ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 28/11/2010

אישור מוסדות ציבור לענין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס' 7509110)

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

28.11.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, כ"א בכסלו התשע"א (28 בנובמבר 2010) שעה 14:00
סדר היום
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

חיים אורון

אלי אפללו

יצחק וקנין

שי חרמש

שלי יחימוביץ

ראלב מג'אדלה

ציון פיניאן
מוזמנים
עו"ד מיכל הנר דויטש, ממונה חקיקה, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

אופיר כהן, מנהל מחלקת חוקי עידוד, רשות המסים בישראל, משרד האוצר

אורן משה, רכז תמ"ת, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד תמים עבדאלחלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד עדנה הראל, משרד המשפטים

רו"ח עופר מנירב, לשכת רואי החשבון בישראל

רו"ח ורד קירשנר, לשכת רואי החשבון בישראל

רו"ח גרי אגרון, לשכת רואי החשבון בישראל

רו"ח גידי בר זכאי, לשכת רואי החשבון בישראל

ד"ר יהושע גלייטמן, יו"ר קפיטל פוינט פורום ITIF
אלישע ילין, מנכ"ל מיט"ג היי-טק ונצ'רס בע"מ

יורם הלוי, מנכ"ל חממה טכנונולוגית, אופקים

שלמה וקס, איגוד תעשיות האלקטרוניקה והתוכנה

אשר גרינבאום, כי"ל
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
היו"ר משה גפני
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, מספר 7509110. יש בעיות עם המוסדות האלה? כולם עברו את ההליך והכל בסדר?
קריאה
כולן בסדר.
שי חרמש
יש העדפה למוסדות דת בפריפריה או שזה רק למרכז הארץ?
קריאה
יש העדפה.
שי חרמש
אני לא רואה את זה.
היו"ר משה גפני
הבעיה המרכזית במחלקה הזאת היא שחסר כוח אדם אנשים מחכים. אני שלחתי מכתב לנסרדישי ואני רוצה לקיים אתו דיון על העניין הזה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


האישור ניתן. בעוד חמש דקות תתחדש הישיבה על תעשיות עתירות ידע. אני מבקש מחבר הכנסת ציון פיניאן לנהל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:05
הנדון
אישור מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה וסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין

מכתבך מיום כ"א באלול התש"ע (31.8.10)
רשימה מס'
7438510

הנני מתכבד להודיעך כי ועדת הכספים, בישיבתה היום, החליטה לאשר את העמותות הבאות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה:

1. רשימת מוסדות ציבור לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה (רשימה מס': 7438510)


שם העמותה
מספר

1.
בית מדרש גבוה לתורה "באר אברהם"
580032761

2.
אאוטסט קונטמפוררי ארט פאנד
580504736

3.
מדרש האור-מאו"ר – אושר לשנה
580401453

4.
אוצר הטוב בית שמש
580485969

5.
צביה – רשת חינוכית תורנית – ע"ש הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל
580022150

6.
מעון ילדים ומרכז קהילתי דתי
580448496

7.
ידי חיים על שם רבינו יוסף חיים זיע"א
580374049

8.
נצח שמואל
580228096

9.
אהבת חיים, ישיבה תיכונית ללימודי ארץ ישראל
580244184

10.
התקשרות – חוויה יהודית רוחנית
580471415

11.
שיבולת – העמותה לשימור מסורת הפולקלור וריקודי העם בישראל
580402998

12.
מוסדות בית בצלאל
580488229

13.
בית הכנסת שירת קטיף – יד בנימין
580519973

14.
צדקה וחסד משמחי לב
580394518

15.
מכון חרוב
580470706

16.
רא"ם – מועצת ראשי ארגוני המתנדבים בבאר שבע והסביבה
580171668

17.
מפעל מרכזי לצדקה וחסד חסדי יוסף ע"ש יוסף אליהו דייטש זצ"ל
580126167

18.
עץ חיים – ע"ש כמהר"ר יחיא צאלח זיע"א אגודה להפצת תורה ומנהגי תימן – אושר לשנה
580144681

19.
מאורות השרון מכל הלב
580275923

20.
ידידי בית יד לבנים בחדרה
580171288

21.
ישראל נלחמת לחיים
513979583

22.
גומת חן – מורשת, תרבות, חינוך, נוער
580375095

23.
מרכז קהילתי וחברתי ליהדות תימן כפר סבא
580401602

24.
תב"ת תנופה בתעסוקה
513847251

25.
מרכז רוחני – מעייני תורה למשה
580086148

26.
נוער צור ישראל
580415461

27.
בית אסתר – מרכז בין תרבותי
580457075

28.
למדני חוקך - אושר לשנה
580281475

29.
בדרכי אבות – הקרן לחינוך יהודי ציוני ע"ש פנחס ניסטנפובר ז"ל
580439958

קוד המקור של הנתונים