ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/12/2010

הרכב ועדה משותפת כנסת-כספים לתקציב הכנסת

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת

06.12.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 132

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ט בכסלו תשע"א (06 בדצמבר 2010), שעה 09:00
סדר היום
הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

נסים זאב
מוזמנים
חה"כ ליה שמטוב

חיים אבידור – חשב הכנסת

נדב כספי – מחלקת חשבות הכנסת

שמעון מלכה – דובר הוועדה
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן

רן בר-יושפט – מתמחה בלשכה המשפטית, הכנסת
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר-היום הרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת.


קיבלתי שתי בקשות לבצע שינויים בהרכב הוועדה המשותפת. סיעת קדימה מבקשת למנות את חבר הכנסת שלמה מולה כחבר במקום חברת הכנסת דליה איציק, כאשר הוא יכהן כחבר מטעם ועדת הכנסת. מטעם סיעת ישראל ביתנו, חברת הכנסת ליה שמטוב במקום חבר הכנסת אלכס מילר, ובמקרה הזה הכהונה היא מטעם ועדת הכספים.


מי בעד לאשר את השינויים האלה?

הצבעה

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה לחילופי גברי בהרכב הוועדה המשותפת של ועדת הכנסת וועדת הכספים לתקציב הכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. תודה, אושר.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:10).

קוד המקור של הנתונים