ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/11/2010

תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (הוראת שעה) התשע"א -2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים