ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/12/2010

פרק ז' (בריאות), סעיף 30 (מתן מרשם ע"י רוקח) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים