ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/11/2010

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה השניה והשלישית., פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני - 15.11.2010, לפי סעיף 19(א) לתקנון הכנסת., המלצה בדבר מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת., בקשה להעברת הצעת חוק מוועדה לוועדה, הצעה לסדר היום בנושא: הפסקת ההריונות, הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד חינוך), התש"ע-2010, חוק הגנת הסביבה (סמכויות פיקוח ואכיפה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכנסת

15.11.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 124

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, ח' בכסלו תשע"א (15 בנובמבר 2010), שעה 10:30
סדר היום
א. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה),

התשע"א-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית.

ב. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות החוק הבאות:

1. הצעת חוק אכיפה סביבתית (סמכויות פיקוח של המשרד להגנת הסביבה), התשס"ט-2009

(פ/379/18), הצעת חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת.

2. הצעת חוק אכיפה סביבתית, התש"ע-2010 (מ/483).
ג. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עובד חינוך), התש"ע-2010 (פ/2430/18), הצעת

חבר הכנסת זבולון אורלב.
ד. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים

מפני רעידות אדמה) (תיקון – הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק) (פ/2304/18), מוועדת החוקה, חוק

ומשפט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
ה. פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, ח' בכסלו התשע"א, 15

בנובמבר 2010, לפי סעיף 19(א) לתקנון הכנסת.

ו. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "הפסקת הריונות", הצעת חבר הכנסת נסים זאב.

ז. המלצה לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

זאב אלקין

נסים זאב

מנחם אליעזר מוזס

אברהם מיכאלי

דוד רותם
מוזמנים
חה"כ זבולון אורלב

חה"כ דב חנין

חה"כ אורלי לוי אבקסיס

חה"כ אנסטסיה מיכאלי

עו"ד דרורה נחמני-רוט – ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

עו"ד לילך וגנר – ייעוץ וחקיקה פלילי, משרד המשפטים

עו"ד גלעד סממה – יועץ שר המשפטים

עו"ד סהר פינטו – היועץ המשפטי של סיעת קדימה

עו"ד גלעד קרן – היועץ המשפטי של ועדת הפנים והגנת הסביבה, הכנסת

שמעון מלכה – דובר ועדת הכנסת

אלינור ימין – מנהלת לשכת מזכירת הכנסת

רונית חייקין – מנהלת סיעת מרצ
מזכירת הכנסת
ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
עו"ד ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
א. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה),

התשע"א-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת. הנושא הראשון על סדר-היום הוא בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה), התשע"א-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית. בבקשה.
דרורה נחמני-רוט
מדובר בתיקון שבא להחליף הוראת שעה שמזה כעשר שנים נמצאת בתוך החוק, היא גרמה להרבה קשיים. הפתרון בעצם מוצע בתוך הצעת החוק הנוכחית.


הצעת החוק הנוכחית באה להסדיר את חלוקת התפקידים בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית, לא בדרך של חלוקה לפשע ועוון אלא בדרך של חלוקה לפי יכולות כל אחת מיחידות התביעה לטפל במאטריה הזאת.


ועדת החוקה מאוד הקפידה על תוכן חלוקת התפקידים. הדבר נעשה גם באישור היועץ המשפטי לממשלה, תוך ישיבה די אינטנסיבית ודיונים די אינטנסיביים בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית. היא באה גם לפתור תופעה שלמרות שהיתה תוספת בחוק, עדיין העבירו תיקים שלא בהתאם לתוספת. ההצעה הנוכחית באה לפתור את התופעה הזאת שנגררה על פני כעשר שנים.
דוד רותם
והכי חשוב בהצעת החוק הזאת שהאפשרות להעביר תיקים לפי "הלכת אליעזר כהן" היא אפסית למעשה. זה הכי חשוב.
דרורה נחמני-רוט
במלים אחרות, כן. הצעת החוק נועדה להיות כהוראת קבע ואולם יושב-ראש הוועדה יעשה ניסיונות – המטרה שלו היא בעצם לאחד את הפרקליטות עם התביעה המשטרתית – ולפיכך, וגם כדי לראות ולבחון את אופי יישום החלוקה הנוכחית של התפקידים, היתה הצעה שהתקבלה שזה יהיה בינתיים לשלוש שנים כהוראת שעה, והדבר ייבחן.
דוד רותם
והחוק עצמו נשאר אצלי על השולחן, אני ממשיך לדון בו.
דרורה נחמני-רוט
בתוך התקופה הזאת יושב-ראש הוועדה הצהיר שהוא יעשה ניסיון אמיתי לאחד את התביעה עם הפרקליטות.
היו"ר יריב לוין
זה הכיוון?
דוד רותם
כן. זה הכיוון שלי.
היו"ר יריב לוין
אדוני היושב-ראש, אני רק רוצה להזהיר אותך שאין שלוש שנים.
דוד רותם
זה כבר נאמן שלא עליך המלאכה לסיים.
היו"ר יריב לוין
אם לא עליך המלאכה לסיים אז אני מודאג.
דוד רותם
אני מנוע מלהגיב מכיוון שיש פה את נציגו של שר המשפטים.
היו"ר יריב לוין
תעשה חשבון שלאחר שנסיים את הדיון בחוקים שלי שאצלך זה צריך להיות במקום גבוה בסדר העדיפויות כי הזמן שעומד לרשותנו הוא לא כל-כך ארוך.
דוד רותם
האם אדוני רומז משהו?
רחל אדטו
יש איזו הודעה לעיתונות?
היו"ר יריב לוין
לא רומז. אומר במפורש.
דב חנין
אנחנו מתחילים את הדיון באווירה אופטימית.
היו"ר יריב לוין
אני מוכרח לומר שאתה חבר הכנסת השני בשבוע האחרון ששואל אותי את השאלה הזאת. הקודם היה חבר הכנסת זחאלקה, וגם לו אמרתי שאני אומר את הדברים במפורש. לא אמרתי דברים אחרים כמובן, אבל גם אותם אני אומר במפורש.
דרורה נחמני-רוט
בכל מקרה, הדחיפות שזה הובא לדיון בוועדה היא בכך שהוראת השעה פגה מחר וצריך למצוא את ההסדר המתאים וליישמו במהירות ובדחיפות.
היו"ר יריב לוין
כן, הדחיפות היא ברורה לגמרי. הנושא הוא גם נושא כבד, כאן העיכוב הוא באמת תולדה של דיונים עמוקים ולאו דווקא של סחבת מיותרת.

רבותי, מי בעד הבקשה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 – הוראת שעה),

התשע"א-2010, לפני הקריאה השנייה והשלישית, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
ב. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות החוק הבאות:
1. הצעת חוק אכיפה סביבתית (סמכויות פיקוח של המשרד להגנת הסביבה), התשס"ט-2009

(פ/379/18), הצעת חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת
2. הצעת חוק אכיפה סביבתית, התש"ע-2010 (מ/483)
היו"ר יריב לוין
אני עובר, לבקשתו של חבר הכנסת דב חנין, לבקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק אכיפה סביבתית (סמכויות פיקוח של המשרד להגנת הסביבה), התשס"ט-2009, מספר (פ/379/18), הצעת חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת; הצעת חוק אכיפה סביבתית, התש"ע-2010 (מ/483).


כותב חבר הכנסת דוד אזולאי, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה בפנייתו ש"הצעת חוק אכיפה סביבתית של חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת עברה בקריאה טרומית ביום כ"ד בשבט התש"ע, 8 בפברואר 2010. לאחר מכן, באותו יום, עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק אכיפה סביבתית, התש"ע-2010 (מ/483), שיזמה הממשלה. ההצעות הועברו לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה. שתי ההצעות דומות בעיקרן ועוסקות בהרחבה והאחדת סמכויות הפיקוח של מפקחי המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לחיקוקים סביבתיים.
ביום א' באלול התש"ע, 11 באוגוסט 2010, החליטה ועדת הפנים והגנת הסביבה למזג את שתי הצעות החוק ולהביאן כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה והשלישית."


בהתאם לסעיף 122(ב) לתקנון הוא מבקש את אישור ועדת הכנסת לבקשה הזאת. חבר הכנסת חנין, האם אתה רוצה להוסיף?
דב חנין
אני מצטרף לכל האמור.
היו"ר יריב לוין
הערות, התייחסויות? אין. מי בעד הבקשה?

הצבעה

בעד – פה אחד

בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה למזג את הצעת חוק אכיפה סביבתית (סמכויות פיקוח של המשרד להגנת הסביבה), התשס"ט-2009 ואת הצעת חוק אכיפה סביבתית, התש"ע-2010, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
דב חנין
תודה רבה.

ג. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עובד חינוך), התש"ע-2010 (פ/2430/18), הצעת חבר הכנסת זבולון אורלב
היו"ר יריב לוין
הנושא הבא הוא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עובד חינוך), התש"ע-2010 (פ/2430/18), הצעת חבר הכנסת זבולון אורלב.


המלצת הלשכה המשפטית היתה להעביר את הצעת החוק לוועדת החוקה, חוק ומשפט. היתה במליאה הצעה להעביר לוועדת החינוך, התרבות והספורט.


אני מבין שישנה הסכמה, גם על דעת יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, שהנושא עובר לוועדת החוקה, חוק ומשפט.
זבולון אורלב
אכן.
היו"ר יריב לוין
כך גם נראה הגיוני וסביר נוכח מהות ההצעה. הערות, התייחסויות? אין. מי בעד?

הצבעה

בעד ההצעה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט – 4

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה להעביר את הצעת חוק העונשין (תיקון – תקיפת עובד חינוך), התש"ע-2010, לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
4 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.
ד. בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים

מפני רעידות אדמה) (תיקון – הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק) (פ/2304/18), מוועדת החוקה, חוק

ומשפט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה
היו"ר יריב לוין
בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון – הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק) (פ/2304/18), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.


כותב יושב-ראש ועדת הפנים, חבר הכנסת דוד אזולאי כי "בישיבתה ביום רביעי, ג' באב תש"ע, 14 ביולי 2010, החליטה הכנסת להעביר את הצעת החוק שבנדון לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. נושא תמ"א 38 – חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה – מצוי תדיר בוועדת הפנים והגנת הסביבה", ולכן הוא מבקש להעביר את הצעת החוק לוועדת הפנים והגנת הסביבה.


אני מבין שזה מוסכם על יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.
זבולון אורלב
נכון.
היו"ר יריב לוין
הערות, התייחסויות? אין. מי בעד הבקשה?

הצבעה

בקשת יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה להעברת הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים

מפני רעידות אדמה) (תיקון – הקלת התנאים לאישור תוכנית חיזוק), מוועדת החוקה, חוק ומשפט לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

ה. פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, ח' בכסלו התשע"א,
15 בנובמבר 2010, לפי סעיף 19(א) לתקנון הכנסת
היו"ר יריב לוין
על סדר היום פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, ח' בכסלו התשע"א, 15 בנובמבר 2010, לפי סעיף 19(א) לתקנון הכנסת. מונח בפני מכתב אבל לא אקריא אותו כי אני מבין שיש שינוי, יש סיכום עדכני על דעת הסיעות כולן, אם אני מבין נכון.


חבר הכנסת אלקין, אנא תציג אותו.
זאב אלקין
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. הסיכום, שהוא למעשה סיכום על דעת כל סיעות הבית בין הקואליציה לבין האופוזיציה, הוא כדלהלן – וזאת ההצעה לוועדת הכנסת. הישיבה היום תיפתח בשעה 15:00 ולא בשעה 14:00 כפי שכתוב במכתב המקורי. יש סיכום עם סיעות האופוזיציה שהן יורידו הצעות אי-אמון – יושב כאן סהר, הוא יאשר, ורונית – כאשר הסיכום, עד כמה שאני מכיר אותו, שהצעת האי-אמון של סיעת קדימה תרד מסדר-היום והצעת האי-אמון של סיעת מרצ תהפוך להצעה לסדר-היום.
היו"ר יריב לוין
הצטרפתם לקואליציה? פשוט שאני אדע.
זאב אלקין
אם נהיה רציניים, כל ההסדר המיוחד הזה, הוא לא נובע לא מקואליציה ולא מאופוזיציה, אלא זוהי הליכה לקראת המצב המיוחד השבוע – ציין אותו יושב-ראש הכנסת – של החגים של חברינו הדרוזים והמוסלמים.
רחל אדטו
זה רק היום?
זאב אלקין
לא, זה כל השבוע – שני, שלישי ורביעי. זה מתחיל היום בערב, שלישי ורביעי.
רונית חייקין
מה לגבי השינוי בשעות?
זאב אלקין
השינוי בשעות רק היום. המרכיב הנוסף של הסיכום הזה לא דורש אישור בוועדת הכנסת כי זה לא נוגע לוועדת הכנסת. אני רק אעדכן את החברים שכל מה שיקרה במליאת הכנסת השבוע, יקרה בהסכמה בין כל סיעות הקואליציה והאופוזיציה. לא נצביע על דברים שהם מעוררי-מחלוקת כשחלק מחברינו נמצאים בחג ולא יכולים לקחת חלק בהצבעות. לכן, זה חל על יום שלישי, חל על יום רביעי.
קריאה
גם על הצעות היום.
זאב אלקין
כן, גם על הצעות היום. הגענו לסיכום מהן הצעות החוק הממשלתיות שיעלו להצבעה.
רונית חייקין
ביום רביעי ההנמקה תהיה רק הנמקה מהמקום?
זאב אלקין
תהיה חקיקה שהממשלה בעד, ולא הכול אלא רק מה שמוסכם על הקואליציה והאופוזיציה.
רונית חייקין
רק הנמקה מהמקום.
זאב אלקין
לא, אולי ירצו לנצל מכסות ולנמק מהדוכן. אני לא קובע איך מנמקים אבל החקיקה תהיה בתמיכת הממשלה, כאשר גם לא כל חקיקה בתמיכת הממשלה תוכל לבוא. אם יהיו בקשות מהקואליציה או מהאופוזיציה לגבי חוק מסוים שהוא אומנם בתמיכת הממשלה, להוריד אותו מסדר-היום – הבקשות האלה יכובדו משני הצדדים, זה הסיכום.


לכן, כשנראה את תוצאות ועדת השרים לחקיקה נדע מה בדיוק מגיע ביום רביעי, כשכל אחד יסתכל על הרשימה.
היו"ר יריב לוין
שעת הנעילה של המליאה היא בשעה 18:00, נכון?
זאב אלקין
היום פותחים בשעה 15:00, שעת הנעילה הכי מאוחרת של המליאה ב-18:00. יכול להיות שזה יסתיים קודם כפי שראיתי את סדר-היום. בימים שלישי ורביעי שעת הפתיחה היא רגילה, ושעת הסיום- כשיסתיים.


מה שרלוונטי לוועדת הכנסת זה הפתיחה היום בשעה 15:00, אבל עדכנתי כבר לגבי כל הסיכום שהגענו אליו.
אברהם מיכאלי
יש לי הערה. כיוון שאני מברך על היוזמה לבוא לקראת חברינו המוסלמים והדרוזים - - -
היו"ר יריב לוין
אני מבין שאין בזה תקדים. כך היה תמיד.
אברהם מיכאלי
זה לא עניין של תקדים. אנחנו עוד מעט מגיעים לחג החנוכה, ושוב נצטרך לדון בשעות של חנוכה. אני מבקש שניקח את זה בחשבון. כל שנה יש דיון מחדש לגבי שעות חנוכה. יש פה הרבה מאוד חברים שמבקשים כבר מראש שניקח זאת בחשבון שבשבוע חנוכה נצטרך להגביל את השעות.
זאב אלקין
בוודאי. תמיד עושים את זה.
ירדנה מלר-הורוביץ
תמיד עושים את זה וזה יהיה כמו בשנה שעברה. אנחנו רק צריכים לאשר את זה בנשיאות הכנסת.
היו"ר יריב לוין
ברגע שתבוא בקשה של יושב-ראש הכנסת אני כמובן אביא את זה מייד.רבותי, מי בעד הבקשה לפתוח היום את המליאה בשעה 15:00 ולסיים אותה בשעה 18:00?
ארבל אסטרחן
רק הפתיחה רלוונטית לוועדת הכנסת.
היו"ר יריב לוין
מאה אחוז.

הצבעה

בעד – פה אחד
פניית יושב-ראש הכנסת בדבר שינוי בשעת פתיחת ישיבת הכנסת ביום שני, ח' בכסלו התשע"א, 15

בנובמבר 2010, לפי סעיף 19(א) לתקנון הכנסת, נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
אנחנו מאשרים רק את שעת הפתיחה, שהיא שעה 15:00 במקום שעה 16:00. פה אחד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר.

ו. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "הפסקת הריונות", הצעת חבר הכנסת נסים זאב
היו"ר יריב לוין
קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר-היום בנושא: "הפסקת הריונות", הצעת חבר הכנסת נסים זאב. נשמעו הצעות להעביר את ההצעה לוועדה לקידום מעמד האישה או לוועדת החוקה, חוק ומשפט.
רחל אדטו
לא. לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
היו"ר יריב לוין
יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה מבקשת להעביר את ההצעה לוועדה שלה. כך מבקש גם המציע, אני מבין.


יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט אף הוא סבור שצריך להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה.
רחל אדטו
אני מציעה לוועדת הבריאות.
היו"ר יריב לוין
את סבורה לבריאות. אפשר להציע בריאות, לא היתה הצעה כזאת גם במליאה.
רחל אדטו
לא הייתי במליאה.
היו"ר יריב לוין
זאת לא עמדת הלשכה המשפטית ולא עמדת יושבי-הראש. אנחנו נצביע על הוועדה לקידום מעמד האישה. אם זה לא יאושר, אנחנו נצביע על אפשרות אחרת כפי שהציעה חברת הכנסת אדטו.


מי בעד להעביר את ההצעה לוועדה לקידום מעמד האישה?

הצבעה

בעד – 6

נגד – 1

נמנעים – אין

הבקשה להעביר את ההצעה לסדר-היום בנושא "הפסקת הריונות" לדיון בוועדה לקידום מעמד האישה נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
6 בעד, 1 נגד, אין נמנעים. לפיכך, הוחלט להעביר לוועדה לקידום מעמד האישה.
נסים זאב
אם זה היה הצעת חוק ....

ז. המלצה לבחירת סגן ליושב-ראש הכנסת
היו"ר יריב לוין
הסעיף האחרון הוא הסעיף שעניינו מינויה של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לסגנית יושב-ראש הכנסת.


כפי שאתם יודעים, נשיאות הכנסת מורכבת כאיזשהו חתך שמייצג את כלל סיעות הבית. במסגרת הזאת כיהן כסגן יושב-ראש הכנסת, כנציג של סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת אלכס מילר. עם בחירתו כיושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, מן הראוי שיתמנה במקומו נציג אחר של סיעת ישראל ביתנו בנשיאות הכנסת.


מאחר שמדובר בסיעה בת 15 חברים שבוודאי זכאית לייצוג בנשיאות, על-פי הבקשה שקיבלתי מיושב-ראש סיעת ישראל ביתנו, חבר הכנסת רוברט אילטוב, הוא מבקש שחברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס תתמנה כסגנית יושב-ראש הכנסת, ואני כמובן מציע שאנחנו נאשר את הבקשה.


מי בעד?

הצבעה
בעד – פה אחד

ההמלצה למנות את חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס לסגנית יושב-ראש הכנסת נתקבלה.
היו"ר יריב לוין
פה אחד. אין מתנגדים ואין נמנעים. אני מברך אותך ושיהיה הרבה בהצלחה. אנחנו נביא את זה לאישור פורמלי במליאת הכנסת – מבחינתי, אם אפשר אפילו עוד היום.
ארבל אסטרחן
ודאי.
היו"ר יריב לוין
נוכל לאשר את זה סופית. ברכות.
אורלי לוי אבקסיס
תודה.
היו"ר יריב לוין
רבותי, תודה רבה, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:55).

קוד המקור של הנתונים