ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2010

חוק שלילת תשלומים מחבר הכנסת ומחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה, התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הכנסת

09/11/2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 121

מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, ב' בכסלו, התשע"א (09/11/2010) בשעה 12:10
סדר היום
רביזיה על ההחלטה לאשר את הצעת חוק הפסקת תשלום שכר, גמלה ותשלומים אחרים לחבר כנסת ולחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, (פ/2502/18)
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

זאב אלקין

רוברט אילטוב

אחמד טיבי

ציון פיניאן
מוזמנים
חה"כ אורי אורבך

חה"כ ישראל חסון

משה מוץ מטלון

חה"כ נחמן שי
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

רביזיה על ההחלטה לאשר את הצעת חוק הפסקת תשלום שכר, גמלה ותשלומים אחרים לחבר כנסת ולחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, (פ/2502/18)
היו"ר יריב לוין
רבותיי, התכנסנו כאן לישיבתנו ה-121. אחמד מרמז שאנחנו הולכים לדון בהגדלת מספר חברי הכנסת.

הנושא כרגע הוא רביזיה על ההחלטה לאשר את הצעת חוק הפסקת תשלום שכר, גמלה ותשלומים אחרים לחבר כנסת ולחבר הכנסת לשעבר בשל עבירה (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010, מס' פ/2502/18. הצעת חברי הכנסת: ישראל חסון, יריב לוין וקבוצת חברי כנסת בקריאה ראשונה.

בקשת הרביזיה של חבר הכנסת טיבי. בבקשה.
אחמד טיבי
אני הייתי בדיון, ביקשתי לדעת מתי ההצבעה. אמרת שאתה לא יודע. רק יצאתי מחוץ לחדר ועשית הצבעה.
היו"ר יריב לוין
לא אמרתי שאני לא יודע, אמרתי שהיא תהיה היום והיא תהיה ברגע שנסיים את הדיון.
אחמד טיבי
אכן היא היתה היום.
רוברט אילטוב
אז אתה רוצה לקיים רק הצבעה?
היו"ר יריב לוין
אמרתי שהיא תהיה היום. חבר הכנסת טיבי, בוא נדייק. אמרתי שהיא תהיה היום ואמרתי שהיא תהיה ברגע שנסיים את הדיון. מתי נסיים את הדיון לא אני ולא אתה ולא אף אחד יכול היה לדעת.
אחמד טיבי
אדוני, מטרת הרביזיה היא להצביע על הסכנה שבפגיעה בפנסיה של חבר כנסת לשעבר ולכן היא מתבקשת. תודה.
היו"ר יריב לוין
תודה. מי בעד הרביזיה של חבר הכנסת טיבי?

הצבעה

בעד – 1

נגד – 8

נמנעים – אין
היו"ר יריב לוין
1 בעד, 8 נגד, נמנעים אין. לפיכך אני קובע שהרביזיה נדחתה.

תודה רבה, הישיבה נעולה. (הישיבה ננעלה בשעה 12:15)

קוד המקור של הנתונים