ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/12/2010

רביזיה - לתקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש) תש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים