ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/11/2010

המלצת יו"ר הכנסת והסגנים בדבר מועדי הכנסים במושב השלישי של הכנסת ה-18 ועבודת הכנסת בימי חג החנוכה., הצעה לסדר היום בנושא: הפולמוס סביב הצעת חוק הבטחת הכנסה לאברכים, הצעה לסדר היום בנושא: דרישה לעדכון קצבאות הנכים, הצעה לסדר-היום בנושא: התייקרות מוצרי יסוד, הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010, חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2012

פרוטוקול

 
PAGE
6
ועדת הכנסת

22.11.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 126

מישיבת ועדת הכנסת

מיום שני, ט"ו בכסלו, התשע"א (22 בנובמבר, 2010) בשעה 11:30
סדר היום
1. קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק:

א. הצ"ח רישום כתובת של הורים גרושים (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010 (פ/2556/18) של חה"כ מאיר שטרית

ב. הצ"ח הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010 (מ/523)

2. קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום הבאות:
א. בנושא
התייקרות מוצרי יסוד, הצעת חברי הכנסת יצחק וקנין, אורלי לוי אבקסיס ואילן גילאון
ב. בנושא
דרישה לעדכון קצבאות הנכים, הצעת חה"כ שלמה מולה ואורי מקלב
ג. בנושא
הפולמוס סביב הצעת חוק הבטחת הכנסה לאברכים, הצעת חה"כ מנחם אליעזר מוזס, נסים זאב, אריה אלדד, אברהים צרצור ויוחנן פלסנר
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

אורי אורבך

זבולון אורלב

רוברט אילטוב

זאב אלקין

משה גפני

נסים זאב

ציון פיניאן

שלמה מולה

דוד רותם
מוזמנים
פרץ סגל – משרד המשפטים
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמ פרלמנטרית
לאה קיקיון

קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.


לפני שנתחיל אני מבקש לומר – ביחס לסעיף 3 – המלצת יושב ראש הכנסת והסגנים בדבר מועדי הכנסים במושב השלישי של הכנסת ה-18 ועבודת הכנסת בימי חג החנוכה -אני קיבלתי פניה של חבר הכנסת גפני שאמר שלטעמו והבנתו היתה טעות בהצעה שהובאה בפנינו, ביחס למה שהיה נהוג בעבר. ביקשתי מיו"ר הכנסת ומחבר הכנסת גפני שיבואו ביניהם בדברים ויראו איזה תיקון יש לעשות, ואני מקווה שכבר מחר נוכל לאשר נוסח. אני חושב שעדיף לא לאשר עכשיו ואחר כך לשנות אלא להמתין בעניין הזה עוד יום. לא נעלה את זה, לא נדון בזה כרגע, אלא נמתין להצעה שהיא סופית מבחינת יושב ראש הכנסת.


אני עובר לסעיף הראשון – קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק.


הצעת החוק הראשונה היא הצעת חוק רישום כתובת של הורים גרושים (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010 שמספרה פ/2556/18), של חה"כ מאיר שטרית. זו ההצעה הראשונה. הלשכה המשפטית המליצה להעביר את ההצעה לוועדת החוקה, חוק ומשפט. היו הצעות להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה, לוועדה לזכויות הילד. ליו"ר ועדת החוקה אין עמדה לעניין הצעת החוק. יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ביקשה להעביר את ההצעה לוועדה שלה. יו"ר הוועדה לזכויות הילד, שנמצא אתנו כאן, מבקש, אני מאמין, להעביר לוועדה לזכויות הילד. אני כמובן אשמח לשמוע אותך, אדוני.


האם לחבר הכנסת מולה יש איזושהי עמדה בשם חבר הכנסת מאיר שטרית?
זבולון אורלב
אני עכשיו בא מישיבה בוועדת המדע ולכן אני גם בא עם עמדתו של חבר הכנסת שטרית. לפני כמה חודשים, עבר חוק בקריאה שניה ושלישית לרישום כתובות של הורים, לאחר בקשה בכתב, וכדי לאפשר שילדים של הורים גרושים יידעו מה הכתובות – בבתי הספר ובמקומות אחרים. זה עבר בוועדה לזכויות הילד.
היו"ר יריב לוין
כן, זה חוק שהייתי שותף לו, והוועדה הזו קבעה שהוא יעבור לוועדה לזכויות הילד.
זבולון אורלב
החוק החדש אומר שברגע שהורים מתגרשים, ירשמו במשרד הפנים את זה. זה חוק המשך, הוועדה כבר צברה את הניסיון. מאחר וועדת החוקה ויתרה על הדבר הזה, אני מציע להעביר את העניין לוועדה לזכויות הילד.
שלמה מולה
יש לי בקשה. אני דיברתי עם חבר הכנסת שטרית. הוא מבקש להעביר את זה לוועדה לזכויות הילד.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אני מציע להעביר את זה לוועדה לזכויות הילד, מן הנימוקים כפי שהשמיע יושב ראש הוועדה, ובהזדמנות הזו לחזק גם את ידיו של חבר הכנסת שטרית וגם את ידיך, אדוני היושב ראש, שתשלימו את המהלך שרצינו אז ולא הצלחנו, אלא רק את חלקו. נדמה לי שהצעת החוק החשובה מאד הזו היא במקומה, ואני בטוח שאתם תיטיבו לטפל בה.


מי בעד הבקשה? 7 בעד. פה אחד, מי נגד? אין, ואין נמנעים. אם כן, הבקשה אושרה.


ההצעה הבאה – הצעת חוק הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התש"ע-2010, שמספרה מ/523.


המלצת הלשכה המשפטית היא להעביר את הצעת החוק לוועדה לזכויות הילד. נשמעה הצעה להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה. יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות שפנה בתחילה וביקש לדון בחוק אצלו משך את בקשתו. יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכל זאת מבקשת שהדיון יהיה בוועדה שלה, ואני אאפשר ליו"ר הוועדה לזכויות הילד שוב לנמק את עמדתו.
זבולון אורלב
תודה, אדוני. יש כאן שני חוקים. חוק אחד הוא חוק ממשלתי וחוק אחד הוא חוק פרטי שחל עיו דין הרציפות.
שלמה מולה
של מי?
זבולון אורלב
שלי. אבל בכנסת הקודמת היו שותפים לו עוד חברי כנסת נוספים שלא נבחרו לכנסת הנוכחית. אני היחידי מהמגישים שנבחר גם לכנסת הזו.


החוק הזה נדון בוועדה לזכויות הילד, למעלה מ-20 דיונים, בכנסת הקודמת. זה חוק רציני מאד. כמו כן, גם בגיבוש של החוק הממשלתי הוועדה לזכויות הילד היתה מאד שותפה בו. הוועדה היא זו שהעבירה אותו דין רציפות ולכן אנחנו חושבים שבאופן טבעי, חוק שוועדה התחילה לדון ובו והעבירה אותו בקריאה ראשונה, אין שום סיבה שהיא לא תמשיך לדון בו לקריאה שניה ושלישית.
זאב אלקין
איפה נמצא החוק הפרטי עכשיו?
זבולון אורלב
לדעתי, החוק הפרטי כבר בוועדה לזכויות הילד.
שלמה מולה
אני חבר בוועדה לקידום מעמד האישה. אני יודע שהוועדה הזו מאד מאד פעילה. יחד עם זאת, מי שמכיר את כל הנושא של מעונות הילדים יודע להגיד שדווקא המקום הנכון והראוי ביותר, שהשיקולים יהיו שיקולים של טובת הילד – צריך להיות בוועדה לזכויות הילד. לכן אני בעד שזה יידון בוועדה לזכויות הילד.
רחל אדטו
אפילו ההפך – זה פוגע במעמד האישה להפוך את העניין הזה רק קשור למעמד האישה. לדעתי זה פוגע באישה. זכויות הילד לא צריכות להיות קשורות לוועדה למעמד האישה. ההפך, תפיסת העולם שהאישה היא היחידה שמבינה ואחראית על הילדים היא תפיסת עולם מוטעית.
נסים זאב
אני חושב שמבחינת העניין והאינטרסים זה ועדות משותפות. אני מבין שכל ועדה רוצה שיהיו לה יותר נושאים. לא צריכים לומר שזו פגיעה - -
היו"ר יריב לוין
גם לאור העמדה של הלשכה המשפטית, להעביר לוועדה לזכויות הילד, אני מציע שנעבור להצבעה.


מי בעד? 8 בעד. מי נגד? אין נמנעים ואין מתנגדים. אם כן, ההצעה התקבלה.
משה גפני
אני יכול להעיר הערה? חוק הפיקוח על מעונות נדון בקדנציה הקודמת. היתה לו התנגדות קשה. בין יתר המציעים היה חברי, חבר הכנסת אורלב. היה שם דיון בוועדה לזכויות הילד. היום, חבר הכנסת אורלב הוא יושב ראש הוועדה לזכויות הילד וממילא יש לו עדיפות בקידום הצעת החוק שלו. אני מאד מבקש, רוצה לבקש מחבר הכנסת אורלב, לשים לב להתנגדויות שהיו, לא לנצל את העובדה שהוא יושב ראש הוועדה מכיוון שאנחנו חוששים, אני, חברת הכנסת שלי יחימוביץ והיו עוד שורה של חברי כנסת שמאד חששו מהעניין הזה. גם ארגוני הנשים – נעמת, ויצ"ו, וגם אמונה, נדמה לי - -אני לא אתנגד לזה שזה יעבור לוועדה לזכויות הילד, אני רק מאד מבקש ממך לא לנצל את העובדה שאתה יושב ראש הוועדה, משום שזה עלול לפגוע - -
שלמה מולה
זה נכון להגיד לגבי כל יושב ראש ועדה. אתה יכול להגיד לכל יושב ראש ועדה – אל תפעיל את שיקול דעתך, את תפיסתך. אני מבין, אבל אני לא חושב שזה לעניין.
משה גפני
אני אגיד לך למה זה לעניין. היתה לנו התמודדות מולו בוועדה לזכויות הילד. עכשיו, אני לא הולך לשנות פה סדרי בראשית. היתה התנגדות. הרי סיכמנו כבר שיושב ראש ועדה הוא יותר מהאפיפיור. באתי לבקש את העניין הזה.
קריאות
- - -
היו"ר יריב לוין
רבותיי, תודה, הנושא אושר, ההערה של חבר הכנסת גפני נרשמה.


אני מבקש לעדכן את חבר הכנסת גפני – בעקבות הפניה שלך אלי בעקבות הנושא של מועדי הכנסים, אני שוחחתי עם יושב ראש הכנסת שיבוא אתך בדברים כיוון שאם ישנה איזושהי טעות היא באמת תתוקן. ולכן לא נצביע על כך היום כדי שלא נקבל החלטה שאחר כך יתברר שצריך לתקן אותה. מאידך, מכיוון שמדברים על חנוכה, וחנוכה לא ימתין לנו - אנא, הידבר אתו היום כדי שנוכל מחר לסיים.
משה גפני
אין בעיה עם חנוכה.
היו"ר יריב לוין
אבל אני לא רוצה להביא חלקים מההצעה. אז אנא, דבר אתו, ומחר נקיים את ההצבעה הזו. תודה.

קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום
היו"ר יריב לוין
אנו עוברים לנושא הבא בסדר היום – קביעת ועדות לדיון בהצעות לסדר היום. ההצעה הראשונה - התייקרות מוצרי יסוד, הצעתם של חברי הכנסת יצחק וקנין, אורלי לוי אבקסיס ואילן גילאון. נשמעו הצעות להעביר את הנושא לעבודת העבודה, הרווחה והבריאות או לוועדת הכספים. איש מהמציעים איננו כאן, אז השאלה האם מישהו מסיעותיהם יש לו העדפה מסוימת לאן להעביר את זה?
דוד רותם
מה המליצה הוועדה - -
היו"ר יריב לוין
אין המלצות פה, זה הצעות לסדר היום. או כספים או עבודה ורווחה. אלה ההצעות שנשמעו.
דוד רותם
עבודה ורווחה.
היו"ר יריב לוין
מי בעד העברה של הנושא לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות? פה אחד, באין מתנגדים ובאין נמנעים - אושר.

הנושא השני – הצעה לסדר בדבר דרישה לעדכון קצבאות נכים של חבר הכנסת שלמה מולה ואורי מקלב.
שלמה מולה
גם אז ביקשתי לכספים. אני חושב שעדכון קצבאות הנכים הוא אך ורק עניין כספי, טהור. אין שום עניין ואין גם סמכות כזו או אחרת לוועדת העבודה והרווחה - -
משה גפני
אני מקבל.
היו"ר יריב לוין
מי בעד הבקשה, בהתאם לבקשתו של המציע, חבר הכנסת מולה, להעביר את הנושא לוועדת הכספים? תודה, אושר ברוב קולות. אין מתנגדים ואין נמנעים.


ההצעה הבאה – הפולמוס סביב הצעות חוק הבטחת הכנסה לאברכים. הצעת חברי הכנסת מנחם אליעזר מוזס, נסים זאב, אריה אלדד, אברהים צרצור ויוחנן פלסנר. נשמעו הצעות להעביר את הנושא לוועדת הכספים או הוועדה לביקורת המדינה, או לוועדת החוקה, חוק ומשפט. יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט סבור שהנושא לא שייך לוועדת החוקה, ואני חושב שהוא צודק בעניין. יו"ר ועדת הכספים ביקש שהנושא יידון בוועדת הכספים. לא קיבלתי התייחסות מהוועדה לביקורת המדינה.


מכובדיי, המציעים – חבר הכנסת זאב, אני מניח שאתה מעוניין שהנושא יידון בוועדת הכספים.
משה גפני
הדיון התחיל בוועדת הכספים. זה לא הדיון הראשון. להעביר את זה לוועדה אחרת? זו תקנה תקציבית , אין לה - -
היו"ר יריב לוין
אני מסכים. זה נראה לי ברור לחלוטין. מי בעד להעביר את הנושא לוועדת הכספים? 8 בעד. נמנעים – אין. מתנגדים –אין. אושר.


אני מודה לכולם, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:00

קוד המקור של הנתונים