ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/12/2010

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 182), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

06/12/2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ט בכסלו התשע"א (6 בדצמבר 2010), שעה 11:30
סדר-היום
החלטת ועדת הכספים בדבר חלוקת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים


2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 - סעיף 46(5) (תיקון לפקודתמס הכנסה בעניין קרן נאמנות חייבת וקרן נאמנות פטורה) - הצבעה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
מיכל הנר-דויטש
- ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

שלומית ארליך

- עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
מנהל הוועדה
טמיר כהן
יועצת משפטית
שגית אפיק
קצרנית פרלמנטרית
חפציבה צנעני
החלטת ועדת הכספים בדבר חלוקת הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים ‎2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 - סעיף 46(5) (תיקון לפקודת מס הכנסה בעניין קרן נאמנות חייבת וקרן נאמנות פטורה) - הצבעה
היו"ר משה גפני
אנחנו עוברים לסעיף 46(5) - פקודת מס הכנסה (תיקון לפקודת מס הכנסה בעניין קרן נאמנות חייבת וקרן נאמנות פטורה). אתה הראית לי מכתב שהם מסכימים?
טמיר כהן
כן.
שגית אפיק
הם גם היו כאן.
דוברת
היה דיון.
דוברת
איגוד קרנות הנאמנות היו פה.
שגית אפיק
- - - היה פה ודיבר בעד.
מיכל הנר-דויטש
הוא דיבר בעד, והסברנו שזו תקלה.
היו"ר משה גפני
תגידי משפט או שניים על זה.
שגית אפיק
אני חושבת שסעיף 46(5), עמוד 85 בכחול, נדון בוועדה לפני שבועיים. הסעיף מאפשר לקרן נאמנות חייבת לשנות את הסיווג שלה לקרן נאמנות פטורה, כשהמטרה היא ליצור איזו שהיא אחידות לגבי מיסוי קרנות הנאמנות לגבי חברות ולגבי יחידים ביחס לקיזוז הפסדים. מדובר בתיקון שמעמדות הגופים שהופיעו כאן הוא תיקון ראוי שהם רצו אותו, וככל הנראה הוא לא נעשה עד עכשיו בשל תקלה. כך את אומרת?
דוברת
לא אמרתי. היתה הוראת שעה.
שגית אפיק
היתה הוראת שעה ב-2006, ועכשיו הופכים אותה להוראת קבע.
מיכל הנר-דויטש
זו תהיה הוראת קבע בפקודה, אבל חד-סטרית, כלומר חד-פעמית.
שגית אפיק
פעם אחת אפשר יהיה לשנות. בסך-הכל, זהו תיקון ראוי.
היו"ר משה גפני
אין מחלוקת לגבי הסעיף הזה. לכן, אני מבקש לפצל אותו, בהתאם למדיניות שלי שמה שאין לגביו מחלוקת - להביאו כחקיקה נפרדת. לכן, פקודת מס הכנסה (קרן נאמנות חייבת) --
שגית אפיק
46(5).
היו"ר משה גפני
--אני מבקש את אישור הוועדה על פיצול הסעיף הזה ולהביאו כחקיקה נפרדת.


מי בעד הפיצול - ירים ידו?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד

נגד - אין

נמנעים - אין

ההצעה לפיצול, שהוצגה, נתקבלה.
היו"ר משה גפני
מי נגד? - אין. מי נמנע? אין. הסעיף פוצל.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים