ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 14/11/2010

פרק א' (מטרה), סעיף 1 להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
7
ועדת הכספים

14.11.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 516

מישיבת ועדת הכספים

יום ראשון, ז' בכסלו התשע"א (14 בנובמבר 2010), שעה 10:00
סדר היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 –
פרק א'
מטרת החוק, סעיף 1 - מטרה
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני - היו"ר

יעקב אדרי

זבולון אורלב

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום

כרמל שאמה
מוזמנים
עו"ד תמים עבדאלחלים, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

עו"ד שלומית ארליך, משרד המשפטים

חזקיה ישראל, התאחדות התעשיינים
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 –
פרק א'
מטרת החוק, סעיף 1 - מטרה
היו"ר משה גפני
אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.


נציג האוצר כאן?
תמים עבדאלחלים
כן.
היו"ר משה גפני
אתה עומד להציג את שני החוקים?
תמים עבדאלחלים
את מטרת החוק. לגבי חוק עידוד השקעות הון, יצטרף צוות אחר. גם המנכ"ל יהיה כאן.
היו"ר משה גפני
אני חוזר ואומר שאני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו מתחילים את הדיונים בהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011-2012, תיקוני חקיקה, התשע"א-2010.


אני מבקש לומר לחברי הוועדה ובעצם אני גם אומר לממשלה שאני חושב שזה חסר תקדים, המצב הזה שבו ועדת הכספים מקבלת לפרק זמן כל כך קצר כל כך הרבה חוקים. אני לא זוכר שהיה מקרה כזה. אני זוכר שהיו מקרים של יותר חוקים שהיו בוועדה, אבל היה יותר זמן. אני זוכר שהיה פחות זמן, אבל פחות חוקים. יש כאן כמה רפורמות גדולות שאנחנו צריכים לדון בהן. יש כמה נושאים שיעוררו מחלוקת לא פשוטה.


אני מודיע שאני לא מתכוון לוותר כהוא זה על עומק הדיונים. לא תהיה חקיקה חפוזה בשום מקרה ובשום צורה. לא יהיה מצב שבגלל שאנחנו בלחץ של זמן, אז אנחנו נעשה דברים מהר כדרכה של ועדת הכספים, כפי שנהגנו במשך כל התקופה הזאת אלא אנחנו נעשה חקיקה שהיא חקיקה ראויה. אני כמובן לא אאפשר סתם דיונים שיהיו דיוני פיליבסטר או סתם נאומים ציוניים שאינם קשורים לחוק או לסעיפים עליהם מדברים, אבל הדיונים יהיו דיונים מעמיקים ורציניים.

אגב, אני יכול גם לומר את מה שכולכם יודעים, שלא במסגרת חוק ההסדרים - מכאן ואילך נקרא לזה חוק ההסדרים ולא נאמר את כל המלים היפות שמתלוות לעניין הזה כי זה חוק הסדרים – אנחנו עשינו רפורמות גדולות שלא במסגרת חוק ההסדרים. אנחנו העברנו את החוק של רכישה לצורכי ציבור, שזאת הייתה רפורמה מאוד גדולה וציון גם עסק בזה בדיונים מפורטים ולאחר מכן אנחנו גם אישרנו את החוק ואת התקנות, וזאת הייתה רפורמה גדולה. אישרנו את חוק בנק ישראל שהיה חוק רחב מאוד ורציני מאוד, ועשינו את זה שלא במסגרת חוק ההסדרים. אישרנו את האכיפה המינהלית, חוק שהוא גדול יותר מחוק ההסדרים, רפורמה ענקית אותה אישרנו. היא עדיין לא אושרה במליאה מכיוון שהניסוח עוד דורש הרבה זמן. היו עוד חוקים רבים שאישרנו אותם שלא במסגרת חוק ההסדרים.


בחוק ההתייעלות הקודם דנו בכל מה שהיה בחוק ההתייעלות ולא אושר עד ה-31 בדצמבר, כולל חוק מצחיק שהיה בחוק ההתייעלות שגם דנו בו, החוק על בית החולים או דחיית ביצוע החוק על בית החולים באשדוד שהיה גם בחוק ההתייעלות הכלכלית ועבר אלינו. דנתי בו, הבאתי אותו לדיון והתברר שמאז שזה אושר בקריאה ראשונה בחוק ההתייעלות הכלכלית ועד שזה הגיע לדיון בוועדה, הממשלה כבר שינתה את עמדתה וקיבלה החלטה שהיא כן בונה בית חולים באשדוד אבל בינתיים התברר לנו שלא בונים. זאת אומרת, זה עובר הרבה גלגולים. אגב, יש הרבה חוקים שמגיעים בחוק ההתייעלות הכלכלית ומתברר במהלך הדיונים בוועדת הכספים שיש מחלוקת בין משרדי הממשלה, כמו שהיה בדיווח המקוון. בנושא הזה קיימנו דיון בפברואר, אבל התברר שיש מחלוקת בין משרדי הממשלה ולא יכולים להגיע לנוסח מוסכם כדי שאנחנו נדון עליו, אבל בסופו של דבר כתוצאה מדיונים שקיימנו כאן, הממשלה הייתה צריכה להסתדר ואישרנו את הדיווח המקוון. הוא הגיע בשלושה וחצי משפטים לוועדת הכספים בחוק ההתייעלות והוא יצא מכאן למליאה עם שלושה וחצי עמודים.


אני מבקש לומר באופן חד משמעי שלא יהיה דיון שיהיה דיון לא רציני רק בגלל שהזמן לוחץ. אני כמובן אבוא בדברים גם עם האוצר. אני לא רוצה ללכת נגד הממשלה ולא ללכת נגד משרד האוצר אלא אני רוצה להגיע אתם להסכמות. אם אכן נראה שיש חוקים שמצריכים דיון הרבה יותר רחב כדי להעביר אותו לינואר, לפצל אותו מחוק ההסדרים. לא בכל דבר אנחנו נצטרך להסכים, אבל אני כמובן אעשה בעזרת השם את הכל בהידברות וכך אני מקווה לסיים את הדיון בחוק הזה.


אני פונה לחברי ועדת הכספים. אנחנו נמצאים בסדר יום עמוס, שלושה שבועות של דיונים אינטנסיביים. אני לא רוצה להגיע לדיונים ליליים כפי שהיה כאן פעם כאשר לפנות בוקר דנים ואוכלים פלאפל. אני לא אוהב את זה ולא אהבתי את זה אז.
פניה קירשנבאום
פלאפל אתה לא אוהב?
היו"ר משה גפני
את הפלאפל כן, אבל לאכול אותו ביום ולא בלילה. אפשר לקיים את הדיונים ביום וצריך לעשות אותם באופן מסודר. אפשר להגיע לתוצאות טובות. גם היה בפעם הקודמת. אנחנו לא קיימנו דיונים ליליים אבל הצלחנו פחות או יותר לסדר את הדברים שהיה צריך לסדר, ואפילו את המע"מ על פירות וירקות הצלחנו להוציא.


דבר נוסף שאני מבקש לומר לפני שאנחנו מתחילים. יש את ההמלצות של ועדת ששינסקי על הנושא של תמלוגי הגז. אני מעריך שבסופו של דבר, היות שמדובר במיסוי ומדובר בתמלוגים, זה יגיע לוועדת הכספים לאחר שתהיינה המלצות סופיות של ועדת ששינסקי ולאחר שהממשלה תדון בעניין הזה. זה יצטרך להגיע לכאן לוועדה כדי לאשר את המיסוי או את התמלוגים או כל החלטה שתתקבל ואני מבקש לומר שוב את דעתי בעניין הזה.


אני בדעה שמה שהקדוש ברוך הוא נתן במשאבי הטבע, במחצבים, בגז, בנפט, שייך לאזרחי המדינה. הקדוש ברוך הוא נתן את זה לנו ואנחנו האזרחים צריכים לקבל את זה. זה נכון שצריך להתחשב באלה שעשו גם את המחקר וגם את העבודות כדי להגיע לתוצאות הללו, ולכן אני חושב, אם אני מבין נכון, התוצאות בהן עד שלא תהיה כרייה או עד לא יימצאו 150 או אפילו 230 אחוזים, זאת אומרת שאנחנו מדברים על כך שיועברו התמלוגים למדינה רק בעוד 13 או 15 שנים, אני חושב שההמלצות האלה, כפי שמתפרסמות כרגע, הן המלצות נכונות. ועדת הכספים בעיקרון, הוועדה הנוכחית, היא ועדה חברתית ואני מעריך שהיא תלך לכיוון הזה. כבר בתפקידי כיושב ראש ועדת הפנים העברתי את החוק של חופי הים התיכון.
יעקב אדרי
בוא נקיים על זה דיון. אתה כבר נכנס לעניין, בוא נקיים דיון.
היו"ר משה גפני
לא, אני לא יכול.
יעקב אדרי
אז לשם מה הנאום?
אמנון כהן
זכותו. הוא יושב ראש הוועדה.
יעקב אדרי
זכותו המלאה, אבל הוא אמר שהוא דוחה את זה לסוף.
אמנון כהן
לא דנים בזה. הוא לא משאיר את זה לסוף היום.
יעקב אדרי
לא לסוף היום אלא לסוף הדיונים. הבנתי נכון.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אדרי, אני חוזר ואומר. אמרתי שלא נמצא על סדר יומה של ועדת הכספים הנושא של דוח ועדת ששינסקי, לא בחוק ההתייעלות הכלכלית ולא בכל פורום אחר. אמרתי את דעתי כפי שאמרתי אותה בעבר ואני אומר אותה גם היום. אני אומר שככל הנראה הנושא הזה – לא בחוק ההתייעלות – יגיע לכאן. חוק ההתייעלות עובר לוועדת הכלכלה. המיסוי והתמלוגים ככל הנראה יבואו לכאן.
אמנון כהן
כשיבוא, נדון.
היו"ר משה גפני
לא קשור לחוק ההתייעלות. על חוק ההתייעלות אמרתי שנקיים דיון רציני, ענייני, מעמיק, בלי ברברת אבל לגופו של עניין. מה שלא נספיק עד ה-31 בדצמבר, אנחנו נפצל ונעביר לינואר. אמרתי את דעתי כיוון שהדוח של ועדת ששינסקי התפרסם בסוף השבוע שעבר. אני מעריך שזאת תהיה דעתם של רוב חברי הוועדה, אבל כשזה יגיע לדיון, כל אחד יביע את דעתו.
אמנון כהן
זה עדיין לא הדוח אלא טיוטת הדוח.
היו"ר משה גפני
נכון. בסדר. אמרתי את הרעיון.
פניה קירשנבאום
צריך קודם את אישור הממשלה.
היו"ר משה גפני
אמרתי את דעתי. אמרתי שכאשר הייתי יושב ראש ועדת הפנים העברתי את חוק חופי הים התיכון וטענתי גם אז שזה משאב טבע שהקדוש ברוך הוא נתן לאזרחי ישראל ולא לבנות על זה, על קו החוף, עסקי נדל"ן כי אלה שבונים את עסקי הנדל"ן הם יכולים לנסוע לריביירה אבל לתושבים בשכונת התקווה אין חוף אחר אלא רק מה שהקדוש ברוך הוא נתן להם. זאת עמדתי והיא עמדה עקרונית. כאשר יגיע באופן מעשי הדיון הזה, אנחנו נדון.


עכשיו אנחנו מתחילים את הדיון בחוק המדיניות הכלכלית, פרק א', מטרה.
שגית אפיק
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010
פרק א'
מטרת החוק

