ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 24/11/2010

חוק התקציב לשנות הכספים 2011 ו-2012, התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
46
ועדת הכספים

24.11.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום רביעי, י" בכסלו התשע"א (24 בנובמבר 2010), שעה 09:15
סדר היום
תקציב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשנות הכספים 2011-2012

בהשתתפות שר התחבורה והבטיחות בדרכים
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן – מ"מ היו"ר

יעקב אדרי

זבולון אורלב

ניצן הורוביץ

מגלי והבה

יצחק וקנין

שי חרמש

אמנון כהן

ראלב מג'אדלה

מנחם אליעזר מוזס

פניה קירשנבאום

ליה שמטוב

רונית תירוש
מוזמנים
שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ

יעקב גנות, מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אלכס לנגר, המשנה למנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

צ'רלי סלומון, סמנכ"ל תכנון כלכלי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יצחק זוכמן, סמנכ"ל תשתיות ופיתוח, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ולדימיר סימון, מנהל אגף תכנון וכלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אבנר עובדיה, דובר משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

אילן ליזרוביץ, יועץ תקשורת לשר התחבורה והבטיחות בדרכים

ערן כהן, אגף התקציבים, משרד האוצר

משה אבוטבול, ראש העיר בית שמש

שמואל גרינברג, סגן ראש העיר בית שמש

בנימין משה מונטג, יו"ר ועדת תכנון ובנייה, עיריית בית שמש

עו"ד חן אוריה קלפמן כנען, סגן ראש אגף יחסים בינלאומיים, אל על נתיבי אוויר לישראל

זאב קשש, יו"ר איחוד הצלה

אליעזר ביר, יו"ר קרן ישראלייף, איחוד הצלה

יהודה סקר, ארגון הורים

עמי צדיק, מרכז המחקר והמידע, הכנסת
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

תקציב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשנות הכספים 2011-2012

בהשתתפות שר התחבורה והבטיחות בדרכים
היו"ר משה גפני
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום תקציב משרד התחבורה והבטיחות בדרכים לשנות הכספים 2011-2012.


אני מקדם בברכה את שר התחבורה והבטיחות בדרכים ישראל כץ, את מנכ"ל המשרד, ואת אנשי המשרד.


נושא התחבורה במדינת ישראל, אדוני השר, ואני מעריך שגם בעולם המערבי ובעולם כולו, אבל במדינת ישראל המשמעות היא משמעות הרבה מעבר לנושא התחבורתי. קיצור הזמן והנגישות שבין יישובי הפריפריה למרכז הארץ, משרד התחבורה הוא גורם מרכזי בעניין הזה. ככל שהנושא הזה של פיתוח הכבישים, פיתוח הסעת המונים בין הישובים השונים ובעיקר בין הפריפריה למרכז הארץ, המשמעות של זה היא משמעות כלכלית רחבה מאוד, משמעות חברתית ויש לזה משמעויות רבות מאוד גם בנושא של פיתוח הכבישים, גם בנושא של פיתוח התחבורה הציבורית, המשמעות של זה היא גם בצמצום תאונות הדרכים. המשמעות של זה היא גם במניעת זיהום האוויר על ידי כלי רכב. המשמעות היא גדולה מאוד.


אני חייב לומר שמאז כניסתך לתפקיד יש פיתוח מסיבי ואנחנו רואים את זה בכל אזורי הארץ, גם של פיתוח מערכת הכבישים, גם שיפורים בתחבורה הציבורית, פיתוח שדורש הרבה פתרונות ואנחנו רק בתחילת הדרך אבל יש שיפור גדול.


אני רוצה לומר לך אדוני השר, ונדמה לי שכבר אמרתי את זה אבל אני חוזר ואומר, שבזמנו היה לנו משא ומתן קואליציוני ליהדות התורה עם הליכוד ואחרי שגמרנו את כל הנושאים הייתה חלוקת תפקידים והגיעו לנו שני סגני שרים עם שר מעליהם. דיברנו בינינו איזה סגן ניקח ואמרתי שניקח את סגן שר התחבורה וזה היה דבר לא שגרתי כי מה לנו ולסגן שר התחבורה. הסברתי לחברים שהיום נושא התחבורה הוא נושא קריטי.


אני רוצה לומר לך שבמשא ומתן הקואליציוני הנוכחי לא ביקשנו סגן שר במשרד התחבורה. אני אומר את זה בהומור, אבל אני אומר את זה מאוד ברצינות. הנושא של התחבורה היום נוגע לכל חלקי האוכלוסייה, במיוחד מי שמשתמש פחות ברכב פרטי ומשתמש יותר בתחבורה הציבורית, שזה גם חשוב וגם כורח המציאות. הנושא הזה הוא נושא חשוב מבחינת כל חלקי האוכלוסייה ואנחנו בתוכה. הנושא הוא בעל חשיבות רבה מאוד.


אני מבקש ראשית אם תוכל להציג את התקציב ולאחר מכן נתחיל דיון ונבקש מהחברים ומהאורחים להשתתף בו.
השר ישראל כץ
תודה רבה אדוני היושב ראש, ברכות לחברי הוועדה ולנוכחים. אני שמח לשוב ולהיות כאן בוועדה החשובה הזאת בהרכב הנוכחי של היושב ראש והחברים.


אני אציג באופן כללי את פעילות המשרד והגופים הקשורים בו ואת יעדיו והמנכ"ל כמובן יפרט בצורה מפורטת יותר את הדברים.


משרד התחבורה עוסק במגוון רחב של תחומים ואחרי תקופת הכשרה ולימוד של חודשיים-שלושה באמצעות הפקידות הבכירה, נציגי החברות וכל מי שמשמר את הזיכרון הארגוני, את הפרטים ואת הידע של המערכות השונות מהם למדתי, מידע הרב שקיים, לאחר מכן גובשה המדיניות ומאז היא מיושמת כמדיניות, כמדיניות על שבתוכה מבוצעים הדברים.


אני לא מדבר לפי סדר החשיבות הערכי כי המאבק בתאונות הדרכים הוא מטלה קבועה וחשובה של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. כמעט כל נושא שעושים הוא קשור ותורם באופן ישיר ועקיף לנושא הזה. כל השירות שנותנים לבעלי רשיונות הנהיגה, לבעלי הרכבים, ואני חייב לציין שבבדיקות שנעשו כבר פעמיים – בניגוד למה שהיה בעבר, המשרד מדורג בראש הדירוג של מתן שירות יעיל, דומה אפילו למגזר הפרטי והמצב הזה לא היה קודם לכן. אני חייב לשבח כאן את המנכ"ל ואת צוות העובדים שבאופן שיטתי גם שיפרו את מצב העובדים וגם את רמת השירות והיום המשרד הוא כבר פעמים מדורג בראש המשרדים שנותנים את השירות היעיל. יש הרבה פניות, אם זה בנושא הרכבים, בנושא הרישוי וגם בנושאים אחרים.


אחת ההחלטות המשמעותיות ביותר שקיבלנו והממשלה קיבלה היא תוכנית נתיבי ישראל כאשר בתוכנית נתיבי ישראל אני כולל את אותה תוספת עליה הוחלט בממשלה שבעצם נתיבי ישראל כוללת את כל פעילות פיתוח התשתיות בים, ביבשה ובאוויר. היעדים המרכזיים שלה זה חיבור הפריפריות למרכז ובתוכם חיזוק ירושלים ושחרור הפקקים במרכז, כאשר כבישים, רכבות ותחבורה ציבורית אלה הכלים, כמובן לצד שדרוג והוספת שדות תעופה ושדרוג הנמלים ודרכי הגישה אליהם. התוכנית הזאת מתקדמת בצורה מאוד משמעותית. המבחן לצד הגיבוש, והוצגה התוכנית והממשלה החליטה, כולל תקצוב כך שהדברים שאני מדבר עליהם הם דברים מתוקצבים. בתחום הזה של תשתיות התחבורה, של דברים לא מתוקצבים, אין להם כמעט משמעות. הם יכולים להיות חזון, שאיפה, אבל אם זה לא מתוקצב, הם בגדר משאלה. אני מדבר על דברים לגביהם יש החלטות ותקציבים. המסגרת הזאת היא בשלבי ביצוע.


המציאות במדינת ישראל שבעבר הכשילה ביצוע פרוייקטים, דרושה גם לצד דרך פעילות הממשלה, היא קשורה לוועדות תכנון, היא קשורה לבירוקרטיות רבות, לקשיים שנתקלים בהם בשטח. כמובן שיש את הקשיים שהם כמעט אובייקטיביים כבר היום.


אני אלך מן הכבד אל הקל. הטבע, ארכיאולוגיה וקברים. מדינת ישראל רוויה בכל הדברים האלה. העיכובים לפי סדר הזמינות שלהם הם שימור הטבע, דבר שהוא בהחלט חשוב ואנחנו משקיעים בו המון והוא מעכב לא מעט פעמים ביצוע פרוייקטים, הנושא של ארכיאולוגיה והארץ הזאת רוויה בשכבות ארכיאולוגיות וגם זה דבר שמעכב ומייקר, וגם הנושא של הקברים עם הגישה היהודית לא לפגוע בקברים אלא למצוא פתרונות ייחודיים, שגם זה דבר שיכול לעכב ולייקר את הביצוע.


אני כשר, כמובן המנכ"ל, כמי שעומד בראש המינהלת לתוכנית נתיבי ישראל, וכל הצוות, מתמקדים עד רמת הפרט בדברים. אין לי את הלוקסוס לחכות שהדברים יתבצעו. אם אנחנו היום צריכים להאריך את הקטע הצפוני של חוצה ישראל, זה עד לרמה של הוועדה שיושבת כדי לראות מה עלול לעכב. דיון על התוואי המועדף שברור מה הוא לבדוק עוד אלטרנטיבות זה דבר נדרש שיכול לקחת שלושה חודשים, שישה חודשים או ארבע שנים. בדיוק אותו דבר, בסוף מגיעים לאותה נקודה. יכול להיות שהפרוייקט כבר לא מתבצע או שהוא מתבצע באיחור רב, דבר שמייקר אותו, מעכב אותו וגורם לפחות שירות למי שזקוק לכביש או לרכבת.


התוכנית הזאת של נתיבי ישראל היא תוכנית פורצת גדר במובן החיובי. במובן הזה נעשו הרבה דברים במדינת ישראל. אני חייב לומר שממשלתו הראשונה של יצחק רבין שמה דגש רב על נושא התשתיות כאשר היו כספי ערבויות לעולים שחלק לא מבוטל מהם נוצל גם לפני כן לנושא התשתיות. מאז אני חושב שזאת הפעילות הענפה ביותר אלא שהיא עולה בהיקפה עשרת מונים על הפעילות ההיא בגלל התרחבות ההיסעים והגדרת המטרות. התוכנית הזאת לראשונה בצורה אסטרטגית משמעותית פורצת את מתחמי חדרה-גדרה, צפונה ודרומה, במובן אסטרטגי אמיתי. לא שלא בוצעו שם קודם דברים, אבל לא במקרה מתוך תוכניות שהיו בעבר, תמיד הוסרו אחרי ההחלטות, תוך כדי, בדרך, הרכבת לכרמיאל, הרכבת לבית שאן, הרכבת לאשקלון ובאר-שבע, הארכת חוצה ישראל עוד צפונה, הארכת חוצה ישראל עוד דרומה ואני מדבר על המזלג מיוקנעם שמוביל עד לכברי-שלומי ועד לקריית שמונה עבור דרך צומת גולני, טבריה, כאשר מדובר בכבישים צפון ועד עמיעד ללא שום רמזור, כבישים ממוחלפים שיקרבו ויחברו – כך גם דרומה לצומת הנגב. הייתי בהרבה סיורים אבל אחד הסיורים היה בדרום בתוואי הרכבת אשקלון-באר שבע שכבר מתבצעת שם עבודה.
יעקב אדרי
גם אני סיירתי שם.
השר ישראל כץ
נכון. אגב, אני משתדל שחברי כנסת מכל המפלגות שמעונינים יוכלו להתלוות לסיורים. אני חושב שהם גם לומדים, גם תורמים, גם נמצאים בכנסת והכנסת וועדותיה מהווים מקום מאוד חשוב לסייע בקידום דברים, גם בהעלאת נושאים וגם בקידום דברים.
מנחם אליעזר מוזס
מתי הנסיעה הבאה למירון? מתי יתקיים הסיור למירון?
השר ישראל כץ
אתה לוקח אותנו למירון. אנחנו מתלווים אליך. יש הרבה מקומות שנלווים אלי אבל למירון אנחנו נלווים אליך. היה במקום חבר הכנסת שי חרמש ואני חושב שלא רק שהוא בקיא והיה ראש מועצה ותיק באזור אלא הוא גם מילא תפקידים ממלכתיים. אני חושב שכתוצאה מהסיור הזה וראיית הדברים בשטח, הוא למד פרטים וגם סייע בפתרון בעיות. צריך 200 אלף קוב מים כדי להשקות שם כדי שהמסילה תהיה יציבה והוא סייע לנו לפתור את זה.


אני מביא כאן דוגמאות. אני מזכיר את הדוגמה הזאת והייתי מסכם אותה במילה אחת: תקווה. יש אזורים בארץ, יותר מדיי אזורים ויותר מדיי ציבורים שזקוקים לתקווה ותקווה היא לא דבר אובייקטיבי אלא היא דבר סובייקטיבי. הפעילות הזאת שכבר מתבצעת, של 62 כלים כבדים עובדים על קו ויש שם שילוב כזה ואחר, זה ממחיש לאנשים - זאת דוגמה אחת אבל אני יכול להביא דוגמאות אחרות – שהמדינה, ולא חשוב מי השר כיום ומי יהיה מחר, עושה, מגיעה לנגב ועושה. זה לא דבר שהוא מובן מאליו. ברור שרוב ההשקעות הן במרכז כי רוב התנועה היא במרכז, אבל כאשר יצא המכרז לתחנת הרכבת בשדרות, כאשר בינואר יוצא מכרז לתחנת הרכבת בנתיבות ובמרץ יצא לתחנת הרכבת באופקים, התחנות לאורך הקו, וכבר רואים את הדברים – אם אלה ראשי הרשויות, האזרחים ואחרים – הם מבינים שהמדינה לא שכחה אותם, שמשקיעים ועושים.
אמנון כהן
שר התחבורה לא שכח אותם.
השר ישראל כץ
המדינה. אותו הדבר בדרך לכרמיאל, כאשר התכנון נמשך מכרמיאל צפונה אבל כבר בשלב הביצוע, הרכבת לבית שאן, הרכבת המיתולוגית לעמק, חיבור לירדן לצורך תובלה, דבר שיש לו משמעויות מעבר לזה. כל הדברים האלה מתבצעים. כאשר אומרים בתחבורה את המילה תכנון, זה לא לשרטט על דף תוואי אלא תכנון זה דבר שמגיע עד רמת הפקעות, פיצויים, ועדות ותוך כדי זה גם מתחיל הביצוע. כל הפרוייקטים שאני מדבר עליה הם ברמת החלטות וברמת פרוייקטים מתוקצבים שהם כבר בשלבי ביצוע.


כמו שאמרתי, פריצת הגדר הזאת שצפונית לחדרה ודרומית לגדרה, של תוספת רכבות, כבישים אסטרטגיים, היא דבר משמעותי ביותר. כמובן שבתוך המתווה הזה קיימת התוכנית הרב שנתית של החברה הלאומית לדרכים, חברת מע"צ, שאנחנו גיבשנו פחות או יותר את העקרונות. השמיכה תמיד קצרה ולפעמים אנחנו גם תלויים בוועדת התכנון. יושב כאן ראש עיריית בית שמש, כביש 38 הוא כביש אדום, כביש רווי בנפגעים, ומרגע כניסתי החלטתי לחדש את התכנון וגם קיימנו פגישה בנושא. התכנון היה מוקפא, אבל תכנון לוקח זמן מול ועדות משרד הפנים וכולי, ואנחנו מקדמים כל הזמן את הדבר הזה. זה בתוכנית הרב שנתית. כלומר, יש את הכבישים האסטרטגיים, יש את הכבישים האדומים, אותו כביש מאזור אשקלון לכיוון קסטינה, כביש חד-מסלולי אדום, כביש 70 בצפון, המכלול של חיבור הפריפריה על ידי הכבישים, הרכבות, כל המערכות האסטרטגיות, הטיפול בכבישים האדומים עם דגש כמובן על הבטיחות, עם התשתיות, הוא אחד האמצעים הבולטים ביותר להגברת הבטיחות. כמובן שגם צריך לנהוג כראוי במקומות, אבל באופן אובייקטיבי זה דבר שתורם בצורה משמעותית.


אני יכול לומר בצורה הכי לא אובייקטיבית אבל זהירה שהתוכנית הזאת בתוך טווח של שנתיים עד כשש שנים לחלוטין תשנה את פני מדינת ישראל. על זה אנחנו מוסיפים כמובן פרוייקטים בטיחותיים, אנחנו מוסיפים את כל נושא התחבורה הציבורית. אדוני יושב ראש הוועדה בצדק מיקדת חלק מדברי הפתיחה בנושא הזה וזה נושא שעוסקים בו כאן שנים. הייתי אומר שמכל הנושאים זה הנושא הכי כבד, הכי רחב והכי מסורבל והכי מועד לעיכובים. אם דבר לא קורה, הוא יכול לא לקרות שנה ועוד שנה ועוד עשר שנים. הדוגמאות הן רבות. אם נביא את הרכבת הקלה בגוש דן שהגדרתי אותה כאחד המחדלים הגדולים ביותר בענייני הפנים במדינת ישראל בכך שהוא לא בוצע. אני מקווה שבקרוב מאוד תתקבל כבר ההחלטה היחידה האפשרית כדי לקדם את זה, שהמדינה תיטול אחריות ותבצע את זה. אני חייב לומר דווקא בוועדת הכספים שהבעיה היא לא תקציבית. שמונה וחצי מיליארד שקלים הרשאה להתחייב, שמוגדרת כחלק מתקציב המדינה, כבר מונים שנים ומחכים למימוש. אין כאן בעיה כספית. שמונה וחצי מיליארד שקלים. נכון, הפרוייקט יעלה יותר, אז חלק היזמים יהיו צריכים להוסיף אבל מדובר על עוד שנים ובינתיים אפשר לעבוד ולעבוד ולקדם את הדברים. הנה, זאת לא הסיבה. אגב, אותו דבר הקו לירושלים שהיה תקוע למעלה מארבע שנים והתחיל בוויכוח על שביל ולאחר מכן זה עבר לפתיחת נושא הגשר. בהתחלה זה היה נושא סגור ומאושר, אבל תוך כדי זה פתחו גם את זה. יש את אותן מכונות חפירה שצריך להביא אותן, ולוקח למעלה משנה להביא אותן, אבל גם לא טרחו את זה לעשות את זה. עכשיו המכונות בדרך והקבלנים נמצאים בשטח. סיירתי שם פעמיים ואני מלא התפעלות מהמשמעות של קבלת ההחלטה ולראות אותה מבוצעת. הרכבת הזאת תוביל נוסעים ב-28 דקות מתל אביב ועד בנייני האומה בירושלים ולהפך. זאת משמעות שלא צריך בכלל להרחיב עליה. זאת משמעות לאומית, כלכלית, חברתית, בטיחותית.


אלה הדברים בהם פעלנו בצורה הכי נחושה מול המועצה הארצית לתכנון ולבנייה. אחרי עוד החלטה אנחנו פונים לגוף שצריך ליישם את ההחלטה והוא לא מיישם אותה, ולכן צריך לקבל עוד החלטה מתוקנת. שוב פונים לגוף והוא לא מיישם, ועוד החלטה מתוקנת. בסוף זה הגיע גם לוועדת הפנים בכנסת והיושב ראש דוד אזולאי אכן גם סייע לנו והעבודות יצאו לדרך.


הדוגמאות האלה של כל ארגון האוטובוסים מחדש בגוש דן – ואני מדבר עכשיו על גוש דן כי במקומות אחרים זה קורה, בחיפה, בירושלים וכולי, בקצב יותר מהיר – אלה דברים שכרגע מתמקדים בהם. כשאני מדבר על ארגון מחדש, אלה גם הקווים הקיימים. גם הכנסת BRT, האוטובוסים הגדולים, רבי קיבולת עם עדיפות ברמזורים, פרוייקטים שכל הזמן עובדים כדי לקדם אותם במגוון מקומות. כמובן גם לכרטס את זה בכרטיס חכם שמאפשר תנועה מסוג תעבורה אחד לשני, מאוטובוס לרכבת, מרכבת לרכבת קלה. ייבדק נושא מוניות השירות. כל זה בשאיפה ללא מגע עם הנהג, תוך כדי שימוש בחוק שעכשיו העברנו, שמועבר בכנסת, אפשרות פיקוח של המפעילים על כך שאכן כל אחד חייב בכרטיס החכם, כמו שמקובל בחוץ לארץ.
מנחם אליעזר מוזס
צריכה להיות חקיקה?
השר ישראל כץ
החלק של החקיקה הוא בנושא הסדרת הפיקוח והאפשרות שלא לעבור דרך הנהג. זאת חקיקה שכבר מתבצעת.
קריאה
זה עבר קריאה ראשונה.
השר ישראל כץ
זה לקראת קריאה שנייה ושלישית.
מנחם אליעזר מוזס
צריכה להיות חקיקה ראשית?
אמנון כהן
חלק.
השר ישראל כץ
צריך לתת סמכויות פיקוח למפעיל, שאם מישהו לא שילם, למרות שהוא לא עבר דרך הנהג, יהיו אמצעי אכיפה.
מנחם אליעזר מוזס
קנס בסך 180 שקלים.
השר ישראל כץ
נגדיל אותו. אנחנו בעד לתת אמון, לייעל, לאפשר לעלות בקלות ולהעניש בחומרה את מי שמפר את האמון. זאת צריכה להיות השיטה.


בנושא התעופה החלטנו להעתיק את שדה התעופה מאילת לאזור תמנע, שדה שייקרא רמון, על שם אילן ואסף רמון. מדובר בשדה תעופה בינלאומי שהוא לא שדה משלים לנתב"ג אבל הוא יהיה לפחות שדה אלטרנטיבי לשעות חירום והוא יהיה שדה בפני עצמו. אין ספק שהוא יממש פוטנציאל גדול.
היו"ר משה גפני
כפי שהיה בשבוע שעבר עת היה ערפל.
השר ישראל כץ
אני עונה על שאילתא בכנסת ואני ארחיב בעניין הזה של השדה.
היו"ר משה גפני
בסדר. את זה נשמע במליאה.
השר ישראל כץ
שדרוג נתב"ג. זאת החלטה שהייתי צריך לקבל. אני יודע שבעבר נמנעו מלקבל אותה והיא מאוד לא פופולרית. צריך לסגור מסלול כדי לשפץ את המסלולים. המסלולים היום גדולים והם בצורה שהם חוצים אחד את השני וזה כבר לא בטיחותי. עכשיו בונים אותם בצורה אחרת. זה לוקח מספר שנים. המנכ"ל באופן אישי מפקח שם כדי לראות שמתמרצים את זירוז העבודות ובסופו של דבר זה יהיה שדה בטוח יותר.
אמנון כהן
כמה זמן זה יארך?
יעקב גנות
שלוש שנים. תוך שלוש שנים.
השר ישראל כץ
שלוש שנים אבל אנחנו מקווים לקצר את התקופה. אין דרך אחרת.
יעקב גנות
כל חודש מקבלים מיליון וחצי שקלים כדי לקצר את משך הזמן.
השר ישראל כץ
להקדים. מנסים להתחשב כמידת האפשר.


אני לא אגע בנושא הנמלים שרפורמת התעריפים לראשונה אחרי הרבה מאוד שנים נחתמה, להסדיר את השימוש הנכון.
אמנון כהן
הייתה היום כתבה בדה מרקר בה התייחסת ואמרת שצריך לתקן משהו.
השר ישראל כץ
אתה מדבר על נמל אילת.
ראלב מג'אדלה
לא, ההגבלים העסקיים ב"צים".
אמנון כהן
יש שם איזושהי בעייתיות.
ראלב מג'אדלה
בין ההגבלים העסקיים לבין "צים".
השר ישראל כץ
כן. יש מגמה בחוק ההסדרים לבטל את הפטור מהגבלים עסקיים על נושא הים, השימוש הימי. אני יודע שאנחנו הצענו עמדה מסוימת. בניסוח הסופי הייתה חריגה מהסיכום אתנו. זה לא עניין של יוקרה הסיכום אתנו אבל אנחנו רצינו להיות הרבה יותר זהירים. גם כך יש משבר בספנות, גם כך לא כל חברה מתנדבת להגיע לישראל, ואכן זה נמצא עכשיו בכנסת.
היו"ר משה גפני
זה בשבוע הבא עולה לדיון כאן.
השר ישראל כץ
אני בהחלט קורא לכם להיכנס לעובי הקורה על מנת שההחלטות תהיינה מאוד זהירות ולא תפגענה בחברות הספנות הישראליות. זה קל מאוד לבטל פטור, כולנו ליברלים, ותיארתי לכם כאן ואני יכול לתאר הרבה החלטות ורפורמות שהובלתי, אבל צריך להיזהר מאוד מלפגוע. צריך להקשיב לנציגי חברות הספנות ברוב קשב בעניין הזה על מנת שלא למהר מדיי.
שי חרמש
תעזור לבטל את הצו?
השר ישראל כץ
אני חושב שצריך לבטל ולשנות, ואולי להתחיל מגמה.
שי חרמש
צריך להוציא אותה מחוק ההסדרים.
השר ישראל כץ
אני לא שר פופוליסט. אני אומר שיכול להיות בסוף זאת תהיה המסקנה, אבל צריכים להיות מאוד זהירים כאן. אמרתי את זה לפני ההצבעה בממשלה ואני אומר את זה גם כאן. חשבתי שהניסוח יהיה אחר, אולי נפרוס את השנים, נסתכל על האפשרויות, ואני אומר את זה במלוא האחריות.
היו"ר משה גפני
אדוני השר, הדיון בנושא של הספנות מתקיים ביום שלישי הבא. אנחנו לא נוהגים בוועדה לעשות שום דבר פזיז. אנחנו בוודאי נשמע את עמדת משרד התחבורה. דבר אחד לא קובע אצלנו וזאת החלטת הממשלה הנוכחית. זה בכלל לא קובע אצלנו.
השר ישראל כץ
אני לא מרחיק לכת עד כדי כך.
היו"ר משה גפני
אצלנו לא קובעת החלטת הממשלה. אני מדבר ברצינות ואני מדבר מקצועית. אנחנו רואים את עצמנו כוועדה מקצועית, חלקנו בקואליציה וחלקנו באופוזיציה, וחלקנו יום בקואליציה ויום באופוזיציה, אבל אנחנו דנים באופן מקצועי לגופו של עניין. אנחנו נדון בחוק הזה של הספנות. אם אנחנו נראה שהוא לא מאוזן והוא גורם נזק, אנחנו לא נאשר אותו. אם אנחנו נראה שהוא מצריך דיון רציני ועמוק, אנחנו נפצל אותו. אם אנחנו נראה שהוא טוב, נאשר אותו. מאוד תהיה חשובה לנו עמדתך כשר התחבורה.
השר ישראל כץ
עמדתי, כפי שהבעתי אותה גם בדיונים שהיו עם משרד האוצר, חשבנו שיהיה נוסח יותר מרוכך אבל לצערנו זה לא קרה. לכן עמדתי נשארה כפי שהיא הייתה אז והיא גם היום. צריכים להיות הרבה יותר זהירים ולראות איך לא פוגעים בספנות, ובכלל בספנות ואוניות שמגיעות לכאן. אני לא מסתיר את עמדתי.
היו"ר משה גפני
דרך אגב, אני יכול לומר שבקדנציה הנוכחית בוועדת הכספים, אנחנו מסייעים לך בבקשות של המשרד שלך. העברנו חוק גדול מאוד, שהוא רפורמה, של רכישה לצורכי ציבור. קיימנו על זה ישיבות רבות ואת חלק גדול מהישיבות ניהל חבר הכנסת ציון פיניאן ועשה זאת בהצלחה רבה.
יעקב גנות
זה עובד, זה מיושם וזה יוצא מן הכלל.
היו"ר משה גפני
פעם אמרתי הפקעת קרקעות, אבל זה לא מצטייר טוב בתקשורת. רכישה לצורכי ציבור, כך כתוב וזה החוק. חלק גדול מהנושאים הללו, זה משרד התחבורה. אז דיברת אתי אדוני השר ובאמת ציון פיניאן עשה כאן עבודה טובה. אחרי כן במליאת הוועדה עשינו את הרפורמה הזאת וזאת רפורמה מאוד חשובה.
השר ישראל כץ
הדבר עובד.


משפט אחרון בנושא המאבק בתאונות הדרכים. הנושא הזה הוא נושא רווי רגשות ובצדק. בתאונות דרכים מאז קום המדינה נהרגו יותר מאשר בכל מערכות ישראל. זה נושא שהרבה משפחות לצערנו נוגעות בו. כל שר תחבורה, אין לי שום ספק בכך, פעל בעבר ובוודאי פעל כמידת יכולתו כדי לצמצם את מספר הנפגעים וההרוגים בתאונות. אני ודאי עושה את זה לפי מיטב יכולתו ושיפוטי עם כל הגופים וכל הגורמים שקשורים.


אני חייב לומר, וכבר אמרתי פעם כאן, שגם בתחום הזה, אני מברך מאוד על עמותות וגופים שקמו לאורך השנים בתחומים שונים כמו בתחום הירוקים, בתחומים ערכיים ובכל התחומים האחרים, אבל בשלב מסוים יש גופים שחורגים כבר מהמנדט שלקחו לעצמם בהתחלה ואסור שמה שאמור להיות מיקוד, הסברה ופעילות למען צמצום התאונות, יהפוך לעסקנות תאונות. בדבר הזה תמיד נדרשת אחריות רבה. הציבור לא תמיד בקיא בדברים. במשרד מושקע היום יותר מאשר בעבר ומ-200 שקלים שהושקעו בשיפור תשתיות בטיחות בתוך הערים, הגענו ל-250 מיליון שקלים, מ-200 מיליון שמושקע במוקדי בטיחות, מוקדי סיכון בין הערים, חברת מע"צ, הגענו ל-250 מיליון שקלים. כל התשתיות החדשות שאנחנו עושים, המעבר לרכבות ותחבורה ציבורית, הגענו את נושא האכיפה מעבר לתקציב. אנחנו הגוף שדרכו משרד האוצר מעביר מימון למשטרת התנועה, את חלק המימון. פעלנו ממקורות אחרים על חשבון תקציב הסברה ודברים אחרים בנושא הבטיחות בדרכים כדי לתגבר את האכיפה. נושא החינוך הוסדר ושר החינוך נטל על עצמו את האחריות כך שהתקציב לא נפגע. ההסברה קיימת. אנחנו הולכים בצורה דרמטית לשנות וכמובן מי שמוסמך לזה זאת פרקליטות המדינה, אבל בתיאום בחודש הבא ועדת השרים למאבק בתאונות הדרכים שאני עומד בראשה תקבל סדרה של החלטות גם בנושא החמרת הענישה והתייחסות לעבירות מסכנות חיים שיוגדרו כתיקים אדומים שגם יזכו בשיפוט מהיר ובהחמרה בענישה. עכשיו העברנו לוועדת שרים לחקיקה חוק של הרשיון המדורג והכשרת נהגים צעירים בדרך אחרת שיש בו אלמנטים רבים חדשניים. קיבלתי החלטה בתיאום עם ועדה מקצועית, אימצתי את ההמלצות, להתאים את המהירות לתשתיות הדרכים. היכן שאפשר להגביר, זה יוגבר, והיכן שצריך להוריד, זה יורד בהתאם לתנאי הסביבה והכביש. בטיחות הרכב, זה דבר בו אנחנו מהמדינות המתקדמות בעולם .

כל המכלול של הדברים האלה ועוד דברים הם יוצרים מתווה של מאבק בתאונות הדרכים אבל לא מהווים תחליף לנהיגה באחריות ולצערי, אנחנו רואים את זה, זה לא בא במקום אחריות הממשלה או האחריות שלי, אנחנו רוצים מצב, ובכנסת יש לא מעט חברי כנסת שפעילים בצורה אינטנסיבית בנושא זה, אנחנו רואים נהיגה חסרת אחריות. רק אתמול ישבנו על אסון הרכבת בה נהרגו שבעה אנשים. מכל הבדיקות ומכל הדברים, האחריות היא בראש וראשונה על הנהג למרות שתמיד צריך לשפר עוד דברים.
רונית תירוש
הצעה לסדר. אני אומרת את זה ממקום הכי חיובי. השר, ממש מרגישים פעילות בנושאים של משרד התחבורה. יש לנו המון עניין והתעניינות ושאלות. אני מציעה שנשנה את הסדר.
השר ישראל כץ
אני עומד לסיים את דבריי.
רונית תירוש
יש כאן חברי כנסת שלא חברים בוועדת הכספים אבל הגיעו לישיבה הזאת כי יש שאלות רבות.
השר ישראל כץ
אני אשמח לבוא לועדת הכספים גם לא במסגרת התקציב.
רונית תירוש
השר מלא בידע ואני שומעת אותו לא פעם ראשונה.
היו"ר משה גפני
קיבלתי. לא תמיד אני מקבל את הדברים שלך אלא רק ב-99 אחוז מהמקרים.
השר ישראל כץ
רציתי להוסיף עוד הערה, אבל בעיקרון סיימתי את דבריי.


במגזר הלא יהודי 14 ילדים צעירים נהרגו בתאונות חצר כשהנהג נסע אחורה ולא הבחין בהם. בדרך כלל מדובר בקרובי משפחה. זאת דוגמה מובהקת, ויש עוד הרבה דוגמאות כאלה, לפעילות שאתה יכול לפעול מולה בהסברה, אבל בעיקר במשמעת עצמית וכך גם בהרבה תחומים אחרים.
היו"ר משה גפני
תודה רבה אדוני השר.
מנחם אליעזר מוזס
אני רוצה לשמוע לגבי המלשינון.
היו"ר משה גפני
השר סיים את דבריי. אחרי כן הוא ישיב לשאלות ואתה בדבריך תוכל להתייחס למלשינון.
השר ישראל כץ
אנחנו שמים תשתיות והשר לביטחון פנים הוא הרע, הוא שם מצלמות. אני מוכן להתייחס לנושא הזה.
מנחם אליעזר מוזס
זאת תהיה השאלה הראשונה שלי.
היו"ר משה גפני
המנכ"ל. אם אפשר בקצרה.
יעקב גנות
אתם מבינים את הבעיה של מנכ"ל עם שר שבקיא עד הפרט האחרון.


אנחנו הכנו מצגת אבל ברשותכם אני אקצר ואעבור רק לנתונים יבשים שלא הודגשו על ידי השר.


ברור לנו לגבי יישום מדיניות, יעדי המשרד והשר הדגיש אותם.


במסגרת סקירת השר שמעתם על יישום מדיניות המשרד מתחילת השנה כאשר קבענו לגבי השנים הקרובות את היעדים. בעצם יש המשכיות ואני רוצה להדגיש ברפרוף לגבי נושא היעדים העיקריים לשנה הבאה.


יישום תוכנית נתיבי ישראל, ואני אתמקד בכמה משפטים בהמשך דבריי. המשך המאבק בתאונות הדרכים. הקמת רשות מטרופולינית ארצית ואזורית. יישום הרפורמה בתחום הנמלים וההחלטה נפלה והיא קיימת אבל אנחנו צריכים במהלך השנה הקרובה ליישם אותה. אנחנו נמצאים בדיוני סטטוס קבועים ושוטפים ובסך הכל ברמה העקרונית לא נתקלנו בבעיות עקרוניות. החזרת מדינת ישראל לרמה של קטגוריה אחת. רשות התעופה האזרחית עובדת בתחום הזה ואני מקווה שבמהלך שנת 2011, עם השלמת חקיקה וחוק הטיס, אנחנו נחזור למצב נורמלי שמתבקש ומחויב המציאות. אנחנו לא שונים, אלא להפך, לעומת מדינות אירופה וארצות הברית.


המשך שיפור הטיפול והשירות לאזרח. נושא המגזר המיעוטים. חייבים להמשיך להשלים את הרפורמה בנושא התחבורה הציבורית. ביצענו את שלב א' והייתה השקעה אדירה בתחום התשתית ובתחום התחבורה הציבורית, ובשנת 2011 נמשיך להשלים את הרפורמה הזאת ולא פחות חשוב, הקמת רשות לאבטחת התעופה.
השר ישראל כץ
בתוך חודשיים, מהרגע שהוכנסה תחבורה ציבורית בפעימה ראשונה בלבד למגזר המיעוטים, 135 אלף אנשים השתמשו בה וזה מאפס.
ראלב מג'אדלה
מה תקציב הסעיף הזה?
יעקב גנות
השנה השקענו בתחום הזה 23 מיליון שקלים בשיפור התשתית כדי שתוכל לתת מענה לנושא הכנסת התחבורה הציבורית והיתרה היא 60 ומשהו מיליון שקלים. סך הכל 80 מיליון שקלים שהשקענו בתחום התחבורה הציבורית נטו. סובסידיה, חידוש צי הרכב כמעט בכל הישובים.


הקמת רשות אבטחת התעופה. זה יעד שבמהלך החודש הבא בכוונת שר התחבורה להביא הצעת מחליטים לאישור הממשלה ובמהלך שנת 2011 ליישם את החלטת הממשלה בנושא העברת כל נושא אבטחת התעופה האווירית שמטופלת היום על ידי חברת אל על.
יעקב אדרי
אולי תרחיב בנושא הזה?
יעקב גנות
בכוונת משרד התחבורה במהלך החודש הבא להביא הצעת מחליטים במסגרתה נקבע את כל המבנה הארגוני, הנושא התקציבי, שיטת ההפעלה, הדרכה, הכשרה וגיוס והפעלת כל המערך הזה כתחליף למה שקורה היום ומופעל היום על ידי חברת אל על.


ברור ששירות הביטחון ימשיך להיות המוביל בתחום המודיעין, בתחום ההכשרה, ונושא הפיקוח. נושא ההפעלה, אנחנו מתכוונים להקים רשות במסגרת משרד התחבורה, יחידת סמך עצמאית שתפעל בנושא אבטחה אווירית.
יעקב אדרי
בתקצוב הממשלה.
יעקב גנות
לא. בתקצוב הממשלה וחברות התעופה, כפי שמקובל היום. בהמשך, עם המעבר לתנועה חופשית, מעבר חופשי והשמים פתוחים, אנחנו עוברים מיחס של 60-40 ל-75-25. זאת הכוונה וזה מה שאנחנו מתכוונים בשלב הזה. בכוונתנו להתכנס מבחינת התקציב לעלות של מה שקורה היום.


לגבי התקציב. תקציב פיתוח של משרד התחבורה, בשורה התחתונה, הוא כ-8 מיליארד שקלים לשנה. מזה רכבת ישראל – ושימו לב – כפי שרואים כאן, מיליארד ושני מיליארד. למה החוסר הזה של כמעט מיליארד כאן? כאשר הכוונה הייתה למעשה ליניארית, מפני שכאן תקציב חסר בתחילת שנה הבאה יושלם על ידי קרן שנמצאת כרגע ברכבת ישראל. כפי שאתם רואים, אלו התקציבים המתוכננים ומתואמים בין משרד התחבורה למשרד האוצר. זה לא כולל את נתיבי ישראל.
היו"ר משה גפני
מה לא כולל?
יעקב גנות
תקציב הפיתוח הזה לא כולל את התקציב של 27 וחצי מיליארד שקלים של נתיבי ישראל. אם אתה רוצה את החלוקה, אני יכול לתת אותה.
היו"ר משה גפני
לא, אין צורך בחלוקה.
יעקב גנות
27 וחצי מיליארד שקלים של נתיבי ישראל, הם תקציב ייחודי לנתיבי ישראל שלא קשור בתקציב הפיתוח.
היו"ר משה גפני
התקציב שמופיע בתוך ה-8 מיליארד ו-260 מיליון, בפנים מופיע נתיבי ישראל עם מיליארד ו-125 מיליון, מה זה?
יצחק זוכמן
התקציב עליו אתה מדבר, לא מופיעה הרכבת. אם תוציא מכאן את הרכבת, ה-8 ו-200 כולל את נתיבי ישראל.
היו"ר משה גפני
המיליארד ומאה, זאת הרכבת?
יצחק זוכמן
כאן יש לך מיליארד לרכבת. אם אתה מוציא מכאן את הרכבת ומוסיף את המיליארד ו-100, אתה מגיע לסכום הזה.
היו"ר משה גפני
בתקציב מופיע נתיבי ישראל כמיליארד ו-125 מיליון. זה מופיע בתוך השמונה מיליארד.
השר ישראל כץ
זה אומדן ביצוע ל-2011.
היו"ר משה גפני
גם ל-2012.
יעקב גנות
תמיכה בתחבורה הציבורית.
היו"ר משה גפני
ראינו. אתה מוזמן לדלג.
יעקב גנות
אדוני מבין את זה לא פחות מאתנו. שינויים במספר הנהגים.
היו"ר משה גפני
גם פחות חשוב עכשיו.
יעקב גנות
משפט אחד לגבי נושא ההתייעלות של משרד התחבורה. אם בשנת 2000 בתחום הרישוי עבדו כ-368 עובדים, עם כל ההתפתחות וכל הגידול, בשנה הזאת ירדנו ל-324 אנשים.
היו"ר משה גפני
הלאה.
השר ישראל כץ
64 אחוזים גידול בתאונות.
יעקב גנות
אדוני, אני רוצה להדגיש כאן את התקציב השוטף של משרד התחבורה ולא תקציב פיתוח. שים לב שסך הכל מצבנו לא מזהיר.
היו"ר משה גפני
למה עשיתם קיצוץ ברשות לבטיחות בדרכים?
יעקב גנות
עוד שנייה אני מגיע לשם. בכל זאת אני רוצה לציין היכן כואב גם לנו.
היו"ר משה גפני
גם זה כואב לכם.
יעקב גנות
כן, לכן אני מדגיש. שים לב בבקשה שסך הכל התקציב השוטף של המשרד למעשה נשאר ליניארית שווה, אבל מאידך, שים לב לדרישה. אני מקווה שבמהלך 2011 ו-2012 אנחנו נבוא בדברים עם משרד האוצר. אנחנו כרגע נמצאים בגירעון של כ-10 מיליון שקלים רק לאור הסיכום עם ההסתדרות. אנחנו מדברים על 10 מיליון שקלים ואין כאן, ואני מדגיש, בתקציב הזה זכר לנושא טיפול וטיפוח העובד. למשרד התחבורה יש לא מעט עובדים, ואני אומר את זה כאן בכאב, שמשתכרים בשכר שהוא מתחת לשכר מינימום. אני בטוח שנקבל הבנה במשרד האוצר אבל בכל זאת אני רוצה להדגיש את זה.


רשות הבטיחות. רבותיי, אני מדבר כראש אגף התנועה. אני מבקש להחליף כובע. יש ירידה בתקצוב הרשות למרות המלצת ועדת שיינין מ-550 מיליון שקלים ל-306 מיליון שקלים. זה התקציב עם הפלטים שהתקבלו השנה לגבי השנה הבאה, זה המצב.
השר ישראל כץ
כשאני נכנסתי, כבר הייתה החלטת ממשלה על התקציב, הורדת 200 מיליון בכל אחת מהשנים שבאו לאחר מכן, ב-2009 וב-2010.
היו"ר משה גפני
אדוני המנכ"ל, נוכל לקבל ממך נייר? אנחנו עושים את זה עם כמה משרדים. יש שרים שאנחנו לא כל כך סומכים על הפעילות שלהם, אבל יש שרים שאנחנו כן סומכים עליהם. תן לוועדה נייר. אמרתי, לא נלך למלחמה עם האוצר אלא נלך למשא ומתן ודיונים לגבי כמה משרדים שאנחנו חושבים שיש בזה חשיבות. בעקבות הדיון הזה, תאמר מה הדברים החיוניים כמו הרשות לבטיחות בדרכים, כמו הגירעון הממשי שקיים במשרד התחבורה. אנחנו לא נזיק. זאת אומרת, לא נאמר שהשר ניהל משא ומתן עם האוצר ופתאום אנחנו מנהלים משא ומתן אחר.
ראלב מג'אדלה
אדוני היושב ראש, טוב אמרת אבל בסדר העדיפות הראשון צריך להיות מצב של העובדים שמשתכרים מתחת לשכר המינימום. עם כל הכבוד למה שמנית, גם זה צריך להיות.
אמנון כהן
הוא עוד לא מנה כלום.
ראלב מג'אדלה
לא, הוא מנה שני סעיפים חשובים.
היו"ר משה גפני
אני אומר לך שיותר חשובה הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מכיוון שעם העובדים נסתדר בסוף.
יעקב גנות
לא, לא בסוף.
היו"ר משה גפני
אדוני המנכ"ל, יש עוד משהו חשוב שאתה רוצה להתייחס אליו?
יעקב גנות
לפני כן אני רוצה להדגיש. זה לא מקובל אבל אני אומר שאני בטוח שבנושא העובדים אנחנו נפתור את הבעיה במסגרת המשך הדיאלוג שלנו מול משרד האוצר.


לגבי נושא תאונות הדרכים. מצבנו כיום הוא כזה שבשנה שעברה הייתה ירידה של כמעט 100 הרוגים. זה נתון שעוד לא היה מאז ומעולם. אנחנו עושים את המקסימום השנה כדי לשמור על הנתון הזה. המאבק בתאונות הדרכים הוא מאבק יום יומי. הושקעו חצי מיליארד שקלים בתשתיות, הרבה מאוד כסף באכיפה ובהסברה, אבל אני רוצה כאן להדגיש שקיבלנו כרגע את ההסכמה העקרונית של משרד האוצר להגדיל השקעה בתשתיות בטיחות על חשבון שנה הבאה. השר ביקש ללחוץ על משרד האוצר ובאמת נענינו וקיבלנו את התשובה אבל יש סכנה שהשנה אנחנו נסיים עם יותר הרוגים וצר לי, מעבר למעורבות האזרחים, בלי כסף יהיה קשה מאוד לשמור על הנתון הזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה אדוני המנכ"ל. רבותיי, הישיבה הזאת תתמשך עד שעה 11:00. יתכן שנקיים ישיבת המשך. אני מבקש מכל המשתתפים בדיון, שכל אחד ינסה לקצר על מנת שנוכל לתת את האפשרות לכמה שיותר דוברים להתייחס.


ראשון הדוברים, חבר הכנסת שי חרמש ואחריו, למרבה ההפתעה, חבר הכנסת יעקב אדרי.
שי חרמש
גפני, אני מעריך את המהלך של העדפה מתקנת לאופוזיציה.
היו"ר משה גפני
אני הולך לפי סדר הנרשמים.
שי חרמש
נתתי לך מחמאה. אני אומר, נדמה לי גם על דעתו של יעקב אדרי, שבנושא הזה אין קואליציה ואופוזיציה. אנחנו חשים כאן, ואני אומר זאת ברצינות, שהנושא של תשתיות לאומיות הוא הנושא שהוא מעבר. כל הטיפול בנושא תשתיות הוא נושא רב שנתי, רב ממשלתי, כל מיני פעילויות שהשר כץ מטפל בהן כרגע, אני מאחל לו המשך והצלחה בהמשך.


העובדה שיש כאן סדרי גודל כל כך משמעותיים מבטאת מדיניות מועדפת לתשתיות לתחבורה. כאיש פריפריה אני מוכרח לומר שזה לא רק על הנייר אלא אפשר לציין את הביקור בקו שדרות-נתיבות-אופקים, שם מתבצעת עבודה שבמשך 15 שנים הייתה על הנייר.


השר עשה השתלת מנוע אחד שגרמה נזק בגזרה אחרת וזאת כדי להביא את גנות אליו. איבדנו את גנות בעובדים הזרים והנזקים שם הם כבדים, וראו את שביתת החקלאים. זה דבר שאצל גנות לא היה קורה, כי אם גנות היה שם, היום לא הייתה שביתת חקלאים.
השר ישראל כץ
אשתי חקלאית והיא לא מעסיקה תאילנדים לפי מיטב ידיעתי, כך שאני אובייקטיבי בעניין.
שי חרמש
שתי הערות טכניות קטנות, מעבר להערכה הרבה שאני תמיד אומר שפריפריה היא מעשה ידי אדם וברצותו, מקרב, וברצותו, מרחק. משרד התחבורה מחזיק את המפתח לעניין הזה ואין ספק שהתפיסה של כביש חוצה ישראל והרכבות תצמצם בצורה דרמטית את נושא הפריפריה. שדרות לעזריאלי, זה סיפור של 45 דקות בעוד שנתיים וזה מוחק בנגב המערבי כל מושג של פריפריה, דבר שמהווה הטבה.


תודה אחת קצרה לכל נושא הפריפריה. כשעולים בשער הגיא וזוכים לנסוע בכביש מסלול פתוח בשעות הבוקר. היה צריך אומץ רב לעשות את זה ואני מקווה שלא תיפגע בפריימריס. זה על חשבון מודיעין אבל אנחנו נהנים מהעניין.


אני צרכן קבוע ויום יומי של כביש 6.
יעקב גנות
שילמנו את המחיר.
שי חרמש
ב-443.
השר ישראל כץ
גם שם לא הייתה כל פגיעה ברצף התנועה אלא להפך.
יעקב גנות
שדרגנו שם נתיבים.
שי חרמש
היה ניסיון של קודמך לעשות זאת וקמה מהומת אלוהים במודיעין. אני שמח מאוד שהתגברת על זה. הציר לירושלים היום נראה הרבה יותר טוב ואם השלטים המבשרים יקדמו גם את הביצוע, על אחת כמה וכמה.


הערה אחת עליה דיברתי קודם גם עם אלכס. אנחנו חיים עדיין במנטליות. שמעון פרס היה אומר שהאם היהודייה רוצה שבנה הטייס יטוס לאט ונמוך והיא לא מבינה שכדי להיות בטוח, הוא צריך לטוס מהר וגבוה. כביש 6 מוביל עדיין על 100-110 קילומטרים לשעה וזה דבר שאין בו שום הגיון. אני חושב שצריך לבצע כאן איזושהי חקיקה כך שבכביש אגרה מהיר יוכלו לנסוע מהר יותר.
מנחם אליעזר מוזס
200, כמו בגרמניה.
שי חרמש
אין הגיון כאשר מדובר בכביש כל כך בטיחותי - ואני צרכן יום יומי שלו, אין בו מחלפים והבטיחות בו היא מירבית – לנסוע בו במהירות של 100-110 קמ"ש. אני חושב שצריך את האומץ לעשות. זה אמנם בניגוד לכל הקריאות למניעת תאונות דרכים, אבל צריך אומץ לשנות ויש לכם את האומץ, כך שבכבישי אגרה כאלה, כמו באירופה, נוסעים על 130 קמ"ש. המכוניות הן חדישות, הכבישים מסודרים ואין טעם לזחול על כביש אגרה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אדרי ואחריו אמנון כהן.
יעקב אדרי
אדוני היושב ראש, נכבדי שר התחבורה, המנכ"ל והצוות. מאז עזבתי את משרד הנגב והגליל לא יצא לי לסייר בדרום, אבל אתמול סיירתי שם וזה ממש עשה לי טוב. ראיתי את ההתפתחות.
היו"ר משה גפני
היית אתמול בירוחם?
יעקב אדרי
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו הלכנו עם קדימה וניצחנו.
שי חרמש
וזאת רק ההתחלה.
היו"ר משה גפני
זאת לא רק ההתחלה. זאת השאלה האם תגבר ידו של משרד התחבורה או של משרד החינוך.
קריאה
גם הלכתם עם ש"ס.
יעקב אדרי
הסתובבתי ואני מכיר את הנושאים מתוקף תפקידי בעבר. באמת, התפעלתי וראיתי את הדברים והעבודה שאתם עושים היא מצוינת ורואים גם את ראיית השר לגבי צפון ודרום. הגיע הזמן אבל בסופו של דבר זה תלוי במנהיגות.


אני מאוד מקווה שגם כביש 6, אני יודע שיש ויכוח במשרד, יגיע עד עיר הבה"דים, או אולי הוויכוח הזה כבר לא קיים.
יעקב גנות
אין ויכוח.
יעקב אדרי
בתקופתי היה ויכוח.
יעקב גנות
לא. יש כבר תכנון.
יעקב אדרי
הדבר הנוסף. אני הרצתי את השר בשני מקרים של כפרי מיעוטים ואני שמח שהשר נתן את הדחיפה וכבר רואים את השינויים שם, דבר שהוא חשוב וטוב שאתה מפנה את מבטך גם לעניין הזה.


בכל זאת, אני אעלה כמה נושאים שמטרידים אותי. נושא התיאוריה, השינוי החדש שאתה רוצה לעשות מפריע לי. בתפיסתי, לאור מה שקורה עם הנוער, הוא להעלות את הגיל ולא להוריד אותו אבל יכול להיות שאתם עושים את זה כניסיון ואני מקווה שזה יהיה ניסיון טוב ולא נגדיל את מספר תאונות הדרכים בקרב הנוער.


הדבר הנוסף. נושא אכיפה של אלה שנשללים להם הרשיונות. יש הפקרות גדולה בסיפור הזה. מאות נהגים ממשיכים לנסוע ומצפצפים בעניין הזה וכדאי לתת את הדעת איך אוכפים במקרה הזה.


הדבר האחרון, נושא הספנות. אני באופן אישי תומך בעמדה של השר. בשבוע הבא הנושא יבוא לדיון ואני חושב שצריך לתת העדפה וסיוע לספנות הישראלית, ואנחנו נתמוך בזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אמנון כהן ואחריו ציון פיניאן.
אמנון כהן
תודה אדוני היושב ראש, כבוד השר, המנכ"ל וצוות המשרד. אנחנו מתרשמים ואנחנו מלווים את המשרד. אני יכול לומר באחריות שהמשרד הוא אחד המשרדים הפעילים והביצועיים ביותר בממשלת ישראל. לצערי אני לא יכול לומר את זה על משרדים אחרים.
היו"ר משה גפני
נכון. נמנה אותם.
שי חרמש
נראה אותך גיבור.
היו"ר משה גפני
לא עכשיו. אני אמנה את המשרדים ואתה יודע שאני לא חושש. אני אמנה את המשרדים.
אמנון כהן
כאמור, משרד התחבורה הוא אחד המשרדים הפעילים. המשרד הוא אחד המשרדים שרואים שהראייה היא לטווח ארוך, שהראייה היא לעשות קדימה ולא שמחר השר חותך את הסרט וזה דבר שלא מעניין אותו. מה שחשוב כאן זאת טובת המדינה, טובת האוכלוסייה, טובת קירוב הפריפריה למרכז ואני מברך את השר על הראייה הזאת שאני לא רואה אותה בראייה הכלכלית של המדינה, בראייה החברתית, בראייה התכנונית, תכנון ובנייה במדינת ישראל. אין גוף שמרכז את זה בצורה כזאת כפי שאתה רואה כאן, כאשר המשרד פועל ורואה עשור קדימה. אנחנו רואים כאן, וראינו גם במצגת, ואנחנו גם מעורים בצורת עבודתכם עם תוכניות החומש ותוכניות לעשר שנים בתקציב של 27 מיליארד שקלים למשך מספר שנים, תקציב שייתן מענה. ציינת כבוד השר את הרכבות שמגיעות לאזורי פריפריה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב כי אנשי הפריפריה צריכים לדעת שאנחנו תמיד אתם ומחזקים אותם. הם יוכלו מחר לעבוד בתל אביב כי מדובר בחצי שעה או ארבעים דקות נסיעה.


אנחנו נתמוך ונעזור, כפי שהציע יושב ראש הוועדה, לגבי סעיפים בהם אתם צריכים עדיין חיזוק דרך משא ומתן. כמובן כולנו נהיה שותפים, נעזור ונסייע. כשאתה רואה עבודה מקצועית שנעשית למען הציבור, אתה באהבה רוצה לעזור ולתרום את חלקך בנושא הזה.


הייתי שותף לחוק שרצה להעביר קודמך בוועדת הכלכלה בנושא של הבטיחות בדרכים. היה רעיון לגבות עוד סכום מהאזרחים במסגרת הטסט שכל אזרח עובר, והסכום הזה יעבור לקופה מיוחדת של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים על מנת שבמצב של קיצוץ פלט, לא יקצצו לרשות. האמת היא שהתנגדתי ואמרתי שהאזרח בגדול משלם כ-24 מיליארד שקלים בגין הרכב שהם מחזיקים, אם זה בטסט, אם בביטוחים, אם בדלק וכולי. אמרתי שלא יהיה נכון להטיל עוד אגרה או עוד מס על האזרחים. אני חושב שבראיית המשרד, אולי זה כן היה נכון כי התקציב היה ייעודי ומיוחד. האוצר מאוד התנגד כי הוא אוהב שהכסף מגיע אליו ואני חשבתי שאולי כן נכון יהיה, אבל בגלל שזה בא עוד פעם על האזרחים, התנגדתי בנקודה הזאת.


אני מתנגד לדרך הזאת שראיתי מדי פעם שתוקפים את השר הממונה ואני חושב שלא זאת היא הדרך כי האינטרס שלך הוא יותר חזק ויותר גבוה ממה שהם רוצים, הם כרשות. אתה גם שר הבטיחות בדרכים והנושא הזה מאוד חשוב לך. אני חושב שצריך למצוא את הדרך. אולי בגדול אתם עושים את הפעילות שלהם, יכול להיות שחלק מהפעילות שלהם אתם עושים, אבל צריך לראות את הממשק הזה כדי שהם לא ייפגעו בעבודה שלהם. ראיתי את הגרף ובאמת הרף יורד גם מבחינתה ההרוגים, גם מבחינת הפצועים, גם מבחינת פצועים קשה, אבל אנחנו צריכים לצמצם את המספר עד כמה שאפשר כי כל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם שלם.


כאן אני מסיים ומצטרף לדברים שלך לנהל משא ומתן כדי לעזור למשרד הזה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. ציון פיניאן ואחריו הרב מוזס.
ציון פיניאן
תודה אדוני היושב ראש. אדוני השר. כל הדוברים לפניי דיברו על הפריפריה הדרומית ואני אדבר על הפריפריה הצפונית.


היושב ראש הזכיר שהתחבורה היא מרכיב חשוב ביותר בחיי העיר ובחיי התושבים שלנו. אני יודע שאנשים שנוסעים לאירופה מספרים שהתושבים שם נוסעים בכבישים שם 200 קילומטרים לעבודה, חזרה עוד 200 קילומטרים, כך שהם נוסעים באותו יום 400 קילומטרים. כל מה שאנחנו עושים בתחבורה מזכיר לי את ראש עיריית טבריה, יגאל ביבי שהחליף 33 קילומטרים צנרת מתחת לאדמה כאשר מטעם הליכוד התמודד מולו יוסי פרץ שעשה שיקום שכונות וצבע את כל שיכון ד'. יוסי פרץ נבחר. שאלו אותו למה, והוא אמר שהוא בנה מתחת לאדמה וההוא בנה מעל האדמה, אבל ראו את מה שנבנה מעל האדמה. כך זה בתחבורה. כל מי שרואה, רואה את כל הכבישים ואת כל המהפכה במדינת ישראל. גם אני הייתי בירוחם והיה מצוין לנסוע לשם. הכביש היה חלק והתנועה זרמה.


אני מודה לשר. הנושא של הפריפריה, הוא חשוב וצריך להביא את הפריפריה, צפון ודרום, למרכז. חלק מהשרים עשו מעט וחלק לא עשו, אבל ברוך השם אנחנו כבר שנתיים רואים עשייה מרובה בכל נושא התחבורה.


דבר חשוב שאף אחד לא ציין ולפחות אני עד לכך. השר שינה את הגישה של משרד האוצר. הפעילות של משרד האוצר הייתה חישוב כלכלי, כדאיות כלכלית. אם הרכבת לבית שאן לא כדאית, לא צריך לעשות אותה. משרד התחבורה היום שינה את הגישה של האוצר ואני יודע שהייתה מלחמה קשה בנושא של רכבת לבית שאן או רכבת לכרמיאל. זה לא כלכלי, אבל אין לא כלכלי אלא יש כדאיות אזורית-יישובית. לכן מה שצריך לראות זה את הכדאיות האזרחית, היישובית, האזורית וזה מה שחשוב. אם נלך לפי כדאיות כלכלית, ויסלח לי ידידי, לא היה מוקם ולו כביש אחד לפריפריה, לא למגזר היהודי ולא למגזר הלא יהודי בצפון ובדרום. צריך לראות מה לטובת מדינת ישראל, מה צריך לעשות למען ישראל, מה צריך לעשות למען תושבי הארץ ולהביא את הפריפריה, את הצפון ואת הדרום, למרכז הארץ.


תודה רבה אדוני השר.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת מוזס ואחריו חבר הכנסת ראלב מג'אדלה.
מנחם אליעזר מוזס
אדוני היושב ראש, אדוני השר, כל הנוכחים, כולל צוות משרד התחבורה שעוזר לשר לעשות את העבודה. על השר הזה אפשר לומר שהוא האיש הנכון במקום הנכון. בכל פינה במדינה רואים לא את המהפכה, קודם הייתה המהפכה אבל עכשיו רואים את התיקון, את המצב הנכון. המהפכה הייתה קודם. ביום חמישי נסעתי בכביש סומך-ישי למירון, איזו אוטוסטרדה פתחת שם. גם בנושא המהירות, זכיתי בשעה וחצי באמצע הלילה לחזור ממירון לירושלים ולא עברתי על חוקי התעבורה.
שי חרמש
אהרונוביץ לא שם לך רדאר.
מנחם אליעזר מוזס
לכן שאלתי על המלשינון, נושא שאני מאוד מתנגד לו. רק לפני שבועיים הייתי בגרמניה ושם טסים על 180 קמ"ש ו-200 קמ"ש באוטוסטרדות מסודרות, לא קורה שם כלום ויש שם פחות תאונות מאשר קיימות כאן. מה שצריך לדאוג זה שהמשאיות, תהיה להם הגבלת זמן בעקיפת הרכב השני ושלא תיסע לך משאית עשר דקות ורוצה לעקוף את המשאית השנייה, כפי שקרה לי אתמול בכביש 6.


אדוני השר, הכבישים האדומים האלה הם לא כבישים אדומים אלא הם כבישי דמים. במוצאי שבת, כביש 38, ירושלים-בית שמש, כמה דקות לפניי התהפך טנדר נוסעים וברוך השם היו רק פצועים קל, אבל זה סגר את הגישה לבית שמש למשך שעה-שעה וחצי ואין יוצא ואין בא כי הכביש שם הוא נורא ואיום. כביש 10, אותו הסיפור.


אני מבין שעכשיו רוצים להפחית ב-45 אחוזים את התקציב של הרשות הלאומית בדרכים, ועד 2012 התקציב יופחת ב-45 אחוזים, אם קראתי נכון.
יעקב גנות
לא.
השר ישראל כץ
זה מהמקור שהיה.
יעקב גנות
התקציב נשאר ליניארי שווה, 10, 11 ו-12, מפחיתים את הפלט שהוחלט. שישה אחוזים בשנה הבאה ועוד שני אחוזים. אנחנו פועלים מול משרד האוצר.
השר ישראל כץ
עמדת יושב ראש הוועדה היא לפעול בעניין כדי להעלות את תקציב הרשות, היא עמדה נכונה.
מנחם אליעזר מוזס
אני רוצה לומר לגבי הציבור שאני מייצג. הציבור החרדי הוא המשתמש הגדול ביותר בתחבורה הציבורית. הציבור הזה לא ממונע, אין לו כלי רכב והוא הסובל הגדול מהתחבורה הציבורית.
היו"ר משה גפני
לציבור החרדי יש כלי רכב. בציבור החרדי יש גם אנשים עשירים. הציבור החרדי באחוזים משתמש יותר בכלי רכב. הציבור החרדי הוא לא כזה מסכן. בציבור החרדי יש אנשים עשירים ואפילו עשירים מאוד ויש רבים עם כלי רכב, אבל באחוזים הוא משתמש יותר מאשר חלקים אחרים באוכלוסייה.
מנחם אליעזר מוזס
כבוד היושב ראש, אתה יודע שלקבל הבטחת הכנסה, התנאי הראשון הוא שלא יהיה לך כלי רכב.
יעקב אדרי
מה זה שייך לעניין הזה?
מנחם אליעזר מוזס
הציבור לא ממונע.
היו"ר משה גפני
הוא יודע שאם לא יוסדר עניין הבטחת ההכנסה, אני לא אוכל להישאר יושב ראש ועדת הכספים.
מנחם אליעזר מוזס
הציבור הזה הוא הסובל הגדול ביותר מהתחבורה הציבורית. רוב מכתבי המערכת, ויש לי על זה ממש מחקר, בעיתונות החרדית נוגעים בנושא התחבורה הציבורית. זה נורא ואיום. אי עמידה בזמן, איחורים וכולי. שאלתי בשבוע שעבר בוועדת הכלכלה - שם אישרו 118 מיליון שקלים לשירות אלקטרוני בתחנות - מה יראו בו, שהאוטובוס צריך להגיע ב-5, אבל הוא יגיע ב-6 וחצי. יש לי עכשיו מכתב של 18 נוסעים בקו ירושלים-צפת, קו 982, האוטובוס הראשון שהגיע היה עמוס, האוטובוס השני הגיע, העלה 18 אנשים בעמידה וזה אחרי שהוא הגיע באיחור של שעה. בתוך 18 האנשים האלה היו נשים וילדים. הנושא הזה צריך לבוא על פתרונו.


אני רוצה להציע לשר הצעה, שהשר יבוא אלי לסיור באיזה ערב. כשמונה מיליון אנשים מבקרים במשך השנה בכותל ורובם משתמשים בתחבורה הציבורית, בפרט עכשיו, אחרי שנסגרה העיר העתיקה לתחבורה הפרטית ורק תחבורה ציבורית יכולה לנוע בה. אני מזמין את השר לראות את קו 2 איך האנשים נוסעים בו כמו סרדינים. אני מציע שתבוא במוצאי שבת כדי שתראה מה קורה. אני מציע שהשר יבוא ויתרשם בעצמו ממה שקורה שם. עומדים אלפי אנשים.
יעקב גנות
חבל אדוני שלא כתבת ולא פנית.
היו"ר משה גפני
תרשום את הדברים ולאחר מכן תשיב לו. הרב מוזס יחכה לתשובתך בציפייה דרוכה.
מנחם אליעזר מוזס
אני מחכה שתבוא ותראה. אם לא השר יבוא, תבוא אתה אתי. תעמוד אתי ותראה מה קורה.


אתה אומר שלא פניתי, אבל כתבתי כבר לפני שנה ויותר, לפני שנה וחצי, לדרור גנון. הוא לקח את קו 2 וניתק אותו משכונות שלמות.
היו"ר משה גפני
עזוב את מה שהיה בעבר.
מנחם אליעזר מוזס
אבל לא קיבלתי תשובה למכתב הזה. שואל מר גנות למה לא כתבתי, אבל כתבתי ולא קיבלתי תשובה לגבי קו 2 ומדובר באלפי אנשים. אתה רואה שבבוקר ובערב עומדים אנשים שרוצים להגיע לכותל.
יעקב גנות
אדוני, נביא אליך מחר את דרור.
מנחם אליעזר מוזס
בסדר גמור.
יעקב גנות
מחר הוא אצלך.
מנחם אליעזר מוזס
תודה רבה.


אני רוצה להזכיר את מר זוכמן ממשרד התחבורה ועושה עבודת קודש, בפרט במירון.
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת ראלב מג'אדלה ואחריו ניצן הורוביץ.
ראלב מג'אדלה
אני מבקש לקבל את המצגת של משרד התחבורה כי זה חשוב שתהיה בידינו.


לדעתי העמותות שקמו ויש להן פעילות בתחום התחבורה, עברו במעט את גבול הטעם הנכון אבל חטאו למטרה ואסור שזה ישפיע עליך. אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, וחבל. אנחנו כאנשי ציבור ונבחרי ציבור, צריכים לומר להם את זה.


שר זה מדיניות ומדיניות היא תקציב, ושניהם צריכים צוות מיומן ומסור. אני רוצה לומר לך יישר כוח וכל הכבוד.


דבר אחד הייתי רוצה שתבדוק אותו לעומק ואל תיתן לי תשובה. עוברים את גשר שייח' חוסין לירדן 9,478 סטודנטים ערבים לירדן. התופעה כשלעצמה חמורה כי אני רוצה שהם ילמדו באוניברסיטאות בארץ, וההישגים שלהם עצומים ואפילו הם עוברים את רמת הסטודנטים בארץ. הם משלמים אגרה וחוזרים אחת לשבוע, דבר שמהווה עליהם נטל גדול. ירדן פטרה אותם בסידור זה או אחר מחלק מהאגרה.
מגלי והבה
לירדן יש מלך. כאן יש ממשלה.
ציון פיניאן
זאת הבעיה. שם אחד קובע וכאן קובעים 120.
פניה קירשנבאום
האוניברסיטאות שם מרוויחות את שכר הלימוד שלהם.
ראלב מג'אדלה
את מה שאני אומר הפניתי כבר לשר התחבורה ולא לחברי ועדת הכספים, לכן אל תתנדבו לתת לי תשובות ולהעיר הערות לא נכונות בלשון המעטה. אני לא רוצה לומר הערות מטופשות.


אני מפנה את הנושא לשר ומבקש שהנושא ייבדק לעומק וברצינות. תודה רבה.
ניצן הורוביץ
אני אהיה מאוד קצר. הדיון חשוב.
היו"ר משה גפני
אנחנו נקיים דיון המשך.
ניצן הורוביץ
אני חושב שזה חשוב ודווקא מתוך פרגון. קודם כל, אני רוצה להודות לשר על הסקירה ולמנכ"ל המשרד ולצוות המקצועי. במשרד התחבורה יש צוות מצוין ועושים הרבה דברים טובים וחשובים.


כמה הערות לנקודות מסוימות. קודם כל, אדוני, אני לא יודע אם תוכל להתייחס, בטח לא יהיה זמן, אבל הקו התת קרקעי בקו האדום, מה באמת סיכויי הביצוע? אני יודע שאתם לוקחים את זה לידיכם וכי התקיים דיון אצל ראש הממשלה אבל לא התקבלה הכרעה, אבל לגבי אפשרויות הביצוע של קו תת קרקעי מתחת לגוש דן באורך של 12 קילומטרים, האם זה ישים? כי זאת השאלה. זה מתרחש כבר הרבה שנים ואתה מכיר את עמדתי בנושא. שמעתי אותך ואני יודע שיש כוונה רצינית להשלים, אבל האם באמת לפי הערכתך והערכת המנכ"ל והצוות המקצועי אפשר במדינת ישראל לעשות קו תת קרקעי מתחת לגוש דן של 12 קילומטרים. האם זה בר ביצוע? אני שואל כי אנחנו יכולים לגשת לפרוייקט שהוא פרוייקט תשתיתי עצום ולהיות כאן בעוד עשר שנים וזה לא יקרה. לכן אני שואל את השאלה, כי יש לי ספקות בעניין.


אתה מקדם עכשיו במלוא המרץ את הקו המהיר בין תל אביב לירושלים וטוב שכך. מה בעניין תחנה במבשרת? הרי השלמת הקו ללא תחנה במבשרת היא בעיה גדולה מאוד. היא פספוס. אני חושב שצריך לתת על זה את הדעת.
השר ישראל כץ
גם אתה עברת לגור שם?
ניצן הורוביץ
לא, לא עברתי לגור במבשרת. אתה גר שם?
השר ישראל כץ
לא. הרבה חברי כנסת גרים שם.
היו"ר משה גפני
וגם כמה שרים.
ניצן הורוביץ
תושבי מבשרת, הרי כמעט כולם עובדים בירושלים ונוסעים מדי בוקר לירושלים, ואי בניית תחנה במבשרת תהיה פשוט בכייה לדורות וחבל.


נתב"ג 2. התייחסת לעניין שדה התעופה בתמנע, אבל בוא תוריד מאתנו את הדבר הזה של הכוונה להקים נתב"ג 2 בעמק יזרעאל ונבסס את העניין של נתב"ג 2, אם כבר, בנבטים, שזה המקום המתאים לנתב"ג 2, אם רוצים לעשות דבר כזה.אני יודע שזה לא בסמכותך, אבל אכיפת הנת"צים היא פשוטה באמצעות מצלמות. אני יודע שזה לא אתם, אבל אם אתם תתנו דחיפה לעניין, זה יוכל להתקדם. זה פשוט מאוד וזה חיוני כי היום מה שקורה בנת"צים, זאת הפקרות. לא תהיה לנו תחבורה ציבורית ראויה אם לא תהיה אכיפה של נת"צים.


לסיום, אני יודע שגפני מצפה לזה, אני חושב שצריכה להיות לך אמירה יותר ברורה בעניין קווי ההפרדה.
היו"ר משה גפני
אני ממש לא מצפה לזה. זה מיותר לגמרי.
ניצן הורוביץ
בסדר, אז אני אומר.
היו"ר משה גפני
אני דווקא רוצה שקט בנושא.
ניצן הורוביץ
גם אני.
היו"ר משה גפני
איש באמונתו יחיה.
ניצן הורוביץ
אנחנו מדברים כאן על תופעה שמתרחבת. עוד מעט תהיה לנו רכבת קלה בירושלים ואני לא חושב ששם צריכה להיות הפרדה מהסוג הזה. אני יודע שהדיון הוא בבית המשפט העליון ואני מצפה לאמירה של בג"ץ בעניין. אני חושב שגם לאדוני צריכה להיות אמירה כי אתה יודע טוב מאוד שזה לא ייעצר בקווים מסוימים. תודה.
היו"ר משה גפני
חשבתי שהנושא החרדי היחיד שיעלה הוא מירון של הרב מוזס, אבל מסתבר שגם אתה מעלה את הנושא.


חברת הכנסת רונית תירוש ואחריה חבר הכנסת מגלי והבה.
רונית תירוש
אדוני, צריך גם לשמוע את התשובות ואני לא יודעת מתי זה יהיה.
היו"ר משה גפני
בואו נעשה סדר. קיבלתי את רשימת השאילתות הדחופות וזאת רשימה ארוכה. השאילתה הראשונה היא שלי. אני אבקש ממישהו שיחליף אותי רק לצורך השאילתה והישיבה תימשך עוד חצי שעה-שעה.
אמנון כהן
מי שיש לו שאילתה, יכול ללכת.
היו"ר משה גפני
השאילתה הראשונה היא שלי.
רונית תירוש
אני אהיה קצרה. קודם כל, אני מצטרפת לשבחים בגין העשייה בשטח. אני רוצה לומר כמה דברים. הנושא של חינוך לבטיחות בדרכים. כל שנה יש ויכוח ואחר כך הוא נפתר בלחצים. הייתי מצפה ממשרד התחבורה כחלק מהתוכנית הלאומית שלו לבטיחות בדרכים למסד את הנושא הזה ומי מממן אותו. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לוויכוח אבל שיוכרע אחת ולתמיד מי מממן ולא יהיו סימני שאלה בתחילת שנה. הנושא הזה צריך להיקבע ושגם תהיה תוכנית רב שנתית בבתי הספר.


אני רוצה להציע שלמיעוטים תיתנו תוספת לעניין הזה. המודעות שלהם לזהירות בדרכים לוקה בחסר. אין לי את הניתוחים לגבי מספר הפגיעות שם באחוזים, אבל נראה לי ששם הבעיה גדולה יותר. צריך להתחיל בנושא עוד בגני הילדים כך שהילדים ידעו.


הדבר הנוסף שאני רוצה להציע בנושא כביש 6, פקקים בכביש 6 שזה הכי לא צפוי והכי לא סביר שזה יקרה בו. אתמול חזרתי מעכו והיה פקק שהערכתי אותו בעשרים דקות נסיעה וראיתי מה קורה בצד השני. בכניסות לכביש 6, לפני כניסות, פשוט לדווח שלא ייכנסו לכביש 6.
יעקב גנות
יש כבר דבר כזה.
יעקב אדרי
המגמה שלהם היא לא לדווח כי זה כסף.
יעקב גנות
לא. יש כבר החלטה.
יעקב אדרי
שעה וחצי בכביש 6 בגלל טנק.
יעקב גנות
יש הקצאה של 30 מיליון שקלים שילוט אלקטרוני שאמור לתת מהירות ממוצעת של הנסיעה. יש כבר.
היו"ר משה גפני
לא על זה מדברת חברת הכנסת תירוש.
רונית תירוש
אני אומרת לרשום את המלים לא להיכנס לכביש 6.
יעקב גנות
אנחנו לא יכולים.
היו"ר משה גפני
תרשום את זה. אתה הבנת מה היא מתכוונת. בסדר, הוא ישיב לך.
רונית תירוש
יש כאן ניגוד אינטרסים של החברה שמפעילה את הכביש.
יעקב אדרי
זה ברור.
רונית תירוש
הנושא של מע"צ, וכל זה ברמת הצעות ועוד לא השאלות. עובדים בלילות, מ-12 בלילה, אבל החסימות שהם עושים נשארות גם בבוקר והפקק קיים גם בבוקר, אבל אז לא עובדים.
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת? מה פירוש נשאר?
רונית תירוש
חוסמים. חסימת נתיב כי עושים פעולות. את הפעולות עושים בלילה, ביום לא עובדים, אבל החסימות נשארות וכתוצאה מכך נוצרים פקקים. ביום לא עובדים על הנתיב אלא בלילה, אבל שמים פעם אחת חסימות כדי לעבוד עליו בלילה, אבל ביום החסימות נשארות והנתיב מצטמק ויוצר פקקים.
יעקב אדרי
זה נדיר.
רונית תירוש
תבדקו את הנושא הזה. תבדקו את הסיפור של מע"צ ואיך הוא עובד ותדירות העבודה שלו.


הדבר הנוסף שאני רוצה לומר הוא לגבי רכבת עילית. אני ראיתי בחוץ לארץ רכבות שהן פשוט עפות באוויר על מוטות ועמודים, דבר שלפי דעתי הוא ישים. שווה לבדוק את הנושא ולאמץ אותו במדינה כל כך בעייתית כמו שלנו.


אלה ארבעה כיוונים ועכשיו יש לי ארבע שאלות.
היו"ר משה גפני
רונית, דיברת על סין?
רונית תירוש
לא, על סידני ועל יפן.
קריאה
זה קיים גם בסין.
רונית תירוש
הכביש לנתב"ג, הסיפור הזה שאנחנו נוסעים ונוסעים. הכניסה לנתב"ג, הבפנים, כפר חב"ד, אני אומרת לכם שזה עניין של הרבה בזבוז דלק, הרבה בזבוז זמן, בעיה של איכות סביבה.
היו"ר משה גפני
כולם רואים את זה. אתה נוסע לשדה התעופה, אתה נוסע בתוך עיר סתם.
יעקב גנות
אחרי המחסום.
היו"ר משה גפני
כן.
שי חרמש
זה כדי לא לפגוע בכפר חב"ד. זה לא סתם.
היו"ר משה גפני
אני יודע. יש שם בעיה עם הישובים.
רונית תירוש
הכל פתיר. אם אתה תיזכר לדורות, זה יהיה בעניין הזה. חוץ מגפני שנוסע רק לטבריה, אין אחד שלא נוסע לשדה התעופה.
השר ישראל כץ
כנראה שאני אזכר לדורות בכפר חב"ד אם אני אעשה את זה.
רונית תירוש
אתה תמצא להם פתרון ראוי. מה שקורה עכשיו הוא סיפור חלם פר-אקסלנס.


הדבר השני שאני רוצה לשאול הוא לגבי מצלמות. המצלמות מתחת לכביש.
שי חרמש
זה לא הוא. זה אהרונוביץ.
זבולון אורלב
מה זה המצלמות מתחת לכביש?
רונית תירוש
אם אתם נוסעים בכביש ואתם רואים כאילו תיקוני כביש, אבל כל שלושת המסלולים הם מלבנים כאלה על הכביש, אלה מצלמות.
קריאה
אלה גלאים. לא מצלמות.
רונית תירוש
אלה גלאי מהירות וזה נמצא מתחת לאספלט. אנשים לא יודעים על זה.
יעקב אדרי
זאת ספירת רכב.
רונית תירוש
אנשים לא יודעים על זה.


הנושא של אופניים. כיצד אתם מנסים בכלל להרחיב את הנושא של מסלולים מאובטחים לאופניים?


השאלה האחרונה אותה אני רוצה לשאול היא בעניין הצעות חוק. אני אתן דוגמה משלי. יש לי הצעת חוק מצוינת שקיבלה את ברכתכם לגבי מראות צד. הזכרת את הילדים שחוצים לפני ואחרי והנהג לא רואה אותם. הצעת החוק עברה ונתקעה בוועדת הכלכלה שלא דנה בה. איפה הכוח שלכם לומר ליושב ראש שלכם שזה חשוב לעם ישראל ושיתחיל להזיז את זה?
השר ישראל כץ
את מדברת על הליך בתוך הכנסת?
רונית תירוש
כן. אני יודעת על הפרדת רשויות אבל אתם נמצאים בישיבות סיעה וזה צריך להיות אינטרס שלך. זה לא עניין של הצעת חוק פרטית שלי. אני אומרת את זה כמשל. הצעות חוק טובות שאתם תמכתם ובירכתם, גם אתם, כמשרד, תעקבו, תאמרו ליושב ראש הרלוונטי שיקדם את הנושא.
מנחם אליעזר מוזס
זה לא עבר בוועדת שרים לחקיקה?
השר ישראל כץ
עבר.
רונית תירוש
עבר. זה נתקע בוועדה וזה לא מגיע אליה לדיון.


מנגד, הצעת חוק אחרת לגבי הקופסא הירוקה, אותה קופסא שמותקנת בכל רכבי ההסעה בהסעות ילדים. סוף סוף היא עברה את התקינה ושנתיים אני מחכה עם ההצעה הזאת. זה עבר תקינה וקיבל את ברכתכם, עבר בוועדת שרים אבל פתאום אני שומעת ששר האוצר מתנגד וזה נעלם. אני לא יודעת היכן זה עכשיו. זה אפילו לא הגיע לכאן. אני ממש לא יודעת איפה זה.

חבר הכנסת ציון פיניאן מחליף את היושב ראש בניהול הישיבה
השר ישראל כץ
הוא הגיש ערעור?
רונית תירוש
לא יודעת.
יעקב גנות
נציג משרד האוצר כאן.
ערן כהן
הוגש ערר לוועדת שרים. לממשלה.
רונית תירוש
רע מאוד. זה יקבור את זה. למה לא לוועדת שרים? הוא אומר שזה עבר לממשלה ועכשיו אין לי סיכוי כי אפילו לא יעלו את זה לסדר היום.


ההצעה הזאת תחסוך בחיי ילדים. זה פשוט מדהים מה שאתם עושים. כשאני שואלת למה, אומרים לי שיש לזה היבט תקציבי כי אנחנו מממנים הסעות ציבוריות במועצות, אז במכרזים הם יגלמו את עלות הקופסה ואז המדינה תצטרך לשלם יותר במכרז. ביררתי ומדובר באלף רכבים, דבר שאומר מיליון שקלים. בושה וחרפה. זה יעלה למדינה מיליון שקלים במקרה הגרוע.
זבולון אורלב
מכרזים בסך של 600 מיליון שקלים.
שי חרמש
מיליון שקלים כסכום חד פעמי?
רונית תירוש
חד פעמי.


משרד התחבורה, התפקיד שלו לא נגמר בזה שהוא יושב בוועדת שרים ומחליט להפיל או לתמוך בהצעה. אני חושבת שברגע שתמכתם, אתם חלק מהעניין וזה צריך להיות אינטרס שלכם כפי שזה אינטרס שלי ולכן אתם צריכים לעקוב ולראות ואת מי שתוקע את זה, פשוט להעמיד אותו במקום.
היו"ר ציון פיניאן
תודה רבה. חבר הכנסת מגלי והבה.
מגלי והבה
תודה אדוני היושב ראש. כל המחמאות שקיבלו השר, המנכ"ל וצוות המשרד, מגיעות להם ולפחות אלה שרואים – ויצא לנו להיות בצפון וגם בדרום, בכל מקום – רואים שאחת התכונות הטובות של המשרד הזה ושל השר הזה, באה לידי ביטוי בבדוגמה שאני תמיד מזכיר. בשבוע הראשון שלו, השר הופיע במליאת הכנסת ואז הצגתי לו בעיה תחבורתית ממדרגה ראשונה לגבי צומת ראמי ש-40 אלף תושבים היו צריכים לעבור בו בלי רמזור והיו מחכים כל יום חצי שעה ושלושת-רבעי שעה ואכן התחילו לעבוד וסיימו את העבודה. לראות את החיוך על פני האנשים שעוברים שם כל בוקר חלק ויפה, זאת דוגמה טובה.


אולי צריך לעשות השתלמות אצל שר התחבורה ליתר שרי ממשלת ישראל כי אז מצבנו יהיה טוב.
השר ישראל כץ
אני מוכן לעשות השתלמויות לשרים לשעבר שעכשיו יש להם יותר זמן.
ראלב מג'אדלה
זה לא יזיק. הם יכולים להיות שוב שרים בעתיד.
מגלי והבה
בסדר, אני מקבל את הגישה, אבל לזכותם של השרים לשעבר ייאמר שהכינו תוכניות ועכשיו הגיע מישהו שעכשיו מבצע אותן, במיוחד בתחום התחבורה.


אני אומר מה מצבנו בנושא הזה ולדעתי צריך להגיד את זה, גם אתה כממלא מקום יושב ראש הוועדה, כי יש משרדי ממשלה בהם המצב קטסטרופלי ועוד מעט אפשר לסגור את המדינה וללכת. לפחות יש אור בקצה המנהרה כאשר התחבורה, היכן שאתה נוגע עם הצוות שלך, רואים ברכה ואת זה צריך לומר ולא משנה אם מדובר באופוזיציה או בקואליציה.


לגבי בקרה ומעקב אחר ההחלטות. אני לא יודע אם יש לך אגף כזה. אני מכיר את יעקב גנות ויודע שהוא נמצא במשרד כבר בשעה 6 בבוקר. הבעיה היא איך לעשות בקרה ומעקב אחר החלטות כי אחרת יש דברים שמתמסמסים.


מדובר בתקציב ענק והחברים העלו סוגיות מכל הסוגים והבעיות. אנחנו צריכים להיכנס לתוך הישובים, ואתה עושה את זה, במיוחד לרשויות החלשות שלא נותנות דבר לאוכלוסייה וזה לא בגלל שהן לא יודעות אלא כי אין להן כסף ואין להן תקציבים. אני לא צריך לספר לך מה המספרים שאנחנו מכירים אותם מהקיצוצים למיניהם, אבל הכבישים בתוך הישובים – ודיברה רונית תירוש על מספר התאונות בהן מעורבים ילדים ונפגעים – הם עם בורות וכולי. את הסיוע הזה צריך לבדוק מערכתית. כמו שסייעת לפתור את נושא הצמתים, צריך לעזור לאותם ישובים, במיוחד אלה שסובלים שנים רבות ולתת את התמיכה הקטנה הזאת שתפתור להם בעיות. לדעתי מדובר בתקציב קטן. אם שמים את השכבה הזאת, כולם יזכרו אותך וזה חשוב.


אני העליתי את סוגיית נהגי המוניות. לצערנו במדינה הזאת, כשיש כמה חללים וכמה נהרגים כתוצאה מאותם אירועים בהם מעורבים נהגי המוניות, אחר כך העניין נשכח. אני מדבר על מחיצה או על לחצן אזעקה. אנחנו מטפלים בהצעת חוק כזאת ואני מניח שגם אליך מגיעים הריקושטים ואנשים מודעים לכך. צריך לראות כיצד אנחנו עוזרים לאוכלוסייה מתוך דאגה לבטיחות בדרכים.


אני רואה את עצמי נפגע מאור ירוק, עם כל הכבוד לעשייה שלהם. מדובר בשר שעושה, גם שר שמבצע תקציבים וגם שר שהוכיח לנו שהוא מוריד את העקומה, הוא והצוות שלו. הסיסמאות האלה שמושמעות ברדיו, מי שלא יודע את האמת, גורמות לכך שכאילו שר התחבורה נמצא על חבל תלייה ורואים בו את האחראי לכל חלל ולכל נפגע תאונת דרכים. הדברים הדמגוגיים הזולים האלה שעושים – ואני אומר את הדברים גם לפרוטוקול – לא יכול להיות שיפעילו עלינו, על חברי הכנסת, כל מיני מערכות לחצים כדי לעזור להם ומצד שני הם כדי להשיג בשיטה אחרת – במקום לעבוד בשיתוף פעולה עם משרד החקלאות – נוקטים בדרך זאת. הם התחילו עם השר ואני לא יודע להיכן יגיעו. את זה צריך להוריד כי זאת חוצפה.


אני רוצה להמשיך ולקוות שבאמת משרדי ממשלה אחרים ילמדו ממך. אני לא יושב בממשלה אבל תגיד להם שוועדת הכספים – כך אנחנו נגיד לשרים – אמרה שיתחילו ללמוד איך עושים ואיך מבצעים תקציבים ועומדים במשימות. תודה רבה.
היו"ר ציון פיניאן
חברת הכנסת ליה שמטוב.
ליה שמטוב
אדוני השר, גם אני רוצה להצטרף לברכות. אני רוצה להתמקד בכרטיס החכם שצוין כאן ואכן הוא מאוד נוח אבל יחד עם זאת ביקרתי לא מזמן בעיר נשר וכולם יודעים היכן ממוקמת העיר. נפגשתי שם עם האוכלוסייה המבוגרת שמשתמשת מדי יום בתחבורה הציבורית ותמיד קיבלו הנחה של 50 אחוזים במנוי שקנו, אבל היום הם חייבים לקנות את המנוי. מדובר בנשר, צ'ק פוסט וחיפה. גם עם ההנחה שהם מקבלים, עדיין המחיר גבוה יותר מכפי שהם שילמו קודם. זה לא נוח להם כי בנשר עצמה הם משתמשים בזה מדי יום ותחנה אחת הם נוסעים באוטובוס, אבל לצ'ק פוסט ולחיפה, אם הם צריכים להגיע לשם פעם בשנה או פעמיים בשנה, זה לא נוח לאוכלוסייה המבוגרת הזאת.
השר ישראל כץ
אלכס, הם יכולים לעשות מנוי נפרד בתוך נשר? יש אפשרות לעשות הפרדה? מחייבים אותם לרכוש לעוד יעדים.
אלכס לנגר
הבנתי שבגלל המעבר, מדובר ברוב הקווים היום במטרופולין חיפה.
השר ישראל כץ
המעבר היום הוא כרטיס לכל הקווים, אבל נאפשר להם רכישה בתוך נשר.
אלכס לנגר
הבנתי ממנה שזה יותר יקר. אנחנו נבדוק את זה. אני לא מכיר את זה.
ליה שמטוב
הכרטיס הזה עם ההנחה של 50 אחוזים הוא יותר יקר והם לא משתמשים בו.


הנושא השני הוא כביש הסרגל.
יעקב גנות
מטופל.
ליה שמטוב
אתה מרגיש כמו באונייה.
יעקב גנות
זה מטופל. סללו אותו כל כך טוב, שבגלל זרמים תת-קרקעיים הוא שוקע. יש כבר אישור לטיפול.
ליה שמטוב
אני עכשיו נוסעת דרך יוקנעם ועושה סיבוב כדי לא לנסוע בכביש הזה.
יעקב גנות
אם נוסעים 70 קמ"ש, לא קורה כלום.
ליה שמטוב
גם 60.
שי חרמש
גם ב-130 כבר לא קורה כלום.
ליה שמטוב
אני מבקשת לבדוק את הנושא הזה.
יעקב גנות
מטופל.

היו"ר משה גפני שב לנהל את הישיבה
היו"ר משה גפני
תודה. חבר הכנסת זבולון אורלב. אחריו חברת הכנסת פניה קירשנבאום.
זבולון אורלב
תודה רבה. גם אני מבקש לברך את השר ואת המנכ"ל על הפעולות המבורכות.


אני רוצה להעיר רק הערה אחת והיא לגבי החינוך התעבורתי. קיבלתם ירושה לא טובה. בשלהי הקדנציה הקודמת במסגרת הקיצוצים ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, קוצץ תקציב וכתוצאה מזה נפגע החינוך התעבורתי. לא נברתי בתקציב 2011-2012 אבל אם הבנתי נכון מידיעה שקיבלתי, גם שם יש קיצוץ. אני מקווה שאין מחלוקת שאחד היסודות החשובים למניעת תאונות דרכים היא חינוך הדור הצעיר לחינוך תעבורתי. אני מברך מאוד על כל הכבישים שהם דבר חשוב – ואני לא מדבר בציניות אלא ברצינות – ועל התשתיות שהן דבר מאוד חיוני, אבל מרכיב עוד יותר חיוני הוא ההתנהגות האנושית בדרך ואת זה מקבלים בחינוך התעבורתי בכיתות י"א-י"ב. אני מבקש תשובה מאדוני השר. אצלנו אומרים שכל המציל נפש אחת בישראל. בידך, בסוגיה הספציפית הזאת, להציל הרבה מאוד נפשות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חברת הכנסת פניה קירשנבאום. שמעתי שאתמול היה כאן דיון בוועדת המשנה, דיון מאוד רציני וגם יפה.
פניה קירשנבאום
אני מקווה שהוא גם יועיל.


כבוד היושב ראש, חבריי, קודם כל אני רוצה לברך את השר. אני מצטערת על שאיחרתי לישיבה. אנחנו רואים את התוצאות של העבודה שלך ושל המשרד כולו. אני חושבת שאתה הבאת אולי לשיא, אבל אין לי ספק שהמשרד עבד קשה והכין את העבודה, והיום היא בביצוע. אני חושבת שבשנים האחרונות אכן יש התקדמות מאוד גדולה בביצועים של מע"צ ושל כל משרד התחבורה. יש לי הערכה גדולה אליכם.


יש לי שאלה אחת והיא מאוד קצרה. אני הגשתי הצעת חוק בנושא של ביטוח אופנועים ובמושב הקודם הייתה מלחמה קטנה לגבי הביטוח הזה. רציתי לשמוע אם יש לכם, למשרד התחבורה, מדיניות בנושא האופנועים וביטוחם. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. ראש עיריית בית שמש, הרב אבוטבול. אתה קצת איחרת לישיבה, אבל האמת היא שהשר התייחס בהתחלה לכביש 38, אבל מה שאתה הולך להגיד, אני אתך בעניין הזה. רק אל תדבר על דברים אחרים, לא על ש"ס ויהדות התורה וירוחם, אלא דבר רק על כביש 38.
מנחם אליעזר מוזס
גם על כביש 10.
היו"ר משה גפני
כן. אני מתכוון לכבישים של בית שמש.
משה אבוטבול
אני באמת אתאפק ואדבר רק על זה כי לשם כך הגענו לכאן. אני אומר את הדברים בתמצית. השר ישראל כץ שאנחנו מאוד מעריכים אותו, הוא שר מיוחד אבל אנחנו רוצים בסך הכל דבר אחד, שלט גדול עם השם שלך ושל ביבי, כמו שיש בהרבה מקומות בארץ, שורה אחת בתוך הצעת התקציב.
ציון פיניאן
אני מבקש שזה יירשם בפרוטוקול, השלט הגדול.
משה אבוטבול
כן. אין לי בעיה. שורה אחת בתוך החוברת היפה הזאת, כמו שכביש 40 וכבישים אחרים נמצאים בה. אנחנו לא נמצאים כאן לצערי כשורה אלא אנחנו נמצאים בתוך הכלל.
היו"ר משה גפני
אני מסכים אתך. זה צריך להיות בשורה אבל לא בחוברת.
משה אבוטבול
לא אמירות.
היו"ר משה גפני
הכוונה ביצוע. לא אמירות.
משה אבוטבול
ידידי ישראל, אדוני שר התחבורה, כביש 38 עבר שתי הפקדות בוועדה המחוזית ועכשיו הוא ממתין להפקדה נוספת. אין שום סיבה בעולם שהצוות שלכם לא יתחיל את נושא ההפקעות, את נושא התכנון ואת כל הדברים כדי שנוכל להתקדם. זה רק לגבי כביש 38 וחווינו בכביש הזה כמה תאונות דרכים מהקשות ביותר כאשר שישה אנשים נהרגו רק בקיץ האחרון.


כביש 10 בעצם מאושר כבר מיוני אבל לא מתקדם. כל פעם יש לנו בעיות אחרות.


לסיום. הבאתי לכאן – בגלל שהיה בכביש הזה מרחץ דמים – את האנשים שהנושא הכי קרוב ללבם ואני מדבר על ידידי הממונה על הבנייה וההנדסה, הרב מונטג. אנחנו בונים כעת עוד ארבעים אלף יחידות דיור בעיר ולא יתכן שיוכלו להיכנס לעיר דרך כביש אחד שהוא חד מסלולי. השני הוא ידידי שמוליק גרינברג, שהוא ממונה על התחבורה ומקבל כל שבוע עשרות פניות מהתושבים.


לסיכום אני מאוד מבקש, אם תוכל במסגרת הצעת התקציב להכניס ולרוץ קדימה עם זה. אני מבטיח לך דבר אחד, שאנחנו נקרא את השלט ונזכור אותך.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אתם רוצים להוסיף משהו, מונטג וגרינברג?
השר ישראל כץ
אם זה היה תלוי בי בנושא השילוט, הייתי מוריד מכביש ערד חלק מהשלטים ומביר אותם לכאן.
בנימין משה מונטג
משהו קונקרטי. לגבי כביש 10, יש לי את המכתב מהחברה להנדסה שמטפלת בנושא של מכרז לכביש בו היא מודיעה שהיא לא יכולה להוציא את המכרז למרות שסוכם שהוא יצא בתחילת נובמבר וזאת בגלל חוסר תקציב באומדן של שישה מיליון שקלים.


הבקשה שלנו היא לצאת למכרז ולעשות זאת באופן מיידי. ברגע שיוצאים למכרז, מתברר לפעמים שהאומדן חסר פחות. אנחנו מבקשים לא לעכב בגלל דבר כזה ביצוע של כביש. זה מכתב רשמי שנשלח אלינו והוא בידי.


דבר נוסף. לגבי כביש 38, חלק אחד מהכביש היה מאושר סטטוטורית לצאת למכרז אבל מה שחברת הרכבת – משרד התחבורה דרך הרכבת – הוציאה בעבר והיה קבלן זוכה, בסוף הרכבת החליטה שיש לה סדר עדיפות אחר. מע"צ לקח את זה על עצמו. הבקשה שלנו היא שכרגע יתקצבו באופן מעשי, יהיה בתקציב 2011-2012 תקציב לכביש כי אני מאמין שעד סוף שנת 2011 נוכל כבר לצאת למכרז בפועל.
שמואל גרינברג
בגלל קוצר הזמן, אין מה להוסיף בנושא של כביש 38. אני מסכים עם ראש העיר וידידי משה מונטג. אני מבקש להעלות נושא נוסף ושוחחתי אתך אדוני השר בעניין הזה. הנושא הוא נושא התחבורה הציבורית. יש לנו בעיות רבות בנושא התחבורה הציבורית, לצד הצלחות והתקדמות הדברים. עדיין יש מחסור ומצוקה קשה בנושא התחבורה הציבורית. הפניות שלי לאגף תחבורה ציבורית במשרד התחבורה בינתיים הושבו ריקם ואין התקדמות בדברים.
השר ישראל כץ
אלכס, אתה יודע משהו על הפניות האלה?
שמואל גרינברג
יש תכתובות רבות שמכותבים להן גם אלכס וגם המנכ"ל.
היו"ר משה גפני
תעביר פנייה חדשה.
שמואל גרינברג
במקרה התחבורה העירונית לדוגמה, אנשים נשארים מחוץ לאוטובוסים.
אלכס לנגר
בקשר למה היו הפניות?
שמואל גרינברג
תחבורה ציבורית בעיר בית שמש, עירונית ובין עירונית.
היו"ר משה גפני
אני מציע שתעביר עוד היום פנייה מסודרת לאלכס לנגר עם העתק לשר ולמנכ"ל. אתה יכול להעביר גם העתק אלי. אני מעריך שיטפלו בפנייה כמו שצריך.
מנחם אליעזר מוזס
דרור בא אלי מחר ואני מוכן להעלות את הנושא.
יעקב גנות
מחר בבוקר באותו מקום, אדון דרור יבוא ויפתור את שתי הבעיות.
היו"ר משה גפני
מצוין. הזמנתי את זאב קשש שהוא יושב-ראש איחוד הצלה. עומד לעלות חוק שלנו, של כמה חברי כנסת, בוועדת השרים לחקיקה בעניין של קווי טלפון חירום שיעברו לכמה מקומות. יש את הנושא של המיסוי על יבוא אמבולנס וכל מה שנלווה לזה. זאב קשש הוא יושב ראש איחוד הצלה, והאם אתה יכול לומר את הדברים ממש בקצרה, טלגרפית, כדי שהשר ישמע ואם הוא יוכל גם להשיב.
זאב קשש
בעניין יבוא אמבולנסים. אנחנו היום מפעילים את מערך הכוננים הגדול בישראל של רפואת החירום, רפואה דחופה, ואנחנו מתקשרים לנושא דרך הנושא של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. למרבית תאונות הדרכים אנחנו מגיעים הראשונים עם הציוד הרפואי ומתחילים במתן טיפול. הרשות הלאומית מתקצבת מערך כוננים שמטפלים בתאונות דרכים, אבל משום מה אנחנו כארגון הגדול בישראל לא מקבלים תקצוב של שקל אחד כאשר יש מיליוני שקלים שמוקצים לנושאים האלה. אני מבקש, אם אפשר, לבדוק את הנושא.
היו"ר משה גפני
באיזה סכום מדובר?
זאב קשש
אני יודע על שנת 2008, אז תוקצב נושא הרפואה הדחופה ב-5 מיליון שקלים שקיבל מגן דוד אדום לנקודות הזנקה בכבישים מסוימים וציוד רפואי.
יעקב גנות
יש בסך הכל 8 מיליון שקלים לכל נושא גופי ההצלה. 8 מיליון זה התקציב.
היו"ר משה גפני
מה זה גופי ההצלה? מי אלה גופי ההצלה שמקבלים את זה?
יעקב גנות
מגן דוד אדום, קב"א, בתי חולים, טראומה.
היו"ר משה גפני
לא, הכוננים.
יעקב גנות
אמרתי. יש בסך הכל 8 מיליון וזה כל התקציב.
זאב קשש
אנחנו מבקשים להיכנס לתקציב הזה ונקבל את החלק שלנו מתוך התקציב הזה.
היו"ר משה גפני
בארצות הברית יש כמה גופי הצלה.
זאב קשש
הנושא השני, כפי שהעלה כבוד היושב ראש, זה הנושא של אפשרות לייבא אמבולנסים מחוץ לארץ.
יעקב גנות
אתה מדבר על האמבולנסים המאובזרים.
זאב קשש
מאובזרים. נכון. יש לנו תרומות שאנחנו מקבלים מחוץ לארץ אמבולנסים ואין לנו אפשרות טכנית לייבא אותם כי צריך לשנות את התקנה לגבי זה.
אליעזר ביר
יש לנו כמה תורמים מחוץ לארץ שרוצים לתרום לנו אמבולנסים והם כבר מוכנים ליבוא לארץ, אבל אין לנו אפשרות לייבא אותם כי יש איזשהו חוק מלפני חמישים שנים שמונע מאתנו היום, כארגון הכי גדול בארץ של מתנדבים.
יעקב גנות
האמבולנס מגיע ללא מסים אבל הם רוצים להוסיף כ-80 אלף שקלים פר אמבולנס, שזה למעשה עלות.
אליעזר ביר
היום אנחנו יכולים לקנות אמבולנסים בלי מסים.
יעקב גנות
זה מה שהסברתי עכשיו לשר.
אליעזר ביר
הבעיה היא לא המסים.
יהודה סקר
תודה אדוני השר, תודה למנכ"ל, תודה אדוני היושב ראש. בירושלים הולכת להיות רכבת קלה ואני צופה קטסטרופה. אני אישית לפני 44 שנים בצבא, תאונת דרכים עם חמישה הרוגים. אדוני השר ואדוני המנכ"ל, תהיו מודעים שהתלמידים וההורים והרבה תושבים כאן בירושלים לא יודעים מהי רכבת קלה. חייבים יותר הסברה בבתי הספר, במינהלים הקהילתיים, כדי שהם ידעו.


בנושא החינוך התעבורתי, אדוני השר, זה לא יכול להיות שתלמיד שמתגייס לצבא לא יקבל חינוך תעבורתי.
היו"ר משה גפני
העלה את זה חבר הכנסת זבולון אורלב. תודה רבה.


אדוני השר, לפני שאתה משיב, גם אני רוצה להשתתף בדיון ואני אעשה את זה ממש בקצרה. את מה שאתה עושה, את מה שעושה משרד התחבורה היום בכבישים, כולם רואים ואין לגבי העניין הזה ויכוח. היום אני נוסע לטבריה והנסיעה נעשית בקלות. נוסעים למירון, נוסעים בקלות. נסעתי לירוחם והיום זה הרבה יותר קל. הרי גרתי באופקים והנסיעות היו מאוד קשות. היום המצב הוא שבאמת יש שיפור שהמשמעות של זה, כפי שאמרתי בתחילת הדיון, היא משמעות לאומית, חברתית, כלכלית, כל הדברים שנאמרו ואני מאוד משבח אותך אדוני השר בעניין הזה.


חבל שאתה לא יכול לקחת שני משרדים יחד, גם את משרד התחבורה וגם את משרד החינוך, אבל בסדר.


בדיון הקודם דיברנו על כביש 444, כביש מאלעד לשוהם והארתו. קורות שם תאונות דרכים. לצערנו הרב בזמן שקיימנו את הדיון, באותו שבוע, הייתה תאונה קטלנית ואני מבקש להעלות את העניין הזה. אני מצטרף לחלוטין לדוברי בית שמש. דיברנו על זה כמה פעמים ואתה באמת מדגיש לזה את מלוא תשומת הלב. זאת עיר גדולה ועיר שמאוד מתפתחת. כשאתה נוסע היום בכבישים, ואתה התרגלת לכבישים רחבים, כבישים רב מסלוליים, ופתאום אתה נוסע לבית שמש כאילו אתה נוסע לאיזה מקום זניח. זה דבר נורא. אני זוכר שכל כך הרבה קדנציות אני מעלה את זה בשאילתות לשרי התחבורה לדורותיהם וכל פעם אומרים לי כן, זה נמצא בתקציב ובשנה לאחר מכן, כשאני שואל למה לא התחילו לעבוד, אומרים לי שזה נדחה. באמת, זה דבר שצריך לסיים אותו.


אני מבין שכביש מכבית מטופל. כביש מכבית עם המחלפים החדשים שצריכים להיות שם עם כבישי הרוחב.


אדוני השר, לסיום דבריי, אני מאוד מבקש אם אתה יכול לסדר שלרב מוזס תהיה גישה יותר נוחה למירון.
מנחם אליעזר מוזס
אולי שלוחה של הרכבת לכרמיאל.
היו"ר משה גפני
ישר למירון. בבקשה, אדוני השר.
השר ישראל כץ
תודה. אני מבקש מהמנכ"ל להתייחס לאותן נקודות שהועלו כאן. אני רשמתי ומקסימום אני אזכיר לך תוך כדי הדיבור.
יעקב גנות
אני מתייחס לשאלות, אבל לא לפי הסדר שהועלה כאן.
היו"ר משה גפני
יותר חשוב שיהיו תשובות לכל השאלות שנשאלו כאן ואפילו טלגרפית.
יעקב גנות
אופניים. משרד התחבורה הקצה לשנים הקרובות שלושים מיליון שקלים למסלולי אופניים בתחום העירוני. אנחנו משתתפים בכ-5 מיליון שקלים בפרוייקט של משרד התיירות שהוא בסך הכל כ-100 מיליון שקלים למסלולי אופניים מחוץ לתחום העירוני. בנוסף לזה אנחנו משתתפים בלא מעט כסף לדוגמה בתל אביב, ב-50 אחוזים מעלות פרוייקט אופניים להשכרה.
ניצן הורוביץ
מתי זה יתחיל?
יעקב גנות
גם השנה.
השר ישראל כץ
בתל אביב? זה הסכום לתשתיות.
יצחק זוכמן
אנחנו העברנו 18 מיליון שקלים ומפרסמים מכרז.
יעקב גנות
נתב"ג 2. כפי שאמרתי, למעשה שדה תעופה משלים. קיבלנו תשובה חד משמעית שלילית מצה"ל. נבטים לא תשמש כשדה תעופה חלופי. המקום היחידי שמשרד הביטחון, חיל האוויר, מסכימים עליו הוא או באזור הצפון כאשר שם יש שתי אופציות כרגע ואנחנו בוחנים את האופציה השלישית ומדובר במגידו, אזור יוקנעם והשר ביקש לבחון את האפשרות של הארכת שדה תעופה חיפה. במקום 316 מטרים כדי להגדיל את הטווח וסוג המטוסים, לנסות להיכנס לתחום הים בהמשך להקמת הנמל החדש בחיפה. אלו האפשרויות אותן אנחנו בוחנים. יש לנו כבר מסמך ממשרד הביטחון לגבי שתי האפשרויות שהן יוקנעם ומגידו. הם בוחנים את שתי האפשרויות ביחד אתנו, עם רשות התעופה האזרחית, ואני מקווה שתוך שלושה חודשים נבוא עם בשורה היכן יוקם השדה. זאת תשובה לגבי שדה החירום שבשלב זה יישאר בעובדה. צה"ל לא מוכן – חיל האוויר.
שי חרמש
לא עובדה אלא נבטים.
השר ישראל כץ
לא, יש אלטרנטיבה למקום חירום ויש משלים.
היו"ר משה גפני
חיל האוויר לא מסכים לזה.
יעקב גנות
לא, בצורה חד משמעית. יש מגבלות בטיחות שאנחנו לא יכולים לענות עליהן.


גשר שייח' חוסין, לגבי הסטודנטים. נושא האגרות הם לא בתחום טיפול משרד התחבורה.
השר ישראל כץ
אני אזכיר עוד נושאים שנשאלו. שאל ניצן הורוביץ לגבי הנת"צים, אכיפה בנת"צים ומצלמות.
יעקב גנות
תקצבנו כרגע את שדרות ז'בוטינסקי מרמת גן לכיוון תל אביב. בתל אביב אנחנו מוכנים להקצות כסף לפיקוח על נת"צים, פיקוח אלקטרוני, מפני שאנחנו נשארנו עם כסף שהקצינו לפיקוח על ידי שוטרים בשכר. שוטרים לא היו בסדר העדיפות של המשטרה ואני מבין אותה ואני מסכים אתה. בסופו של דבר אנחנו מקצים כסף והכסף נשאר וחוזר אלינו. מה שסוכם עם אגף התחבורה זה שאנחנו נקצה כסף להקים מערך של מצלמות והמשטרה תפקח ותטפל בנושא האכיפה והגשת הדוחות. זה לא יהיה על ידי העירייה אלא על ידי אגף התנועה.


כביש 6, מהירות וגם לגבי העומסים, נושא אליו התייחסה חברת הכנסת תירוש. בעוד כחודש, עם פתיחת שלושת הנתיבים בכביש 6, אנחנו ניתן מענה יותר טוב לגבי הפקקים. שנית, יש סיכום עם משרד האוצר, כדי לא להגיע לחקיקה, לגבי תקצוב.
השר ישראל כץ
הייתה הצעת חוק של חבר הכנסת אלי אפללו ובתיאום אתו עברנו למסלול של תיאום מול האוצר, אותם שלושים מיליון שקלים, כדי להציב שלטים אלקטרוניים בפתח כביש 6 כדי להתריע על עומס תנועה.
יעקב גנות
זה ייתן יכולת לאזרח לבחור. אם יהיה כתוב שם מהירות ממוצעת 50 קמ"ש, הוא צריך לקחת בחשבון אם הוא מוכן לשלם ולהישאר תקוע בכביש 6 או לנסוע בכביש 1.
היו"ר משה גפני
מתי זה יתבצע?
יעקב גנות
אני מקווה שבמהלך השנה. הקמנו צוות.
היו"ר משה גפני
להנהלת כביש 6, אין אינטרס בכך.
יעקב גנות
אין אינטרס. אני ישבתי גם עם יהודה וילק וגם עם יתר השחקנים. להם יש אינטרס שכמה יותר מכוניות ייכנסו.
שי חרמש
לכלוא כמה שיותר מכוניות בכביש.
היו"ר משה גפני
יש להם אינטרס שייסעו בכביש ואפילו לאט.
יעקב גנות
אנחנו גם נבדוק את האפשרות לדרבן את מע"צ להיטיב את השירות גם שם.


הגדלת מהירות ל-130 קמ"ש. רבותיי, את רומא לא בנו ביום אחד. השר הוביל את המהלך ואישר את העלאת המהירויות, את התאמת המהירות כשזה תלוי בטיב הכבישים. כביש 6 בעצם בנוי או נסלל ל-130 קילומטרים מקסימום. אם אנחנו נעלה את המהירות מעבר למה שרשום היום, 110, אתה מגיע למקסימום ואז כל מהירות נוספת היא למעשה מעבר למהירות תכן של 130 קמ"ש. אני כאיש תנועה, אם השר ישאל אותי, אני אמליץ להשאיר על 110. גם כך אנחנו מוסיפים כ-10 אחוזים, כך שזה 120-125 קילומטרים, אם אנחנו מכיילים את מכשירי האכיפה. אני חושב שזאת מהירות סבירה. 125-130 על כביש 6, עם המשאיות שלנו, זאת מהירות סבירה.


מה כן נעשה. אל תשכחו שבגלל העומסים הקיימים, אנחנו מסבסדים את העברת המשאיות מכביש 2 ללילה, לכביש 6, כדי להוריד עומסים ולהיטיב את מהירות התנועה ביתר כבישי הארץ. זאת ההמלצה שלי לשר.
שי חרמש
בקיצור, יש היתר לנסוע 125.
יעקב גנות
מותר. זה 110 פלוס עוד 10 אחוזים של המשטרה לצורך הכיול.
השר ישראל כץ
מוניות, לחצני מצוקה.
יעקב גנות
מוניות, לחצני מצוקה. רבותיי, הנושא הזה מטופל על ידי המשרד לביטחון פנים במסגרת גוף מנחה כגוף מונחה. אין כרגע חובה להתקין במוניות קירות הפרדה או מחיצות הפרדה לצורך הגנה. אם המשרד לביטחון פנים יגיע למסקנה שבמסגרת ניתוח אירועים של תקיפות נהגי מוניות זה צריך, אנחנו נבדוק ביחד עם משרד האוצר את נושא סיוע בתקצוב התקנת מחיצות. יש כאן בעיות ואני לא בטוח שנהגים יתלהבו מהרעיון.
השר ישראל כץ
חינוך תחבורתי.
יעקב גנות
חינוך תחבורתי. אין פגיעה בשקל אחד. אנחנו התחייבנו, למרות שלפי החוק אנחנו מחויבים לסייע למשרד החינוך, אנחנו לא צמצמנו אפילו לא בשקל אחד למרות הקיצוץ, גם הקיצוץ הגדול שנעשה לפני כשנתיים וגם הפלט. לאחר שהשר יראה את התקציב ויאשר אותו, לפי מה שראיתי, אין קיצוץ אפילו בשקל אחד לעומת מה שהיה בשנים קודמות.
השר ישראל כץ
אני רוצה להבהיר דבר אחד. לפי דרישת שר החינוך, האחריות לחינוך התחבורתי הועברה אליו. האחריות בעצם הועברה אליו.
קריאה
גם התקציב?
היו"ר משה גפני
אני מבקש לא להתערב
השר ישראל כץ
האחריות המיניסטריאלית בנושא הועברה אליו ואנחנו מעורבים בחלק.
יעקב גנות
הסברה בנושא הרכבת הקלה בירושלים. הוקם צוות משותף של תוכנית אב של עיריית ירושלים ורשות הבטיחות ובכוונה הכנסתי לשם את רשות הבטיחות. הצוות הזה הכין תוכנית שתופעל החל מה-1 בינואר. היא תוגבר ותגביר את פעילותה לקראת הפעלת הרכבת, כולל תקצוב של רשות הבטיחות, תוכנית אב ומשרד האוצר לפי הצורך, במידה שנגיע למסקנה למרות שאני שמקווה שלא נגיע, להזדקק לסיוע של משרד האוצר.
מנחם אליעזר מוזס
מה עם גדר לאורך התוואי?
יעקב גנות
לא. אין.
מנחם אליעזר מוזס
הצפי הוא 35 הרוגים בגלל זה. אנחנו הולכים לחיות עם זה?
יעקב גנות
אדוני, חבר הכנסת מוזס, בכל העולם השיטה הזאת מופעלת כפי שתופעל אצלנו.
מנחם אליעזר מוזס
שם רגילים.
השר ישראל כץ
לגבי איחוד הצלה. מיסוי אמבולנסים.
מנחם אליעזר מוזס
כביש 38 וכביש 10.
יעקב גנות
אני חוזר לכביש הסרגל. כביש הסרגל מתוקצב והוא יתוקן. אנחנו מודעים לזה. מע"צ תפסו יוזמה והורידו את המהירות ל-70. צה"ל מיד הציב שם מכמונות מהירות ולמעשה גמר את משכורתם של כל אנשי הקבע, ואני אומר את זה בהלצה. אנחנו מטפלים בנושא החזרת כביש הסרגל לאופטימום.


לגבי האמבולנסים. הנושא של מיסוי ואבזור האמבולנסים אמור להיות מטופל על ידי משרד האוצר. מדובר במיסוי שלא שייך למשרד התחבורה.
אליער ביר
דיברנו על יבוא.
יעקב גנות
על האמבולנסים המיובאים אין מיסוי.
אליעזר ביר
נכון, אין לנו אפשרות לייבא. אין לנו רשות ממכם לייבא.
יעקב גנות
ציוד הצלה מטופל. אני חושב שאתה טועה, אבל אני מוכן לבדוק את זה.
היו"ר משה גפני
אני נכנסתי לעניין הזה. אני חושב שזה חיוני וזה חשוב.
יעקב גנות
אין ויכוח.
היו"ר משה גפני
אם זאת רשות המסים, אני אקיים ישיבה עם רשות המסים ועם ארגוני ההצלה. הטענה שלהם היא שמשרד התחבורה לא נותן רשיון יבוא של אמבולנסים. יש להם תורמים ואתם צריכים לתת רשיון, אבל אתם לא נותנים אותו. תבדקו את זה.
יעקב גנות
ישבתי ארבע ישיבות כולל עם משי זהב ואם אתה רוצה עוד שמות, אני אתן לך את השמות.
היו"ר משה גפני
לא, לא שמות. אני מדבר על העיקרון.
יעקב גנות
לא דובר אפילו לא פעם אחת בנושא מיסוי האמבולנסים.
היו"ר משה גפני
הנה, יש דברים חדשים בעולם.
יעקב גנות
דובר על האבזור שבתוך האמבולנס ששוויו 80 אלף שקלים.
היו"ר משה גפני
יעקב, אנחנו מבקשים את העזרה שלך. יש בעיה במשרד התחבורה והתברר שהיא לא במשרד התחבורה אלא במשרד אחר. נפנה למשרד אחר.
יעקב גנות
נבדוק מה שקשור בנו.
היו"ר משה גפני
זה לטובת העניין. מדובר כאן בפיקוח נפש.
יעקב גנות
נושא אחרון, יישום ומעקב אחרי החלטות. רבותיי, דיוני סטטוס מתקיימים.
היו"ר משה גפני
זה לא הנושא האחרון.
יעקב גנות
כביש 10, 38, 444.
השר ישראל כץ
לפני הסטטוס, יש לך בנושא איחוד הצלה, נושא של תקצוב כוננים, לכלול גם חלק מהכוננים שלהם.
פניה קירשנבאום
ומדיניות האופנועים.
יעקב גנות
אנחנו נבדוק את נושא הכוננים.
היו"ר משה גפני
בסדר. נחכה לתשובה.
יעקב גנות
בנושא מעקב אחרי החלטות. יש דיוני סטטוס בכל תחום שמשרד התחבורה מטפל ברמה אגפית, ברמה שלי ואצל השר. יש מעקב, דיוני סטטוס דו שבועיים, חודשיים ותלת חודשיים. זאת אומרת, בתפיסת עולם אנחנו עוקבים כדי שלא יבואו בעוד שנה ויאמרו שהבטחתם ולא קיימתם.


עד כאן.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
פניה קירשנבאום
מה לגבי המדיניות לגבי האופנועים?
מנחם אליעזר מוזס
מה עם כביש 38?
היו"ר משה גפני
יעקב, תן תשובה לחברת הכנסת פניה קירשנבאום בקשר לנושא של האופנועים ותענה לרב מוזס ולראש עיריית בית שמש לסגנים שלו לגבי כביש 38 והיכן זה עומד.
השר ישראל כץ
לגבי האופנועים אני אענה. אני אמרתי בזמנו, כאשר דובר על העלאת הביטוח על ידי המפקח על הביטוח, שאני מבחינה תחבורתית לא מוצא צידוק תחבורתי לדבר הזה. כל השאר זה עניין של מיסוי. יכולים להחליט להעלות מיסוי משיקולים כאלה ואחרים של 300 אחוזים ו-400 אחוזים.
פניה קירשנבאום
אתם תומכים בדו גלגלים במקרה הזה? אם החוק הזה יעלה, אני רוצה לדעת שאתם תתמכו בו.
השר ישראל כץ
אין הצדקה תחבורתית. זה לא מה שיפתור את בעיית הסיכון, הנושא של ייקור דמי הביטוח. בהרבה דברים צריך לטפל ובחלקם אנחנו מטפלים. היו גם שאלות של חברי וחברות כנסת בנושא ההחלקות, אנחנו עושים גם פיילוט ועושים דברים אחרים. כל השאר, זה עניין של החלטה לא תחבורתית אלא החלטה שנובעת משיקולים אחרים של משרד האוצר, סבסוד צולב ודברים אחרים. זה לא קשור לכובעי כשר התחבורה.
יצחק זוכמן
כביש 38 הוא כביש בתכנון על ידי החברה הלאומית לדרכים. צפי לסיום התכנון, כולל התהליך הסטטוטורי, הוא ברבעון השני של שנת 2013.
השר ישראל כץ
בעניין הזה אני יכול לומר שעשינו דיון עם אנשי מושב מסילת ציון שהגיעו עם הבעיה שלהם ואנשי החברה הלאומית לדרכים. דווקא התחזית הייתה הרבה יותר אופטימית, של אפשרות להקדים. אגב, מי שמאשר זאת ועדה שכפופה למשרד הפנים, אלה ועדות תכנון. הוא נותן הערכות ואומדנים אבל התחזית שלהם הייתה יותר אופטימית. בכל מקרה, אני רוצה להשלים בעניין הזה. בתוכנית הרב שנתית של החברה הלאומית לדרכים הבאה שמתחילה מהשנה

הקרובה, הכביש הזה כלול. כלומר, יש החלטה שלנו, יש תקציב ומהבחינה הזאת באופן תיאורטי החברה הלאומית לדרכים הייתה יכולה להציב שלט שעומד בקריטריונים של החלטה מתוקצבת לביצוע. כאן הנושא של סיום האישור התכנוני הוא הדבר הקריטי. בתחזית שהם נתנו, זה היה הרבה יותר מוקדם. יש שם עניין של הפקעות, של מושבים, של ישובים, של יתר הדברים. אני ראיתי שהם בנו מתווה. פתרנו גם בעיה אחת מסוימת והם בנו מתווה שיכול דווקא להיות הגיוני ולהיות מאושר. תפעילו את ההשפעה שלכם.
היו"ר משה גפני
אני לא מקבל את התשובה הזאת.
השר ישראל כץ
שמשרד הפנים אחראי?
היו"ר משה גפני
לא, שמשרד הפנים אחראי, כן, זה בסדר, כולם אחראים. אני רק אומר שהיה לי את אותו סיפור עם כביש מכבית ואני לא הייתי יושב ראש ועדת הכספים. נדמה לי שאפילו חבר לא הייתי. אלי גולדשמידט היה יושב ראש הוועדה והיה סיפור עם הכביש הזה כי הוא עבר בהרבה רשויות והיה צריך הפקעות. החליטו שלא עושים את כביש מכבית. ביקשתי מאלי גולדשמידט, הוא עצר תקציבים של משרדים.
השר ישראל כץ
כאן החליטו שכן עושים.
היו"ר משה גפני
לומר היום שזה יהיה ברבעון השני או השלישי של 2013, זה בעייתי. אם זה משרד הפנים, בוא נעצור.
משה אבוטבול
הובטח לנו מסלול ירוק על ידי השר בביקורו.
היו"ר משה גפני
אבל הוא אומר שזה משרד הפנים.
משה אבוטבול
לא, שם סיימו את זה.
היו"ר משה גפני
מה סיימו?
משה אבוטבול
כבר עברו את הנושא. זה נמצא בהפקדה.
השר ישראל כץ
אני רוצה להבהיר את הדברים. ראשית, אנחנו נגיד כאן רק אמת וכל פקיד שידווח וכל עובד, הוא אומר אמת לפי ההתרשמות שיש לו והוא לא יגיד נתון לא נכון. שיהיה ברור. התקצוב הוא בתוך התוכנית הרב שנתית. אני, כשהגעתי לפגישה בתחילת הקדנציה, היה מצב שלא מקדמים תכנון ואני קיבלתי החלטה לקדם את התכנון ומאז התכנון אכן מתקדם, כולל תקצוב לקידום התכנון, כולל ההפקעות, כולל כל מה שנדרש. יש אור ירוק לדברים. תוך כדי דיון בנושא, יש דוח מבקר מדינה שקובע בצורה חדה שאסור לבצע פעולות כמו הפקעות עד שאין אישור תכנוני. אגב, יש בזה גם הגיון. אתה מפקיע בדבר שבסוף לא יאושר או יפגע בסביבה. לכן כרגע זאת מקשה אחת וזאת מקשה שמקודמת על ידינו במלוא התנופה.


אני התלוויתי גם לשר הפנים בביקור בבית שמש והוא הבטיח מסלול ירוק והוא דיבר והנחה את אנשיו להעלות את זה לראש סדר העדיפויות וזה הכיוון שצריך לרכז בו מאמץ גם על ידיכם וגם על ידינו. אנחנו מרכזים מאמץ. לא יעשו את ההפרדה לחוד, ואמרתי את זה ואני חוזר ואומר את זה משום שאין הגיון תחבורתי לעשות הפרדה שלא במסגרת הכביש כולו. אלה דברי האמת ואלה הדברים. בסך הכל זה מתקדם ואנחנו לוחצים. כל מי שפונה, אני מזמן אלי דיון בעניין, כל מושב, כל גורם שאני חושב שאפשר לפתור בעיה ולקדם. המנכ"ל וכל הצוות מטפל בדבר הזה, ומה שנשאר כרגע זה להקדים את האישור התכנוני.
יעקב גנות
בהתחלה התוכנית הייתה 60 מיליון שקלים.
השר ישראל כץ
אתה מדבר על כביש 10.
יעקב גנות
כן. 60 מיליון שקלים. חיכינו חודשים רבים עד שבדקנו את זה וכל מיני דרישות נוספות, ופתאום הסכום עלה ל-80 מיליון שקלים.
השר ישראל כץ
הייתה בעיה מוקדמת שמשרד השיכון לא העביר את חלקו ב-60 מיליון.
יעקב גנות
את זה התחלתי לומר עכשיו. עד שמשרד השיכון הסכים כבר לתת את ה-30 מיליון שקלים, עכשיו זה עלה ל-80 מיליון שקלים בגלל כל מיני דרישות לעוד כל מיני תוספות שהמתכננים והסובבים לחצו עליהם. פנו אלי ואמרתי שאנחנו רוצים להתכנס ל-60. אני שומע עכשיו שרוצים 66 ואנחנו נפתור את הבעיה.
השר ישראל כץ
שני הכבישים יבוצעו.
היו"ר משה גפני
אדוני השר, רבותיי, אני לא מקבל את התשובה הזאת לגבי הנושא של כביש 38.
השר ישראל כץ
באיזה מובן אתה לא מקבל?
היו"ר משה גפני
אני הולך להגיד.
השר ישראל כץ
האם יש לך פתרון יותר מהיר?
היו"ר משה גפני
אני הולך להגיד. אני לא מקבל את התשובה הזאת. אני יודע את מה שאתה אדוני השר עשית מבחינת העניין הזה. אני חושב שעשית את המקסימום שאתה יכול לעשות. אני חושב שיש כאן בעיה מערכתית. אני מתכוון לכנס ישיבה של שלושת המנכ"לים. יכול להיות שאני אעשה את הדיון כאן בוועדה. מנכ"ל משרד השיכון, מנכ"ל משרד הפנים, מנכ"ל משרד התחבורה. צריך לשים את הדברים על השולחן. אם יתברר שזה כוח עליון ואין מה לעשות נגד זה, אז אין מה לעשות נגד זה. אנחנו משחקים בחיי אדם. אין לי טענה למשרד התחבורה. אני מתכוון לכנס ישיבה. אני לא בטוח שאני אספיק לעשות את זה לפני אישור התקציב אבל אני לא מתכוון להרפות מהעניין.
ניצן הורוביץ
מה לגבי תחנה במבשרת?
היו"ר משה גפני
אתה מדבר על הרכבת? לא עניתם.
השר ישראל כץ
אני יכול לענות. זאת תוכנית שאושרה עוד טרם זמני. זאת תוכנית שכבר מאושרת לחלוטין והיא מבוצעת אחרי עיכוב. ההגיון והאישור במתכונת הזאת היה בהגדרה רכבת מהירה לירושלים ובמילה מהירה טמונה התשובה לעניין הזה. תחנה נוספת זה כבר דבר פחות מהיר. אלה החלטות שכבר היו ואושרו מבחינה תכנונית. כלומר, יש כאן מצב נתון שיש לך דבר תכנוני מאושר ואתה רוצה לבנות אותו, אתה עוצר את הכל.
אלכס לנגר
זה מתוכנן כרכבת מהירה. לייצר עכשיו רכבת נוספת שתתחיל לעצור בתחנות, אין קיבולת למסילה וצריך לעשות תוכנית תב"עית לזה. זה אומר שנים.
השר ישראל כץ
הנושא התב"עי, נגיד היו משתכנעים, זה לדחות בשנים את כל הביצוע. זאת המשמעות. לכן זה אפילו לא משאיר פתח לשיקול דעת.
היו"ר משה גפני
אמרתי שעוד נקיים דיונים בעניין הזה. דרך אגב, חז"ל אומרים אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים. יכול להיות פתאום שינוי בתב"ע.
מנחם אליעזר מוזס
אני רוצה שיקרא גם את המכתב שלי.
היו"ר משה גפני
הוא יקרא, אבל לא עכשיו.


יעקב, אני מבקש את הנושא של התקציב של רשות הלאומית. אם אתה מוצא גם דבר נוסף, אנחנו נקיים דיון בעניין. מתקיימת ישיבה בלשכתו של חבר הכנסת מוזס מחר בבוקר אליה יבוא דרור גנון ואז אפשר יהיה לפתור עוד בעיות.


אדוני השר, אני רוצה לשבח אותך על העבודה שלך. אני רוצה גם לשבח אותך, גם על ההתנהלות הפוליטית שלך, הציבורית, כשר, כשר בממשלה. לא רבים מהשרים זוכים לשבחים כאלה ממני, לא רבים מהשרים גם יש להם את ההגיון לנסות ולהוריד את גובה הלהבות בחברה הישראלית ולא כולם יודעים לעשות את זה. אם אנחנו מדברים על הנושא הזה, עכשיו זאת ההזדמנות להודות לך ואני מודה למנכ"ל ולאנשי משרד התחבורה כי באמת יש שיפור עצום בשירות לאזרח כפי שהצגתם את זה.
תודה רבה. הישיבה נעולה.
הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים