ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/11/2010

טקס חילופי יושב ראש ועדת החינוך התרבות והספורט

פרוטוקול

 
PAGE
13
ועדת החינוך, התרבות והספורט

08.11.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 300

מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט

יום שני, א' בכסלו תשע"א (08 בנובמבר 2010), שעה 11:00
סדר היום
טקס חילופי יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט
נכחו
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
חברי הוועדה
זבולון אורלב – היו"ר היוצא

אלכס מילר – היו"ר הנכנס

דני דנון

יעקב כץ
מוזמנים
שרת התרבות והספורט לימור לבנת

שר החינוך גדעון סער

שר החוץ אביגדור ליברמן

סגנית שר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל

חה"כ יריב לוין - יושב-ראש ועדת הכנסת

חה"כ רוברט אילטוב

חה"כ משה (מוץ) מטלון

אורלי פרומן – מנכ"לית משרד התרבות והספורט

לימור בר-און – ראש מטה שרת התרבות והספורט

עו"ד יעקב פרידברג – ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

פיני קבלו – סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

ד"ר יצחק קדמן – מנכ"ל המועצה לשלום הילד

פרופ' מנואל טרכטנברג – יושב-ראש ות"ת, מל"ג

יואב ללום – יושב-ראש עמותת "נוער כהלכה"

יוסי נשרי – ראש עיריית קרית אונו
יוסי וסרמן – מזכ"ל הסתדרות המורים

מוטי סמט – יושב-ראש סניף ירושלים, הסתדרות המורים

שלמה ישי – הסתדרות המורים

שגית דואני – דוברת, הסתדרות המורים

אתי בנימין – יושב-ראש הנהגת הורים ארצית

מתי תמיר – הנהגת הורים ארצית

יהודה סקר – ארגון הורים ארצי ונציגה בכנסת

ראובן שטל – מועצת התלמידים והנוער הארצית

ענת שור – התאחדות הסטודנטים

נטע רייך – התאחדות הסטודנטים

אתי בן-יוסף – מנהלת ועדת הכנסת

יובל וורגן – מרכז המחקר והמידע, הכנסת

גדעון בן-דרור – יועץ לוועדת החינוך, התרבות והספורט

ליליה פיצכלאורי – אמו של חבר הכנסת אלכס מילר

אינה מילר – רעיית חבר הכנסת אלכס מילר
מנכ"ל הכנסת
דן לנדאו
מזכירת הכנסת
ירדנה מלר-הורוביץ
ייעוץ משפטי
עו"ד מירב ישראלי

רן בר-יושפט – מתמחה, הלשכה המשפטית, הכנסת
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
טקס חילופי יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט
היו"ר זבולון אורלב
אני מתכבד לפתוח את הישיבה מספר 300 של ועדת החינוך, התרבות והספורט. בישיבה הזאת אנחנו ניפרד מהיושב-ראש המסיים את כהונתו – הדובר אליכם – ונבחר את היושב-ראש החדש, חבר הכנסת אלכס מילר. אני מקדם בברכה את שרת התרבות והספורט, חברת הכנסת לימור לבנת; את שר החינוך, חבר הכנסת גדעון סער, ואת כל האורחים הנכבדים, ובראשם יושב-ראש ועדת הכנסת כי הוא זה שצריך לנצח על מלאכת חילופי הגברי.


אני מקדם בברכה את כל האורחים החשובים שהגיעו לכאן – מנכ"ל הכנסת, מנכ"לית משרד התרבות והספורט, יושב-ראש הות"ת, מזכירת הכנסת שמלווה אותי בכל החילופים. גם שר החוץ הגיע לכבד אותנו. אנחנו מקדמים בברכה גם את בואו של שר החוץ.


חברים, הנחנו על שולחן הוועדה את הדין-וחשבון של פעילות הוועדה בשנה וחצי האחרונות, שהיתה פעילות מאוד-מאוד ענפה. גם כמי שבקי ורגיל בעבודת הכנסת, יצא כך שסדר-היום של החברה הישראלית בתחומי החינוך, התרבות והספורט זימן לנו ישיבות רבות, אני חושב שמרביתן היו ישיבות חשובות מאוד בנושאים שעסקו בכל מגוון התחומים, וקצרה כרגע היריעה מלפרט, החוברת לפניכם.


גם מערכת חקיקה לא פשוטה, שחלקה אגב לא הסתיים. שלושת החוקים שקשורים בצער בעלי-חיים, השארתי לאלכס לסיים אותם, גם את סיפור הרפורמה של התרנגולות המטילות, גם את סיפור חוק הפרוות וגם את הסיפור של חוק שנדמה לי התחיל אותו חבר הכנסת גדעון סער.
שר החוץ אביגדור ליברמן
השארת לו גן-חיות שלם...
היו"ר זבולון אורלב
איסור לייבא מוצרי קוסמטיקה שנוסו על בעלי-חיים. בזמנו זה היה חוק שלך.
שר החינוך גדעון סער
מגיע קרדיט לבת שלי.
היו"ר זבולון אורלב
החוק שלך היה חוק שאסור לייצר פה בארץ, נדמה לי.
שר החינוך גדעון סער
היו שני חוקים – אחד עבר בשלוש קריאות, השני עבר רק בקריאה ראשונה.
היו"ר זבולון אורלב
ועבר כבר בקריאה ראשונה גם בכנסת הנוכחית, עומד לפני הכנה לקריאה שנייה ושלישית, ורק עשינו שינוי אחד - הוא הפך להיות חוק הרוקחים עכשיו.


אני חייב לומר לך, אלכס, אישית - אני חושב שאתה חבר הכנסת שהשתתף במרב הישיבות של הוועדה וגם העביר כמה חוקים.


אני אומר לשבחה של הוועדה ולשבחם של השרים – חלק מרכזי בעבודת הוועדה זה הפיקוח על עבודת הממשלה. ומי אוהב פיקוח? אף אחד לא אוהב פיקוח. אנשים בדרך כלל לא אוהבים, ולא רק השרים, גם כל יתר הגופים האחרים שוועדת החינוך ככנסת, כזרוע של הכנסת, אחראית על הפיקוח עליהם.


אני חייב לומר שנעשתה עבודה על-ידי מתנדבת, מתמחה, שבדקה את יישום ההחלטות של הוועדה, והרשות המבצעת בעניין הזה – הצל"ש כמובן הוא קודם כול לוועדה שידעה לקבל את ההחלטות הנכונות, זה כמובן – אבל אני חושב שגם הרשות המבצעת, במקרה הזה אלה שני השרים שיושבים אתנו, ויתר הרשויות, בהחלט אפשר לומר שוועדת החינוך זכתה למעמד משפיע מאוד.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
ועדת החינוך, התרבות והספורט.
היו"ר זבולון אורלב
ועדת החינוך, התרבות והספורט – אני מודה לך. להזכירך, כשאני הייתי מנכ"ל משרד זה היה מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, וכולל את הספורט, בשבילי זה דבר טבעי. לוקח לי זמן לעשות את ההפרדה הזאת.


בהחלט יש עמדה מאוד משפיעה. מחד גיסא, זה בהחלט מראה את מעמדה של הוועדה, אבל מאידך גיסא זה גם מלמד על האחריות הרבה הרובצת עליה. דווקא מפני מעמדה החשוב והשפעתה הגדולה, זה מחייב אותה לאחריות גדולה מאוד. ואני, מתוך כך שעבדתי עם אלכס בשנה וחצי האחרונות ממש בצמידות, אני יודע שאנחנו מפקידים את הוועדה בידי חבר כנסת מצעירי חברי הכנסת – עם שכל בריא, עם תבונה טבעית, עם הבנה מנהיגותית פוליטית, מה אפשר, מה אי-אפשר באשר להתנהלות הוועדה הזאת.


אני רוצה להודות לשרת התרבות ולשר החינוך על שיתוף הפעולה, על הנכונות להקשיב, על הנכונות להתייעץ – גם אם לעתים היו לנו ויכוחים, הכול היה לכבודה של הכנסת ולכבודו של הציבור בישראל – וגם להודות לכל הארגונים הרבים שאי-אפשר למנותם מפאת קוצר הזמן, על שיתוף הפעולה.


הארגונים הציבוריים הם חלק מהחמצן של הוועדה הזאת – בין אם מדובר במועצת התלמידים או בהנהגת ההורים או בארגון המורים או בשלטון המקומי או במועצה להשכלה גבוהה או בארגוני המורים, וכל יתר הארגונים – הם ממש חמצן, ידעו להעמיד בפני הוועדה אתגרים לא פשוטים כדי להתמודד עם הדבר הזה.


אני מאחל לוועדה, וכמו כל יהודי טוב, אני אומר שלום ולא נפרד כיוון שאני ממשיך להיות חבר הוועדה ויושב-ראש ועדת משנה שלה לענייני החינוך הדתי ותרבות תורנית, בהסכמת היושב-ראש כמובן, עם כמה חברים מהוועדה הזאת ונמשיך לתרום את תרומתנו למערכת החינוך כחברי הוועדה.אבקש מיושב-ראש ועדת הכנסת להציג את החילופין, נערוך את ההצבעה ואז נפנה לך את הכיסא גם כן.
יושב-ראש ועדת הכנסת יריב לוין
תודה רבה, אדוני עדיין היושב-ראש.
היו"ר זבולון אורלב
התגברתי על היצר ואפשרתי לך.
יושב-ראש ועדת הכנסת יריב לוין
אתה עוד יכול להתחרט. אני באמת רוצה להודות לך, אני חושב בשם הכנסת כולה, על העבודה המקצועית והמצוינת שנעשתה כאן בוועדת החינוך – שהיא אחת הוועדות הדומיננטיות והפעילות ואני חושב עם השפעה עצומה על חיי היום-יום של כמעט כל אזרח ואזרחית במדינה.


אני רוצה לאחל הרבה הצלחה לחבר הכנסת אלכס מילר. אני רוצה לומר לך שנדמה לי שהתשובה הכי טובה למכתב האמנים או האומנים – אני לא יודע להחליט אם הם ראויים בכלל למי מהכינויים האלה- היא העובדה שתושב אריאל נבחר לעמוד היום בראש ועדת התרבות, החינוך והספורט – ואני בכוונה מקדים את המילה תרבות.

(מחיאות כפיים)


אני בטוח שתשכיל ותצליח להוביל את הוועדה ולכבוש פסגות והישגים חדשים, בשיתוף פעולה עם שני השרים המצוינים שיש לנו בשני התפקידים האלה – שגם להם, אני חושב, זאת הזדמנות טובה להודות בשם כולנו – לשר החינוך גדעון סער ולשרת התרבות והספורט לימור לבנת.
אלכס מילר
תודה.
יושב-ראש ועדת הכנסת יריב לוין
ובאופן פורמלי, אני מבקש להודיעכם כי בהתאם להוראות סעיף 97יב(א) לתקנון הכנסת ממליצה ועדת הכנסת לבחור בחבר הכנסת אלכס מילר לכהן כיושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, במקומו של חבר הכנסת זבולון אורלב.
היו"ר זבולון אורלב
ובכן, חברים, אני מעמיד את ההצעה של יושב-ראש ועדת הכנסת להצבעה. מי תומך בבחירתו של חבר הכנסת אלכס מילר להיות יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט, ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 6

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה למנות את חבר הכנסת אלכס מילר כיושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט נתקבלה.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
תחשבו שגם אנחנו כאילו הצבענו.
היו"ר זבולון אורלב
לישראל ביתנו יש שני מקומות כאן, אתה יכול גם להרים את היד. אני קובע שההצעה התקבלה פה אחד, ובזאת אדוני, נבחרת להיות יושב-ראש הוועדה. אני רוצה לאחל לך בהצלחה רבה, והריני מפנה לך את המקום.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה. אדוני היושב-ראש היוצא והנכנס לוועדה לזכויות הילד. אני רוצה כמובן להודות לכל האורחים, לכל הנכבדים, שהגיעו לטקס החילופין. זה מאוד חשוב, הגענו למצב לא פשוט. מערכת החינוך בשנים האחרונות עברה קיצוצים אדירים, והממשלה האחרונה נכנסה לאתגר עצום.

אני מברך את ממשלת ישראל, אני מברך את שר החינוך על ההישגים, ואני מקווה מאוד לדרך ההצלחה שבסופו של דבר אנחנו נגיע אליה, בשיפור המצב במערכת החינוך שלנו.

אני רוצה כמובן להודות לך, אדוני היושב-ראש היוצא, על הניסיון שלמדתי ממך בניהול הוועדה, ביוזמות, בנושאים שעלו כאן על סדר-היום, וכמובן ליושב-ראש מפלגתי על התבונה ועל המנהיגות שקיבלתי במשך שתי קדנציות – כבר קדנציה שנייה אני חבר כנסת – זה מאוד חשוב שאנחנו נוכל לשלב את הניסיון הפרלמנטרי עם המנהיגות, זה מאוד דרוש למדינה שלנו.

אני מתכוון להעלות בוועדה נושאים לא רק הקשורים למערכת החינוך שלנו, לתרבות ולספורט, אלא גם למצוא דרך איך לשלב את כל המערכות האלה שבסופו של דבר ילדי ישראל יוכלו לקבל את החינוך שלהם גם בהיבט ההתקדמות למצוינות.

לא מזמן קראתי ספר Start-up Nation. אחד מהפרויקטים של ה"סטארט-אפים" במדינת ישראל שמופיע שם במערכת החינוך זה רשת "מופת". אני חושב שזו אחת הדוגמאות המצוינות במדינת ישראל לשאיפה למצוינות.

לזה אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו צריכים לשאוף למצוינות – וזה לא רק בהישגים בלימודים. זה גם בכל מה שקשור למוטיבציה בגיוס לצה"ל, זה כל מה שקשור לערכים, ואסור לפספס.

אנחנו עומדים בפני אתגרים רבים, יש לנו הרבה מה לעשות, אני חושב שיש לי שותפים מאוד טובים גם אצל שרת התרבות והספורט לימור לבנת וגם אצל שר החינוך גדעון סער. אנחנו נוכל באמת להגיע להישגים, נעבוד בשיתוף פעולה.

ועדה פרלמנטרית היא אחראית על ההיבט החוקתי, היא אחראית על היבט הפיקוח, עובדת עם יושב-ראש הכנסת רובי ריבלין, שהייתי במשך שנה וחצי סגנו.

אני מקווה מאוד שהנוכחות בוועדה בישיבות הבאות תהיה בסדר גודל כמו עכשיו.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
אם אפשר ששר החוץ ואני נצטרף לוועדת החינוך, בשמחה רבה.
היו"ר אלכס מילר
אני גם רוצה להודות למשפחתי - נמצאת כאן אמא שלי שהיא מורה במקצועה, אשתי – שנותנים לי את החיזוק ועומדים מאחוריי, ושיהיה בהצלחה לכולנו. תודה רבה. אדוני יושב-ראש הכנסת.

(מחיאות כפיים)
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
אחת מהוועדות החשובות ביותר בכנסת משום שהיא החשובה ביותר בעיני הציבור, היא ועדת החינוך, וזכינו ליושבי-ראש ועדה שלימים היו שרים.


אני רוצה קודם כול לברך אדם שהיה שר לשעבר, היה מנכ"ל משרד החינוך לשעבר, ובלי היסוסים ופקפוקים כאשר נגזר עליו לשרת רק בכנסת – ולשרת רק בכנסת זה לא דבר של מה בכך – עשה זאת בצורה מעוררת כבוד, והבאת הרבה כבוד גם לכנסת, גם למדינת ישראל וגם לעם ישראל. אני רוצה לברך אותך ולהודות לך על פעילותך, שהיא המשך של פעילויות שאני בטוח שעוד יהיה להן המשך. כה לחי ותודה רבה, בשם כל הכנסת ובשם הכנסת לדורותיה.
זבולון אורלב
תודה רבה.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
אנחנו היום מוסרים את השרביט בידי אחד מהבחורים הנמרצים, שיש לי צער גדול שהשרביט נופלת לידיו כי הוא לא יהיה הסגן של יושב-ראש הכנסת, הוא יבצע את תפקידו בוועדה – ואין לי כל ספק שהוא יבצע את תפקידו בוועדה כפי שהוא ביצע את תפקידיו כחבר כנסת מן השורה, מן המניין, שלא מבקש להתחמק משום פעילות שהוא היה מחויב בה, ועשה אותה באמת לתפארת תנועתו ולתפארת הכנסת.


היום אתה, כמו חברים צעירים רבים בתנועתך, מקבל לידך את שרביט ניהול החינוך, והחינוך בישראל הוא חינוך של כל אזרחי ישראל, והחינוך בישראל הוא של כל העם בישראל ועם ישראל. שהרי יש לנו עם שהוא עם אתני ויש לנו עם שהוא עם אזרחי, ואנחנו בוועדת החינוך פעמים רבות נוגעים בקונפליקט ובליבת הקונפליקט.

מי כמו שר החינוך ושרת החינוך לשעבר מכירים בעניין הזה. רק השבוע שר החינוך נתבקש וענה ללא שום היסוסים על שאלות שהן מלוות את חיינו בנושא תולדות העם והארץ כאשר יש קונפליקט, והקונפליקט הזה הוא קונפליקט שבא לידי ביטוי בעימותים בלתי פוסקים גם בנושא החינוך, והדברים האלה כמובן יבואו לפתחך.

כמובן שאדם שנבחר לכנסת, הוא נבחר על-פי דעותיו, אבל אדם שנבחר למלא תפקיד שהוא גם לאפשר לאחרים להביע את דעתם, עושה זאת בצורה הברורה ועשית זאת יפה ביותר בהיותך סגן יושב-ראש הכנסת ופעמים רבות ממלא-מקום של כל מיני פורומים שבהם היית צריך לאפשר את זכות הדיבור, עשית זאת בצורה מצוינת.

רבים מחבריך לא ידעו שיהיו חברי ועדה ולימים נהיו שרים, לא הרבה ימים, ואני מאחל לך שתצליח מאוד בתפקידך כדי שאתה גם תוכל להמשיך בתפקידיך הרבים במדינת ישראל והעם בישראל, לשביעות-רצונך ולשביעות-רצון כולנו.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
הבעיות של משרד החינוך הן בעיות שאחרי משרד הביטחון – ואני לא יודע אם אפילו לא יותר חשובות מהנושאים הביטחוניים כי הנושאים הביטחוניים הם קיומיים ונושאי החינוך הם קיומיים – לא תמיד צריך להיות בעימות עם הממשלה אבל צריך גם להשגיח, לפקח ולראות ולבחון וכמובן לאפשר לכל חברי הכנסת להביע את דעתם.

אני רק יכול לאחל לכולנו שכפי שהיו ימיך עד היום, הם ימשיכו להיות כך ותצליח בתפקידך – תפקיד קשה. אל תהסס למלא את תפקידך כפי שהדבר מחייב אותך.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה. שר החינוך, בבקשה.
שר החינוך גדעון סער
אדוני היושב-ראש – שני היושבי-ראש והיושב-ראש, חברי השרים. הוועדה הזאת היא ועדה רצינית מאוד. די לומר שבראש הוועדה הזאת שני האחרונים שעמדו הם שרים לשעבר, ושרים מנוסים. לא בראש כל ועדה יש לשרים לשעבר עניין לעמוד, ואני חושב שהעובדה הזאת מדברת בעד עצמה.

היום אנחנו מקיימים את המהלך על-פי ההסכמים. אגב, אני אחראי על הסדר של מה שנקבע בשעתו, של ראשי הוועדה.
זבולון אורלב
את החשבון נגמור פעם אחרת...
שר החינוך גדעון סער
אתה היית המרוויח הגדול, אבל החשבון הוא עכשיו שלמפלגת העבודה יש אינסנטיב לפעול להארכת כהונת הממשלה ככל שניתן כדי להגיע לשליש השלישי של הקדנציה, שבה ראשות הוועדה הרצינית הזאת אמורה להימסר למפלגת העבודה.

עם זבולון אורלב מאוד נהניתי לעבוד. זבולון ניהל את הוועדה כפי שהוא, מתוך גישה ממלכתית, מתוך הבנה עמוקה של הנושא והתמצאות גדולה מאוד בפרטים, וגם הבנה של בעיות העומק, בחריצות בלתי רגילה.

אני לא יודע לספור את מספר הפעמים שהגעתי לוועדת החינוך בשנה וחצי האלה, אבל הוא מאוד גדול. אני משוכנע שבכל בדיקה שתהיה של שרים בוועדות אחרות זה ללא השוואה, ותמיד באתי ברצון כי גם האווירה היתה עניינית. לפעמים עם ביקורת, לפעמים עם הפניית חצים למקומות מסוימים, לפעמים עם הצפת בעיות שהן בעיות כואבות, אבל תמיד מתוך גישה עניינית של שיתוף פעולה.

ובעצם, זה היום הדבר שמערכת החינוך זקוקה לו – גם מערכת החינוך, גם מערכת ההשכלה הגבוהה – יותר מכול דבר אחר. אותה קואליציה רחבה בתוך המערכת הפוליטית של גורמים שונים, גם כאלה שלא נמצאים כרגע בתוך הקואליציה אבל אכפת להם מהחינוך, אכפת להם מההשכלה הגבוהה, עם גיבוי של הציבור הרחב, עם גיבוי של החברה האזרחית, עם גיבוי של כל אותם גורמים שבעצם מייצרים את הקונצנזוס האמיתי שקיים בחברה הישראלית, כשצריך להעביר את מערכת החינוך מעידן של קונפליקטים, של עימותים, של עימותים בתוך המערכת, של שביתות, של התנגשויות, לעידן שכולם עובדים ביחד כדי לשים את הדבר באמת החשוב ביותר למדינת ישראל בראש סדר העדיפויות ולוודא שאנחנו מצליחים לחולל את השינויים, שאני משוכנע שהתחלנו כבר לחולל.

בהיבט הזה זבולון היה שותף, ולשותפות תמיד יש שני צדדים. אני הרבה מאוד פעמים התייעצתי עם זבולון לפני מהלכים – לא רק באתי לדווח; הרבה פעמים באתי לדווח אחרי אבל גם הרבה פעמים התייעצתי לפני, הרבה פעמים עדכנתי והרגשתי באמת שותפות שמבוססת על הדדיות.

אני משוכנע שעם אלכס – שאני מכיר אותו היטב, יש לי אתו כמו עם זבולון מערכת יחסים חברית, והוא אדם צעיר אבל הוא חבר ותיק בוועדה, הוא כמעט חמש שנים חבר ועדת החינוך של הכנסת, ומכיר גם את הנושאים - תהיה מערכת יחסים דומה. אני מכיר את האכפתיות שלו, את הרצון שלו לחולל את אותם שינויים שאנחנו מדברים עליהם, ולכן אני בטוח שוועדת החינוך בראשותו תצליח בעבודתה, תצליח להיות גורם משמעותי.

פה בעצם הוצגו התוכניות, אני לא יודע כמה פעמים זה היה בעבר אבל הצגנו. כל תוכנית מרכזית שהלכנו בה הוצגה בפני הוועדה הזאת בצורה הכי רחבה, הכי רצינית, וכך זה גם יהיה.

כבן של מורה – גם כבן של מורה – יש לך את כל הנתונים להצליח, מתוך האכפתיות האמיתית כלפי הנושא ומתוך הכישורים שיש לך.

אני חושב שבתקופה שזבולון עמד בראש הוועדה היו התפתחויות טובות וחיוביות במערכת החינוך, במערכת ההשכלה הגבוהה. אני משוכנע שהתקופה שאלכס יעמוד בראש הוועדה תהיה תקופה שגם יהיו בה התפתחויות כאלה, אני משוכנע שאותם דברים, אותו תחילת שינוי בהשכלה הגבוהה, אותם הישגים שבאו לידי ביטוי בדברים שנמדדו בשנתיים האחרונות – אני מאמין יבואו לידי ביטוי גם במבחנים הבין-לאומיים שיהיו בסוף השנה הזאת.

נכון, יש גם תקופה לא פשוטה במובן של עימותים שונים כאלה ואחרים, אז בוא נאמר, מה שנחשב כקללה סינית – הלוואי שתחייה בזמנים מעניינים – בטוח יחול גם על התקופה שאתה תעמוד בראש הוועדה, ואני מאחל לך הצלחה רבה.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה לאדוני. גברתי שרת התרבות והספורט, לימור לבנת, בבקשה.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
תודה רבה. אדוני יושב-ראש הכנסת, יושבי-ראש הוועדה – היוצא והנכנס לתפקידים חדשים, לוועדה חדשה, ידידי זבולון אורלב, וכמובן סגן יושב-ראש הכנסת ויושב-ראש הוועדה הנכנס, חבר הכנסת אלכס מילר, סגן ראש הממשלה ושר החוץ אביגדור ליברמן. אין ספק שבישראל ביתנו יש תרבות, אין מה לדבר.
שר החוץ אביגדור ליברמן
יש משמעת.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
אני אמרתי יש תרבות, למה אתה מתקן אותי... אמרתי יש תרבות. אתה בעצמך איש תרבות, אבל יש תרבות בישראל ביתנו.

עמיתי שר החינוך גדעון סער, אני אתחיל מיושב-ראש הוועדה היוצא, חבר הכנסת זבולון אורלב, אומר מספר מלים כי אני יודעת שהוא צריך תכף לצאת להתראיין בעניין החילופין.

זבולון אורלב כבר שנים רבות בעצם איש חינוך, קודם כול איש חינוך, נתחיל מזה. איש חינוך שבמהלך השנים – לאחר היותו איש חינוך היה מנכ"ל משרד החינוך, אחר כך כמובן בכנסת לאחר שנבחר לכנסת.

אני כל הזמן זוכרת אותך בוועדת החינוך – כיושב-ראש ועדת החינוך, חבר ועדת החינוך. אני עצמי, כשנבחרתי לכנסת ב- 92' הייתי חברת ועדת החינוך כמובן, ובמהלך השנים כשהייתי בכנסת תמיד גם חברת ועדת החינוך, ואין ספק שאתה כל-כולך נתון לעשייה החינוכית, אבל אני צריכה לומר את זה – גם כמובן לנושא התרבות והספורט כיושב-ראש הוועדה, מחויב גם לנושאים האלה.

במהלך השנים עבדנו ביחד – גם כחברה בוועדה, אחר כך כשרת חינוך ואחר כך כשרת תרבות וספורט ועכשיו כשרת תרבות ספורט – במהלך כל השנים האלה עבדנו בשיתוף פעולה, ואני מוקירה לך באמת כבוד רב על היסודיות, על הידע, על המקצוענות הרבה מאוד שאתה במהלך כל השנים האלה הפגנת, ואין לי ספק שכחבר פעיל בוועדה תמשיך בדרך הזאת כי אתה באמת מכיר לפני ולפנים את הנושאים כולם ועשית עבודה מצוינת.

אני בטוחה שתמשיך בזאת. יישר כוח. עכשיו אתה יכול ללכת להתראיין.
זבולון אורלב
צריכים לקרוא לי.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
לחברי חבר הכנסת אלכס מילר – אנחנו כבר ישבנו ביחד ואני שמחתי מאוד לשמוע ממך שאתה מתכוון להקדיש תשומת-לב – קודם כול לא ידעתי שאמא שלך מורה, אז שלום לאמא המורה וברכות – ואני יודעת כי כבר דיברנו על כך, שמעבר לנושא החינוך, והרבה טועים באמת וקוראים לוועדה ועדת החינוך של הכנסת, שהיא באמת ועדה חשובה ביותר, אבל כפי שתיקנתי קודם, היא ועדת החינוך, התרבות והספורט, ושמחתי לשמוע מיושב-ראש הוועדה הנכנס, חבר הכנסת מילר, שיש בכוונתך לעסוק בצורה אינטנסיבית גם בנושאי התרבות והספורט, שהם שני נושאים שקרובים ללבך גם הם, כך שאני שמחה על כך מאוד.

יש נושאים שהם נמצאים על הפרק כרגע – נושא הספורט, נושא המועצה הלאומית לספורט שהוא נושא חשוב ביותר, למעשה נגמר בוועדה, יש שם משהו שצריך עוד לסגור אותו והוא עדיין אכן נמצא על שולחן הוועדה כרגע, ויש גם נושאים אחרים, אבל אנחנו עוסקים בזה.

דיברנו גם במהלך התקופה שבה לא היית יושב-ראש הוועדה אלא חבר הוועדה על כמה דברים שעוד יגיעו לכאן לשולחן הוועדה, ואנחנו כמובן נעסוק בהם, נדון בהם, אני בטוחה שנעשה את זה בשיתוף פעולה מלא. עבדנו כך גם לפני כן, אני בטוחה שנעשה את זה גם בהיותך יושב-ראש הוועדה.

כפי שכבר נאמר כאן קודם, אני אומר גם את הדברים – חבר כנסת, אומנם צעיר בגילו, לא כל כך צעיר אבל בוותק שלו כבר כחבר הוועדה וכחבר כנסת, אין לי ספק שאתה תשקיע ותעשה את הטוב ביותר כדי לעשות את תפקידך בצורה הטובה ביותר, ואנחנו נעבוד באמת בהרמוניה ובשיתוף פעולה מלא.

כפי שאמרתי, אני כבר מ-92' בוועדת החינוך ולאחר מכן בתפקידי השונים, לאורך כל ההתגלגלויות בתפקידים הללו, ואני בוודאי אמשיך. אני מכבדת מאוד את הוועדה בכלל, את עבודת הכנסת, את עבודת ועדות הכנסת מאז ומעולם, וכך תמיד נהגתי בכל התפקידים השונים שלי, ודאי גם בתפקידי הנוכחי - את ועדות הכנסת, מליאת הכנסת. אני אומרת את זה גם ליושב-ראש, שיודע את זאת, וכך גם במהלך הקדנציה הזאת, ודאי גם בהמשך וככל שנידרש כך גם נמשיך.

לא אוכל לסיים את דבריי בלי להתייחס במילה גם למה שהתייחס אליו קודם יושב-ראש ועדת הכנסת, ידידי חבר הכנסת יריב לוין, שאמר קודם שאולי זה סמלי, וכמובן שהסמליות הזאת יש בה גם תוכן ומהות, שדווקא היום נבחר כאן ליושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט – תרבות אני אומַר, לצורך העניין; ועדת התרבות, החינוך והספורט של הכנסת – חבר כנסת שהוא תושב אריאל. יש בזה הרבה מאוד תוכן, מהות, וכאמור גם כמובן סמליות. אני אהיה הערב בפתיחה.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
שאני לא אקבל מחר מכתב שאסור לו להיות יושב-ראש הוועדה.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
ושאסור לדבר על זה, שאסור לדבר על זה בכנסת.
היו"ר אלכס מילר
שאני לא תושב ישראל.
יהודית גידלי
לא אזרח מדינת ישראל.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
ושאסור לדבר על זה בכנסת בכלל, אז אני באמת אומרת את הדברים באופן ברור. אני אהיה הערב באריאל בחנוכת היכל התרבות החדש. אני יודעת שיושב-ראש הכנסת עתיד להגיע לשם להדלקת נר – נדמה לי שמיני – של חנוכה, אינני זוכרת כרגע, אבל לאחד מהאירועים שיהיו במהלך חג החנוכה.

אני אחזור על דברים שאמרתי אותם, וחוזרת ואומרת. החרמת אזרחי ישראל היא דבר שהוא לא יכול בשום פנים ואופן להתקבל על הדעת. כבר ביום ראשון נתכנס המדור לתיאטרון של המועצה לתרבות- המועצה לתרבות בראשותו של ד"ר חיים ברלוק, המדור לתיאטרון בראשותו של אורי לוי שהיה שחקן התיאטרון הקאמרי שנים רבות ולאחר מכן מנכ"ל תיאטרון גשר, שאף הוא מתכוון הערב להגיע לחנוכת היכל התרבות באריאל, הוא מתנגד מכול וכול לאותה החרמה של אמנים. במסגרת מדור התיאטרון זו הפרוצדורה הרגילה, שהרי קריטריונים הם חקיקת משנה למעשה, וצריכים לעבור גם את משרד המשפטים, ואנחנו בוחנים שם את שינוי הקריטריונים בכך שיחייבו למעשה כל מוסד להופיע בכל מקום, באשר הוא.

אני צריכה כאן לומר שאני מחזקת את ידי מנהלי התיאטראות כולם, שהודיעו שהתיאטראות כולם יופיעו בכל מקום – כמובן באריאל אבל בכל מקום.

מדובר בקומץ של אמנים – לא רק שחקנים – אבל בקומץ של אמנים שהודיעו את מה שהודיעו. כמובן, זכותם לחופש ביטוי אבל לא זכותם להחרים את אזרחי ישראל בשום פנים ואופן.

חופש ביטוי זה מאבני היסוד של מדינת ישראל. אנחנו הדמוקרטיה היחידה פה במזרח התיכון, חופש הביטוי לא ניתן לשכנינו בארצות של שכנינו.

אני אומַר כאן מעבר לזה, כאן היום, אני רוצה להודיע בוועדה שאני מתכוונת לתת פרס מיוחד, פרסים מיוחדים – פרס השרה – לעידוד יצירה ציונית. הפרסים האלה יינתנו גם בתחום אמנויות הבמה, גם למוסד וגם ליוצר, גם בתחום האמנויות הפלסטיות, כלומר מוזיאון או גוף אחר, וגם בתחום הקולנוע.

הפרס יינתן כמובן על-פי קריטריונים וכולי לכל יצירה שעוסקת בעשייה ציונית, בדמויות המרכזיות שבחיי הציונות, כמובן על-פי קריטריונים של ועדה, ועוד כהנה וכהנה. כל זה ייקבע ממש בשבועות הקרובים, וזה כמענה – אם צריך לתת מענה – אבל כמענה ולצורך עידוד הציונות גם בתחומים הללו, וכדי שיהיה ברור לחלוטין.

אגב, התגובה הציבורית היתה מוחצת, היתה מיידית, היתה הולמת והיתה כל-כך גורפת, כל-כך גורפת, שמעבר לזה באמת אין אולי צורך להוסיף הרבה.

אני מברכת אותך, ידידי אלכס מילר, ואני רק יכולה עוד לאחל שוב שיהיה בהצלחה. אנחנו כולנו נהיה לעזר.
היו"ר אלכס מילר
תודה, גברתי. סגן ראש הממשלה.

(מחיאות כפיים)
שר החוץ אביגדור ליברמן
אדוני יושב-ראש הכנסת, עמיתי השרים, היושב-ראש היוצא, היושב-ראש הנכנס, אני חושב שזאת גם ההזדמנות וגם האתגר, ולהיכנס לנעליים של זבולון אורלב – לא צריך לפרט את כל היתרונות וכל הניסיון שלו בתחום החינוך.


אין לי ספק שהדבר החשוב ביותר הוא לקבוע סדר עדיפויות נכון בעבודת הוועדה. ועדת החינוך, התרבות והספורט באמת יוצרת המון הזדמנויות, ויש המון תקשורת – מהחרם על אריאל ועד לסטודנטים, מלגות לסטודנטים, ותמיד יש במה להתעסק.


אם היה תלוי בי, את הדיון הראשון הייתי עושה על בית"ר ירושלים ועל מצבה של בית"ר ירושלים– כוועדת הספורט הייתי מזמין לכאן את מלמיליאן וכל הצוות, ואני חושב שזה גם חשוב מאוד.
דני דנון
יש פה רוב לבית"ר.
קריאה
לא בטוח.
משה (מוץ) מטלון
לא בטוח. יש פה גם הפועל תל-אביב.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
זה חמור מאוד... אתה, מוץ?
משה (מוץ) מטלון
גם אני.
קריאה
יש משמעת, מוץ.
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
איך הכנסת אותו? כל המשמעת שהתגאית בה קודם, איווט...
יושב-ראש ועדת הכנסת יריב לוין
גם אני, לימור. איך את באה אליו בטענות, כשגם אני?
שרת התרבות והספורט לימור לבנת
אני שרת הספורט, אני בעד כולם.
שר החוץ אביגדור ליברמן
אני חושב שבסופו של דבר – ואני לא רוצה להאריך – אין ספק שההישגים של תלמידי ישראל זה הדבר המרכזי. אין לנו משאבים. המשאב היחידי שיש לנו זה המוח היהודי, זה הג'ניוס היהודי. זה היתרון היחסי, זה משאב הטבע ואתה חייב פה באמת לשתף פעולה עם כל מערכות החינוך, להביא למצב שבכל הטבלאות של יונסק"ו, תלמידי ישראל יגיעו למקום ראשון.


זה חייב להיות האתגר. אין אחר מבחינתי במערכת החינוך. גם כאב לשלושה ילדים שלמדו פה במערכת החינוך אני אומר שאנחנו חייבים לתת את כל העדיפות בנושא ההישגים, מצוינות בחינוך. יש פה לא מעט פופוליזם, וראינו פה הרבה סיסמאות, אין תחליף למצוינות.


חייבת להיות תפנית גם במערכת כולה, ואני מקווה שתצליח יחד עם השרים להגיע למצוינות בכל תחום ותחום. תודה.
היו"ר אלכס מילר
תודה. גברתי סגנית השר במשרד ראש הממשלה לענייני צעירים, גילה גמליאל.
סגנית שר במשרד ראש הממשלה גילה גמליאל
אני חושבת שזה באמת יום חג לצעירים ולסטודנטים שאתה עומד בראש הוועדה החשובה הזאת, כמי שיכול להוות עבורם ועבורנו כתובת מצוינת. אני ממש מברכת על כך שהיום אתה מתחיל את התפקיד ואני מאמינה שאנחנו נשתף פעולה, אני אגיע סוף-סוף לוועדה הזאת על מנת לקדם את הדברים.


יישר כוח ובהצלחה.
היו"ר אלכס מילר
תודה, גברתי.
שר החוץ אביגדור ליברמן
קדימה, "רובוטה", עבודה.
יושב-ראש הכנסת ראובן (רובי) ריבלין
חברים, תודה רבה.
היו"ר אלכס מילר
תודה רבה לכולם. אם אין עוד מישהו שרוצה להתייחס, אנחנו ננעל.


תודה רבה, חברים. אני מברך את כולכם. הישיבה מחר תתקיים בשדרות, בנושא הגיל הרך, במסגרת כנס שדרות לחינוך וחברה, בשעה 11:00 בבוקר. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:45).

קוד המקור של הנתונים