ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/12/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
64
ועדת הכספים

8.12.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, א' בטבת התשע"א (8 בדצמבר 2010), שעה 09:15
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

אלי אפללו

אורי אריאל

מגלי והבה

יצחק וקנין

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
דרורית שטיינמץ, ראש אגף תקציבים ופרוייקטים, משרד ראש הממשלה

עמיחי דרורי, ממונה תקציבים, משרד התשתיות הלאומיות

דוד שטיינמץ, מנהל תחום תקציבים, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

מנחם יחזקאלי, עוזר למנהל מינהל אזורי פיתוח, משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

אריאל לוין, משרד הבינוי והשיכון

חנן פריצקי, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

אופיר להב, המשרד לקליטת העלייה

לילי פינטוך, משרד הפנים

אייל אפשטיין, סגן הממונה על אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי שמרת, רפרנט חינוך, אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת תבור, תכנון ותקצוב, משרד האוצר

אלה גלבוע, תכנון ותקצוב, משרד האוצר

רועי כפיר, אגף התקציבים, משרד האוצר

יוגב גרדוס, אגף התקציבים, משרד האוצר

אורי גבע, אגף התקציבים, משרד האוצר

יונתן בר סימן-טוב, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה גרא, אגף התקציבים, משרד האוצר

צחי דוד, אגף התקציבים, משרד האוצר

יאיר אידר, אגף התקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סורוקינה, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה פרתם, אגף התקציבים, משרד האוצר

אשר דולב, אגף התקציבים, משרד האוצר

קרן סוויסה, מנהלת תחום תקציבים, רשות האכיפה והגבייה, משרד האוצר

עמי צדיק, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.

פניות מספר 636 ו-637 - משרד הרווחה
אורי גבע
אגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה מעביר 150 אלף שקלים למשרד הרווחה לצורך כתיבת תוכניות עבודה במשרד בהתאם לסיכומים.
היו"ר משה גפני
מה זה היועץ החיצוני?
אורי גבע
המשרד שוכר יועץ חיצוני שכותב תוכניות עבודה, תומך בכתיבת תוכניות עבודה.
היו"ר משה גפני
מה זה כותב תוכניות עבודה?
אורי גבע
תוכניות עבודה של המשרד. הם בונים תוכניות עבודה לא ברמה של מעבר לשנה אחת. האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה הוא זה שמוביל את כל המהלך והוא העביר כספים למספר משרדים אחרים בחודשים האחרונים לצורך אותה פעולה.
היו"ר משה גפני
יועץ חיצוני במשרד ראש הממשלה?
אורי גבע
לא. האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה מעביר את הסכום כדי שמשרד הרווחה יעסיק את היועץ.
היו"ר משה גפני
באיזה נושא?
אורי גבע
כתיבת תוכניות עבודה.
היו"ר משה גפני
מה זה תוכניות עבודה?
חנן פריצקי
יש כאן תפיסה שמוביל משרד ראש הממשלה במשרדים לבדוק תכנון רב שנתי בכל מיני פרוייקטים. המשרדים עצמם הם אלה שקיבלו פריבילגיה לעשות בדיקות לאורך זמן. אנחנו במקרה הזה הולכים לבחון את כל הנושא של תוצאות ותפוקות כדי להגיע למצבים בהם כל הפרוייקטים שלנו נבחנים לטווח ארוך.
היו"ר משה גפני
למשל.
חנן פריצקי
למשל, דוגמה לכל פרוייקט שלנו, כמו בתים חמים – האם יש תוצאות לטווח ארוך ומה הפתרון.
היו"ר משה גפני
היועץ הזה עושה את העבודה?
חנן פריצקי
זאת חברה שהולכת לבדוק בכלל את כל נושא האסטרטגי לטווח ארוך, איך בודקים תוצאות.
היו"ר משה גפני
מי יזם את זה?
חנן פריצקי
האגף לתכנון במשרד ראש הממשלה עם הרבה מאוד משרדי ממשלה.
היו"ר משה גפני
מי עומד בראש האגף לתכנון?
חנן פריצקי
האגף לתכנון מדיניות, אודי פרוור.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 636 ו-637 - אושרו פה אחד

פנייה מספר 651 – נתיב
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב של נתיב בהתאם לסדרי עדיפויות של המשרד. העברת 2,400 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
מה הנושאים?
אנסטסיה סורוקינה
סוגרים גירעון של פרוייקט מחשוב שצפוי להיות בסוף השנה.
היו"ר משה גפני
סדרי עדיפויות של המשרד, לא רלוונטי מבחינת הוועדה, שהמשרד יאשר את זה. תגידו מה זה. סדרי עדיפויות של המשרד, תגידו מה סדרי העדיפויות. למה זה? לשכר?
אנסטסיה סורוקינה
לפרוייקט מחשוב. הם בגירעון בסוף השנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 651 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 699 – תשלומים לאו"ם ולכוחות שלום, משרד החוץ
אורי גבע
הפנייה נועדה לביצוע הסטות פנימיות בתוך סעיף 9, בעקבות השינויים שחלו בשער החליפין בשנה האחרונה. באמצעות השינויים האלה, אנחנו מכסים התחייבויות שלנו לכוחות השלום. זה בהתאם לדרישה שלהם.
היו"ר משה גפני
תחזור על הדברים.
אורי גבע
אנחנו מסיטים מקורות בתוך תקציב משרד החוץ כדי לשלם לאו"ם ולכוחות השלום, וזה בהתאם לדרישה שמגיעה מהם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 699 – אושרה פה אחד

פניות מספר 761 עד 763 – המשרד לביטחון פנים
יאיר אידר
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים בסך של 54 מיליון שקלים, בהתאם לסיכום התקציבי של המשרד לביטחון פנים עם משרד האוצר. בין היתר הפנייה מתגברת את הקשר הדיגיטלי של המשרד ב-30 מיליון שקלים, תקציב אמרכלות ב-24 מיליון שקלים. כמו כן הפנייה מבצעת שינויים פנימיים במשרד.
אמנון כהן
אני עושה על זה רביזיה.
היו"ר משה גפני
אני לא מצביע על זה. נחזור אחר כך. אם אתה עושה רביזיה, לא מצביעים.

פנייה מספר 764 – שירותי דת


נעבור הלאה.

פנייה מספר 765 - משרד הבינוי והשיכון


שמנו את ההעברות התקציביות כסעיף ראשון על סדר היום כדי שהרפרנטים לא ילכו, כי יש כאן גם עודפי תקציב שלא אישרנו כי לא היו לנו הסברים עליהם. אני מבקש שהרפרנטים יישארו.
צחי דוד
הפנייה נועדה לביצוע התאמות בתקציב הוצאה נטו של המשרד, לאור קצב הביצוע בתקציב הפיתוח.
היו"ר משה גפני
אתה יודע להסביר?
צחי דוד
כן. זה תקציב פיתוח שעובד על בסיס הרשאה להתחייב. נדרשת התאמה של המזומנים בהתאם לקצבי הביצוע שנעשו במהלך השנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 765 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 766 – משרד הרווחה
חנן פריצקי
הפנייה נועדה לעשות סדר בתקציבים הקשיחים של המשרד, מעונות למפגרים, פנימיות לילדים, לנכים, לשחרר רזרבות כדי לתקצב אותם.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 766 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 767 – משרד הרווחה
חנן פריצקי
הפנייה נועדה לעשות סדר בכל ההכנסות המותנות של המשרד - המשרד עובד עם הכנסה מותנית – מהרשויות, מביטוח לאומי. למשרד יש כמיליארד שקלים הכנסה מותנית. לקראת סוף שנה אנחנו עושים בדיקה של כל ההכנסות המותנות של כל הסעיפים הרלוונטיים, לבדוק שההכנסה היא אכן מתאימה לתקציב וזאת בעצם התאמה של התקציב להכנסות שהגיעו בכל הסעיפים השונים.
היו"ר משה גפני
המשרד שלכם, דרך אגב, ראוי לציון.
חנן פריצקי
תודה.
היו"ר משה גפני
הייתי מעביר עוד כמה משרדים אליכם לטיפול.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 767 – אושרה פה אחד


אני בטוח שכאן אנחנו מעבירים כסף והכסף מגיע ליעדו ומתבצע. לפעמים אנחנו מעבירים כאן כסף ואנשים שותים קפה.

פניות מספר 769 ו-770 – מד"א
רועי כפיר
הכסף מיועד לתחנות הזנק ביהודה ושומרון.
שלי יחימוביץ
בוא נתנה את זה בהתייעלות וברפורמה.
אורי אריאל
ושלא ישבתו.
שלי יחימוביץ
נכון.
רועי כפיר
מדובר בתגבור של יחידות הזנק של מד"א ביישובי יהודה ושומרון. זה מתואם עם משרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
יש כוחות הצלה נוספים חוץ ממד"א שפועלים שם?
רועי כפיר
אני לא יודע לומר לך.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אריאל, אתה יודע?
אורי אריאל
עובד באזור גם הסהר האדום אבל הוא לא מטפל בישראלים. לעומת זאת, מגן דוד אדום מטפל בכל נפגע ולא חשוב מי הוא ומהו.
היו"ר משה גפני
יש עוד ארגונים חוץ ממד"א? ארגונים יהודים?
אורי אריאל
קצת הצלה בביתר נניח.
היו"ר משה גפני
ואין ביהודה ושומרון איחוד הצלה?
אורי אריאל
קצת.
היו"ר משה גפני
צריך לאשר את זה, נכון?
אורי אריאל
אני חושב שכדאי. במסגרת הכבאיות, שיהיה גם זה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 769 ו-770 – אושר פה אחד

פנייה מספר 774 – תשתיות לאומיות
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לבצע שינוי פנימי בתקציב הרשות הממשלתית למים וביוב, בין היתר לצורך ניצול יעיל של התקציב לקראת סוף השנה וכן להשלמת פרוייקט חלוקת החסכמים לבתים במסגרת תוכנית החירום למשק המים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 774 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 775 -
אורי אריאל
אפשר בכל זאת שאלה?
היו"ר משה גפני
בטח, אבל כבר אישרנו.
אורי אריאל
כן. אני שומע ממקומות שונים בארץ שהחסכמים הגיעו לחלק מהישוב נניח ואל חלק לא הגיע כי נגמר, כי אין תקציב. זה נועד לגמור את החלוקה?
דניאלה גרא
זה נועד לתגבר את התקצוב. יש כאן 11 מיליון שקלים שעוברים לשם. הפרוייקט רץ.
אורי אריאל
אפשר לבקש, ברשות היושב ראש, דיווח כתוב?
היו"ר משה גפני
בטח.
דניאלה גרא
אין בעיה.
היו"ר משה גפני
ראיתי באמת ביתד נאמן שחלק לא עובר.


אם אפשר שבדוח הכתוב הזה תהיה גם חלוקה למוסדות, האם זה מחולק למוסדות. ראיתי ביתד נאמן שיש חלק מהמוסדות שלא מקבל. אם אפשר לקבל גם את חלוקת המוסדות, מוסדות חינוך, חלוקה במשרד החינוך, מוכר שאינו רשמי, רשמי, פטור וכולי.
דניאלה גרא
אין בעיה.
אורי אריאל
אם ליבה ובלי ליבה.
היו"ר משה גפני
בשבוע הבא אני מביא לכאן לדיבור את הנושא הזה שילד עיוור לא מקבל את המחשב שנותנים לעיוורים מכיוון שהוא לא לומד ליבה. מכתב רשמי של משרד החינוך. אני מביא את זה לדיון. פניתי לשר החינוך לפני שבועיים וחצי, אמרתי לו שאני לא יוצא עם זה לעיתונות וביקשתי תשובה. הוא אמר שתוך יומיים אני אקבל תשובה, אבל לא קיבלתי תשובה עד היום. בשבוע הבא יש הצעה לסדר על התמיכות שמקבלים המוסדות המוכרים שאינם רשמיים ואני אביא את זה לדיון. יש הצעה לסדר ואני אביא את זה.
שלי יחימוביץ
גפני, לא הבנתי.
היו"ר משה גפני
ילד עיוור בנתיבות, כמו הילדים העיוורים במוסדות החינוך, היה צריך לקבל מחשב שמתאים לעיוורים. הוא קיבל מכתב ממשרד החינוך שהוא לא יקבל את המחשב הזה מכיוון שהוא לא לומד ליבה.
שלי יחימוביץ
פנית לשר החינוך?
היו"ר משה גפני
פניתי לשר החינוך כבר לפני שלושה שבועות. ישבתי אתו. הוא אמר שמיד הוא מטפל בזה.
שלי יחימוביץ
אז מה אתה רוצה?
היו"ר משה גפני
לחכות לשריפה או למה לחכות? רק שנדע. אני לא הוצאתי את זה לתקשורת כי אני חושב שזאת בושה למדינת ישראל.
שלי יחימוביץ
זה לא נפתר?
היו"ר משה גפני
לא. הוא נתן את זה לטיפול ראש המטה שלו. דיברתי עם ראש המטה שלו בשבוע שעבר והוא אמר שהוא לא זוכר את הפנייה הזאת. העברתי לו עוד הפעם, אבל אין תשובה. פשוט לא להאמין. לכם המתנחלים אין בעיות כאלה. זה רק לחרדים.
אורי אריאל
אנחנו שם לא מתחלקים כל אחד בבעיותיו של השני.
ציון פיניאן
עכשיו הם מרוצים. אין הקפאה.
אורי אריאל
ממש. ראיתי את פטישי האוויר בקרני שומרון ובמעלה אדומים. ממש. ירושלים נבנית כל הזמן.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 775 – תגמולים לנכים


זכויות ניצולי שואה.

