ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/12/2010

המלצה למינוי יושב-ראש לוועדת החוץ והביטחון.

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכנסת

1.12.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי
פרוטוקול מס' 131
מישיבת ועדת הכנסת

שהתקיימה ביום רביעי, כ"ד בכסלו התשע"א (1 בדצמבר 2010), שעה: 10:07
סדר היום
המלצה למינוי יושב ראש לוועדת החוץ והביטחון
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר
יושב ראש הכנסת, ראובן ריבלין

אורי אורבך

זאב אלקין

יצחק וקנין

נסים זאב

מנחם אליעזר מוזס
שלמה מולה

ציון פיניאן

כרמל שאמה
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רן בר-יושפט
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
דרורה רשף
המלצה למינוי יושב-ראש לוועדת החוץ והביטחון
היו"ר יריב לוין
רבותיי, סיעת קדימה פנתה אלי והודיעה לי שהיא, בדקות אלה, יושבת על מדוכת ההחלטה האם היא מביאה בפנינו הצעה מטעמה למינוי מועמד ליושב ראש או לא. אני, אחרי שחיכינו כל כך הרבה זמן, חושב שאם נחכה עוד עשר דקות זה יהיה לא נורא, ולכן אני מתנצל בפניכם, אבל אני אפתח את הישיבה בעוד כעשר דקות, כדי לאפשר להם למצות את הוויכוחים הפנימיים, בתקווה שגם תהיה החלטה עניינית.
קריאה
אז בעוד עשר דקות הישיבה?
היו"ר יריב לוין
אנחנו נתחיל בשעה 10:20/10:15. כן. תודה.
הישיבה הופסקה בשעה
10:08
הישיבה חודשה בשעה
10:20
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מבקש לפתוח את הישיבה. בשעה טובה, סוף סוף, בבחינת מוטב מאוחר מלעולם לא, אני מבין שהתכנסה סיעת קדימה וקיבלה החלטה בסוגיית מועמד מטעמה לתפקיד יושב ראש ועדת החוץ והביטחון. אני אבקש – אני מבין שחבר הכנסת מולה בשם סיעת קדימה. בבקשה.
שלמה מולה
תודה רבה אדוני היושב ראש, אדוני יושב ראש הכנסת. האמת היא, סיעת קדימה הסיעה הגדולה בכנסת. אנחנו חשבנו שראש הממשלה, הממשלה והכנסת ייתנו את המקום הראוי לקדימה, כפי שזה בא לידי ביטוי על ידי בוחרי קדימה. אנחנו, בניגוד אולי למה שרצו להביא אותנו, למצב של התנגשות ולהציג אותנו כלא ממלכתיים, כפי שכולם ידעו, הנוהג היה תמיד שוועדת הכלכלה היתה בידי האופוזיציה. כך זה היה, שברתם את כל הכללים. למרות הכל התכנסנו הבוקר פעם נוספת, אחרי השיחה שהיתה עם ראש הממשלה ויושבת ראש האופוזיציה מספר פעמים, בין הלשכות, אתמול, אנחנו קיבלנו החלטה, ההחלטה אומרת כך – הסיכום אומר כך: אנחנו מציעים את שאול מופז עד חמישה באוגוסט כפי שסוכם בין שתי הלשכות, אחרי החמישה באוגוסט הנושא ייפתח.
היו"ר יריב לוין
חמישה באוגוסט איזו שנה?
שלמה מולה
השנה הזאת.
יצחק וקנין
2011. אנחנו ב-2010.
שלמה מולה
מיד אחרי זה הנושא ייפתח למשא ומתן בין יושבת ראש האופוזיציה וראש הממשלה. אנחנו נקווה שיגיעו גם אז לסיכום.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, תודה רבה. אני מבקש להבהיר שכמובן, ההודעה הזו נרשמה, אבל שאול מופז, בהנחה שיזכה כאן לרוב, מכהן כיושב ראש הוועדה במינוי של קבע, כל עוד, כמובן, לא התקבלה הצעה אחרת. ולפיכך אני מציע שקודם כל נעבור להצבעה.
נסים זאב
סליחה רגע, הצבעה על מה?
היו"ר יריב לוין
הצבעה על הצעה לבחור – אני יכול לומר - - -
נסים זאב
אני רק יודע שלא מצביעים על – סליחה – על מינוי זמני.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב. אם לא - - -
שלמה מולה
רגע, אני רוצה להבהיר.
נסים זאב
- - -
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, חבר הכנסת זאב.
שלמה מולה
רגע, אני רוצה להבהיר עוד הבהרה, אדוני היושב ראש.
היו"ר יריב לוין
בבקשה.
נסים זאב
מה זה הפגיעה הזאת?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב. מספיק.
שלמה מולה
למה אתה מתערב?
היו"ר יריב לוין
מספיק.
נסים זאב
ככה - - - חבר ועדה?
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, מספיק.
נסים זאב
- - -
קריאות
- - -
שלמה מולה
אתה מבזה את אמסלם. תתביישו לכם. אתם אומרים לו שלא יורד גשם בגללו.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת זאב, לא התעכבנו מספיק בעניין הזה?
שלמה מולה
- - -
נסים זאב
הם רוצים לבזות את - - -
שלמה מולה
אתה מבזה את אמסלם. - - -
היו"ר יריב לוין
אתה רוצה להשלים משהו? בבקשה.
שלמה מולה
אני רוצה להשלים משהו. אדוני היושב ראש, למרות ההודעה שלנו לגבי אוגוסט, הסיכום שהיה בנושא שני שליש עדיין תקף.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.
שלמה מולה
קיים ותקף. זה רק לפרוטוקול בלבד.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אין בעיה. אתם רשאים להודיע לפרוטוקול מה שאתם רוצים. אני, אבל, מעמיד להצבעה הצעה – אני, אגב, אציין שהוגש מועמד נוסף, אבל אנחנו נצביע רק במידה ולא יימצא הרוב להמליץ על מועמדותו של חבר הכנסת שאול מופז לתפקיד יושב ראש קבוע של ועדת החוץ והביטחון. והוא יכהן בתפקיד הזה, כמובן, כל עוד לא תהיה החלטה אחרת, וייבחר אדם אחר תחתיו.
שלמה מולה
מאה אחוז. נכון.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מעמיד להצבעה. מי בעד ההצעה להמליץ על מועמדותו של חבר הכנסת שאול מופז לתפקיד יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת?

הצבעה מס' 1

בעד – 14

נגד – אין

נמנעים – אין

המועמדות התקבלה
היו"ר יריב לוין
בעד – 14, נגד – אין, נמנעים – אין, לפיכך אני קובע שוועדת הכנסת ממליצה פה אחד לבחור בחבר הכנסת שאול מופז לתפקיד יושב ראש ועדת החוץ והביטחון.

אדוני היושב ראש, לפני שאעביר אליך את רשות הדיבור אני רוצה לומר, שאני שמח ומברך על כך שהושגה הסכמה והבנה שמאפשרות את איוש הוועדה החשובה הזאת, ואת סיום המצב הבלתי תקין שהיינו עדים לו עד היום. אני, ברשות היושב ראש, אבקש לתאם עם מנהל ועדת החוץ והביטחון ועם חבר הכנסת מופז על מנת שאוכל לכנס את ועדת החוץ והביטחון ולאשר שם את מינויו של חבר הכנסת מופז עוד היום. אבקש את אישורך, כמובן, לעשות זאת גם אם נידרש במהלך שעות עבודתה של המליאה ומיד לאחר סיומה.
דוד רותם
האם זה דורש אישור מליאה?
היו"ר יריב לוין
לא. זה דורש אישור הצבעה בוועדת חוץ וביטחון.
דוד רותם
אז מתי זה יעלה במליאה?
אתי בן-יוסף
לא עולה במליאה. ישר בוועדה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.


אדוני היושב ראש, בבקשה.
דוד רותם
חשבתי שהכל הולך למליאה.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
נקלענו למצב שהכנסת לא צפתה שיכול לקרות בגלל מחלוקות, ומחלוקות פוליטיות הן לגיטימיות במערכת פוליטית כמו הדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו. אבל האחריות הממלכתית טוב שקיבלה בסופו של דבר את ההבנה שלא יכולים להשאיר ועדה כוועדת חוץ וביטחון, ונדמה לי שלא יכולה איזושהי סיעה לבוא ולומר שלא מכבדת אותה הכנסת, אפילו אם היא באופוזיציה, קואליציה, אם מציעים לה את ועדת החוץ והביטחון. המצב היה, טרם השעה חבר הכנסת צחי הנגבי את עצמו מחברותו בכנסת בעקבות החלטת בית המשפט, היה כזו שהוועדה הוחזקה על ידי סיעה, כל הוויכוחים הם ויכוחים לגיטימיים, וכל הוויכוחים היו צריכים להתמצות, לדעתי, בשבוע אחד. נקלענו למצב שבו רק יוזמתך, אדוני יושב ראש הכנסת, אדוני יושב ראש ועדת הכנסת – תשמע - -
היו"ר יריב לוין
סבלנות. סבלנות.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
אלה טעויות שאנחנו מוכנים לקבל אותן.


אני חושב שעמידתך על כך שהיום תתכנס הוועדה ותבחר יושב ראש לוועדת חוץ וביטחון למרות כל המחלוקות הפוליטיות היתה החלטה אמיצה וטובה, והעובדה היא שבסופו של דבר חייבנו את המערכות הפוליטיות לקבל החלטה והכרעה. אני מברך את ועדת הכנסת על כך שהביאה לסיומו של מצב שהיה בלתי נסבל בעיני מבחינת הדמוקרטיה הפרלמנטרית שלנו, כאשר ועדת החוץ והביטחון לא פעלה.

ועדת חוץ וביטחון, כוועדת הכספים, הן שתי ועדות סטטוטוריות שאין אפשרות, ולו לשעה אחת, שלא לקיימן. הוועדות האלה מסתיים תפקידן כמחצית השעה לפני השבעת הכנסת הבאה עליהן לטובה, ומתחילה פעילותן חצי שעה לאחר השבעת הכנסת שנבחרה ואני חושב שהמצב בא על תיקונו, ואני מקווה שנלמד - - -
שלמה מולה
כל הסיפור הזה בגלל מפלגת העבודה שהיא מפלגה - - -
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מולה, גם ליושב ראש הכנסת אתה מפריע? נו, באמת.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
חבר הכנסת מולה, בדמוקרטיה הפרלמנטרית יכולים להאשים כל אחד. אבל יש אחריות אחת שהיא מעבר לכולם, ואני רואה את החברים מקדימה יושבים פה, אני בטוח שהם אומרים את הדברים שלי ביתר שאת וביתר און. לא יכול להיות מצב כזה שהכנסת לא תכבד את תפקידה. זו לא זכותה, זו חובתה של הכנסת לקיים את הפיקוח על כל מערכות הביטחון בישראל ואין חשובה כוועדת חוץ וביטחון.

אני מברך אותך, ואני מבקש ממך, ואני נותן לך את האישור לכנס, ברגע שתמצא לנכון היום, את ועדת החוץ והביטחון, להחליט - - -
היו"ר יריב לוין
לקבל את המלצתנו.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
לא. להחליט על סדר היום.
היו"ר יריב לוין
ולאחר מכן לקבל את המלצתנו.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
נכון, לקבל את המלצתנו. אני מקווה שחבר הכנסת מופז יהיה פה, ויוכל - -
שלמה מולה
הוא נמצא פה.
יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין
מיד אחרי כן לנהל את הישיבה. תודה רבה לכם, לכל חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה, אדוני יושב ראש הקואליציה, יגעתם ומצאתם תאמינו.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה, הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה
10:30.

קוד המקור של הנתונים