ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 29/11/2010

פרק ט"ז (שונות), סעיף 73 (הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת החינוך, התרבות והספורט

29.11.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 316


מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, כ"ב בכסלו תשע"א (29 בנובמבר 2010), שעה 11:00
סדר היום
פרק ט"ז (שונות), סעיף 73 (הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של

ירושלים) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה),

התשע"א - 2010
נוכחים
חברי הוועדה: אלכס מילר - היו"ר
מוזמנים
עידו אציל, לשכה משפטית, משרד ראש הממשלה

שרית גולדשטיין, מרכזת אגף תיאום מעקב ובקרה, משרד ראש הממשלה

עו"ד תמיר לזרוב, משרד האוצר

יונתן בר סימן טוב, רפרנט פנים באג"ת, משרד האוצר

פרידה יובל, סגנית מנהל מח' ירדן, משרד החוץ

עו"ד אליהו ליפשיץ, משרד התיירות

אודי בן דרור, סמנכ"ל כספים, הרשות לפיתוח ירושלים
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
ייעוץ משפטי
מירב ישראלי
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ

פרק ט"ז (שונות), סעיף 73 (הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של

ירושלים) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה),

התשע"א - 2010
היו"ר אלכס מילר
בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את ישיבת ועדת החינוך, בנושא פרק ט"ז (שונות), סעיף 73 (הרשות לפיתוח ולקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים), להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו- 2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2010.
יונתן בר סימן טוב
אני אציג את זה, אני ממשרד האוצר, ראש מחלקת פנים. שלום לכולם. כאמור, אנחנו מדברים על סעיף 73 לחוק המדיניות הכלכלית. הסעיף מבקש בעצם לדחות את תחולת החוק עד לשנת 2016. חוק הרשות לפיתוח וקידום התרבות והתיירות בירושלים קובע כי תקום רשות שתתמחה בין היתר בתחומים של קידום תרבות ותיירות בירושלים. חשוב להסביר, שמאז העברת החוק, לפני חמש שנים, הרשות הזאת, שהיתה אמורה לקום בעצם לא קמה. ביוני 2009, החליטה מועצת עיריית ירושלים, להעביר באופן זמני את הטיפול בתחום התיירות לרשות לפיתוח ירושלים, שהיא גם כן רשות שפועלת מכוח חוק. הרשות לפיתוח ירושלים החלה כבר בבניית תוכנית אסטרטגית בכל נושא התיירות לעיר ולפיכך, התפישה של הממשלה היא שהקמת רשות סטאטוטורית נוספת בירושלים, שתעסוק באותם תחומים, תיצור כפילות בתחומים המטופלים ברשות לפיתוח ירושלים ובעירייה וכך בעצם רשות ייעודים נוספת לא תהווה ערך מוסף לעיר. בנוסף, הקמת רשות סטאטוטורית העוסקת באותם תחומים, נושאת השלכות תקציביות מעצם העובדה שאנחנו בעצם מקימים פה שתי רשויות כפולות, הוצאות שאחרת היו יכולות להיות מושקעות בקידום העיר ולא בהוצאות מנהליות כפולות ומכופלות.


חשוב להדגיש שגם עיריית ירושלים לא רואה צורך ברשות הסטאטוטורית הזאת.
היו"ר אלכס מילר
תדבר בשם האוצר.
יונתן בר סימן טוב
יש לנו פה התכתבויות.
היו"ר אלכס מילר
יש פה נציגים.
יונתן בר סימן טוב
ולפיכך, יש כעת לדחות את תחולת החוק עד שנת 2016.
היו"ר אלכס מילר
תודה. עיריית ירושלים, בבקשה.
אודי בן דרור
אני מהרשות לפיתוח ירושלים. החוק באמת חוקק ב- 2005. מאז שהחוק חוקק, באמת לא נעשה כלום בעצם כדי להקים את הרשות הזאת. עמדת הרשות לפיתוח ירושלים, כמובן גם עמדת העירייה וזה באמת דבר שגובה גם בכתובים, בהתכתבויות עם משרד ראש הממשלה, העמדה היא באמת שאין מקום להקים רשות נוספת כזאת, יש עיריית ירושלים, היא מטפלת בתחומי התרבות, יש לה דרך אגב חברה עירונית שנקראת אריאל, שהיא הזרוע ביצוע של העירייה לנושא התרבות, בנוסף לפעילויות שהעירייה עצמה עושה. תחום התיירות הועבר לרשות לפיתוח ירושלים ב- 2009 וכבר ב- 2010 תוקצבנו גם על-ידי משרד ראש הממשלה, תוקצבנו גם על-ידי עיריית ירושלים, משרד התיירות גם שותף בנושא הזה של העברת תחום התיירות אלינו. למעשה, כמו שתואר באמת אנחנו באמת לא רואים, לא יכולים למצוא הצדקה לקיום של עוד גוף סטאטוטורי בירושלים, זה גם כפילות וגם בזבוז של כסף.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה. משרד התיירות, בבקשה.
אלי ליפשיץ
אנחנו בהחלט רואים עין בעין עם האוצר והרשות לפיתוח ירושלים והעירייה. אנחנו מקדמים את התיירות בתוכנית מיוחדת ביחד עם העירייה, ביחד עם הרשות. התקורה שמיועדת להקמת רשות כזאת היא יכולה להיות מיועדת לנושאים אחרים לגמרי. בשלב הזה, הנושאים מטופלים כמו שצריך, מקודמים בצורה יוצאת מן הכלל, יש בהחלט טעם לדחות את תחולת החוק בחמש שנים.
היו"ר אלכס מילר
תודה. גברתי, בבקשה.
שרית גולדשטיין
אני ממשרד ראש הממשלה. שאלת, ביקשת את עמדת העירייה, יש לנו כאן את המכתב.
היו"ר אלכס מילר
שמענו, לא צריך. משרד ראש הממשלה גם לא מייצג את העירייה. עדיין. שאלה רק לאוצר, לראש ממשלה, לתיירות, למה לא מבטלים את החוק? למה אתם דוחים אותו?
יונתן בר סימן טוב
מקצועית, אנחנו חושבים שיש אפשרות גם לבטל את החוק.
היו"ר אלכס מילר
משרד התיירות, אתם תומכים בביטול ולא בדחייה?
אלי ליפשיץ
בשלב הזה, ביטול חוק זו פעולת חקיקה ככל פעולת חקיקה.
היו"ר אלכס מילר
לא נכון. אפשר לבטל בדיוק באותה צורה.
אלי ליפשיץ
אמרתי, זו פעולת חקיקה בעצם. אנחנו רשות מבצעת, אנחנו עושים שלב ביניים. אנחנו עושים שלב ביניים, יכול להיות בהחלט שאנחנו ניזום ביטול החוק, אם נראה שהדברים מצדיקים זאת.
היו"ר אלכס מילר
בתקציב של 2013 ו- 2014. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לנושא? אף אחד? מירב, תקריאי לנו את הסעיף.
מירב ישראלי
לחוק הרשות לפיתוח וקידום התרבות, התיירות וקשרי החוץ של ירושלים, בסעיף 24, במקום "בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו", יבוא "ביום כ' בטבת תשע"ו, 1 בינואר 2016". הסעיף המקורי בחוק באמת קבע שהתחולה שלו תהיה שלושה חודשים מיום פרסום החוק, שהיה בדצמבר 2005, כך שהחוק היה אמור להיכנס לתוקף בתחילת 2006.
היו"ר אלכס מילר
רבותיי, אני מצביע. אני בעד, אין פה אף אחד חוץ ממני, הסעיף אושר.

הצבעה

הסעיף אושר פה אחד

תודה רבה, הישיבה ננעלה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים