ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 09/11/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
12
ועדת הכספים

9.11.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, ב' בכסלו התשע"א (9 בנובמבר 2010), שעה 13:50
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

אמנון כהן

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
אריאל לוין, משרד השיכון

דני גלושנקוב, רפרנט מדע, אגף התקציבים, משרד האוצר

אושרה רודב, אגף התקציבים, משרד האוצר

חנן פריצקי, משרד הרווחה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו עוברים לסעיף הבא, האחרון בסדר היום, והוא שינויים בתקציב לשנת 2010.

פנייה מספר 592 –
דני גלושנקוב
הפנייה היא של משרד המדע והטכנולוגיה והיא נועדה לבצע שינויים פנימיים בתקציב משרד המדע והטכנולוגיה על פי בקשת המשרד.
היו"ר משה גפני
350 אלף שקלים?
דני גלושנקוב
זה נועד לבצע התאמות לקראת סוף שנת הכספים.
היו"ר משה גפני
תודה. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 592 – אושרה פה אחד

פניות מספר 593 עד 595 – משרד הבריאות
רפרנט בריאות
הפנייה נועדה להעביר תקציב לביצוע פרוייקטים של פיתוח משרד הבריאות בסכום כולל של 102 מיליון שקלים. אם תרצה, אפשר לתת פירוט.
היו"ר משה גפני
אני רואה שזה גם לגבי החניון התת קרקעי בבית החולים רמב"ם.
רפרנט בריאות
זאת השלמה. זה הקצה.
היו"ר משה גפני
בסדר. סגן שר הבריאות הוא ליצמן, נכון?
רפרנט בריאות
נכון.
היו"ר משה גפני
אני סומך עליו. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 593 עד 595 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 598 – משרד הבריאות
רפרנט בריאות
הפנייה נועדה להעברת תוספות לתמיכות בבתי חולים ממשלתיים בסכום כולל של 62 מיליוני שקלים. שוב, אפשר לתת את הפירוט.
היו"ר משה גפני
לפי מה זה? איך אתם מחלקים את זה?
רפרנט בריאות
השימושים הם צבועים. חלק מהסכומים הם מהסכם תקציבי של 2010 של משרדי הבריאות והאוצר, חלק מהסכומים הם למשל למימון האשפוז של אריאל שרון, לשינוי בתעריפים בלידות.
היו"ר משה גפני
מה זה מימון לאשפוז של אריאל שרון? למה צריך תקציב מיוחד?
רפרנט בריאות
העלויות שם כנראה מאוד גבוהות. משרד הבריאות מקבל מדי שנה מאז המקרה המצער סכום של מיליון ו-600 אלף שקלים לשנה.
היו"ר משה גפני
היה מדובר על כך שהעבירו אותו לחווה.
רפרנט בריאות
זאת שאלה שצריך להפנות למשרד הבריאות.
היו"ר משה גפני
הרב ליצמן אחראי על זה?
רפרנט בריאות
כן.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 598 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 604 – משרד הבריאות
רפרנט בריאות
אני מתנצל בפני הוועדה. הסיפור עם ההעברה לסעיף 94, זאת לא העברה בין גגות אלא העברה בתוך סעיף 24 לסעיף העברה לבתי החולים ולכן צריכה להיות פנייה משלימה. אני יודע שהוועדה שאלה את אגף התקציבים מוקדם יותר היום למה הסכומים לא תואמים. אנחנו העברנו 14 מיליון שקלים בפנייה הקודמת של 24 ועכשיו משלימים את הסכום.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מבקש. אנחנו בודקים את זה בוועדה ומנהל הוועדה בודק את זה. מצאנו שבאמת הפנייה הייתה שגויה ותיקנתם אותה. יש לי שתי בקשות אליך ואל כל הרפרנטים. אני מבקש להקפיד על ההעברות האלה, אבל גם להביא את זה לא ביום האחרון כאשר הוועדה יושבת. אנחנו צריכים לבדוק קודם את הפניות. הרבה פעמים אנחנו מתלבטים בינינו לבין עצמנו האם להביא לוועדה אישור כאשר הוא מגיע באותו יום. אפשר לעשות את הכל יום קודם. תחשבו שההעברות הן ביום שני.
רפרנט בריאות
אני מקבל את ההערה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 604 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 605 – שר החינוך
רפרנט
אני מייצג גם את רפרנטית חינוך בעניין הזה. הפנייה נועדה להעביר כספים בגין הסכם קואליציוני של חבר הכנסת אמנון כהן. בסך הכל 667 אלף שקלים עבור סמינרים להכשרת עובדי הוראה בעיקר במגזר החרדי כנראה. עוד 667 אלף שקלים עבור בנות שירות לאומי ומיליון שקלים עבור פרוייקט חפציבה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 605 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 606 – רשויות מקומיות


אין רפרנט.

פניות מספר 607 ו-608 -
רפרנט
הפנייה נועדה להעביר את השתתפות ות"ת למשרד התשתיות הלאומיות, למשרד המדע והטכנולוגיה ומשרד האוצר לפרוייקט משותף של קידוח מחקרי בים המלח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 607 ו-608 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 609 – משרד התחבורה


אין רפרנט.

פניות מספר 611 ו-612 –

אין רפרנט.

פנייה מספר 599 – משרד הרווחה
חנן פריצקי
הפנייה נועדה לבצע שינויים בתקציב משרד הרווחה, בעיקר הסדרה של השעות הנוספות, העברה באגף שיקום בגין כל מיני בעיות שיש לנו עם גירעונות.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 599 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 610 - קליטה
קריאה
הפנייה נועדה לבצע שינוי בפרוייקט הלאומי האתיופי, תגבור של 2.3 מיליון שקלים ממשרד החינוך למשרד הקליטה לנושא של הפרוייקט הלאומי האתיופי ולשינויים פנימיים בתוך המשרד.
היו"ר משה גפני
זה לסטודנטים?
קריאה
לא. זה לנערים. סיוע בבגרויות לנערים אתיופים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 610 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 613 – משרד המשפטים


אין רפרנט.

פניות 614 עד 616 – רווחה
חנן פריצקי
פרוייקט משותף ביחד עם משרד החינוך לתיעוד של משפחות של ניצולי שואה. אנחנו מטפלים בקטע של שואה ויש איזשהו פרוייקט של זקנים שנמצאים בבתי אבות ואנחנו עושים פרוייקט משותף.
היו"ר משה גפני
מה עושה הפרוייקט הזה?
חנן פריצקי
אנחנו מעבירים את זה למשרד החינוך. זה בעיקר תיעוד של אלה שנפטרו בשואה.
היו"ר משה גפני
הפרוייקט הוא מצוין, נאשר אותו אבל למה אתם מורידים 70 אלף שקלים מהלשכה של השר פלד?


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 614 עד 616 – אושרו פה אחד
ציון פיניאן
הם מורידים 70 מתוך 70.
היו"ר משה גפני
פניות מספר 620 ו-621 – טיסות הנשיא


אנחנו התלבטנו בעניין הזה גם בפנייה שלכם. אנחנו הרי מכבדים מאוד את הנשיא, אבל הפנייה הגיעה היום.
אושרה רודב
נכון.
היו"ר משה גפני
וזה לא בסדר. אני מבין את הקושי שיש לכם מול אגף התקציבים ומול משרד האוצר.
אושרה רודב
אני אגף התקציבים.
היו"ר משה גפני
בסדר אבל אני מדבר על כך שמתקשרים מבית הנשיא. אנחנו מכבדים אותו אבל אנחנו לא יכולים לעבוד כך. אני למשל צריך לעבור על הפנייה. בכל אופן, אני באופן זמני אבל אני עדיין יושב ראש הוועדה. אני צריך לדעת לפני הישיבה לאן הנשיא נוסע. תסבירי.
אושרה רודב
הפנייה נועדה לתקצב את תקציב בית הנשיא בסך של כ-2.5 מיליון שקלים.
אמנון כהן
נוספים?
אושרה רודב
כן, נוספים.
אמנון כהן
כמה סך כל התקציב בסעיף הזה של הנסיעות?
אושרה רודב
אם אני לא טועה עכשיו יש קרוב ל-50 מיליון שקלים על שינוייו. אולי 45 מיליון.
היו"ר משה גפני
הוא שואל על טיסות. בערך 10 מיליון.
אושרה רודב
בערך 10 מיליון. נכון, היושב ראש צודק.
אמנון כהן
זה לא היה מתוכנן?
אושרה רודב
אלה הזמנות לביקורים ממלכתיים שהנשיא מקבל.
אמנון כהן
יש לציין שיש לנו נשיא פופולרי.
היו"ר משה גפני
נכון.
אמנון כהן
הוא עושה עבודה מצוינת.
היו"ר משה גפני
אם אפשר לחסוך בנסיעות האלה כי אולי מהכסף הזה נוכל להעביר לסטודנטים.
אמנון כהן
לא, לא צריך לחסוך. דווקא, שייסע.
היו"ר משה גפני
לחסוך, מה לא לחסוך?
אמנון כהן
הוא עושה לנו לובינג בעולם.
היו"ר משה גפני
הנשיא עושה עבודה מצוינת.
אמנון כהן
המצב שלנו בעולם הוא על הפנים והוא צריך להסביר את הדברים.
היו"ר משה גפני
הנשיא עושה עבודה מצוינת אבל אם אפשר לחסוך, צריך לחסוך.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 620 ו-621 – אושרו פה אחד

פניות מספר 619, 622, 628, 629 – משרד המשפטים
אושרה רודב
אני יכולה להסביר.
היו"ר משה גפני
נשאיר את זה לשבוע הבא.

פנייה מספר 623 – משרד השיכון
אריאל לוין
הפנייה נועדה לאשר שינויים בתקציב הסיוע בהתאם לאי ביצוע. יש תקנות בהן היה ביצוע יותר גבוה.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 623 – אושרה פה אחד

פנייה מספר 624 – משרד השיכון
אריאל לוין
קודם דיברנו על תקציב הסיוע ועכשיו מדברים על תקציב האשראי של המשרד. התאמות לביצועים.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 624 – אושרה פה אחד

פניות מספר 625 ו-626 – משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה
אריאל לוין
לא, הפנייה הזאת גם היא של משרד השיכון. הסעיף הראשון הוא קבלת 8000 אלף שקלים ממשרד התעשייה להשלמת בניית מעון יום בתל שבע. בנוסף, מימון של 3,650 מיליון לבניית מוסדות ציבור.
היו"ר משה גפני
למה זה היה כל כך דחוף לכם?
אריאל לוין
חודש זה נמצא במערכות האחרות.
היו"ר משה גפני
אבל מה היה קורה אם זה היה מגיע בשבוע הבא?
אריאל לוין
לא היינו יכולים להוציא מכרז. סוף השנה נגמרת וצריך להוציא מכרז.
היו"ר משה גפני
אני מאוד מבקש, תגיד באגף התקציבים – באמת, אני מבקש – להכין קודם את הפניות. תחשבו שההעברות נעשות ביום שני. אנחנו מתחילים לקבל טלפונים ולא נעים לנו. התקשר מנכ"ל משרד השיכון ולא נעים לי. יש לפעמים פנייה דחופה שמגיעה באותו יום ובאופן עקרוני אני מביא אותה, אבל אלה פניות שגרתיות שהייתם יכולים להכין אותן יום קודם.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 625 ו-626 – אושרו פה אחד

פניות מספר 627, 630, 631 –
קריאה
הפנייה נועדה להעביר התחייבויות של משרד ראש הממשלה בגין תוכניות ערד 1 וערד 2 במגזר הדרוזים ובמגזר הבדואים בצפון, למשרד השיכון, לתקציב הפיתוח.
היו"ר משה גפני
אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 627, 630, 631 – אושרו פה אחד

פניות מספר 632 עד 634 -
קריאה
הפנייה היא פנייה של משרד המדע, התרבות והספורט. הפנייה נועדה להעברת 2 מיליון שקלים ממשרד הגמלאים למשרד המדע עבור מיזם נוער וגמלאים. הסכום עובר ל-1.7 מיליון שקלים ממשרד ההסברה לתמיכה בפעילות המכבייה לצעירים בהתאם לסיכום בין המשרדים. סכום של 19.1 מיליון שקלים ממשרדי ממשלה שונים, ביניהם נגב וגליל, מיעוטים ואוצר לתרומה בשדרוג של מתקני ספורט.
היו"ר משה גפני
אפשר לקבל רשימה של מתקני הספורט האלה?
קריאה
בהמשך לאותו דיון שהיה. עוד 7 מיליון שקלים לתקציב הקולנוע שמתנהל בהרשאה להתחייב.
ציון פיניאן
אפשר לבקש רביזיה על תקציב הקולנוע?
היו"ר משה גפני
כן.
ציון פיניאן
רק על תקציב הקולנוע.
היו"ר משה גפני
לא, אפשר על הכל.
ציון פיניאן
אז אני מבקש רביזיה.
קריאה
אני מבקש, זה תקציב שהוא בהרשאה להתחייב.
היו"ר משה גפני
לא להתערב בשיקולי הדעת של חברי הכנסת, במיוחד לא של ציון פיניאן.

אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 632 עד 634 - אושרו פה אחד

תגידו ללימור לבנת שהצבעתי בעד. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. יש רביזיה של חבר הכנסת ציון פיניאן.

פנייה מספר 606 – משרד הפנים
קריאה
חלק מהרזרבה של האוצר, כל מיני החלטות ממשלה.
ציון פיניאן
רוצים רשימה.
קריאה
בסדר.
היו"ר משה גפני
למה זה?
קריאה
ביטחון ברשויות המקומיות, 8 מיליון שקלים. 4 מיליון שקלים התחייבות שלנו ו-4 מיליון שקלים של האוצר בגין אבטחת ראשי רשויות.
אמנון כהן
מה זה הרשות לפיתוח ירושלים? כמה?
קריאה
14 מיליון שקלים.
היו"ר משה גפני
עבור מה זה?
קריאה
לקולנוע. האוצר ביקש את זה. אנחנו מעבירים דרך הקרן לפיתוח ירושלים.
היו"ר משה גפני
לא הבנתי. למה מיועד הכסף הזה?
קריאה
האוצר ביקש את זה.
היו"ר משה גפני
חבר'ה, תבואו בשבוע הבא. בסדר. תבואו עם נתונים.
קריאה
אפשר לדון בפנייה מספר 612?
היו"ר משה גפני
פניות מספר 611, 612 – משרד הפנים
קריאה
מדובר בשינויים פנימיים בתקציב משרד הפנים כולל תקציב של 3 מיליון שקלים עבור קרן לקידום.
היו"ר משה גפני
זה בסדר. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 611 ו- 612 – אושרה פה אחד

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14:10

קוד המקור של הנתונים