ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 22/11/2010

צו שמירת הניקיון (שינוי התוספת), (העלאת שיעור היטל הטמנה), התש"ע-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים