ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2010

חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 39), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכספים

12.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, ה' בטבת התשע"א (12 בדצמבר 2010), שעה 10:20
סדר היום
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) (פטור מדמי חכירה ליישובי קו עימות), התשע"א-2010, הצעתם של חברי הכנסת ישראל חסון, שי חרמש, יצחק וקנין, אברהם מיכאלי, אמנון כהן
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

שי חרמש

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
עו"ד יעקב קוינט, היועץ המשפטי, מינהל מקרקעי ישראל

עו"ד אהוד אמיתי, המחלקה המשפטית, רשם האגודות, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

עו"ד ארז קמיניץ, משרד המשפטים

עו"ד אריאל צבי, משרד המשפטים

רו"ח בועז מקלר, בועז מקלר ושות', נציג תנועת האיחוד החקלאי
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) (פטור מדמי חכירה ליישובי קו עימות),

התשע"א-2010

הצעתם של חברי הכנסת ישראל חסון, שי חרמש, יצחק וקנין, אברהם מיכאלי, אמנון כהן
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את הישיבה השלישית של ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) (פטור מדמי חכירה ליישובי קו עימות), התשע"א-2010, הצעתם של חברי הכנסת ישראל חסון, שי חרמש, יצחק וקנין, אברהם מיכאלי, אמנון כהן.
ענת מימון
ההצעה הזאת למעשה מבקשת לקבוע פטור מדמי חכירה לישובים שנמצאים בקו עימות כאשר אנחנו מגדירים בקו עימות גם את הישובים שנמצאים בגבול הלבנון בשטח רמת הגולן וגם קו עימות דרומי, כמו שמדובר בחוק סיוע לשדרות. הפטור הוא מדמי חכירה שנתיים. ההצעה הזאת בעצם מבקשת להשוות בין המצב של חוכרים חדשים כי מי שהיום חותם על חוזה חכירה נהנה מהפטור, לבין חוכרים שקיימים היום כבר בשטח שהם עכשיו ייהנו מהפטור.


לפני הדיון בקריאה הראשונה, הנוסח לדיון המוקדם היה רטרואקטיבי והוא קבע פטור רטרואקטיבי, אבל חברי הכנסת המציעים הסכימו למחוק את הדרישה לרטרואקטיביות והפטור יחול מכאן ולהבא בלבד.


במקרה שלנו הגדרנו חוכר והחלטנו בדיון לקראת הקריאה הראשונה לדון עכשיו על מי יחול הפטור. כלומר, האם חוכר הוא רק מי שחוכר בחוזה חכירה או גם מישהו שיש לו זכות להרשאה בשימוש בקרקע, שזאת דרגה פחותה יותר של זכות בקרקע. אנחנו צריכים להכריע בעניין הזה לגבי חוכרים זמניים וקבועים.


זה בעצם הנושא שנשאר פתוח.
אמנון כהן
מה ההבדל?
שי חרמש
חוכר קבוע הוא מי שיש לו חוזה חכירה לדורות.
אמנון כהן
עם מי?
שי חרמש
הכל זה מינהל מקרקעי ישראל. המנדט עזב ב-1948.
אמנון כהן
מה ההבדל בין מי שנתנו לו את הקרקע?
שי חרמש
מי שיש לו חוזה חכירה לדורות, ומי שיש לו חוזה חכירה זמני, בכל מקרה שניהם יורדים עם הטרקטור בלילה או בבוקר לגבול גדר המערכת וכשיורים עליהם, לא שואלים אותם איזה חוזה חכירה יש להם.
אמנון כהן
אל תלך לשם.
שי חרמש
אני אומר לך שכל מי שמעבד קרקע ונמצא בתוך קו אש, החמאס לא שואל אותו איזה חוזה חכירה יש לו. בהחלטת הממשלה מדובר על גזרה מאוד מאוד ברורה של 44 ועוד ארבעה ישובים בעוטף עזה ושדרות וגבול הלבנון שכבר קיים הרבה שנים לפני כן. אני לא חושב שלמישהו יש משמעות באיזה חוזה חכירה הוא יושב שם. הוא מעבד את הקרקע, הוא משתמש בה והוא משלם דמי חכירה. מי שחדש בה לא משלם. הוא יושב שם כבר ארבעים-חמישים שנים ומשלם, והוא לא צריך לשלם. הוא מחזיק את האדמה כדין. הוא לא פולש.
ענת מימון
הנוסח היום חל גם על מי שיש לו חוזה להרשאה ושימוש בקרקע והנוסח הוא נוסח רחב יותר.
שי חרמש
כל מי שמעבד קרקע. אדם מקבל זכות למרעה לדוגמה.
אמנון כהן
אז זה בסדר?
שי חרמש
כן.
היו"ר משה גפני
מדובר רק על יישובי העימות בלבנון?
שי חרמש
לא. גם על שדרות. אלה שני קווי העימות.
היו"ר משה גפני
למה כך כתוב בדברי ההסבר?
ענת מימון
דברי ההסבר, אלה החלטות. שלושת ההחלטות.
שי חרמש
ב-1998 עוד לא היה קו עימות דרומי. קו עימות דרומי נכנס ב-2007.
היו"ר משה גפני
נכון. לא שמתי לב.


מינהל מקרקעי ישראל, בבקשה. היה לנו ויכוח בישיבה הקודמת ואני שואל מה עמדתכם. אתה נשאר גם לסעיף הבא?
יעקב קוינט
אני אשאר גם לסעיף הבא.
היו"ר משה גפני
אתה לא צריך לעשות לנו טובות כי אנחנו יכולים לקבל החלטות גם בלי מה שמועצת המינהל החליטה. מי יציג את החלטות מועצת המינהל?
יעקב קוינט
אני אציג את ההחלטות של מועצת המינהל.
היו"ר משה גפני
היה נראה כאילו אתה מתנדב בעניין ואני נגד התנדבות בחקיקה.
יעקב קוינט
אני לא יודע למה קיבלת את הרושם הזה. אני עוד לא פתחתי את הפה.
ציון פיניאן
אפשר לדעת מתי יבוא המנכ"ל?
היו"ר משה גפני
המנכ"ל עסוק.
ציון פיניאן
או שהוא פוחד לבוא.
היו"ר משה גפני
המנכ"ל עסוק. אנחנו סיכמנו שאנחנו לא נאשר את תקציב המדינה אם לא יבוא לכאן שר השיכון ביחד עם שר האוצר וביחד עם מנהל המינהל. אז נדבר על זה. אני מתנצל, אבל היה נראה לי כאילו מישהו אחר היה צריך לבוא ואתה מחליף אותו.
יעקב קוינט
אני לא יודע את מי אני מחליף.
היו"ר משה גפני
את המנהל.
יעקב קוינט
לא. אני היועץ המשפטי של המינהל.
היו"ר משה גפני
סליחה, אני עובר לדום. טעיתי.
אמנון כהן
היום היועץ המשפטי קובע ולא המנכ"ל או השר.
היו"ר משה גפני
בסדר. טעיתי. לא קרה שום דבר.
יעקב קוינט
לנו אין התנגדות לדברים שחבר הכנסת חרמש אמר ואנחנו גם הצענו שזה יהיה גם מי שזכאי לפי החלטות המועצה לחתום על חוזה חכירה לדורות. בשעתו, בדיון הקודם, אם אינני טועה הייתה כוונה למעט לדוגמה הרשאות לרעייה או הסכמים קצרים בהם גם התשלום נמוך וגם אנחנו לא חשבנו שנכון לתת בהם את הפטור. המועצה לא פטרה, אגב, מדמי חכירה או תשלומים בהרשאות לרעייה. לכן, אם הוא חוכר לדורות או שהוא זכאי לחוזה חכירה לדורות לפי החלטות מועצת מקרקעי ישראל, ניתן לתת את הפטור מדמי חכירה ואני חושב שהנוסח הזה אמור להיות מקובל גם עליכם.
היו"ר משה גפני
הנוסח כפי שהתפרסם בראשונה, מקובל עליכם?
יעקב קוינט
לא. אנחנו רצינו להוסיף כאן הערה.
היו"ר משה גפני
רגע, בוא נלך לפי הסדר. אני מציע שתקריאי סעיף-סעיף ונראה. כל מי שיש לו הערות מבין חברי הכנסת או מבין האורחים יוכל לומר את השגותיו.
ענת מימון
בחוק יסודות התקציב, בסעיף 40, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

על אף האמור בסעיף קטן (ג) יינתן פטור מכל תשלום בעבור דמי חכירה שנתיים לחוכר של מקרקעי ישראל באזור קו עימות. בסעיף זה – אזור קו עימות, כל אחד מאלה:

האזור שמצוי בתחום שבין גבול מדינת ישראל עם לבנון לבין קו האנכי העובר תשעה קילומטרים פנימה ממנו ושטח רמת הגולן כמתואר בתוספת לחוק רמת הגולן, התשמ"ד-1981.

אזור קו עימות דרומי, כהגדרתו בחוק לסיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), התשס"ג-2007.

דמי חכירה שנתיים, תשלום שנתי עבור חכירת קרקע כפי שנקבע בחוזה חכירה או בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל, לרבות דמי חכירה שנתיים לנחלה.

חוכר, מי שרשום או זכאי להירשם בפנקסי המקרקעין כחוכר של מקרקעי ישראל וכן אגודה שסווגה על ידי רשם האגודות השיתופיות לפי פקודת האגודות השיתופיות כמושב עובדים, ככפר שיתופי, כאגודה חקלאית, כקיבוץ שיתופי, כקיבוץ מתחדש או כמושב שיתופי, וכן מחזיק כדין במקרקעי ישראל מכוח חוזה שכירות או חוזה הרשאה בשימוש, והכל למעט גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21, מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 3(א), או תאגיד שפעילותו היא בפריסה ארצית.
מקרקעי ישראל, כמשמעותם בחוק יסוד
מקרקעי ישראל.
היו"ר משה גפני
בסדר. השגות.
יעקב קוינט
אחרי המלים "או כמושב שיתופי" שיהיה כתוב "ובלבד שהאגודה זכאית על פי החלטות מועצת מקרקעי ישראל לחתום על חוזה חכירה לדורות ביחס למקרקעין שבאזור קו עימות" ואז למחוק את המלים "או זכאית עד אחזקה במקרקעין" ולהמשיך מהמלים "והכל למעט גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21".
ענת מימון
כלומר, אתם רוצים להוריד את המחזיק כדין במקרקעי ישראל מכוח חוזה שכירות או חוזה הרשאה ושימוש.
יעקב קוינט
כן.
ענת מימון
שזה בזמנו הוועדה כן ביקשה שיהיה כלול. אלה אנשים שיש להם חוזים, לא חוזי חכירה אלא חוזה לדוגמה לשימוש בקרקע.
יעקב קוינט
אמרתי. אם מדובר על מי שמחזיק כדין, אגודות, קיבוצים ומושבים, ממילא הם זכאים לחוזה לדורות ולכן הם יהיו פטורים. אם מדובר על הרשאות לרעייה, התשלום הוא בין 30 אגורות לארבעה שקלים ואנחנו חושבים שנכון להסדיר את הנושא הזה והמועצה לא מצאה לנכון לפטור אותם מתשלום. התשלומים ממילא זעומים ופעוטים.
היו"ר משה גפני
שי, בבקשה.
שי חרמש
משחקים כאן בגרושים האלה. למה אתה צריך את זה? אם זה כל כך קטן, אז עזוב את זה. מינהל מקרקעי ישראל מתווכח כרגע על שלושים אגורות. הטיעון המרכזי לעניין היה הבעיה הביטחונית בעטיה נותנים את זה. אתה בעצמך אומר שזה כסף קטן ולכן על מה אתה מתווכח? אתם לא מסוגלים הפריד בין הוויכוח על כסף קטן לוויכוח על כסף גדול. עזוב את זה כרגע. זה נמצא בפנים, אז הוא חכר את המקום במסגרת של חוזה רעייה חד שנתי, אבל מה קרה? הוא נמצא עם עדר הצאן 200 מטרים מגדר המערכת והוא משלם שלושים אגורות. תעזוב אותו עם שלושים האגורות. למה לקחת? אם העיקרון עובד, העיקרון עובד. אם העיקרון כרגע הוא משא ומתן, אין משא ומתן.
בועז מקלר
לא היה ברור לי מדבריו של עורך דין קוינט, היועץ המשפטי של מינהל מקרקעי ישראל, מה דינן של קרקעות שמחזיק מושב וקיבוץ במשך שבעים, שמונים ותשעים שנים מעבר למשבצת הנחלות. בכל מקרה, התשובה כאן היא לא חשובה. אנחנו מדברים על מי שמחזיק כדין וחבר הכנסת חרמש היטיב לבטא את זה. זאת גם עמדתו של חבר הכנסת יצחק וקנין שגם הוא נמנה על מגישי הצעת החוק. זה יחול על כל אותן קרקעות שמחויבים החוכרים בקו העימות מדי שנה. זה נושא אחד שהוא חשוב.


אני מזכיר שכבר הייתה החלטת מועצה בשנת 2002, החלטה מספר 918, ששר האוצר לא אישר אותה כי הוא אמר שזה עולה 5 מיליון שקלים. היום כתוב שזה עולה 20 מיליון שקלים ואני יודע שדמי החכירה מתואמים רק למדד.
היו"ר משה גפני
מה עולה 20 מיליון שקלים?
בועז מקלר
כתוב כאן שעלות החוק היא 20 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
של כל החוק.
בועז מקלר
כן. יש לנו מכתב של סילבן שלום מ-2002 שהוא התנגד להחלטת מועצת מקרקעי ישראל ואמר שזה עולה 5 מיליון שקלים.


בכל אופן, זאת דרישה אחת של הישובים.


נושא נוסף הוא התחולה. בהצעת החוק של חבר הכנסת וקנין, שי חרמש, ישראל חסון, אברהם מיכאלי ואמנון כהן נאמר שהתחולה תהיה לעשות כאן צדק עם קווי העימות, ממועד החלטת מועצת מקרקעי ישראל. ביטלתם את התחולה הרטרואקטיבית.
היו"ר משה גפני
נכון. זה יחול מה-1 בינואר 2010.
בועז מקלר
אנחנו מבקשים שהתחולה תהיה מה-1 באוקטובר 2009.
אמנון כהן
1 בינואר 2010 לא טוב?
בועז מקלר
שנת החיוב במינהל היא מה-1 באוקטובר 2009. שנה עברית.
שי חרמש
המינהל לא עובד ינואר-דצמבר אלא הוא עובד אוקטובר-ספטמבר.
בועז מקלר
אוקטובר-ספטמבר, שנה חקלאית. שנה עברית.
היו"ר משה גפני
אתם מסכימים שזה יהיה אוקטובר 2009? עורך דין קוינט, אני מבקש לדעת. בישיבה הקודמת סיכמנו שזה יהיה מה-1 בינואר 2010, אבל הם טוענים שהחישובים נעשים מאוקטובר 2009. אתם תסכימו שזה יהיה מאוקטובר 2009?
יעקב קוינט
אני חושב שהאגרות כבר נשלחו למועד הזה. אני צריך לבדוק עם חשבת המינהל בגין איזה תקופה יצאו האגרות. אני חושב שההסכמה הייתה אחרי שדיברו אתה. ברגע שקבעתם שזה לא רטרואקטיבי, אני חושב שאנחנו כבר כן צריכים לעשות פעולה ולתקן פעולות שנעשו כאן.
היו"ר משה גפני
אבל אם אנחנו מדברים על ה-1 בינואר 2010, אנחנו בדצמבר.
יעקב קוינט
נכון, החיובים כבר יצאו.
ארז קמיניץ
איפה כתוב שזה 2010?
ענת מימון
זה עלה בישיבה הקודמת.
ארז קמיניץ
זה לא כתוב בנוסח.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. זה היה בישיבה הקודמת. בדיון הקודם היה ויכוח.
ארז קמיניץ
את הוויכוח אני מכיר, אבל אני לא יודע איפה 2010 נכנסת כאן.
ענת מימון
זה לא נכנס בנוסח. זה עלה בוועדה וחברי הכנסת ביקשו שאם לא בתחולה רטרואקטיבית, שזה יחול לפחות על השנה.
בועז מקלר
הדיון היה בשנת תשע"א ואנחנו רוצים שזה יחול מתחילת שנת תשע"א.
יעקב קוינט
אם הכוונה של הוועדה הייתה שזה לא יחול שנה אחורה, אנחנו לא נחיל. אם זאת הייתה הכוונה.
היו"ר משה גפני
כן, זאת הייתה הכוונה.
יעקב קוינט
אם זאת הייתה הכוונה, אנחנו לא נחיל את זה.
היו"ר משה גפני
אז אפשר ה-1 באוקטובר. בסדר.
ארז קמיניץ
צריך לכתוב משהו על החיוב של שנת 2010 שהוא מתחיל מאוקטובר 2009.
ענת מימון
מה אתם רוצים לכתוב?
ארז קמיניץ
אני לא יודע.
ענת מימון
שככל שולמו כספים, הם יוחזרו?
יעקב קוינט
המועצה לא פוטרת. אנחנו צריכים מקור כדי לפטור מהחיוב ואלה חיובים שכבר נשלחו.
אמנון כהן
תתקזזו אחר כך.
ארז קמיניץ
תחילתו של החוק לעניין החיוב הנדרש לשנת 2010 או תשע"א, ואם שולמו כספים, הם יוחזרו. לא צריך לכתוב את זה בחוק.
בועז מקלר
עד כמה שידוע לי, עדיין לא החזירו.
היו"ר משה גפני
אתה לא קיבלת רשות דיבור. רואה חשבון בועז מקלר, אם אנחנו נדבר על 2010, כשנה שלגביה יחול הפטור, זה ישנה אם יהיה כתוב אוקטובר או ינואר? זה משנה משהו?
בועז מקלר
כן.
היו"ר משה גפני
בחוק יהיה כתוב ש-2010 פטורה. חיוב 2010 פטור. זאת הייתה החלטת הוועדה בישיבה הקודמת. עכשיו אנחנו מתלבטים בשאלה – לא מתלבטים כל כך – היות שהחישובים נעשים מאוקטובר, עלול להיות מצב שאם נדבר מינואר, 2010 לא תהיה פטורה, אבל אנחנו לא הולכים להחיל את הפטור מאוקטובר 2009 אלא אנחנו מדברים על הפטור ב-2010. יהיה כתוב ש-2010 פטורה.
בועז מקלר
עדיף שייאמר בצורה מפורשת 1 בינואר 2010.
היו"ר משה גפני
בסדר. אבל אם יהיה כתוב 1 בינואר 2010, יש לכם בעיה. אתה כנראה לא הבנת את השאלה שלי.
שי חרמש
קח את הנוסח שלו.
יעקב קוינט
החיוב הוא באופן יחסי.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו החלטנו לפטור את 2010, לא רטרואקטיבית מ-2009 או מ-2002. אנחנו חשבנו שאנחנו כותבים ה-1 בינואר 2010 ובזה פתרנו את הבעיה. זאת החלטת הוועדה. עלתה כאן השאלה, היות שהחישובים נעשים מאוקטובר, יש בעיה ומכיוון שיש בעיה, אם נכתוב 1 בינואר, עלול להיות מצב שחלק או אפילו כל שנת 2010 לא תהיה פטורה. לכן שאלתי אותך את השאלה הזאת. לכן אנחנו ניקח את הנוסח הזה.


אנחנו לא מקבלים את עמדתכם לגבי הנוסח. אנחנו מקבלים את עמדתכם שזה לא יחול רטרואקטיבית ולכן הניסוח יהיה 2010 כפי שדיברנו עליו.


אם אין הערות, אני מביא את החוק להצבעה לקריאה שנייה ושלישית. יש הערות נוספות?
ארז קמיניץ
אדוני, תן לנו את האפשרות בניסוח לדייק יותר בנוסח של ההרשאה.
ענת מימון
לגבי המשבצת. התוספת שהוא ביקש.
ארז קמיניץ
כן. העניין הזה של הרשאה ושימוש. אנחנו יודעים על מה מדובר וננסה לדייק טיפה את הנוסח.
היו"ר משה גפני
בסדר. אבל אם יהיה שינוי מהותי, אני לא מסכים.
ענת מימון
לגבי התוספת של המשבצת אחרי המושב השיתופי, אתם רוצים להכניס את זה?
היו"ר משה גפני
לא. עם כל הכבוד למינהל ועם כל הכבוד לייעוץ המשפטי, אמנון כהן מחליט.
ציון פיניאן
דרך אגב, אנחנו כבר שנה וחצי מחכים לפגישה עם מנהל המינהל.
היו"ר משה גפני
צודק.


אנחנו מצביעים על הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) (פטור מדמי חכירה ליישובי קו עימות), התשע"א-2010 כפי שהקריאה היועצת המשפטית.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושרה פה אחד


קיבלנו את עמדת המינהל לגבי הרטרואקטיבי וננסח את זה באופן כזה שיהיה ברור שמדובר על 2010 ולא על לפני כן. ננסח את זה באופן כזה שמדובר על כל מי שמחזיק כדין, למרות שכאן לא צריך לנסח את זה.
ענת מימון
והרשאה לשימוש.
היו"ר משה גפני
החוק אושר לקריאה שנייה ושלישית. אולי ארז יבוא עם נוסח מיוחד שבאמת יבהיר.


אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:40

קוד המקור של הנתונים