ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 13/12/2010

חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בנושא "זיהום האוויר באזור חיפה"., איוש חברים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון., חילופי חברים בוועדות משותפות, הוספת ממלאי מקום קבועים בוועדות הכנסת, הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מכתב התנצלות עבור מעצר שגוי והודעה על זכאות לפיצוי), התש"ע-2010, הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון - חובת גילוי על עסקת תיווך), התש"ע-2010, הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכויות למאמצים באימוץ בין ארצי), התש"ע-2010, הצעת חוק התכנון והבניה (תיקון מס' 97) (הריסת מבנה לא חוקי על חשבון המקים), התשע"א-2011, הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010, הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור פרסום מודעות המציעות שירותי זנות), התש"ע-2010, חוק העונשין (תיקון מס' 109), התשע"א-2011, חוק המקרקעין (תיקון מס' 31), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
17
ועדת הכנסת

13.12.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 134

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, ו' בטבת תשע"א ( 13 בדצמבר 2010 ), שעה: 13:30
סדר היום
א. קביעת נושא לדיון בהצעות חוק:

1. הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – זכויות למאמצים באימוץ בין ארצי), התש"ע-2010 – של חבר הכנסת עתניאל שנלר (פ/2085/18)2. הצעת חוק התכנון והבנייה ( תיקון – מימון הריסת מבנה לא חוקי על חשבון

הבונה), התש"ע-2010, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וקבוצת חברי כנסת

(פ/2415/18)

3. הצעת חוק המקרקעין (תיקון – הפעלת מעלית כמעלית שבת בבניין בו מעלית

אחת), התש"ע-2010, של חבר הכנסת אורי אורבך וקבוצת חברי כנסת

(פ/2004/18)

4. הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון-חובת גילוי על עסקת תיווך), התש"ע-

2010, של חבר הכנסת אופיר אקוניס (פ/2607/18)

5. הצעת חוק העונשין (תיקון-איסור פרסום מודעות המציעות שירותי זנות),

התש"ע-2010 של חברת הכנסת אורית זוארץ וקובצת חברי כנסת

(פ/2214/18)

6. הצעת חוק העונשין (תיקון-איסור פרסום מודעות המציעות שירותי זנות),

התשס"ט-2009, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/889/18)

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: סדר הדין הפלילי (תיקון – מכתב התנצלות עבור מעצר שגוי והודעה על זכאות לפיצוי), של חבר הכנסת נסים זאב

ג. חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בנושא: "זיהום האוויר באזור חיפה"

ד. איוש חברים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים

לתקציב הביטחון.

ה. מינוי ממלאי מקום בוועדות הכנסת

ו. חילופי חברים בוועדות המשותפות

ז. בקשת יו"ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילד למיזוג הצעות החוק הבאות:


1. הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010 (מ/523)


2. הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התשס"ח-2008 (כ/193)
נכחו
חברי כנסת: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

זאב אלקין

רוברט אילטוב

נסים זאב

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
חבר הכנסת אורי אורבך

חברת הכנסת ציפי חוטובלי

חבר הכנסת עתניאל שנלר

מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ

שמעון מלכה – דובר ועדת הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטארית
אושרה עצידה

1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק עבודת נשים (תיקון – זכויות למאמצים באימוץ בין-ארצי), התש"ע-2010, של חבר הכנסת עתניאל שנלר (פ/2085/18)
היו"ר יריב לוין
רבותי, צהרים טובים. אני פותח את הישיבה. סדר היום שלנו הוא לא פרופורציונאלי במובן זה שאין קשר בין כמות הנושאים לבין העניין המצטבר שיש בכולם. אבל, אנחנו בכל זאת נעשה את מלאכתנו גם אם זה המצב.


הנושא הראשון הוא קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – זכויות למאמצים באימוץ בין-ארצי), התש"ע -2010, של חבר הכנסת עתניאל שנלר (פ/2085/18).