1.
מטרה

חוק זה בא לתקן חוקים שונים, לטל חוקים ולקבוע הוראות נוספות במטרה להביא לצמיחה כלכלית, באמצעות ניצול יתרונותיו היחסיים של המשק הישראלי ובשים לב לאתגרים העומדים בפניו, תוך הגברת התעסוקה וצמצום פערים כלכליים-חברתיים ובמטרה לעמוד בתקרת הגירעון ובמגבלת ההוצאה הממשלתית לכל אחת משנות התקציב 2011 ו-2012, הכל בהתאם ליעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות התקציב האמורות.
היו"ר משה גפני
יש הערות על מטרות החוק? אין הערות. אנחנו עוברים לפרק הבא. אגב, המלים האלה "תוך הגברת התעסוקה וצמצום פערים כלכליים-חברתיים" אלה דווקא מלים מאוד טובות שאני אוהב אותן.
יעקב אדרי
בפועל זה הפוך.
היו"ר משה גפני
לא. כאשר נגיע לחוקים, אנחנו ניצמד למלים האלה.
יעקב אדרי
תמשיך את המסר שלך.
היו"ר משה גפני
כשיגיע למשל החוק על הקצבאות, אנחנו נשתמש במלים האלה.
פניה קירשנבאום
גם בחוק הזה עצמו אפשר להיצמד למלים האלה.
היו"ר משה גפני
בסדר.
זבולון אורלב
אם אפשר להוסיף לא רק צמצום פערים אלא גם הקטנת העוני. יש שלושה נושאים. האחד, הגברת התעסוקה, השני, צמצום העוני והשלישי הוא צמצום הפערים.
היו"ר משה גפני
בסדר.
יעקב אדרי
נברך את זבולון שהצטרף אלינו.
זבולון אורלב
תודה רבה.
היו"ר משה גפני
אנחנו רושמים את הערתך כהסתייגות. אנחנו נצביע עליה בעוד ארבעה שבועות בעזרת השם.
זבולון אורלב
אולי הממשלה מסכימה.
היו"ר משה גפני
הממשלה מסכימה להוסיף צמצום העוני?
שגית אפיק
להוסיף לסעיף המטרה.
תמים עבדאלחלים
לא. הממשלה מתנגדת. אנחנו לא מתנגדים לצמצום העוני אבל אנחנו מתנגדים להוספה.
יעקב אדרי
הממשלה מתנגדת לצמצום העוני. זאת הכותרת של היום. בפועל זה כך.
תמים עבדאלחלים
צריך לחכות עד הנקודה אדוני. הממשלה מתנגדת לשינוי המבוקש. אני מאמין שהמטרות המנויות בסעיף המטרה, התוצאה שלהן היא צמצום העוני דה פקטו.
זבולון אורלב
התוצאה שלהן היא לא הגברת התעסוקה ולא צמצום הפערים. אם אתה מדבר על התוצאות, זאת בדיוק אותה תוצאה.
תמים עבדאלחלים
הגברת התעסוקה.
זבולון אורלב
זאת גם תוצאה.
אמנון כהן
הוא מתכוון לומר שאפילו אם אנשים עובדים, הם נשארים עניים.
יעקב אדרי
הממשלה מתנגדת לצמצום העוני. מה לא כל כך ברור?
זבולון אורלב
כבוד היושב ראש, בפני עיוור לא תיתן מכשול. אני לא רוצה לתת מכשול בפני הממשלה כך שמה שיצא מכאן זה שחבר קואליציה מציע לנסח מטרה שעולה בקנה אחד עם מטרות מדיניות הממשלה כפי שמוכרז בכל מקום ומקום לגבי הקטנת העוני. אתה אומר שאתה לא רוצה להכניס את זה בשם הממשלה?
יעקב אדרי
הוא אמר שהממשלה מתנגדת להכניס את זה.
זבולון אורלב
הוא לא יכול לדבר בשם הממשלה.
יעקב אדרי
אני מבין אותו כי במציאות בפועל יש פערים.
זבולון אורלב
אני מציע שתשאל את הממונה עליך.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אורלב, מה שהצעת היא הצעה טובה. אנחנו לא מצביעים על זה עכשיו. אני חושב שזאת הצעה טובה ולכן אני מציע שתתייעץ עם אנשי משרד האוצר, עם הממשלה, כדי לבדוק האם אפשר עד ההצבעה להכניס את זה במטרת החוק.
זבולון אורלב
צמצום הפערים והקטנת העוני.
היו"ר משה גפני
הקטנת העוני. כן, זאת דווקא מטרה ראויה. תודה רבה.
ציון פיניאן
אפילו בנק ישראל הסכים.
היו"ר משה גפני
בדיוק, אבל העוני לא מופיע בבנק ישראל.
ציון פיניאן
לא, לצמצום הפערים החברתיים.
היו"ר משה גפני
תודה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:30

קוד המקור של הנתונים