ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/11/2010

חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
10
ועדת הכנסת

10.11.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 123

מישיבת ועדת הכנסת

יום רביעי, ג' בכסלו התשע"א (10 בנובמבר 2010), שעה 9:00
סדר היום
הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010 – חלוקת הצעת החוק וקביעת ועדות לדיון
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין-היו"ר

זאב אלקין

פאינה קירשנבאום

אברהם מיכאלי

נסים זאב

אופיר אקוניס

ציון פיניאן

ליה שמטוב

חיים אורון

יוליה שמאלוב-ברקוביץ

אריה ביבי

אורי אורבך

דני דנון

ישראל חסון

שלמה מולה

אורי מקלב

חמד עמאר

יוחנן פלסנר
מוזמנים
ירדנה מלר-הורוביץ – מזכירת הכנסת

איל ינון – היועץ המשפטי לכנסת
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
יפעת שפרכר

הצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני

חקיקה), התשע"א-2010
היו"ר יריב לוין
בוקר טוב, אני פותח את הישיבה לאחר שהמתנו עוד מספר דקות בתקווה שיגיעו נציגי האופוזיציה. אכן ההמתנה לא הייתה לשווא, לפחות בכל מה שקשור לחבר הכנסת אורון, שאני שמח שנמצא כאן.

כפי שהודעתי בישיבה הקודמת אני אפתח את הישיבה הזאת בהצגה של התמונה המלאה של ההצעה שאני מבקש להביא בפניכם כאן, שהיא הצעה שגובשה בהסכמה ובתיאום עם יושב-ראש הקואליציה, חבר הכנסת אלקין, ותוך לקיחה בחשבון של ההערות של היועץ המשפטי לכנסת והערות שנשמעו כאן מצד חברי כנסת, לרבות חברי כנסת מהאופוזיציה שבניגוד למה שהיה בעבר היה ניסיון להתחשב גם בהערות האלו. לא כולן באות לידי ביטוי בהצעה שאני מבקש להביא בפניכם, אבל בהחלט חלקן המשמעותי נמצא כאן בתוך המסגרת הזאת שאני מבקש להביא כאן להצבעה. נדמה לי שאם נסתכל על התהליך כולו מהנקודה שבה הובא חוק ההסדרים או טרם הבאתו לקריאה ראשונה בפני יושב-ראש הכנסת ועד לתוצאה הסופית שמונחת כאן בפנינו, אנחנו נראה שנעשה כאן מאמץ משותף של כל הנוגעים בדבר. נעשתה כאן עבודה מקיפה שצמצמה את החוק באופן כזה שהוא הרבה יותר מצומצם ממה שהיינו מורגלים בו בעבר, עם נגיעה וממשק ישיר לנושאים שנוגעים לתקציב באופן כזה שמאפשר לממשלה לקדם את התכנית הכלכלית שהצלחתה עד היום והמשך הצלחתה הם חיוניים כמובן למשק הישראלי. נדמה לי שהם משפיעים באופן ישיר על כל אזרח ואזרחית בארץ.

אני מבקש להציע את המסגרת הבאה: פרק א' יישאר בחוק, יועבר לוועדת הכספים.

פרק ב' יישאר כולו בחוק ויועבר לוועדת הכלכלה, למעט סעיף 2(3), שהוא הסעיף השלישי בסדר שיועבר לוועדת החוץ והביטחון.

פרק ג' יישאר בחוק ויועבר לוועדת הכלכלה.

לגבי פרק ד' – חוק הכניסה לישראל נשמעו הערות רבות מהיועץ המשפטי לכנסת ומצד נציגי האופוזיציה. בסופו של דבר המלצתי כפי שמובאת כאן לפניכם היא לפצל את החוק כפי שהוצע כאן ולהעבירו לדיון בוועדת הפנים. הסעיף הבא של חוק שירות התעסוקה יישאר במסגרת החוק ויועבר לוועדת הפנים.

פרק ה' – ביטוח לאומי, סעיפים 12(1)(2), 13(א),16,12(4) ו-13(ב) יישארו במסגרת החוק ויועברו לוועדת הכספים. סעיפים 14,15,19,20,17,18 יישארו במסגרת החוק ויועברו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. סעיפים 12(3) ו-21 יועברו לוועדת הכספים ויישארו במסגרת החוק.

פרק ו' – הרשות לשיקום האסיר. העמדה שהוצגה על ידי חלק מחברי הקואליציה, חלק מחברי האופוזיציה, היועץ המשפטי של הכנסת ושלי היא שאת הנושא של הרשות לשיקום האסיר נכון לפצל מהחוק. זאת הצעה שמובאת בפניכם.

פרק ו' – הרשות לשיקום האסיר יפוצל על פי ההצעה שלי ויועבר לוועדת הפנים.

פרק ז' – פרק הבריאות. מוצע שסעיפים 29 ו- 30 יישארו בחוק ויועברו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. סעיף 31 יישאר בחוק ויועבר לוועדת הכספים.

פרק ח' - מחקר ופיתוח. מוצע שסעיף 32 יועבר לוועדת הכספים.

פרק ט' – תעשייה עתירת ידע. את סעיפים 33-36 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים.

פרק י' – רשויות מקומיות. סעיפים 37,38 וכן פרק י"ב סעיפים 46(2) ו-49(א), שגם להם יש נגיעה ישירה לעניין הזה, יישארו בחוק ויועבר לוועדת הכספים. סעיפים 39 ו-40 יישארו בחוק ויועברו לוועדת הפנים.

פרק י"א – מערכת סליקה פנסיונית יישאר בחוק. מוצע להעבירו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

פרק י"ב – פרק המסים, סעיפים 43-45 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. סעיפים 46(1)(א) עד סוף הפרק שמסתיים בסעיף 54 יישארו בחוק ויועברו לדיון בוועדת הכספים.

פרק י"ג - עידוד השקעות הון. מוצע להשאיר את הפרק כולו בחוק ולהעבירו לוועדת הכספים.

פרק י"ד – בינוי ושיכון, סעיפים 59 ו-60 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. סעיף 61 שנוגע לחוק המקרקעין – חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה מוצע לפצל מהחוק ולהעביר לוועדת הפנים. סעיף 62 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הפנים.

פרק ט"ו גמלאות מוצע להשאיר בחוק ולהעבירו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

פרק ט"ז – שונות, סעיפים 64,65(1) ו-65(2), 65(3), 65(4), 65(5),66(1), 66(2), 67 מוצע להשאיר בחוק ולהעבירם לדיון בוועדת הכספים. סעיף 68 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכלכלה. כך גם לגבי סעיף 69. סעיפים 70 ו-71 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת החינוך. סעיף 72 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים. סעיף 73 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת החינוך. סעיף 74 מוצע לפצל מהחוק. כרגע הוא יישאר בוועדת הכנסת . בהמשך, אם יהיה מקום, הוא יועבר לוועדה אחרת על פי החלטה שתתקבל. בשלב הזה הוא מנותב לוועדת הכנסת. סעיף 75 יועבר לוועדת הכספים ויישאר חלק מהחוק. זאת ההצעה שמבטאת שינויים משמעותיים ביחס למה שעבר בקריאה הראשונה, איזון נכון בניתוב בין הוועדות ושמירה על היכולת לחוקק בהליך מתאים ללא עיכובים שלא לצורך את אותם דברים שהם חיוניים ונחוצים כדי לאפשר את השלמת והביצוע של התכנית הכלכלית ואת השגת יעדי תקציב המדינה.

אני מבקש לעבור להצבעה על מרכיב, מרכיב, פרק, פרק כפי שהבאתי בפניכם. במידה וביחס לפרק או לסעיף מסוים ההצעה שלי לא תתקבל אני אהיה מוכן לשמוע כל הצעה אחרת ולקיים עליה הצבעה.אני עובר לפרק הראשון, פרק המטרה. ההצעה היא להשאיר במסגרת החוק ולהעביר לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 0

אושר


פרק ב' – תקשורת. סעיפים 2(1), 2(5), 4, 2(2) ו-2(6) מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכלכלה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 0

אושר

סעיף 2(3) מוצע להעביר לוועדת החוץ והביטחון. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 0

אושר

מוצע להשאיר את כל סעיפי פרק ב' בחוק, פרט לסעיפים 2(4)-(5), ולהעביר לוועדת הכלכלה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד - 10

נגד – 1

אושר

פרק ג' – רשות השידור. מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכלכלה.

ה צ ב ע ה

בעד - 11

נגד – 0

אושר

פרק ד', סעיף 8,9 מוצע לפצל מהחוק ולהעביר לוועדת הפנים בנושא של חוק הכניסה לישראל. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 0

אושר

סעיפים 10,11 נשארים בחוק ועוברים לוועדת הפנים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 0

אושר

פרק ה' –ביטוח הלאומי. מוצע שסעיפים 12(1), 12(2), 13(א),16, 12(4), 13(ב) להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 3

אושר

סעיפים 14,15, 19,20,17,18 להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולהשאיר בחוק. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 11

נגד – 0

אושר

סעיפים 12(3), 21 להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 3

אושר

הרשות לשיקום האסיר. מוצע לפצל את סעיפים 22-28 מהחוק ולהעביר לוועדת הפנים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

פרק ז' – בריאות. סעיפים 29 ו-30. מוצע להעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

מוצע להעביר לוועדת הכספים את סעיף 31 ולהשאיר בחוק. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 3

אושר


פרק ח' – מחקר ופיתוח. מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 11

נגד – 3

אושר

פרק ט' – תעשיות עתירות ידע. מוצע להעביר את הפרק כולו לוועדת הכספים ולהשאיר בחוק. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 14

נגד – 0

אושר

פרק י' –רשויות מקומיות. סעיפים 37,38 שאליהם מצטרפים סעיפים 46(2) ו-49(א) מפרק י"ב יישארו בחוק ויועברו לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 9

נגד – 3

נמנע – 1

אושר

סעיפים 39 עד 40 יישארו בחוק ויועברו לוועדת הפנים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 12

נגד – 0

אושר

פרק י"א – מערכת סליקה פנסיונית. מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 12

נגד – 1

אושר

פרק י"ב – מיסים. סעיפים 43-45 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 11

נגד – 0

אושר

סעיפים 46(1)(א)-54.
יוחנן פלסנר
אנחנו מבקשים הצבעה נפרדת.
היו"ר יריב לוין
לאור הבקשה הזאת אנחנו נצביע על סעיף 46(1)(א) עד סעיף 54, למעט סעיף 50, כאשר ההצעה היא להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 12

נגד – 0

אושר

ביחס לסעיף 50, שעניינו חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס, מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים.
יוחנן פלסנר
מכיוון שמדובר בסוגיה שנדונה עכשיו בבג"ץ – זה נושא חוקתי ולא נושא כספי – המקום הכי הגיוני הוא ועדת חוקה.
היו"ר יריב לוין
אני מתחייב שאם לא יהיה רוב להצעה לוועדת כספים אנחנו נצביע על ההצעה לחוקה. מי בעד ההצעה להשאיר את סעיף 50 ולהעביר לוועדת הכספים?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

מי בעד ההצעה להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת חוקה, חוק ומשפט?

ה צ ב ע ה

בעד – 4

הוחלט להשאיר בחוק את סעיף 50 ולהעביר לוועדת הכספים.

פרק י"ג- עידוד השקעות הון. ההצעה היא להשאיר את כל הפרק הזה בחוק ולהעבירו לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 14

נגד – 0

אושר

פרק י"ד – בינוי ושיכון. סעיפים 59 ו-60 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 3

אושר

סעיף 61 – חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה). מוצע לפצל ולהעביר לוועדת הפנים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

סעיף 62 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הפנים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

פרק ט"ו- גמלאות. מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

פרק ט"ז – שונות. סעיפים 64,65(1),65(2), 65(3), 65(4), 65(5), 66(1), 66(2) -67 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים.
יוחנן פלסנר
אני רוצה הצבעה נפרדת על כל סעיף. לגבי 64 יש המלצה של היועץ המשפטי לפצל.
היו"ר יריב לוין
ההצעה היא לא לפצל.
יוחנן פלסנר
מאחר ומדובר בהמלצה מפורשת צריך לדון על זה בנפרד.
היו"ר יריב לוין
נדמה לי שרבות מההמלצות של היועץ המשפטי גם בשלב הראשון וגם בשלב הזה מצאו את ביטוין בתוך ההחלטות. אני חושב שזאת הזדמנות להודות למחלקה המשפטית שליוותה אותנו כאן בתהליך ארוך.
יוחנן פלסנר
להודות ולדחות את המלצותיו.
יריב לוין
אני בטוח שהוא לא מרגיש כך. אני לא יכול לדבר בשמו, אבל נדמה לי שמעמד מוסד הייעוץ המשפטי של הכנסת קיבל במסגרת התהליכים שהתנהלו סביב החוק הזה חיזוק גדול מאוד. טוב שכך. אני עובר, לבקשת חבר הכנסת פלסנר, להצביע באופן פרטני על כל אחד מהסעיפים בפרק ט"ז – שונות. מי בעד השארת סעיף 64 בחוק והעברתו לוועדת הכספים?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 3

אושר

סעיפים 65(1),65 (2) מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

סעיפים 65(3), 65(4),65(5) מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 3

אושר

סעיף 66(1) מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

י

בעד – 10

נגד – 3

אושר

בסעיפים 66(2), 67 ההצעה היא להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 3

אושר

סעיף 68 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכלכלה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

סעיף 69 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכלכלה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

סעיף 70 . אני מציע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת החינוך. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

סעיף 71 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת החינוך. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

סעיף 72 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד – 10

נגד – 3

אושר


סעיף 73. אני מציע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת החינוך.

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

סעיף 74. אנחנו מציעים לפצל ולהשאיר את העניין כרגע בוועדת הכנסת. ייתכן שאחר כך מתוך ועדת הכנסת הוא ינותב למקום אחר.

ה צ ב ע ה

בעד – 13

נגד – 0

אושר

סעיף 75 מוצע להשאיר בחוק ולהעביר לוועדת הכספים.

ה צ ב ע ה

בעד- 10

נגד – 3

אושר


אני מבקש להודות למי שהשתתף בדיון הזה, לכל מי שהשתתף בדיון הקודם, לצוות הוועדה: אתי, נועה, אעליה, לייעוץ המשפטי שלנו בראשות איל ינון, לארבל שמלווה אותנו לאורך כל הדרך. כמובן שאני רוצה להודות למזכירת הכנסת ולכל מי שסייע בידינו בטיפול בחוק המורכב הזה. תודה למ.מ.מ. אני רוצה להודות לנציגים של משרד האוצר שעבדו איתנו בשיתוף פעולה , בהבנה לצרכים ולגישות השונות שישנן כאן. אני שמח שהגענו לתוצאה טובה ומאוזנת. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:40

קוד המקור של הנתונים