המצב הוא כזה - נשמעה במליאה הצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. זו גם המלצת הלשכה המשפטית. אני מקווה שזו גם עמדתך.
עתניאל שנלר
זו גם בקשתי.
היו"ר יריב לוין
יופי.
דוד רותם
זה מאוד משונה. אני היום אעלה לקריאה שנייה ושלישית את חוק האימוץ. חוק האימוץ מתברר בוועדת החוקה, לא בוועדות אחרות.
עתניאל שנלר
איזה קטע בחוק?
דוד רותם
חזרה מאימוץ, ו - - -
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
חוק האימוץ הוא מאוד רחב.
דוד רותם
בסדר, לא חשוב.
עתניאל שנלר
מדובר כאן על שוויון הסטאטוס של מאמץ לאישה יולדת בענייני עבודה ופטור וכו'.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת שנלר, האמן לי חבר הכנסת רותם כל כך עמוס שאני לא רוצה להכביד עליו.


רבותי, מי בעד ההצעה להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון – זכויות למאמצים באימוץ בין-ארצי), התש"ע -2010, של חבר הכנסת עתניאל שנלר (פ/2085/18) לדיון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – מימון הריסת מבנה

לא חוקי על חשבון הבונה), התש"ע-2010,

של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וקבוצת חברי כנסת (פ/2415/18)
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא השני, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – מימון הריסת מבנה לא חוקי על חשבון הבונה), התש"ע-2010, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וקבוצת חברי כנסת (פ/2415/18).


ההמלצה של הלשכה המשפטית היתה להעביר לוועדת הפנים והגנת הסביבה. היו הצעות לוועדת החוקה, או לוועדת הפנים והגנת הסביבה, ובהסכמה שהיתה בין יושב ראש ועדת החוקה ויושב ראש ועדת הפנים הנושא הזה, למיטב זכרוני, הולך אליך, לוועדת החוקה, חבר הכנסת רותם, נכון?
דוד רותם
כן.
היו"ר יריב לוין
ואני מציע שכך יהיה. אני גם מבין שהמציעה בהחלט מסכימה להסדר הזה.


מי בעד להעביר לוועדת החוקה?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון – מימון הריסת מבנה לא חוקי על חשבון הבונה), התש"ע-2010, של חברת הכנסת פניה קירשנבאום וקבוצת חברי כנסת (פ/2415/18) לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

3. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק המקרקעין (תיקון – הפעלת מעלית

כמעלית שבת בבניין בו מעלית אחת), התש"ע-2010,

של חבר הכנסת אורי אורבך וקבוצת חברי כנסת (פ/2004/18)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השלישי – הצעת חוק המקרקעין (תיקון – הפעלת מעלית כמעלית שבת בבניין בו מעלית אחת), התש"ע-2010, של חבר הכנסת אורי אורבך וקבוצת חברי כנסת מס' (2004/18).

המלצת הלשכה המשפטית היתה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. היו הצעות להעביר את הנושא לפנים והגנת הסביבה, או לחוקה, חוק ומשפט. נדמה לי שכאן הסיכום היה שהנושא הזה הולך לוועדת הפנים והגנת הסביבה, נכון? האם זה מקובל עליך, חבר הכנסת אורבך? אם כך, אנחנו יכולים להצביע.

מי בעד להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק המקרקעין (תיקון – הפעלת מעלית כמעלית שבת בבניין בו מעלית אחת), התש"ע-2010, של חבר הכנסת אורי אורבך וקבוצת חברי כנסת (פ/2004/18) לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.

4. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק המתווכין במקרקעין (תיקון – חובת גילוי על עסקת תיווך), התש"ע-2010, של חבר הכנסת אופיר אקוניס (פ/2607/18)
היו"ר יריב לוין
הנושא הרביעי הוא הצעת חוק המתווכין במקרקעין (תיקון – חובת גילוי על עסקת תיווך), התש"ע-2010, של חבר הכנסת אופיר אקוניס (פ/2607/18).


המלצת הלשכה המשפטית היתה להעביר את הצעת החוק לוועדת הכלכלה. היתה הצעה להעביר גם לוועדת החוקה, חוק ומשפט. יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט השאיר את העניין לשיקול דעת ועדת הכנסת. יו"ר ועדת הכלכלה ביקש שזה יידון בוועדת הכלכלה. נדמה לי שבנסיבות האלה נכון להעביר לוועדת הכלכלה.


מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים אין

ההצעה להעביר את הצעת חוק המקרקעין (תיקון – חובת גילוי על עסקת תיווך), התש"ע-2010, של חבר הכנסת אופיר אקוניס (פ/2607/18) לדיון בוועדת הכלכלה אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, ואין נמנעים, אושר.

5. קביעת ועדת לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום מודעות המציעות

שירותי זנות), התש"ע-2010, של חברת הכנסת אורית זוארץ וקבוצת חברי כנסת (פ/2214/18)
6. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום מודעות המציעות
שירותי זנות), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/889/18)
היו"ר יריב לוין
הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום מודעות המציעות שירותי זנות), התש"ע-2010, של חברת הכנסת אורית זוארץ וקבוצת חברי כנסת (פ/2214/18), והצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום מודעות המציעות שירותי זנות), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/889/18). ההמלצה היתה להעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. היתה הצעה להעביר לוועדה למעמד האישה. היתה בקשה של יושב-ראש הוועדה לקידום מעמד הילד להעביר את ההצעה אליו. אני מבין שיושב ראש ועדת החוקה נתן הסכמה באופן חריג וחד-פעמי.
דוד רותם
אני הודעתי, מכיוון שפנתה אליי חברת הכנסת חוטובלי, והסבירה לי שהיא עוסקת בנושא הזה של עבירות זנות, והיא מאוד מבקשת שאני אוותר לה על הדיון בחוק הזה, מבלי שזה ייצור תקדים. ואני מודיע, כי זה חוק שהוא ברור ששייך לי, וצריך להיות בוועדת החוקה.
עתניאל שנלר
סליחה, אני רוצה לייצג את חברתי, חברת הכנסת אורית זוארץ.
היו"ר יריב לוין
רגע, קודם נשמע את הסיכום.
דוד רותם
אני הסכמתי שלא לעמוד על כך שזה יהיה אצלי, ושזה יוחלט פה בוועדה.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.
עתניאל שנלר
חברת הכנסת זוארץ שעוסקת בזה מהרבה היבטים, לא יכולה לראות את זה כאיזה מן עניין תקשורתי-ציבורי איפה זה יידון. זה דבר שצריך להיכנס למקום הטבעי שלו. במקום שהוא חנה עד היום - שם צריך לגמור את העניין הזה. זה ועדת החוקה, חוק ומשפט, ואין לזה קשר ישיר דווקא למעמד האישה. זה נושא הרבה יותר רחב. אי אפשר לקחת נושא שהוא כל כך חד, כל כך מובנה, ולהתחיל לפזר אותו בגלל שיקולים שנקרא להם ציבוריים-תקשורתיים.
היו"ר יריב לוין
לא, אבל יש עוד שיקול. חבר הכנסת שנלר, יש שני שיקולים שבעיניי הם שיקולים כבדי משקל. האחד הוא שיושבת ראש הוועדה למעמד האישה באמת עוסקת בנושא הזה באופן אישי, ולכן מן הסתם יש יתרון מסוים שאדם שמתעסק, והנושא הזה קרוב לליבו - - -
דוד רותם
- - -במה היא עוסקת באופן אישי? - - -
היו"ר יריב לוין
בחוק.
דוד רותם
מה זה "עוסקת בזה באופן אישי"? אם היית אומר שוועדת החוקה היא מאוד עמוסה, והיא לא מספיקה לדון בחוק החוזים, האם תיתן לה עוד משהו?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת רותם, האמן לי שזה לא העניין.
עתניאל שנלר
חוק העונשין לא עוסק במערכת ה - - -
היו"ר יריב לוין
ושנית, חבר הכנסת שנלר, וזה העניין שהוא לא פחות חשוב, והוא באמת הסוגיה של העומס. אבל, הפעם לא בהיבט ציני, אלא בהיבט מעשי. העומס על ועדת החוקה הוא באמת אדיר. אני חושב שיש היגיון, היכן שאפשר והיכן שיש הסכמה של יושב ראש הוועדה הרלוונטית, להעביר חוקים לדיון בוועדות הפחות עמוסות, מה שנקרא במירכאות הקטנות יותר. לכן, אני העברתי כאן כמה חוקים לוועדה לקידום מעמד הילד, בין היתר, משום ששם באמת ישנו כוח-אדם מקצועי שהוא פנוי וזמין לטפל באותם נושאים וזאת במקום שהם יידונו בוועדות אחרות, כאשר ראשי אותן ועדות הסכימו שהנושאים ילכו לשם.
דוד רותם
בחוק הזה, היועצת המשפטית של ועדת החוקה היא גם היועצת המשפטית שם.
היו"ר יריב לוין
אני יודע. מבחינת ייעוץ משפטי זה אותו ייעוץ. זאת אומרת, יש יתרון.
דוד רותם
אני רק רוצה לומר שאין לי התנגדות לבקשה של חברת הכנסת זוארץ – שיהיה ברור. אני נעניתי לפנים משורת הדין כשזה לא יהווה תקדים – אני רוצה שזה יהיה ברור – שלא יבואו מחר ויגידו לי: הנה, רגע, גם שם הסכמת. אני לא מסכים באופן כללי.
היו"ר יריב לוין
לכן, חבר הכנסת שנלר, אני חושב שזה יהיה יותר נכון להעביר את זה למעמד האישה מהשיקול הזה. זה לא איזה ניסיון, אתה יודע – לא אלה השיקולים. אני יכול להגיד לך שאני משתדל, יודע את זה גם חבר הכנסת מאיר שטרית בתפקידו כיושב ראש ועדת המדע והטכנולוגיה. אני משתדל - דרך אגב, בהצלחה לא מספיק טובה, לטעמי - לנסות לייצר את ההסכמות שמאפשרות לנתב חוקים ודיונים לוועדות האלה. אני חושב שזה יותר נכון.


חבר הכנסת זאב, בבקשה.
נסים זאב
בעיקרון, שומר נפשו ירחק מהם, וכל ועדה היתה צריכה לעשות הכול כדי לא ל - - -


אבל, זה נכון שהוועדה למעמד האישה דנה בנושאים, ויש גם תת ועדה של הוועדה למעמד האישה.
היו"ר יריב לוין
שבראשה עומדת חברת הכנסת זוארץ.
נסים זאב
אני אומר שגם יכול להיות שבסופו של דבר היא תדון באופן של החוק בתת הוועדה, והוועדה עצמה תאשר את זה. הנושא הוא מאוד רחב ומגוון. ותאמין לי, מגעיל לשבת שם. ותאמין לי כל הכבוד לך שזרקת את זה.
עתניאל שנלר
על זה יש אפר פרה אדומה, ועל זה נאמר: "זאת חוקת התורה".
נסים זאב
כל הדיון הזה בזוי.
דוד רותם
נכון, אני שקלתי להעביר את זה למועצת הרבנות הראשית.
נסים זאב
כל הכבוד לך, כי כך אתה מסתכל עליהם באמת.
דוד רותם
כי ככה הם מתנהלים.
נסים זאב
לא, ככה אתה מסתכל עליהם.
היו"ר יריב לוין
חברת הכנסת חוטובלי, נדמה לי שמתגבשת כאן הסכמה להעביר את זה לוועדה למעמד האישה. אז השאלה היא האם את רוצה לומר משהו, או שמה העניין מתייתר כי אני מבין שישנה הסכמה להעביר את הנושא אלייך.
ציפי חוטובלי
כן. קודם כל, אני מודה ליושב ראש ועדת החוקה כאן שבאמת בשיתוף עם היועצים המשפטיים של שתי הוועדות סיכמנו להעביר את זה לוועדה לקידום מעמד האישה.
דוד רותם
סליחה, שום דבר לא בשיתוף היועצים המשפטיים. כדאי שתדעי, אצלי יועצים משפטיים רק נותנים עצות, החלטות אני מקבל.
ציפי חוטובלי
אז אני מודה לך על קבלת ההחלטה החשובה הזאת. הדבר מקובל גם על חבר הכנסת חנין וחברת הכנסת זוארץ ש- - -
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור. אז בכלל, מצוין. אוקיי, רבותי, אז אני עובר להצבעה. מי בעד להעביר את שתי הצעות החוק לוועדה למעמד האישה?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

נגד –אין

נמנעים - אין

ההצעה להעביר את הדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום מודעות המציעות שירותי זנות), התש"ע-2010, של חברת הכנסת אורית זוארץ וקבוצת חברי כנסת (פ/2214/18)

ואת הצעת חוק העונשין (תיקון – איסור פרסום מודעות המציעות שירותי זנות), התשס"ט-2009, של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי כנסת (פ/889/19), לוועדה לקידום מעמד האישה אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אושר.

ב. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: סדר הדין הפלילי (תיקון – מכתב התנצלות עבור מעצר שגוי והודעה על זכאות לפיצוי), של חבר הכנסת נסים זאב
היו"ר יריב לוין
מכאן אנחנו עוברים לנושא הבא קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: סדר הדין הפלילי (תיקון מכתב התנצלות עבור מעצר שגוי, והודעה על זכאות לפיצוי), של חבר הכנסת נסים זאב.

נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט, או לוועדת הפנים והגנת הסביבה. יושב ראש ועדת החוקה ביקש בתחילה – אבל, אני מבין שיש הסכמה שזה הולך לוועדת הפנים, נכון?
דוד רותם
יש הסכמה, זה הולך לוועדת הפנים.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שזה גם מבקש המציע, נכון? ולפיכך, אני מציע להעביר את זה לוועדת הפנים.

מי בעד להעביר לוועדת הפנים?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד


נגד – אין

נמנעים - אין

ההצעה להעביר את ההצעה לסדר היום בנושא: סדר הדין הפלילי (תיקון מכתב התנצלות עבור מעצר שגוי, והודעה על זכאות לפיצוי) של חבר הכנסת נסים זאב לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים ואין נמנעים. גם זה אושר.

ד. חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בנושא: "זיהום האוויר באזור חיפה".
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לנושא הבא: חילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הפנים וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בנושא: זיהום האוויר באזור חיפה.

מאחר ומדובר בוועדה משותפת, אני מוכרח לומר שזהו דבר שנצטרך להסדיר אותו בתקנון. אין בהירות מהו בדיוק ההליך שצריך להתבצע. האם אנחנו צריכים רק להחליט כאן, או צריך להודיע גם במליאה? מה שאנחנו עשינו ככלל – שאנחנו מאשרים כאן את החילופין במשותפת, ואחר כך אני מודיע אותם למען הזהירות לפרוטוקול במליאה, ואני מציע שנעשה כך גם הפעם.

ישנה בקשה של סיעת ש"ס לבצע חילוף כאשר מטעם ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בוועדה המשותפת הזאת יכהן חבר הכנסת מיכאלי במקומו של חבר הכנסת אמסלם. אנחנו כמובן לא נוהגים להתערב בהחלטות הפנימיות של הסיעות - -
דוד רותם
אנחנו צריכים להצביע על זה?
היו"ר יריב לוין
כן.

- -אבל, מבחינה פורמאלית מאחר שאנחנו מקימים את הוועדות המשותפות, אנחנו צריכים לאשר את זה בהצבעה.

מי בעד הבקשה הזאת לחילוף של ש"ס? פה אחד.
דוד רותם
רגע, לא פה אחד.
היו"ר יריב לוין
סליחה. אקיים הצבעה מסודרת. מי בעד הבקשה? וגם אני כמובן – שלושה. מי נגד? אחד. האם אתה רוצה להכתיב להם מי החברים שלהם בוועדה?
דוד רותם
אני אגיד לך, אדוני היושב ראש - - -
היו"ר יריב לוין
רגע, אסיים את ההצבעה.
אורי אורבך
מי נמנע?
היו"ר יריב לוין
מי נמנע? שלושה.

ה צ ב ע ה

בעד – 3

נגד – 1

נמנעים – 3

הבקשה של סיעת ש"ס לחילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות לדיון בנושא: זיהום האוויר באזור חיפה, אושרה.
היו"ר יריב לוין
לפיכך, אני קובע שברוב של 3 מול 1, ו-3 נמנעים הבקשה אושרה. ולהזהיר אתכם שההצבעה הזאת היא תקדים מסוכן מאוד.
דוד רותם
תקדים מסוכן מאוד. אני רוצה להגיד לך מה שנעשה כאן - - -
אורי אורבך
מאיזה כיוון?
היו"ר יריב לוין
מכיוון זה שכאשר מבצעת סיעה חילוף על מקום שמיועד לה בהסדרים הפנימיים שלה, ביום שמישהו מתערב לסיעה אחת - - -

חבר הכנסת מיכאלי, זה עבר. אבל, עבר לא ברוב.
רחל אדטו
רגע, אתם לא רציתם להתערב במקום של יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון?
דוד רותם
יריב, אני חושב שכל עוד לא יימצא פתרון בתקנון הכנסת או בחוק הכנסת מה קורה כאשר חבר כנסת הופך להיות מוקצה מחמת מיאוס, ופתאום שוללים לו את כל האפשרות שלו לעבוד – אתה מבין? הוא לא יכול להעלות חוקים, הוא לא יכול להיות חבר בוועדות – אז אני לא מבין, אז אסור להתערב בזה? עבודת הכנסת יותר חשובה מהעניינים - - -
היו"ר יריב לוין
לא, זה כן. אבל, יש הבדל בין זה לבין ציוות בוועדות, מה גם שחבר הכנסת מיכאלי, אני יכול לומר לך, נהג בתבונה, זהירות ושיקול דעת כאשר הוא כן הציב את חבר הכנסת אמסלם. אומנם, בוועדות שנראות על פניהן אולי פחות מרכזיות מהוועדות שהוא היה בהן קודם - -
נסים זאב
שני החוקים לפני כן בוועדה למעמד האישה, אני התפטרתי.
היו"ר יריב לוין
- -, אבל הוא לא הדיר את רגליו של חבר הכנסת אמסלם באופן מוחלט מוועדה כלשהי.
דוד רותם
אני רציתי שיביאו אותו לוועדת- - -
רחל אדטו
דודי, - - -
היו"ר יריב לוין
לכן, אני אומר לכם, רבותי, צריך להיות זהירים עם הנושאים האלה.
אורי אורבך
העניין הזה של תפקודו של חבר כנסת בודד - יש לו משמעות.

ד. איוש חברים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון

וועדת הכספים לתקציב הביטחון
היו"ר יריב לוין
עכשיו אני עובר לחילופי אישים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון. מטעם ועדת הכספים חילוף במקום הפנוי לסיעת העבודה. מבקשת סיעת העבודה למנות את חברת הכנסת שלי יחימוביץ. אני מציע לאשר את הבקשה הזאת. אני מקווה שהפעם ללא מתנגדים, וללא נמנעים. מי בעד?
קריאות
על מה?
היו"ר יריב לוין
בוועדה המשותפת של כספים וחוץ ביטחון, על המקום של מפלגת העבודה, הם רוצים למנות את שלי יחימוביץ.
אורי אורבך
במקום מי?
היו"ר יריב לוין
מקום פנוי.
זאב אלקין
מקום פנוי כי בן סימון כבר לא בכספים.
היו"ר יריב לוין
בן סימון לא בכספים אז המקום התפנה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

איוש חברים בוועדה המשותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת הכספים לתקציב הביטחון אושר פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, ואין נמנעים.

ה. מינוי ממלאי מקום בוועדות הכנסת
ו. חילופי חברים בוועדות משותפות
היו"ר יריב לוין
אוקיי, אני עובר לנושאים הבאים שנמצאים בתוספת לסדר היום. קודם כל, מינוי ממלאי מקום בוועדות הכנסת כאשר יש כך: יש מינוי ממלאי מקום בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה וועדת החינוך, התרבות והספורט לנושא חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010, מס' 541. מבוקש שחבר הכנסת אורלב יכהן כממלא מקום של חבר הכנסת מוזס.

