ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/11/2010

חוק ניירות ערך (תיקון מס' 44), התשע"א-2011

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים