ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/11/2010

הצעת חוק הטבות למשפחת אומנה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים