ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 12/12/2010

חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (מס' 19), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכספים

12.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, ה' בטבת התשע"א (12 בדצמבר 2010), שעה 10:15
סדר היום
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור לאכסניות נוער של בית ספר שדה), התשע"א-2010

הצעתם של חברי הכנסת זבולון אורלב, דוד אזולאי, דב חנין, יוחנן פלסנר, מרינה סולודקין, אריה ביבי, אריה אלדד, איתן כבל, עינת וילף, אורי מקלב, משה גפני
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

שי חרמש

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד איתיאל מלאכי, משרד הפנים

יובל בנימין, סגן מנהל מינהל חברה ונוער, משרד החינוך

עו"ד שנית פנחסי הראל, עוזרת ליועצת המשפטית, משרד החינוך

אבינועם בן יצחק, מנכ"ל החברה להגנת הטבע

גיתית ויסבלום, החברה להגנת הטבע

עו"ד כפיר כהן, מרכז השלטון המקומי

אורי דגול, מנכ"ל אגודת אכסניות הנוער
ייעוץ משפטי
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור לאכסניות נוער של בית ספר שדה), התשע"א-2010

הצעתם של חברי הכנסת זבולון אורלב, דוד אזולאי, דב חנין, יוחנן פלסנר, מרינה סולודקין, אריה ביבי, אריה אלדד, איתן כבל, עינת וילף, אורי מקלב, משה גפני
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את הישיבה השנייה של ועדת הכספים. על סדר היום הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור לאכסניות נוער של בית ספר שדה), התשע"א-2010, הצעתם של חברי הכנסת זבולון אורלב, דוד אזולאי, דב חנין, יוחנן פלסנר, מרינה סולודקין, אריה ביבי, אריה אלדד, איתן כבל, עינת וילף, אורי מקלב, משה גפני.


אנחנו ביקשנו להביא לישיבה הזאת נוסח ואנחנו נצביע על הנוסח כפי שתביא אותו היועצת המשפטית.
שי חרמש
שאלה. משפים את הרשויות דרך האוצר?
היו"ר משה גפני
לא. התשובה היא לא. אתה יכול להצביע נגד. אני חושב שמדובר על 300 אלף שקלים.
שי חרמש
950 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
נכון, 950 אלף שקלים. מדובר על 20 אלף שקלים לרשות מקומית.
שי חרמש
לא, זה לא נופל על כולן.
היו"ר משה גפני
עשיתי חשבון. היות שלא למדתי ליבה, אני לא יודע לעשות את החשבון המדויק אבל אלה הסכומים בהם מדובר.
ציון פיניאן
גם היום יש להם הנחה.
היו"ר משה גפני
כן, לאכסניות נוער.
ענת מימון
רק לאכסניות נוער.
היו"ר משה גפני
אלה בתי ספר שדה. גם כאן אנחנו לא נותנים פטור מלא, אלא רק שני שליש. זה כמו אכסניות הנוער.
שי חרמש
שליש זה אגף פינוי אשפה.
היו"ר משה גפני
בסדר. תקריאי את ההצעה.
ענת מימון
אני מסבירה שהתאמנו את הנוסח.
היו"ר משה גפני
המצב היום הוא שאכסניות הנוער, יש להן הנחה של שני שליש והן משלמות רק שליש. בתי ספר שדה שהם קשורים לעניין הזה, לא היו מקבלים את שני שליש אלה. הצעת החוק הזאת באה להצמיד אותם כך שיהיו אותו הדבר כמו אכסניות הנוער. זה יהיה שני שליש.
ענת מימון
בנוסח נכתוב רק בית ספר שדה ולא נשתמש במינוח אכסניית נוער כדי לא ליצור בלבול עם אכסניות הנוער ששייכות לפדרציה הלאומית.
שי חרמש
מה זה פדרציה לאומית?
ענת מימון
פדרציה בינלאומית של אכסניות הנוער, ארגון הגג של אכסניות הנוער שזכאיות היום לפטור. אנחנו מוסיפים רק בתי ספר שדה ואני מורידה מההצעה שלפניכם את הנוסח של אכסניות הנוער.


בנוסף עלתה כאן בקשה להפחית את הדרישה משמונה בתי ספר שדה לשבעה בתי ספר שדה כדי שלא יהיה מצב שהחברה להגנת הטבע תהיה גבולית ובאמת הפטור יחול עליה. הוועדה הסכימה להפחית.


במקביל נאמר שצריך להפחית גם את מספר המיטות, וזאת דרישה הגיונית כי היום דרושות אלפיים מיטות לשמונה בתי ספר שדה והם ביקשו להפחית את זה ל-1,800 מיטות.
היו"ר משה גפני
בסדר.
ענת מימון
עתה דרישה נוספת לדרוש פעילות חינוכית שמתקיימת בבתי ספר שדה.
היו"ר משה גפני
איפה עלתה הדרישה הזאת?
ענת מימון
במהלך הישיבה.
היו"ר משה גפני
נכון.
ענת מימון
השאלה אם אתם רוצים להוסיף את זה.
היו"ר משה גפני
כן, תוסיפי.
ענת מימון
שבבית ספר השדה תתקיים גם פעילות חינוכית.
היו"ר משה גפני
כן.
שנית הראל
אנחנו הצענו נוסח.
ענת מימון
אחר כך ננסח את זה.
שנית הראל
אני מהלשכה המשפטית של משרד החינוך. אנחנו הצענו שבסיפא ייאמר: "והכל כאשר במסגרת בתי ספר שדה כאמור מתקיימת פעילות חינוכית ולימודית לקטינים". זאת אומרת שיהיה ברור שזה האינטרס.
היו"ר משה גפני
בסדר. מקובל. אתם דיברתם על זה גם בישיבה הקודמת. נכון.
ענת מימון
אני מקריאה:


"בפקודת מסי העירייה ומסי הממשלה, בסעיף 5(יא), אחרי "וחברה ופדרציה הבינלאומית של אכסניות הנוער" יבוא "או נכס המשמש כבית ספר שדה המוחזק על ידי מוסד ללא כוונת רווח כהגדרתו בחוק מס ערך מוסף שבאחזקתו לפחות שבעה בתי ספר שדה שמספר המיטות בהם הוא לפחות 1,800 ומחציתם לפחות בנגב ובגליל ובלבד שמתקיימת בבתי ספר השדה פעילות חינוך והדרכה לקטינים והכל", ואז אנחנו מתחברים לסיפא של פסקה (יא) שדורשת ש-60 אחוזים מהמתאכסנים בשנה שקדמה היו קטינים.
איתיאל מלאכי
אפשר לשמוע שוב את הסיפא של החינוך?
ענת מימון
אנחנו נכניס את זה בדיוק, אבל מדובר בפעילות חינוך והדרכה לקטינים.
שנית הראל
שמתקיימת במקום.
היו"ר משה גפני
מי אדוני?
איתיאל מלאכי
איתיאל מלאכי, מהלשכה המשפטית במשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
הנושא שעלה בישיבה הקודמת הוא שאכן מתקיימת שם פעילות חינוכית. אנחנו ביקשנו את עמדת משרד החינוך וזה פחות או יותר הניסוח.
איתיאל מלאכי
רציתי להבין שזה עוסק לא במשהו שולי אלא משהו עיקרי.
היו"ר משה גפני
זאת גם עמדת משרד הפנים?
איתיאל מלאכי
הממשלה תומכת בהצעת החוק.
היו"ר משה גפני
לא, אני שואל לגבי הסיפא.
איתיאל מלאכי
כן. דיברנו על זה עם משרד החינוך וזה בסדר גמור. רציתי רק לוודא שהנוסח תואם את העמדה.
היו"ר משה גפני
העמדה של משרד הפנים היא חשובה מכיוון שה-950 אלף שקלים, יכול להיות שבסוף נדרוש שיפוי ממשרד הפנים. לכן עמדתכם חשובה.
איתיאל מלאכי
זה כבר משהו אחר.
קריאה
משרד הפנים שישב בדיון הקודם תמך בהצעה ובנוסח.
איתיאל מלאכי
הממשלה תומכת בהצעה.
שי חרמש
גפני, אפשר עוד להחזיר את עניין השיפוי?
היו"ר משה גפני
אפשר להחזיר מה שאתה רוצה, אבל אתה לא יכול בחוק הזה אלא אם כן אתה רוצה שהוא לא יעבור.
שי חרמש
לא, זה לא.
היו"ר משה גפני
משרד האוצר לא כאן.
טמיר כהן
משרד האוצר תמיד מוזמן.
ענת מימון
950 אלף שקלים, זה סכום העלות התקציבית של הממשלה?
היו"ר משה גפני
אני מצטער, לא תהיה עלות תקציבית בעניין הזה כי משרד האוצר לא כאן. תמחקי, אין עלות תקציבית. שמשרד האוצר יתכבד להגיע, אז נשים עלות תקציבית.


אנחנו מצביעים על אישור הצעת חוק לתיקון פקודת מסי עירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור לאכסניית נוער של בית ספר שדה), התשע"א-2010, לקריאה ראשונה.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושרה פה אחד


הצעת החוק אושרה כפי שנוסחה על ידי היועצת המשפטית ונביא אותה למליאת הכנסת בעזרת השם לקריאה ראשונה.


אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 10:20

קוד המקור של הנתונים