ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/12/2010

קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק ובהצעות לסדר היום., בקשת יו"ר ועדת הכספים למיזוג הצעות חוק., הצעה לסדר-היום בנושא: התגברות האלימות ומעשי הרצח במשפחה, הצעה לסדר היום בנושא: נתונים אודות פשיעה בקרב הנוער, הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010, חוק רשות השידור (תיקון מס' 26), התשע"ב-2011

פרוטוקול

 
PAGE
7

הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 130
מישיבת ועדת הכנסת
שהתקיימה ביום רביעי, (1 בדצמבר 2010), שעה: 09:30
סדר היום
א. בקשת יושב ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2010-2011
ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק

ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר
אורי אורבך
משה גפני
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רן בר-יושפט
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
דרורה רשף
א. בקשת יושב ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות חוק המדיניות הכלכלית
היו"ר יריב לווין
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה. על סדר היום – הנושא הראשון – בקשת יושב ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"-2010 (מ/541) והצעת חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (תיקון – קביעת תקרה להחזרים במקרה של העברת ידע מחוץ לישראל), התש"ע-2010 (פ/2382/18).


אדוני יושב ראש ועדת הכספים, בבקשה.
משה גפני
תודה רבה, אדוני היושב ראש. אני מתכוון לעשות בחוק ההסדרים הנוכחי הרבה איחודים והרבה פיצולים.
היו"ר יריב לוין
אנחנו לרשותך.
משה גפני
חלק מחוק ההסדרים אני מתכוון להביא בנפרד, על מנת לאפשר גם לאנשי האופוזיציה להצביע בעד, על דברים שיהיו הסכמות. חוק ההסדרים שיגיע בסופו של דבר, אני מעריך שהוא יהיה חוק הסדרים מאד קטן, באופן יחסי.


בין יתר הדברים – זה אולי לא כל כך נוגע לעניין הזה – אבל אני גם מאחד הצעות חוק פרטיות. במקרה הזה, בחוק מחקר ופיתוח, יש חוק של חבר הכנסת רוברט אילטוב. זה לא מופיע פה. השם שלו לא מופיע, וזה החוק שלו.
ארבל אסטרחן
הוא ואלקין היוזמים.
משה גפני
אה. הוא ואלקין, אוקיי. ואני לא רוצה לדון בנפרד על הצעת החוק שלו, אני רוצה לאחד את זה. יש עדיין ויכוחים בין חבר הכנסת אילטוב לבין משרד האוצר. אני מעריך שבסופו של דבר הם יסתדרו, ואז אני מתכוון להביא את החוק הזה במשולב, ולכן אני מבקש את אישור ועדת הכנסת למיזוג הצעות החוק.
היו"ר יריב לווין
בסדר גמור. הערות? התייחסויות? מי בעד הבקשה?

הצבעה מס' 1

בעד – 3

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.
משה גפני
אני מודה לך.
היו"ר יריב לווין
בבקשה, תודה רבה.

ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא השני על סדר היום. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק. ההצעה הראשונה: הצעת חוק רשות השידור (תיקון מס' 25), התשע"א-2010 (מ/541).

בעניין הזה נשמעה המלצה להעביר את החוק לדיון בוועדת הכלכלה. מאחר שישנה התדיינות שהיא ארוכת זמן בין ועדת הכלכלה לבין ועדת החינוך, התרבות והספורט בשאלה מה גובר על מה, הצדדים של התוכן שנוגעים, אולי, במידה מסוימת, לנושאים של חינוך, תרבות וספורט, לעומת הצדדים הטכניים של העובדה שמדובר בגוף שידור ובנושא תקשורת, שבדרך כלל נדון בוועדת הכלכלה. בסופו של דבר הגיעו ביניהם ראשי הוועדות להסכמה שתוקם ועדה משותפת לוועדת הכלכלה והחינוך בראשות ועדת הכלכלה. קיבלתי מראשי הוועדות את שמות החברים המוצעים:

מטעם ועדת הכלכלה היושב ראש, חבר הכנסת אופיר אקוניס, אמנון כהן, רוברט אילטוב, מנחם אליעזר מוזס ונחמן שי. מטעם ועדת החינוך, התרבות והספורט, חברי הכנסת אלכס מילר, מסעוד גנאים, רונית תירוש, עינת וילף ודני דנון.
ארבל אסטרחן
צריך להבהיר האם אופיר אקוניס הוא יושב ראש מטעם היותו יושב ראש ועדת הכלכלה, או - - -
היו"ר יריב לוין
לא, היו"ר הוא אופיר אקוניס מתוך היותו חבר ועדת הכלכלה, חבר כנסת ששמו אופיר אקוניס.


רבותיי, מי בעד ההצעה הזו?

הצבעה מס' 2

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים, אושר.


הוועדה השנייה שאנחנו נדרשים לקבוע, היא לעניין הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010 (מ/541).
בעניין הזה אני מבקש להבהיר
מדובר בהצעת חוק שפוצלה מחוק ההסדרים. מדובר בחוק שהוא חוק גם צרכני ממדרגה ראשונה, וגם עם נגיעה ישירה ליכולת לקדם את התחבורה הציבורית. נוכח העומס העצום שמוטל על ועדת הכלכלה, היתה בקשה של שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממני, להוביל את הטיפול בחוק הזה, מתוקף העובדה שאני גם עוסק לא מעט בנושא של תחבורה ציבורית, על מנת שניתן יהיה לסיים אותו ללא עיכובים מיותרים.

יושב ראש ועדת הכלכלה נענה לבקשה הזאת, ולכן אנחנו מציעים במשותף את ההסדר הבא: שתוקם ועדה משותפת מטעם ועדת הכלכלה וועדת הכנסת. אני שוב מדגיש: אין זה אומר שלוועדת הכנסת יש, ככלל, נגיעה לנושא הזה, אלא באמת כהסדר חריג על מנת לאפשר לי באופן אישי לטפל בנושא, משום שאינני חבר ועדת הכלכלה ולכן אני לא יכול להתמנות לטפל בעניין הזה מטעמה. כאשר הוועדה המשותפת תהיה בת שמונה חברים, בראשות ועדת הכלכלה, מתוך הבנה שיש ביני לבין יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת אקוניס, שהוא ימלא את ידיי כדי לטפל בעניין הזה ולהוביל את הדיון, על מנת לסיים אותו מהר ככל הניתן.
ההרכב המוצע. מטעם ועדת הכלכלה
יושב ראש – חבר הכנסת אקוניס, חברים: מנחם אליעזר מוזס, חמאד עמאר ונחמן שי, ומטעם ועדת הכנסת: חברי הכנסת יריב לוין, אחמד טיבי, עינת וילף ונסים זאב.


מי בעד ההצעה הזו?

הצבעה מס' 3

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אושר, תודה.
ג. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום
היו"ר יריב לוין: אני עובר לנושא הבא על סדר היום: קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום.
הנושא הראשון
הצעה לסדר היום בנושא התגברות האלימות ומעשי הרצח במשפחה – הצעת חברי הכנסת ציפי חוטובלי (4181), אורלי לוי אבקסיס (4196), מרינה סולודקין (4199), נסים זאב (4204), מנחם אליעזר מוזס (4208), דניאל בן-סימון (4215) ומיכאל בן-ארי (4224).


ההצעה הזו – נשמעו הצעות להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, לוועדת העלייה והקליטה, לוועדת זכויות הילד או לוועדה לקידום מעמד האישה. קיבלנו התייחסויות רק מעלייה וקליטה וזכויות הילד. עלייה וקליטה ביקשה להעביר את הנושא אליה, שכן הנושא בתחום טיפולה בשל משבר ההגירה והאלימות הגוברת בין בני זוג עולים, יושב ראש הוועדה לזכויות הילד ביקש להעביר את ההצעה אליו, מאחר שהנושא הזה יידון בקרוב בוועדה בהשתתפות שר הרווחה. נדמה לי שראוי ונכון להיענות בעניין הזה לבקשת יושב ראש הוועדה לזכויות הילד, שלטעמי הנושא הזה, הוא יכול לדון בו בהיבט הרחב יותר ולא רק בהיבט של העולים, מה גם שכאמור, נאמנה עלי הודעתו שהוא מתכוון ממילא לקיים בנושא הזה דיון בהשתתפות שר הרווחה בוועדה שלו.

לכן אני מציע להעביר את הנושא לדיון בוועדה לזכויות הילד. הערות? התייחסויות? אין. לפיכך – מי בעד?

הצבעה מס' 4

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אושר.


אני עובר לנושא הבא: קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: נתונים אודות פשיעה בקרב בני הנוער, הצעת חברי הכנסת עפו אגבאריה (4264), סעיד נפאע (4285), אורלי לוי אבקסיס (4290), יעקב כץ (4293) וזבולון אורלב (4297).

נשמעה הצעה להעביר את ההצעה הזו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות, או להקים איזושהי ועדה משותפת של ועדת החינוך, התרבות והספורט וועדת העבודה, הרווחה והבריאות. בואו נאמר בעדינות שהביקוש לנושא הזה לא היה רב מידי, לא קיבלתי התייחסות מאף אחד מראשי הוועדות לעניין הזה, אני לא חושב שיש טעם להמשיך ולמשוך את זה.

נמצא פה חבר הכנסת אורבך. אני ממנה אותך, לצורך העניין, לנציגו של חבר הכנסת אורלב - - -
אורי אורבך
עלי אדמות.
היו"ר יריב לוין
כן. אתה יכול לבחור לאן אתה רוצה שנעביר את ההצעה ולשם אנחנו נעביר אותה.
אורי אורבך
זכויות הילד.
היו"ר יריב לוין
בסדר גמור. אז אנחנו מחליטים, כך אני מציע, להעביר לוועדה לזכויות הילד. מי בעד?

הצבעה מס' 5

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

ההצעה אושרה
היו"ר יריב לוין
פה אחד, אין נמנעים ואין מתנגדים, אושר.

אני בכך נועל את הישיבה הזאת, ומזכירכם שבשעה עשר בבוקר - - -
אורי אורבך
לא, לא. רגע. מה עם ה – יש כמה חוקים, כמה נושאים, בין פנים לחוקה.
היו"ר יריב לווין
נכון, נכון. אני אומר לך בדיוק מה קורה. ישנם כמה נושאים שנמצאים בין פנים לחוקה, עשיתי את מה שהיה לא קל והגעתי להבנה בין שני ראשי הוועדות, והתברר שזה באמת לא קל, כי אחד מהם חזר בו ביחס לאחד החוקים כעבור כמה שעות. הובטח לי על ידם שאתמול אני אקבל את עמדתם, הם ביקשו יום אחד נוסף, נקווה שלא יקרה עם זה מה שקורה עם ועדת חוץ וביטחון, אבל אני מקווה ש - - -
אורי אורבך
על השלושה האחרים יש הסכמה?
היו"ר יריב לווין
כן, אבל ההסכמה כרוכה. היא מין חבילה של ויתורים הדדיים. והם הבטיחו לי שהיום אני אקבל עמדה סופית, ואם אכן כך יהיה אז אנחנו, מיד בתחילת שבוע הבא, נקבע ועדה ונעביר את זה ובזה נסיים את העניין. העניין מטופל.
אורי אורבך
תקוע כמו מעלית.
היו"ר יריב לווין
אמרתי להם: עד 10:10.


רבותיי, תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
09:45.

קוד המקור של הנתונים