ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/11/2010

פרק ז' (בריאות) סעיף 29 (תרומות לגורמים העוסקים בבריאות) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

25.11.2010


הכסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 374

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום חמישי, י"ח בכסלו התשע"א (25 בנובמבר 2010), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ז' (בריאות), סעיף 29 (תרומות לגורמים העוסקים בבריאות)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

עפו אגבאריה

רחל אדטו

אריה אלדד

אילן גילאון

אורלי לוי אבקסיס

משה (מוץ) מטלון

אברהם מיכאלי
מוזמנים
סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן

ד"ר רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות

עו"ד יואל ליפשיץ, סמנכ"ל קופות חולים, משרד הבריאות

אלי מרום, סגן מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות

עו"ד נתן סמוך, משרד הבריאות

משה בר סימן-טוב, סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

יאיר זילברשטיין, רכז בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

כפיר רועי, רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

ערן הכהן, רפרנט בריאות, אגף התקציבים, משרד האוצר

עו"ד אלי לברט, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד טלי שטיין, ממונה על תחום בריאות, משרד המשפטים

פרופ' אבינועם רכס, יו"ר הלשכה לאתיקה, ההסתדרות הרפואית

עו"ד רביב מייזל, ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

עו"ד עמירם גיל, תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית

עו"ד גילי שילת, הלשכה לאתיקה, ההסתדרות הרפואית

עו"ד יוסף קליימן, הלשכה המשפטית, מכבי שירותי בריאות

גיא גורצקי, מנכ"ל פאריה ישראל, ארגון הגג של חברות התרופות

משה חסיד, פארמה ישראל, ארגון הגג של חברות התרופות

ד"ר רוני שילה, התאחדות התעשיינים

אילת השחר וולף, מנכ"ל עמותת לנשום

ד"ר רוני שילה, מנהל רפואי, חברת "טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ"

אלי יריב, יו"ר לשכת הקשר לכנסת, ההסתדרות
ייעוץ משפטי
שמרית שקד גיטלין

אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרק ז' (בריאות), סעיף 29 (תרומות לגורמים העוסקים בבריאות)
היו"ר חיים כץ
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, פרק ז' (בריאות), סעיף 29 (תרומות לגורמים העוסקים בבריאות).


אדוני סגן שר הבריאות, בבקשה.
סגן השר יעקב ליצמן
תודה אדוני היושב ראש. אני רוצה לומר כמה דברי פתיחה לחוק. החוק הזה לדעתי הוא מאוד חשוב בגלל השקיפות שבדבר. רק לאחרונה ראינו זאת גם בדוח המבקר גם לגבי קופת חולים מאוחדת. חייבת להיות שקיפות בתרומות כך שגם בתי החולים, גם קופות החולים וגם רופאים שמקבלים תרומות, חייבים לומר ממי קיבלו וכמה קיבלו, כך שתהיה שקיפות בנושא. כמה קיבלו, זה לא פחות חשוב ממי קיבלו ומי קיבל. גם בוועדת הסל אליה אנחנו ממנים אנשים, אנחנו בודקים, התחלנו לבדוק, את הקשר לתרומות. כפי שציינתי קודם, דוח המבקר לגבי קופות החולים מחזק את העניין.
היו"ר חיים כץ
השאלה למה זה דווקא בחוק ההסדרים ולמה לא בחקיקה רגילה.
אילן גילאון
זה המקום הכי פחות שקוף.
היו"ר חיים כץ
אתה מבקש שקיפות אבל כמו שאמר חבר הכנסת אילן גילאון, אתה בא למקום הכי פחות שקוף. לא שאנחנו תומכים ברופאים האלה שלוקחים, אנחנו לא תומכים בהם, אבל יחד עם זאת הצדק צריך גם להיעשות וגם להיראות.
סגן השר יעקב ליצמן
מעבר לתפקידי כסגן שר, אני חבר כנסת ואני מקווה שאני לא חשוד בכך שאין לי שקיפות. לצערי הנושא הזה נדון שנים רבות. אגב, כיושב ראש ועדת כספים כבר מזמן רציתי להציע את הנושא. אין סיכוי שהדבר הזה יבוא בחוק רגיל אלא הדרך היחידה היא דרך חוק ההסדרים.
היו"ר חיים כץ
למה אין סיכוי שיעבור בהצעת חוק רגילה?
סגן השר יעקב ליצמן
כי יש התנגדויות מכל מיני אינטרסנטים.
היו"ר חיים כץ
התנגדויות ממי?
סגן השר יעקב ליצמן
אינטרסנטים. אני לא רוצה לנקוב בשמות.
אילן גילאון
תהיה שקוף. תגיד מי מתנגד לחוק.
אריה אלדד
אם זה יבוא כהצעה רגילה, אני תומך. כיום אני מתנגד.
סגן השר יעקב ליצמן
אני אומר לך את זה הפוך. אם אתם אומרים לי היום שאתם מעבירים את זה היום, מפצלים את זה וביום שני מצביעים על זה במליאה, אני אתכם.
אריה אלדד
על הפיצול להצביע אבל לא להעביר את החוק ביום שני.
סגן השר יעקב ליצמן
מה הבעיה להביא את החוק?
אריה אלדד
להתחיל לדון בו בקריאה ראשונה. העיקרון של חקיקה רגילה אומר דיון רגיל, דיון סדור, הממשלה מביאה את החוק או שמוגשת הצעת חוק פרטית. אין לי בעיה להתנדב להביא אותו כהצעת חוק פרטית אבל שיהיה דיון מסודר ולא שביום שני הוא יועלה למליאה כי אז לא עשינו כלום.
היו"ר חיים כץ
אתה יכול לסכם אתו על יום שני, אבל סדר היום שלי ליום שני כבר נקבע. אתם יכולים לסכם מה שאתם רוצים.
אריה אלדד
סגן השר אומר שביום שני זה יועלה כבר למליאה.
רחל אדטו
בוועדת הכנסת שדנה על הפיצולים של חוק ההסדרים, אני הגשתי התנגדות להכניס את החוק הזה למסגרת חוק ההסדרים. לא הייתה הצבעה על הפיצול. לא הייתה הצבעה בוועדת הכנסת על הפיצול. ההסתייגות שלי להוציא את זה מחוק ההסדרים עדיין בתוקף גם במסגרת ועדת הכנסת.
היו"ר חיים כץ
תהיה לך ההזדמנות להצביע נגד החוק.
רחל אדטו
אנחנו מדברים על השאלה האם החוק הזה צריך להיות כאן.
היו"ר חיים כץ
את זה קבעו בוועדת הכנסת.
רחל אדטו
לא הייתה הצבעה.
היו"ר חיים כץ
ברגע שזה נכנס לחוק ההסדרים, ואת הצבעת נגד חוק ההסדרים, הסיפור נגמר. את יכולה לאשר אותו או לא לאשר אותו. הצבעת נגד ואת יכולה להצביע גם כאן נגד. אין בעיה בכלל אבל כאן זה לא מעבר למליאה.
סגן השר יעקב ליצמן
אדוני היושב ראש, כפי שאמרתי קודם אני רואה חשיבות רבה בחוק הזה בגלל השקיפות ובגלל דוח המבקר שהוגש, ולכן אני אומר שגם כיושב ראש ועדת הכספים לשעבר כאשר רצינו לקבוע חוקים, פיצלנו והעברנו. תבדוק אצל גפני, יושב ראש ועדת הכספים, כמה חוקים נשארו עוד מתקופתי. אני אומר לך שנשארו עשרות. זאת דרך לקבור חוקים. היות שהדבר הזה בוער והוא על סדר היום, בוער לי גם מבחינת מבקר המדינה לגבי קופות החולים, אני רוצה לגמור את העניין. אני לא חושד באף אחד, כולם ישרים וכולם צדיקים, אבל שקיפות צריכה להיות.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. יש כאן מישהו שמתנגד לחוק הזה? במהות יש כאן מישהו שמתנגד לחוק הזה?
רחל אדטו
בעיתוי.
היו"ר חיים כץ
בעיתוי, בסדר. אני מדבר על המהות. יש כאן מישהו שמתנגד? אם יש מתנגד, אני רוצה לתת לו את זכות הדיבור.
אילן גילאון
אני רוצה לתמוך בליצמן.
עפו אגבאריה
שאלות. מהי השקיפות? לאיזה מקומות צריך לדווח חוץ מאשר למשרד הבריאות?
סגן השר יעקב ליצמן
ברגע שהוא מדווח לנו, אנחנו מפרסמים את זה. אנחנו לא שומרים את זה במגירה. זה כפי שהחשב הכללי היום מדווח על כל התמיכות.
משה (מוץ) מטלון
אין לנו מחלוקת על החוק.
עפו אגבאריה
זה למשל מדווח ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה? אני חושב שצריך להכניס את זה.
רחל אדטו
החוק הזה, כמו החוק שבא אחריו, גם חוק הרוקחים וגם החוק הזה, מקומם לא בחוק ההסדרים. אפשר להעביר את זה ואנחנו יודעים את הדרכים להניח את זה ולקבל פטור מחובת הנחה. את כל הדברים האלה אנחנו מכירים.
היו"ר חיים כץ
היינו שם.
רחל אדטו
לא היינו שם.
היו"ר חיים כץ
שם היינו. הצבעת במליאה נגד אבל דעתך לא התקבלה. לצערי או לשמחתי, אני לא נכנס לזה, יכול להיות שאת צודקת, אבל יחד עם זאת את בגוף דמוקרטי שקיבל החלטה שזה יהיה בחוק ההסדרים וזה בא לכאן לדיון.
רחל אדטו
לא שכנעו אותי שחשוב שהוא יהיה בחוק ההסדרים.
היו"ר חיים כץ
אז לא שכנעו אותך. אנחנו נעבור להקראה ואני שואל אם יש למישהו משהו לומר, הוא יאמר ואחר כך נצביע.
רחל אדטו
אתה רוצה הערות לגבי ההצעה?
היו"ר חיים כץ
אני הולך לדיון על החוק. תקריאי את החוק.
שמרית שקד גיטלין
29.
תיקון חוק ביטוח בריאות ממלכתיבחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, אחרי סעיף 40 יבוא:


"40א
דיווח על תרומות בתחום הבריאות

(א)
תושב ישראל או תאגיד הרשום בישראל שהוא אחד מהמפורטים להלן, שנתן תרומה בכסף או בשווה כסף, בסכום כלשהו, לגופים העוסקים בתחום הבריאות והפועלים בלא מטרת רווח, או בסכום או בסכומים מצטברים העולים על 2,500 שקלים חדשים לשנה לרופאים או לחוקרים מתחום הרפואה או הבריאות, ימסור לשר הבריאות, בכל שנה, עד יום 1 במרץ את רשימת הגופים, הרופאים והחוקרים, לפי העניין, שלהם תרם כאמור ואת סכום התרומה שנתן במהלך השנה הקלנדרית הקודמת -
(1)
יצרן, יבואן או משוק של ציוד רפואי.
(2)
בעל רישום של תכשיר.
(3)
יצרן, יבואן או משווק של תכשיר, אף אם אינו בעל הרישום.

(4)
תאגיד השולט או המצוי בשליטת אחד הגורמים המנויים בפסקאות (1) עד (3).

(ב)
גוף העוסק בתחום הבריאות והפועל בלא מטרת רווח, שקיבל תרומה בכסף או בשווה כסף, בסכום כלשהו, מתושב ישראל או מתאגיד הרשום בישראל שהוא אחד מהמפורטים בסעיף קטן (א), ימסור לשר הבריאות, בכל שנה, עד יום 1 במרץ את רשימת התושבים והתאגידים שמהם קיבל תרומה ואת סכום התרומה שקיבל במהלך השנה הקלנדרית הקודמת.

(ג)
רופא או חוקר מתחום הרפואה או הבריאות, שקיבל תרומה בכסף או בשווה כסף, בסכום או בסכומים העולים על 2,500 שקלים חדשים לשנה, מתושב ישראל או מתאגיד הרשום בישראל שהוא אחד מהמפורטים בסעיף קטן (א), ימסור לשר הבריאות, בכל שנה, עד יום 1 במרץ את רשימת התושבים והתאגידים שמהם קיבל תרומה ואת סכום התרומה שקיבל במהלך השנה הקלנדרית הקודמת.
סגן השר יעקב ליצמן
למה זה צריך להיות תושב ישראל? רופא שהוא רופא, הוא גם יכול להיות לא תושב ישראל.
שמרית שקד גיטלין
זה נוסח של משרד הבריאות. הם צריכים לענות על השאלה.
סגן השר יעקב ליצמן
בסדר.
שמרית שקד גיטלין
(ד)
שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך, יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות את הרשימות שהועברו לו לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג).(ה)
בסעיף זה -


"בעל רישום" – מי שקיבל תעודת רישום של תכשיר בפנקס לפי פקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981.
"גופים העוסקים בתחום הבריאות" – לרבות כל אחד מאלה:

(1)
גופים העוסקים בהספקת שירותים, במחקר ובפיתוח בתחום הבריאות, ובכלל זה בביצוע ניסויים קליניים.
(2)
גופים העוסקים בייצוג חולים או עובדים בתחום הבריאות.

(3)
גופים העוסקים בקידום תחום הבריאות או בהגברת המודעות לנושאים בתחום הבריאות.
(4)
קופות חולים.

(5)
בית חולים ציבורי כהגדרתו בסעיף 4 לחוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1970.

"פנקס ותכשיר" – כהגדרתם בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981.
"ציוד רפואי" – לרבות מכשיר, תוכנת מחשב, אבזר, חומר כימי, מוצר ביולוגי או מוצר ביוטכנולוגי, המשמשים בטיפול רפואי או הנדרשים לצורך פעולתם של מכשיר, תוכנה, אבזר, חומר כימי, או מוצר כאמור במסגרת טיפול רפואי, ולמעט תכשיר.

"שליטה" – כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשדכ"ח-1968.
היו"ר חיים כץ
בסדר. עד כאן. יש למישהו הערות? בסדר. הערות לגבי מה שהוקרא עד עכשיו.
רחל אדטו
כן. לגבי מה שהוקרא. אני שואלת שתי שאלות. ראשית, כאשר משרד הבריאות מקבל תרומות, למי הוא מדווח? ראינו עכשיו שתי דוגמאות מצוינות לעניין הזה שמשרד הבריאות טען שהוא קיבל למעשה תרומה עקיפה בפרסומת, גם על עניין חיסון השפעת שהוא קיבל תרומה מהחברה, וגם עכשיו עם עידוד משרד הבריאות, מה שמפורסם על ידי חברת פייבר. אם כן, גם משרד הבריאות מקבל תמיכות וגם הוא צריך להיות כאחד הגופים כמי שמדווח על תרומות שהוא מקבל או תמיכות או עידוד או כל מילה שהיא.
קריאה
החוק הזה מכסה גם את משרד הבריאות. כתוב "לגופים העוסקים בתחום הבריאות".
רחל אדטו
אני רוצה שיהיה כתוב במפורש משרד הבריאות.


אם כותבים באינטרנט את השם שלי וכותבים שקיבלתי 5,000 שקלים כתרומה או 10,000 שקלים כתרומה, יש איזו בעיה אם לא כתוב מה מטרת התרומה. אם קיבלתי תרומה לתמוך בנסיעתי לכנס בחוץ לארץ, זה נראה אחרת מאשר אם קיבלתי תרומה כדי לעבוד על איזה מחקר.
היו"ר חיים כץ
למה את צריכה לקבל תרומה כדי להשתתף בכנס בחוץ לארץ?
רחל אדטו
כי אני נוסעת לחוץ לארץ.
היו"ר חיים כץ
סעי, תשימי את היד בכיס ותסעי לחוץ לארץ.
רחל אדטו
אתה לא רוצה למנוע את נסיעת הרופאים לחוץ לארץ בכנסים אם הם מתקיימים בתחומם. זאת דרכו של עולם וכך זה בכל העולם.
היו"ר חיים כץ
למה המוסד שהם עובדים בו לא ישלח אותם?
רחל אדטו
יכול להיות שחלק מהנסיעה לחוץ לארץ נתמכת על ידי המוסד, יכול להיות שלחברה יש אינטרס כי החוקר חוקר בתחומה. הוא נוסע לחוץ לארץ כדי להציג עבודה שנוגעת למחקר שהוא עשה בכסף הזה. אתה רוצה שקיפות, אבל אתה לא אומר שאתה הולך לאסור את הדבר הזה. לכן אתה לא יכול לשלוח מישהו לחוץ לארץ ולכתוב אותו באתר האינטרנט כאשר המטרה לשמה הוא קיבל את הכסף לא תהיה מפורסמת.
היו"ר חיים כץ
את מבקשת לפרסם אבל גם את המטרה.
רחל אדטו
כן. עם המטרה. שייאמר לשם מה התקבל הכסף.


בשלב הזה, אלה שתי ההערות שלי.
עפו אגבאריה
שתי הערות. בסעיף 40(א), היכן שכתוב "ימסור לשר הבריאות", אני מציע להוסיף גם ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כך שבאמת זה יהיה שקוף. ימסור לשר הבריאות בכל שנה, להוסיף גם את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.


בסעיפים (1), (2), (3) ו-(4) להוסיף גם את קופת חולים ומשרד הבריאות. תאגיד השולט או המצוי בשליטת אחד הגורמים המנויים בפסקאות (1) עד (3), אחרי כן יבוא קופת חולים ומשרד הבריאות.


יש לי עוד הערה לגבי סעיף (ב). דיברנו על סעיף 40(א) ועכשיו אני מדבר על סעיף (ב). "גוף העוסק בתחום הבריאות והפועל בלא מטרות רווח", נוסיף: לרבות משרד הבריאות וקופות החולים.
רחל אדטו
קופות החולים מופיעות.
אורלי לוי אבקסיס
המטרה היא קודם כל גילוי נאות. אחד הדברים שאנחנו רוצים לדעת, בעיקר כאשר מדובר בבריאות, שמי שנותן לנו באמת את אותה הכוונה או ממליץ לנו על תרופה מסוימת ולא על הנגזרת שלה או לא על אחות תאומה שלה מיצרן אחר, אנחנו רוצים להבטיח שבאמת הוא בא ממקום שהוא רלוונטי לי ולא מתוך איזושהי מחויבות למשהו אחר. לא שחלילה אנחנו מטילים ספק, אבל לפעמים יש גם את זה.


זה כדי שיהיו לנו את כל הפרמטרים שיכולים להשפיע על מכלול הדברים וביניהם מה שציינתי קודם וגם על התקנים רפואיים. יכול להיות שלהתקן מסוים יש אח דומה של חברה אחרת שהוא יותר טוב, אבל הוא יותר יקר.


אני אתן לכם דוגמה. היום חברת פייזר עורכת ארוחת ערב לרופאים מתמחים כולל הרצאות בנושא הרדמה וכולי, וזאת כדי לשווק תרופה שאמורה להיכנס לשוק. לדעתי יש כאן יצירת לובי וכאן אנחנו צריכים מאוד להיזהר כך שכל השיקולים יהיו רלוונטיים ותמיד מעל תהיה טובת הכל.


אני רוצה לסייג כאן את החוק הזה לכך שאותו דיווח לא יגרום לזה שהאוצר או משרד הבריאות או מישהו אחר יפחית את התשלומים שצריכים להגיע לאותו מוסד מתוך מחשבה שהנה, הוא קיבל כך וכך תרומות. אנחנו צריכים להבטיח את זה באיזשהו סעיף.


כמובן צריך להכניס כאן את קופות החולים למרות שאני חושבת, כמי שמבינה במשפטים, שבמשתמע זה בהחלט נכנס לכאן.
היו"ר חיים כץ
כתוב במפורש.
אורלי לוי אבקסיס
לגבי רוקח, אנחנו צריכים להכניס בחוק גם רוקחים וזה בדיוק מאותה סיבה אותה ציינתי קודם לכן.
אריה אלדד
כבר הבעתי את עמדתי שאני תומך בעקרונות החוק אבל אני מתנגד לצירופו לחוק ההסדרים, אבל יש לי שאלות לגבי ההכללה. מה הכוונה ב"גופים העוסקים בייצוג חולים או עובדים בתחום הבריאות וגופים העוסקים בקידום תחום הבריאות או בהגברת המודעות לנושאים"? האם זאת האגודה הישראלית לסוכרת? ההסתדרות הרפואית בישראל? מה מסתתר מאחורי (2) ו-(3) ולמה הכוונה?
רחל אדטו
אורלי אמרה שהרופאים יהיו חייבים הסברים.
אורלי לוי אבקסיס
לא. מה פתאום?
רחל אדטו
אורלי, אני אתך.
אורלי לוי אבקסיס
אם מצטטים אותי, שיצטטו אותי נכון.
רחל אדטו
בסדר, שקיפות. למה בחרת דווקא את התרופה המסוימת הזאת. אני ברצף שלך. ברצף שלך אני אתך. בהמשך של מה שאמרת, שאת רוצה שקיפות. את רוצה לדעת למה רופא בחר טכנולוגיה מסוימת או תרומה מסוימת או באותו ערב שאירחה אותו חברת פייזר, ואני רוצה לדעת אם משרד הבריאות שהולך למסע חיסוני של חברה מסוימת של חברה מסוימת, מה ההסבר.
היו"ר חיים כץ
כבר אמרת את זה.
רחל אדטו
אז אני חוזרת על כך.
היו"ר חיים כץ
תקבלי תשובה על זה. את לא צריכה לחזור על הדברים.
אברהם מיכאלי
אדוני היושב ראש, אני חושב שחשוב לציין כאן שבעצם החקיקה הזאת היא כבר המשך חקיקה. זאת לא חקיקה חדשה לגמרי. יש כאן הוראת שעה קיימת שבעצם המדינה או הממשלה, משרד הבריאות, מנסה להפוך את זה להוראה קבועה. יש בזה הרבה הגיון בחקיקה הזאת. חברים כאן הזכירו כל מיני דוגמאות ובאמת אחת הדוגמאות שאני זוכר היא שבאים לרופא והרופא שולף מהמגירה תרופות מסוימות שהוא רוצה לתת אותן.
אורלי לוי אבקסיס
קח ותנסה.
אברהם מיכאלי
נכון, תנסה את זה.
היו"ר חיים כץ
הוא אומר לך שזה בחינם.
אברהם מיכאלי
חינם, נכון. אז אתה מגיע לדילמה כי מצד אחד אתה כחולה רוצה לקבל את אותה תרופה כי אתה רוצה להיות בריא, אבל מצד שני לך תדע מה האינטרסים שעומדים מאחורי אותה תרופה, כי גם אותו רופא לצערנו אין לו לפעמים שליטה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא מטילים דופי.
אברהם מיכאלי
לא. אני מדבר על השקיפות ולכן השקיפות הזאת חשובה, כך שכולם ידעו שהדברים האלה ייעשו בשקיפות מלאה מבלי להטיל דופי חלילה לא בצוות הרפואי ולא ברופאים.
אילן גילאון
מה שאומר חבר הכנסת מיכאלי אומר, זה מעלה שאלה אפילו פילוסופית, האם אני כחולה מוסד רפואי וגם אני צריך לדווח על תרומה של תרופה מסוימת.
קריאה
יש דוגמיות.
אילן גילאון
יש לי שתי שאלות שיכול להיות שהן נובעות מאי הבנתי את החוק. ראשית, למה צריך לתת רשימה לגבי מה זה נקרא ולא כל מאן דבעי? כל תרומה למעשה שהיא מעל סכום מסוים. שנית, למה לדבר על מכשור רפואי? אם מישהו תורם טלוויזיה או דברים אחרים, זה כן בסדר? אני כן מקבל את ההערה של רחל אדטו שאומרת שצריך לציין את המטרה.


בגדול זה חוק טריביאלי והוא מובן מאליו. אני הייתי מעתיק אותו לכל מקום. זה הרי חוק זכוכית ולמה דווקא בבריאות? באיזה מקום לא צריכה להיות שקיפות? אם ליצמן מעלה דבר כזה, על אף שדעתי על חוק ההסדרים ידועה, אני יותר רגיל מרחל אדטו לקבל סירוב על כל דבר שאני אומר, אבל אני אומר שאם זה כך, ניחא, שיבוא גם בחוק ההסדרים.
היו"ר חיים כץ
אבל שתהיה שקיפות.
אילן גילאון
אם זאת היא שרשרת המזון שיש, בסדר. הרי גם את השקיפות הזאת אפשר לעמעם.
רוני גמזו
ביקשתי מיואל ליפשיץ הממונה על הנושא להתייחס.
יואל ליפשיץ
אנחנו מקבלים את הטענה שמדובר ברופאים, חוקרים וגם ברוקחים ונוסיף אותם.


לגבי משרד הבריאות, אין שום בעיה להכניס את משרד הבריאות אבל המקום הוא לא ב-40א(א)(1) שהם הגופים הנותנים אלא בגופים המקבלים כי אתם רוצים שהם ידעו. נוסיף אותם ב-40א(ד)(6). אין שום בעיה להוסיף שם את משרד הבריאות.


לגבי הסעיף של גוף העוסק בתחום הבריאות, מה שחבר הכנסת אלדד שאל, מדובר בהחלט בעמותות השונות החל באגודה למלחמה בסרטן, דרך טרשת נפוצה וכל מיני אגודות אחרות שמקדמות מחלות או תרופות. גם בהסתדרות הרופאים. אנחנו כמובן בשיתוף מלא עם פרופסור אבינועם רכס שיושב כאן והם כבר בעצמם משקפים את הדברים האלה באתרים שלהם והם כותבים ממי הם קיבלו את התרומות. הכוונה היא בהחלט לכל הגופים האלה.

הסיבה שזה לא על טלוויזיות או על כל דבר אחר, כי מדובר כאן בקשר מסורתי של חברות תרופות עם מערכת הבריאות בכללותה החל מהניסוי הקליני שמתחיל, דרך רישום התרופה משרד הבריאות, כלה ברכש ואספקה של קופת חולים ובניפוק של הרופא למבוטח הקצה ואנחנו רוצים להבטיח שבכל שרשרת האספקה הזאת האינטרסים כולם יהיו על השולחן, כולם ידעו את השקיפות המלאה, כדי שלא ייווצר מצב שיהיה לחץ על שלושים מיליארד שקלים שמדינת ישראל משקיעה בתחום הבריאות ושהכל ילך רק לטובת המבוטחים ולתועלת הציבור.
היו"ר חיים כץ
למה לא התייחסת למטרת התרומה?
יואל ליפשיץ
סליחה, אנחנו לא מתנגדים.
אורלי לוי אבקסיס
אתה יכול להבטיח שזה לא יוריד מהתמיכות או מהכספים שצריכים לעבור?
יואל ליפשיץ
משרד הבריאות יכול להבטיח את זה.
אורלי לוי אבקסיס
ומשרד האוצר לא יכול להבטיח את זה?
משה בר סימן-טוב
אתם נותנים לנו רעיונות שאפילו לא עלו בראשינו.
היו"ר חיים כץ
משרד האוצר מתחייב.
משה בר סימן-טוב
אמרתי שזה אפילו לא עלה על דעתנו. מייחסים לנו כל מיני כוונות שווא.
אורלי לוי אבקסיס
הם עשו את זה בביטוח הלאומי.
היו"ר חיים כץ
דיברנו על זה הבוקר.
משה בר סימן-טוב
היושב ראש, שתי התייחסויות קצרות למה שעלה כאן. אין בעיה שגם בתרומה, זאת תהיה תרומה בכסף או בשווה כסף, שלא יהיה חשד כזה או אחר. חבר הכנסת אגבאריה דיבר על הדיווח ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וגם את זה אין בעיה לעשות אבל עדיף שלא הרופאים ידווחו ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה אלא שמשרד הבריאות יעביר את הנתונים המצרפיים ללשכה.
רחל אדטו
אני לא מבינה למה.
משה בר סימן-טוב
מבחינת הממשלה.
רחל אדטו
אני רוצה להוסיף כאן רשימה, אם הוספתם רופאים. אחיות מקבלות תרומות בדיוק באותה מידה. צריכה להיות שקיפות גם אצל האחיות.
היו"ר חיים כץ
בסדר.
רחל אדטו
אתה הוספת רוקחים. תוסיף אחיות באותה מידה.
סגן השר יעקב ליצמן
לגבי סעיף (ג), כתוב בסכומים העולים על 2,500 שקלים, שיהיה כתוב שם גם סכומים מצטברים.
רחל אדטו
לגבי האחיות.
היו"ר חיים כץ
יש לך אפשרות להסתייג. תעלי הסתייגות ונצביע עליה.
רחל אדטו
בסדר. אני אסתייג. גם אחיות נוסעות לחוץ לארץ ומקבלות. למה לא? באותה מידה.
היו"ר חיים כץ
אמרת את הדברים. תעלי את הדברים להצבעה ואנחנו נצביע. תגישי הסתייגות ונצביע על ההסתייגות שלך.
רחל אדטו
זאת לא הסתייגות. הרחבת את זה על הרוקחים, אז שבאותה מידה זה יהיה גם על האחיות.
היו"ר חיים כץ
גם כבאים.
רחל אדטו
לא, זה לא אותו הדבר. אתם לא מבינים שאחיות מקבלות תרומות בדיוק כמו רופאים על אותם דברים בדיוק? מה ההתנגדות הזאת? אחיות נוסעות לחוץ לארץ בדיוק באותה כמו הרופאים.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה.
רחל אדטו
אני רוצה תשובה, שיאמרו לי למה לא.
היו"ר חיים כץ
אנחנו עוברים להצבעה על הסעיף כפי שהוקרא.
רחל אדטו
אתה לא יכול לפסול את השאלה שלי שהיא שאלה לגיטימית.
סגן השר יעקב ליצמן
תשאירו משהו לשנה הבאה.
רחל אדטו
אם רוצים שקיפות במערכת, זאת שקיפות.
היו"ר חיים כץ
נחליט שהדיון יהיה מסודר ולא תתפרצי על כל משפט. על כל משפט את מתפרצת.
רחל אדטו
אתה לא עונה לי עניינית.
היו"ר חיים כץ
יש הצעת חוק. אני לא רוצה להכניס את האחיות. זכותך להסתייג.
יואל ליפשיץ
אנחנו לא מתנגדים שהשקיפות תחול על כולם. ההבדל בין רופאים לאחיות הוא שמרבית האחיות עוסקות בתוך המוסדות הרפואיים שממילא חל עליהם הדיווח. אין להן קליניקות פרטיות שם הן צריכות לדווח, לעומת הרופאים שרובם גם עוסקים בקליניקות פרטיות ולכן ההבחנה. כל הדיווחים לגבי האחיות שהתקבלו דרך מוסדות רפואיים, ממילא יעלו דרך הדיווחים שנמצאים כיום.
רחל אדטו
כולל האחיות שרושמות מרשמים.
יואל ליפשיץ
כן.
רחל אדטו
אחיות שרושמות מרשמים. אין לזה קשר?
עפו אגבאריה
היא מקבלת את האישור מהרופא לרשום את המרשם. היא לא רושמת בעצמה.
היו"ר חיים כץ
היועצת המשפטית תגדיר את התיקונים שהכנסנו.
שמרית שקד גיטלין
החלת החוק גם על מתן תרומה לרוקחים וגם על קבלת תרומה על ידי הרוקחים. כלומר, לשני הצדדים.


בסעיף קטן (ג), להערת סגן השר, יירשם סכומים מצטברים.


משרד הבריאות יתווסף לסעיף קטן (ב) לעניין חובת דיווח על תרומות שהתקבלו על ידי משרד הבריאות.


ציון מהות התרומה ומטרת התרומה, כאן יש לי שאלה למשרד הבריאות והיא האם אתם רוצים לעשות את זה משהו אופציונאלי שהם יוכלו לציין או שהם יחויבו לציין?
יואל ליפשיץ
אופציונאלי. אם זה חשוב לבן אדם, הוא ידווח על המטרה ואנחנו נפרסם אותה.
היו"ר חיים כץ
אופציונאלי. הבן רוצה שידעו למה הוא לקח את הכסף. אם הוא לא רוצה, לא יכתוב.
משה בר סימן-טוב
חובה. אם זה חובה, הוא חייב לדווח נכון.
שמרית שקד גיטלין
משרד הבריאות יעביר את הנתונים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
משה בר סימן-טוב
שכחת להתייחס לסעיף 40א(א), תרומה בכסף או בשווה כסף. סכום התרומה שנתן, סכום התרומה בכסף או בשווה כסף. זה לגבי התורם ולא לגבי הנתרם. בסוף פסקה (א), לפי העניין שלהם תרם כאמור ואת סכום התרומה בכסף או בשווה כסף. סליחה, זה כתוב למעלה.
יואל ליפשיץ
נכון. לא צריך. זה כתוב למעלה.
משה בר סימן-טוב
נכון.
אורלי לוי אבקסיס
ההערה שלי הייתה שלא תהיה הפחתה של תשלומים שאמורים לעבור.
משה בר סימן-טוב
אי אפשר לציין את זה בחוק. אמרתי לפרוטוקול שלא עלה על דעתנו.
היו"ר חיים כץ
ואתם לא מתכוונים לעשות זאת וזה לא יהיה.
משה בר סימן-טוב
אנחנו לא מתכוונים לעשות את זה.
אורלי לוי אבקסיס
נושא הביטוח הלאומי לא יחזור על עצמו?
היו"ר חיים כץ
אורלי, קיבלת תשובה.
שמרית שקד גיטלין
רוצים לחייב את משרד הבריאות רק לעניין תורמים שהוא קיבל ולא לעניין תרומות שנתן.
יואל ליפשיץ
משרד הבריאות מקבל. הוא לא נותן. הוא לא תורם.
שמרית שקד גיטלין
רק לסעיף קטן (ב).
יואל ליפשיץ
את צריכה להכניס את זה ל-40(ה)(6), משרד הבריאות.
שמרית שקד גיטלין
זה נוסח. אני אנסח את זה אחר כך למיטב הבנתי אבל הנוסח הוא שמשרד הבריאות צריך לדווח גם הוא על תרומות שקיבל.
יואל ליפשיץ
נכון. אחרי בית חולים ציבורי את מכניסה את (6).
היו"ר חיים כץ
בסדר. אנחנו מצביעים על מה שהקראנו, עד סעיף 29א.
רחל אדטו
הסתייגויות יש לפני או אחרי?
היו"ר חיים כץ
אחרי.

ה צ ב ע ה

בעד – 6

סעיף 29 - אושר

תודה רבה. תעברי להקראה של סעיף 29א.
שמרית שקד גיטלין
29א.
חוק ביטוח בריאות ממלכתי - תחולה

על אף האמור בסעיף 40א לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 כנוסחו בסעיף 29 לחוק זה (להלן – החוק המתקן), דיווח ראשון לפי הסעיף האמור יימסר לשר הבריאות ביום ז' באדר התשע"ב (1 במרץ 2012) והוא יחול על תרומות שניתנו או שהתקבלו החל מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), ואולם דיווח ראשון לפי סעיף 40א(א) לחוק המתקן יימסר לשר הבריאות ביום כ"ה באדר א' התשע"א (1 במרץ 2011) והוא יחול על תרומות שניתנו לגופים העוסקים בתחום הבריאות כהגדרתם בחוק המתקן החל מיום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2010), ואין חובה לכלול בו את סכום התרומה שניתנה.
סגן השר יעקב ליצמן
גם את המטרה.
שמרית שקד גיטלין
נכון. את סכום התרומה ואת המטרה.
סגן השר יעקב ליצמן
אם יש הסכמה של חברי הכנסת הייתי מוחק את האין חובה.
שמרית שקד גיטלין
אולי אני אסביר. מדובר כאן על הוראת שעה לפרק זמן קצר. אין חובה, זה רק הוראת שעה. אנחנו מדברים על הוראת המעבר בין ההוראה שהייתה בתוקף עד היום לבין ההוראה החדשה. בעצם אנחנו מחייבים אותם למסור דיווח על מה שהיה ב-2010. ב-2010 הם עוד לא היו חייבים לציין את סכום התרומה ואת המטרה, ולכן אנחנו לא רוצים להחיל עליהם רטרואקטיבית את ההוראה הזאת כי יכול להיות שהם לא תיעדו את סכום התרומה וכולי.
אברהם מיכאלי
בהוראת השעה לא הייתה חובת דיווח?
שמרית שקד גיטלין
בהוראת השעה לא הייתה חובה לכלול את סכום התרומה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו מצביעים על סעיף 29א.

ה צ ב ע ה

סעיף 29א – אושר פה אחד


למרות שלא כולם הצביעו, הצעת החוק עברה. יגישו לך הסתייגויות.
רחל אדטו
יש לי שתי הסתייגויות ואני מבקשת לתת לי לסיים את המשפט עכשיו. התמימות לחשוב שאחיות הן לא חלק בדיוק כמו רופאים היום, היא תמימות. אנחנו רוצים להסדיר את כל התרומות במערכת הבריאות. אם אנחנו מדברים על כל הגופים במערכת הבריאות - האחיות שהיום הן הרבה יותר אקדמאיות, הן עושות מחקרים, הן נותנות תרופות, הן מעורבות באופן מאוד משמעותי בכל ההליך הזה של הקשר גם עם חברות וגם עם מחקרים. לכן, אם אתה רוצה להסדיר את כל השקיפות של כל מערכת הבריאות, קח את כל הגופים. הכנסת את משרד הבריאות מצד אחד, את הרופאים ואת הרוקחים, באותה נשימה צריך להכניס גם את האחיות. אין לזה קשר למה האחיות מרוויחות והיכן הן עובדות. אתה רוצה שקיפות בכל המערכת והאחיות הן חלק מאוד משמעותי היום ממערכת הבריאות. הן אקדמאיות והן עובדות הרבה מאוד במחקרים. לכן אני לא רואה שום סיבה בעולם שהן לא תיכללנה בדיוק כמו האחרים.


זאת ההסתייגות הראשונה שלי.


ההסתייגות השנייה שלי היא מה קורה למי שלא עושה את זה.
שמרית שקד גיטלין
לא נאמר כאן.
רחל אדטו
אז מה עשינו? אז לא יכתבו. נתת חובה אבל אם לא נתת חובה בלי שום דבר מהצד השני, חבל על הדיון כאן.
היו"ר חיים כץ
למה לא שמתם סנקציות?
יואל ליפשיץ
מדובר בשינוי תרבותי בכל הנושא של הדיווח.
סגן השר יעקב ליצמן
אנחנו נקבל כל סנקציה שהוועדה תחליט עליה.
יואל ליפשיץ
בדיוק. אם הוועדה רוצה להטיל סנקציה, שתטיל.
סגן השר יעקב ליצמן
אנחנו נקבל כל סנקציה שתציעו.
רוני גמזו
הסנקציות קיימות בידינו.
היו"ר חיים כץ
איזה סנקציות?
רוני גמזו
בפקודת בריאות העם. כל מידע שאני מבקש ממנהל בית חולים והוא לא נותן, יש לי סנקציות, עד כדי שאני יכול שלא לחדש לו את הרשיון.
אילן גילאון
מה הסנקציה לגבי מי שעובר את העבירה הזאת?
אריה אלדד
גוף תרם ולא דיווח.
אילן גילאון
מה אתה עושה לון?
רוני גמזו
הוא הפר חוק. מה זאת אומרת?
היו"ר חיים כץ
מה העונש שלו? הפר חוק, בסדר, אבל מה הלאה?
יואל ליפשיץ
אפשר לקבוע קנס מינהלי.
אברהם מיכאלי
אדוני המנכ"ל, האם יש לכם סעיף מסמיך בחוק ביטוח בריאות ממלכתי על כלל החוק, כך שכתוב שמי שעובר הוראת חוק זה, סעיף כזה וכזה? יש סעיף מסמיך כזה? אם כך, יש לנו בעיה.
יואל ליפשיץ
בחוק בריאות ממלכתי, כאשר עוברים עבירות הרבה יותר קשות, יש תהליך שכולכם מכירים אותו.
אברהם מיכאלי
נמר בלי שיניים.
יואל ליפשיץ
נכון.
היו"ר חיים כץ
כנראה שאריה אלדד צודק. החיפזון הוא מהשטן. אנחנו אישרנו את הסעיפים עד 29א, כולל. אנחנו נעצור כאן את הדיון. לא הצבענו על ההסתייגויות של רחל אדטו. יכול להיות שנמשיך את הדיון אבל לא נצביע על החוק כולו.
שמרית שקד גיטלין
לא, אין יותר. אלה הסעיפים הרלוונטיים.
היו"ר חיים כץ
למעשה סיימנו להקריא את החוק. צר לי שכך קורה. אני לא רוצה שתשלפו. אני מציע שתשבו ותבדקו בצורה מושכלת. כמו שזה עכשיו, זה לא רציני. אדם לא רוצה לדווח, מה תעשה לו?
משה בר סימן-טוב
אתה צודק. ברשות היושב ראש, מכיוון שיש חצי שעה עד הדיון הבא, נוכל לדון בזה.
היו"ר חיים כץ
לא, אני לא רוצה שתסיים כך. שבו עם היועצים המשפטיים גם של הוועדה וגם שלכם ותביאו סנקציה. תנו משהו מרתיע.


כאמור, אנחנו לא מצביעים על ההסתייגויות.
אריה אלדד
אני מבקש להצטרף להסתייגות של רחל אדטו בעניין האחיות.
אילן גילאון
גם אני.
היו"ר חיים כץ
בסדר. אריה אלדד ואילן גילון מצטרפים להסתייגות של רחל אדטו בנושא האחיות.
יואל ליפשיץ
פתרון בנושא האחיות יכול להיות.
היו"ר חיים כץ
עזוב. זה כבר לא משנה עכשיו. מותר לחברת הכנסת אדטו להעלות הסתייגות.


תם ולא נשלם. אני מקווה שבימים הקרובים האוצר, משרד הבריאות והייעוץ המשפטי של הוועדה ינסחו את הסנקציות ואנחנו נתכנס ונראה אם אנחנו מסכימים להן. כנראה שאנשים צודקים וחוק ההסדרים הוא מהשטן.


תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים