעורכי הדין אני לא נוגע. זה מה שקיים בחקיקה שלהם.
חיים אורון
מה קיים אצל עורכי הדין?
שגית אפיק
אין דרישה.
חיים אורון
בתיקון שמוצע כאן יש השוואה לעורכי דין?
שי אהרונוביץ
לעורכי דין דרוש תואר אקדמי.
היו"ר משה גפני
גם כאן דרוש תואר אקדמי.
חנה ג'ינו
לא. ליועצי מס לא. הלוואי.
היו"ר משה גפני
שי, מה אתם מציעים בהצעה הזאת? שגית הציגה לנו את החוק.
שי אהרונוביץ
אם אפשר להסביר מה קרה בהיסטוריה של החוק הזה שחוקק ב-2005. בהתחלה נדרשה תעודת בגרות. אחר כך נעשה תיקון וקיימת אפשרות למי שאין בידו תעודת בגרות לבצע שתי בחינות חלופיות במשטר מדינת ישראל ובחשיבה כמותית שהיא בחינה שדומה לבחינה הפסיכומטרית שנעשית בחשיבה כמותית.


בעקבות התיקון הזה בחוק פנו אלינו וטענו לא מעט מקומות שהבחינות החלופיות האלה הן סוג של משהו שלא צריך אותו או סוג של לעג לרש לפחות לחלק מהמועמדים שרוצים לקבל את תעודת יועץ המס ועשו בחינות שדומות במהותן לבחינות בגרות אבל מסיבות כאלה ואחרות לא נבחנים בבחינות בגרות. זאת אומרת, הטענה הייתה למה מי שהוא מועמד ועשה בחינה שהיא זהה לבחינה של ארבע יחידות במתמטיקה, למה הוא צריך לגשת לבחינה בחשיבה כמותית.


בעקבות זה עלו הצעות חוק פרטיות, כפי שאמר יושב ראש הוועדה, ובסופו של דבר הוסכם, גם המועצה הסכימה, על הכנסת חלופה נוספת חוץ מהבחינות החלופיות וחוץ מתואר אקדמי למי שאין בידו תעודת בגרות, שהוא עשה בחינה בשלושת המקצועות – לשון עברית, מתמטיקה ואנגלית – או בחינות בגרות או בחינות של מוסד שמשרד החינוך יאשר אותן ויאשר שהמוסד הזה מקיים בחינות שדומות במהותן לבחינות בגרות. זה בעצם יחסוך את מעבר הבחינות החלופיות שהמועצה עושה ואני חייב לומר שלא שהן לא בחינות ברמה סבירה, אבל אי אפשר לומר שיש בהן בשביל להחליף תעודת בגרות כוללת. גם המועצה חושבת שמועמד שאמנם אין לו אולי תעודת בגרות מושלמת בידו אבל עשה שלוש בחינות בלשון, מתמטיקה ואנגלית, בהחלט אפשר לקבל אותו לשורות המקצוע.


זה תיקון החקיקה שעומד כרגע על הפרק.
היו"ר משה גפני
תודה. יש מישהו שרוצה להתייחס?
חיים אורון
מה עמדת הלשכה?
חנה ג'ינו
כברירת מחדל, לפני שחלילה יבטלו לגמרי את הבגרות וכולם ילכו ללמוד ייעוץ מס, אנחנו מסכימים לתוספת הזאת.
היו"ר משה גפני
יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אין. תקריאי.
שגית אפיק
50.
תיקון חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס

בחוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, התשס"ה-2005 –

(1)
בסעיף 10(א), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2)
הוא בעל תעודת בגרות או תעודה אחרת שאושרה בידי משרד החינוך התרבות והספורט כמקבילה לתעודת בגרות, או שהוא בעל תואר אקדמי, או שהוא סיים שתים עשרה שנות לימוד ועמד בבחינות שהן אחת מאלה:

(א)
בחינות המזכות בתעודה המעידה על סיום לימודים של מכינה קדם אקדמית במסגרת מוסד, המאפשרת הגשת מועמדות ללימודים לקראת תואר אקדמי במוסד. בפסקת משנה זו, "מוסד" - כהגדרתו בפסקאות (1) עד (3) להגדרה "מוסד" בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007.

(ב)
בחינות שעורכת המועצה במבוא למשפט ומשטר מדינת ישראל ובחשיבה כמותית בנושאים המפורטים בחלק א' ו-ב' לתוספת, ובלבד שקיבל ציון עובר (60 ומעלה).


(ג)
בחינות בגרות בשלושת המקצועות האלה
לשון עברית, מתמטיקה ואנגלית, ובלבד שקיבל ציון עובר (60 ומעלה).

(ד)
בחינות בשלושת המקצועות האמורים בפסקת משנה (ג) שערך תאגיד שמתמחה בעריכה ובכתיבה של בחינות, למעט מוסד חינוך, שהמנהל הכללי של משרד החינוך אישר לעניין זה, כי הן דומות באיכותן, בתוכנן, ברמתן ובהיקפן לבחינות בגרות במקצועות האמורים, ובלבד שקיבל ציון עובר (60 ומעלה). בפסקת משנה זו "מוסד חינוך"- כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 או בבית ספר כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר, התשכ"ט-1969".
יבינה זכאי בראונר
הערת ניסוח. בסעיף הראשון נאמר משרד החינוך, התרבות והספורט – אבל התרבות והספורט מיותר.
שגית אפיק
רק משרד החינוך.
יבינה זכאי בראונר
לסעיף קטן (ד), למעט משרד החינוך, היינו מבקשים לאחר מכן להוסיף את המלים "ולמעט תאגיד המפעיל מוסד חינוך". מוסדות חינוך מטבעם כותבים בחינות שהן דומות לבחינות בגרות, קרי, בחינות המתכונת, ולא לזה הכוונה אלא הכוונה לתאגיד שמתמחה בבחינות. כדי שלא ייכנסו תאגידים שהם תאגידים ניהוליים שמפעילים מוסדות חינוך ויאמרו שהם בעצם תאגיד ולא מוסד חינוך כמשמעו, אנחנו רוצים למעט גם אותם כדי שמנכ"ל המשרד לא יוצא.


לעניין המנכ"ל, היינו רוצים שייאמר המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוסמך על ידו כי יכול להיות שהוא יסמיך מישהו.
שגית אפיק
מי שיאשר את הדמיון בבחינות יהיה או המנהל הכללי או מי שהוא הסמיך לכך. בסדר.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לשאול לגבי העניין הזה. כל פעם יידרש מחדש אישור של המנהל הכללי של משרד החינוך בכל נושא? זאת אומרת, היום המנהל הכללי של משרד החינוך יאמר שהלימודים האלה דומים ברמתם ובהיקפם. מחר יבוא מנהל כללי ויאמר שזה לא כך?
יבינה זכאי בראונר
לא.
היו"ר משה גפני
אני מציע שמה שהמנכ"ל של משרד החינוך אישר, מה שקיים שהוא אישר, זה מאושר ואת זה אנחנו יכולים להכניס בחוק. אם תהיה תוספת, תהיה תוספת. העיקרון הוא עיקרון כזה שמה שהמנכ"ל מאשר, זה קיים.
חיים אורון
זה מה שמופיע בחוק.
היו"ר משה גפני
לא, לא מופיע.
חיים אורון
זה הנוסח.
שגית אפיק
האם יש מישהו שכבר אושר, יש מוסד שכבר אושר?
היו"ר משה גפני
יש משהו שאושר על ידי המנכ"ל?
חנה ג'ינו
לא.
שי אהרונוביץ
יש לי מכתב של המנכ"ל שאישר בזמנו, לפני קרוב לשנתיים – אני לא זוכר אם זה המנכ"ל הנוכחי או הקודם למרות שאני חושב שזה המנכ"ל הנוכחי – שהבחינות של מכון סאלד זהות ברמתן לבחינות בגרות. זה מה שיש לי כרגע ביד.
שגית אפיק
שזה מוסד שאושר.
יבינה זכאי בראונר
כן, אבל אתה לא יכול לכתוב את זה בחוק.
היו"ר משה גפני
למה?
יבינה זכאי בראונר
נכון להיום מכון סאלד כותב את השאלונים לבחינות הבגרות לכל המגזרים. מט"ח כותב את הבחינות לחינוך הטכנולוגי. מחר זה לא יהיה מט"ח ומכון סאלד כי שם התאגיד ישתנה, או כי גורם אחר יכתוב את בחינות הבגרות.
שגית אפיק
תהיה אפשרות לשנות את זה. אפשר לעשות תוספת שתהיה אפשרות להוסיף עליה.
חיים אורון
אני רוצה להבין מה רע בנוסח הזה.
ענת חיים
לפי הנוסח הזה אני מבינה שלא צריכה להיות בעיה למנכ"ל להוציא אישור אלא להפך, זה הרבה יותר קל כי הוא לא צריך להגיע לכאן.
חיים אורון
נכון. המנכ"ל אישר אלא אם כן יש דברים שאני לא מבין אותם.
היו"ר משה גפני
לא. את המבין הכל.
חיים אורון
אם אני מבין הכל, המנכ"ל אישר למוסד מסוים שהבחינות שלו מתאימות לעניין הזה. ככל שלא חל שינוי בבחינות וככל שלא חל שינוי במוסד, הרשיון קיים.
יבינה זכאי בראונר
זה אישור. לא רשיון.
חיים אורון
האישור קיים. היה שינוי במשהו או שהמוסד הפך את צורתו, יהיה דבר אחר.
יבינה זכאי בראונר
ישנם תאגידים שמתמחים בכתיבת בחינות.
היו"ר משה גפני
הבנתי. אני אומר לך ממה אני חושש. יש היום אישור של מנכ"ל משרד החינוך על מכון סאלד. אם אנחנו אומרים בחוק, כמו שהוא כתוב עכשיו, שהמנהל הכללי אישר, אם אנחנו אומרים שמה שהוא אישר זה מה שקיים, הוא יכול לבוא מחר ולומר שהוא החליט שזה לא טוב.
חיים אורון
אבל החוק מחייב אותו.
היו"ר משה גפני
החוק לא מחייב אותו.
חיים אורון
מה זאת אומרת? יש לו סמכות לאשר אבל אתה תלך לבית המשפט ותגיד שאתה עומד בכל הכללים ולמה לא מאשרים לך.
יעקב אדרי
למה זה בחוק ההסדרים?
היו"ר משה גפני
יעקב, שנייה. הגעת מאוחר.
יעקב אדרי
נכון, הגעתי מאוחר.
מגלי והבה
כבר שאלנו את השאלה הזאת.
היו"ר משה גפני
יעקב, אם אתה רוצה להתייחס, אתה יכול להתייחס. דיברתי על זה בתחילת הישיבה. ג'ומס, אני אומר לך מה החשש. החשש הוא שמחר יבוא מנהל כללי אחר ובעצם אנחנו מוסרים את זה לידיים שלו לגמרי, והמנהל הכללי יבוא ויאמר שהוא חושב שזה לא בדיוק ברמתם ובהיקפם ולכן הוא משנה את זה. יש מישהו שהולך ללמוד במוסד כזה בו יש את אותם לימודים שהיו גם לפני שנה ולפני שנתיים שהמנהל הכללי אישר, ועכשיו הוא אומר שהוא לא מאשר. אני חושש מהעניין הזה.
חיים אורון
גפני, ה-ות"ת יכול לאשר ולא לאשר כל פקולטה בכל אוניברסיטה. פתאום יבוא ראש ות"ת ויגיד מתמטיקה בבאר שבע לא מקובלת עליו ולכן אני רוצה להכניס בחוק מתמטיקה בבאר-שבע.


אתה נותן סמכות למישהו. אם אתה לא מאמין שהוא יפעל על פי החוק, לך אתו לבית המשפט אבל אתה לא יכול להכניס כאן שמות של מוסדות. היועצות המשפטיות צודקות בעניין הזה.
יבינה זכאי בראונר
אני רוצה לומר משהו, אם אפשר. אנחנו חשובים שהסעיף הזה הוא דווקא סעיף שכתוב בצורה טובה ונכונה משום שהוא מעניק שיקול דעת מינהלי שכמו שאמר נכון חבר הכנסת, יש עליו ביקורת שיפוטית. זאת אומרת, ככל שהמנכ"ל יחטא בשיקול דעת מינהלי לא סביר, לא נכון, לא ראוי, אפשר לקחת את זה לערכאות ולהעמיד שורה של מומחים שיאמרו שהבחינות כן דומות באיכות, בתוכן, ברמה ובהיקף ושגה מנכ"ל משרד החינוך שקבע שזה לא כך. בית המשפט יכול להפוך החלטה וזה קורה כל הזמן.


אנחנו חושבים שלא נכון לנקוב בשמות ספציפיים כי מניסיוננו, מניסיון שטח, אנחנו יודעים לומר שהיום זה תאגיד איקס ומחר יכול להיות תאגיד ואי. התאגיד עצמו משנה את שמו או משנה את הפעולות בו והוא כבר לא כותב בחינות בגרות אלא בחינות אחרות. בעינינו זה לא נכון אבל אנחנו גם יודעים לומר שמכון סאלד ומט"ח הם התאגידים שכותבים מזה שנים את השאלונים לבגרויות בפטור ממכרז ואנחנו מניחים ששני התאגידים האלה, לא תהיה אתם בעיה. אני לא מצליחה לראות כרגע, היום, בשטח, את הבעיה או את המנכ"ל שיבוא ויגיד שהוא לא מכיר בהם.
שגית אפיק
יבינה, אפשר להשאיר את המבחן המהותי. מה שנטען כאן, כמו שאמר שי אהרונוביץ, ההיסטוריה של הסיפור הזה מלמדת שכנראה היו בעיות עד היום. לכן אפשר להשאיר את המבחן המהותי ולצדו לקבוע תוספת שתקבע את התאגידים שכבר אישרתם, וזה לא דבר שלא יגרע מהמבחן המהותי משום שיישאר אלא שמה שאומר כאן היושב ראש, הוא אומר שאם יש כבר תאגידים שאישרתם, אותם אפשר להוסיף. הסמכות להוסיף תהיה של המנהל הכללי ושל שר החינוך בלי קשר לאף גורם אחר והמבחן המהותי יישאר ועם זה לא צריכה להיות לכם בעיה.
יבינה זכאי בראונר
העניין הזה של איזשהו פישור של המשרד שתאגיד כותב משהו שהוא דומה לבגרות, הוא משהו שהוא בגדר תקדים. המשרד מעולם לא הסכים לדבר הזה. כל השנים הייתה בחינת בגרות וכדי לסבר את האוזן עד כמה המשרד עמד על כבודה וחשיבותה של הבגרות, אגף הבחינות לא מסכים אפילו להעניק מה שנקרא בחינת בגרות חלקית. יש כאלה שעשו כמעט את כל הבגרויות למעט אחת אבל אין שקילות לבגרות.
שגית אפיק
אבל כאן הכנסתם בגרות חלקית.
יבינה זכאי בראונר
לא. אין כאן בגרות חלקית.
שגית אפיק
בסעיף קטן (ג), בחינות בגרות בשלושה מקצועות. זאת בגרות חלקית.
יבינה זכאי בראונר
הנייר שהתלמיד יוציא מהאינטרנט מראה את הציון שלו. אין מסמך שמשרד החינוך מגדיר אותו כבחינת בגרות חלקית.
היו"ר משה גפני
לא נסיים את הוויכוח הזה היום. אני מציע שנביא שתי גרסאות להצבעה.
שגית אפיק
מה העמדה של משרד החינוך לגבי השמטת הבגרות?
חיים אורון
גם אני רוצה להציע לך הצעה. גפני, אני מבין את הבעיה שלך ואני רוצה לעזור לך.
היו"ר משה גפני
לא תמיד יש מנכ"ל מ-מרצ. אם היית כותב שתמיד יהיה מנכ"ל מ-מרצ, לא היה צריך את התיקון הזה.
יבינה זכאי בראונר
זה לא שייך, אדוני.
חיים אורון
אני מבין את ההליכה שלך כאן בין הטיפות.
היו"ר משה גפני
מי שנכווה ברותחין, נזהר בפושרים.
חיים אורון
בוא לא נעשה חוק שמרוב שהולכים בין הטיפות, זה לא זה. הוא מאשר כל בית ספר. כל ספר תיכון, יש לו רשיון שהמנכ"ל נותן לו או מי מטעמו. כאן ידרשו את רשימות בתי הספר התיכוניים? יש לו בלי סוף סמכויות.
שגית אפיק
ההנחה היא שלא יהיו הרבה תאגידים כאלה.
חיים אורון
אני רוצה שיבינו מה דעתי. אני חושב שתנאי סף לפני השתלמות צריכים להיות הכי נמוכים והבחינה צריכה להיות בקצה ולא הפוך, כפי שהולכים כאן.
שגית אפיק
זה מה שאמרתי בהתחלה.
חיים אורון
זאת העמדה שלי על הפסיכומטרי. אם אפשר היה להגיד שכל אחד ילמד באוניברסיטה ואחרי שנה יעשו את המיון, בסדר. זה בעולם שכולו טוב אבל כרגע זה לא כך. לכן אין לי בעיה עקרונית עם זה שתנאי סף יותר נמוכים בהנחה שהבחינות בסוף של יועץ המס הן באותה רמה.
שגית אפיק
זה לא משתנה.
חיים אורון
נכון. לכן מבחינתי אני רגוע. כל השאר, שאלה קצת תמרונים, בוא נעשה אותו בדרך המלך ונאמר שזאת סמכות המנכ"ל. הביקורת השיפוטית שהעליתי אותה קודם, עוד לפני שנאמרה כאן, היא נותנת אפשרות למי שלא יעמוד בכללים מסיבות של שרירות לב כי הוא לא מ-מרצ ללכת נגדו לבית המשפט. זה נוסח סביר והוא לא ייראה כאילו רצינו את מכון סאלד ואת מט"ח להכניס לחקיקה ראשית בשמם.
יעקב אדרי
זה לא נראה טוב וגם מריח לא טוב.
חיים אורון
לכן תשאיר את זה כך.
יעקב אדרי
אם אתם רוצים להעביר את זה בקולות הקואליציה, תעבירו, אבל זה נראה לא טוב. אגב, עושים גם עוול לעניין. עצם זה שמכניסים לחוק ההסדרים, זה כבר מצלצל לא טוב ונראה לא טוב, אבל יש רוב, תעשו את זה.
היו"ר משה גפני
הבנתי. חבל שאין ממשלת קדימה כי זה בכלל לא היה עולה לדיון.
יעקב אדרי
עזוב.
היו"ר משה גפני
מה זה עזוב?
יעקב אדרי
למה להגיד קדימה?
היו"ר משה גפני
בסדר. הרב וינמן, אתה רוצה להתייחס לעניין? הרב וינמן הוא מנהל מרכז בית יעקב והם מלמדים ייעוץ מס כל השנים.
אליהו וינמן
אני אומר דבר פשוט מאוד. לפני 16-17 שנים היינו ראשונים במגזר החרדי שלימדנו הנדסאיות. התחלנו בהנדסיות תוכנה והיום יש לנו כבר הנדסיות תקשורת חזותית וגם הנדסיות אדריכלות ואנחנו מקבלים תעודות ופיקוח של מע"ת. גם בזמנו עלתה השאלה האם זקוקים לבגרות או לא. מע"ת בדקה את כל המתכונות של המבחנים האלה שאנחנו עושים, של סאלד, וראו שלמעשה המתכונת היא זהה אלא שזה לא נותן ללכת למקומות אקדמיים ושוב, זה בגלל החלטה של מועצת גדולי התורה שאנחנו לא עושים בגרות.


אני חושב, בלי לפגוע חס ושלום ביועצי המס, אם אפשר להיות הנדסיות, אני לא חושב שאי אפשר להיות יועצות מס. כמו שהזכירו כאן קודם, אם רואה חשבון לא זקוק לבגרות, אין שום סיבה שבעולם שיועצי מס יהיו זקוקים.
חיים אורון
הוויכוח הוא אם לרשום את סאלד בחוק או שיהיה מובן שזה סאלד.
אליהו וינמן
אנחנו למעשה צריכים לעשות דבר אחד, לעשות דבר שלא כל יום יקום מנכ"ל חדש במשרד החינוך ויחליט לשנות את ההחלטות שלו. אם אפשר לסגור את זה בצורה כזאת, זה טוב.
יעקב אדרי
אז בוא נעביר את כל הרשימה.
אליהו וינמן
אני לא מתערב בדרך בה זה ייעשה, אבל אי אפשר שכל שנה נעבור את הגיהינום הזה עם כל מנכ"ל חדש.
יעקב אדרי
נביא את כל הרשימה. אני בעד. נעשה צדק עם כולם.
היו"ר משה גפני
אני בעד כל הרשימה. שיגידו מה הרשימה ואנחנו נכניס אותה כתוספת.
יעקב אדרי
אז לפחות זה ייראה.
היו"ר משה גפני
זה לא הנושא של ייראה. אמרתי ואני חוזר ואומר שיגידו את כל הרשימה.
יעקב אדרי
יביאו את כל הרשימה ונאשר אותה כולה.
היו"ר משה גפני
כמה מקרים יש לך של כאלה שהולכים למקצועות שהם מקצועות עיוניים?
יעקב אדרי
אני באמת לא מכיר. אני לא רוצה לומר לך כי אני לא מכיר.
היו"ר משה גפני
כמעט ואין.
יעקב אדרי
אבל כשבאים ואומרים שם, זה לא טוב. גם לכם זה לא טוב.
חיים אורון
הרב וינמן, אין כאן מחלוקת. למה תמיד להפוך את זה לכך? אין מחלוקת שאפשר בלי בגרות. הוויכוח היחידי שכרגע קיים זה האם לא להכניס אותך אלא האם להכניס את מכון סאלד ומט"ח לתוך החוק. אנחנו אומרים אל תכניסו שני מקומות לתוך החוק בחקיקה ראשית, שזה לירות בתותח על זבוב. אם מנכ"ל ירצה לדפוק את העסק הזה ולא לתת אישור, יש לו כלים לדפוק את העסק הזה ולא לתת אישור ואז יש אפשרות ללכת לבית המשפט.
יעקב אדרי
אם תביאו רשימה שלמה או שתאמרו שזה המוסד היחידי, אין לי בעיה בכלל. זה הוגן וזה נכון. אבל אם זה לא כך, אני מציע שאם יש רשימה, תביאו את כל הרשימה ונאשר אותה כי זה טוב וזה נכון כי אז אין אפליה ואין כיוון מסוים או שם מסוים.
חיים אורון
אם מכון סאלד יעביר את בעלותו למישהו אחר, יביאו לכאן לחקיקה ראשית לשינוי הבעלות על מכון סאלד? לא.


אני קניתי את מכון סאלד ואני קורא לו עכשיו לא מכון סאלד אלא מכון יפה. אז הוא לא בחוק ואז אני בא לכאן.
שגית אפיק
לא. אם המבחן המהותי נשאר והמנהל הכללי אישר אותו, אין בעיה. זה לא העניין של השם.
חיים אורון
אני לא מצליח להבין את העניין הזה של להכניס לכאן שני שמות של שני מוסדות. אני לא מדבר על הנושא המהותי כי זה לא בוויכוח המהותי אלא זה בוויכוח מי יכול לתת תעודה שהיא מקבילה לתעודת בגרות. כל מי שיעמוד בכללים שמופיעים בחוק יכול. החוק מאוד מפורט ואני חושב שהעמדה של היועצים המשפטיים של משרד החינוך היא מאוד נכונה.
יעקב אדרי
השאלה אם אלה שני המוסדות היחידים. אם אלה שני מוסדות יחידים, אין לי בעיה עם זה.
שגית אפיק
כרגע אלה שני המוסדות היחידים אבל אם משאירים את המבחן המהותי, כל מוסד חינוך שיפנה ויעמוד בקריטריונים, יתווסף לרשימה.
חיים אורון
ויתחרה אתם על תעודות הבגרות.
שגית אפיק
בעיניי אין מניעה לכאן או לכאן.
חנה ג'ינו
אם המוסדות הקיימים שכן ייכנסו לרשימה לא יעמדו בתנאים מאיזושהי סיבה, אפשר יהיה להפעיל שיקול דעת? זה קיים בחוק.
חיים אורון
יבואו ויאמרו מה אתה מתערב בשיקול דעת.
יעקב אדרי
הרב וינמן, האם היה מקרה שהורידו לכם את האישור בשנה מסוימת?
חיים אורון
זה לא הם בכלל.
אליהו וינמן
זה לא אנחנו אלא זה מכון סאלד.
היו"ר משה גפני
כן, הייתה תקופה שהוא ירד.
יעקב אדרי
מנכ"ל הוריד להם?
היו"ר משה גפני
זה לא מנכ"ל הוריד. זה ירד להם.
יעקב אדרי
אם הורידו להם, באמת אולי יש הצדקה כי הרב גפני מקווה למצב שיש מנכ"ל לא מ-מרצ שיכול לתקוע אותם.
חיים אורון
אתה יכול לטעון את הטענה הזאת לגבי כל האישורים שמשרד החינוך נותן לכל מוסד חינוכי. אז נכניס עכשיו את כולם לחוק. כל בית ספר יסודי צריך רשיון, כל בית ספר תיכון צריך רשיון.
יעקב אדרי
ג'ומס, אנחנו במיעוט. עזוב, הם יביאו להצבעה ויעבירו את זה.
היו"ר משה גפני
מה עמדת משרד החינוך? איפה משרד החינוך?
חנה ג'ינו
יצאו להתייעץ.
יעקב אדרי
הנה, משרד החינוך חזר.
יבינה זכאי בראונר
סליחה, רציתי לבדוק משהו כדי לוודא שאני חלילה לא מטעה, ואני לא מטעה.
היו"ר משה גפני
מה עמדת משרד החינוך?
יבינה זכאי בראונר
לעניין השאלה אם להכניס את הגופים בחקיקה?
היו"ר משה גפני
כן.
יבינה זכאי בראונר
אני חושבת שזה לא נכון. אני חושבת גם שאם יהיה בג"ץ על החוק הזה הוא עלול להיתקל בקשיים בהגנה לגביו. בעיניי הנוסח – ואגב, חשבנו עליו רבות – הוא נוסח שבזמנו רשות המסים ומשרד המשפטים התייעצו אתנו לגביו וכרגע הוא נוסח נכון, מאוזן וסביר. הוא מקובל גם על השר ועל המנכ"ל. זאת דעתנו, למעט שתי ההסתייגויות לנוסח שציינתי קודם לכן.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לעשות הפסקה. אני רוצה לדבר עם חברי הכנסת, אם אפשר.

הישיבה הופסקה בשעה 10:40 וחודשה בשעה 10:50
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה.


אני מבקש לסכם את הדיון. הוועדה מקבלת את הנוסח כפי שהביאה היועצת המשפטית של משרד החינוך עם התיקונים אותם היא ציינה. בגלל הדיון שהיה כאן, כולם מסכימים לעיקרון שצריך שהנוסח של החוק לא יהיה מכשיל ויהיה גם תואם למה שמנכ"ל משרד החינוך אומר ולעשות את זה בהסכמה. הסכים חבר הכנסת חיים אורון לשבת יחד עם היועצת המשפטית של הוועדה, עם שי אהרונוביץ, עם נציגת הלשכה המשפטית של משרד החינוך ונציגת משרד המשפטים כדי למצוא את הנוסח המתאים שעונה על מה שדובר כאן.


בזה סיימנו את הדיון. אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים