ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/11/2010

הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 24) (הזכות למענק סיום יחסי עובד ומעביד), התשס"ח-2008

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדה העבודה, הרווחה והבריאות

8.11.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 360

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

שהתקיימה ביום שני א' בכסלו התשע"א (8 בנובמבר 2010) בשעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 24) (הזכות למענק סיום יחסי עובד ומעביד),

התשס"ח-2008. של חה"כ חיים אורון (פ/307)
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר

חיים אורון

שלי יחימוביץ
מוזמנים
עו"ד דבי אלעזר – משרד התמ"ת

רן רידניק – רפרנט תעסוקה באג"ת, משרד האוצר
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
ייעוץ משפטי
נעה בן-שבת
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי
חוק פיצויי פיטורים (תיקון מס' 24) (הזכות למענק סיום יחסי עובד ומעביד), התשס"ח-2008.

של חה"כ חיים אורון (פ/307)
היו"ר חיים כץ
צהריים טובים. יום שני בשבוע, א' בכסלו, 8 בנובמבר 2010. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא הצעת חוק פיצויי פיטורין (תיקון מס' 24) (הזכות למענק סיום יחסי עובד ומעביד), דיון בהחלת דין רציפות. הצעת החוק של חבר הכנסת חיים אורון (פ/307), פרוטוקול מס' 360.

חבר הכנסת חיים אורון, בבקשה.
חיים אורון
יש לי פה המון חומר והמון ניירות, אני לא רוצה להאריך בהם. מדובר בהחלת דין רציפות. אני רוצה לומר לפרוטוקול שלאחר שיחות רבות גם עם ההסתדרות וגם עם המעסיקים – ותכף אני אומר הסתייגות למה שאני אומר עכשיו – הגעתי להבנה איתם שנעביר את החוק הזה. קודם כול נאשר לו דין רציפות ונקיים עליו דיונים. אני גם אמרתי שאני מסכים שהמתפטר יקבל 72% ולא 100% כדי ליצור מדרגה בין המתפטר לבין המפוטר.
היו"ר חיים כץ
28% הנותרים נשמרים לו.
נועה בן שבת
במקרה שהוא אחרי זה מפוטר?
היו"ר חיים כץ
לא, הם נשמרים לו בקופה.
נועה בן שבת
אם הם הופרשו.
היו"ר חיים כץ
הם הופרשו בוודאות.
נועה בן שבת
לא בהכרח. 35% היום - -
היו"ר חיים כץ
2 ו-1/3 הוא לא יקבל? הוא יקבל 6%, ולא יקבל 2 ו-1/3?
חיים אורון
אני לא רוצה להיכנס לכל הדיון כולו עכשיו. הבוקר נפתח נושא שמישהו לא הבין. אני ישבתי עם ראשי המערכות האלה והייתה הבנה מלאה בשאלת התחולה. לא התחולה קדימה- -
היו"ר חיים כץ
רטרואקטיבית.
חיים אורון
נניח יתפטר בעוד שנתיים אדם שעובד 15 שנה. האם הוא מקבל עבור שנתיים או עבור 15 שנה? גם בחוק שאני הצעתי פה הייתי מוכן שהתחולה לא תהיה מהחודש הראשון ועבור השנה הראשונה כי הבעיה שלי זה לא להגן על אדם שעובד שנה, קפץ ממקום למקום ורוצה על זה פיצויים של שנה.
היו"ר חיים כץ
למה?
חיים אורון
כי אני אומר לך מה המוטיבציה שלי. הבעיה שלי היא להגן על אותו אדם שנמצא במקום עבודה, בעיקר אלה שפונים אלינו, אנשים שעובדים 5, 6, 7 ולפעמים 15 שנה במקום עבודה לא מאורגן, לא מסודר, שיכול להיות משרד עורכי דין, משרד אדריכלים- -
היו"ר חיים כץ
הוא התפטר אחרי 5 שנים?
חיים אורון
הוא התפטר אחרי 5 שנים, ולדעתי, מגיעה לו האפשרות לעזוב את מקום העבודה. מה שמובטח לו בחלק השירות הציבורי וברוב המערכות, יש קבוצה שהיא לא בסיפור הזה. עד כאן הייתה הסכמה.
היו"ר חיים כץ
גם בחברות ממשלתיות מי שמתפטר לא מקבל.
חיים אורון
אתה אומר בביטחון?
היו"ר חיים כץ
כן.
חיים אורון
בסדר.
היו"ר חיים כץ
הם באים אליי. התעשייה האווירית הם חברה ממשלתית, ומי שמתפטר לא מקבל פיצויים. 72% שהיו הפנסיה שלו היינו משאירים לו ולא לוקחים, והוא היה מדבר על 28%.
חיים אורון
חיים, מאז שאני מגלגל את זה, זה כבר 6 שנים- -
היו"ר חיים כץ
איך לא נתנו לו 72%? היום הפרישו לו את זה לקופת גמל.
נועה בן שבת
בביטוח פנסיוני הם חייבים, בעצם.
חיים אורון
יש ציבורים רבים שאין פנסיה בפנים.
היו"ר חיים כץ
יש חוק.
חיים אורון
אני עוד מעט אבקש ממך דיון על זה כי קיבלתי כבר תשובות- -
היו"ר חיים כץ
עוד מעט, היום?
חיים אורון
לא, אבל עוד מעט.

קיבלתי כבר תשובות מהאוצר כמה נכנסו לפנסיה חובה, ועכשיו ביקשתי נתונים לא כמה, אלא כמה זה מתוך כל קבוצה – מתוך המשתכרים עד הגובה הזה ועד הגובה הזה. התמונה שאני מתרשם ממנה היא שחלקים גדולים מאוד לא נמצאים עדיין בתוך הרשת הזאת.
היו"ר חיים כץ
בשכר נמוך.
חיים אורון
בסדר, אבל- -
היו"ר חיים כץ
יש להם מזל.
חיים אורון
אני יודע את דעתך. יכול להיות שיש להם מזל, אבל אז הם נדפקים גם בדיון שלנו היום.
היו"ר חיים כץ
בדיון הם לא נדפקים, הם ייצאו מורווחים. אני בעד שייצאו מורווחים, לא אלה האנשים שצריך לנצח אותם. אבל הם ייצאו מורווחים כי מי ששמים לו בקופת גמל הוא יכול לברור לו גם את הקופה. אתה בתור מעביד שם לו בקופה X, הוא אומר שהוא שם ב-Y. אני שם את זה ב-Y, אתה לא יכול לגעת לו בכסף כמעסיק.
חיים אורון
בחלק של הפנסיה.
היו"ר חיים כץ
72%
חיים אורון
אבל אני אומר לך שוב- -
היו"ר חיים כץ
אתה בחוק הזה צריך לבקש גם 28%, את ה-2 ו-1/3, את ההשלמה ל-100% פיצויים.
חיים אורון
יש רבים כאלה שלא מקבלים. אתה מכיר אותם, ואני מכיר אותם מהמכתבים. הם באו למעסיק שלהם ואומרים, אני רוצה להתפטר, והוא אומר, תלך.
נועה בן-שבת
אבל אם הכסף הופרש לקופת גמל- -
חיים אורון
אם הכסף לא הופרש.
נועה בן שבת
אם הוא לא הופרש הם נמצאים בבעיה.
היו"ר חיים כץ
אז קודם כול אותו בן אדם יכול ללכת לתבוע את המעסיק בבית דין לעבודה כי הוא עבריין. לפי החוק, הוא היה חייב להפריש לו. לא 72%, אבל הוא היה צריך להפריש לו 30% - 2.5 כפול 12.
חיים אורון
אמרו לי עורכי דין מהבכירים בארץ ש-90% מהתיקים בבתי המשפט לעבודה הם מפוטר ומתפטר. המעסיק אומר: הוא התפטר, העובד אומר: מה פתאום, פיטרו אותי, דפקו אותי, שינו לי את התנאים וכולי. חלק גדול מעורכי הדין שהם בין המפורסמים ביותר הרימו לי טלפון ואמרו שהחוק שלי לגמרי צודק, ושבבתי המשפט כל הזמן הנושא הזה נמצא- -
היו"ר חיים כץ
מה את אומרת?
דבי אלעזר
עמדת הממשלה הייתה שלא להסכים להחלת דין רציפות, ואני אסביר למה. הדיונים בהצעת החוק הזאת התחילו כבר במושב הקודם כאשר הממשלה תמכה בהצעת החוק- -
היו"ר חיים כץ
שמת לב מה אמרת במשפט הראשון? "עמדת הממשלה הייתה שלא להסכים להחלת דין רציפות". עכשיו היא מסכימה?
דבי אלעזר
לא. עמדת הממשלה היא לא להסכים.
היו"ר חיים כץ
ברגע שאת אומרת "הייתה", זאת אומרת שעכשיו הם מסכימים.
דבי אלעזר
לא, לא.
היו"ר חיים כץ
ככה אני הבנתי.
דבי אלעזר
אם כך זה הובן זה לא כך.
היו"ר חיים כץ
זה מכיוון שאני מבין גרוע.
דבי אלעזר
או שאני מסבירה לא טוב.
היו"ר חיים כץ
את מסבירה מצוין.
דבי אלעזר
עמדת הממשלה היא לא להסכים להחלת דין רציפות. הדיונים סביב הצעת החוק התחילו בקדנציה הקודמת כשהיה משא ומתן של הארגונים בקשר להסכם הקיבוצי שהורחב בקשר לפנסיה חובה במשק. לאחר שהורחב ההסכם הקיבוצי הממשלה נסוגה מעמדתה והחליטה שלא לתמוך בהצעת החוק כיוון שהיה משא ומתן והובטח לעובדים לפחות 5% הפרשות במקום פיצויי הפיטורים. כלומר כל העובדים- -
היו"ר חיים כץ
יש להם 60%.
דבי אלעזר
בדיוק. מבחינת הפרשות חודשיות.
היו"ר חיים כץ
אז מה מפריע לכם, אם יש להם 60% שיקבלו 72%?
דבי אלעזר
אני תכף אגיע לזה. היה משא ומתן, ותוך כדי המשא ומתן הודיעו לנו הצדדים שהם מתכוונים להמשיך את המשא ומתן ולא להשאיר אותו רק ב-5% האלה. מאחר שמדובר בנושא שהוא בַליבה של יחסי עבודה הצדדים הגיעו להסכם, המצב הורחב- -
חיים אורון
סליחה, אולי את לא מעודכנת, אני בא לפה עם הסכמה של ההסתדרות והמעסיקים.
דבי אלעזר
תכף אני אתייחס לזה. אני באמת לא מעודכנת, אבל אני גם אתייחס לפן הזה.

מאחר שהורחב ההסכם הקיבוצי, וזה נושא שבליבה, וכדי לא להפר כוח מיקוח של הארגונים הממשלה החליטה שלא לתמוך בהצעת החוק. כשהצעת החוק עלתה להחלת דין רציפות נועצנו עם הארגונים, ולאחר ההיוועצות ביקשנו שלא להחיל דין רציפות בהמשך לאותם טעמים שהיו לפני כן. אם יש הסכמה בין הארגונים לבין חבר הכנסת, והנושא יעלה שוב לוועדת שרים לענייני חקיקה, אנחנו מוכנים לשקול שוב את עמדתנו לאור ההסכמות שהושגו. אבל נכון להיום עמדת הממשלה היא שלא לתמוך בהחלת דין הרציפות.
חיים אורון
אני לא מבין כבר, כי אמרו לי שאמרו לכם את זה.
דבי אלעזר
אמרו לנו היום.
היו"ר חיים כץ
לי אמרו לא לתמוך בך, ואני אמרתי שאני אתמוך בך. איך אני בשבילך?
חיים אורון
מאה אחוז.

הרי בסוף הכלי שלכם לא פה, אלא בהצבעה של שנינו במליאה. אני מבין שאם נעבור היום אני צריך לקבל הסכמה של המעסיקים ושל ההסתדרות, ואני מבין שאתם עובדים אצלם כי ברגע שהם יסכימו אז אתם תסכימו.
דבי אלעזר
אנחנו לא עובדים אצלם.
היו"ר חיים כץ
אבל זאת לא הכתובת המתאימה, מה שאתה עושה עכשיו.
חיים אורון
מה זה "לא הכתובת המתאימה"?
היו"ר חיים כץ
אתה צריך לדבר- -
חיים אורון
בסדר, בסדר.

היות שגם את אמרת שכאשר יוחל דין רציפות ולפני העלייה לכנסת זה יבוא לוועדת שרים ותהיה עמדת ועדת שרים לגבי דין רציפות במליאה- -
דבי אלעזר
אנחנו נשקול את העמדה מחדש.
חיים אורון
בסדר. אז אני מבקש, בואו נעבור את הוועדה ונראה.
דבי אלעזר
בין השאר נשקול את העמדה מחדש וגם ניקח בחשבון שהגיעו להסכמות. אני חייבת לומר שאנחנו גם צריכים לשקול את ההסדר המוצע. כי אם 72% האלה מעוגנים בהסדר הפנסיה שמורחב, השאלה האם - -
היו"ר חיים כץ
לא חשבתם על זה לפני כן? כשהבעתם את ההתנגדות לא חשבתם על זה?
דבי אלעזר
על מה לא חשבנו?
היו"ר חיים כץ
שבתוך 72% יש כבר חוק פנסיית חובה, והוא כבר לא מדבר על רטרואקטיביות של פעם.
דבי אלעזר
זה לא הנושא היחיד שנכנס פנימה, לדעתי – לא רק 72%. השאלה היא הזכאות לפיצויי פיטורים לאדם שמתפטר. הסוגיה היא הרבה יותר רחבה. כשתמכנו בהצעת החוק בקדנציה הקודמת באמת הבאנו כל מיני שיקולים של גמישות בהעסקה ושאלה של דלת מסתובבת וכל מיני שיקולים נוספים שמשרד התמ"ת כן רואה מקום לתמוך בהצעת החוק. יחד עם זאת אנחנו נצטרך לבחון את ההצעה לגופה אם יהיה הסכם שיתבסס על איזושהי הסכמה בין הצדדים עם המשמעות להכניס אותה לחוק.
נועה בן-שבת
לגבי חובות העבר, לגבי הזכאות של עובד שמתפטר אחרי 15 שנים- -
היו"ר חיים כץ
הוא אמר שיש ויכוח.
חיים אורון
זה התגלה רק הבוקר. גם בהצעת החוק שלי יש גרייס של שנתיים, ובעצם זה אומר שבעוד שלוש שנים יבוא מישהו ויתפטר, והוא יקבל עבור שלוש שנים ולא עבור 15 שנים שהוא עבד. זה נראה לי קצת- -
היו"ר חיים כץ
אני לא רואה יותר מדי אנשים שעובדים 15 שנה והולכים להתפטר.
חיים אורון
וכאלה שעובדים 10 שנים?
היו"ר חיים כץ
אז קודם כול הורדת שליש, על התנהגות טובה.
חיים אורון
לא- -
היו"ר חיים כץ
בגלל פיצויי פיטורים לא הולכים להתפטר.
דבי אלעזר
בעניין התחולה הרטרואקטיבית אולי באמת חבל שלא הגיע- -
היו"ר חיים כץ
לא רוצה לאפשר להם. ואם הוא הולך למתחרה?
דבי אלעזר
- - נציג משרד המשפטים, כי בדרך כלל משרד המשפטים מתנגד - - -
חיים אורון
הנושא הזה עלה הבוקר.
היו"ר חיים כץ
אבל הוא לא שואל אף אחד, הוא מתפטר והולך.
חיים אורון
חיים, אני מבין שבעניין הרטרואקטיביות יש היבט משפטי.
היו"ר חיים כץ
יש פה גם היבט כלכלי.
חיים אורון
בסדר.

אני לא מגלגל את החוק הזה שש שנים בשביל ליפול בו. גם עם כל החוק החדש וגם עם ההרחבה אתם יודעים יותר טוב ממני, ואין לכם אפילו נתונים כמה קבוצות אוכלוסייה לא נמצאות ברשת הזאת. להם אני הכי דואג. לא מדובר רק בעובדי קבלן – ואני יכול להראות לכם תיקים של מכתבים של אנשים שחוזרים- -
היו"ר חיים כץ
אתה רוצה את החוק הזה מכמה שנות עבודה? שנתיים ראשונות הוא לא נכנס לגזרה?
חיים אורון
שלוש.
היו"ר חיים כץ
שלוש שנים ראשונות, אם הוא מתפטר הוא לא מקבל כלום?
חיים אורון
כן. אחרי שלוש שנים הוא מקבל.
היו"ר חיים כץ
הוא מקבל את כל השלוש?
חיים אורון
כן, אם הוא התפטר בשנה הרביעית הוא מקבל את כל שלוש השנים, על-פי ההצעה שלי.

היה פה טיעון רציני שהם אמרו שאני מעודד את אותה קבוצה באוכלוסיה שלא התיישבה בשום מקום, שאין לה תרבות עבודה, והיא תקפוץ כל שנתיים ממקום עבודה למקום עבודה ותקבל פיצויים. לא מעניין אותי, אני גם לא שם, זאת לא הבעיה שמעסיקה אותי. אני מחפש בחוק הזה תשובה לשתי בעיות: לאפשרות לתת יותר גמישות לעובד שעובד באופן מסור במקום עבודה מסודר, ואומר, מיציתי את עצמי, אין לי יותר לאן להתקדם במקום הזה. הסיבה היחידה שהוא נשאר בפנים היא שהוא הולך להפסיד 50-40 אלף שקל שזה מה שהיו פיצויי הפיטורים שלו, והוא לא יכול להפסיד אותם. אז מתחיל תהליך שהוא מחכה שיפטרו אותו. אתה מומחה לזה פי 100 ממני.
היו"ר חיים כץ
לא, אתה מומחה.
חיים אורון
אני גם לא מומחה, אבל שמעתי, אמרו לי. עורכי דין אומרים. בבית המשפט המעסיק אומר, מה פתאום, הוא רצה להתפטר, לכן הוא עשה ככה, היה חולה, ואמר שאשתו חולה – וכל הסיפורים האלה בית המשפט מכיר או לא מכיר – במקום הדבר האלמנטרי. בעוד אם המעסיק רוצה לפטר אותו – הוא מפטר אותו. במקומות האלה גם אין ועד, והוא אומר לו, סליחה, מהשבוע הבא אתה לא עובד אצלי. הוא מקבל חודש הודעה מראש, ותקבל פיצויי פיטורים. אני רוצה ליצור מצב יותר מאוזן.
היו"ר חיים כץ
מה אומר לו המעסיק? אתה אומר לו, תקבל חודש הודעה מראש ותקבל פיצויי פיטורים.
חיים אורון
אם הוא מפטר אותו, לא אם הוא מתפטר בעצמו. החוק מגן עליי אם מפטרים אותי, בית המשפט ייתן לי סעד. אבל כאן לא רק שהוא לא מגן עליי, אין לי שום סעד, והחוק הוא הפוך אם אני מתפטר. לכן גם קיבלתי גם מטעמים פרגמטיים – וראיתי שזה לא מצא חן בעיניך – את המדרג של 72-100 אחוז. כי ידעתי שאם אריב על 100% לא נקבל. אבל אתה יודע מה, לפחות בשלב הנוכחי אני מוכן לקבל את העובדה שיש הבדל בין מי שאחראי למעשיו, הוא אדם בוגר, הוא שקל ואמר שהוא הולך – לבין מי שסתם התחשק לו ללכת. חוץ מזה שאין לי רוב ל-100%, מה זה יעזור לי? אני יכול להיות צודק עד מחרתיים.
היו"ר חיים כץ
בפנסיית חובה מתי מגיעים להפרשות שהעלו אותן ל-16%?
רן רידניק
19.5%.
היו"ר חיים כץ
מתי יעלו את זה?
דבי אלעזר
2015-2014.
היו"ר חיים כץ
אתה צריך לגמור את החוק עד 2015.
חיים אורון
לא, אני צריך לגמור אותו קודם.
היו"ר חיים כץ
אם אתה לא גומר אותו עד 2015 הוא מיותר.
חיים אורון
נכון.

משרד העבודה, מה יהיה המצב החוקי של אותה קבוצה באוכלוסייה שאנחנו לא מצליחים לאכוף עליהם את פנסיית החובה? האם במקום עבודה כזה לאדם שהתפטר יהיה סעד משפטי ויקבל 72%? אלה מעסיקים אותי. הרי במקום עבודה מסודר- -
דבי אלעזר
אם נעביר את החוק הזה אולי אפשר לחשוב על מנגנון של פיצוי, מה הסנקציה האזרחית לגבי אלה שלא מפרישים להם כמו שצריך. אולי אפשר לחשוב על זה.
היו"ר חיים כץ
זה אותו דבר. למה צריך לחשוב אם יש לך?
חיים אורון
היה הרבה יותר חכם.
היו"ר חיים כץ
בשורה התחתונה זה אותו דבר.
חיים אורון
חיים צודק. האוכלוסייה הגדולה – ואני אומר את זה בזהירות – שהלכה במסלול של צו הרחבה ולא במסלול של חוק – אני מחפש כל הזמן את התחולה כרגע, ואין נתונים על התחולה; על כמה אנשים בפועל החוק חל היום – זה 60% מהמשכורות עד 5,000 וזה 90% מהמשכורות של למעלה מ-10,000. זה אין לי. בנתונים שהצטרפו.
היו"ר חיים כץ
יש כאלה שהמשכורת שלהם היא למעלה מ-10,000, להערכתך, שאין להם כיסוי פנסיוני?
חיים אורון
קיבלתי נתונים מהאוצר, אין לנו אותם פה, אבל גם הוועדה קיבלה. יש קבוצה של אנשים ברמות שכר גבוהות. אני לא יודע בדיוק כמה, אבל אותי מעניין איזה אחוז זה בשכבה. כי זה שהצטרפו 15 אלף איש בשכבות הנמוכות זה בסדר, אבל אם השכבות הנמוכות זה מיליון איש זאת אומרת שיש עדיין 500 אלף איש בלי שום הסדר פנסיוני. בדוח העוני שמתפרסם היום שר האוצר היה מבסוט ששיעור העניים בין הקשישים קטן קצת בדוח הנוכחי.
היו"ר חיים כץ
ראיתי בביטוח הלאומי שהוא מעביר אליי שהוא רוצה לשחוק להם את הגמלה באחוז וחצי כל שנה.
חיים אורון
נכון. היו פה צעקות על זה היום.
היו"ר חיים כץ
זה עובר אליי. רצו להעביר את זה לוועדת כספים, אמרתי, תעבירו אליי. אמרתי להם, תאמינו לי, תעבירו אליי.
חיים אורון
יש נתונים?
היו"ר חיים כץ
מעל 8,000 – מספר העמיתים הפעילים – יש למעלה מ-18 אלף.
חיים אורון
יש שם גם נתון כמה נוספו.
נועה בן שבת
זה ב-2007, וזה עכשיו ב-2010.
היו"ר חיים כץ
אבל איך את יודעת כמה הצטרפו למעגל העבודה?
נועה בן שבת
אני באמת לא יודעת.
חיים אורון
בכמה המספר גדל?
היו"ר חיים כץ
17 אלף איש. לא סביר שיש 17 אלף איש שמרוויחים מעל 8,000 שקל ולא הייתה להם פנסיה או ביטוח מנהלים או ביטוח אחר. אתה צריך לדעת כמה חדשים הצטרפו למעגל העבודה אחרי לימודים ואחרי צבא, וכמה הייטקיסטים באו. זה לא אנשים שבאו ולא היה להם, והם נכנסו עכשיו למעגל.
חיים אורון
תסתכל בטבלה למעלה- -
היו"ר חיים כץ
168 אלף.
חיים אורון
השאלה היא מה פוטנציאל הגידול. האם הקבוצה היא 300 אלף והצטרפו רק 50% או זה 90% מהקבוצה.
היו"ר חיים כץ
קודם כול זה 50% מהקבוצה.
חיים אורון
איך אתה יודע?
היו"ר חיים כץ
כי בסך-הכול זה גדל ב-372 אלף.
חיים אורון
אתה לא מבין אותי. מה הדרגה הראשונה פה?
היו"ר חיים כץ
עד 2,000.
חיים אורון
אלה משרות חלקיות.
היו"ר חיים כץ
עד 5,000 זה 150 אלף.
חיים אורון
גדלו?
היו"ר חיים כץ
כן.
חיים אורון
השאלה היא האם פוטנציאל הגידול הוא 150, 300 או 400.
היו"ר חיים כץ
השאלה הבאה שלך היא כמה הצטרפו למעגל העבודה ולא באו כי לא הייתה להם פנסיה. יש שתי שאלות.
חיים אורון
בסדר, אתה מדבר על הדלתא, אבל אני שואל שאלה בסיסית.
היו"ר חיים כץ
- - - אנחנו מדברים על הדלתא.
חיים אורון
אתה מדבר על אנשים שהצטרפו לשוק העבודה.
היו"ר חיים כץ
יש 150 אלף חדשים, זאת עובדה. יש 150 אלף שלא הייתה להם פנסיה. ב-31 בדצמבר 2007 באו עוד 150 אלף. 150 אלף האלה עד 5,000 שקל, הם כאלה שלא היה להם, והחוק נתן להם פנסיה, וחדשים. זה הפילוג שצריך לדעת.
חיים אורון
נכון.
הדבר השלישי
כמה ממשיכים לעבוד ולהרוויח 5,000 שקל, והם לא פה. יש כאלה, אני מכיר אותם.
היו"ר חיים כץ
איפה הם?
נועה בן שבת
- - -
חיים אורון
יש נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וביקשתי מהם לדעת כמה מופיעים בטבלאות השכר של הכנסות המדינה של אנשים עד 5,000 שמשתכרת היום לפי נתוני הלמ"ס. זה לא הולך לפי עשירונים, זה יש לי, זה שובר את העשירונים. יגידו לי, שהמספר הזה הוא איקס, מתוכו לפנסיה יש Y, נוספו Z, ומתוך Z חלק הם חדשים וחלק לא.
היו"ר חיים כץ
אנחנו כבר לקחנו 15% מזמן הדיון הבא. מה יש למשרד האוצר להגיד?
רן רידניק
לגבי השאלה ששאלתם זה 2013.
היו"ר חיים כץ
ב-2013 החוק יהיה מיותר אם כולם יפרישו. כולם ילכו לפי החוק ויפרישו פנסיה.
רן רידניק
אם יוחל עליו צו הרחבה.
חיים אורון
וצו הרחבה יבוצע ב-100% כמו חוקי עבודה אחרים. אני יודע, ואני שמח שזה התהליך. אני לא חיכיתי דווקא שיקבלו בגלל זה. אז יתברר שהחוק הזה יעמוד כסעד בבית משפט לאדם שלא תפסו אותו. אז גם תהיה עילה – ואנחנו נוסיף פה, שאם יתברר בדיעבד שהאדם הזה לא הופרש המעסיק יחטוף פעמיים.
היו"ר חיים כץ
מה נעשה עם ההפרשות שלא הופרשו?
חיים אורון
מה אתה רוצה, שאני אפתור דרך החוק הקטן הזה את הכול? אבל היום האדם הזה הוא בלי כלום. גם אין לו פנסיה, גם אין לו פיצויי פיטורין.
היו"ר חיים כץ
ליועצת המשפטית של הוועדה יש שאלה אליך לפני שאנחנו נצביע.
נועה בן-שבת
הייתה לי קודם שאלה לגבי הסיכום בעניין השנים הקודמות, אבל אני מבינה שיש עדיין מחלוקת על זה.
חיים אורון
אני לא אומר שאין בעיה גם משפטית וגם מהותית. מצד שני אני מתקשה לראות מצב שאומרים לציבור שכל מה שצבר בשנים האחרונות נמחק לו. אז אומרים שהמעסיקים לא צברו.
נועה בן שבת
חלק גדול כן צבר כי הוא במילא הפריש.
חיים אורון
אז בואו נדון בזה.
היו"ר חיים כץ
אנחנו נעלה להצבעה את בקשתו של חבר הכנסת חיים אורון להחיל דין רציפות לפיצויי פיטורים. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד החלת דין רציפות – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

החלת דין רציפות התקבלה.
היו"ר חיים כץ
כל חברי הכנסת שנמצאים בחדר הזה, והם לא מעט, הצביעו בעד. מאחר שכולם הצביעו בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. תודה רבה, הוועדה אישרה. נראה אם המליאה תאשר את זה.

הישיבה ננעלה ב-13:05

קוד המקור של הנתונים