ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 30/11/2010

בנק לאומי לישראל - מכירת יתרת אחזקות המדינה

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכספים

30.11.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ג בכסלו התשדע"א (30 בנובמבר 2010), שעה 12:15
סדר היום
בנק לאומי לישראל, מכירת יתרת אחזקות המדינה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

זאב אלקין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

אמנון כהן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
ערן היימר, סגן בכיר לחשב הכללי, משרד האוצר

גיל כהן, מנהל מחלקת עסקאות מט"ח וחוב חיצוני, משרד האוצר

חנה פרץ, הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל

עו"ד אורנה ואגו, הלשכה המשפטית, בנק ישראל

ציון שמע, ראש חטיבת עובדי הבנקים וחברות הביטוח, ההסתדרות הכללית החדשה
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
בנק לאומי לישראל – מכירת יתרת אחזקות המדינה
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום בנק לאומי לישראל, מכירת יתרת אחזקות המדינה.


תמונת המצב היא שהוגשו רביזיות. חברים הגישו רביזיות על הנושא של ההחלטה על בנק לאומי וזאת מאחר שהיה לנו חשש מהסכם השכר שלא נחתם בין הנהלת בנק לאומי לעובדים. חבר ביקש רביזיה ואז או שהוא מוריד אותה או שאנחנו מפילים אותה. הוא לא צריך להיות כאן.
פניה קירשנבאום
חוץ מהעובדים, עלה נושאים שונים.
שי חרמש
עלו הרבה נושאים ולא רק העובדים.
היו"ר משה גפני
אני מסביר. עלה הנושא של העובדים שלא חותמים אתם הסכמי שכר. היו דעות של חברים שההפרטה ככלל היא לא טובה. לאחר שהתקיימה הרביזיה הזאת ואני לא הצבעתי עליה, אלא ביקשתי שישבו עם העובדים על אף שהיו טענות שבעצם זה לא קשור לנושא של ההפרטה, אבל קבעתי ישיבה עם הנהלת בנק לאומי, ישיבה שנקבעה ליום שני נדמה לי. יום לפני כן נחתם ההסכם עם הנהלת בנק לאומי, עם העובדים. דיברה אתי יושבת ראש ועד העובדים ודיבר אתי סגן המנהל הכללי של הבנק והם אמרו שנחתם ההסכם. יושבת ראש ועד העובדים אמרה שהם שבעי רצון.
שלי יחימוביץ
בזכות יושב ראש ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
כן. הרבה פעמים קורים דברים מאוד משונים. מתנהל משא ומתן אפילו במשך שנים, ועד שזה לא עולה לדיון בוועדה, זה לא נגמר. מעניין, תמיד יום לפני הדיון בוועדה זה נגמר אבל זה לא משנה. דרך אגב, היא אמרה לי שהיא אמרה בכל מקום שזה בזכות ועדת הכספים. אני לא יכול לחלוק עליה אבל אני גם לא יכול לאשר את זה כי אני לא יודע מה היו הסיבות לכך שפתאום חתמו על ההסכם. אני ביקשתי מכולם להסיר את הרביזיה, חוץ משל ג'ומס.
שי חרמש
גם אני.
היו"ר משה גפני
בסדר, לא משנה, זאת הצבעה אחת. אני ביקשתי להסיר את הרביזיות מכיוון שהחלטה עקרונית התקבלה, שאנחנו מאשרים לממשלה למכור את בנק לאומי, את מניות המדינה בבנק לאומי. כל התהליך של המכירה יעבור לוועדת משנה חסויה של ועדת הכספים. זאת אומרת, אנחנו מאפשרים להם את המתווה. לא מאשרים להם את הפרטים. הפרטים, ללא שיאושרו בוועדת המשנה החסויה של ועדת הכספים, אין להם תוקף. אנחנו מאפשרים להם ללכת למתווה של מכירת הבנק.


מה שעומד עכשיו על סדר היום זאת הצבעה על הרביזיה בלבד מכיוון שהוועדה כבר קיבלה החלטות וזה עובר לוועדת המשנה החסויה, אם אכן הרביזיה נופלת.


חברת הכנסת שלי יחימוביץ ביקשה לומר משפט. בבקשה.
שלי יחימוביץ
אדוני היושב ראש, ההסכם עם העובדים הוא מאוד חשוב. אני האחרונה שאתעלם מזכויותיהם של העובדים בעת הפרטה, אבל זאת לא חזות הכל. יש לנו כאן סוגייה הרבה יותר משמעותית מאשר זכויות העובדים וזאת לא הייתה המכשלה היחידה בדרך לאישור ההפרטה הזאת.


למען הפרוטוקול אני רוצה לומר שאני מתנגדת למהלך הזה. אני חושבת שהוא שגוי. אין שום סיבה למדינה להיחפז ולוותר על השליטה בבנק היחיד שנותרה לה בו שליטה. אני חושבת שזה מוסיף ליציבות המערכת הבנקאית שלמדינה יש שליטה לפחות על אחד הבנקים, ובוודאי על בנק גדול. אני חושבת שזאת שגיאה, אני חושבת שזה כלי משמעותי ביותר לשמור על יציבות המערכת הבנקאית, לשמור על שליטה בבנק אחד. לא קרה שום דבר, הבנק הזה תפקד מצוין והדבר היחיד שלא קרה בו זה שלא היו בו משכורות מטורפות כמו בבנקים אחרים. היו משכורות יפות אבל לא מטורפות וזה הדבר היחיד שהבדיל בינו לבין בנקים אחרים מבחינת תפקוד. אנחנו עדיין לא יודעים איך מתנהג בנק בלי גרעין שליטה, אין לנו ניסיון בזה, אנחנו לא יודעים, גם הפיקוח על בנקים בלי גרעין שליטה עוד לא הוסדר, אז מה בוער? למה? למי כל כך בוער? יש כאן צעד שבעיניי הוא פשוט חסר אחריות ובלתי מובן.


אם אתה מביא את הרביזיה להצבעה, אני אצביע נגד הסרתה.
היו"ר משה גפני
כן, אני מביא אותה. את תצביעי בעד הרביזיה.
שלי יחימוביץ
אצביע בעד הרביזיה, כן.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת שי חרמש, אני מתנצל בפניך, אתה באמת ממגישי הרביזיה אבל לא היית באותה ישיבה.
אמנון כהן
אני מבקש רק נימוקים מקצועיים.
שי חרמש
רק נימוקים מקצועיים. מה שקורה, זה לא צחוק. עוסקים כאן בנכס שעל פי דעת כל בר דעת שבודק את הנושא הזה, אין סיבה למכור. מכל מניות הבנקים כרגע, ציון פיניאן, מניית בנק לאומי היא המניה שלא מיצתה את הפוטנציאל וזה מוסכם על כולם וזה בכלל לא בוויכוח. יתכן שהסורים על הגדרות, כמו שנוהגים לומר. כלומר, מדינת ישראל בבעיית מחזור חוב נוראי, החשב הכללי רץ בכל העולם ומחפש כסף ולא מוצא, ואז יש פתרון, שניים ורבע מיליארד שקלים אפשר להוציא כאן כרגע בלי ויכוחים ובוא נציל את העניין.


אין למדינת ישראל שום בעיה של מחזור חוב. עלות המימון של החוב של מדינת ישראל גבוה מהתשואה של בנק לאומי. בנק לאומי מחר מחלק דיבידנד מיליארד שקלים משני מיליארד שקלים רווחים. מדינת ישראל, לא רק שהיא מחזיקה נכס, אלא היא מקבלת פירות.


אם אני הייתי מחזיק היום תיק מניות של בנק לאומי, הדבר האחרון שהייתי עושה כמשקיע רציונאלי זה למכור אותו. אין סיבה בעולם למכור אותו.


יש את הישראבלופ של גרעין שליטה. ישבתי עם מנכ"ל אחד הבנקים הגדולים ואמר לי שהדבר הכי מסוכן בעולם זה גרעין שליטה סמוי. כאשר יש גרעין שליטה גלוי, אתה יודע עם מי אתה מתעסק. מתבצע כאן גרעין שליטה סמוי. אתם רוצים יותר מזה?
היו"ר משה גפני
לא. אם כל הכבוד, אתה מנצל את טוב לבי. מה שעומד על סדר היום זאת הצבעה על הרביזיה. הדיון התקיים והבעת את דעתך אבל הוועדה לא קיבלה אותה והצביעה בעד. תגיד משפט.
שי חרמש
יבוא לכאן היסטוריון בעוד עשר שנים.
היו"ר משה גפני
ההיסטוריון לא רלוונטי עכשיו.
שי חרמש
הוא ישאל מי החמור שמכר את זה ואני לפחות רוצה להופיע עם כתב נקי.
היו"ר משה גפני
אמרת את זה בדיון.
שי חרמש
אני רוצה שבעוד עשר שנים ידעו מה אני אמרתי ולכן תן לי עוד דקה.
היו"ר משה גפני
בסדר. אני לא יכול לסרב לך.
שי חרמש
מגיע מפקח על הבנקים ואומר להמתין. אמנון, קצת כבוד לאופוזיציה מדוכאת.
היו"ר משה גפני
אופוזיציה מדוכאת. אני מקנא בהם.
שי חרמש
בא המפקח על הבנקים – וזאת כבר לא פוליטיקה ולא קדימה – ואומר לחכות, נעביר את חוק מרני, נסדיר את נושא גרעיני השליטה כי מבהיל אותי היום יותר מכל, ואני כבר מוכן לתמוך בגרעין שליטה בבנק לאומי ובלבד שלא יהיה לי גרעין שליטה בלתי פורמלי שזה הדבר הכי מסוכן. אני אומר שאין מה לרוץ, 10 אחוזים יושבים שם ומסתכלים, כמו ששלי אמרה, בוחנים, מפקחים. מדינה לא מנהלת עסקים, כי כשהיא מנהלת זה יוצא רע, אבל מדינה יכולה לפקח על עסקים ו-10 אחוזים בבנק זה בסדר.


לכן אני אומר שאני בעד הרביזיה ואני נגד המכירה. אל תרוצו כי אין לאן לרוץ.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אמנון, אתה רוצה לדבר?
אמנון כהן
אני רוצה לומר לחברים למה הצבענו. אנחנו נותנים זמן של חצי שנה והבטיח לנו נגיד בנק ישראל.
היו"ר משה גפני
הוא גם לא יכול למכור בלעדינו.
אמנון כהן
כן. אמר נגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים, שהחקיקה נמצאת כבר בעיצומה וצריכה לעבור. זאת אומרת, יוסדר הנושא הזה של גרעין השליטה.
היו"ר משה גפני
אומרת היועצת המשפטית שזה כבר נמצא בניסוח וזה אמור להגיע לכאן.
אמנון כהן
את זה אני אומר. לכן אני אומר שזה לא סותר, אין לנו כאן בעיה, מה גם שזה בא לוועדה החשאית.
שי חרמש
קרא את העיתון. השוק כבר מתחיל להיערך. כבר כל הברוקרים מחכים להחלטה.
אמנון כהן
היושב ראש קיבל החלטה אמיצה ואני מציע שנצביע.
היו"ר משה גפני
אני נותן לציון שמע מההסתדרות גם לומר משפט ואחר כך אני אסכם.
ציון שמע
תודה רבה. באתי להודות לוועדה על העזרה והסיוע שהיא נתנה לנו וליושב ראש הוועדה. אנחנו חתמנו על הסכם ב-17 בנובמבר וההסכם הוא מאוד חשוב ויוצר שקט אצל העובדים. הוא ממשיך את מערכת יחסי העבודה הטובים שקיימים בבנק.


תודה רבה על הכל.
שי חרמש
תגיד גם שאתם לא מתים שימכרו את המניות.
ציון שמע
זה נושא שאני לא מתערב בו.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לסכם ונצביע. לגבי התהליך, אנחנו הגבלנו אותם בזמן והם גם לא יכולים למכור בלי ועדת המשנה שלנו. חוק מרני אמור להגיע לכאן בזמן הקרוב. זה תהליך שהוא רק מתחיל ולא מסתיים בהחלטה הזאת.
שי חרמש
העיתון משקר? עיתון לא יכול לשקר.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אנחנו מצביעים על הרביזיה.

ה צ ב ע ה

הרביזיה לא התקבלה

הרביזיה נפלה ולכן ההחלטה נשארת בתוקפה. ברגע שהממשלה תלך לתהליך הזה, זה יצטרך לבוא לוועדת משנה חסויה.


תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:30

קוד המקור של הנתונים