ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 06/12/2010

פרק י"ב (מסים - מס הכנסה) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
11
ועדת הכספים

06/12/2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, כ"ט בכסלו התשע"א (6 בדצמבר 2010), שעה 10:40
סדר-היום
פרק י"ב (מסים - מס הכנסה) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010.
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

ציון פיניאן

פאינה קירשנבאום
מוזמנים
מיכל דויטש

- ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר

שלומית ארליך

- עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עופר מנירב

- רו"ח, יו"ר ועדת המסים, לשכת רואי החשבון בישראל

יהודה טלמון

- עו"ד, נשיא לה"ב - לשכת ארגוני העצמאים

חזקיה ישראל

- יו"ר ואדת חקיקה וייצוג בכנסת, התאחדות התעשיינים

עמי צדיק

- מחלקת מידע ומחקר, הכנסת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
יועצת משפטית
שגית אפיק
ע' ליועצת המשפטית
ענת מימון
קצרנית פרלמנטרית
חפציבה צנעני
פרק י"ב (מסים - מס הכנסה) ל(בריאות) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אנחנו עוברים עכשיו למה ששנוי במחלוקת לפחות מבחינת הניסוח: פרק י"ב (מסים - מס הכנסה) - סעיף 46(3) פקודת מס הכנסה (ביטול הכרה בהוצאות אש"ל). האם חילקו את שני הנוסחים לחברים? הסבירי את ההבדל בין הנוסחים.
שגית אפיק
ההצעה, שהביאה הממשלה במסגרת הצעת חוק ההסדרים ושנדונה בישיבה הקודמת, באה בהמשך לביטול תקנות האש"ל.
אמנון כהן
איפה זה בכחול?
שגית אפיק
נוסח סעיף 46(3) לדיון - עמוד 85.
אמנון כהן
פיצלנו את זה - לא?
שגית אפיק
זה לא פוצל.
היו"ר משה גפני
לא. זה גם לא יפוצל. זה שנוי במחלוקת.
אמנון כהן
פוצל פה משהו של הסטודנטים - נכון?
היו"ר משה גפני
כן. הנושא של הסטודנטים פוצל בהסכמה, אבל הוא פוצל באופן כזה שהוא לא יעלה עד ה-31 בדצמבר. הוא יידון בינואר.
שגית אפיק
נושא המע"מ של הסטודנטים כבר--
היו"ר משה גפני
--כבר אושר.
שגית אפיק
הוא לא אושר. אושר פיצול.
היו"ר משה גפני
האם עדיין לא אושר הסעיף עצמו?
שגית אפיק
החוק עצמו עדיין לא עלה. יכול להיות שהוא יעלה היום. הפיצול אושר. היום יש עוד שני פיצולים.
היו"ר משה גפני
המליאה גם עובדת לאט.
צריך להתקדם עם הפיצולים במליאה.
שגית אפיק
זה היה מונח שבוע וחצי. זה חנוכה, והם גם מביאים רק בימי שני.
היו"ר משה גפני
הבנתי. רציתי לתקוף משהו, אבל את אמרת "חנוכה" - והשתקת אותי.
שגית אפיק
בישיבה הקודמת נדון הנושא של הוצאות אש"ל. לפי הנוסח שהובא בהצעת החוק בכחול, בסעיף 46(3), מבוקש להחריג את הוצאות האש"ל מסעיף 32 לפקודת מס הכנסה כך שהוא ייכנס בפסקה (1) והוא לא יוּתר בניכוי. אחת הטענות, שעלתה בוועדה, היא לגבי כל מיני הוצאות אש"ל שכרוכות בלינה או הוצאות אש"ל אחרות שיבוא הנישום ויצליח להוכיח שהן הוצאות שכרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה. בסופה של הישיבה ביקש היושב-ראש שאנחנו ננסה לנסח משהו שיאפשר לנישום כן להוכיח הוצאות אש"ל במצבים ספציפיים.


למען האמת, התקשינו למצוא נוסח שיאמר את זה בצורה ברורה, משום שהנוסח האמיתי הוא פשוט לא להכניס את הוצאות האש"ל; מבחן האינצידנטליות מופיע בפסקה (1) ממילא. אבל, כדי לא להשיב את פני הוועדה בלא כלום, ניסחנו פסקה נפרדת - אפשר לראות זאת בנוסח השני - שאומרת שלא יותרו בניכוי "הוצאות שהוציא יחיד בשל ארוחותיו מחוץ למקום ההשתכרות שאינן הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה, כמשמעותן בפסקה (1)", שם מוגדר מבחן האינצידנטליות שהוועדה הכניסה במסגרת הדיון בהוצאות מטפלת. זו ההצעה שבעצם כן תאפשר פתח צר מאד בכל זאת להוכיח הוצאות אש"ל לגבי נישום ספציפי.
היו"ר משה גפני
האם אפשר להגיע לנוסח מוסכם?
מיכל הנר-דויטש
אל"ף, --
היו"ר משה גפני
--אל"ף, לא.
מיכל הנר-דויטש
אל"ף, אנחנו מדברים על הוצאות בשל ארוחות שהוצאו בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו, ובנוסח המוצע אתם מדברים רק על מחוצה לו. אנחנו מדברים על גם וגם. מה שאנחנו מנטרלים - - -
שגית אפיק
האם בתקנות היה לךְ גם וגם?
מיכל הנר-דויטש
בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו.


אנחנו באים ליישר קו. אני חושבת שהחקיקה הזאת לא נכונה. ברגע שיש מבחן האינצידנטליות בפסקה (1) ויש בו את הפירוט בסיפא של פסקה (1) - אני חושבת שזה פשוט לא יפה. אני לא מצליחה להבין מה שונה זה ממה שהציעה הממשלה.
היו"ר משה גפני
לא חשוב. אז, אפשר לאשר את זה.
שגית אפיק
האם בעינייך זה לא שונה? האם בעינייך זה אותו הדבר? אם זה לא שונה, אין בעיה.
מיכל הנר-דויטש
קודם כל, צריך להוסיף את ה"בין במקום ההשתכרות...".
שגית אפיק
האם "במקום ההשתכרות" היה בתקנות? "במקום ההשתכרות" לא הופיע בתקנות האש"ל לפי מה שאנחנו- - -
מיכל הנר-דויטש
כי עד היום הוצאות האש"ל שהותרו הן הוצאות של מחוץ למקום ההשתכרות. עכשיו, כשאנחנו באים ליישר קו ואומרים "הוצאות בגין ארוחות אינן הוצאות בייצור הכנסה - גם לא החמישה שקלים" - כדי לסגור את הקו הזה, אנחנו אומרים: המקום שבו מופיע מבחן האינצידנטליות הוא פסקה (1) של סעיף 32 שמדברת על הוצאות שמפרטות את אותו מבחן אינצידנטליות. ביקשנו להגיד שליד הוצאות הבית, הוצאות פרטיות, הגעה למקום ההשתכרות והוצאות בשל טיפול בילד יש הוצאות בגין ארוחות. בעינינו, הפתח לא נשאר. זה עדיין בכפוף- - -
שגית אפיק
זה נכון שבניסוח שלכם הפתח לא נשאר, אבל בניסוח הזה הפתח נשאר.
מיכל הנר-דויטש
איך?
שגית אפיק
הפתח נשאר, כי יהיו הוצאות שיעמדו במבחן.
מיכל הנר-דויטש
בבירור הכנסתו החייבת של אדם - - -
שגית אפיק
לפי הנוסח שלךְ, ברגע שזה כלול בפסקה (1) ועשיתם את זה לגבי הוצאות מטפלת, וזו היתה הבקשה מהוועדה, שיהיה ברור שהוצאות מטפלת לעולם לא יוכרו.
מיכל הנר-דויטש
בעינינו, אין הבדל בין --
שגית אפיק
יש הבדל.
מיכל הנר-דויטש
--הוצאות מטפלת לבין הוצאות בגין ארוחות בין מחוץ למקום ההשתכרות ובין בתוך.
היו"ר משה גפני
מה, אני לא יודע? אני יכול לייצג אותם בלי שהם יגידו. את אומרת: אותו דבר כמו במטפלות. הוצאות אש"ל אינן מוכרות. נקודה. שלום על ישראל, וזהו.
מיכל הנר-דויטש
הוצאות בגין ארוחות- - -
היו"ר משה גפני
בגין ארוחות, הוצאות אש"ל בין במקום העבודה - - -
מיכל הנר-דויטש
למעט ארוחה שמשתלבת עם לינה לפי תקנה 2(א).
היו"ר משה גפני
לא כתוב אצלךְ: "למעט".


הוועדה מציעה לא לסגור את הפתח לגמרי, אלא להשאיר "שאינן הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה" בניגוד להוצאות מטפלת. בהוצאות מטפלת הוועדה היתה בדעה שאכן זה לא יוכר לצרכי מס, ובמקום זה היה תחליף - תחליף ראוי. זאת אומרת, מסייעים לכל אלה שיוצאות לעבודה במעונות וכו' עם כל מה שדיברנו. כאן הוועדה סבורה אחרת. אני שואל: האם אפשר להגיע לנוסח מוסכם? מה שאת אומרת ברור. את אומרת: "סגרנו" - אני לא יודע לחזור על המלה שאת אמרת בגלל שלא למדתי את הליבה - "את הפתח לחלוטין".
מיכל הנר-דויטש
מבקשים לסגור.
היו"ר משה גפני
מבקשים לסגור. בסדר. אין לי טענות. אתם אומרים "לא" וזהו. את מוכנה להוסיף את העניין של הוצאות במקום לינה, שאם בן-אדם נמצא במקום העבודה שלו - - -
שגית אפיק
האם את מוכנה לשים את זה בחוק? האם תַפני לתקנה פשוט?
מיכל הנר-דויטש
לא, לא אפנה לתקנה.
היו"ר משה גפני
היא מכניסה את זה בחוק. בסדר.
מיכל הנר-דויטש
אין לי בעיה גם להכניס את זה, אבל בכל מקרה - - -
היו"ר משה גפני
אני באמצע דבריי. להוציא את העניין שאם בן-אדם או גבר או אשה שעובדים ונמצאים במקום העבודה שלהם ונמצאים בלינה מחוץ לבית, אז ארוחת בוקר - אתם מסכימים שזה יהיה חלק מההוצאות, וזה בסדר. זאת אומרת, חוץ מזה, הכל סגור ונעול לחלוטין. אנחנו מבקשים: האם אפשר להגיע לנוסחא או לנוסח שהנוסח הזה ישאיר פתח?
מיכל הנר-דויטש
זה כל העניין.
היו"ר משה גפני
זה לא יפגע בבג"ץ.
מיכל הנר-דויטש
לא. זה לא קשור לבג"ץ.
היו"ר משה גפני
זה כן קשור. תגידי "זה לא קשור". אם לא הבג"ץ, האם הייתם מביאים חוק?!
מיכל הנר-דויטש
זה צופה פני עתיד.
היו"ר משה גפני
מה יש בעתיד?
מיכל הנר-דויטש
מה שעשינו בביטול תקנות האש"ל - - -
היו"ר משה גפני
בעתיד יהיה לךְ עסק פרטי, ואת תרצי שיכירו בהוצאות שלך - את תדעי לשכנע כמו שאת משכנעת עכשיו, ואז תשכנעי הפוך. ואז, יגידו: "מזל שהיה איזה גפני אחד שבכל אופן הגן על הזכויות שלי".
מיכל הנר-דויטש
אני מקווה לעשות כל כך הרבה כסף...
היו"ר משה גפני
לגבי כסף, אני לא יודע ואני לא מבין בזה. אבל, היה יפה פה בשבוע שעבר איך ישבה פה הממונה על ההגבלים העסקיים ונלחמה עם תדמור שהיה ממונה על ההגבלים העסקיים קודם. זה דווקא מאד מעניין.
מיכל הנר-דויטש
מלבב.
היו"ר משה גפני
לא הייתי אומר "מלבב", אבל יפה.


אנחנו רוצים להשאיר פתח.
מיכל הנר-דויטש
מה שעשינו עם הבג"ץ הוא שביקשנו מהוועדה לבטל בעצם את הסמכת שר האוצר לעדכן. הבג"ץ בעצם טען כנגד אי-שימוש בסמכות שר האוצר, ואנחנו ביקשנו לבטל את סמכות שר האוצר לעדכן.


עכשיו, אנחנו צופים פני עתיד. כדי למנוע "גברת פרי" אחר של הוצאות שהן עכשיו הוצאות בגין ארוחות - האם הוצאה בייצור הכנסה כן או לא, כאשר אין הגבלה סכומית וכל אחד לפי הסכומים שהוא מוציא בסיטואציה שלו - - -
היו"ר משה גפני
אבל, אנחנו נותנים למנהל רשות המסים לקבל החלטה.
מיכל הנר-דויטש
אל"ף, זה תמיד. גם בהוצאות מטפלת היתה החלטה של מנהל רשות המסים.
היו"ר משה גפני
אבל, פה אנחנו מסמיכים אותו בחקיקה.
מיכל הנר-דויטש
לא. זה אותו דבר.
היו"ר משה גפני
הבנתי. בסדר. תחשבי.
מיכל הנר-דויטש
אנסה להסביר.
היו"ר משה גפני
אני מבין אותך. הבנתי מה שאת אומרת. תחשבי רגע. תחפשי בכל אופן משהו.


עופר מנירב, בבקשה. אחריו יהודה טלמון. אני מבין שאתם מתנגדים לחוק הזה.
עופר מנירב
כן, אנחנו מתנגדים.
היו"ר משה גפני
איזו הפתעה.
עופר מנירב
אבל, אנחנו מקבלים את התיקון שהציעה היועצת המשפטית של הוועדה עם התיקון שמיכל הכניסה: גם במקום העבודה וגם מחוצה לו.


לצערי, אתייחס לאקטואליה. כל אותם כבאים שעבדו חמישה ימים היום לא זכאים לאש"ל. אסור להם. הם היו צריכים להפסיק את העבודה באמצע, לנסוע הביתה לאכול, משום שאסור להם - והם שכירים - ולא יוכרו להם הוצאות אש"ל. אדוני, אפילו אם אנחנו נרצה לעשות את זה- - -
היו"ר משה גפני
אתה יודע שאני יכול להביא לך דוגמאות הפוכות.
עופר מנירב
בטוח שאתה יכול, אבל לא בנושא של אש"ל.
היו"ר משה גפני
תאמין לי שכן.
עופר מנירב
אתה יודע מה? כבוד היושב-ראש, אני מאמין לך.
היו"ר משה גפני
אבל, הכבאים זו דוגמא יפה.
עופר מנירב
כבוד היושב-ראש, אני מאמין לך. אני רק אומר שאנחנו מגיעים כאן לדברים אבסורדיים שלא יעלו על הדעת, וזה לא רק עצמאיים. פה זה גם שכירים.
היו"ר משה גפני
הבנתי. עופר, תודה.


יהודה טלמון, בבקשה.
יהודה טלמון
אדוני היושב-ראש, חברי-הכנסת, אתם יכולים לשאול את עצמכם מה עופר מנירב ואני באים לפה ומבלבלים לכם את המוח כל כך ומשחיתים את זמנכם בשביל כמה עשרות שקלים. אתם צריכים להבין: תעבירו את זה או לא תעבירו את זה - לעופר מנירב זה לא ישנה, ולי זה לא ישנה. אבל, זה משנה בדיוק לאותה שכבה חלשה, בין עצמאים ובין שכירים. זו בדיוק אותה שכבה שמוציאה את הנשמה מצאת החמה ועד צאת הנשמה בחוץ, מחוץ למקום העסק.


תראו את האבסורד ולאיפה רשות המסים מוליכה את זה, וזה תמיד מזמין התחכמות, כי הם אומרים: "אם זה נלווה לשינה, זה בסדר". כלומר, אלו עצות ניתן עכשיו לאנשים? - "אם אתה כבר בחוץ, תעשה טובה תישאר כבר ותישן בחוץ. אז, גם הלינה מוכרת וגם ארוחת בוקר מוכרת". כלומר, עכשיו, זה ילך על דרך ההתחכמות. במקום ללכת בדרך הפשוטה, הישרה, שלא תזמין כל מיני עקיפות לא רצויות ולא ראויות, הולכים בדרך העקומה.
לכן, אנחנו מבקשים מכם
אנחנו חושבים שיש פה אמירה חשובה. גם אם זה כסף קטן, אצל האנשים האלה זה בסוף מאד משמעותי.
היו"ר משה גפני
האם עוד מישהו רוצה לומר דברים? חזקי ישראל, בבקשה.
חזקיה ישראל
אנחנו גם מתנגדים לסעיף הזה. אני חושב שהוא פוגע בשכירים. אנחנו מקבלים את התיקון של היועצת המשפטית, וזאת עם התיקון "בין במקום ההשתכרות ובין מחוצה לו".
היו"ר משה גפני
האם יש עוד מישהו רוצה להתייחס?


אני עושה הפסקה חמש דקות עד שהיא תסיים, ואז אנחנו נחליט על איזה חלק אנחנו הולכים. לאחר מכן אנחנו נעבור לפקודת מס הכנסה (קרן נאמנות חייבת).


(הישיבה נפסקה בשעה 11:01.)


(הישיבה נתחדשה בשעה 11:35.)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. אני מבקש לומר שיש לנו ויכוח עם הממשלה, ובמקרה זה זה רשות המסים ואגף התקציבים. הויכוח הוא כדלהלן: הממשלה טוענת שהוצאות אש"ל אינן הוצאות שמוכרות לצרכי מס בכלל, להוציא את המקרה בו אדם לן, בעקבות עיסוקו, בעקבות עבודתו, מחוץ לבית, ואז מכירים בארוחת בוקר כהוצאה.


במהלך הדיונים כאן אנחנו טוענים שאנחנו מקבלים את עמדת הממשלה באופן עקרוני, אבל אנחנו אומרים שיש מקרים - שזה חלק קטן של המקרים - שבהם הוצאות האש"ל הן הוצאות מוכרות. אנחנו סבורים שאם אנחנו מנסחים את זה כפי שניסחה היועצת המשפטית של הוועדה, אנחנו נותנים סמכות למנהל רשות המסים לקבוע מה האש"ל שנקרא הוצאה שכרוכה ושלובה בתהליך הפקת ההכנסה. אני רוצה להגיד למה אני מתכוון ומהו המקרה למשל שבו צריך כן להכיר בגלל שהוצאות האש"ל במקרה הזה כרוכות בעבודה באופן ברור. המקרה הוא: הכבאים ביערות הכרמל. הם נשארו במקום עבודתם במשך כמה ימים ולילות, והאוכל שהם רכשו שם, אם רכשו, זה חלק מתהליך הפקת העבודה. אני מדבר על סוג מקרים כאלו. אני חושב שהממשלה צריכה לקבל את עמדתנו. לכן, אני סבור שהממשלה צריכה לקבל את הנוסח הזה כפי שאנחנו הצגנו אותו, ולא ללכת עד הקצה. - להכיר עדיין באופן רעיוני ועקרוני עם סמכות מלאה בידי מנהל רשות המסים להחליט מה הן הוצאות האש"ל שהן יהיו פטורות ממס. זו עמדתנו.


לא הגענו להסכמה. עורכת-הדין מיכל דויטש, אמרתי מה הכיוון. הכיוון הוא שאנחנו מכירים באופן עקרוני בעמדתכם, אבל, אנחנו אומרים שאנחנו לא מקבלים את העמדה שזה צריך להיות עד הקצה, כשאין מושג בכלל של הוצאות אש"ל שמוכרות. אם הנוסח יהיה כפי שאנחנו אומרים ואני מוכן אפילו להוסיף בנוסח שההחלטה בעניין הזה היא בידי מנהל רשות המסים - אני מוכן ללכת לנוסחאות מתאימות - אין יכולת, לדעתי, להגיש בג"ץ על דבר כזה, מכיון שאנחנו כבר קבענו את זה בתקנות. אנחנו קובעים את זה בחקיקה. נרשם גם בפרוטוקול מהו הכיוון עליו אנחנו מדברים.


לכן, אני מבקש מהממשלה להסכים להחלטה שלנו עם ניסוח כפי שאתם מבקשים אותו, עד שאנחנו נגיע להצבעה בסעיף הזה. לא חייבים ללכת נגד כל העולם. אני חושב שעדיף שהנושא הזה יהיה בהסכמה. אני חושב שאם הוא יהיה בהסכמה, זה ימנע גם בג"צים ותביעות כאלו שאינן סבירות. זה לא המקרה של ורד פרי. שם זה מקרה שונה לחלוטין. שם בג"ץ קבע שהוצאות מטפלת והוצאות נסיעות, בתפישת עולם, הן הוצאות שצריך להכיר בהן. אנחנו היינו צריכים לשנות את זה בחקיקה מוחלטת - להוציא את זה מהעניין. אנחנו הבאנו את התחליף, כשהתחליף היה צהרונים, מעונות וכו'. זה לא המקרה. פה המקרה שונה. אנחנו סבורים, בתפישת עולם, שיש הוצאות אש"ל שהן כן מפיקות ושהן חלק מהעבודה, למשל הכבאים ביערות הכרמל. אנחנו סבורים שזה לא הוצאות מטפלת. זה לא המקרה של ורד פרי שעתרה לבג"ץ ובג"ץ נתן לה סעד. להערכתי, בג"ץ גם לא יתערב, אם זה יהיה הנוסח. אבל, אתם תצטרכו להודיע לוועדה מה החלטתם. בסדר? טוב.


לאן אנחנו עוברים? אנחנו ועדה כזו משונה. חוק הסדרים - שקט כזה, וכבר גמרנו אותו.
פאינה קירשנבאום
אז, אני יכולה לנסוע לסקי.
היו"ר משה גפני
חשבתי שאמרת: סין. אני מדבר עם החשב הכללי, והוא אומר שהוא נוסע לסין, ועם הממונה על התקציבים - "נסעתי לסין". מישהו נשאר פה בכל זאת לשמור על המדינה.
יהודה טלמון
יש להם הוצאות אש"ל, כשהם יוצאים לסין.
היו"ר משה גפני
באמת? האם זה בגלל שזה חו"ל?
יהודה טלמון
כן.
היו"ר משה גפני
אבל, פה בארץ אין להם.
יהודה טלמון
אדוני היושב-ראש, מה ההבדל אם אתה עושה את הביזנס בפקין או כאן?
היו"ר משה גפני
אבל, אם שוקי אורן נוסע מירושלים לבאר-שבע, אין לו הוצאות אש"ל. אתה צודק לגבי ההבדל. אבל, אין לו.
עופר מנירב
היום, עוד יש לו ארבעה שקלים.
דובר
לא. זה לא ארבעה שקלים. זה בהסכם קיבוצי.
היו"ר משה גפני
לא.
יהודה טלמון
למען ההגינות, צריך להבחין. יש להם הוצאות אש"ל, והשאלה היא מהו האש"ל הפטור. כיום, מארבעה שקלים הם עדיין פטורים, וב-1 ינואר הם גם לא יהיו פטורים על ארבעת השקלים האלה.
דובר
אבל, עדכנו אצלם.
מיכל הנר-דויטש
אבל, כל השאר נזקף כהכנסה. זה לא משנה.
יהודה טלמון
אבל, אצלם עדכנו.
מיכל הנר-דויטש
אבל, זה נזקף כהכנסה. זו המהות.
יהודה טלמון
זה נכון. אבל, שם הוא כן עדכן.


הישיבה ננעלה בשעה 11:42.

קוד המקור של הנתונים