אני מציע שאנחנו נקבל החלטה – אל"ף, שאנחנו מחליטים שיתאפשר מינוי ממלאי מקום בוועדה הזאת, ובמסגרת אותה החלטה שהמינוי שאנחנו מאשרים כרגע הוא מינויו של חבר הכנסת אורלב כממלא מקומו של חבר הכנסת מוזס. מדובר בוועדה משותפת לכלכלה ולחינוך, תרבות וספורט לנושא חוק רשות השידור.

מי בעד הבקשה הזאת?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה למינוי ממלא מקום בוועדה המשותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת החינוך, התרבות והספורט לנושא חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010 מס' 541, אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. גם זה אושר.

עכשיו אנחנו עוברים להוספת ממלא מקום בוועדת הכספים מטעם סיעת ש"ס. בוועדת הכספים כבר יש ממלאי מקום, וההחלטה שאנחנו צריכים לקבל היא להוסיף ממלאי מקום, כאשר בקשת סיעת ש"ס היא למנות ממלא מקום קבוע את חבר הכנסת דוד אזולאי. מי בעד הבקשה?
רחל אדטו
רגע, במקום מישהו?
זאב אלקין
בתוספת.
רחל אדטו
אה, בתוספת?
היו"ר יריב לוין
בתוספת, כממלא מקום קבוע.
רחל אדטו
יהיו שני ממלא מקום?
זאב אלקין
לא, יהיה אחד - - -
היו"ר יריב לוין
לא, בוועדה עצמה יש כמה ממלאי מקום. יש מטעם כמה סיעות ממלאי מקום.

מי בעד הבקשה?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים - אין

הבקשה להוספת ממלא מקום קבוע בוועדת הכספים מטעם סיעת ש"ס, אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים.

עכשיו ישנה בקשה של שתי סיעות להוסיף ממלאי מקום קבועים בוועדה לביקורת המדינה. סיעת האיחוד הלאומי מבקשת למנות מטעמה כממלא מקום קבוע את חבר הכנסת זאב אלקין, וסיעת הבית היהודי מבקשת למנות מטעמה כממלא מקום קבוע את חבר הכנסת ציון פיניאן.

רבותי, אנחנו מאשרים הוספת ממלאי קבועים בוועדה לביקורת המדינה, ואת בקשות סיעת האיחוד הלאומי וסיעת הבית היהודי כפי שהקראתי אותם כרגע. מי בעד הבקשה?

ה צ ב ע ה

בעד – פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להוסיף ממלאי מקום קבועים בוועדה לביקורת המדינה, ובקשות סיעת האיחוד הלאומי וסיעת הבית היהודי להוספת ממלאי מקום קבועים בוועדה לביקורת המדינה אושרה פה אחד.
קריאה
מה קרה פתאום לאיחוד הלאומי, מה קרה?
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. גם זה אושר.

ז. בקשת יו"ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילד למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010 (מ/523)

2. הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התשס"ח-2008 (כ/193)
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא בקשת יו"ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילד למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010 (מ/523), והצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התשס"ח-2008 (כ/193).


פנה אליי חבר הכנסת אורלב, וביקש את אישור ועדת הכנסת להחלטתה של הוועדה לזכויות הילד מיום 7 בדצמבר 2010 לפי סעיף 122(א) לתקנון הכנסת, לדון במשולב בשתי ההצעות כדלקמן, ואני כמובן מציע לאשר את בקשתו.


מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד- פה אחד

נגד – אין

נמנעים – אין

בקשת יו"ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילד למיזוג הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010 (מ/523), והצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התשס"ח-2008 (כ/193), אושרה פה אחד.
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים.
אברהם מיכאלי
של מי החוק הזה, כ'/193?
היו"ר יריב לוין
אני לא יודע. זה לא בפניי, כי זה כבר עבר קריאה ראשונה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, אני מודה לכם. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים