ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/12/2010

תיקון טעות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 50), התש"ע-2010

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

06.12.2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 383

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שני, כ"ט בכסלו תשע"א (6 בדצמבר 2010), שעה 12:00
סדר היום
תיקון טעות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מסק 50), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – חיים כץ
מוזמנים
אין מוזמנים לישיבה
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
רשמה
אתי בן שמחון

תיקון טעות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 50), התש"ע-2010
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים, יום שני בשבוע, כ"ט בכסלו, ה-6 בדצמבר 2010, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה הרווחה והבריאות. הנושא: תיקון טעות בחוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 50), התש"ע-2010. (לפי סעיף 10א לפקודת סדרי שלטון והמשפט, התש"ח 1948).

1. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס' 50) התש"ע-2010 (להלן – החוק). בסעיף 13, במקום "32ה(ב)" קטן, צריך להיות "32ה".

2. תחילתו של תיקון הטעות ביום תחילת החוק.
מאחר ואין אף אחד שיכול להסביר, אנחנו נצביע על תיקון הטעות. מי בעד? תודה רבה. רוב. תיקון הטעות התקבל.
אייל לב ארי
יעבור לאישור מליאת הכנסת.
היו"ר חיים כץ
יעבור לאישור מליאת הכנסת. אני סמוך ובטוח שזה גם יעבור. תודה רבה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה 12:05)

קוד המקור של הנתונים