ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/11/2010

הסדרת השימוש בקנביס רפואי בישראל

פרוטוקול

 
PAGE
21
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

10.11.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישיפרוטוקול מס' 364

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, ג' בכסליו תשע"א (10 בנובמבר 2010), שעה 10:00
סדר היום
הסדרת השימוש בקנביס רפואי בישראל.
נכחו
חברי הוועדה: היו"ר – חיים כץ

עפו אגבאריה

אילן גילאון

משה (מוץ) מטלון
מוזמנים
ד"ר רוני גמזו – מנכ"ל, משרד הבריאות

ד"ר בועז לב – משנה רפואי למנכ"ל, משרד הבריאות

שרונה עבר-הדני – עו"ד, משרד הבריאות

ד"ר יהודה ברוך – מנהל המרכז לברה"נ אברבנאל, משרד הבריאות

עומר זיידן – סגן מנהל שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ד"ר עידו כץ – רופא ראשי המוסמך לר' היח' לשירותים רפואיים, משרד הביטחון

ערן הכהן – רפרנט בריאות באג"ת, משרד האוצר

יעיר גלר – ר' הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול, המשרד לבטחון פנים

סנ"צ אודי וולף – ר' מעבדה אנליטית באח"מ, המשרד לבטחון פנים

ד"ר חיים מהל – ר' תחום טיפול ושיקום, המשרד לבטחון פנים

רפ"ק אורית נחמני – ר' חולית מחקר באח"מ, המשרד לבטחון פנים

רפ"ק קובי עזרא – ע' יועמ"ש, המשרד לבטחון פנים

רעיה שטנר – ע' יועמ"ש, המשרד לבטחון פנים

ד"ר סילביו בריל – מנהל היח' לרפואה בכאב מרכז סוראסקי

מר דוד פפו – יו"ר, הסתדרות הרוקחים בישראל

ליאת בני – העמותה הישראלית לקידום קנביס רפואי

מנדי לייטון בלישה – יו"ר, העמותה למאבק בכאב

חגי שור – ועדה מקצועית, ארגון הרוקחות בישראל

עדינה מרקס – יו"ר, האגודה לזכויות החולה

מידד גיסין – יו"ר צב"י, צרכני בריאות בישראל

אלכס ברק – מנהל, הועד הארצי של מטופלי קנביס רפואי בישראל

אסף גור – יועץ משפטי, חברת תיקון עולם

יצחק צחי כהן – יו"ר, חברת תיקון עולם

שי מאיר – דובר, חברת תיקון עולם

רמי כהן – יועץ, הרשות הלאומית למלחמה בסמים

ד"ר אלכסנדר ולר – מנהל רפואי הוספיס בית, אגודה למלחמה בסרטן

אסתי לוביץ – מנהלת מדור רוקחות בתי חולים, שירות בריאות כללית

צח קליין – במאי, עמותת תיקון עולם

חגי הילמן – מנכ"ל שאיפה לחיים, מגדל קנביס רפואי מורשה על ידי משרד הבריאות

שי אברהם שריד – דירקטור – שולחן מגדלי הקנביס הרפואי בישראל, מגדל מורשה

דובי לוזון – מגדל קנאביס

גרי קולין – מגדל קנאביס

אבנר ברק – ספק קנאביס

יותם תבור – נציג חב' פדרוקן

יוסי שגב – מגדל

שלומי סנדק – מנהל הקליניקה לקנביס רפואי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה
אתי בן שמחון

הסדרת השימוש בקנביס רפואי בישראל
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, ג' בכסליו, 10 בנובמבר 2010, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, והנושא: הסדרת השימוש בקנביס רפואי בישראל. דיון מספר חמש. בדיון האחרון משרד הבריאות אמר שהוא יילך לקבוע הסדרים, תקנות. אנחנו במקביל כתבנו הצעת חוק שחתמנו עליה כל חברי הוועדה. אנחנו לא הגשנו את הצעת החוק כי חיכינו לדיון הזה, והדיון תואם עם רוני גמזו ובועז לב.


בבקשה, ד"ר בועז לב, משנה רפואי למנכ"ל.
בועז לב
ברשותך, אקצר. במהלך התקופה הזאת ובעידודה של הוועדה ותודה לכל המשתתפים. אני חושב שהתקדמנו מאוד כאשר מונתה ועדה שכללה את כל מי שנוגע לעניין ויכול לסייע בקידומה של ההסדרה. דוח הועדה יצא וכבר יצא לדרך גם כן יישום דוח הוועדה. ברשותך, אני אבקש את ד"ר יהודה ברוך להציג את דוח הוועדה.
היו"ר חיים כץ
הוא היה חלק מהוועדה.
בועז לב
הוא היה ראש הוועדה.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
יהודה ברוך
אנחנו מציגים את נושא פעילות הוועדה הבינמשרדית. הוועדה הכילה גורמים מהרבה משרדי ממשלה, במשטרת ישראל, משרד החקלאות, הרשות למלחמה בסמים ועוד גורמים. ההיתר הראשון בשימוש במריחואנה ניתן ב-1993, והיום אנחנו כבר עומדים על כ-4,500 היתרים, כלומר, משתמשים שמשתמשים כרגע. בעקבות העלאת המודעות אנחנו רואים עלייה משמעותית בנושא. הגרף הורוד הוא הגרף המשמעותי – בעצם התפתחות סך הרשיונות רק בשנה האחרונה, משלהי 2009 שעמדנו על סדר גודל של 2000 רשיונות פעילים, זה רק רשיונות פעילים זה לא מצטבר, ואנחנו עומדים כיום כסדר גודל של 4,500 רשיונות פעילים.
היו"ר חיים כץ
כמה במצטבר?
יהודה ברוך
במצטבר אנחנו עומדים על משהו בערך כ-6,000. זאת אומרת ש-1,500 רשיונות זה רשיונות לא פעילים, אנשים שנפטרו, אנשים שהפסיקו טיפול. שאר החלוקה זה פשוט החלוקה בין המגדלים השונים, במהלך התקופה היה לנו מגדל שלצערי הגידול היה לא טוב, היינו צריכים להשמיד אותו ולחלק את המטופלים בין שר המגדלים וכדומה.
משה (מוץ) מטלון
היה מחסור?
יהודה ברוך
לא היה מחסור בשום שלב כיוון שדאגנו באופן קבוע שיהיה מספיק באפר. היתה בעייתיות שאני חושב שעברנו אותה בסך הכל בשקט, עובדה שזה לא עשה שום כותרות ושום רעש והיינו צריכים להעביר 800 חולים מספק אחד ולפזר אותם בין שאר הספקים.
עפו אגבאריה
כמה סך הכל ספקים יש? מגדלים אולי יש יותר, יש גם מגדלים ויש ספקים, איך זה מתחלק?
יהודה ברוך
אנחנו קוראים למגדל ספק ברגע שהוא מתחיל תכלס לספק, ישנן 12 קבוצות של בעלי אישור היום לגידול, אבל כרגע מספקים בפועל 7 כשהאחרון הצטרף ממש בתחילת החודש האחרון למעגל.
עפו אגבאריה
יש חלוקה בין הספקים לגבי מקבלי הטיפול?
יהודה ברוך
בעיקרון כן. כאשר החולה מגיש בקשה, אני קובע מי הספק. אם החולה רוצה להחליף ספק הוא כותב מכתב וזה אוטומטית מתקבל, הוא לא צריך גם להסביר למה.
עפו אגבאריה
אלה שמקבלים את הטיפול זה שווה בין כל הספקים?
יהודה ברוך
בעיקרון, זה שווה בין כל הספקים תלוי בתקופות, כיוון שאנחנו כן דורשים שיהיה להם אישורי המשטרה, היתה קבוצה אחת שלא נתנו להם חולים חדשים מכיוון שהיתה בעיה מול משטרת ישראל שלא היה להם אישור, הפעלנו סנקציה. כמו שאמרתי, היתה קבוצה אחת שמבעיית גידול טכנית, הם הודיעו והם יזמו את זה, אבל הם אמרו הגידול לא יצא ברמה מספקת, נסגור את הגידול, והיינו צריכים להעביר את ה-800 חולים, דברים רגילים של ניהול שוטף. הוועדה כמו שאמרתי כללה מעבר לנציגים של הממשלה גם את נציגי החולים, לפחות יושבים כאן שניים מהם, וגם נציגי ציבור גם של צרכני בריאות ישראל וגם את עורך דין עופרה גולן כנציגת ציבור נוספת.
היו"ר חיים כץ
המגדלים לא היו חברים בוועדה?
אלכס ברק
גם החולים למעשה לא.
היו"ר חיים כץ
סליחה.
יהודה ברוך
היו נציגי חולים כאמור.
היו"ר חיים כץ
מי קבע את נציגי החולים?
יהודה ברוך
מנדי.
עפו אגבאריה
מה זה מנדי?
היו"ר חיים כץ
מי קבע את איזה נציגי חולים יהיו?
יהודה ברוך
בעיקרון אנחנו קבענו. יש קבוצה שנקראת צרכני בריאות ישראל, זו עמותה או קבוצה, משרד הבריאות עובד איתה שנים בכל הנושאים של הרפואה, לאו דווקא ספציפית בקנביס, כל פעם שאנחנו מבקשים נציגי חולים אנחנו מזמינים את צרכני בריאות ישראל להיות נציגי החולים, כלומר, זה לא משהו שעכשיו בחרנו לטובת הקנביס הרפואי אדם מסויים.
עפו אגבאריה
זה לא אותם חולים, זו אוכלוסייה אחרת.
היו"ר חיים כץ
נרשום את השאלות בצד, אם נרצה לשאול נשאל, אחרת לא נגיע לשום מקום.
יהודה ברוך
עסקנו בנושא של תהליך מתן הרשיונות במקור להספקת הקנביס למטופלים, וסוגיית הגידול העצמי במספר המגדלים העתידי – בדרך חלוקת הקנביס למטופל שקיבל את הרשיון ובסוף הסברה והדרכה גם למטופלים אבל גם למטפלים.


בעיקרון חשבה הוועדה שהכי נכון שהמדינה תגדל בפועל את הקנביס, אנחנו מעריכים שזה המלצה מהסוג שהסבירות ליישומה הוא נמוך, לכן המלצנו על אופציות נוספות, אבל שיהיה ברור שהנכון ביותר לדעתנו זה שהמדינה תיקח אחריות ותגדל בעצמה את הקנביס.
היו"ר חיים כץ
אבל?
יהודה ברוך
כמו שאמרתי, כיוון שאנחנו מעריכים שהיישום נמוך, עשינו את ההמלצות הנוספות, אבל חושבים שזה יהיה המלצה הברורה שנתנו.
היו"ר חיים כץ
משרד הבריאות אישר את זה, הסכים?
יהודה ברוך
להבנתי, לאור זה שד"ר רוני גמזו שיושב לידך קיבל את כלל המלצות הועדה, אני מניח שהוא מקבל את טענתנו שזה לא ישים.
רוני גמזו
ההחלטה בסופו של דבר זה לאפשר גם למסגרות אחרות.
היו"ר חיים כץ
מה זה גם? זאת אומרת גם המדינה תגדל?
רוני גמזו
אם המדינה תרצה לגשת למכרז, עם גוף תחת הממשלה ירצה להשתתף ולגשת למכרז, אז זה יהיה.
עפו אגבאריה
למה לא לעשות עמותה של המגדלים?
היו"ר חיים כץ
יש פה ניגוד אינטרסים.
היו"ר רוני גמזו
המגדלים יכולים להתאגד, זו אפשרות גם כן, אנחנו לא מונעים את זה.
יהודה ברוך
תוקם ועדת היגוי עליונה בכל נושא הקנביס הרפואי שמורכבת מנציגי המשרדים הרלבנטיים. המימון לצערי ולצערנו היום בשלב זה המימון יהיה בעיקרו על המטופל, דהיינו, עלות ההוצאות הישירה של הגידול האספקה החלוקה והניהול יהיה על המטופל דרך גביית דמי שימוש, החליט מנכ"ל משרד הבריאות שהוצאות נלוות כגון ההוצאות שנופלות על המשטרה, ההוצאות שנופלות על משרד הבריאות - בעצם מתן הרשיונות זה באחריות המשרדים עצמם.
היו"ר חיים כץ
כמה זה עלות?
יהודה ברוך
מעריכים אותה שלא תעלה על 400 שקלים פלוס מע"מ לחולה לחודש.
עפו אגבאריה
על איזה מנה מדובר?
יהודה ברוך
אני מדבר על המנה המקסימלית. המנה שמאושר כיום זה 100 גרם, אבל צריך לזכור שאולי ננקוט בשיטה שאנחנו עושים היום שהמחיר הוא קבוע ולא פר גרם לחולה. החולה משלם 360 שקל לחודש אם הוא לא רוצה שיביאו לו הביתה, יש גם עלויות נוספות וכדומה, אבל זה 360 שקלים לחודש ללא קשר לכמות שהוא מקבל. אם הוא מקבל 20 גרם או 100 גרם הוא עדיין משלם 360 שקלים.
עפו אגבאריה
זה הצעה לאיך להעביר את זה.
יהודה ברוך
זה הצעה לאריזה.
היו"ר חיים כץ
באחד הדיונים שנערכו פה, בסידרה כמדומני, אתה או מי ממשרד הבריאות אמר שהמחיר הזה שאתה מדבר עליו יכסה גם את אלה שלא מסוגלים לשלם למטופלים את הכסף, זכור לך משהו?
יהודה ברוך
אכן זכור לי. אנחנו מקווים שזה אכן יכסה.
היו"ר חיים כץ
איך יכסה אם אתה אומר שכולם יצטרכו לשאת בזה?
יהודה ברוך
התשלום הזה מכיל איזשהו מרווח ביטחון. תצטרכו לדון, הוועדה - - -
היו"ר חיים כץ
מה זה איזשהו מרווח ביטחון? 10%, 20%, 30%?
יהודה ברוך
כ-10% מרווח ביטחון – לכן אני לא יודע להגיד את המחיר הסופי, זה אחד ההמלצות, יוצאים במכרז למגדלים.
היו"ר חיים כץ
כמה עלות כל הפרוייקט?
יהודה ברוך
עלות כל הפרוייקט קשורה למספר החולים.
היו"ר חיים כץ
היום יש 4,500, לכמה אתם שואפים להגיע, כמה אתם חושבים שצריך לתת במדינת ישראל?
יהודה ברוך
הצגתי בעבר שלהערכתי 40 אלף. זה בתנאי שנשמרים בהתוויות הנוכחיות ולא עושים הרחבה של ההתוויות. שנית, אין איזה תרופה חדשה, תרופת פלא שנכנסת לשוק. דבר שלישי, יש תרופה שכנראה תיכנס לשוק בשבועות, בחודשים הקרובים, בתהליך רישום שנקראת "סאטיווקס", זו תרופה שמייצרת אותה חברת G.W. שהיא בנויה על תמצית של קנביס שמכיל את שני החומרים הפעילים THC, CBD ביחס אחד לאחד.
היו"ר חיים כץ
כמה היא תעלה?
יהודה ברוך
אני לא יודע.
עפו אגבאריה
היא תעלה הרבה.
צחי כהן
200 שקלים.
יהודה ברוך
דיברתי עם חברת ניאופרם, הערכה היא אכן שהמחיר לצרכן יהיה 2,000 שקלים. הם מקווים כיוון שזאת כן תרופה שהם יצליחו להכניס אותה לסל הבריאות, במידה ויצליחו אז העלות ללקוח או לחולה היא כמובן תהיה פחותה בהרבה.
היו"ר חיים כץ
היא תהיה פחותה מ-360 שקלים.
מידד גיסין
היא תיכנס לתוך התקרה אם היא תהיה בסל.
אלכס ברק
היא בכל מקרה לא מזור טבעי.
היו"ר חיים כץ
בשנתיים הקרובים, אנחנו הולכים עכשיו לתקצב דו שנתי – 2011, 2012, כמה אתה חושב שיהיה מספר המשתמשים? בערך פלוס מינוס אחוז וחצי.
יהודה ברוך
להערכתי נגיע לסדר גודל של בין 10 ל-11 אלף מטופלים.
היו"ר חיים כץ
אז העלות של כל הפרוייקט הזה כמה תהיה?
אלכס ברק
40 מליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
40 מליון שקלים מי יביא הכסף? משרד הבריאות.
יהודה ברוך
לא. זה בדיוק העניין. אם אתה לוקח מהחולה 400 שקלים בממוצע פלוס מע"מ אתה מקבל 416 מליון שקלים אם החישוב יצא לי מוצדק.
אילן גיאלון
אתה מדבר על חודשי?
עפו אגבאריה
מי קבע שהמנה החודשית זה 100 גרם?
היו"ר חיים כץ
אנחנו לא שם. עזוב רגע רפואי, אנחנו חיים אם זה קיים או לא. אתה שואל מי יישב ליד הנהג באוטו שנגריל במגן דוד אדום. בוא נקנה את הכרטיס קודם.
עפו אגבאריה
שמעתי שמחלקים - - -
היו"ר חיים כץ
לא מחלקים - אין פרוייקט.
אלכס ברק
מתחיל ב-30 גרם - - -
עפו אגבאריה
אבל יש 4,500 - - -
היו"ר חיים כץ
עזוב, זה אופרה אחרת. אם נעצרים ב-4,500 אפשר לסגור את העסק.
עפו אגבאריה
זה בטוח יהיה יותר.
היו"ר חיים כץ
או שאתה צריך לבנות מתווה שמשרד הבריאות לוקח בו חלק וזה לא מתווה קל מפני שחברות התרופות שיימכרו פחות תרופות יפעילו לחצים לא מעטים כפי שהם עושים היום, וזה נראה כך כמו שזה נראה, וזה נמשך גם כן בגלל חברות התרופות. לא יודע כמה סמינרים הם סיבסדו לאנשים שייצאו יטיילו.
אלכס ברק
מפעילים.
מנדי לייטון בלישה
אנחנו לא מרגישים שום לחץ מחברות התרופות.
אלכס ברק
אמרת את זה שלוש פעמים שהיא לא מייצגת אף אחד, והיא מייצגת ואני מייצג ותפסיק עם המשפט הזה לפני שיסבירו מה אתה מייצג.
היו"ר חיים כץ
אלכס, לא מובילים למקום נכון.


אני רוצה לדעת על התקציבים.
יהודה ברוך
חלק מהמלצות הוועדה זה לצאת במכרז מגדלים שהמכרז כבר כמעט מוכן. חלק משמעותי מהמכרז הוא על המחיר. יש לנו כמובן את הערכות שלנו, אני מעדיף לא לחשוף אותן כאן בפורום המגדלים, וכבר להגיד להם מה המחירים שאנחנו צופים.
היו"ר חיים כץ
אתה בטח רוצה לעשות עסקים, הלוא זה עסק, זה יהפוך להיות עסק.
יהודה ברוך
אני לא רוצה לעשות עסקים.
היו"ר חיים כץ
אתה בשם המדינה, בעסק הם צריכים להרוויח, אם הם לא ירוויחו העסק יקרוס, לא עושים עסקים עם מי שהוא לא מפסיד, לא מנצחים את המגדלים, הם לא הפילנתרופיים של אף אחד. במכרז הזה אתה לא יכול לנצח אותו במחיר.
יהודה ברוך
לכן אנחנו עשינו את החישוב שלנו כמה עלות שאנחנו צופים שזה עולה. אני לא אגיד כאן, אסביר לך גם למה. אנחנו עשינו את החישוב שלנו כדי לדעת מה המחיר הסביר שמי שנותן נמוך ממנו, אנחנו נדע להגיד שהוא לא זוכה במכרז כיוון שהוא לא עשה חישובי עלויות נכון ויקרוס. מצד שני, להגיד כאן מה המחיר הסביר מול כל המגדלים זה פוגע - - -
היו"ר חיים כץ
מי זה אנחנו?
יהודה ברוך
אנחנו עשינו ומשרד הבריאות יחד עם הרשות למלחמה בסמים ויועץ מיוחד שרשות למלחמה בסמים - - -
היו"ר חיים כץ
יועץ שמבין בגידולים בהשקייה בחממות בטמפרטורות?
יהודה ברוך
מר עומר נציג משרד החקלאות היה היועץ שלנו בעניין, כלומר, עשינו את העבודה המיטבית שאנחנו יודעים לעשות, ואני באמת חושב שהיא עבודה טובה. נתנו מענה לכל הדברים. יציגו המגדלים הסברים לעלויות אחרות נדון בהן אחרי המכרז, אחרי שהם יגישו את ההצעות.
היו"ר חיים כץ
כמה משרד הבריאות מוכן להשתתף בפרוייקט בכסף?
רוני גמזו
הנושא של הקנביס הרפואי בכלל לא קיים בתקציב משרד הבריאות, כשהציגו לי את מסקנות הוועדה היה אפשר לקחת את כל האופרציה הזאת ובאופן כאילו אדיש להפיל הכל על האזרח. לכן אני החלטתי שלא. אמרתי אין לי ברירה, חלק גדול מאוד מכל תהליך האופרציה, כל העלויות של הרשות למלחמה בסמים, כל העלויות של משרד הבריאות, כל העלויות של משרד החקלאות, כל זה יהיה עלינו, אין לנו תקנים לזה, אין לנו שום תקציב לזה, יהיה עלינו ואנחנו נמצא את הפתרון. שאלו אותי במשרד לביטחון פנים מאיפה אני אביא את זה, זה לא קיים ברשות למלחמה בסמים, כנ"ל משרד החקלאות. אני אצטרך ואני מתחייב כאן למצוא פתרון.
היו"ר חיים כץ
איזה חלק מהפרויקט? אתה תיקצבת את הפרוייקט, מה שהוא אמר עכשיו איזה חלק זה מהעלות של הפרוייקט?
יהודה ברוך
התשובה היא חד משמעית, לפי ההנחיה של ד"ר גמזו זה לא מופיע בעלויות הפרוייקט.
רוני גמזו
העלויות סביב ה-5 מליון שקלים, קשה לי לדעת במדוייק, עדיין אין פירוט מלא, כי גם הרשות לא אמרה לנו בדיוק מה הם צריכים, אבל זאת הערכה שאנחנו ביצענו למהלך הזה.
היו"ר חיים כץ
כמה אנשים צריכים לתפעל את האופרציה הזאת?
יהודה ברוך
על איזה אופרציה בדיוק אתה מדבר על המגדל?
היו"ר חיים כץ
11 אלף צרכנים של הכל.
רוני גמזו
יש עלויות למגדל. יש עלויות לחברת האספקה. יש עלויות שיווק שצריך להגיע בסופו של דבר לציבור. חלק ממסקנות הוועדה אתם תראו אותם שהמגדל לא מספק ללקוח הסופי. רוצים לנתק את הקשר בין מגדל לבין לקוח סופי, אני חושב שכולנו מבינים שזה נדרש.
ברק אלכס
אני לא מבין שזה נדרש.
רוני גמזו
כל זה יוצר איזשהם עלויות פנימיות. העלויות הפנימיות הללו גם היום האזרחים משלמים, אנחנו לא רצינו להעלות את המחיר לאזרחים, לכן קבענו איזשהו סכום שנאמר כאן סביב ה-400 בחודש כדי שהעלויות לאזרחים לא יגדלו.
היו"ר חיים כץ
כמה הם משלמים היום?
יהודה ברוך
360 שקל לחודש רק עבור קבלה, אם הוא מבקש משלוח הביתה הוא משלם 116 הדרכה, אם הוא רוצה את זה כגלגול סיגריות הוא משלם בנוסף.
היו"ר חיים כץ
כמה עולה תשלום ראשוני - - -


כמה אתה רוצה להעלות לו את זה עכשיו?
יהודה ברוך
ל-400 פלוס מע"מ. הסברתי למה אני לא יכול לתת מחיר סופי.
צחי כהן
פלוס מע"מ.
היו"ר חיים כץ
היום הוא משלם 360 פלוס מע"מ?
יהודה ברוך
אם הוא רוצה אותו מגולגל, או בצורת שמן, או בצורת עוגיות הוא משלם תוספת -משתנה בין כל חברה, עד איזה סכום שאני קבעתי אותו כגג, פחות הם רשאים לגבות, הם לא רשאים לגבות - - -
עפו אגבאריה
זה כולל הדרכה?
יהודה ברוך
הם גובים 116 שקלים חד פעמי.
היו"ר חיים כץ
אני מדבר על חודשי קבוע.
יהודה ברוך
אם הם רוצים הובלה עד הבית הם משלמים 100 שקלים לחודש.
רוני גמזו
להערכתנו היום משלמים יותר.
היו"ר חיים כץ
בבקשה.
יהודה ברוך
100 שקלים לחודש, בכוונה הגבלתי את זה לחודש, כיוון שיש חברות שעושות 4 משלוחים שבועיים, ויש חברות שעושות משלוח אחד חודשי. לא הייתי מוכן שחולה ישלם פר משלוח כיוון שזה תמריץ לעשות כמה שיותר משלוחים. המחיר הוא מחיר חודשי, המחיר הזה יישמר. כשאנחנו מדברים על 400 שקלים פלוס מע"מ זה עד ללקוח בביתו, בין אם זה דרך אספקה, דרך בתי המרקחת שאנחנו המלצנו על זה אבל עדיין צריכים לבדוק איך זה מבוצע, ויש לנו הצעות ואנחנו בודקים את זה כרגע. בין אם זה אספקה באמצעים של הובלה עד הבית, בין אם זה חברה זו או אחרת, וגם פה יש עלויות כיוון שפנינו לחברות שונות אנחנו פונים לקבל הצעות, אבל המחשבה שנצא בקרוב למכרז המגדלים - נסיים אותו אני מקווה שאנחנו נצא בקרוב למכרז המגדלים, נסיים אותו אני מקווה עד סוף השנה הנוכחית, במהלך החודשים לאחר מכן במידה ויהיו ספקים חדשים - קבענו את ה-1 ליולי כמועד, נעסוק בכל החלק של האספקה עד הלקוח.
אילן גילאון
איך קבעתם את ה-400 שקלים אם אתם עוד לפני מכרז בכלל?
יהודה ברוך
400 פלוס מע"מ זה יוצא - - -


לפי מחיר מסויים, לכן אנחנו מגיעים ל-400 שקלים. אם במכרז באמת יהיה יותר זול בייצור, כמו שהוא אומר אז מאה אחוז, אז יהיה יותר זול ביצוא כמו שהוא אומר, ואז הוא יחזיר את המחיר הכללי, נכון.
צחי כהן
אני מנכ"ל "תיקון עולם". אני הרצתי את הנושא הזה, זה לא משרד הבריאות ומשטרת ישראל. לפני חמש שנים האבא והאמא שלי לקחו כסף פרטי והשקיעו ופתחו את הרעיון ואת הנושא הזה, לא היה שום דבר לפני כן, היו 13 חולים. יהודה ברוך פה ובועז לב הם יכולים לתת עדות. לפני כן לא היה קיים הנושא. במשך כל פעילות הוועדה הזאת לא הרימו טלפון, לא פגשו אותנו, לא קבעו איתנו, אני רק שומע בליל של שטויות בלי סוף לגבי תכנית לטפל בחולים. אני מעסיק 50 עובדים שכולם נכים שמטפלים, מנסים לבנות. אנחנו משקמים את האנשים מחדש - - -
היו"ר חיים כץ
אתה מעסיק אותם בשכר?
צחי כהן
כולם בשכר, בחברת תיקון עולם. אני נותן ל-500 חולים בחינם בלי כסף, רק מי שיש לו התווייה של ביטוח לאומי.
היו"ר חיים כץ
לקחת את זה כסטרט-אף?
צחי כהן
לא, אנחנו משפחה שאנחנו כוהנים, כהן צדק אולי קצת יבין כהן משוגע אחר. אנחנו מאמינים שאנחנו צריכים לטפל ולתקן. אנחנו נקראים תיקון עולם במטרה מסוימת. פנינו למשרד הבריאות, פנינו לעזרת משטרת ישראל, כולם לא מתייחסים אלינו, היחידים שמתייחסים אלינו זה ועדת הכנסת. אנחנו לוקחים חולים - - -
היו"ר חיים כץ
ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת. ועדת הכנסת זו ועדה אחרת.
צחי כהן
פניתי ליהודה ברוך. אמרתי ליהודה בוא נכניס כתנאי התוויה שכל חברה שרוצה למכור קנביס בישראל, כל מי שיש לו מוכר כביטוח לאומי - יקבל בחינם.
היו"ר חיים כץ
נשמע בקשב, לאט לאט.
צחי כהן
אף אחד לא קרא לנו, אף אחד לא הכיר בנו. אנחנו מטפלים ב-80% מהחולים. הוא צעק פה 4,500 חולים. כיום במשרד הבריאות יש מקסימום 3,500 חולים, כל השאר זה חולים שנפטרו לא במערכת, כל שאר החברות מחזיקים קרוב ל-300, 400 חולים, אנחנו מחזיקים את כל השאר – 80%-85%. לא קראו לנו להתדיינות, לא שאלו אותנו מה המחירים לחולים, איך לטפל בחולים, מה לעשות עם חולים, איך חולה נראה, למה אין פה שימוע ציבורי שנקרא ל-100, 200 חולים - - -


למה לא נעשה גילוי נאות מיהם חברי הוועדה, מה הקשרים שלהם אחד אחד.
מנדי לייטון בלישה
הכל נעשה.
צחי כהן
סליחה. למה אנחנו לא עושים גילוי נאות מה הקשרים שלהם, מה הרצונות שלהם, מה התכניות שלהם לעתיד, איך הם בונים את הדברים. למה לא נקראו לפחות איזה 30, 40 חולים לשאול אותם את דעתם מה הרעיון שלהם, מה חוות דעת. שתי האנשים שמייצגים את הוועדה פה, אחת מהם יושב ראש ועדת הכאב של החולים. אני הענקתי לה שנה בלי רשיון קנביס, והיא ביקשה ממני שאף חולה בארץ לא יידע שיש לה רשיון, וגם ליהודה ברוך כי היא רוצה לטפל רק בעצמה. אני אומר דברים אמיתיים מהלב. אני ביליתי בכל כך הרבה הלוויות והוספיסים, אף אחד לא בא שאל מה נשמע, מה עניינים, מה איתכם, מה אתם צריכים, איך מה קורה, איך המערכת פועלת. הכל מסביב, הכל הם בנו לעצמם מהצד. אנחנו אם חס וחלילה היום בשנייה אחת אומרים שאנחנו יוצאים מהמשחק, ואנחנו משביתים את המשחק, 3,000 חולים נהרסים להם החיים, אין להם מענה, כי הקנביס של החברות האחרות זה רמאויות ושחיתויות. חיים, אני מבקש שתיקח את הנושא לתשומת לב עד העומק של העניין, תראו באמת מה קורה שם, יש שם הרבה לכלוך. סליחה שאני מוציא הכל מהלב, אבל יש שם דברים נוראים שקורים ואין לנו עם מי לדבר. זה האמת, זה המציאות.
אילן גילאון
לך ברור שצריכים ללכת במכרז בעניין הזה?
צחי כהן
אפשר ללכת למכרז, ואפשר ללכת לשוק חופשי בשמחה, אבל שהכל יהיה פתוח, שהכל יהיה על השולחן, ובטח שמשרד הבריאות לא יקבץ חבורה של 20 חברים ויגיד בוא נבנה את הכל, נעשה הכול, נביא נציג של קבוצות הציבור, נציג של זה – שיקראו ל-30, 40 חולים ישאלו אותם מה קורה? מי מטפל בכם, מי למענכם, מי נמצא שם. הוא הראה לנו את הגרף של הקפיצה של החולים. צחי קליין פה עשה סרט בערוץ 2 ואני עברתי עם כל החולים שלי, את כל הרופאים בארץ ובכיתי להם שצריך לטפל בחולים, בגלל זה קפץ גרף, לא קפץ הגרף משום מה - - - הקנביס. משרד הבריאות במשך 10 שנים הלך על אסטרטגיה שאמר אנחנו ננסה להכניס את הקנביס. הצעירים יבקשו קנביס, תהיה להם מניעה, אנחנו לא ניתן להם כי הם צעירים. אבל מה קרה, פתאום מבוגרים גילו עולם חדש של תרופות, של בריאות, של שינה, של מצב רוח טוב, של תרופות כנגד סרטן, בגלל זה הם נכנסו לבהלה ולחץ. חיים, סליחה, צריך לקחת את הנושא הזה ביסודיות, ולא לתת לאנשים שרוצים לפעול כדי לקחת את הגורם לעצמם. צריך ממש לרדת חוק - - -
היו"ר חיים כץ
הרבה כסף מסתובב - - -
צחי כהן
מליארדים הולך להיות שם, הוא דיבר על 5 מליון, הולך להיות שם מליארדים, זה הולך להיות יותר מגוגל. אני יודע מה אני אומר.
שלומי סנדק
אני אשמח לספר על הסבל של החולים היום.
צחי כהן
שהאנשים ימשיכו לצחוק, יש שם מליארדים.
אלכס ברק
היום לפי החשבון של ה-400, זאת אומרת 40 מליון כל חודש, זה 480 מליון לשנה רק תקציב עלות.

הוא אמר 11 אלף חולים כפול 400 כמה זה יוצא?
היו"ר חיים כץ
4 מליון.
אלכס ברק
50 מליון, בבקשה...
צחי כהן
רק חולי סרטן בארץ יש 126 אלף, חצי מליון חולי כאב, יש פוסט טראומה, בארץ בלי עין רעה, אנחנו נפגעים ממצב פוסט טראומה מאוד קשה, ממלחמת 1973, 1967, גם עכשיו עם 1982 הכל אצלנו קשור בפוסט טראומה. הם הלכו על ניסוי של קרוב ל-30, 40 חולים, מאה אחוזי הצלחה. הם עצרו את הניסוי ולא מוכנים להמשיך לאשר לחולי פוסט טראומה.
קליין צחי
אין תרופה יותר טובה - - -
צחי כהן
אני מבקש לקדם את החוק.
רוני גמזו
הדיון כאן הוא דיון מאוד חשוב לי. מהרגע שנכנסתי לתפקיד, הנושא הזה הוא נושא רציתי להסדיר אותו בצורה הטובה ביותר וזה קשה, קשה למשרד בריאות למצוא את האיזון הנכון בין טיפול רפואי, בין אי פגיעה בחולים, בין שיפור מצבם של החולים, לבין נושא שהוא נמצא בפקודת הסמים המסוכנים, שהוא יכול לצאת מידי שליטה של מערכת שלא תנתר את זה בצורה טובה, יש כאן אנשים שכולם עם כוונות טובות. אני נפגשתי איתכם, אבל ההסדרה של זה היא מאוד רגישה, מאוד מורכבת, במיוחד למשרד שכל ליבו עם החולים. אבל פה הוא פתאום צריך לתת נוהל למשהו שמוגדר כסם, ואנשים אחרים לא אתם, אנשים אחרים רוצים להשתמש בו למטרות אחרות. ההסדרה היא קשה, כי היא קשורה - - -
עפו אגבאריה
כסם אבל לא לטיפול.
רוני גמזו
כן, ההסדרה היא קשה, היא קשורה תרבותית, היא קשורה במה יקרה בעוד 10, 15 שנים, אף אחד כאן לא יודע מה יקרה. אנחנו צריכים לתת את זה לחולים ולהיזהר שזה לא יצור איזשהו טרנד כפי שקרה בקליפורניה.
שלומי סנדק
למה חולי סרטן מחכים?
רוני גמזו
זה קשה, אני אומר לכם מהלב, אתה מדבר מהלב, אני מדבר מהלב. זה קשה לי להסדיר את זה, זה לא פשוט. אני לא נתתי להם לשבת לבד בוועדה. אני הייתי שם בפגישות, שמעתי אותם, ושמעתי אותך, ושמעתי את אלכס, אמרתי לכם בואו אליי למשרד, הקדשתי מזמני לשבת איתכם. מה שיצא – שמעתי אותך, ויצרתי את האיזונים - - -
צחי כהן
מה יצא מזה, ילדה נאנסת בת 17 ואמרתם לי - - - תגידו את האמת, אתם יכולים לדבר - - -
רוני גמזו
שמעתי אתכם בצורה רגועה. אתם צריכים להבין שזה משרד שצריך לקבל ולנתר הרבה מאוד שיקולים, גם את השיקולים שלך שהם כבדים וחשובים, גם את השיקולים של המשטרה שהם כבדים וחשובים. צריך למצוא את האיזונים פה. אתה צריך להאמין לי, אם אתה לא מאמין לי, ולמערכת, אתה צריך להגיד רוני תתפטר.
צחי כהן
רוני תתפטר. אני שמתי לך מכתב של ילדה בת 17 נאנסת פוסט-טראומה - - - ילדה בת 17 שנאנסה.
רוני גמזו
אנחנו מוצאים את האיזון, אני שמעתי אתכם, שמעתי את אלכס, שמעתי כל מי שיכולתי. המטרה היא למצוא איזון נכון בין הדרישות שלכם, בין האספקה לפציינטים, בין ההגדרה נכונה של ההבחנות, בין אספקה נכונה, כי מה שקורה היום זה לא יכול להימשך. מה שקורה היום, שיש קשר בין מגדל לחולה. מה שקורה היום, שאתה מקבל החלטות בעצמך לבד, זה לא יכול להימשך. אני אמרתי לך במשרד שלי. אתה לוקח על הגב שלך יותר מדי.
צחי כהן
הלוואי ואתם הייתם לוקחים קצת על הגב שלכם. קחו על הגב שלכם קצת.
רוני גמזו
ההסדרה היא לקחת על הגב שלנו. זאת ההסדרה, היא מורכבת וקשה. אני לא יכול לומר שבתוך התהליך הזה מייד כל חולה יקבל כך. אני לא יכול להבטיח את זה. אני יכול להבטיח תהליך שקוף של מכרז שבו כולם, כל מי שרוצה ואתה בוודאי אם אתה אומר שאתה 85% אז בוודאי שאתה צריך לגשת, ואתה צריך לקבל אולי איזשהו תיעדוף בגלל הנסיון שלך.
צחי כהן
אני לא צריך את הכסף לא בשביל טובת החולים, אני מסביר לכם שאתם לא איכפת לכם מטובת החולים.
רוני גמזו
תמשיכו לתת את טובת החולים. תמשיך לסייע לחולים. תמשיכו לתת את ה-400 בחינם. 400 בחינם ייתן לך עדיפות. תמשיכו לעשות את הדברים האלה, אנחנו לא אומרים לכם לא לעשות אותם. אני רק אומר לך, אל תהיה בקשר עם חולים.
אלכס ברק
למה?
רוני גמזו
אתה תספק את זה לחברת אספקה, היא תהיה בקשר עם חולים. היא תעביר את זה בצורה מסודרת לחולים.
אלכס ברק
אנחנו נגד.
רוני גמזו
זה הדרך שתהליך של אספקה - - -
עפו אגבאריה
בסוף את זה ישלם המטופל.
צחי כהן
בבית שלי היית פעם? נמצאים 30 אנשים על כסאות גלגלים. 5 שנים אני מכניס בבית, לא כיפור ולא תשעה באב, רק אנשים בלי ידיים ובלי רגליים, מתי ראית אנשים בלי ידיים ורגליים כל היום בבית, מטפל בהם, מאכיל אותם ומשקה אותם, מתי קראת דבר כזה? מתי ראית דבר כזה?
היו"ר חיים כץ
אני יושב ראש הוועדה בוועדת העבודה והרווחה מזה שנה וחצי בערך. החלפתי את שאול יהלום לפרק זמן קצר, הייתי יושב ראש ועדת העבודה והרווחה, ועברתי שלושה מנכ"לים. אני אומר לך מכל המנכ"לים שעברתי - רוני גמזו לא צריך להתפטר, למה איכפת לו - אז אולי הוא לא חושב כמוך, גם אם הוא לא חושב כמוך הוא לא צריך להתפטר.

כשאנחנו מסתכלים על כל המכלול – משרד הבריאות איכפת לו. תשמע מה אני אומר לך, איכפת לו. אני רואה את זה איך הוא בא, איך הוא מתנהג, אני רואה איך הוא משקיע ובאיזה שעות. אי אפשר לתקן את הכל ביום אחד, ולא כל הצדק אצלכם ולא כל הצדק אצלו - תירגעו.
רוני גמזו
הקשר בין מגדל לבין מטופל הוא בהחלט קשר חשוב בצד הערכי. וחשוב כי אתם רואים אנשים שבאמת הם רוצים לעזור למטופלים. אבל לצורך ההסדרה, כדי לא לפגוע במטופלים, כדי ליצור מערכת מסודרת של נגישות מלאה שהמטופל יכול להגיע לכל מיני מקומות בארץ, ראינו צורך ליצור חברה או מסגרת שתעביר או שתהיה קשר בין המגדל לבין המטופל, לא יפגע במטופל, לא יפגע במטופל, לא יפגע גם בצד הכלכלי, כי היום העלויות קיימות. אתה שומע שהמשלוח עולה כסף, הוא משלם עבור המשלוח. בוא נסדיר את זה בצורה חכמה וטובה.
אלכס ברק
הם רוצים משלוח מאובטח.
רוני גמזו
בהחלט זה יהיה משלוח מאובטח. אני גם רוצה להגיע למצב שזה יהיה בבתי מרקחת. אני רוצה להגדיל את הנגישות, כל אחד מהתהליכים האלו הוא קשה, הוא קשה להסדרה, אבל אתה חייב להסדיר את זה כדי לא להיות במצב של כאוס, כי אני מפחד מהכאוס. כולכם כנבחרי ציבור צריכים לקחת בחשבון שגם יכול להיות כאוס.
משה (מוץ) מטלון
אתה אומר תנו לנו עוד זמן, אנחנו בתהליך של עבודה, תעצרו את החקיקה. מה אתה בעצם אומר?
רוני גמזו
אני אומר שהמלצות הוועדה כבר אנחנו מתחילים בתהליך מיידי, אני לחצתי אותם כמעט חנקתי אותם ליישום מיידי שהמכרז ייצא תוך חודש.
היו"ר חיים כץ
למה לא הבאתם את המגדלים לוועדה? הם בתוך המגרש הזה הרבה מאוד זמן.
צחי כהן
הם הקימו את המגרש.
עפו אגבאריה
מעניין, למה צריך לעשות את המכרז כל כך דחוף כשלא שמענו עדיין את המגדלים.
רוני גמזו
רוצה להסדיר את זה כמה שיותר מהר.
היו"ר חיים כץ
במגרש הזה יש את המגלים, יש את יהודה ברוך שמלווה את זה מתחילת הדרך. יש כמה אנשים שהם היו בתוך המגרש, שנגעו, שפיתחו, שהלכו, שהתרחבו. באת ואמרת ליהודה ברוך אתה עומד בראש ועדה שבודקת שזה בסדר. למה לקחת את הצד השני שהיה איתו לאורך כל הדרך ואמרת לא רוצה לשמוע אותך? למה? זה אני לא מבין.
רוני גמזו
תקנו אותי אם אני טועה.
היו"ר חיים כץ
אתה טועה בלי שתענה. הם היו צריכים להיות שם, לפחות לשמוע לפחות להרגיש.
רוני גמזו
העברת המידע, המסרים, הבקשות, הבעיות של המגדלים ידועות.
היו"ר חיים כץ
לא ידועות.
קליין צחי
לא ידועות בשום צורה שהיא.
היו"ר חיים כץ
אנחנו ישבנו פה לא זכרנו אם זה ארבע או חמש ישיבות, ביקשנו מכם בישיבות שתשתפו את המגדלים בתוך העניין הזה, יש להם ידע בגידול, באיכות. יש פה כל מיני עניינים אחרים מסביב. זה כמו כל עסק כלכלי. אמרתי למישהו פעם אצלנו כשהלכנו למכרז של תזונה של מזון, לא משנה איך זה ייגמר אתה תהיה בחקירות במשטרה. לא משנה, למה זה שלא יזכה יגיש תלונות, וההוא, לא חשוב איך שזה לא יהיה. פה בעסק כלכלי ולו רק למראית עין הייתם צריכים לקחת את אלה שהיום המגדלים הכי גדולים והם מספקים ל-80% מהשוק והייתם צריכים להביא אותם למגרש, ואתם לא הכנסתם אותם. ועל פניו נראה שכל הוועדה פסולה, על פניו - למה היא לא הביאה אותם? היא יודעת הכל? לא מבין את זה. אתה יודע, צדק צריך לא רק להיעשות גם להיראות, פה הוא לא נראה.
רוני גמזו
ההמלצות של הועדה שקופות לכולם.
היו"ר חיים כץ
כן, אבל דרך קבלתם והסיבות לקבלתם לא ידועות.
רוני גמזו
אני מזמין כל אחד שרוצה לטעון – יש לכם טענות ספציפיות?
צחי כהן
אתה באמת אומר - - -
רוני גמזו
אני באמת אומר את זה.
צחי כהן
רוני, אתה בחור מקסים ונהדר, ואין לי שום דבר נגדך, רק מי שמנהל את כל המשחק זה בועז לב ויהודה ברוך, אתה חדש.
רוני גמזו
אני לא רוצה לשמוע. אתה בחור מקסים ונהדר והוא מנהל לך את ה- - - תפסיק עם האמירות האלה. תפסיק, אתה בכל זאת נמצא במקום שאתה לא יכול כל דבר להגיד.
צחי כהן
אני אומר את האמת.
היו"ר חיים כץ
את האמת שלך, ויכול להיות שאתה טועה.
צחי כהן
יכול להיות שאני טועה.
מנדי לייטון בלישה
זה אירוניה שנציגת חולים - - -
אלכס ברק
כמה חולים את מייצגת?
מנדי לייטון בלישה
אני יושבת ראש העמותה למאבק בכאב, שפועלת גם בתחום של כאב סרטני וכאב כרוני מכל סיבה אחרת, אנחנו מעורבים בתהליך מהתחלה, זה הפך להיות קצת אירוני שאני הפכתי להיות האוייב. אני חושבת שכל זעקת לב של צחי שבאמת הרבה זמן נתן בחינם והקדיש את כל כולו מצביע על חלק מהבעיה שיש יותר מדי אחריות על המגדלים, כל מיני דברים שדיברתם עליהם זה צריך להיות החלטות רפואיות לא החלטות של מגדלים.

אני רק רוצה להעלות כמה נקודות, אני גם לא אכנס לעניין של האיומים שהטילו עליי ודברים כאלה בשנים האחרונות. לדעתי זה מקובל שאנחנו משלימים עם זה שהמדינה לא נושאת בשום עלויות, חייב להימצא דרך. נכון, יש את הבעיה שזה לא נחשב תרופה, לכן זה לא יכול להיכנס לסל, לפחות צריך להיות השתתפות של קופת חולים למצוא דרך, זה לא יכול להיות שזה מוטל על החולים ואז בנוסף לזה שזה מוטל עלינו ורוב החולים לא עובדים ונלחמים, אז גם נצטרך לשלם במקום החולים שבאמת עצוב שלאחרים יש כסף, אבל איך נקבע למי יש כסף לשלם ולמי לא, חולים לא צריכים לקחת מחיר על חולים אחרים. המדינה צריכה לקחת את החלק שלה, אני מבינה שיש פה בעיה, אבל עדיין המדינה צריכה לקחת חלק במימון הזה.

מאוד חשוב דברים תכלס כמו למשל שצריך להוסיף כוח אדם במשרד של ד"ר ברוך, יש המתנות מאוד ארוכות גם לקבלת רשיון, דוגמה להעלאת מינון, אני אישית מחכה חודשיים להעלאת מינון של התרופה, עדיין יש הרבה. מה שמדאיג אותי זה התקופה בין עכשיו לבין יישום המדיניות של מה שנקבע בוועדה, וצריך להחליט מי אחראי מה קורה בתקופה הזאת כי זה מה שהכי מדאיג אותי.

לאור האשמות שהוטחו נגדי, רק צריך להיכנס לגוגל והדברים יעידו בעד עצמם.
אלכס ברק
שלום לכולם, אני היושב ראש של נס מעוז, זה ארגון שמייצג כמעט 2000 חולים רשומים שמטופלים בקנביס רפואי. הנחתי על שולחן הוועדה נייר מסודר שמביע את ההתנגדות של חברי נס מעוז לרוב ההמלצות של הוועדה למעט 2. החולים לא מתנגדים להמלצות של הוועדה לגבי משטרת ישראל ולא לגבי המלצות של הועדה לגבי תהליך הרישוי. איך? כמה ולמה צריך להוסיף פקידים כדי שתהליך הרישוי והחידוש התנהל בצורה יותר מהירה זה עניין למנכ"ל משרד הבריאות. ההתנגדות הראשונה שלנו והיא מאוד חריפה, הועדה כתבה שרוב חבריה חושבים שזה נכון להביא קנביס ב-2700 שקלים לחולה לחודש מחוץ לארץ, אנחנו מתנגדים בארץ שיש בה הכי הרבה שמש – ייצור כחול לבן לא רק סיסמה. אנחנו חושבים שלייצר קנביס רפואי בישראל זאת חובה.

סעיף הבא. הועדה המליצה שהרשות למלחמה בסמים תיקח על עצמה תפקיד מרכזי, אנחנו מתנגדים לזה מכול וכול. הרשות למלחמה בסמים תפקידה להילחם בשימוש לרעה בסמים ולא בייצור למטרות ריפוי. לכן אני לא רואה שום מקום ושום חלק ברמה העקרונית לרשות למלחמה בסמים מעבר לתפקידה כגוף מפקח וכגוף שמעביר למשטרה התראות מודיעין ברגע שהוא נתקל בהם.

סעיף רביעי, לגבי הגידול – אני רואה שהגידול אמור להיות לגמרי מפוקח על ידי אנשים שמבינים בגידול, וזה משרד החקלאות, שאמור לקבל על זה אחריות. דבר מאוד עקרוני לגבי הדרכה והפצה. אתם מדברים על איזושהי מנטרה לנתק את המגדל מן החולה. אני כנציג החולים שאני מייצג מתנגד בתוקף היות שהמשוב שהחולים במשך חמש שנים מקיימים יחד עם תיקון עולם עזר לתיקון עולם להגיע לתרופת הקנביס הרפואי הזולה והטובה ביותר בעולם, זה דבר ששמעתי מנציגים בקונגרס בירושלים בשבוע האחרון. לכן, אני חושב שההדרכה וההפצה זה דבר שצריך להיעשות בצוותא בין ארגוני החולים, המגדלים ומשרד הבריאות.


הסעיף הבא, הסעיף הזה מדבר על הנחיות הביניים של מנכ"ל משרד הבריאות. אדוני, הזמנת אותי ביולי באוגוסט לפגישה שארכה שלוש שעות במשרדך, היתה לנו חליפת מכתבים מאוד ידידותית, אבל הוראות הביניים שלך מהוות התעללות בחולים, אני אקח דקה מזמנה של הוועדה כדי לספר לכם שיש לי חולה באפילפסיה שאביה הוא בכיר מדעני האטום של מדינת ישראל.
היו"ר חיים כץ
מה זה חושב לעניין ואם אבא שלה בכיר, לא בכיר - - -
אלכס ברק
אני רוצה לומר איך מתעללים בחולה.
היו"ר חיים כץ
ואם אבא שלה לא בכיר המדענים, אז אפשר להתעלל?
אלכס ברק
אבא שלה הוא בכיר מפני הזבל של מדינת ישראל. אי אפשר להתעלל באף חולה. ברגע שמנכ"ל משרד הבריאות אומר שלמרות שאפילפסיה זאת התוויה מוכרת בארה"ב ובאנגליה, לא מקבלים שום התוויות חדשות ואוסר על יהודה ברוך לתת לה רשיון, זה התעללות בחולה. אני מזמין את משטרת ישראל לעצור אותי על זה שאני מטפל בה כשאין לה רשיון.
שלומי סנדק
גם אני נותן לחולים - - -
אלכס ברק
יש לי בעיה חמורה מאוד עם חולי פוסט-טראומה ונפגעי הלם קרב. הנחיות הביניים של מנכ"ל משרד הבריאות בולמות טיפול בקנביס, ד"ר קנובלר שהיה ראש מחלקת טיפול בהלם קרב בצה"ל הצהיר ואמר לנו שהוא מצא שאפקט ההשכחה של שימוש בקנביס הוא המזור הטבעי האלטרנטיבי הטוב ביותר לחולי פוסט טראומה והלם קרב והדבר הזה נבלם.


אני מבקש להביא את הצעת החוק לקריאה טרומית בכנסת, הצעת החוק שאתם הגשתם להביא לקריאה טרומית בכנסת, לקיים דיון במליאה, אני מבקש שיצביעו על זה, ואני מבקש לבלום באופן דקלרטיבי את המלצות הוועדה הפנים משרדית של משרד הבריאות תודה.
אלכס ולר
אני ממלא מקום של הבוסית שלי מירי זיו שהיא מנכ"לית האגודה למלחמה בסרטן. ב-1995 פרופ' שוקי שמר קרא לי, אז הייתי מנהל הוספיס ב"שיבא" ושאל אותי מה דעתי על הטיפול בקנביס, אמרתי שאנחנו מסתדרים עם - - - . לפני חמש שנים נתתי הרצאה על הטיפול העתידני בכאב, שם התייחסתי לגבי החשיבות של הקנביס והפוטנציאל של קנביס. אחרי שיהיה הנדסה גנטית להפוך את זה למשכח כאבים שהוא מתקרב אולי לאופי ורידים. ביקשתי את הרשות כיוון שאני נאיבי ובאתי בפעם הראשונה ובשלבים מתקדמים מאוד של הדיונים פה, לשאול באופן נאיבי מה ההבדל בין שני הבני דודים אלה, בין קנביס ואופיואידים. זאת אומרת מבחינת הגישה לעזרה לחולה, כמו שאופיואידים יש בקרה מצויינת יש מכירה מצויינת בבתי מרקחת, יש החזר כסף מצויין על ידי המבטחים. אז מה הבעיה? אני צריך לשמוע את הדיבורים המרגשים של אנשים שדנים פה, בזמן שאפשר להטיל את החוקה לגבי אופיואידים ולהעביר את זה ממש לקנביס, אתה בעצמך אמרת שאתה רוצה שבבתי מרקחת - - -
צחי כהן
הלוואי
אלכס ולר
בבתי מרקחת יש תכשיר תרופתי, וכבר דיברנו על סווינקס היום, אבל יש יתרונות גדולים לעישון של הקנביס, ולכן בית מרקחת שמתמודד מצויין עם מתדון, עם מורפינים, הידרומורפון ועם התכשירים האחרים, מה הוא לא יוכל להתמודד עם קנביס? יוכל. אז בשביל מה כל הבכי הזה? אני לא מבין את זה בתור אדם נאיבי שבא פעם הראשונה לפורום הזה. תודה רבה.
היו"ר חיים כץ
תם ולא נשלם. אנחנו נמצאים בכנסת ישראל, בכנסת ישראל הדיוניםם בוועדות מסתיימים כשהמליאה מתחילה.


במהלך או לקראת סוף החודש הזה או בשבוע הראשון של החודש הבא נתכנס לישיבה נוספת, עד אז אני אפגש עם מנכ"ל משרד הבריאות רוני גמזו, ויכול מאוד להיות שאם יהודה ברוך יהיה לו זמן בשבילי, אני אפגש גם איתו, ואני אנסה להיכנס וללמוד איך התנהל העסק הזה. תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:10)

קוד המקור של הנתונים