ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 07/12/2010

מותם הטרגי של בני המשפחה מעוספייא, מותם של בני משפחת כיוף עקב אי חיבור ביתם לחשמל., חיבורם של תושבי עוספיה לרשת החשמל, הרעלה מגנרטור שהובילה למוות של שלושה אנשים בעוספיה

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכלכלה

7.12.10


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 373

מישיבת ועדת הכלכלה

מיום שלישי, ל' בכסלו, תשע"א (7 בדצמבר, 2010) בשעה 12:15
סדר היום
1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): מותם הטרגי של בני המשפחה מעוספיא
של חה"כ חנא סוויד

2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): הרעלה מגנרטור שהובילה למוות של שלושה אנשים בעוספיא
של חה"כ חמד עמאר

3. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): מותם של בני משפחת כיוף עקב אי חיבור ביתם לחשמל

של חה"כ ג'מאל זחאלקה

4. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): חיבורם של תושבי עוספיא לרשת החשמל

של חה"כ מגלי והבה
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס – היו"ר

עפו אגבריה

מגלי והבה

חנא סוויד

חמד עמאר
מוזמנים
ברכה גולן- משרד הפנים, אגף הנחיות ותקנות בניה
משרד התשתיות הלאומיות
יהודה ניב – מנהל מינהל החשמל

איגור סטפנסקי – מנהל לענייני חשמל

ענת שמיר – חברת החשמל, סגן לשיווק ושירותי לקוחות, אזור חיפה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
לאה קיקיון

1. הצעה לסדר היום (דיון מהיר)ף מותם הטרגי של בני המשפחה מעוספיא
של חה"כ חנא סוויד

2. הצעה לסדר היום (דיון מהיר)ף הרעלה מגנרטור שהובילה למוות של שלושה אנשים בעוספיא
של חה"כ חמד עמאר

3. הצעה לסדר היום (דיון מהיר): מותם של בני משפחת כיוף עקב אי חיבור ביתם לחשמל

של חה"כ ג'מאל זחאלקה

4. הצעה לסדר היום (דיון מהיר)ף חיבורם של תושבי עוספיא לרשת החשמל

של חה"כ מגלי והבה
היו"ר אופיר אקוניס
שלום לכולם, אני מבקש לפתוח את הדיון. מי שביקש את הישיבה הזו על פי הנוהל של דיון מהיר בכנסת זה חברי הכנסת – קיבלנו ממזכירת הכנסת את המכתב הבא: "אישור הצעותיהם של חברי הכנסת חמד עמאר, מגלי והבה, חנא סוויד וג'מאל זחאלקה לדיון מהיר בוועדת הכלכלה בנושא מותם של בני אותה משפחה בעוספיא עקב אי חיבור ביתם לחשמל". הבקשה הזו הגיעה ב-29 בנובמבר, כך החליטה באותו יום ועדת הכנסת, להעביר לכאן את הדיון המהיר. אני נעניתי לבקשת המציעים להעלות את זה. זה גם חלק מתקנון הכנסת – להעלות דיון מהיר בתוך שבוע, וגם בגלל חשיבות הנושא. בינתיים, לצערנו, פקדה את המדינה שלנו טרגדיה גדולה מאד, וגם המקום שמדובר בו נפגע באותה דליקה. אני מבין שבזה הרגע, גם כיוף וגם רוב הפקידות הממשלתית הבכירה – נמצאים, לא יאומן, במקום. הם בעוספיא. הם ביקשו ממני, הבוקר- גם מר כיוף וגם מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לדחות את הישיבה ואני אמרתי שמה שאני מציע לעשות זה את הדבר הבא – לפתוח אותה, אבל לא לקיים דיון מהותי, אלא ולדחות אותו או לשבוע הבא או לשבוע שלאחר מכן, מתוך היענות לבקשות גם של מר כיוף וגם של מנכ"לי המשרדים. אני חושב שבמצב שנוצר חשוב היה להתחשב בעמדתם. אני בדרך כלל לא עושה את הדברים האלה, בדרך כלל כאשר הממשלה מבקשת ממני לדחות דיונים, או לבוא עם איזה שהן הצעות חדשות. אבל מכיוון שאנחנו במצב מיוחד, טרגי, ואני הייתי מאד רוצה שמנכ"לי משרדי הממשלה יבואו היום לעוספיא ולא יסתכלו, אלא יעשו. זה שהם יראו מה היה שם – זה גם חשוב, ההזדהות, אבל שגם יבצעו דברים דה פקטו- אני חושב שחשוב היה להיענות לבקשה. אם אתם רוצים לומר מספר מילים בעניין הזה, אני מוכן, אבל הנוכחות של מנכ"לי המשרדים והפקידות הבכירה פה, בדיון הזה, היא חשובה. הם לא נמצאים פה, וזה מדהים, הצירוף הזה.
מגלי והבה
כיוון שגם פתחת וגם אמרת וגם סיכמת – אנחנו מסכימים לדחות את הדיון, שיהיה, באמת, דיון מורחב כאשר יהיו פה המנכ"לים, ואז נפתח את הנושא על כל המשתמע.
היו"ר אופיר אקוניס
אולי הם גם ייתנו לנו דיווח על הביצוע, על ההחלטות האופרטיביות שלהם בעקבות הדליקה.
מגלי והבה
זה יפתור לנו בעיות. אבל אני חושב, זו בכל זאת דעתי - -
חנא סוייד
אני מסכים, רק מה שמשתמע מדבריך שהם יהיו בישיבה - -
היו"ר אופיר אקוניס
כן. אתה רואה שהם לא נמצאים כאן לא כי הם חמקו מהדיון הזה, נהפוך הוא – אלא בגלל שהם נסעו לעוספיא לטפל בדבר הגדול שהתרחש.
חנא סוייד
יפה, זה דבר חשוב, וזה גם נותן הזדמנות להכין משהו, לבוא לוועדה – בטח הם ביקשו לעכב, לדחות, כי יש להם בטח הצעות כתוצאה מהביקור בשטח והבנת הבעיות ואנחנו נשמח אם אתה תבקש מהם שגם יבואו עם איזה הצעות רלבנטיות.
חמד עמאר
חשוב שבדיון שיתקיים שנציגי משרד הפנים יגיעו - -
היו"ר אופיר אקוניס
ודאי. תראה –ראשונת המוזמנים, הגב' ברכה גולן ממשרד הפנים, משרד התשתיות - כולם נמצאים עכשיו בעוספיא.
ברכה גולן
אני פה.
היו"ר אופיר אקוניס
למה את לא שם?
ברכה גולן
נסעו בכירים ממני.
היו"ר אופיר אקוניס
אז נשמח אם תבואי גם בפעם הבאה.


יש ממלא מקום למנכ"ל, אצלכם?
קריאה
הוא נמצא כרגע בדיון - - -
יהודה ניב
גם אנחנו פה, ממשרד התשתיות הלאומיות, מנהל החשמל.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:40

קוד המקור של הנתונים