אני עושה הפסקה עד שהרפרנט יבוא. פעם שלישית שלא מגיע רפרנט לדיון על תגמולים לניצולי שואה. תביאו את הרפרנט. אנחנו לא ממשיכים עד שלא יבוא הרפרנט לדיון על ניצולי השואה. נחכה לו. נשתה קפה בינתיים.

הישיבה הופסקה בשעה 09:30 וחודשה בשעה 09:35
היו"ר משה גפני
אנחנו ממשיכים את הישיבה. סגן הממונה על אגף התקציבים יסביר את הפנייה מספר 775.


אני מאוד מבקש, אדוני סגן הממונה הבכיר, יש פניות שעושה לי רושם שבמשרד האוצר מייחסים להן חשיבות משנית. יש דברים שהרפרנטים נלחמים על הפניות האלה ולצערי הרב זה קורה כבר לא פעם ראשונה בנושא של נכי רדיפות הנאצים, תגמולים לנכים. אני לא אוהב את הדבר הזה. אני מבקש שתבדקו את הדבר הזה במשרד האוצר כך שהתקלות האלה לא יחזרו על עצמן.
אייל אפשטיין
אני אבדוק את העניין. לגבי הפנייה הספציפית הזאת, אלה למעשה תקציבים, אלה התאמות לסוף שנה בכפוף לשני חוקים, לחוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים. בסופו של דבר המטרה של הפנייה הזאת היא אחת, להתאים את הביצוע בפועל שהוא מתוקף חוק לתקציב כדי שתשלומי ההעברה האלה יוכלו להיות משולמים במלואם.
פניה קירשנבאום
שאלה. אנחנו מדברים על ניצולי שואה, כאלה שמוכרים עד שנת 1953, נכון? לפי החוק שלכם.
אייל אפשטיין
האמת היא שאני לא מכיר את החוק הזה עד הקצה. תשאלי את השאלה, ואם אני אדע, אני אענה עליה.
פניה קירשנבאום
אני אשאל. יש חוק שמסדיר את הזכויות של ניצולי הנאצים והוא מכסה את כל מי שהגיע ב-1953. כל הנכים שהגיעו אחרי זה, ובמיוחד אלה שהגיעו בשנות ה-90, עשו לגביהם חוק נוסף וקבעו שיש נגיד 30 אלף נכים כאלה או 15 אלף, לא משנה המספר, וכל אחד מהם יקבל אלפיים שקלים. חלק מהאנשים האלה נפטרו, אבל בחוק יש סכום מסוים ששמור להם שם.
אייל אפשטיין
איך הוא בדיוק שמור?
פניה קירשנבאום
בהגדרת החוק באוצר יש תקציב.
אייל אפשטיין
מה זה באוצר יש תקציב? בסופו של דבר אם יש חוק, תקציב המדינה תומך בחקיקה ובעלויות הנגזרות ממנה. בסופו של דבר אין כסף שנמצא באוצר.
פניה קירשנבאום
אם תוקצבו כ-10,000 אנשים לדוגמה, אלפיים שקלים לחודש, והיום נשארו מתוכם 5,000 אנשים, האם אפשר להגדיל להם את הקצבה? מאלפיים שקלים אי אפשר לחיות.
אייל אפשטיין
ראשית, התקצוב נעשה בפועל באופן שוטף. התקציב הוא על בסיס מזומן והוא לא על בסיס מצטבר. בסופו של דבר אנחנו מתקצבים לשנה העוקבת – עכשיו שזה תקציב דו שנתי, לשנתיים עוקבות – את העלויות הצפויות. בסופו של דבר העלויות גם מתוקצבות בהתאם לתוחלת החיים. אנחנו מניחים שהקבוצה הסגורה הזאת היא קבוצה שהולכת ומספרה פוחת לצערנו ולכן בסופו של דבר התקצוב בפועל משנה לשנה יורד בהנחה שמספר ניצולי השואה שזכאים לתשלומי העברה מהמדינה הולך וקטן.


הערה שנייה. כמובן שהכסף הזה לא נמצא בקופה ייעודית לתחום הספציפי הזה אלא הוא מתוקצב בהתאם לתשלומים בפועל של הזכאים.
פניה קירשנבאום
אולי השאלה לא אליך אלא צריכה להיות מופנית לשר האוצר. האם אתם מודעים בהבדל של זכויות הנכים לאלה שמוכרים לפי החוק לבין אלו שהגיעו אחרי החקיקה?
אייל אפשטיין
יש פערים בהתאם להחלטות. יש פערים שקבע המחוקק.
פניה קירשנבאום
אתם עושים משהו כדי לגשר על הפערים האלה?
אייל אפשטיין
המחוקק קבע ואנחנו ממלאים באופן מלא את דבר החקיקה.
היו"ר משה גפני
השאלה מה כתוב בחוק.
פניה קירשנבאום
אם אנחנו נרצה לשנות את החוק, האם תתנגדו לשנות אותו?
אייל אפשטיין
על זה אני לא אענה.
פניה קירשנבאום
אם אתם מבינים שיש פער והמחוקק צריך לתקן.
אייל אפשטיין
זה לא הנושא שנדון כאן עכשיו. כל מה שנדון כאן עכשיו זה התאמת התקציב לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
כן, אבל הוועדה הרבה פעמים וחברים בוועדה מנצלים את ההעברות כדי לברר פרטים שהם ממתינים לברר אותם וזה מה שעושה עכשיו חברת הכנסת קירשנבאום.
אייל אפשטיין
בסופו של דבר התקציב תומך בחקיקה הקיימת. אני לא יכול להתייחס לשינוי החקיקה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 775 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 776 –
אורי שמרת
הפנייה נועדה לתקצב סך של 4.9 מיליון שקלים עבור פעילויות לתלמידים מפוני גוש קטיף בשנת הלימודים תשע"א בהתאם להחלטת ממשלה 2377 מה-4 בנובמבר 2010.
היו"ר משה גפני
איפה זה נעשה?
אורי שמרת
ביישובי גוש קטיף, בעוטף עזה.
היו"ר משה גפני
לאן זה הולך?
אורי שמרת
לתלמידים מפוני גוש קטיף.
היו"ר משה גפני
אורי, אתה מכיר את זה?
אורי אריאל
שלוש רשויות עיקריות. האחת, נחל סורק, השנייה, אשכול, השלישית, לכיש. יש עוד אזורים אבל אלה הן עיקר הרשויות שם נמצאים התלמידים. זאת תוכנית המשכית.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 776 – אושרה פה אחד

פניות מספר 777 ו-778 -
אורי שמרת
הפנייה נועדה להעברת 902 אלף שקלים מתקציב מינהל הפיתוח של משרד החינוך לתקציב השוטף של משרד החינוך לטובת שעות השתלמות והדרכה בנושא הטמעת מערכות תקשור בבתי ספר בשדרות וביישובי עוטף עזה.
היו"ר משה גפני
אורי, מכיר?
אורי אריאל
כן. זאת המסגרת של שדרות. אלה לא המפונים. הייתה החלטת ממשלה ותוכנית בעקבותיה נעשתה על מוסדות חינוך.
היו"ר משה גפני
אני קיבלתי מייל, אני לא יודע ממי, אנונימי, שלוקחים מדריכות ועושים אותן מזכירות במשרד החינוך. מכיוון שלא מוסיפים תקנים, לוקחים מדריכות ושמים אותן כמזכירות. אתה מכיר דבר כזה?
אורי שמרת
אני לא מכיר דבר כזה.
אורי אריאל
בנות שירות?
היו"ר משה גפני
31. מדריכות בבתי ספר, מדריכות לילדים. קיבלתי מייל אנונימי.
אורי אריאל
נשמע בלתי סביר אבל ראוי לבדיקה.
היו"ר משה גפני
למה בלתי סביר?
אורי אריאל
אי אפשר לקחת עובדת שיש לה תחום מסוים ולהעביר אותה להיות מזכירה.
אמנון כהן
למה? יש ניוד עובדים.
אורי אריאל
תגיד לי שהכל אפשרי וזה נכון. שווה לבדוק.
אמנון כהן
זה מצריך דיון.
אורי אריאל
אני מציע לעשות את זה ביחד עם הדיון כשיהיה כאן שר החינוך.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 777 ו-778 – אושרה פה אחד

פניות מספר 779 ו-780 –

מימון תקנים עבור בני המיעוטים.
צחי דוד
בני מיעוטים ואוכלוסיות מיוחדות. הפנייה נועדה להעברת 2.6 מיליון שקלים ממשרד נגב גליל למינהלת השירות האזרחי עבור תקנים נוספים של בני מיעוטים ואוכלוסיות מיוחדות, נוער בסיכון. אלה לא תקנים כמו שאתה רואה בתקציב של שיא כוח אדם אלא תקני שירות לאומי. הכסף הזה מממן תקנים.
היו"ר משה גפני
נראה לך שאני יודע הכל, אבל אני לא יודע הכל. נדמה לי שגם חברים אחרים בוועדה לא יודעים הכל ואני גם לא בטוח שאתה יודע הכל. על מה מדובר?
צחי דוד
תקני שירות לאומי.
היו"ר משה גפני
מה זה תקני שירות לאומי? תסביר לי. מאיזה משרד זה עובר?
צחי דוד
2.6 מיליון שקלים עוברים מנגב גליל.
היו"ר משה גפני
נגב גליל, זה משרד שלא מתפקד אלא הוא מעביר כסף כל הזמן? מה המשרד עושה?
צחי דוד
למשרד יש כמה פרוייקטים שמבוצעים אצלו, פרוייקטים בנגב ובגליל. המשרד מבצע גם מספר פרוייקטים בנגב ובגליל.
היו"ר משה גפני
הנה, המייל שקיבלתי. חבר הכנסת משה גפני, שלום רב. אני מדגיש, המייל אנונימי וזאת יכולה להיות עלילה. פעם שנייה שהמייל מגיע.

"רציתי ליידע אותך שמשרד החינוך מעסיק נשים שמקבלות שכר מהמדינה על תפקיד של מדריכות, שעבודתן היא להדריך מורות, בעוד שבפועל הן מועסקות במשרד בעבודות משרדיות ואינן פוגשות מורות כלל. משרד האוצר לא מאשר תקנים חדשים לעובדי מדינה, אז המשרדים מוצאים דרכים עוקפות. לי זה היה נראה מעשה שחיתות. אני מעביר לך את המידע בגלל תפקידך כיושב ראש ועדת הכספים".
יעקב אדרי
זה מתייחס לנושא הזה שאנחנו דנים בו?
היו"ר משה גפני
לא. זה מהפנייה הקודמת.
יעקב אדרי
אני לא יודע אפילו על מה אתה מדבר, אבל אני מציע להיזהר בנושאים האלה. כשכותבים מכתבים אנונימיים, צריך להיזהר.
היו"ר משה גפני
אני נזהר. אמרתי מכתב אנונימי.
אמנון כהן
יש דברים בגו אדוני.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אדרי, אתה צודק במאה אחוזים. אמרתי, אתה לא היית קודם או לא הקשבת, שקיבלתי פנייה אנונימית. יתכן שהיא עלילה, יכול להיות שהיא לא נכונה, אבל היא מאוד יכול להיות נכונה. מאוד.
קריאה
תעביר למבקר המדינה.
היו"ר משה גפני
לא.


אתה תוכל לבדוק את זה ולתת לי תשובה?
אורי שמרת
אני אבדוק, בשמחה. שנית, אני רק רוצה לציין משרד האוצר הוסיף בשנת 2010, 74 תקנים חדשים למשרד החינוך. לכן קשה לי להאמין שהמייל הזה הוא נכון, אבל אניע אבדוק.
היו"ר משה גפני
את התשובה שלך אני אקריא באותה מידה בוועדה. אם יתברר אכן שזה שקר וזאת עלילה, אני אומר את זה כאן ואני אתנצל.
זבולון אורלב
הכותב מניח הנחה שתפקידי הדרכה צריכים לעבוד מאה אחוזים מול המורים אבל זה לא נכון. חלק מתפקיד ההדרכה למשל הוא ליצור תוכניות לימודים. זה לעבור על ספרי לימוד ולאשר אותם, לערוך את ההשתלמויות, לגייס את המשתלמות. זה חלק מתפקידי ההדרכה.
אמנון כהן
אבל לא להיות מזכירה ולענות לטלפונים.
זבולון אורלב
מה ההתרגשות שמישהו כותב מכתב?
היו"ר משה גפני
ממש לא התרגשות.
זבולון אורלב
זה לא רציני.
היו"ר משה גפני
ממש לא התרגשות. אם זה נכון, זה לא בסדר. אם זה לא נכון, אני אומר את זה אבל חשוב לבדוק את זה.


אנחנו בתקני השירות האזרחי.
צחי דוד
כמו שאמרתי, משרד הנגב והגליל מעביר 2.6 מיליון שקלים למינהלת השירות האזרחי, מה שיאפשר לה להוסיף עוד תקנים לשירות אזרחי, עוד חבר'ה שיוכלו לבצע שירות אזרחי.
זבולון אורלב
מוזר בעיניי כיוון שמינהלת השירות האזרחי פועלת במשרד המדע והטכנולוגיה ולא פועלת במשרד ראש הממשלה.
צחי דוד
מדובר בסיכום בין משרדי. משרד נגב וגליל מעביר עבור תקנים שימומשו באזורי הפריפריה באזורי הנגב והגליל.
זבולון אורלב
אני מבין שמשרד גליל ונגב, אני מברך על כך, מקצה כסף כדי להפעיל תקנים של האוכלוסייה. איך עובר התקציב?
צחי דוד
דרך מינהלת השירות האזרחי, למשרד המדע. אתה יכול לראות כאן. מי שמפעיל את מינהלת השירות האזרחי זה משרד המדע, התרבות והספורט. אין ויכוח. הסעיף התקציבי, מינהלת השירות האזרחי, אתה יכול לראות 04014 יושב בסעיף 04 שזה תחת הגג של ראש הממשלה אבל זה מופעל על ידי משרד התרבות והספורט.
זבולון אורלב
אפשר לדלג על זה? אני רוצה לערוך בירור למה זה מופעל במשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אדלג, אבל יעקב, תסביר קודם.
יעקב אדרי
החשבות של משרד נגב וגליל יושבת במשרד ראש הממשלה, כך שכל ההתחשבנות עוברת דרכם. יכול להיות שזבולון מעיר הערה נכונה. צריך לבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר. נדלג על זה. בינתיים תברר.

פנייה מספר 781 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה


240 מיליון שקלים.

פניות מספר 783 ו-784 – משרד הקליטה
אופיר להב
784, משרד הקליטה. מדובר על העברה של 7 מיליון שקלים למשרד הקליטה לגבי שני נושאים: האחד, תושבים חוזרים, 5 מיליון שקלים לוואוצ'רים לתושבים חוזרים במסגרת החלטת ממשלה, והנושא השני, 2 מיליון שקלים לתוכנית החומש לקליטת עולי אתיופיה, לתגבור נושא עידוד תעסוקה.
ציון פיניאן
יישר כוח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 783 ו-784 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 785 –
אשר דולב
פנייה תקציבית זו נועדה להתאים את תקציב הכבישים העירוניים ואת תקציב הפיתוח האחר של משרד התחבורה לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
איזה כבישים?
אשר דולב
למשל כביש גדרה, 3933, מעגלי תנועה, הסדרות של כבישים קיימים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 785 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 786 ו-787 – משרד הבינוי והשיכון
אורי גבע
הפנייה נועדה לתקצוב של תקן ברשות המסים שעובר לשם ממשרד השיכון בהתאם לסיכום ביניהם.
היו"ר משה גפני
מה? לא הבנתי.
אורי גבע
עובד עובר ממשרד השיכון לרשות המסים.
היו"ר משה גפני
מה יש ברשות המסים שצריך עובד? לאן הוא עובר ברשות המסים?
אורי גבע
לפקיד שומה אילת.
היו"ר משה גפני
אני לא מאשר את זה. אני קודם כל רוצה עובד בסעיף 46. נעבור הלאה. רשות המסים לא צריכה כל כך הרבה עובדים.
צחי דוד
אפשר להסביר? אני רפרנט של שיכון. מדובר בעובד שעבד בשיקום שכונות באילת. הלשכה של שיקום שכונות נסגרה. זה עובד שלא היה מה לעשות אתו ורשות המסים הסכימה לקלוט אותו בפקיד שומה אילת.
היו"ר משה גפני
יש לי עוד כמה עובדים בעייתיים. אני אעביר אותם לרשות המסים. יש גבול למה שאנחנו יכולים לאשר. ביקשתי מנסרדישי כמה פעמים, אמרתי לו שמגיע לכאן בן אדם, אנשים מחכים. זה סעיף שברשות המסים עוזרים לציבור ולא שלוקחים ממנו כסף. אז אין שם כוח אדם. הם קולטים עובדים.

פנייה מספר 788 –
אורי גבע
הפנייה הזו נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתוך סעיף השר במשרד ראש הממשלה. בין היתר, תקצוב של 10 מיליון שקלים לרשות לפיתוח מגזרי מיעוטים, לפי החלטת הממשלה.
היו"ר משה גפני
מה זה מגזרי מיעוטים?
אורי גבע
תוכנית חומש.
היו"ר משה גפני
מה ההגדרה של מיעוטים?
אורי אריאל
חרדים.
יעקב אדרי
האם המיעוטים כוללים את החרדים?
היו"ר משה גפני
לא שאלתי את השאלה הזאת. אני רוצה הגדרות מדויקות. אתמול לא היו לנו הגדרות.
דרורית שטיינמץ
יש החלטת ממשלה של האגף לפיתוח כלכלי במשרד ראש הממשלה ולשכת השר ברוורמן שבעצם ממונה על נושא המיעוטים, שקובעת שיתוקצב מדי שנה – יש השתתפות של מספר משרדים, אבל אנחנו מעבירים בינתיים את חלקנו לנושא ומגדירים תקנה ייעודית לתוכנית הזאת. זאת בעצם תוכנית חומש שתפעל לפיתוח כלכלי של המגזר הערבי, בין השאר טיפול בהעסקת נשים וכדומה.
יעקב אדרי
צריך לתמוך בזה.
היו"ר משה גפני
אני מאוד בעד, אבל אני רוצה שתהיה הגדרה.
אמנון כהן
זה יורד מהרשות לקידום מעמד האישה.
דרורית שטיינמץ
לא, זה לא יורד מהרשות.
אמנון כהן
הנה, כתוב.
היו"ר משה גפני
אני קודם אוחז בהגדרות. אם כן, אלה לא המיעוטים אלא ערבים.
דרורית שטיינמץ
זה כל המגזר – בדואים, דרוזים, צ'רקסים.
היו"ר משה גפני
אז אלה לא מיעוטים. צריך להגדיר כי הרבה פעמים זה מבלבל את חברי הוועדה כשאומרים מיעוטים.
דרורית שטיינמץ
בסדר. זה המגזר הערבי.
מגלי והבה
אני מתנגד ואני אומר לך מדוע. אמרתי לך שהורידו לנו 19 מיליון שקלים מהתקציב שלנו.
היו"ר משה גפני
אתה מתנגד לפנייה הזאת?
יעקב אדרי
מה זה התקציב שלנו?
מגלי והבה
התקציב שהיה לדרוזים. הראיתי לך את זה, וגם במשרד ראש הממשלה.
יעקב אדרי
יש לך תשובה לעניין הזה?
דרורית שטיינמץ
יש מספר החלטות ממשלה. יש החלטת ממשלה שמדברת על 412413, תוכנית רב שנתית שמסתיימת בשנה הבאה והיא מתוקצבת ב-400 מיליון שקלים ומשרד ראש הממשלה יתקצב את כל התקציב בשלמותו. הוא פרס אותה ליותר שנים כי המשרדים לא הצליחו לממש את התקציב, אבל התוכנית הזו אמורה להתקיים.


בנוסף לכך יש החלטה נוספת, שזאת תוכנית חומש, שזה להמשיך את הפרוייקטים האלה.
מגלי והבה
אתם משחקים משחקים מלוכלכים, ותסלחו לי על הביטוי, כי אתם לוקחים מהכובע הזה ושמים אותו בכובע השני.
ציון פיניאן
וגם הכובע מלוכלך.
מגלי והבה
כן. יש כאן חוסר בתקציבים. אני הצגתי את זה גם לראש הממשלה. אם לא יהיה את התקציב החסר למגזר הדרוזי, אני מצביע נגד.
דרורית שטיינמץ
איזה תקציב חסר למגזר הדרוזי?
מגלי והבה
חסר.
יעקב אדרי
מגלי צודק.
מגלי והבה
אתם לא יודעים על מה אתם מדברים.
יעקב אדרי
היה קיצוץ של 19 מיליון שקלים.
דרורית שטיינמץ
אנחנו החזרנו אותו. התכנית הזאת תיגמר עם סך כל התקציב שהוחלט בהחלטת ממשלה.
מגלי והבה
אם לא ישלימו לנו את התקציב, מאיפה יהיה לנו תקציב?
היו"ר משה גפני
היא אומרת שהשלימו.
דרורית שטיינמץ
ודאי.
מגלי והבה
לא. אין.
דרורית שטיינמץ
אני אומרת שהתוכנית מתפרסת על מספר שנים ותוצא בסוף במלואה.
ציון פיניאן
לפי מרכז המחקר חסרים 19 מיליון שקלים.
אורי גבע
אני לא מגיב על הפחתת תקציבים במשרדים אחרים ובמסגרות אחרות, אבל במסגרת ההתחייבות של משרד ראש הממשלה בהתאם להחלטת הממשלה הקיימת הזאת, אנחנו מעבירים את מלוא התקציב גם אם זה בפריסה קצת יותר ארוכה בגלל היכולת של המשרדים לממש.
יעקב אדרי
אני מבין שתעשו פריסה ארוכה אבל התקציב נשאר.
דרורית שטיינמץ
ודאי.
אורי גבע
אם משרד לא יכול להוציא לפועל חלק מהתוכניות בשנה הזאת, אנחנו מעבירים לשנה הבאה.
אורי אריאל
יכול להיות שהוא נתקל בבעיות עקב חוסר שיתוף פעולה.
היו"ר משה גפני
מגלי, ההסבר מניח את הדעת?
מגלי והבה
אמרתי לראש הממשלה והוא אמר לי שלא יעלה על הדעת.
היו"ר משה גפני
אני לא מכיר את הסוגייה הזאת. הם טוענים שהתקציב לא קוצץ אלא הוא נפרס על פני זמן יותר רב בהתאם ליכולת הביצוע.
מגלי והבה
התשובה של משרד ראש הממשלה שהתקציב נגמר בגלל שהסתיים ולכן יש את החוסר הזה.
היו"ר משה גפני
הם אומרים שלא.
מגלי והבה
אני לא עשיתי את העבודה. מי שעשה את העבודה כאן, זה מרכז המחקר והמידע.
היו"ר משה גפני
אני מציע שנאשר את הפנייה ואתה תבקש רביזיה. אני לא אצביע על הרביזיה. אני מבקש היום בירור יותר מעמיק. תברר אתם את זה. אם אכן מתברר שמה שהם אומרים זאת העובדה, תסיר את הרביזיה שלך.
מגלי והבה
בסדר.
היו"ר משה גפני
יש לי שאלה. איך נותנים 5 מיליון שקלים לעידוד תעסוקה? זה בסדר, אני בעד זה, אבל איך עושים את זה? איך אפשר לעודד תעסוקה לנשים ערביות?
דרורית שטיינמץ
עושים כל מיני תוכניות הכשרה לתחומים מסוימים.
היו"ר משה גפני
נותנים כסף לאקדמיה? למה?
דרורית שטיינמץ
אני לא יודעת לומר.
קריאה
אלה גם אזורי תעשייה?
דרורית שטיינמץ
לא. אלה לא אזורי תעשייה.
היו"ר משה גפני
מישהו יודע להסביר לי? מעניין אותי איך עושים את זה.
דרורית שטיינמץ
אני יכולה להביא את זה לישיבה הבאה.
זבולון אורלב
מותר לי לתרום מידע אישי? בדרך כלל על ידי קורסי הכשרה. רואים מה הענפים שנמצאים באזור, מה הענפים בהם יש סיכוי שאפשר להשקיע ויש חוסר בכוחות עובדים.
היו"ר משה גפני
את זה גם אני יודע, אבל איך עושים את זה?
זבולון אורלב
על ידי קורסי הכשרה.
היו"ר משה גפני
בסדר. את זה גם אני יודע, אבל אני שואל איך עושים את זה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 788 – אושרה פה אחד


הפנייה אושרה. יש רביזיה של חבר הכנסת מגלי והבה. היום הוא יבדוק את העניין, את הטיעונים שנאמרו, ואם יתברר שאכן אלה הטיעונים, הוא יסיר את הרביזיה. אם לא, אנחנו נמשיך את הדיון הזה.

פניות מספר 791 ו-792 -
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת מיליון וחצי שקלים ממשרד ראש הממשלה, מלשכת השר ברוורמן למשרד השיכון עבור מימון בניית מבני ציבור לאוכלוסיית המיעוטים, בהתאם לסיכום בין המשרדים, וכן שינויים פנימיים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 791 ו-792 – אושרו פה אחד


אם הייתה כאן העברה של 1,500 שקלים, היית רואה כאן את כל העיתונאים מגיעים עם מצלמות.

פניות מספר 793 עד 795 – משרד השיכון
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת מיליון שקלים ממשרד התעשייה למשרד השיכון לפרוייקט תעסוקה בשיקום שכונות חברתי ולהעברת 350 אלף שקלים.
פניה קירשנבאום
מה זה שיקום שכונות חברתי?
היו"ר משה גפני
שיקום שכונות מחולק לשנים. יש שיקום שכונות פיזי ויש שיקום שכונות חברתי. יש שכונות בהן עושים פעילות כזאת, ואגב, היא קוצצה באופן מוחלט והיום זה מאוד בשוליים.
פניה קירשנבאום
מי עושה את הפעילות הזאת של שיקום שכונות חברתי? אני רואה שזה במגזר המיעוטים.
היו"ר משה גפני
משרד השיכון.
פניה קירשנבאום
משרד השיכון מתעסק גם בשיקום חברתי?
היו"ר משה גפני
כן. בטח.
צחי דוד
שיקום שכונות חברתי שעושה משרד השיכון פועל במאה שכונות ברחבי הארץ.
היו"ר משה גפני
לאיזה שכונות זה הולך כאן?
פניה קירשנבאום
אני רוצה לדעת אם הם משתמשים גם במתנדבים ממגזר המיעוטים או שמביאים את כל העובדים שעושים שיקום שכונות חברתי.
היו"ר משה גפני
לא יודע.
צחי דוד
אני אסביר. לגבי ה-350 אלף, זה בעיקר עבור תל שבע, עבור הפעלת מתנ"ס. הוקם שם מתנ"ס אבל אין כסף להפעיל אותו. המיליון שקלים, אני לא יודע לומר בוודאות, מיועדים למספר שכונות ברחבי הארץ.
היו"ר משה גפני
לא קמחא דפסחא.
פניה קירשנבאום
כשעושים שיקום שכונות חברתי, האם אתם מפעילים מערך מתנדבים או שירות קהילתי מתוך המיעוטים האלה? או שאתם מביאים להם הכל על מגש כסף? את הכסף, את העובדים, את הפעילות, הכל מביאים מבחוץ או שגם גורמים להם לצאת לקהילה ולעזור לקהילה שלהם?
צחי דוד
אני אסביר. שיקום שכונות חברתי זה פרוייקט שנמשך משנות ה-80 ברצף במספר שכונות ברחבי הארץ. שיקום שכונות פיזי נעשה במספר יותר מצומצם של שכונות, אבל החברתי מתפרס על מאה שכונות. בכל אחת ממאה השכונות הקהילה חייבת להביא מעצמה לסיפור הזה. היא מקבלת מסגרת תקציבית ופעילויות אפשריות. היא חייבת להקים ועדת היגוי, להחליט מה הפעילויות שהיא עושה, ובעצם באיזשהו מובן להעצים את התקציב.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 793 עד 795 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 796 – מרכז למיפוי ישראל
צחי דוד
מדובר בתוספת של שני מיליון שקלים להוצאה המותנית ולהכנסה של המשרד עקב גידול בהכנסותיו.
היו"ר משה גפני
מה זה גורמי חוץ?
צחי דוד
גורמי חוץ, תוכנית של המשרד בה הוא בעצם מקבל כספים מגורמי חוץ שהוא מבצע עבורם עבודות ומשלם את העבודות מאותה תוכנית.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 796 – אושרה פה אחד

פניות מספר 797 ו-798 -
אורי גבע
הפנייה נועדה להעברת 190 אלף שקלים להנהלת בתי המשפט. הם עושים שיפוץ של בתי מעצר באולמות בתי המשפט.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 797 ו-798 – אושרו פה אחד
פניה קירשנבאום
אני לא מבינה איך אתה לא שואל את השאלה הנצחית שלך.
היו"ר משה גפני
אין בתי מעצר בבתי הדין.
זבולון אורלב
חבל שאין. אם בבתי הדין היו תנאים יותר מחמירים, האנשים כבר היו רצים לתת גט.
היו"ר משה גפני
תצטרף אלי כאן למאבק בעניין הזה כי אני כבר העליתי את זה כמה פעמים. בחלק הצלחתי ובחלק לא.

פניות מספר 799, 801 ו-811 -
אורי גבע
אנחנו מעבירים כ-3 מיליון שקלים לסעיף הפיתוח של משרד האוצר לביצוע שיפוצים במבנה. בין היתר אנחנו מנגישים את המעליות לנכים, עושים שיפוצים במטבחון וכמה שיפוצים ברחבי הבניין.
היו"ר משה גפני
מזגנים? היה פעם משהו עם מזגנים אצלכם. איזה בניין?
אורי גבע
הבניין של משרד האוצר.
היו"ר משה גפני
כאן?
אורי גבע
כן.
היו"ר משה גפני
מה לא בסדר בבניין?
אורי גבע
יש כמה חדרים שהתגלתה בהם קרינה אלקטרו מגנטית ולכן עושים שם עבודות.
פניה קירשנבאום
אתה רואה שצריך להיות באוצר כדי שיתקנו את החדרים האלה, אבל בכנסת אני לא יודעת מה קורה. בזמנו הביאו לכאן מומחה שיבדוק את האגף.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 799, 801 ו-811 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 800 – הרבנות הראשית


150 אלף שקלים. כשאני רואה סכומים קטנים, אני מבין שזאת הרבנות.
פניה קירשנבאום
אני רוצה לדעת למה זה.
היו"ר משה גפני
גם אני.
אורי גבע
הפנייה נועדה להשלמת תקציב שכר הדירה של הרבנות הראשית בהתאם לבקשת הרבנות.
יעקב אדרי
שכר הדירה?
אורי גבע
זה מה שהם ביקשו.
היו"ר משה גפני
למה שכר דירה? כי כל המשרדים האחרים יושבים בבתים.
זבולון אורלב
לא נכון. מפני שהם לא רצו לשבת בהיכל שלמה.
היו"ר משה גפני
אל תקשיבי לו. תקשיבי לי.
פניה קירשנבאום
אני אביא את הרב שלי.
היו"ר משה גפני
תביאי את הרב שלך והרב שלך יאשר את מה שאני אומר. אין בניין לרבנות הראשית. אין.
פניה קירשנבאום
בתל אביב אין בניין?
היו"ר משה גפני
אין בניין. יש לבתי המשפט וכולי, אבל איפה יושבת הנהלת בתי הדין הרבניים? בבית פרומין, בשכירות. דיברנו בוועדה על ה-77 מיליון שקלים. בתי הדין שוכרים מקומות. הרבנות הראשית שוכרת מקום ועכשיו כדי שנדע שבכל אופן יש תקציב של הרבנות הראשית, אז מביאים לכאן העברה אחרי שאישרנו 600 מיליון למשרד התעשייה – שלא אישרנו – ועוד כל מיני מאות מיליוני שקלים שאנחנו מאשרים, להראות שיש 150 אלף שקלים להשלמת שכר הדירה לרבנות הראשית. צריך לקרוא לעיתונאים. 150 אלף שקלים לרבנות הראשית.
פניה קירשנבאום
כמה סך הכל שכר הדירה? בכסף הזה כבר היה אפשר לבנות.
היו"ר משה גפני
את צודקת במאה אחוזים. אני צועק את זה כאן כל הזמן.
פניה קירשנבאום
משרד הדתות מטפל בזה?
היו"ר משה גפני
לא.
זבולון אורלב
הרבנות הראשית במשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
הם בכוונה גם עשו את זה בפנייה מספר 800, שיהיה קל לעיתונאים לתפוס את הפנייה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 800 – אושרה פה אחד


שנדע שהעבירו כסף לרבנו הראשית ועם הכסף הזה אפשר היה למנוע את השריפה ביערות הכרמל. שלא תהיה אי הבנה. אם מישהו חושב שאני צוחק, אתם תראו שזה עוד יהיה באיזה מקום.
אורי אריאל
זה יהיה.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 802 – משרד האוצר


פיתוח רשות המסים.
אורי גבע
הפנייה הזו נועדה לתקצוב 3.5 מיליון שקלים לתקציב רשות המסים עבור הוצאות תפעול, חומרה ותוכנה ביחידת שירותי עיבודים ממוכנים בהתאם לרפורמה שאנחנו עושים לדוח המפורט, או מי שמכיר אותו, המאבק בחשבוניות פיקטיביות.
אורי אריאל
שאלה מזן אחר לגמרי. אני מעריך שאין לך תשובה, אבל אני מבקש לקבל אותה עוד היום. יש התדיינות בת חמש שנים מאז מלחמת לבנון השנייה בין קרן קיימת לרשות המסים, מס רכוש יותר נכון, על נזקים בסדר גודל של 50 מיליון שקלים, 55 מיליון. אני אודה לך אם תבדוק ותוכל לחזור אלי עם תשובה היום.
אורי גבע
בנושא איזה נזקים?
אורי אריאל
נזקים ממלחמת לבנון השנייה. נשרפו יערות, מתקנים.
היו"ר משה גפני
תן לו תשובה עוד היום.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 802 – אושרה פה אחד
אורי אריאל
רביזיה.
היו"ר משה גפני
הפנייה אושרה. יש רביזיה של חבר הכנסת אריאל. תן לו הסברים היום והוא יסיר את הרביזיה.

פנייה מספר 803 – משרד המשפטים
אורי גבע
הפנייה הזאת נועדה לתגבור של כ-1.4 מיליון שקלים עבור הקצאת כוח אדם ייעודי להפעלת פקודות מאסר של המשטרה.
היו"ר משה גפני
צריך עוד כוח אדם?
אורי גבע
כן.
היו"ר משה גפני
הנציבות אישרה את זה?
אורי גבע
זה לא בשביל כוח אדם. זה בשביל הפעילות שהם עושים.
היו"ר משה גפני
מה למשל?
אורי גבע
שעות עבודה. אתה צריך להביא שוטר ולהפעיל.
היו"ר משה גפני
צריך תגבור לזה? יש כוח אדם. הוא קיים.
אורי גבע
צריך תגבור.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 803 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 804 – משרד ראש הממשלה
אורי גבע
הפנייה הזו נועדה להרשאה להתחייב של פרוייקט תגלית בהתאם להחלטת הממשלה בנושא. זה לשנים 2011.
היו"ר משה גפני
208 מיליון שקלים?
אורי גבע
כן.
יעקב אדרי
זה חלקה של הממשלה בפרוייקט.
אמנון כהן
המצ'ינג של הממשלה.
זבולון אורלב
כיום היא מממנת כשליש מהפרוייקט.
יעקב אדרי
זאת התחייבות מעוגנת ומסודרת.
זבולון אורלב
פעולה יהודית-ציונית למופת.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 804 – אושרה פה אחד

פניות מספר 805 ו-806 -
אורי גבע
הפנייה הזו נועדה לתגבור 6,5 מיליון שקלים ברשות המסים. מדובר בעיקר בהוצאות שוטפות, אחזקת מבנים, תשלום לדואר בהתאם לחוק להפעלת מס הכנסה שלילי. הפנייה נועדה לתגבור בעיקר להוצאות שוטפות, אבל מדובר באחזקת מבנים, הוצאות דואר כדי להפעיל מס הכנסה שלילי ולשם החזקת תוכנה ומחשב ביחידת שירותים. כל זה בהתאם לביצוע בפועל.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 805 ו-806 – אושרו פה אחד
אורי אריאל
רביזיה.
היו"ר משה גפני
למה?
אורי אריאל
על אותו דבר. זה ירד היום בעזרת השם.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 807 ו-808 –
יוגב גרדוס
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בסעיפי תשלום חובות ותשלום ריבית בהתאם לתחזית ביצוע לסוף שנה וכן להעברת 218 מיליון שקלים מסעיף הריבית לסעיף הקרן.
היו"ר משה גפני
מה הביטוח הלאומי בעניין?
יוגב גרדוס
יש החזרי קרן למוסד לביטוח לאומי עבור הכספים שהוא מפקיד אצל המדינה. זה התאמה לביצוע. בתחילת השנה חשבו שהסכום יהיה נמוך יותר ולפי לוח הסילוקין עכשיו יש התאמה של 218 מיליון שקלים.
אורי אריאל
למיטב ידיעתי, ואני אומר את זה בזהירות, יש בקשה לביטוח הלאומי מקרן מתקנים לנכים, לעשות ירידה לנכים וכולי, לסדר את הירידה לכותל מהעיר העתיקה.
יוגב גרדוס
אני לא הרפרנט של ביטוח לאומי. כאן מדובר בסך הכל בתשלום חובות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 807 ו-808 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 809 -
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב התמיכות בייצור החקלאי לצורך ביצוע התאמות לקראת סוף השנה, בכלל זה תקצוב של 8 מיליון שקלים עבור השקעות בהתאם להסכם המים, במיוחד בחקלאות.
אורי אריאל
מה זה הסכם המים?
דניאלה גרא
תמיכה בחקלאות בגין הייקור במים לאורך שנים.
היו"ר משה גפני
מה זה לאורך שנים? השנה. במשך שנים לא היה ייקור.
יעקב אדרי
למה לא עושים את זה לאזרחים הרגילים?
היו"ר משה גפני
נכון. שאלה טובה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 809 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 810 -
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב משרד החקלאות לצורך ביצוע התאמות בתקציב לקראת סוף השנה וכן לתקצוב 11 מיליון ו-250 אלף שקלים בהוצאה מותנית בהכנסה בתקציב מינהל המחקר החקלאי עבור הכנסות שהמינהל קיבל במהלך השנה.
היו"ר משה גפני
מינהל המחקר החקלאי?
דניאלה גרא
מינהל המחקר החקלאי, מכון וולקני.
אורי אריאל
הם קלטו שם חרדים. הם מתעסקים בשמיטה.
היו"ר משה גפני
ביקשתי לבדוק כי בחקלאות, במחקר של החקלאות, יש המון דברים שנוגעים לכלל האזרחים שזאת חקלאות על פי התורה. למשל, יש חברה שעוסקת בפירות, יש עורלה. המחקרים התורניים בחקלאות מאוד התפתחו והם גורמים לכך שאפשר לשווק מיד את הפירות. זה גורם תועלת עצומה לחקלאים ומוזיל את המחירים. זה באלף ואחד תחומים של חקלאות. החקלאות על פי התורה, בסעיף הזה, אתה לא תמצא עכשיו חקלאות על פי התורה. יש שם סעיף עם 200-300 אלף שקלים שבשעתו אני וורדיגר הכנסנו לסעיף הזה. אין שם כסף נוסף. במכון וולקני שעוסק בעניין הזה אין חרדים. היה חרדי או חרדית אחת שעסקו בזה אבל לפי דעתי היא כבר יצאה לפנסיה או משהו כזה. עובדים שם שישים עובדים?
דניאלה גרא
כמעט 700 עובדים.
היו"ר משה גפני
כמעט 700 עובדים, אבל אין חרדי אחד.
אורי אריאל
אולי אפשר לשנות את זה.
היו"ר משה גפני
איך לשנות? תגיד לי איך לשנות.
אורי אריאל
נצביע ואחר כך נשב עם שר החקלאות.
היו"ר משה גפני
שלא יאמרו שהחרדים לא רוצים לעבוד. נתתי לשר האוצר תיק עם שמות של אנשים חרדים – לא משפטים אלא כלכלנים – ויש לי העתק מהתיק זה, חרדים שלמדו באקדמיה, עם תארים, למדו באוניברסיטה, כלכלנים ברמה, אף אחד לא ייכנס. תרשמו, אחד לא ייכנס. מכון וולקני עם 700 עובדים.
אורי אריאל
אני מציע שכרגע לא תהיה הצבעה והיושב ראש יתאם פגישה עם שר החקלאות. נשב ונראה איך לתקן את זה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
פניה קירשנבאום
מעניין, כמה עולים עובדים שם?
יעקב אדרי
מעניין כמה מרוקאים עובדים שם.
פניה קירשנבאום
אולי גם אני יכולה לתת לך שמות של הדוקטורים והכלכלנים.
אייל אפשטיין
אני אבהיר נקודה. תהליך הקבלה הוא מאוד מסודר והוא מקצועי. בסופו של דבר המועמדים הטובים ביותר התקבלו לאגף, וזה לא משנה מה המגדר ומה הסטטוס.
אורי אריאל
זה משנה איך אתם מגדירים את המשרה. אם תכתבו שם שזה נוגע להלכות בארץ, זה משהו אחר.
אייל אפשטיין
אני מעריך שאלו לא דרישות המשרה.
היו"ר משה גפני
הוא מדבר על האוצר.
אייל אפשטיין
אני מדבר על האוצר.
היו"ר משה גפני
הוא דיבר על מכון וולקני.
אייל אפשטיין
אתה מדבר על מכון וולקני. מכון וולקני, תפיסת התפקיד צריכה להגדיר את זה שהעובדים שגויסו, יהיו העובדים הטובים ביותר למילוי התפקיד והם יכולים להיות מכל מגדר, מגזר וכולי.
היו"ר משה גפני
נכון. אני מכיר את זה. הבעיה שאני מדבר רק עברית ולא שפה אחרת. עברית אני מבין טוב. אני מתרכז רק בעברית ואני מבין מה שאייל אומר למשל. אם הוא היה מדבר בשפה אחרת, לא הייתי מבין, אבל הבנתי אותו. בוחרים את האנשים הטובים ביותר. אני בחיים שלי לא ראיתי חרדי טוב. עברית אני מבין. מסבירים לי לאט ואני מבין במדויק. גם במבחן התוצאה אני רואה את זה, אבל אייל בחור טוב.


לגבי מכון וולקני, תבקש פגישה עבור אורי אריאל עם שר החקלאות.

פניות מספר 812 ו-813 –
אורי גבע
הפנייה נועדה להעביר 260 אלף שקלים מהמשרד לביטחון פנים למשרד המשפטים. זה בנושא של אזרוח יחידת מח"ש.
אמנון כהן
מתי זה עובר לאזרוח? תמיד מדברים אבל זה לא עובר.
אייל אפשטיין
זה כבר מאוזרח. זה בשלבים אבל זה כבר מאוזרח. רוב היחידה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 812 ו-813 – אושרו פה אחד

פניות מספר 814 ו-815 -
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת תקן של סגן חשב ממשרד התרבות והספורט למשרד האוצר, כמו שקורה בכל יתר המשרדים. תקני סגן חשב בכל משרד עוברים מהמשרד הספציפי למשרד האוצר.
זבולון אורלב
למה אתה לא מביא את כל המשרדים ביחד? למה רק משרד המדע?
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. במשרד המדע יש סגן חשב ואתם רוצים להעביר אותו, לאן?
צחי דוד
לא, הוא ממשיך לעבוד במשרד המדע. התקן יושב במשרד האוצר.
אורי אריאל
שידע מי בעל הבית שלו.
פניה קירשנבאום
השאלה מי משלם לו משכורת.
היו"ר משה גפני
הוא יהיה עובד של החשב הכללי?
צחי דוד
כן.
היו"ר משה גפני
אני לא רוצה לאשר את זה.
אפרת תבור
יש החלטת ממשלה.
היו"ר משה גפני
הממשלה מאוד לא מעניינת אותי והחשב הכללי עוד פחות. קודם כל, שיסתדר עם העובדים שלו.
זבולון אורלב
אתם מביאים רק את משרד המדע. אם זאת החלטה לגבי כולם, למה זה לא כאן?
היו"ר משה גפני
נכון, רק משרד המדע.
אפרת תבור
אני אסביר למה.
היו"ר משה גפני
לא, אין צורך.


עוד לא נסגר העניין של הסופרים? הם אמרו שתוך שבוע זה נסגר. אם אפשר לחזור בבקשה לחשב הכללי ולומר לו שלא יביא לכאן פניות. התחייב כאן סגן החשב הכללי על אגודת הסופרים העבריים שזה ייגמר בתוך שבוע.
זבולון אורלב
זאת לא ההתחייבות הראשונה שלו.
היו"ר משה גפני
הייתה כאן התחייבות שבתוך שבוע זה נגמר. עכשיו אומר לי טמיר שזה לא נגמר. שהחשב הכללי לא יעביר לכאן פניות אלא שיעביר לוועדה לזכויות הילד.

פניות מספר 816 ו-818 –
דוד שטיינמץ
הפנייה נועדה לתקצוב תוכנית החומש למיעוטים על פי החלטת הממשלה 1539, הקצאה לשנת 2010 עומדת על 12.9 מיליון שקלים. לפיתוח אזורי תעשייה קיימים למיעוטים 6 מיליון.
היו"ר משה גפני
מה ההגדרה של מיעוטים במשרד התעשייה?
מנחם יחזקאלי
13 ישובים שהם מעל 10,000.
היו"ר משה גפני
אבל למה זה מיעוטים? מה שאתה אומר, זאת הגדרה. מה זה מגזר המיעוטים?
יעקב אדרי
דרוזים, ערבים וחרדים.
מנחם יחזקאלי
דרוזים, ערבים, בדואים.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להבין את הפנייה. מה זה מגזר המיעוטים.
מנחם יחזקאלי
המגזר הערבי.
היו"ר משה גפני
אני בעד הערבים. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 816 ו-818 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 817 –
דניאלה גרא
הפנייה נועדה לבצע שינוי פנימי בתקציב הפיתוח של משק המים לצורך ניצול יעיל של התקציב לקראת סוף השנה.
אורי אריאל
מה זה תאגידי מים וביוב חלשים?
דניאלה גרא
תאגידי מים וביוב חלשים, כשמם כן הם. תאגידים חלשים.
אורי אריאל
מה ההגדרה של חלש?
פניה קירשנבאום
מי מגדיר את זה?
ציון פיניאן
חלש זה שראש העיר השתלט עליהם.
אורי אריאל
מה זה חלש?
דניאלה גרא
אין לי כאן את ההגדרה. אני אבדוק ואומר.
אורי אריאל
אני מבקש לא להצביע עכשיו.
היו"ר משה גפני
למה? אתה לא בעד חלשים?
פניה קירשנבאום
תעשה רביזיה.
היו"ר משה גפני
אבל מה הבעיה?
אורי אריאל
התקציב הוא לאיגודי מים וביוב חלשים. אני רוצה לדעת מה זה חלשים ולא קיבלנו תשובה. זה בסדר, היא לא יודעת והיא לא יכולה לדעת.
היו"ר משה גפני
אני חושב שאתה טועה.
אורי אריאל
לא, אני ממש לא טועה.
היו"ר משה גפני
נצביע ותבקש רביזיה. תני לו אחר כך פרטים. אני חושב שאתה טועה, כי זאת דווקא פנייה טובה. לפי דעתי אלה התאגידים של צפת שהיו לנו בעיות אתם. את יודעת לומר על איזה תאגידי מים מדובר?
דניאלה גרא
אני יכולה לחזור בעוד דקה ולומר לכם.
היו"ר משה גפני
כן. אנחנו נצביע, יש רביזיה, ומאוד חשוב למשל אם תאגיד צפת נמצא בפנים. הרי היה דיון בוועדה והאנשים שם נפגעו.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 817 – אושרה פה אחד
אורי אריאל
רביזיה.
היו"ר משה גפני
בסדר, רביזיה. תבדקי ותני לנו תשובה.

פנייה מספר 819 –
דניאלה פרתם
הפנייה נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב מינהלת תנופה במשרד ראש הממשלה וכן לתקצב בהרשאה להתחייב.
אמנון כהן
מה תפקידה של המינהלת?
זבולון אורלב
גוש קטיף..
דניאלה פרתם
היא מנהלת את הפיצויים למפוני גוש קטיף.
היו"ר משה גפני
זה 158 מיליון שקלים.
אורי אריאל
זה המשך לוועדת החקירה הממלכתית שקבעה באופן קטיגורי ששיטת החישוב למבני ציבור לא הייתה נכונה כי נתנו משהו כמו 3,000 שקלים למטר וכל אחד יודע שזה בערך 6,000 שקלים. היו מספר דיונים והסכום הזה הוא התוצאה.
היו"ר משה גפני
זה סכום גדול.
אורי אריאל
אני יודע. מדובר במבני ציבור. היו שלושים בתי כנסת, שלושים מקוואות.
היו"ר משה גפני
אני יודע. בסדר.
אמנון כהן
מאיפה זה יורד?
היו"ר משה גפני
מהרזרבה.
דניאלה פרתם
רוב התקציב הוא בהרשאה להתחייב להעתקה של מבני ציבור.
היו"ר משה גפני
לא, מהרזרבה.
אורי אריאל
זאת תוכנית ארבע שנתית.
היו"ר משה גפני
כן, אני יודע. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 819 – אושרה

פניות ספר 821 ו-822 –
יונתן בר סימן טוב
הפנייה התקציבית נועדה להקצות תוספת של 90 מיליון שקלים למענקי האיזון למשרד הפנים.
היו"ר משה גפני
למה אמרו לי 900 מיליון?
יעקב אדרי
אנחנו ביקשנו בעניין הזה שיבואו ומציגו את הרשימות.
ציון פיניאן
נכון.
אמנון כהן
קודם כל מסגרת ועכשיו ישבו. כרגע זאת מסגרת.
היו"ר משה גפני
אל תעכבו את זה. אלה מענקי איזון.
ציון פיניאן
אנחנו לא נעכב אלא נאשר אבל נבקש את הרשימה.
פניה קירשנבאום
אני רוצה לראות לאן הולכים מענקי האיזון האלה.
יעקב אדרי
אני מבקש רביזיה. אני בכל זאת רוצה לראות.
היו"ר משה גפני
בסדר. יונתן, מבקשים החברים את הרשימה.
יעקב אדרי
הבטיחו לנו אותה. ביקשנו ואמרו לנו פעם אחרי פעם שישלחו לנו אותה.
היו"ר משה גפני
אין בעיה. אתה מבקש רביזיה. יש לי בקשה אליך. היות שמדובר במענקי איזון, אתה תתחיל לקבל טלפונים מכל מיני רשויות שאצלן זה שכר.
יעקב אדרי
אני אומר להם שאני רוצה לדאוג להם ולהיות בטוח.
פניה קירשנבאום
זה לפי החלטת שיפוי?
היו"ר משה גפני
אני מקבל, אתה מבקש רביזיה ותהיה רביזיה, אבל אני מציע לעשות את זה מהר.
יעקב אדרי
יש לך הצעה יותר טובה?
היו"ר משה גפני
לא.
יעקב אדרי
שיביאו את הרשימה ומיד נאמר כן.
היו"ר משה גפני
יונתן, אני מבקש להביא את הרשימה. היא לא סודית אבל אני לא מכיר אותה.
פניה קירשנבאום
אפשר לשפר את ההצעה? אם זה הולך לפי הנוסחה הכללית, שיודיעו לנו שזה הולך לפי הנוסחה הכללית ואז זה לא מעניין. אם זה לפי שיפוי אחר, אנחנו רוצים לראות.
היו"ר משה גפני
יונתן, הקשבת?
יונתן בר סימן טוב
כן. מי שאחראי להקצאה עצמה זה כמובן משרד הפנים ונמצאת כאן נציגת משרד הפנים שתוכל להסביר יותר.
יעקב אדרי
אני רוצה לראות את הרשימה. אין מה להסביר. אנחנו מבקשים את הרשימה.
לילי פינטוך
רובו של הכסף יצא דרך הקצאת מענק האיזון כמו בנוסחה עם דגש לגבי שיפוי לרשויות שקוצצו. עוד אין לנו רשימות סופיות, הן לא עברו את האישור.
זבולון אורלב
ומיעוטו של הכסף? דיברת על רובו.
לילי פינטוך
רובו של הכסף ילך על פי הקצאת מענקים. מיעוטו ילך עם דגשים למי שקוצץ.
היו"ר משה גפני
אני אתן לך דוגמה. אני לא יודע אם הם יתנו, אבל קח לדוגמה את כרמיאל שמצבה הסוציו אקונומי גדל ולכן היא יצאה ממענקי האיזון. אנחנו דיברנו אתם כמה פעמים בדיונים כאן ואמרנו שיש רשויות שהתלמידים עברו את הבגרות או שבגלל חוק הדיור הציבורי אנשים רכשו את הדירות ואז מצבם הסוציו אקונומי של הרשויות האלה עלה ובמקום לקבל עשרים מיליון שקלים מענק איזון, הן מקבלות מיליון וחצי שקלים. מצבה של הרשות המקומית לא יותר טוב, מצבו של הישוב באופן טכני הוא יותר טוב או לפעמים גם באופן מהותי. בבחינות הבגרות זה מהותי, ברכישת הדיור הציבורי זה לא מהותי אלא זה טכני. זה חוק שעשינו כאן ואז אנשים נשארים באותו מצב סוציו אקונומי נמוך אבל הם כבר בעלי דירה.


לכן ביקשנו מהם לשים הדגשים לרשויות שקוצצו לטעם כולנו שלא בצדק. הבעיה שלא יושבים על כל מכלול הנושאים האלה. הייתי אתמול בוועידת מרכז השלטון המקומי ושם הציגו מחקר של פרופסור מסוים עם דיאגרמות, ואני אמרתי להם שכבר בכולל, בלי ללמוד באוניברסיטה, הייתי עושה את המחקר הזה. רשות מקומית שמצבה הכלכלי טוב, מקבלת אשראי בבנק בלי ביטחונות. מי שהוא במצב בינוני, צריך חלק מהביטחונות לתת לבנק, ומי שבמצב כלכלי קשה, לא מקבל אשראי. לשם כך צריך ללמוד באוניברסיטה?
פניה קירשנבאום
הבנקים הם לא פילנתרופים.
היו"ר משה גפני
אין בעיה, אבל את לא מבינה את זה לבד בלי ללמוד באוניברסיטה ובלי להיות פרופסור?


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 821 ו-822 – אושרו פה אחד
פניה קירשנבאום
מקבלים את הרשימה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
פניה קירשנבאום
אני צריכה לשים רביזיה?
היו"ר משה גפני
אני לא הייתי שם רביזיה, אבל אם את שמה, זה בסדר.
פניה קירשנבאום
בסדר, אני לא אשים רביזיה כדי לא לעכב.
יצחק וקנין
את הרשימות חייבים להגיש.
פניה קירשנבאום
אלה מענקי איזון ואני לא רוצה לפגוע.
היו"ר משה גפני
אחרי הישיבה אני מבקש מגברת לילי פיינטוך לדבר עם חברת הכנסת קירשנבאום ועם חבר הכנסת יעקב אדרי לגבי העניין הזה.

פניות מספר 823 ו-824 – מענק בירה
יונתן בר סימן טוב
הפנייה התקציבית נועדה לתקצב תוספת של 48 מיליון שקלים למענק הבירה ולהעמיד אותו על סכום דומה למענק שהיה.
זבולון אורלב
איפה יש מענק בירה?
יונתן בר סימן טוב
עמוד 121. הפנייה התקציבית נועדה להקצות תוספת של 48 מיליון שקלים למענק הבירה ולהעמיד אותו על סכום דומה לשנה שעברה.
היו"ר משה גפני
כמה זה מענק הבירה בסך הכל? אני מבין שיש בעיות.
יונתן בר סימן טוב
לאחר התוספת הוא יעמוד על סביבות 190 מיליון.
היו"ר משה גפני
מבקשים לאשר את מכון וולקני. אני אחזור לזה אחר כך, נצביע ואני אעשה רביזיה.
אמנון כהן
אפשר אחר כך להסיר אותה.
היו"ר משה גפני
כן. מדובר על המחקר החקלאי ואני הסברתי באריכות. במחקר החקלאי יש עוד כמה דברים שחשובים גם לחקלאים וגם לצרכנים. נחזור לזה.


יונתן, כמה זה בסך הכל מענק הבירה?
יונתן בר סימן טוב
מענק הבירה לפני התוספת עומד עכשיו על משהו כמו 143 מיליון.
היו"ר משה גפני
למה ניר ברקת מתסיס את האווירה והוא אומר שהממשלה לא נותנת?
יונתן בר סימן טוב
אני לא יכול לדבר בשם ניר ברקת.
היו"ר משה גפני
לא, לא ביקשתי ממך שתדבר בשם ניר ברקת. אני מבקש לדעת בשם הממשלה. אני הבנתי שיש ויכוח לראש עיריית ירושלים, ויכוח על בסביבות 100 מיליון שקלים למענק בירה או על תקציב שהממשלה נותנת.
פניה קירשנבאום
מענק הבירה קוצץ.
היו"ר משה גפני
אני שואל על המענק הזה. מה זה?
קריאה
לפי המצגת של משרד הפנים אתמול זה היה 170 מיליון שקלים.
פניה קירשנבאום
אבל קודם זה היה 300 מיליון, אם אני לא טועה.
קריאה
לא.
היו"ר משה גפני
יונתן, תן לנו תמונת מצב. מה מצבו של מענק הבירה.
יונתן בר סימן טוב
מענק הבירה אכן ירד. בשנה שעברה אחרי תוספת הוא עמד על 185 מיליון שקלים. כרגע הוא עומד על 143 מיליון וזאת תוספת שנועדה להגדיל את מענק הבירה בעוד 48 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אחרי שנאשר את זה, על כמה יעמוד מענק הבירה?
יונתן בר סימן טוב
בסביבות 190 מיליון שקלים.
זבולון אורלב
143 ועוד 48, זה 191.
היו"ר משה גפני
על איזה סכום עומד מענק הבירה בשנה הבאה?
יונתן בר סימן טוב
בבסיס התקציב הוא 170 מיליון.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 823 ו-824 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 827 -
אורי גבע
הפנייה נועדה לשירותי כבאות אוויריים. מי שמכיר, המטוס הגדול שהגיע לכאן.
זבולון אורלב
6 מיליון שקלים?
אורי גבע
כן.
דרורית שטיינמץ
ההערכה היא לארבעה ימי עבודה, אבל בסוף הוא ביצע בפועל הרבה פחות, כך שהתקציב יקטן.
זבולון אורלב
למה אתם לא מתקנים את הבקשה?
דרורית שטיינמץ
היא כבר הייתה כאן.
היו"ר משה גפני
אני מתנצל, לא הבנתי. הפנייה הזאת של ה-6 מיליון שקלים, עבור מה היא?
אורי גבע
תקצוב ההתקשרות עם החברה שהביאה את המטוס לארץ.
היו"ר משה גפני
מטוס אחד.
אורי גבע
מטוס אחד.
היו"ר משה גפני
מה עם יתר המטוסים?
אורי גבע
זה על חשבון המדינות המסייעות.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, לסופר טנקר אנחנו משלמים 6 מיליון שקלים.
אורי גבע
לא, פחות.
דרורית שטיינמץ
זה יהיה פחות. זה יהיה בהתאם לביצוע שלו בפועל. מאחר שהוא פעל רק יומיים וההערכה שלנו הייתה שהוא יעבוד ארבעה ימים, התקציב יקטן.
יעקב אדרי
יש לכם רק טעות אחת, כולל הטיסות. לוקחים גם את הטיסות הלוך-חזור.
דרורית שטיינמץ
ודאי.
יעקב אדרי
גם את ההמתנה.
דרורית שטיינמץ
זה כולל טיסות הלוך-חזור.
היו"ר משה גפני
אולי תתקנו את הפנייה? זה דחוף לאשר את זה?
דרורית שטיינמץ
כן. אנחנו צריכים להתחשבן.
היו"ר משה גפני
אתם תודיעו לנו כמה זה עלה בסוף?
דרורית שטיינמץ
ודאי.
היו"ר משה גפני
מתי תודיעו?
דרורית שטיינמץ
כשנבצע את התשלום בפועל.
היו"ר משה גפני
כמה זמן את מעריכה? אנחנו לא נזכור
דרורית שטיינמץ
אנחנו נזכור.
היו"ר משה גפני
טמיר אומר לי שאנחנו נזכור. בסדר. אני רוצה לדעת כמה זה עלה. זאת לא סקרנות, אבל השאלה המרכזית שתעמדו על סדר יומנו, בוודאי של ועדת הכספים, תהיה על שירותי כבאות אווירית. השאלה כמה עולה מטוס כזה, כמה עולה השכירות שלו וכמה עולים המטוסים היונים שלהערכתי הלא מקצועית מדינת ישראל תצטרך להשתמש בשניים-שלושה מטוסים מהסוג של היוונים והאיטלקים נדמה לי, כי זה מתאים יותר, זה לוקח מים מהים, הם פועלים יותר מהר. הסופר טנקר הוא טוב ליום העצמאות. כך אני חושב.
אורי גבע
לא בהכרח נכון כי לפעמים המים המלוחים יכולים להזיק.
היו"ר משה גפני
אמרתי שזאת הדעה הלא מקצועית שלי, אבל צריך לקיים דיון.
יעקב אדרי
עובדה שהם משתמשים בזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 827 – אושרה פה אחד


אתם תאמרו לנו כמה שילמתם.

פניות מספר 829 ו-830 – משרד ראש הממשלה


למה אתם מורידים למשרד פיתוח הנגב והגליל חצי מיליון שקלים?
דניאלה גרא
הפנייה נועדה להעברת מיליון שקלים – חצי מיליון ממשרד פיתוח הנגב והליל וחצי מיליון מהמשרד לשיתוף פעולה אזורי – למשרד החקלאות עבור הסדרת קרקעות בערבה בהתאם לסיכום בין המשרדים.
היו"ר משה גפני
זה לא המשרד לפיתוח אזורי ומשרד לפיתוח הנגב והגליל שמבצעים את זה. זה משרד החקלאות מבצע.
דניאלה גרא
משרד החקלאות מבצע.
יעקב אדרי
אלה העברות מהמשרדים.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, המשרד לא מבצע את זה.
יעקב אדרי
לא. עושים את זה דרך העברות דרך הגוף המקצועי.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 829 ו-830 – אושרו פה אחד
דניאלה גרא
יש לי תשובה לגבי התאגידים החלשים. בדקתי והתשובה היא כלהלן: הקריטריונים לתאגיד חלש הם פחת מים גבוה מצד אחד ואחוזי גבייה נמוכים מצד שני. לדוגמה, צפת כלולה, לוד, גליל תחתון.
פניה קירשנבאום
אתם אומרים שאלה שלא משלמים, אנחנו נעזור להם. אלה שלא יודעים לגבות את הכסף. אלה שגובים את הכסף וקורעים את התושבים, אנחנו פחות נתחשב בהם. אריאל, מה אתה אומר?
אורי אריאל
אני לא מתערב.
פניה קירשנבאום
היכן שהתאגיד מצליח לגבות, עומד עם האקדח על הרקה לכל התושבים וגובה כסף, הוא לא נשאר חלש. אלה שלא מצליחים לגבות, הם החלשים.
היו"ר משה גפני
אורי, אתה עדיין ברביזיה?
אורי אריאל
אני ברביזיה.
היו"ר משה גפני
אני יכול לבקש ממך להוריד אותה? אם צפת בפנים, אנחנו הבטחנו לו שנעזור לו.
אורי אריאל
אני מוריד את הרביזיה.
היו"ר משה גפני
צריך לקיים את הדיון הזה ואני בעד, אבל בואו לא נעשה את זה על הגב של אלה שצריך לעזור להם.

פניות מספר 831, 832 ו-834 – משרד התשתיות הלאומיות
עמיחי דרורי
בפנייה מספר 831, העברה של 2 מיליון שקלים עבור קמפיין עידוד וקידום היערכות הציבור ומודעות הציבור לרעידות אדמה, תמ"א 38, על פי החלטת ממשלה.


בפנייה מספר 832, יתרות תקציביות תקציב משק הדלק לשעת חירום, העברה לרזרבה הכללית. מתקציב הרזרבה הכללית, התקצוב מהרזרבה הכללית הוא בהתאם לביצוע בפועל. הביצוע בפועל מעט נמוך מהתכנון המקורי.


בפנייה מספר 834, תקציב משרד התשתיות הלאומיות, קבלה של אותם שני מיליון שקלים מהקצאות האוצר של קמפיין ההיערכות לרעידות אדמה. דבר שני, שינויים פנימיים בתוך תקציב המשרד עבור, ובעיקר, מו"פ אקדמי בנושא אנרגיה, שיתוף פעולה מחקרי עם ארצות הברית ועוד שינויים פנימיים שוטפים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 831, 832 ו-834 – אושרו פה אחד

פניות מספר 840 ו-841 – המשרד לביטחון פנים
יאיר אידר
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים בסך 500 אלף שקלים עבור חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה בהתאם להחלטת ממשלה.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 840 ו-841 – אושרו פה אחד

פניות מספר 761 עד 763 -


עמוד 8.
יאיר אידר
הפנייה נועדה לתגבר את תקציב המשרד לביטחון פנים בסך של 54 מיליון שקלים בהתאם לסיכומים התקציביים בין המשרדים. עיקר הפנייה היא 30 מיליון שקלים עבור תגבור מערכת הקשר המשטרתית, 24 מיליון שקלים עבור תגבור תקציב האמרכלות והפנייה גם מבצעת שינויים פנימיים כאשר בין היתר מתגברים את הרשות למלחמה בסמים בסך של מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 761 עד 763 – אושרו פה אחד
יעקב אדרי
בעניין של הרשות למלחמה בסמים, אני רוצה שנשב אתם - הם הבטיחו לנו – כדי לבדוק את הקריטריונים. אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
יש רביזיה של חבר הכנסת יעקב אדרי על הפניות. אתה מבקש את הרשות למלחמה בסמים. בסדר. אני מבקש לסדר את העניין הזה.

פנייה מספר 764 –
יאיר אידר
הפנייה נועדה לביצוע שינויים פנימיים בתקציב המשרד לשירותי דת שעיקרם תשלום שכר למשרתים בקודש במועצות אזוריות, שכר עובדי המשרד והכל בהתאם לביצוע.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 764 – אושרה פה אחד


אני לא רציתי לאשר את זה, אבל אני לא יכול לפגוע בשכר הרבנים.

פנייה מספר 779 ו-780 -
זבולון אורלב
אני ביקשתי לעכב, אבל ביררתי את הדבר וזה בסדר גמור. בפועל ההפעלה היא דרך משרד המדע והטכנולוגיה אבל בעבר המינהלת הייתה במשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספ 779 ו-780 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 781 -


מה זה 240 מיליון שקלים?
אייל אפשטיין
מדובר כאן בהרשאה להתחייב. המטרה של הפנייה הזאת היא למעשה מיזם משותף של משרד התעשייה ומשרד האוצר לתמיכה בכל מה שקשור לתעשיית הביו-טכנולוגיה בישראל. למעשה הייתה כאן עבודה, ועדה בין משרדית שקדה על העבודה הזאת במשך סדר גודל של שנה וחצי ולמעשה זה מיזם משותף בין הממשלה לבין הסקטור הפרטי. שלב הבחירה של המסננת של המועמדים שעומדים בתנאי הסף עבר ולמעשה נקבעו שתי קבוצות מאוד חזקות, האחת מקרנות הביו טכנולוגיה הגדולות בעולם. למעשה עכשיו הם בשלב של גיוס כספים. יש כאן למעשה מצ'ינג מהסקטור המוסדי הישראלי והמוסדי בחוץ לארץ, ולמעשה מי שיצליח לעמוד בתנאי הסף, למנף את הכסף בסכום מינימלי, יקבל סכום שהסכום המקסימלי הוא 240 מיליון שקלים.
אמנון כהן
המצ'ינג הוא 240?
אייל אפשטיין
לא, 240 מיליון שקלים זה הסכום הממשלתי. סך הסכום שיושקע בתעשייה יגיע קרוב למיליארד שקלים ומרבית הכסף הוא כסף פרטי, כסף מוסדי ישראלי או מוסדי זר. יש לזה השלכות משקיות חשובות. זה הפרוייקט.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 781 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 810 – המחקר החקלאי
זבולון אורלב
הוולקני, זה המקום עם החרדים עליו דיברת?
היו"ר משה גפני
כן. אנחנו מצביעים.
אלי אפללו
אנחנו לא מבינים.
היו"ר משה גפני
זה הוסבר קודם.
אלי אפללו
אבל לא הייתי כאן.
היו"ר משה גפני
זה כסף שמיועד למחקר החקלאי ואין שם חרדים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 810 – אושרה פה אחד

אני מבקש רביזיה. תהיה פגישה עם השר כי אני רוצה להבין את הדברים. במחקר החקלאי, לטובת החקלאים והצרכנים, יש חקלאות על פי התורה. כל הנושא של עורלה, כל הנושא של הדברים שמאפשרים לגדל את הפרי ולשווק אותו מיד. אומרים שבמכון וולקני יש 700 עובדים אבל אין חרדי אחד.
קריאה
יש עשרה.
היו"ר משה גפני
בסדר. תהיה פגישה עם השר ונראה.
יצחק וקנין
בכל מקום דואגים שבני מיעוטים יהיו בדירקטורים. אנחנו צריכים להכניס את זה באותו מטבע.
היו"ר משה גפני
הרב וקנין הנכבד, אני ניסיתי בקדנציה הקודמת להכניס בחוק של אופיר פינס, להכניס את החרדים בחוק של אחמד טיבי, גם בוועדת החוקה וגם בוועדת הפנים. חרדים שלמדו באקדמיה ויש להם תארים, כך שתהיה העדפה מתקנת כי הרי רוצים לשלב חרדים. משרד המשפטים התנגד. הוא טוען שאין הגדרה לחרדי. זה לא גזע, זה לא דת, זה לא מין. אמרתי להם שאני לא מבין, כי אפשר לקחת את המגזר הכי דפוק ולתת לו את ההגדרה. מעניין שכשצריך לפגוע בחרדים, יודעים בדיוק לזהות אותם.

פנייה מספר 856 –
צחי דוד
הפנייה נועדה להעברת כ-15 מיליון שקלים לתקציב הבנייה הכפרית במשרד הבינוי והשיכון בהתאם לסיכומים בין המשרדים, בעיקר בגין בנייה באזורי יהודה ושומרון היות שכל השנה הייתה שם הקפאה. תקציבים שהיו אמורים להגיע לשם לאורך השנה לא הגיעו וכעת ניתן להשלים שם פרוייקטים. לכן זה מתוקצב כאן.
היו"ר משה גפני
זאת אומרת, משרד השיכון מפתח את השטח ביהודה ושומרון.
צחי דוד
פיתוח תשתיות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

נגד – 1

פנייה מספר 856 – אושרה ברוב קולות

אנחנו עוברים לעודפים.

בקשה מספר 04121 – משרד ראש הממשלה


274 מיליון שקלים
יוגב גרדוס
מדובר בעודף של מינהלת תנופה שיעבור לשנה הבאה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 04121 – אושרה פה אחד
זבולון אורלב
זה עובר מ-2010 ל-2011?
היו"ר משה גפני
לא. זה עובר מ-2009 ל-2010.

בקשה מספר 60017 – משרד החינוך


רזרבה לעמידה ביעדים.
יוגב גרדוס
שוב, עודפים לא מחויבים. הכסף עובר לתקנה הזאת. הכסף היה בשנה שעברה בתקנות שונות בסעיף 60 ולשם מעבירים אותו טכנית בסוף השנה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 60017 – אושרה פה אחד

בקשה מספר 08014 – משרד המשפטים


רזרבה, 31 מיליון שקלים.
יוגב גרדוס
כנ"ל. העודפים עוברים לתקנת הרזרבה.
היו"ר משה גפני
למה לא השתמשו בכסף הזה?
יוגב גרדוס
זה תת ביצוע של משרד המשפטים.
היו"ר משה גפני
של בתי הדין הרבניים.
יוגב גרדוס
אני לא בטוח.
היו"ר משה גפני
זה סתם היה בהומור. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 08014 – אושרה פה אחד

בקשה מספר 05029 – משרד האוצר
יוגב גרדוס
כנ"ל. מדובר בעודפים שעוברים לתקנת הרזרבה.
היו"ר משה גפני
במה לא השתמשו? זה כבר האוצר. אייל, במה לא השתמשתם?
יוגב גרדוס
זה 22 מיליון שקלים מתוך סעיף של יותר ממיליארד שקלים. אני מניח שזה מפוזר בסעיפים שונים.
היו"ר משה גפני
בטח החשב לא נתן להעביר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 05029 – אושרה פה אחד

בקשה מספר 04123 – משרד ראש הממשלה
יוגב גרדוס
אלה עודפים שנצברו במשרד ראש הממשלה. בניגוד לעודפים הקודמים שהיו במינהלת תנופה, כאן אלה עודפים של המשרד עצמו.
היו"ר משה גפני
54 מיליון שקלים?


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 04123 – אושרה פה אחד

עם השבוע ושבוע שעבר, אנחנו מעבירים למעלה ממיליארד שקלים עודפים.
יוגב גרדוס
911 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
בקשה מספר 67013 – משרד הבריאות


753 אלף שקלים.


ליצמן הוציא את כל הכסף?
אורי אריאל
אם הוא היה יכול לשאול את ליצמן, הוא לא היה צריך אותך.
היו"ר משה גפני
אני יכול לשאול. אני הולך לשאול אותו ולומר לו שמשרד האוצר מסדר אותו כי הוא העביר 753 אלף שקלים במשרד הבריאות בשעה שבמשרד ראש הממשלה הוא מעביר רבע מיליארד שקלים, כשהוא יבוא ב-2010 ויאמר שיש לו עוד תקציב, יאמרו לו שלא העבירו עודפים.
יוגב גרדוס
זה כל העודף שנותר. מדובר כאן בפנייה טכנית.
היו"ר משה גפני
23 מיליארד שקלים תקציב משרד הבריאות וזה כל העודף?
יוגב גרדוס
לא, זה סעיף 67, סעיף הפיתוח של משרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
כל הנאום שלי היה מיותר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 67013 – אושרה פה אחד

בקשה מספר 04135 –
יוגב גרדוס
כנ"ל. עודפים של משרד ראש הממשלה. אלה עודפים מחויבים שמיועדים לשימושים בתוך משרד ראש הממשלה. לדוגמה לפרוייקטים, לדוגמה פיתוח מנהרות הכותל, לדוגמה לתחזוקה שוטפת של הכותל. תוכניות שונות שמרוכזות במשרד ראש הממשלה ואלה עודפים מחויבים.
היו"ר משה גפני
בואו נאשר את זה. אני מבקש רשימה של משרד ראש הממשלה על כל הבקשות שהיו גם בשבוע שעבר וגם השבוע. אלה סכומי עתק ואני רוצה לדעת על איזה סעיפים מדובר שלא בוצעו ועליהם מבקשים את העודפים המחויבים. כל הפרוייקטים. תגידו על מה. תגידו לוועדה על מה מדובר בסכומי הכסף האלה. נראה את הפרוייקטים האלה ויכול להיות שנקיים דיון בנושא.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 04135 – אושרה פה אחד

בקשה מספר – משרד הביטחון


335 מיליון.
יוגב גרדוס
אלה עודפים שנוצרו עקב הפרשים בשער הדולר. למשרד הביטחון יש תקציב דולרי גדול והוא תוקצב בשנת 2010 בשער דולר מסוים ובגלל ירידה בשער הדולר נוצרו עודפים שמגלגלים אותם לשנה הבאה.
זבולון אורלב
אני מבקש לעכב את ההצבעה. משרד הביטחון עדיין לא ביצע את מה שהוא צריך לבצע ביחס לישיבות ההסדר. יש לו בבסיס התקציב תקציב והוא לא מבצע אותו. אנחנו שומעים תשובות מתחמקות. מדובר על תקציב 2010 כשכל שנה הוא משולם ואין לנו ידיעה מתי זה יבוא, איך זה יבוא ואנחנו רוצים לדעת.
אורי אריאל
אני רוצה להוסיף שני דברים. דיברתי ויש לפחות שלוש פעמים הבטחות של מנכ"ל המשרד, של הפקידים ושל המנכ"ל אישית, לגמור את זה עד סוף אוקטובר, עד סוף נובמבר, אבל זה לא נגמר ואין תשובה למחר בבוקר. ניסיתי לבדוק ועכשיו הם מתווכחים עם האוצר מי בכלל מביא את הכסף.
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על מה שזבולון מדבר?
אורי אריאל
כן.


הדבר השני. פעמים רבות מסבירים שזה דחוף כי הביטחון דחוף. הייתה צריכה להיות ישיבת ועדה לתקציב הביטחון לפני שבוע אבל דחו אותה ולא נקבע מועד. אין שום דחיפות כרגע ואפשר לא לדון בזה.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לאשר את הבקשה הזאת.
זבולון אורלב
אני מבקש רביזיה.
היו"ר משה גפני
רגע, לפני הרביזיה. את הבקשה הזאת אני מבקש לאשר בלי רביזיה. תסביר למה.
אייל אפשטיין
לגבי הפנייה הספציפית הזאת, קודם כל לגבי ישיבות ההסדר, בשנה שעברה חבר הכנסת גפני יושב ראש הוועדה עיכב פנייה של 750 מיליון שקלים למשרד הביטחון. דרך אגב, הכסף הזה מתאדה. אתם צריכים להבין שברגע שאנחנו לא מעבירים עודפים, הוא הולך.
אורי אריאל
האוצר מרוויח.
אייל אפשטיין
לא. האוצר לא הרוויח ואני אגיד לך גם למה, כי בסופו של דבר ברגע שיש מחויבויות ודאיות במהלך שנה שוטפת, בסופו של דבר המימון נדרש ולמעשה איבדנו מקורות מימון של 750 מיליון שקלים בתקציב המדינה בשנת 2009. תקציב המדינה, התקציב השוטף, למעשה אפשר להחזיק אותו על שתי שנות תקציב. העברת העודפים למעשה מאפשרת מימון בשנת התקציב העוקבת על בסיס שנת תקציב קודמת. דרך אגב, זה לא יוצר פערים גדולים בגירעון כי בדרך כלל זה פחות או יותר מחזורי, אנחנו מעבירים משנה קודמת לשנה שוטפת ומשנה שוטפת לשנה עוקבת והסכומים הם מאוד דומים. זה בכלל לא ברזולוציות שמשפיעות על מסגרות פיסקליות ולכן זה מאפשר נגישות מסוימת. בשנה שעברה את הסיפור שעשינו עם ישיבות ההסדר, זה סיפור שהפסדנו מקורות של 750 מיליון שקלים. דרך אגב, אנחנו תמכנו בזה עד הקצה כדי שהנושא הזה יוסדר.


אני אתן לך עוד דוגמאות שהוועדה כאן עיכבה למשרד הביטחון, משרד שלא מעט פעמים התנער כמו לדוגמה מהנושא הסביבתי, כל הנושא של חיבור תשתיות מים וביוב, והייתה התעקשות חזקה של יושב ראש הוועדה.
היו"ר משה גפני
גם מיגון הניוד ודברים נוספים.
אייל אפשטיין
נכון, גם מיגון הניוד ודברים נוספים. כל מה שהיה כאן, בכל מה שקשור להגנת הסביבה, עיכבו את כל הפניות ובאמת הצלחנו להגיע להסכם רב שנתי של חיבור מחנות צה"ל, משהו שהוא מאוד בסיסי, שמתחברים לתשתיות הביוב.
אמנון כהן
אי אפשר לומר שלוועדה הזאת אין השפעה.
היו"ר משה גפני
מי אמר את זה?
אמנון כהן
יש כאלה.
אייל אפשטיין
דרך אגב, יש לנו עוד הרבה דברים לעשות עם משרד הביטחון, אם זה הגנת סביבה ודברים אחרים. זה זיהום קרקעות עם מאגרי נפט ודברים אחרים שהמשרד הוא מאוד בעייתי ומאוד קשה להגיע אתו לסיכום אפילו לנו כאוצר. דרך אגב, יש לנו בעיות עם המשרד גם בדיווח ביצועים ודברים אחרים. אני אומר לכם שבנושא הספציפי הזה של ההעברה, זה תקציב שמועבר משנה קודמת לשנה שוטפת. התקציב הזה לא מועבר למשרד הביטחון אלא הוא עודפים שנובעים מפערי שער חליפין. אם הכסף הזה לא יועבר, זה אומר שתקציב המדינה ייעדר מהמקורות האלה.
זבולון אורלב
בכל זאת אתה יכול לומר לנו מה קרה עם ישיבות ההסדר.
דניאלה פרתם
ישיבות ההסדר זה שימושים ואין קשר.
זבולון אורלב
למה אין קשר? היד שלי היא אותה יד. יש קשר.
אייל אפשטיין
אני אבהיר את הנקודה. בסופו של דבר הכסף הזה, המטרה שלו היא שהוא לא יועבר למשרד הביטחון. הוא תקציב נוסף בתקציב המדינה למימון התחייבויות ודאיות. בהנחה שלא נעביר את זה, נעדר את המקורות האלה
וזה יצטרך להיות ממומן ממקורות אחרים.


לגבי ישיבות ההסדר עצמן. שוב, זה לא נושא לא לכאן ולא לכאן, אבל אם מנכ"ל משרד הביטחון התחייב, הוא צריך לעמוד בהתחייבות והוועדה צריכה לפנות. אפשר לעכב. אני אומר לכם שתהיה עוד פנייה השנה למשרד הביטחון – זה אני יכול להבטיח לכם – שמעבירה מקורות למשרד הביטחון. תעכבו את הפנייה הזאת.
אורי אריאל
האם אייל אפשטיין, סגן בכיר לממונה על התקציבים, מכיר את המכתב שכתבו החשב הכללי והממונה על התקציבים למנכ"ל משרד הביטחון שפירושו כל יום, בוקר וערב, אתה עובר על חוק התקציב בגלל הבעיות שאתה הזכרת תוך כדי דבריך כאן? אתה מכיר את המכתב?
אייל אפשטיין
ודאי.
אורי אריאל
זאת אומרת, יש מציאות שמשרד הביטחון – אני אומר את זה בשפה גסה – עושה כמעט – לא כל, אבל כמעט – ככל העולה על רוחו. למה אתה וחבריך באוצר כל הזמן מצד אחד מגינים על משרד הביטחון, מאפשרים להעביר דבר כזה ועוד הרבה דברים כמו שיא כוח אדם, משכורות, גמלאות וכולי, וביד שנייה רבים אתם בתקשורת?
היו"ר משה גפני
אורי, אני רוצה להשיב לך ולהשיב לכולם. יש לנו ניסיון גדול עם משרד הביטחון ועכשיו מצטרף, כך אני רואה, לחבורה הזאת גם זבולון, ציון היה בעניין, אלקין הרבה פעמים, מדי פעם אמנון, מדי פעם גם אני ומדי פעם גם חברים נוספים. יש לנו מהלך במשרד הביטחון שבחלק מהדברים גם הצלחנו. אנחנו לא יכולים לשפוך את התינוק עם המים ולומר שאנחנו הולכים אתם למלחמה כוללת. אני לא הולך למלחמה כוללת עם משרד הביטחון.
אורי אריאל
עיכוב הוא מלחמה כוללת? יומיים עיכוב הוא מלחמה כוללת?
היו"ר משה גפני
תן לי רגע להשלים את הדברים. אנחנו לא הולכים למלחמה כוללת. אני מבקש לעשות גם הבחנות מקצועיות בין מה שמגיע ולראות על מה אנחנו מדברים.


אנחנו מדברים על פנייה שהפנייה הזאת היא בעצם לשמר את הכסף במשרד האוצר. זה לא כסף שעובר למשרד הביטחון. אני לא אקבל טלפון ממנכ"ל משרד הביטחון, מיועץ שר הביטחון או משר הביטחון עצמו אם מעכבים את הבקשה.
יצחק וקנין
זה לא מעניין אותו.
היו"ר משה גפני
הבוקר הגיעה בקשה של משרד הביטחון, פנייה, לא עודפים, על 750 מיליון שקלים. בבוקר ביקשתי מטמיר לא להביא את זה לישיבה. הפנייה הגיעה רק הבוקר וגם הייתה בה תקלה. אני לא מתכוון להביא את זה. גם לי יש נושאים עם משרד הביטחון, שאני מקבל מהחברים שלך במפלגה כל הזמן ריקושטים שאני לא איש חזק. אני לא אומר איזה בעיות יש לי. אני נמצא אתם בדיאלוג.


אתם העליתם את הנושא של ישיבות ההסדר. את הבקשה הזאת אני מבקש לאשר בלי רביזיה. אלה עודפים.
אורי אריאל
אני נענה.
היו"ר משה גפני
אני לא מביא את הפנייה הזאת של הבוקר שהיא בקשה של משרד הביטחון.
אורי אריאל
בסדר.
זבולון אורלב
מה הבעיה שאני אבקש רביזיה בכל זאת?
היו"ר משה גפני
בגלל שאתה לא פוגע בכלום במשרד הביטחון.
זבולון אורלב
אני אשחרר אותו עוד או יומיים. מה הבעיה?
היו"ר משה גפני
זה לא משרד הביטחון אלא זה משרד האוצר. משרד האוצר אתך. סתם, אתה עושה צחוק מעצמך. אתה מראה שאתה לא מקצוען.
אורי אריאל
לפני ההצבעה, אני מבקש עוד משפט. אני אישית מוכן, ואני אומר גם לזבולון, לפחות מניסיוני שיהיו עוד בקשות כי הם צריכים להעביר כ-3 מיליארד שקלים עד סוף השנה. אני רוצה בכל זאת לבקש מיושב ראש הוועדה וגם מאייל אפשטיין התערבותכם האישית. אני מעריך ששני טלפונים שלכם לבירור בשיחת ועידה יפתרו את הבעיה ואנחנו הרי רוצים לפתור בעיה.
היו"ר משה גפני
בסדר. על כמה כסף מדובר?
אורי אריאל
על 26 מיליון שקלים נדמה לי או משהו כזה. דברים שמשרד הביטחון לא יודע לקרוא אותם.
זבולון אורלב
אני שוקל להגיש את הרביזיה בגלל שאני יודע שמשרד האוצר גם לו יש אפשרות ללחוץ על משרד הביטחון.
היו"ר משה גפני
תשאל את אורי מהניסיון שלו כאן האם היו תקלות בעניין הזה של עיכובים במשרד הביטחון, האם דברים לא זזו בסופו של דבר. תאמין לי שאני יודע על מה אני מדבר. לגבי העודפים אני לא אקבל טלפון ואני לא אוכל לדבר אתו על ישיבות ההסדר. הטלפונים אצלי במשרד הם על הפנייה השנייה.
זבולון אורלב
אני מסכים שאת עיקר המאבק נעשה על ההעברה, ואתה יכול לומר להם גם בשמי שלא יביאו את ההעברה לדיון. אני מבקש שידעו את הדבר הזה גם בשמו של אורי וגם בשמי. אני מבקש שגם האוצר, מה שאנחנו נוקטים כלפי משרד הביטחון, יאמר לו שהוא גורם לאוצר כרגע נזק במאות מיליוני שקלים בגלל הסיפור שלו. גם לאוצר יש לחץ. למה אני לא צריך להשתמש בו?
אייל אפשטיין
אני אענה לזה. ה-750 מיליון שקלים, למרות שהם עוברים למשרד הביטחון, יש כאן גם אינטרס של משרד האוצר שהסכום יועבר כי זאת התחייבות.
היו"ר משה גפני
מה זה ה-750?
אייל אפשטיין
אני מדבר גם על ה-750. בכוונה אני מדבר גם עליהם. יש גם אינטרס של משרד האוצר כי זאת מחויבות שזה כסף שצריך להיות מועבר למשרד הביטחון. בהנחה שזה לא מועבר, זה אומר שבסבירות גבוהה זה יצטרך להיות ממומן בשנה הבאה. בהנחה ש-750 מיליון שקלים לא יועברו השנה, עדיין נצטרך להגיע לוועדה ולהעביר. כלומר, יש כאן אינטרס משותף גם של האוצר וגם של משרד הביטחון להעביר את זה עוד בשנת הכספים הנוכחית.
אורי אריאל
אני מבקש שתדברו עם המנכ"ל עוד היום.
היו"ר משה גפני
בסדר. אתה יודע שאני עובד אצלך. עכשיו אני גם עובד אצל אורלב.
אורי אריאל
תודה רבה.
זבולון אורלב
אני אענה לבקשתך. תסביר לי אחר כך מה הבעיה עם רביזיה.
היו"ר משה גפני
כי מדובר על עודפים.
זבולון אורלב
מה הבעיה שזה יהיה עוד יום-יומיים?
היו"ר משה גפני
אתה חבר ועדת כספים, אל תעשו זול את בקשות הרביזיה שלך. אני אשב אתך.
זבולון אורלב
אדוני היושב ראש, אני נענה לבקשתך.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני אדבר אתך.
זבולון אורלב
פירושו של דבר שעד שעניין ישיבות ההסדר לא מוסדר, לא תבוא בקשה של העברת כספים למשרד הביטחון.
היו"ר משה גפני
אנחנו נמשיך לעבוד בשיטה בה עבדנו עד היום. לא נקבע מסמרות לגבי שום דבר. שום דבר כאן הוא לא שחור-לבן. נתייעץ ביחד. אני לא אעשה דבר בלי לדבר אתך בעניין הזה. זה לא שחור-לבן, זה תלוי במצבי רוח של כל מיני אנשים בסביבה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

הבקשה לעודפי משרד הביטחון – אושרה פה אחד

בקשה מספר 39012 – משרד התקשורת


455 אלף שקלים.
יוגב גרדוס
שוב, עודפים לא מחויבים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 39012 – אושרה פה אחד

בקשה מספר 46002 – חוק חיילים משוחררים
אנסטסיה סורוקינה
העברת עודפים מ-2009 ל-2010.
היו"ר משה גפני
ספציפית את לא יודעת להגיד. אלה הסעיפים השונים, מצטבר.
אנסטסיה סורוקינה
אני יודעת לאן זה הולך. זה הולך למכינות קדם אקדמיות, דמי קיום ללומדים.
היו"ר משה גפני
תסבירי יותר באריכות.
יוגב גרדוס
כאן מדובר בעודפים מחויבים.
היו"ר משה גפני
אלה מלגות לסטודנטים?
אנסטסיה סורוקינה
כל מיני. יש כאן מכינות, מלגות לחיילים משוחררים לאלה שלומדים במכללות.
היו"ר משה גפני
סטודנטים.
אנסטסיה סורוקינה
כן.
זבולון אורלב
אברכים שלומדים בהשכלה הגבוהה ושירתו בצה"ל, גם הם יכולים לקבל.
היו"ר משה גפני
לא. כאן מדובר על מלגות לסטודנטים ואני מבקש לומר את זה. זה הכל. לא להסתיר.
זבולון אורלב
יכולים גם להיות שם אברכים. צריך לומר את זה ביושר.
היו"ר משה גפני
אברכים אלה מי שלומדים תורה. הם לא יכולים לקבל מלגה. כמה כסף מלגות לסטודנטים?
אנסטסיה סורוקינה
במכינות יש 10 מיליון, במשרד התעשייה 3 מיליון. 13 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
וה-3 מיליון הנוספים?
אנסטסיה סורוקינה
יש דמי קיום ללומדים.
היו"ר משה גפני
לסטודנטים. מה זה לומדים?
אנסטסיה סורוקינה
כן.
היו"ר משה גפני
כשאת אומרת לומדים, אורלב חושב שמדובר באברכים שלומדים בישיבה. מה זה לומדים?
זבולון אורלב
לא, לומדים במוסדות להשכלה גבוהה. הם יכולים גם להיות אברכים לשעבר.
פניה קירשנבאום
נכון. אלה מלגות לחיילים ששירתו בצה"ל.
היו"ר משה גפני
נכון. את זה אני מבקש שהיא תגיד.
פניה קירשנבאום
אמרנו שכל מי ששירת בצה"ל או שירות לאומי.
היו"ר משה גפני
חוק חיילים משוחררים.
פניה קירשנבאום
נכון.
היו"ר משה גפני
אני הייתי כל הזמן בתמיכה בעניין הזה ואני תומך בהרחבה שלו. אני מבקש שהיא תגיד את זה. היא אומרת לומדים ועוד מישהו יכול לחשוב שמדובר במשהו אחר.
פניה קירשנבאום
תגידי שזה לפי החוק.
היו"ר משה גפני
לפי חוק חיילים משוחררים. אני תומך בזה ואני חושב שזה נכון, ראוי וצודק. תגידו שמדובר על סטודנטים. היה אפשר לחשוב שלומדים זה משהו אחר. סטודנטים. אלה 16 מיליון שקלים.
אנסטסיה סורוקינה
נכון.
היו"ר משה גפני
זה דמי קיום. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

בקשה מספר 46002 – אושרה פה אחד


זה דמי קיום גם לסטודנטים.
אנסטסיה סורוקינה
נכון.
היו"ר משה גפני
דמי קיום לסטודנטים. גם דמי קיום לסטודנטים. את יודעת למה אני מעלה את זה.
פניה קירשנבאום
לא. אתה רוצה עוד פעם לדבר על האברכים? שישרתו בצה"ל, שיעשו שירות לאומי וגם יקבלו.
היו"ר משה גפני
אישרנו את זה פה אחד. זאת העברה של חוק חיילים משוחררים עם דמי קיום לסטודנטים.
אני מודה לכם. אנחנו עוברים לסעיף הבא.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים