ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/11/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
8
ועדת הכספים

16.11.2010


הכנסת השמונה עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ט' בכסלו התשע"א (16 בנובמבר 2010), שעה 12:15
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן
מוזמנים
לילי פינטוך

יעקב ברקאי, אגף התקציבים, משרד האוצר

יונתן בר סימן טוב, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאלה פרתם

אנסטסיה סורוקינה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אושרה רודב, אגף התקציבים, משרד האוצר

עמית סדן, אגף התקציבים, משרד האוצר

נועם שטרן, אגף התקציבים, משרד האוצר

מיכה פרלמן, רפרנט תחבורה, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ

שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.

פנייה לוועדה מספר 606 – רשויות מקומיות
יונתן בר סימן טוב
הפנייה התקציבית נועדה לאפשר תקצוב 14 מיליון שקלים עבור הרשות לפיתוח ירושלים, 8 מיליון שקלים עבור אבטחת ראשי רשויות ושינויים פנימיים נוספים לבקשת המשרד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 606 – אושרה פה אחד
אמנון כהן
כמה ראשי רשויות מאובטחים היום?
יונתן בר סימן טוב
לפי דעתי עשרים.
לילי פינטוך
זה משתנה.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 609 – משרד התחבורה
מיכה פרלמן
הפנייה נועדה לתקצב את מינהלת התחבורה הציבורית כדי לתת לה את מסגרת התקציב בהתאם לצורך שנוצר בפועל.
היו"ר משה גפני
מה הולכים לעשות עם ה-6 מיליון שקלים?
מיכה פרלמן
הם מיועדים לכמה פעולות. גם להשלמת הבקרה להסכמים שיש לנו עם מפעילי התחבורה הציבורית כמו הסכם עם אגד שנחתם לפני כחצי שנה, גם כדי להמשיך את התכנון לאשכולות התחבורה הציבורית שיוצאים לתחרות במשך השנה הקרובה. הרבה עבודה שנוספה.
היו"ר משה גפני
זה בעיקר אגד.
מיכה פרלמן
לא. הבקרה הנוספת היא בעיקר אגד כי הם עושים בקרה אבל כאן אנחנו מרחיבים את הבקרה.
היו"ר משה גפני
הכסף עובר לחברת אגד?
מיכה פרלמן
לא. מה פתאום? מינהלת התחבורה הציבורית שבהתקשרות עם משרד התחבורה, היא מנהלת עבורה כל מיני פעולות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 609 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 613 – רשות האכיפה והגבייה, משרד המשפטים
אושרה רודב
הפנייה נועדה להגדלת תקציב ההוצאה המותנית של רשות האכיפה והגבייה בסך של 5.4 מיליוני שקלים בגין גידול בפעילות הגבייה והתפעול של המשרד.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 613 – אושרה פה אחד

פניות מספר 617 ו-618 – מימון מפלגות
עמית סדן
הפנייה נועדה להעברת כ-4.3 מיליון שקלים במזומן עבור פעילות של מדור תשלומים, פעילות מטה הרשות ורכישת טפסים וציוד להנפקת דרכונים וזאת בהתאם לבקשת הרשות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 617 ו-618 – אושרו פה אחד

פניות מספר 619, 622, 628, 629 -
אושרה רודב
הפנייה נועדה לתקצב את הנהלת בתי המשפט בסך של כ-4 מיליוני שקלים בהתאם לפירוט הבא: כ-3.5 מיליון שקלים בהתאם להסכם עם עובדי המינהל, עובדי בתי המשפט.
אמנון כהן
אלה לא הפרקליטים ששובתים היום.
אושרה רודב
אלה לא הפרקליטים.
היו"ר משה גפני
אלה הקלדניות?
אושרה רודב
לא הקלדניות. אלה עובדי המינהל בבתי המשפט. זה בא בעקבות הסכם.


עוד 500 אלף שקלים מהמשרד לביטחון פנים בהתאם לסיכום בנושא שחרור עצירים בערובה בבתי משפט, ושינויים פנימיים בהתאם לסדרי העדיפויות של המשרד.
היו"ר משה גפני
איך מגיע לכאן משרד ראש הממשלה? נותנים לו 34 אלף שקלים. מעבירים למשרד לפיתוח הנגב והגליל. מה זה?
אושרה רודב
איפה רואה את זה היושב ראש?
היו"ר משה גפני
הוסיפו 34 אלף שקלים. הנה, כתוב, למשרד הנגב והגליל. למה הם צריכים את המשרה הזאת במשרד הנגב והגליל? זה לתקשורת?


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 619, 622, 628, 629 – אושרו פה אחד
אמנון כהן
אנחנו בעד הנגב והגליל.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 638 ו-639 – משרד הביטחון
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתגבר תקציב של מתפ"ש בסך מיליון וחצי שקלים עבור התאמות הנדרשות למיגון המטה בעזה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 638 ו-639 – אושרו פה אחד

פניות מספר 640 עד 642 –
נועם שטרן
הפנייה נועדה לתקצב 8.7 מיליון שקלים למכון היצוא בהתאם להסכמות עסקת החבילה במשק בשנים 2009-2010 ומיליון וחצי שקלים לקרן הלוואות לנשים ממגזר המיעוטים בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 640 עד 642 – אושרו פה אחד

פניות מספר 647 ו-650 – משרד הביטחון
אנסטסיה סורוקינה
הפנייה נועדה לתקצב את חלקו של משרד הביטחון בסך 7 מיליון שקלים בתקציב של פיקוד העורף עבור מיגון הניוד.
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני רוצה לומר לכם שאנחנו עיכבנו את הפניות של משרד הביטחון מכיוון שבמיגון הניוד, בניגוד למה שהיה בשנה שעברה שהעבירו ממשרד האוצר, לטענת קצין התקציבים של משרד הביטחון, האוצר נתן את חלקו, גם של משרד הביטחון. אני דיברתי עם משרד האוצר והתברר שהאמת היא אי שם באמצע. על כל פנים, אני דרשתי שיביאו את ההשלמה לאחר שאישרנו את ה-15 מיליון שקלים של מיגון הניוד שהביא משרד האוצר.
אמנון כהן
זאת השלמה?
היו"ר משה גפני
זאת השלמה של 7 מיליון שקלים של משרד הביטחון. משרד הביטחון מעביר. אני חושב שזאת פעם ראשונה שהוא מעביר.
אנסטסיה סורוקינה
הוא כבר העביר.
אמנון כהן
בעקבות העבודה המאומצת של ועדת הכספים ויושב ראש הוועדה וחבריה.
ציון פיניאן
משרד הביטחון סוף כל סוף מאשר ביהודה ושומרון.
היו"ר משה גפני
כן. אני מברך על הפנייה הזאת מכיוון שאנחנו מדברים ממש בפיקוח נפש. מדובר על ילדים שנוסעים לבתי הספר ואם אין את מיגון הניוד, עלול לקרות משהו. אני שמח על ההעברה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 647 ו-650 – אושרו פה אחד


ירח, 7 מיליון שקלים למיגון הניוד שמשרד הביטחון נותן בעקבות פעילות הוועדה. בעקבות כך אני מסיר את הרביזיה, ואני מבקש שגם אתה תסיר, אם אתה יכול.
אמנון כהן
על מה הייתה הרביזיה שלי?
היו"ר משה גפני
על משרד הביטחון.
טמיר כהן
168 מיליון.
היו"ר משה גפני
168 מיליון, העברה של משרד הביטחון.
אמנון כהן
אם זה טופל, תעביר לרותם פלג את תודתי.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 521 ו-522 – בעקבות העברה של מיגון הניוד, הסרנו את הרביזיה ולכן זה מאושר ועכשיו יש פנייה נוספת של משרד הביטחון.
טמיר כהן
שהתקיים עליה דיון.
היו"ר משה גפני
פנייה מספר 9001523 –

זה היה קיצוץ פלט, בהסכמת המשרדים. היה על זה דיון.
אמנון כהן
כן, עברנו על זה. אני זוכר.
היו"ר משה גפני
אתה רוצה לעכב?
אמנון כהן
יש הרבה שאלות.
היו"ר משה גפני
בסדר. נשים את זה בסדר היום בשבוע הבא.
אמנון כהן
אני רוצה ללמוד את הנושא. זאת חבילה גדולה מאוד.
היו"ר משה גפני
כמה זה דחוף?
יעקב ברקאי
זה דחוף. אם תהיה מחר ישיבה לוועדה המשותפת, זה צריך לבוא מחר בפני הוועדה המשותפת.
היו"ר משה גפני
אבל אין ועדה משותפת מחר. אין יושב ראש. הישיבה נדחתה.
יעקב ברקאי
זה דחוף.
היו"ר משה גפני
אבל אין ישיבת ועדה. לא איכפת לי להצביע, אבל אני רוצה לעשות את זה מסודר. זה קיצוץ פלט. זה לא בהעברות רגילות. מנהל הוועדה בישיבה הקודמת שם את זה בסדר היום. אם זה מאוד דחוף, אני אצביע, אבל אין יושב ראש לוועדה המשותפת.
יעקב ברקאי
אני הבנתי ממשרד ראש הממשלה שזה דחוף.
היו"ר משה גפני
בוא נסכם שאני מביא את זה בשבוע הבא. אם ימונה יושב ראש לוועדת חוץ וביטחון ותתכנס הוועדה המשותפת, יום קודם אני שם את זה בסדר היום.
אמנון כהן
בסדר. כל יום חמישי אנחנו מתכנסים, כך שאין בעיה.
היו"ר משה גפני
אני רוצה להיות מסודר.


יש עוד העברות?
טמיר כהן
לא. סיימנו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:25

קוד המקור של הנתונים