ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 16/11/2010

הצעות לתיקוני תקנון הכנסת., ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת בפועל שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., פרק ט"ז (שונות), סעיף 68 (משק הגז הטבעי) להצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים