ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/12/2010

צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים ללא רישום), התשע"א 2010

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
1.12.2010

הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 380

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, כ"ד בכסלו התשע"א (1 בדצמבר 2010), שעה 10:00
סדר היום
צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים ללא רישום), התשע"א 2010
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ - היו"ר

רחל אדטו

אורלי לוי-אבקסיס
מוזמנים
ד"ר שלמה זוסמן
ראש שירותי האגף לבריאות השן, משרד הבריאות

פרפ' טוביה חורב
סמנכ"ל כלכלת בריאות, משרד הבריאות

רויטל טופר חבר טוב
כלכלנית קופ"ח, משרד הבריאות

ד"ר לנה נטפוב
מנהלת המחלקה לשירותים דנטליים, משרד הבריאות

עו"ד נתן סמוך
משרד הבריאות

ניר קידר
רכז כלכלת בריאות, משרד הבריאות

ד"ר תרצה רמון
אגף לבריאות השן, משרד הבריאות

יאיר זילברשטיין
רכז בריאות באגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד רביב מייזל
ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

ד"ר יצחק חן
יו"ר ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

עו"ד בועז רובין
מנהל פרויקט שיווק במדנס, ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל

ד"ר ירון ברנשטיין
סמנכ"ל רפואה, מכבי שירותי בריאות

ד"ר ליאת סלוק
רופאת מנהל-מינהלת רפואת שיניים, קופת חולים מאוחדת

רו"ח אלי כהן
סמנכ"ל כספים, שירותי בריאות כללית

ד"ר חגי סלוצקי
סגן רופא שיניים ראשי – ש.ל.ה שירותי רפואה בע"מ
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
יעל – חבר המתרגמים בע"מ
צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים

ללא רישום), התשע"א 2010
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב לכולם. היום יום רביעי בשבוע, כ"ד בכסלו, ה- 1 בדצמבר 2010, נר ראשון של חנוכה. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא: צו ביטוח ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים ללא רישום), התשע"א 2010.


אנחנו בסערה גדולה ובהתנגדות של חלק מחברי הכנסת. פתחנו את נושא שירותי שיניים לילדים עד גיל 12 באופן דרמטי וקבענו לשמר תחרות.
קריאה
עד גיל שמונה.
רחל אדטו
זה יהיה עד גיל 14.
היו"ר חיים כץ
כשעשינו את זה רצינו תחרות ורצינו שהילדים יוכלו להירשם ברישום אקטיבי בתאגיד לרפואת שיניים. נתנו לכל הגורמים שרצו כל כך את בריאות השן להקים מערכת עד ל- 30 בנובמבר. אבל קורה כאן מה שקורה כל כך הרבה במשרד הבריאות. לא נעים לי להגיד אבל כמעט ולא כלום בכל מקום שאנחנו עומדים, בנושא התקנות, איפה עוסקים בפיתוח חוקים שאנחנו מחוקקים אנחנו מחכים למשרד הבריאות שנים. לתקנות הרוקחים אנחנו ממתינים ארבע שנים -מרשם לרוקח ארבע שנים, ואז אנחנו מביאים את זה שוב לחוק ההסדרים, בנושא דם טבורי אנחנו ממתינים לניסוחים ומחכים יותר מדי זמן. כעת אנחנו מחכים לתאגידים.


נציגי משרד הבריאות מבינים שלאט לאט בוועדה הזאת הם יוצרים להם באפר, אתם מבינים את זה? אם אתם מבינים את זה אז בבקשה תסבירו לנו למה למרות שרצנו כמו מטורפים בנושא ביטוח שיניים אנחנו לא מקימים את התאגיד. בבקשה משרד הבריאות.
נתן סמוך
אני מהלשכה המשפטית במשרד הבריאות, ברשותך אני אציג רק את ההקשר המסוים של הדיון.


הוחלט על הכללת בריאות השן במסגרת - - - -
היו"ר חיים כץ
לשאר הנושאים אתה לא רוצה להגיב?
נתן סמוך
אני אגע בכל הנושאים שאני אוכל לסייע ובמה שלא אוכל אחרים ישלימו.


בשעתו הוחלט על הכללת שירותי רפואת שיניים בסל שירותי הבריאות. הדבר הזה חייב הוספת תחום בריאות השן לחוק ביטוח בריאות ממלכתי. הדבר נעשה באישורה של הוועדה. במקביל הוספו שירותים לסל שירותי הבריאות מתחום בריאות השן עד גילאי שמונה. בעצם התשובה לשאלה הראשונה למה מיהרנו וכדו היום ניתנים שירותי בריאות בתחום בריאות השן לילדים עד גיל שמונה ואני חושב שזו מטרה - - - -
היו"ר חיים כץ
בלי תחרות.
נתן סמוך
אני מיד אתייחס לזה. ראשית המטרה הזו הושגה. היא מטרה חשובה. במקביל הבאנו לכנסת את הצעת החוק בנושא מתן אפשרות לתאגידים ייעודיים בתחום בריאות השן לעבוד ואכן גם להתחרות בקופות החולים, באופן שכל מבוטח יוכל להחליט ולבחור אם לקבל את השירותים במסגרת הקופה שלו או במסגרת תאגיד ייעודי. היה ברור שמדובר בתהליך, אבל כדי לעודד את התהליך נעשה צעד אחד שהוא לא טריוויאלי, אבל חשוב שאומר שמבוטח מנקודת זמן מסוימת יצטרך לקבל החלטה אם להירשם בקופה שלו או בתאגיד הייעודי. אין רישום בררת מחדל בקופת החולים שבה אתה מבוטח. אגב הדבר הזה כאמור הוא לא טריוויאלי אבל הוא נעשה מתוך כוונה לאפשר לתאגיד שיקום מקסימום אפשרות במסגרת המציאות, מקסימום אפשרות להתחרות על ליבם של המבוטחים.
היו"ר חיים כץ
לא על ליבם, על שיניהם וכיסם.
נתן סמוך
מה שנאמר, בסוף צריך לזכור, כאן אני רוצה לדייק, החוק לא קבע שיקומו תאגידים ייעודיים עד 30 בנובמבר. החוק הניח שפרק זמן כזה עשוי לאפשר את התהליך של הקמת תאגידים ייעודיים. אגב מי שיוזם אותם הם יזמים שאמורים להגיש בקשה להכרה בתאגיד ייעודי, לא משרד הבריאות מקים את התאגידים האלה. מתוך ההנחה הזאת נאמר שההוראה שלפיה נקבע שילד נחשב למבוטח בקופה שלו לצורך קבלת שירותי שיניים שבסל, ההוראה הזאת תחול עד 30 בנובמבר והחל מ- 1 בדצמבר בהנחה שיהיה תאגיד ייעודי תחול חובת הרישום האקטיבית.


בנקודת זמן זו יכולנו להימלט מהוועדה, דבר שלא רצינו לעשות, ולומר שמאחר ואין תאגיד ייעודי כל ילד ישויך על פי סמכות השיעור של השרים לקופת החולים בה הוא חבר. כשיקום תאגיד ייעודי הוא לא יכול לממש את המטרה בגיוס הילדים האלה לשירותיו. דווקא לא רצינו את זה, מתוך כוונה לממש את מטרת התחרות באנו ואמרנו שנאריך לפרק זמן מוגבל את ההוראה שמשייכת כל ילד לקופת החולים בה הוא חבר ומאפשרת לו לקבל בה את השירות ללא רישום אקטיבי על מנת שמי שיקום, תאגיד כזה, אני חייב לומר ותתקבל כאן סקירה, עורכים דיונים, אנחנו מנסים לנטר את הבעיות ולמצוא להן פתרונות. ישבנו גם עם דוקטור יצחק חן ואנחנו באמת עושים מאמץ לייצר תנאים, אגב החוק לא בהכרח מייצר אותם, אנחנו מנסים לסייע. בינתיים כדי לאפשר לילדים להמשיך לקבל את השירותים האלה במקום היחידי שעל פי החוק הם יכולים לקבל אותו, זו קופת החולים שלהם, אנחנו מבקשים להאריך בארבעה חודשים בלבד את פרק הזמן שילד נחשב כרשום בקופה שלו לצורך קבלת שירותי בריאות שיניים.
היו"ר חיים כץ
מה יקרה בארבעה חודשים האלה?
נתן סמוך
אנחנו מניחים, ירחיב בנושא טוביה חורב, אני רק אומר בקצרה ואעביר לו את רשות הדיבור - - -
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה להחליף מקום? את התאגוד כבר גמרת וכעת אתה מחלק את זכות הדיבור?
נתן סמוך
אני מתנצל.
היו"ר חיים כץ
אתה צריך להתמודד לכנסת ואחר כך לבקש להיות יושב ראש הוועדה ואם תזכה בזה תקבע את סדר הדיון, הוועדה לא עובדת אצלך. אתה צריך להבין שבניגוד למה שהפקידים התרגלו הם לא מנהלים כאן את הוועדה, שזה יהיה ברור שכאן אתם לא המנהלים, כאן אתם נותנים תשובות, אתם מעלים את הדרישות שלכם ואנחנו צריכים לתת לכם מענה, אבל אתם לא מנהלים.
נתן סמוך
החוק שעבר בוועדה הוא חוק שקובע שהתאגיד שיכול להתחרות על ההכרה כתאגיד ייעודי הוא גוף שלא למטרת רווח, אגב זה כבר יוצר צמצום טבעי של מספר המתחרים הפוטנציאליים, הגוף הזה מתחרה על ציבור שהוא כרגע מוגבל בהיקפו. אנחנו מדברים רק על ילדים עד גיל שמונה וגם בצפי של שלוש השנים הקרובות אנחנו מדברים עד גיל 14, ברור לחלוטין - - -
קריאה
שלושה מיליון ילדים.
נתן סמוך
כשמתחרים בארבעה גופים גדולים הרבה יותר גדולים שמסוגלים גם לקיים את המערכת הזאת בתוך כלל משאביהם זה לא דבר פשוט. יש את השאלה מה קורה עם הילדים שלא משויכים. אנחנו קובעים למעשה שיוך אקטיבי וחובה של הורה לרשום את ילדו או בקופת חולים או בתאגיד יעודי. גם כשאנחנו קובעים את חובת הרישום האקטיבי בסופו של דבר התמריץ הזה פועל בראש ובראשונה על מי שנזקק לשירות רפואי. זה כבר יוצר בעיה לתאגיד הייעודי. מה קורה עם האנשים שלא הולכים להירשם? אם אנחנו נפעיל את סמכות השיוך שלנו אולי נמנע את יכולת הבחירה של האנשים ואולי ההטיה תהייה לטובת קופות החולים. אם אנחנו לא נפעיל אותה וניתן לאנשים את חופש הבחירה הם ישבו בבית עד שהם יזדקקו לשירות רפואי, ולא בהכרח הם יגיעו לתאגיד הייעודי. כאן יש בעיה אמיתית לתאגיד, כי אם הוא יקבל רק את הקפיטציה שמגיעה לו על אלה שנרשמו הוא נמצא במצב בעייתי. אז עלתה שאלה, אנחנו מנסים לבחון אותה וזה עדיין לא הגיע למחשבה ראשונית, יש דרך לקחת חלק מהכסף שבעצם אם לא נעשה שום פעולה הוא יתחלק בין קופות החולים לפי הקפיטציה הרגילה, אולי לקחת אותו ולמצוא בכל זאת דרך להשתמש בו כרשת בטחון לתאגיד שיקום. זה מעבר לדרישות כספיות להקמה וכדומה שגם את זה אנחנו בוחנים ומנסים לעשות את זה בעין אוהדת.


יצא קול קורא של משרד הבריאות שהתפרסם לציבור, בצעם אנחנו יוצאים וקוראים לציבור, לגופים שמעוניינים להגיש בקשות למשרד הבריאות, עם מידע כדי שנוכל לבחון אותם. עד היום הוגשה, תקנו אותי, בקשה אחת בלבד של האגודה לבריאות הציבור. ההצעה הזאת היא מאוד ראשונית, מאוד גולמית, ביקשנו נתונים נוספים. כרגע היא לא בשלה לאישור. גופים אחרים לא הגישו בקשה בגלל הסיבות שאמרתי. הם מבקשים לדעת מה התנאים שאנחנו יכולים להציב להם ושכרגע אין להם מענה בחוק. תנאים שאנחנו יכולים להציב להם כדי להשתתף במסגרת הזאת. אנחנו עושים כל מאמץ, אני אומר את זה בכנות, כל מאמץ כי אנחנו מחויבים לרעיון של הקמת תאגיד ייעודי. אני חושב שהוא רעיון נכון, אני חושב שהוא יוצר תחרות ראויה אבל כדי שהוא יפעל נכון צריך לייצר לו תנאים נכונים. אנחנו יכולים להגיד שהחוק אגב לא צפה את הסיטואציות האלה, אנחנו חושבים על הדרך לעשות את זה. יכול להיות שזה על ידי תיקוני חקיקה, יכול להיות שעל ידי תקנות, אבל בהחלט זה לא נעשה מתוך שב ואל תעשה.
רחל אדטו
אתה יודע למה זה לא קורה, משום שההצעה שלכם היא כל כך דרקונית שכל אחד הוא מתאבד כדי לגשת לזה.


כמו שכולם יודעים החוק הזה מבחינתי נולד בחטא. המשפט שהיה כאן בוועדה "אנחנו נבחן את החוק הזה, נתחיל איתו ותוך כדי תנועה ניישר את העניינים". אז אמרתי שאין תוך כדי תנועה, זה יותר מדי כסף, זה יותר מדי בעייתי כדי ללכת איתו תוך כדי תנועה. והנה המכשול הראשון.


אדוני היושב ראש, אני קראתי את ההצעה של התאגוד, את קול הקורא. אני חושבת שזו פשוט שערורייה איך שמשרד הבריאות פועל, משרד הבריאות במכוון הוציא קול קורא שאף חברה לא מסוגלת לענות. אני אתן לך שלושה דברים בלבד שכתובים בקול הקורא הזה כדי שתבין על מה אני מדברת.


דוגמה "התאגיד שיוקם לא יכול להתקשר עם גופים אחרים". מי מתחרה? דויד מול גוליית? – התאגיד שיוקם צריך להשקיע וכבר לתת את ה- 15 מיליון שקלים מלכתחילה בתור בטחונות. לתאגיד הזה בניגוד לשירותי בריאות נלווים של קופות החולים שיש להם את שירות הבריאות הנלווה, אסור לו להציע שום שירותים אחרים. אתה מעמיד תאגיד ואומר לו אתה מטפל בילדים מאפס עד שמונה, שום דבר אחר אסור לך לעשות אלא רק לגילאי אפס עד שמונה ואתה עדיין צריך להיות חברה לתועלת הציבור. אתה לוקח את זה ומשווה את זה לארבע קופות החולים שיש להם שירותי בריאות נלווים מכל הדרגות השונות, מותר להם להגיד לילדים ולהורים נרחיב לכם את השירות, ניתן לכם שינניות, אקסטרה תשלום, ניתן לכם טיפולים משמרים שלא נמצאים בחוק אבל לתאגיד אסור. מבחינתי זו בעיה מאוד קשה לתת להם להתחרות.


שנית, התאגיד שעדיין לא קם צריך ללכת ולהגיש הצהרת הון על חמש שנים אחורה. בוא נגיד שזה תאגיד שרק עכשיו קם ורק עכשיו מגייס את הכספים שלו ורק עכשיו מגייס את החברים שלו, על איזה הצהרת הון של חמש שנים?. אני רוצה להיות חברה בתאגיד הזה, אני צריכה להביא הצהרה אישית שלי חמש שנים אחורה? הרי אנשים צריכים להביא את זה.


דוגמה נוספת שדומה לדוגמאות האלה, "לא יורשה להציע ביטוחים פרטיים". כלומר אנחנו לוקחים את זה והופכים את זה לריכוזיות כשאנחנו אומרים שאנחנו לא רוצים ריכוזיות אלא רוצים להרחיב את השוק ולתת לגופים את האפשרות להתחרות. אנחנו מחזקים את הקופות ולא מאפשרים לגוף הזה, שהוא בעייתי בפני עצמו, בכלל את האפשרות לקום.

כל זה לא ישתנה תוך שלושה חודשים כי הקול קורא הזה הוא קול קורא שלא ניתן לעמוד בו. אם אתה מגדיר את התאגיד הזה בתור חברה לתועלת הציבור, אתה הרגת אותו. מי ישים 15 מיליון שקלים מלכתחילה שזה לתועלת הציבור? לכן אני חושבת שאם כבר רוצים להאריך את זה, צריך להאריך ובוודאי לא הייתי מאריכה בשלושה חודשים כי לא יקרה שום דבר בשלושה חודשים. אם מאריכים יש צורך להאריך בשנה לפחות כדי לאפשר לו להתארגן. ללכת לראות את משרד הבריאות מפקח על הדבר הזה כשמשרד הבריאות לא מסוגל לפקח, ראה מקרה קופת חולים מאוחדת, שהוא ייקח את הגוף הזה ויפקח עליו? הרי כבר עכשיו הוא לא יודע מה קורה בביטוחי השיניים, מה קרה ארבעה חודשים בביטוחי השיניים. גם על זה היה מאוד מעניין לשמוע כאן.

בעיה נוספת שיש לי היא כל המעבר של ילדים, בכלל הרישום של הילדים. אנחנו מכירים את האנשים במדינת ישראל, תפיסת העולם שלהם. אתה מקבל היום הודעה שאתה צריך תוך פרק זמן להחליט אם אתה רוצה לרשום את ילדייך לקופה או לתאגיד. אתה רואה את המעטפה, את המכתב שקיבלת מקופת החולים ואתה מנסה לקרוא אותו, אתה לא מבין בכלל מה רוצים ממך. מה אתה מבין מה קופת חולים, מה תאגיד. מטבע הדברים אתה מכיר את קופת חולים, אני יודע מי זה תאגיד? לכן מרביתם של האנשים שיקבלו את המכתבים האלה לא יבינו בכלל מה רוצים מהם בכלל. הם יגידו בטח לתאגיד אני צריך לשלם. לכן זה גם תהליך שלוקח זמן- - -
היו"ר חיים כץ
יעשו גם פרסומת.
רחל אדטו
מי ישלם?
היו"ר חיים כץ
התאגיד.
רחל אדטו
מאיזה כסף הוא ישלם? לקופות החולים יש כסף לפרסומת מה שאין לתאגיד. זה לא שאני בעד התאגיד, אני רק אומרת שזה לא בשל לא בשלושה חודשים וגם לא בארבעה חודשים. יש כאן עבודה רבה שצריך להשקיע. צריך גם לבדוק אם היה תום לב בקול קורא הזה. אני מאוד אשמח שאתה כמוני תקרא את קול הקורא הזה ותראה שקול הקורא כמו שהוא מוצג כרגע הוא קול קורא שכמעט בלתי אפשרי לענות לו.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. דוקטור יצחק חן בבקשה.
יצחק חן
אני צריך להסכים עם עורך הדין נתן סמוך שאמר המטרה הושגה, הילדים מקבלים טיפול, הוא רק לא השלים שזה רק בקופות חולים. כנראה שאם זו הייתה המטרה היא הושגה. אבל אם המטרה הייתה שהילדים יקבלו טיפול לפי בחירה חופשית אז נעשה הכל שהתאגיד הזה לא קם, אני יכול להבטיח לכם כאן נאמנה שהוא גם לא יקום מכמה סיבות שהתחילה לומר חברת הכנסת רחל אדטו.


מה קורה נכון להיום? איך התקבל החוק? – החוק שאמרו שהוא לטובת הילדים. ראשית שהטיפול יהיה זמין, שתהייה מידית נגישות לרופא שיניים ושיהיה חופש בחירה בין רופא מומחה לבין רופא אחר. הכי חשוב ובמיוחד לילד עד גיל שמונה שיהיה רופא שיניים צמוד, רופא שיניים שהוא מכיר אותו. לכן אמרה הממשלה, אמרה וועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת שבמקום ללכת ולהשקיע בתשתיות עוד חצי מיליארד שקל כשיש מרפאות שיניים מוכנות נשנה את החוק ונאפשר תחרות חופשית. כמו שנאמר כאן שלא תהייה ריכוזיות, תהייה תחרות ובכיוון הזה הלכו. אבל מה קרה בינתיים? – נכון להיום 80% מכלל תשובי מדינת ישראל מטופלים אצל רופאי שיניים עצמאיים, כולל ילדים. 20% מטופלים במרפאות עצמאיות השייכות לקופות החולים. אני לא נגד קופות החולים ואני בעד תחרות ושיתוף פעולה בין כולם.


מה קורה נכון להיום? -בדיוק בחסות החוק לוקחים ועושים דבר פשוט מאוד, מוציאים מתרפאים ממרפאות שיניים של רופאים עצמאיים ומעבירים אותם בחסות החוק לקופות חולים משום שזה המקום היחידי בו הילד יכול לקבל טיפול רפואי בחינם. זה לא מה בכך. זה לא מצומצם, רבותיי נכון להיום מדובר בילדים עד גיל שמונה שהם 1,2 מיליון, כל שנה נולדים עוד 150,000 ילדים, בשנה הבאה מדובר עד גיל 14 וזה מתוכנן להיות עד גיל 18. זאת אומרת שתוך שלוש שנים מדובר ביותר מ- 3 מיליון אנשים שיהיה להם ביטוח ונכון להיום הם יכולים לקבל טיפול אך ורק במרפאות של קופות החולים. אם זו הייתה המטרה לגמור את רפואת השיניים העצמאית, לגרום ל- 7,000 רופאי השיניים שיצטרכו להחליף מקצוע ולהוציא את הילדים מהמרפאות הפרטיות ולהעביר אותם למרפאות קופות החולים אז המטרה הושגה.


התחילו לומר כאן למה התאגיד הזה לא יקום. קול הקורה נכתב כדי התאגיד הזה לא יוכל לקום. אין שום שוויון לדרישה בין קופות החולים לבין התאגיד שצריך לקום. לגבי 15 מיליון שקל עליהם דיברו, אם היו אומרים שגם קופת החולים תיתן 15 מיליון שקל כערבות, אבל לא הייתה דרישה כזאת. התאגיד שעדיין לא קם שאין לו שום אפשרות להוציא את הכסף והוא לא למטרות רווח, אבל אי אפשר להקים תאגיד שיהיה רק למטרות הפסד בלבד. זה מה שהם רוצים לעשות כי מי ישים 15 מיליון שהוא כסף אבוד. שנית התאגיד שלא קיים צריך להתחייב ל- 40,000 מבוטחים. צריכים הפליה מתקנת, אל תשכחו הם כבר מ- 1 ביולי כבר עובדים, המון ילדים נמצאים שם בטיפולים והם לא יוכלו לעזוב את הטיפול באמצע. אם באמת רוצים תחרות אמיתית היו צריכים לעשות הפליה מתקנת ולאפשר לתאגיד הזה לקום ואפילו לתת לתאגיד הזה מענק כמו הכסף שקופות החולים קיבלו במשך כל השנים.


הדבר החשוב ביותר, וכאן דובר שלא כולם ילכו להירשם. מה היה הרעיון בהתחלה? הרעיון היה שכל מי שלא נרשם יהיה בקופת החולים, אבל הם לא טופלו בחיים שם, מעולם הם לא טיפלו בהם ולמה להעביר אליהם את המתרפאים?


נושא נוסף וחשוב מאוד, כאן בוועדה דובר על כך שהרישום יתבצע באתרי אינטרנט. כעת אני מחזיק בידיי מסמך שעליו חתומה המנהלת הכללית של המוסד לביטוח לאומי, שאומרת שלתאגיד המבוטחים יוכלו להירשם ולקבל טיפול אך ורק ברישום בדואר. תתארו לעצמכם שעם ישראל יצטרך לעמוד בתור בדואר, לשלם כסף ולרשום את הילדים לתאגיד בעוד שלקופות החולים יש את כל הכתובות, בכל פקס ובאינטרנט הוא יכול לפנות אליהם. כאן כתוב במסמך באופן חד וחלק שיצטרכו לגשת לדואר להירשם. תארו לעצמכם באיזה מקום שמים את התאגיד הזה שכדי להירשם אליו צריך לגשת לדואר, לעמוד בתור וכאן קופות החולים שולחות לך בפקס או באינטרנט הביתה ותגיד שאתה מסכים, יושבת טלפנית ועושה את זה בעוד שלתאגיד אין שום נתונים שיש לקופות החולים. בנוגע לדירקטוריון שצריך להיות - - - -
היו"ר חיים כץ
שמעתי אותך, שמעתי את רחל אדטו, שמעתי את עורך הדין ממשרד הבריאות. אנחנו רבים על מי ישב ליד הנהג באוטו שנגריל במגן דוד אדום כשלא קנינו את הכרטיס. כך זה נראה לי. חברת הכנסת רחל אדטו אמרה שצריך שנה כדי להקים את התאגיד, נתן סמוך אמר ארבעה חודשים. מה אתה אומר?
יצחק חן
אני אומר שבתנאים של היום התאגיד לא יקום לעולם.
היו"ר חיים כץ
אז לא צריך לעשות כלום.
יצחק חן
צריך להציב תנאים שיאפשרו להקים את התאגיד.
היו"ר חיים כץ
אתה מבין מה שאתה אומר? אתה אומר שבתנאים של היום אי אפשר. אני אגיד את מה שאתה אומר בעברית קלה, הם רוצים להשריש באופן שקט, נגיד ארבעה, שלושה חודשים ולמשוך ולקבע את הדברים, זה מה שהם רוצים בגדול. אתה אומר, כך אני מבין מדברייך, אתה לא מאמין שזה יקום אף פעם, תן להם חודש, כל חודש תעשה דיון ותאריך בחודש, ותראה שהם לא עשו כלום. שיתנו דוח חודשי על מה הם התקדמו, היו ישיבות כמה וכמה כל דבר. כאן הוועדה יכולה לדחוף אותם לעשות כמה דברים, אנחנו גם לא נעשה למענם כי זה לא למענם אלא למען הציבור. העבודה החפיפניקית הזאת שאנחנו רואים ממשרדי הממשלה היא בדיחה. שום דבר לא מושלם, שום דבר שאתה מתחיל ואתה יודע שהוא לא מחורר. הכל מחורר. אתמול שמענו על התכנית הורדת העמלות בפנסיה, וועדת בכר, גם כן מחוררת, השיניים מחורר. אני משתגע. אני בא מגוף שעושה ומכין דברים ויושב על הפרטים הקטנים כדי שבעתיד לא יצטרכו לתקן ולהסתובב סביבו. כאן בקלות מעבירים, שבוע שבועיים ואחר כך רצים מסביב לזנב שנים. יש כזה דבר שאתה אומר "עזוב, ויתרנו, לא תהייה תחרות - - - -
יצחק חן
לצערי אני לא יכול להגיד את זה.
היו"ר חיים כץ
לא תהייה תחרות, אם לא תהייה תחרות וקופות החולים תדענה שאין תחרות הן גם לא ישביחו את הרופאים, הם יחסכו בכסף כשהם לא ישביחו את הרופאים האנשים ישלמו מכיסם וילכו לרופאים אחרים ויאמרו אומנם יש לי את זה כאן חינם אבל זו לא רפואה. אם לא תהייה תחרות זה מה שיהיה. יכול להיות שזה ייקח זמן אבל אם תהייה תחרות קופות החולים תשקענה ותיתנה. אם לא תהייה תחרות, אני אומר לך הם לא רואים את הלקוח הם רואים כסף בעיניים. הם רואים כסף בעיניים והם לא ישקיעו והאנשים כשיראו שזה כך הם ילכו לרופאים פרטיים. אני רואה את קופת חולים שאומר לא. אבל קראנו השבוע כמה הביטוח המשלים עולה וכמה נותנים. ראינו את זה. אם היו דואגים כל כך לאנשים היו אומרים לא רוצים להרוויח כל כך הרבה ניתן יותר דברים, אבל זה לא כך.
טוביה חורב
אני סמנכ"ל כלכלה וביטוח. שני דברים שאני רוצה לדבר עליהם והם על העובדות. העובדה שסדר גודל קרוב ל- 100,000 מגעים מתקיימים בחודש, כממוצע כלל קופתי, מתנהלים בתוך המסגרת הזאת של רפואת השיניים לילדים עד גיל שמונה בחודשים האחרונים. מגעים מתייחס לבדיקות, טיפולים, סתימות, עקירות וכן הלאה - - -
היו"ר חיים כץ
יהיה יותר כי אין להם לאן ללכת, זה בחינם. העובדה הזאת היא כלום.
טוביה חורב
אני לא אומר שאנחנו מסתפקים בפתרון הנוכחי. כולנו שואפים לכניסתו של תאגיד נוסף. זאת ההחלטה וכולנו עומדים מאחוריה.


צריך להבין שכניסה של תאגיד נוסף קודם כל צריכה להתנהל בזהירות הראויה כדי להגן על אותו ציבור שאתה רוצה להגן עליו. כלומר החיפזון בעניין הזה הוא לא נכון. בא כרגע גוף מסוים שמציג את הנתונים ואת עמדות הפתיחה שלו, הוא קיבל את כל ההסברים האפשריים במשרד הבריאות. קיימים אגב גופים נוספים שהגישו הצעות, כך שאי אפשר להגיד "לא יקום לעולם". אם אותו גוף שניצב ומציג את עמדותיו לא יסכים בתנאים האלה להיכנס זה לא אומר שגופים אחרים לא יסכימו. זו עובדה.


דבר שלישי שאני מבקש, זה קרה בפעם הקודמת ואני מבקש בפעם הזאת להבהיר דבר נוסף, אני חושב שלא נכון להתייחס לקופות החולים כגוף לא אחראי שמחפש לתת שירותים בצורה לא הולמת ומסתכל על הכל דרך החור שבגרוש.
היו"ר חיים כץ
אתה ממשרד הבריאות?
טוביה חורב
אני ממשרד הבריאות ולמרות זאת אני אומר שמדובר כאן על ארבע קופות שנותנות, ולא רק ברפואת שיניים, אנחנו מדברים כאן על גופים אחראים שנותנים שירותי בריאות במדינת ישראל לכל האוכלוסייה באיכות טובה. כמו שהן יודעות לעשות את זה והן עושות את זה בשטחים אחרים אני בטוח שהן תעשנה את זה גם בבריאות השן. זה לא אומר שאנחנו חושבים שהן הגוף היחיד שצריך - - -
היו"ר חיים כץ
עכשיו גם ברור לי למה לא יהיה תאגיד. ברור לי. ברור לי בדיוק.
טוביה חורב
אני אסיים את המשפט שבדיוק מבהיר את העמדה שלי, כאן אתה עוצר אותי. אני ממשיך. זה לא אומר שהקופות הן הגוף היחיד שצריך לספק את זה. צריכים להיות גופים נוספים, אני רוצה להזכיר שדובר לא על קופה אלא על אפשרות של קופות ייעודיות נוספות ורבים אחרים. צריך לתת למשרד הבריאות לנהל את הנושא הזה בדרך בה נהייה כולנו בטוחים שמי שנכנס למשחק הזה הוא גוף בעל איתנות פיננסית. אני רוצה להזכיר לך את התנאים שהצבנו לחברות ביטוח נוספות שרוצות להיכנס ובאילו כללים. השתמשו כאן במילה דרקוניים, באים להבטיח שגוף כזה יהיה גוף אחראי שמסוגל לספק בטחון למבוטחיו. לכן המשרד נוקט כאן בזהירות הראויה, עושה עקב בצד אגודל, ניפגש עם כל מי שצריך כדי לספק את ההסברים. אנחנו מאוד מקווים שנשלים את המהלך בתקופה שבה אנחנו מציעים להאריך.
רויטל טופר חבר טוב
רציתי להתייחס לכמה נקודות שעלו כאן לגבי התנאים. קודם כל בחודש אוגוסט הוצאנו קול קורא, זה לא קול הקורא שאת מתייחסת אליו, קול קורא שמבקש מתאגידים לבוא להגיש בקשה. במקביל בספטמבר הוצאנו טיוטת מסמך עקרונות להכרה בתאגיד ייעודי. שם מופיעים חלק מהתנאים שאת התייחסת אליהם, זו רק טיוטה. הוצאנו את זה לציבור הרחב כדי לקבל תגובות, קיבלנו אולי שתיים שלוש תגובות מהציבור הרחב, עדיין לא סגרנו את הכללים האלה ועדיין לא יצא חוזר סופי. זו רק טיוטה.
רחל אדטו
אני מחזיקה קול קורא מחודש אוגוסט.
רויטל טופר חבר טוב
אני מסבירה. יש שני קול קורא שהוצאנו. אחד קול קורא שהוא סופי שבא לפי החוק, עם כל מה שמוגדר בחוק. אגב הסיפור של שירותי ביטוח נלווים והביטוחים הפרטיים כתובים בחוק, את זה אנחנו לא המצאנו. כתוב בחוק במה מותר להתעסק ובמה אסור להתעסק. מה שאנחנו הוצאנו לגבי כספים אלו ערבויות שצריך, זה נמצא במסמך טיוטת קול קורא שהוצאנו לתגובה, עדיין לא סגרנו אותו, הוא לא סופי. בינתיים אנחנו ממתינים לתגובות התאגידים ובין היתר אנחנו מנהלים מגעים עם תאגידים שפנו אלינו, הגישו בקשות, ביקשנו עוד חומר. בינתיים תאגיד אחד פנה אלינו וישבנו גם עם הסתדרות רפואת השיניים. לכן אי אפשר להתייחס אל זה כמשהו עם תנאים דרקוניים. כמו שציין קודמי שבאמת אכן יש דברים שנצטרך לעמוד עליהם, כמו איזה בסיס איתן מבחינה כלכלית. מחר ניתן לתאגיד אישור והוא לא יוכל לפתוח ולעמוד בזה וזה ייפול. ואז מה נעשה?
רחל אדטו
כולל הצהרה של חמש שנים אחורה.
רויטל טופר חבר טוב
זה חלק מהתנאים שכתבנו בתור טיוטה. אנחנו ממתינים לקבל תגובות. אחרי שנקבל את כל התגובות נקיים ישיבות אצלנו ונחליט מה אנחנו כותבים ומה לא.
רחל אדטו
שלושה חודשים את חושבת שיספיקו?
יצחק חן
שלחנו את כל ההתייחסות, את כל הדברים. אפשר להתפוצץ - - -
רויטל טופר חבר טוב
אתם לא הגורם היחיד ששלח התייחסות.


דבר נוסף בנוגע לאינטרנט והמוסד לביטוח לאומי, אנחנו במגעים אם המוסד לביטוח לאומי כי אנחנו מעוניינים ברישום אקטיבי באינטרנט. המוסד לביטוח הלאומי הוציא את המכתב הזה שלא על דעתנו. אנחנו עדיין בדיונים ובמגעים איתם כי אנחנו כן מעוניינים - - - -
היו"ר חיים כץ
את זה אתם יכולים לפתור בוועדה ולא לפנות למוסד הביטוח הלאומי. זו דרך הרבה יותר קלה מאשר דרך המוסד לביטוח לאומי.
רויטל טופר חבר טוב
אם תעזור לנו בזה אנחנו נשמח.
היו"ר חיים כץ
נכון לעכשיו אני עזרתי לכם ביותר מדי דברים ואני לא רואה את התגובות שלכם. אני רואה שאתם מקבלים את מה שאתם רוצים ומחפפים. אני אומר לך מחפפים ולא הולכים הלאה.
אלי כהן
אני משירותי בריאות כללית, אני רוצה לציין כמה דברים. היה דיון בוועדה, הרפורמה קודמה בשטח כל עוד הדיונים מתמשכים. מה- 1 ביולי הקופות נותנות את השירות. שירותי בריאות כללית נותנת החל מהתקופה הזאת סדר גודל של 60,059 טיפולים בממוצע בחודש, כולל חודש ספטמבר שהוריד את הממוצעים. אנחנו לא נותנים את זה ככאלה שנהנים מבלעדיות. יש ביקורת. ראשית בהצעת החוק נקבע סטנדרט ובסטנדרט הזה אנחנו עומדים, זה לא שאני אומר שאנחנו עומדים אלא יש ביקורת כולל לקוחות סמויים שמשרד הבריאות מפעיל במרפאות שלנו שבודקים אותנו. השירות ניתן גם לאוכלוסייה שהוועדה הזאת הגדירה, ניתן גם בסטנדרט שהוועדה הזאת הגדירה, הדיונים האלה יכולים להתנהל במקביל כשבפועל האוכלוסייה מקבלת כבר את השירות.


הבקשה שלנו היא בקשה יחידה, שהתחרות תהייה תחרות בתנאים שווים. גם אנחנו מוסד ללא כוונת רווח - - -
אורלי לוי-אבקסיס
עם כל הכבוד גם אנחנו התייחסנו לתנאים שווים.
יצחק חן
אלו מטופלים של רופאים פרטיים שלקחתם.
אלי כהן
אני מזכיר לך שאנחנו נותנים היום גם שירות רפואי באמצעות מטפלים פרטיים, באמצעות רופאים עצמאיים. כלומר חלק מהלקוחות שלהם אני הוא הגורם הממן דרך הרפורמה שאושרה כאן או דרך שירות בריאות נלווה. המשקל של שירותי בריאות נלווים לאורך השנים בטיפולי שיניים הוא משקל מאוד מאוד כבד וזה הסתדר, זה חלק מההכנסות שלך.


הועלה כאן הרעיון לקחת מהכספים שיועדו ולתת איזה מקדמה לתאגיד, אני מזכיר לכולם הרפורמה הזאת תוקצבה, אני לא רוצה להשתמש במילה חסר, אבל היא תוקצבה אפס. לקחת אמצעים מהקופות ולהעביר לטובת - - - -
רחל אדטו
סליחה, היא תוקצבה בשלושה חודשים ב- 65 מיליון ואחר כך יש עוד 120 ואחר כך יש לך עוד 200,000 יש לך תקצוב.
אלי כהן
היות ויש לנו היום ניסיון של ארבעה חודשים אנחנו רואים גם את השימוש וגם את המקורות. ראשית יש רופאים עצמאיים שברפורמה ובתנאים שנקבעו לא מוכנים לעבוד במחירים כאלה והקופות על סף הפסד והביקושים הולכים וגדלים, טוב שזה כך כי זה מוכיח שהרפורמה הייתה נכונה. לקחת אמצעים לתאגיד מסוים יפגע במה שניתן היום וגם כנראה לא יספיק להכניס את התאגיד הנוסף. תודה.
היו"ר חיים כץ
לא קיבלתי ממך תשובה כמה זמן אתה חושב צריך להקים את התאגיד.
יצחק חן
אם התנאים יהיו - - -
היו"ר חיים כץ
לא אם התנאים יהיו אלא מה אתה חושב.
יצחק חן
אנחנו יכולים להקים תאגיד תוך חודש אבל לא בתנאים הקיימים היום.
היו"ר חיים כץ
יש כאן שלוש בקשות לוועדה. שתי בקשות ואחת בלי תשובה. משרד הבריאות אמר ארבעה חודשים וחברת הכנסת רחל אדטו אמרה שנה. פניתי אליך מהצד השני ושאלתי כמה זמן אתה חושב. אתה לא עונה לי. אתה אומר לי תבחר בין ארבעה חודשים לשנה.
יצחק חן
אני מוכן לענות, אם כל חודש כמו שאמרת תזומן הוועדה לשמוע דיווח הוא יקום ואם לא לא יקום תאגיד. מה אם אני אגיד שלושה חודשים או אחרת? בתוך שלושה חודשים אנחנו קיימים אבל על מה? עד היום אנחנו לא יכולים לקבל מסמך על איך להקים את התאגיד. מהם התנאים. בתנאים שהם כתבו הוא לא יקום. או שצריך יום חופש ב"אברבנאל" ושיוציאו את כל מי שנמצא שם לחופש ואולי הם יקימו תאגיד בתנאים הקיימים פה. אני מאוד מצטער.
היו"ר חיים כץ
חברת הכנסת אורלי לוי-אבקסיס בבקשה.
אורלי לוי אבקסיס
אני חייבת להגיד כשאני שומעת את הדברים האלה יש לי משבר אמון חריף ביותר במערכת הבריאות, עם משרד הבריאות וזה משהו. משבר אמון חריף ביותר. חבר'ה אתם מסתכנים מאוד כי הולכת להיות רפורמה בבריאות הנפש. אני רוצה לומר לכם יותר מזה, עשיתם כאן גנבת דעת של חברי הכנסת. את דעתי גנבתם, הצגתם לי מצג שווא שלולא מצג השווא הזה לא הייתי נכנסת ויתכן מאוד שלא הייתי תומכת בהסדר שהוצע. אתם מנסים להנחיל כאן מונופול, אין כאן מילה אחרת. אם אתם באים ומנסים להגיד "גם הקופות", זה לא חדש ודיברנו על זה קודם. הקופות נותנות זיכיון לגורמים פרטיים כדי שיפעילו את מערך הבריאות דרכם. אני לא מבינה מה העניין.


הדברים שאתם היום מעלים ומציגים הם פשוט לסגור את האופציה בפני הרופאים הפרטיים. אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים בעיקר על הפריפריה אני רוצה לחזק את הרופאים הפרטיים בפריפריה, אני רוצה לתת להם הזדמנות ותנאים שווים. בתנאי המכרז שנתנם לגבי עלות טיפול כזה וכזה הרופאים הפרטיים אמרו שהם יוכלו לעמוד בהם. היום אתם עושים סעיפים דרקוניים כדי למנוע ולסגור את הדלת הזאת. כלומר הצגתם בפנינו מה שרצינו לשמוע, "רק תעבירו את הרפורמה בבריאות השיניים". אני אומרת לכם באופן גלוי ואמיתי, יגידו מה שיגידו, לא הייתי תומכת בהסדר הזה כי הוא מונופול, אין לי מילה אחרת.
רחל אדטו
זו הפעם הראשונה שהיא ואני מסכימות על כל מילה.
אורלי לוי-אבקסיס
כשמרמים אותי אני כועסת.
היו"ר חיים כץ
מאחר ואנחנו בענייני רפואה אגיד שגם תרנגול עיוור רוצה פעם גרגיר. זו הפעם הראשונה שהן מסכימות.
אורלי לוי-אבקסיס
למרות שבתפיסות שלנו בדברים אחרים יש חילוקי דברים, לא באופן אישי חלילה וחס.


כאשר אתם אומרים לי למשל בבריאות הנפש שיהיו דברים מסוימים שיסתדרו תוך כדי, חברים אני כבר לא מאמינה לכם. אני לא מאמינה לכם, כי מה שקורה עכשיו בפריפריה הוא שאנחנו מחלישים אוכלוסייה שאנחנו רוצים בפריפריה. אני אתן לכם דוגמה שבבית שאן יש קופה אחת שנותנת שירותים, זו ש.ל.ה של שירותי בריאות כללית. זאת אומרת שמבוטח של מכב"י שירותי בריאות ואחרים צריך לחפש לעצמו רופא, הוא צריך לנסוע לעפולה או לטבריה. מטרטרים אותם ויש את האופציה של רופאי שיניים פרטיים בבית שאן. זו דוגמה לפריפריה אחרת. יש את האופציה הזאת ואתם סוגרים אותה, אתם מעלים טענות בטרם אישור הרפורמה כאן. חיים כץ וכולכם תצדיקו אותו וניתן להוציא פרוטוקולים.


אם אתם חושבים שנתקדם בבריאות הנפש אחרי שאתם עושים כך את הדברים, מראש תורידו אותי מהחשבון. אני לא אצביע לכם כי אני לא מאמינה. כשמרמים אותי מרמים אותי בפעם הראשונה ואחר כך אני מזוכיסטית. אני לא מוכנה לתת יד לדברים כאלה. יש דברים שיש תהליך שצריך לצאת, זה אחד הדברים שאמרנו, כי אמרתם שזה משהו פרוצדוראלי. אמרתם שאלו דברים שניתן יהיה לתקן תוך כדי תנועה אבל בואו לא נתקע אותה, בואו ננצל את ההזדמנות הזו.

אני חושבת שאני הייתי חברת הכנסת הראשונה שתמכה בסגן השר יעקב ליצמן בעניין הזה. הייתי הראשונה, ובהתחלה גם היחידה כי חשבתי שזה ראוי. אני עדיין חושבת שהרפורמה הזאת ראויה, אבל בדרך שאתם מבצעים אותה, חברים הדרך לא ראויה. אני יודעת מתחום המשפט שכאשר מציגים לך מצג שווא שלולא אותו מצג לא היית חותם על ההסכם הסכם מבוטל, בטל. עשיתם כאן גנבת דעת, מצג שווא ואלף ואחד דברים. חברים אם יכולתי להחזיר את הגלגל אחורה הייתי מחזירה אותו אחורה מבחינה אחת, אז היינו מכריחים אתכם לקיים את זה טרם, ואז הייתם רואים איך גלגלי הרכבת הזאת נוסעים מהר מהר. כדי לא לתקוע את הרפורמה הייתם דואגים שההסכמים האלה יבוצעו. אתם עשיתם לנו את זה רק כדי לסתום לנו את הפה ולהגיד "הנה מתחשבים בכם". בתנאים האלה אתם לא מתחשבים ויכול להיות שצריך לעשות חושבים מחדש כי מי שנדפק פה שוב זו הפריפריה שרק קופה אחת נותנת שירותי שיניים, ואם בכלל מחזיקה, ולא לכולם יש רכב ומה עם עלות הדלק? שום המסכנים נדפקים ומי שנהנה מזה הם אלה שיש להם את האופציה, מכב"י שירותי בריאות, קופת חולים מאוחדת או מי שמפעיל שירותי שיניים במרכז. אני לא אתן יד לדפוק את החלשים, תבינו את זה טוב מאוד. אם אפשר לעצור את זה עכשיו ולעשות משהו שאתם תזדרזו כפי שהבטחתם בנוגע לקופה הייעודית בבקשה, אם לא אני מוכנה ללכת יד ביד עם מי שצריך כדי להבטיח שהאוכלוסייה החלשה בפריפריה תקבל את מה שמגיע לה. תודה.
נתן סמוך
אני רוצה להתייחס ואני גם בכל הכבוד הראוי רוצה להסתייג מהדברים שנאמרו, ממטבעות הלשון שננקטו. מותר לי לומר כמי שמעורב שאז שהדברים התחילו שהדברים האלה מטילים דופי בצורה לא הוגנת, בעיניי ובאמת בכל הכבוד הראוי, האנשים כן עושים את עבודתם.


המטרה היא לתת שירותים שאנשים לא היו יכולים לקבל בדרך אחרת, מה שלא נמצא בביטוח רפואי. יש אנשים - - - -
אורלי לוי-אבקסיס
אנשים חזקים, אנשים שנמצאים במרכז הארץ ויש להם אופציות.
נתן סמוך
אנשים שלא מסוגלים לקבל לא במרכז הארץ, לא בפריפריה ולא באף מקום אחר אם אין ביטוח רפואי. שירותים שלמים נמנעים מאנשים שלא קיבלו אותם עד למועד שבו השירות נכנס.
היו"ר חיים כץ
אבל לא זה הנושא. דבר לעניין, אם תדבר לעניין ולא מסביב אולי יהיה תאגוד.
אורלי לוי-אבקסיס
אמרתם שתוך חצי שנה זה יצא לפועל.
נתן סמוך
אני מבטיח להתייחס לכל הנקודות אבל אני רוצה וחשוב לי לציין שהמטרה הראשונה שעמדה לנגד עיני משרד הבריאות היא לא להנציח מונופולים, עם כל הכבוד עם הכסף הנוסף שהגיע לנושא לבריאות השן לא נוצר מונופול לקופות החולים שכבר היום הן ארבע הקופות שהחוק קבע שהן נותנות שירותים רפואיים למבוטחים במדינה ב- 30 מיליארד שקל. לא הנושא הזה יעצים את המונופול ולא הנושא הזה יחליש את המונופול.
אורלי לוי-אבקסיס
מונופול על שיניים.
נתן סמוך
המטרה היחידה הייתה לתת שירותים בתחום בריאות השן, ובסופו של דבר כן גם למטרה משנית, אבל כדי לחזק את בריאות השן לקדם את הנושא של התחרות.


צריך לעשות הבחנה בין הנושא של מתן שירותים שכאן יש את האפשרות לתת אותם באמצעות תאגידים ו באמצעות רופאים עצמאיים לבין הנושא שהוא גדול הרבה יותר של תאגיד מבטח. זה ללכת למצוא רופא במקום כלשהו - - -
היו"ר חיים כץ
לא אמרתם את זה כשבאתם לפה. למה לא אמרתם את זה ודיברתם אחרת? החוק הזה לא היה מחוקק.
נתן סמוך
כבוד היושב ראש אני רק אשלים. זו המשמעות של תאגיד מבטח. הוא תאגיד שצריך לייצר הסדרים למתן שירותים לאנשים שנרשמים בו, לייצר מערכת שמייצרת איזון הדדי בין אנשים חולים לבין אנשים בריאים, בין אנשים שזקוקים לטיפולים לבין אנשים שאינם זקוקים לטיפול. מערכת שלוקחת תקציב נתון שהוא קפיטטיבי ואיתו היא יודעת לתת שירותים לא לפי פור סרביס אלא לפי תקציב. כל הדברים האלה כלולים בחוק שהכנסת אישרה. זאת חכמה שהיא מעבר מתן אפשרות או ואוצ'ר לרופא ספציפי.
היו"ר חיים כץ
אתה מוכן לדבר לעניין. ההצגה שלך נגמרת. אנחנו בעוד חמש דקות מסיימים ואנחנו רוצים שעוד כמה אנשים ידברו, דבר לעניין ולא מסביב לעניין.
רחל אדטו
נתן סמוך, לכן התאגיד הזה הוא לא למטרות רווח כי ממילא מחלקים את העוגה.
נתן סמוך
המטרה היא שהוא לא יהיה למטרות רווח התקבלה על ידי הוועדה, היא לא הייתה בהצעת החוק המקורית ואין ספק שהיא מכבידה, היא לא לא מאפשרת אלא היא מכבידה וזה בסדר כי יש עקרונות נוספים. אבל צריך לזכור שלכל עקרון שהוא חשוב יש גם מחיר.
אורלי לוי-אבקסיס
אבל יכול להיות שאם היינו תוקעים את הרפורמה הייתם רצים מהר מהר.
יאיר זילברשטיין
אני ממשרד האוצר, לב העניין ולב הויכוח כאן הוא הרישום האקטיבי. אנחנו ידענו את זה גם בעת החקיקה - - -
היו"ר חיים כץ
לא רק הרישום אלא גם הביצוע.
יאיר זילברשטיין
הרישום האקטיבי של האנשים בתאגיד הייעודי ובקופות החולים. ידענו את זה גם בעת חקיקת החוק ואנחנו יודעים את זה גם עכשיו. הוועדה נתנה את הדעת על כך ונקבע עקרון שמרגע שיקום תאגיד ייעודי אף ילד לא יוכל לקבל שירות אלא אם כן הוא נרשם באופן אקטיבי בתאגיד הייעודי או בקופת החולים. לצורך הדבר הזה צריך לקום מנגנון אינטרנטי פשוט, קל וזמין שכל אחד יוכל לעשות את הפעולה הזאת.


אותה שאלה שנשארה אז עומדת גם היום היא לפתחנו, איך יחלקו את האנשים שלא ירשמו, כי אם אנחנו ניתן תקופת זמן של חודש או חודשים או שלושה יהיו - - -
היו"ר חיים כץ
אל תברח, בוא נתחיל בזה כשירשמו. אם לא ירשמו מספיק נטפל באלה שלא נרשמו, אנחנו כבר מטפלים באלה שלא נרשמו כשעוד לא נתנו להם אפשרות להירשם. זו עוד דרך מתוחכמת לא לפתוח את זה?
יאיר זילברשטיין
נכון מאוד מה שאתה אומר. אבל אנחנו צריכים למצוא, וזה גם מה שמפריע למי שרוצה להגיש הצעה לתאגיד ייעודי, הוא רוצה לדעת כבר מראש מה יהיו הכללים לחלוקת האנשים. זה הדבר העיקרי שמונע היום, למיטב הבנתי, מרופאי השיניים העצמאיים להתאגד להקים את תאגיד הייעודי. יתקן אותי דוקטור יצחק חן אם אני טועה.
היו"ר חיים כץ
אני אגיד לך איך יחלקו. את כל אלה שבשירותי בריאות כללית ישלחו למכב"י שירותי בריאות, את כל אלה שבמכבי שירותי בריאות ישלחו לקופת חולים מאוחדת, את כל אלה שקופת חולים מאוחדת ישלחו ללאומית ואז הם ירשמו. אז פתאום לא תהייה להם בררה והם יגידו וואלה שלחתם אותנו למי שאליו אנחנו לא שייכים. אנחנו נקבל החלטה, אנחנו נעשה את החוק, אנחנו בבית המחוקקים אם את לא יודעת, אנחנו נעשה את זה ואז הם יקבלו החלטה. מי שבכללית שירותי בריאות וירצה להישאר בשירותי בריאות כללית ומי שבמכבי שירותי בריאות יישאר במכבי שירותי בריאות, ומי שירצה ללכת לשירות פרטי ילך לשירות פרטי. הנה מצאתי לך פתרון. ניקח את זה נשים אותו שם, לא ירצה יחזור. אז תראה שכולם או 85% ירשמו.
יאיר זילברשטיין
אני אומר שיש פתרונות אפילו פחות יצירתיים מהפתרון הזה, פתרונות שגם יעבדו, פשוט צריך לעשות אותם.
אורלי לוי-אבקסיס
במי זה תלוי?
יאיר זילברשטיין
שוב, יש דיונים שהתקיימו עם נציגים שונים של רופאי השיניים עם משרד הבריאות וגם איתנו, את הפתרונות האלה צריך למצוא. פתרונות שיתנו מענה בצורה מאוזנת גם לקופות החולים וגם לתאגיד הייעודי. ימצאו פתרונות לרישום האקטיבי כי זה לב העניין.
אורלי לוי-אבקסיס
כמה זמן אתם כבר עובדים על זה?
יאיר זילברשטיין
עובדים על זה בחודשיים שלושה אחרונים. צריך לשים תאריך סופי לסוף הדיונים האלה. אבל זה לב העניין. צריך למצוא את המנגנון שיהיה הוגן - - -
אורלי לוי-אבקסיס
אולי נגדיר תאריך יעד כמו שהוא מציע. הוא מציע שנציב תאריך יעד ואז הם יעמדו בזמנים.
יאיר זילברשטיין
זה הוגן וגם ישים וגם לוודא שתהייה אפשרות רישום באינטרנט שתהייה קלה וזמינה לכולם. עם יהיה מנגנון שהוא ישים ועובד אני בטוח - - - -
רחל אדטו
זו רק בעיה אחת אבל יש עוד בעיות.
יאיר זילברשטיין
זו הבעיה העיקרית.
רחל אדטו
זו לא הבעיה העיקרית.
היו"ר חיים כץ
אני מציע, ואנחנו גם נעלה את זה להצבעה, להאריך את התקנות עד פברואר, ביום הראשון בחודש בו הכנסת מתכנסת, אני יודע שאתם לא תגמרו ואתם תבואו ותתנו דיווח מה עשיתם ואיפה התקדמתם. אתם תעבירו דוח ביניים על מה הנעשה עד ה- 1 בפברואר 2011. אנחנו ביום רביעי ה- 2 בפברואר נקיים ישיבה, תרשמו לעצמכם ישיבה בשעה 10:00 של הוועדה בנושא דיווחים ועדכונים היכן זה עומד, מה נעשה, לאן זה יתקדם. אם נראה שזה לא התקדם אולי לא צריך שום דבר יותר. הם יתנו לך דיווחי ביניים על ההתקדמות. אני מעלה להצבעה.
אייל לב ארי
צו ביטוח בריאות ממלכתי (הארכת תקופת זכאות לשירותי רפואת שיניים כלליים ללא רישום), התשע"א 2010.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 (א) לחוק ביטוח ממלכתי (תיקון מס' 50), התשע"א 2010, (להלן החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת אני מצווה לאמור:


הארכת תקופה

1. התקופה האמורה בסעיף 13 (א) לחוק תוארך עד יום 2 בפברואר 2011.
היו"ר חיים כץ
הצבעה

בעד 3

ההצעה התקבלה

כל חברי הכנסת שנמצאים כאן תמכו, אין מתנגדים.
אורלי לוי-אבקסיס
ברור שהם מעבירים לנו דוח ביניים?
היו"ר חיים כץ
כן. זה נאמר.

תודה רבה הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים