ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 15/11/2010

חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), התשע"א-2011

פרוטוקול

 
PAGE
148
ועדת הכלכלה

15/11/2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן
מושב שלישי

פרוטוקול מס' 353

מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, ח' בכסלו התשע"א (15 בנובמבר 2010), שעה 10:00
סדר-היום
(1) בקשות לדיון ודיון מחדש בהצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר
מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע-2010 (מ/532):


א. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ רוברט אילטוב, בסעיף 29(1)(ב) בנושא

הוספת ערוץ ייעודי בשפה הרוסית למערך השידורים הדיגיטלי (DTT).

ב. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ יוחנן פלסנר, בנושא קבלת אישור להחלטת
המועצה לשנות מיקום האפיקים של שידורי רשות השידור וערוץ הכנסת. סעיף 78(2) -
הוספת 6כא1(א) (1) ו-(2).

ג. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 71ד(ג), בנושא הוראות המעבר לעניין פריסת

חובות העבר בתחום התוכן של בעלי הזיכיון הקיימים, בעת המעבר מזיכיון לרישיון.

ד. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ ד"ר נחמן שי, בסעיף 6כא1(ב) בנושא

אפשרות לשיבוץ חדשות מקומיות באפיקים 10 ו-22 על-ידי בעלות הרישיון הכללי

לשידורי כבלים או לשידורי לויין.

ה. בקשה לדיוןמדחש ודיון מחדש, מאת חה"כ ד"ר מיכאל בן-ארי, בסעיף 29(1)(ב) בנושא

הוספת ערוץ ייעודי מורשת ישראל למערך השידורים הדיגיטלי )DTT).

ו. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ רוברט אילטוב, בסעיף 71ד(ג)(1)(א) בנושא

קביעת התקופה של דחיית קיום מחוייבויות העבר של בעלי הזיכיון הקיימים, ל-30

חודשים ממועד המעבר.

ז. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ רוברט אילטוב, בסעיף 6כא1(א) בנושא

הוספה של בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים לרשימת הערוצים שהמועצה לשידורי

כבלים ולשידורי לוויין תהיה מוסמכת לקבוע את מיקומם.

ח. בקשה לדיון מחדש ודיון בסעיף 71ד(א), בנושא המועד האחרון להגשת בקשה על-ידי בעל
זיכיון לקבלת רישיון במועד המעבר.

ט. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 71ד(ה), בנושא בדיקת עמידתו של בעל זיכיון

שביקש לקבל רישיון בהרואות הסעיפים המפורטים בסעיף, ומסירת הודעה על כך.

י. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 71ד(ו), בנושא מעמד הזיכיון, במקרה בו ניתנה
הודעת המועצה על עמידתו של בעל זיכיון שביקש לקבל רישיון במועד המעבר, על עמידתו בהוראות הסעיפים הרלוונטיים.

י"א. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיפים 5 ו-8 לתוספת השנייה, בנושא מחויבויות


עתיד של בעלי רישיונות בתחום התוכן.


י"ב. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ רוברט אילטוב, בסעיף 6כ1(א)(2) בנושא

הגבלת סמכות המועצה להפחית את שיעור הערוצים המשותפים הקבוע בסעיף.
(2) הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע-2010 (מ/532).
נכחו
חברי הוועדה: אופיר אקוניס - היו"ר

רוברט אילטוב - מ"מ היו"ר

אלי אפללו

יצחק וקנין

ישראל חסון

רוברט טיבייב

מנחם אליעזר-מוזס

עמיר פרץ

כרמל שאמה

יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מוזמנים
חבר-הכנסת אורי אורבך

חבר-הכנסת זאב אלקין

חבר-הכנסת מיכאל בן-ארי

חבר-הכנסת נסים זאב

חברת-הכנסת ציפי חוטובלי

חבר-הכנסת אברהם מיכאלי

חברת-הכנסת אנסטסיה מיכאלי

חברת-הכנסת מרינה סולודקין

חבר-הכנסת יוחנן פלסנר

מנכ"ל הכנסת דן לנדאו

נגה רובינשטיין

- יועמ"ש, משרד התקשורת

טל רוזנפלד

- עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

שריל קמפינסקי

- עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד התקשורת

יעקב שמש

- משרד התקשורת

דנה נויפלד

- עו"ד, ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

עידו אציל

- עו"ד, משרד ראש הממשלה

ד"ר אילן אבישר

- יו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

מנשה סמירה

- מנכ"ל הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

עידית צרנוביץ

- סמנכ"ל רדיו בפועל, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

אילת מצגר

- סמנכ"ל טלוויזיה, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

דינה עברי-עומר

- מ"מ היועץ המשפטי, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו

ניצן חן


- יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

צחי פנחס

- עו"ד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

שרון שמש

- עו"ד, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין

אורי שוורץ

- עו"ד, הרשות ההגבלים העסקיים

תומר קרני

- סגן היועמ"ש, רשות השידור

אבי וייס

- מנכ"ל חברת החדשות, ערוץ 2

ישגב נקדימון

- יועמ"ש, חברת החדשות, ערוץ 2

אורי שלוש

- משנה למנכ"ל, חברת החדשות, ערוץ 2

אבי אטיאס

- סמנכ"ל, חברת החדשות, ערוץ 2

אילאיל לבנת

- עו"ד, יועצת משפטית, חברת "רשת"

שאול מגנזי

- משנה למנכ"ל, חברת "רשת"

עמוס נוימן

- סמנכ"ל פרוגרמינג, חברת "רשת", ערוץ 2

זהר קדמון-סלע

- סמנכ"ל ויועמ"ש, חברת "קשת"

טלי גורן


- סמנכ"לית רגולציה, חברת "קשת"

דבורה קמחי

- יועצת משפטית, "ישראל 10"

יורם מוקדי

- סמנכ"ל, חברת "הוט"

מיכל רפאלי-כדורי
- סמנכ"לית רגולציה, חברת "יס"

נועה גבע

- עו"ד, חברת "יס"

אילן יונס

- עו"ד, יעוץ משפטי, חברת "יס"

יפה ויגודצקי

- מנכ"לית, הטלוויזיה החינוכית

אביגדור דנן

- יועמ"ש, הטלוויזיה החינוכית

דב אברמוביץ

- עו"ד, יעוץ משפטי, ערוץ ישראל פלוס

עמי איטח

- סמנכ"ל, ערוץ הקניות

ליקה סימסקי

- עו"ד, ערוץ הקניות

עידן אור

- מנכ"ל איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה

אייל מלובן

- מנהל איגוד העובדים בקולנוע ובטלוויזיה

משה דנון

- יו"ר איגוד מפיקי קולנוע וטלוויזיה

אסף כרמל

- אחראי קידום היצירה המקורית, איגוד הבמאים והתסריטאים

בנימין מסיקה

- במאי מפיק ועורך, הפקות המזרח

ירמיהו קדושי

- מפיק, תסריטאי ושחקן, הפקות המזרח

חני לוז


- רכזת תדמי"ת, מרכז תדמי"ת

נילי בן-גיגי

- מנכ"לית האגודה לזכות הציבור לדעת

דנה וינקלר

- סמנכ"ל ארגון אג'נדה
מנהלת הוועדה
לאה ורון
יועצת משפטית
אתי בנדלר
ע' יועצת משפטית
ניר ימין
קצרנית פרלמנטרית
חפציבה צנעני
1. בקשות לדיון ודיון מחדש בהצעת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע-2010 (מ/532):
א. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ רוברט אילטוב, בסעיף 29(1)(ב) בנושא הוספת ערוץ ייעודי בשפה הרוסית למערך השידורים הדיגיטלי (DTT)
ב. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ יוחנן פלסנר, בנושא קבלת אישור להחלטת המועצה לשנות מיקום האפיקים של שידורי רשות השידור וערוץ הכנסת. סעיף 78(2) - הוספת 6כא1(א) (1) ו-(2)
ג. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 71ד(ג), בנושא הוראות המעבר לעניין פריסת חובות העבר בתחום התוכן של בעלי הזיכיון הקיימים, בעת המעבר מזיכיון לרישיון
ד. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ ד"ר נחמן שי, בסעיף 6כא1(ב) בנושא אפשרות שליבוץ חדשות מקומיות באפיקים 10 ו-22 על-ידי בעלות הרישיון הכללי לשידורי כבלים או לשידורי לויין
ה. בקשה לדיוןמדחש ודיון מחדש, מאת חה"כ ד"ר מיכאל בן-ארי, בסעיף 29(1)(ב) בנושא הוספת ערוץ ייעודי מורשת ישראל למערך השידורים הדיגיטלי )DTT)
ו. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ רוברט אילטוב, בסעיף 71ד(ג)(1)(א) בנושא קביעת התקופה של דחיית קיום מחוייבויות העבר של בעלי הזיכיון הקיימים, ל-30 חודשים ממועד המעבר
ז. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ רוברט אילטוב, בסעיף 6כא1(א) בנושא הוספה של בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים לרשימת הערוצים שהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין תהיה מוסמכת לקבוע את מיקומם
ח. בקשה לדיון מחדש ודיון בסעיף 71ד(א), בנושא המועד האחרון להגשת בקשה על-ידי בעל זיכיון לקבלת רישיון במועד המעבר
ט. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 71ד(ה), בנושא בדיקת עמידתו של בעל זיכיון שביקש לקבל רישיון בהרואות הסעיפים המפורטים בסעיף, ומסירת הודעה על כך
י. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 71ד(ו), בנושא מעמד הזיכיון, במקרה בו ניתנה הודעת המועצה על עמידתו של בעל זיכיון שביקש לקבל רישיון במועד המעבר, על עמידתו בהוראות הסעיפים הרלוונטיים
י"א. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיפים 5 ו-8 לתוספת השנייה, בנושא מחוייבויות עתיד של בעלי רישיונות בתחום התוכן
י"ב. בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש, מאת חה"כ רוברט אילטוב, בסעיף 6כ1(א)(2) בנושא הגבלת סמכות המועצה להפחית את שיעור הערוצים המשותפים הקבוע בסעיף
2. הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה), התש"ע-2010 (מ/532)
היו"ר אופיר אקוניס
אני פותח את הישיבה. אנחנו נמשיך היום בהצעת חוק הרשות השנייה לטלויזה ורדיו (תיקון מס' 33) (מעבר מזיכיונות לרישיונות בשידורי טלוויזיה). אני מבקש להודיע כבר מעכשיו שכיון שהחוק הזה מתמשך ומתמשך, אני מתכוון לכנס את ועדת הכלכלה ביום חמישי בתל-אביב משעה מוקדמת בבוקר ועד שעות הצהריים הבינוניות, כדי להמשיך ולקיים את החוק הזה ובעצם להתחיל לסגור ולסכם אותו. לאחר מכן, הדבר צריך לעבור למחלקה המשפטית של הכנסת. זה אחד החוקים הגדולים ביותר, אם לא הגדול ביותר, בכנסת ה-18, ולכן אנחנו רוצים לסיים את החקיקה.
אתי בנדלר
אין ספק שהוא המורכב ביותר.
היו"ר אופיר אקוניס
ללא ספק, הוא המורכב ביותר.


דרך אגב, אני שואל את משרד התקשורת: מכיון שביום חמישי אנחנו רוצים לסגור, האם עד יום רביעי אנחנו נראה איזו שהיא הצעת החלטה או רעיון להצעת החלטה בנושא חברת החדשות?
נגה רובינשטיין
כדי לתת תשובה לשאלה הזאת, אני צריכה להיוועץ בשר.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב. יש לך כמה ימים להיוועץ בשר.
לאה ורון
השר אמור להגיע בכל רגע. אולי תוכלו לקיים את ההיוועצות.
היו"ר אופיר אקוניס
אני רק מבקש להיוועץ בשר לפני יום חמישי ב-09:30 בבוקר, זמן תחילת הישיבה שעל מיקומה נודיע בנפרד.
אתי בנדלר
אדוני, האם יתכן מצב שייוועצו בשעה 09:00 בבוקר ויביאו לנו הצעה לעניין חברת החדשות? צריך שזה יהיה ברור.
נגה רובינשטיין
לא.
היו"ר אופיר אקוניס
לא. נגה, אני מודיע שעד יום רביעי בשעה 09:30 בבוקר, שזה 24 שעות - וגם הדובר נמצא פה והוא יכול גם להעביר את הדברים שאנחנו ביקשנו ממשרד התקשורת - להעביר את העמדה לפחות 24 שעות לפני תחילת הישיבה כמובן לכל הנוגעים בדבר; אנחנו רוצים לדעת שבדבר הזה, שהובטח לנו כבר בישיבת כפר-המכביה הקודמת, אתם מגבשים איזה שהוא רעיון ואיזה שהוא פתרון.


אני פותח את הישיבה היום בשורה ארוכה מאד של רביזיות שהוגשו בשבוע האחרון, והבוקר גם הוספה האחרונה בהן לסדר-היום.
לאה ורון
היא נשלחה אתמול בלילה. היא טופלה אצלנו בבוקר, כי מטבע הדברים אנחנו לא במשרד בלילה.
היו"ר אופיר אקוניס
כמי שרואה את עצמו נצר למקימי התנועה הרביזיוניסטית, אני ממש נפעם מתחייתה של תנועת הרביזיה בכנסת הזאת. הכל פה רביזיוניזם אחד גדול. זה משמח אותי; שנים רבות היינו במיעוט, ומיעוט נרדף חלק מן השנים, והנה תחייתה של תנועת הרביזיה.


נלך לאט-לאט ונשמע את הרעיונות של חברי הכנסת, את העמדות ואת ההערות. לאחר מכן - היועצת המשפטית, אני מאד מקווה שנגיע לזה היום כי כמות הרביזיות פה ארוכה - נגיע להמשיך גם דברים נוספים כפי שדיברנו אתמול. איך את מציעה לעשות זאת מבחינה טכנית? נא להקשיב ליועצת המשפטית, כי הרביזיות פה רבות.
לאה ורון
קודם כל, תודיע שכל הבקשות מאושרות.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מקבל. נפתח את כל הבקשות ברצף.
אתי בנדלר
האם ללא הצבעות?
היו"ר אופיר אקוניס
לא. הצבעה אחת פותחת. למה לעשות הצבעה על כל דבר?
לאה ורון
זה כדי לפתוח את כולם.
היו"ר אופיר אקוניס
מכיון שאנחנו, כמובן, ניתן לכל לחבר-כנסת שהגיש רביזיה את הזכות להעלות אותה, להציג אותה וגם לדון בה, ולאחר מכן להצביע על הרביזיות, אני מבקש להצביע עכשיו באבחת חרב, ברצף אחד על הבקשות לפתוח את הרביזיות, כלומר שאנחנו נקיים רביזיות על כל מה שכתוב בדף הזה. גברתי היועצת המשפטית, האם זה בסדר בהצבעה אחת לפתוח את כל הרביזיות - את כל בקשות חברי-הכנסת?
אתי בנדלר
אין שום בעיה, אלא אם כן מי מחבר-הכנסת מבקש לקיים זאת אחרת. יתכן שחבר-כנסת מסויים מתכוון להצביע בעד בקשה מסויימת ולהתנגד לבקשה אחרת.
היו"ר אופיר אקוניס
על הרביזיה עצמה.
אתי בנדלר
על עצם הבקשה לדיון מחדש.
אתי בנדלר
כן. אני מזכירה שבקשה לדיון מחדש נעשית בשני שלבים: בשלב ראשון מצביעים על עצם הבקשה האם לפתוח או לא לפתוח לדיון מחדש נושא מסויים. אם הבקשה איננה מתקבלת - זה סוף פסוק. אם הבקשה מתקבלת - אז פותחים את הנושא לדיון מחדש.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מציע שכולנו נצביע ביחד כדי שיהיה פה קונצנזוס על זה שכל הסעיפים ייפתחו. נדון בהם, ואחר כך כל אחד יצביע כאוות נפשו האם הוא בעד תוכנה של הרביזיה או נגדה.
אתי בנדלר
בעד הנושא, ההצעה המוצעת.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מעמיד את הבקשות להצבעה. מי בעד?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד.

נגד - אין

הבקשות לרביזיות נתקבלו.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. כל הסעיפים נפתחו.


הראשון הוא חבר הכנסת אילטוב, יושב-ראש סיעת ישראל ביתנו - בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בנושא הוספת ערוץ ייעודי בשפה הרוסית למערך השידורים הדיגיטלית. בבקשה.
אתי בנדלר
מייד לאחר מכן בקשה מספר 5 של חבר הכנסת מיכאל בן-ארי להוסיף את ערוץ מורשת ישראל.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. זה באותו נושא.
לאה ורון
הסדר הנכון הוא לפי סדר הסעיפים, ולכן הסדר יהיה אחר ממה שהוא על סדר-היום. הסדר שמופיע בסדר-היום הוא הסדר לפיו הגישו חברי-הכנסת את הבקשות.
היו"ר אופיר אקוניס
לא כך יהיה, אלא נצמיד נושאים.
לאה ורון
לעומת זאת, אנחנו מציעים לך להצביע לפי הנושאים שהם בסדר סעיפי הצעת החוק.
היו"ר אופיר אקוניס
מצויין. לכן, עולים סעיפים א' ו-ה'. קודם יציג חבר הכנסת אילטוב, ואחר כך חבר הכנסת בן-ארי. חבר הכנסת אילטוב מבקש להוסיף ערוץ ייעודי בשפה הרוסי ל-DTT.
יוחנן פלסנר
לפי איזה סדר הדיון?
לאה ורון
לפי סדר הסעיפים שבהצעת החוק שמונחת לפניכם.
היו"ר אופיר אקוניס
זה לא לפי הסדר שהופץ. הסדר שהופץ הוא הסדר בו הגיעו הרביזיות לוועדת הכלכלה. בעצה אחת עם מנהלת הוועדה והיועצת המשפטית ובהסכמתי, אנחנו מצמצמים סעיפים שהם יותר הגיוניים. חבר הכנסת פלסנר, גם לשם מה לחזור אחר כך ל-DTT, אם עכשיו אנחנו עוסקים בו? ואז, גם נקבל תשובה של הממשלה ונצביע בעד או נגד.


חבר הכנסת אילטוב, בבקשה.
רוברט אילטוב
אני מבקש להוסיף את ערוץ 9 לחבילת ה-DTT, לחבילת הבסיס, כערוץ ייעודי בנוסף לערוץ הערבי. האם אתה צריך את הסעיף לפרוטוקול?
היו"ר אופיר אקוניס
לא.
לאה ורון
זה סעיף 29(1)(ב).
רוברט אילטוב
נכון.
מיכאל בן-ארי
האם עכשיו אני אומר את הרביזיה, את הבקשה שלי?
היו"ר אופיר אקוניס
כן. מה אתה בעצם מבקש?
מיכאל בן-ארי
בנוסף לערוצים הקיימים - כמובן שאין לנו התנגדות להוספת ערוץ 9 - אנחנו מבקשים להוסיף ערוץ ייעודי של מורשת ישראל, שיתן מענה לציבור גדול באוכלוסיה ויהיה ביטוי לפלורליזם שה-DTT אמור לתת כמענה לאוכלוסיות השונות.
לאה ורון
גם פה מדובר על סעיף 29(1)(ב).
היו"ר אופיר אקוניס
איפה משודר הערוץ הזה עכשיו?
מיכאל בן-ארי
בעקרון, ישנו ערוץ אחד שנקרא "ערוץ הידברות" שיכול לעמוד על הפרק, אבל ישנו ערוץ נוסף שעומד לעלות לאויר בעוד שלושה שבועות דרך אתר האינטרנט Ynet, ערוץ "אורות"; בסופו של דבר, בתוך הציבור הדתי מדובר שני כיוונים שונים: הן הצד החרדי שיש לו את הצרכים שלו ואת התכנים שלו והן את הצד הדתי דתי-לאומי מסורתי שיש לו את התכנים שלו ואת מרחב השיח התרבותי שלו. בסופו של דבר, אנחנו מדברים על שני הפנים האלה שיבואו לידי ביטוי בתוך ה-DTT.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה. גברת רובינשטיין, בבקשה. או מר סמירה. בעצם, אתה אחראי.


כדי שאני אבין נכון. האם משרד התקשורת הקים וגם מינה או הוציא כתבי מינוי לוועדה שמייעצת בכל עניין המערך הזה של ה-DTT? ובעקבות כך, מהי המלצתכם?
נגה רובינשטיין
בימים האלה אנחנו מוציאים את כתבי המינוי בהמשך להחלטת הממשלה מהקיץ. במסגרת הצוות, שכולל את הרשות השנייה, מועצת הכבלים והלוויין, משרד האוצר ומשרד התקשורת, אמור להידון כל נושא ה-DTT, סוגיית הרחבת ה-DTT, מי הם הגורמים המתאימים שיעלו על ה-DTT, תוך ראייה רוחבית ששוקלת את כל השיקולים, כולל השיקולים המסחריים של הטלוויזיה הרב-ערוצית, של כלל הערוצים, של הפלורליזם, כלל הקבוצות שנכון שתהיה להן נגישות ל-DTT, והאם יש צרכים של אוכלוסיות ספציפיות שנכון שה-DTT יסייע להן בעניין הזה. לכן, אנחנו סבורים שככלל נכון שכל הסוגיות שקשורות ל-DTT תידונה במסגרת אותו צוות.--
היו"ר אופיר אקוניס
אותה ועדה.
נגה רובינשטיין
--ככל שיידרשו תיקוני חקיקה, כמובן שתיקוני החקיקה יובאו לוועדה הזאת על מנת שתדון בהם. בעינינו, זהו הפתרון הנכון שרואה את צרכי כלל הציבור במסגרת הזאת.
היו"ר אופיר אקוניס
מהי המשמעות לגבי ההצעה שחבר הכנסת אילטוב הזכיר, שיש ערוץ ערבי שהוא בתוך הדבר?
נגה רובינשטיין
הסדרת הערוץ הערבי היא הסדרה שונה שנעשתה כבר בשנת 2001, לפני תשע שנים, למיטב זכרוני. ההסתכלות של ועדת הכלכלה, של המקום הזה, מלכתחילה על הערוץ הערבי היתה שהערוץ הזה אמור להיות ערוץ עם מאפיינים פתוחים, בשונה מערוצים אחרים שמשדרים היום במסגרת הטלוויזיה הרב-ערוצית. לכן, אין הנדון דומה לראיה. לאחר מכן יצא המכרז לבחירת משדר לאוכלוסיה בשפה הרוסית. הדברים היו ידועים מלכתחילה. מלכתחילה היה ידוע שלערוץ יש הסדרה מסוג אחד שדומה יותר להסדרה בחוק הרשות השנייה ולערוץ הדובר בשפה הערבית יש הסדרה מסוג שונה. כאן מדובר בהצעה שמתייחסת לשינוי מצב דברים קיים לגבי ערוץ ספציפי שפועל. לכן, אין הנדון דומה לראיה.
מרינה סולודקין
מה עם מליון איש?
ישראל חסון
אם אני מבין, עמדתכם אומרת: מעבר למה שסוכם עד עכשיו, את כל הדיון בכל הרביזיות צריך לדחות עד אחרי גיבוי עמדות הוועדה.
נגה רובינשטיין
עמדת הצוות. נכון. זו עמדת שר התקשורת, עמדת הממשלה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא מבין את זה. לגבי הערוץ הערבי, האם הוא יהיה או לא? מהו המעמד החוקי כרגע? כרגע, יש חמישה ערוצים.


אם אפשר, אני מבקש היום לשמור קצת יותר על השקט כי הקהל גדול.
נגה רובינשטיין
הערוץ הערבי - מלכתחילה ההסדרה לגביו היתה שברגע שניתן יהיה להפיצו באופן פתוח, כמו בשידורים לווייניים פתוחים, כך נעשה. לכן, נעשה הסדרה לגביו בעניין ה-DTT. כלומר, כבר בשנת 2001 אמרה ועדת הכלכלה שכאשר יעלה ערוץ ערבי, נכון שהוא יהיה משודר באופן פתוח. אז דובר על שידור לוייני דיגיטלי. היום, אנחנו מדברים על שידור של ה-DTT. לכן, אין קשר בין הדברים, כי מלכתחילה כבר קרוב לעשור ההסתכלות של המדינה היתה שנכון שהערוץ בשפה הערבי יופץ לכלל הציבור באופן פתוח. וזאת, בשונה מערוצים ייעודיים אחרים שמלכתחילה במסגרת המכרז שלהם, שגורמים ספציפיים התמודדו במכרז, היה ידוע להם שהשידור יהיה לאוכלוסיה ספציפית.
היו"ר אופיר אקוניס
מהי המשמעות כרגע? אם כך, האם הוא בפנים או בחוץ? בפועל, במערך ה-DTT, כאשר קונים ממיר? כרגע בלאו הכי אין ערוץ ערבי.
נגה רובינשטיין
כרגע, אין ערוץ. אפשר להקריא את הסעיף המוצע.
היו"ר אופיר אקוניס
ניצן חן, האם יש לך הערכת זמן?
ניצן חן
ב-24 בחודש, בעוד שבוע, יגישו את ההצעות לספר המכרז, ומגישי ההצעה לספר המכרז יודעים - - -
ישראל חסון
ניצן חן, לא שומעים אותך.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבקש מהסדרן לסייע לנו ולסדר פה. אתם יכולים להתייעץ בחוץ.
רוברט אילטוב
אין צורך להתייעץ. אנחנו סגורים על הנושא. ועדת הכלכלה סוברנית להחליט גם אחרת.
היו"ר אופיר אקוניס
זה ברור כשמש.
רוברט אילטוב
אני מבין שהיו הסכמות, ואני מבין שהערוץ הערבי נדון לפני כל הערוצים שקמו בישראל. אבל, יש פה קהילות נוספות שיש עניין לנו, כנציגי ציבור, לקדם אותו.
היו"ר אופיר אקוניס
אין ויכוח. חבר הכנסת אילטוב, זה בדיוק מה שאנחנו, יחד עם היועצת המשפטית, מנסים להבין.


נגה, אם הממשלה באה ואומרת את הדבר הבא, שאני מוכרח להגיד לךָ שהוא נשמע מאד הגיוני: "שהמצב הקיים היום על מערך ה-DTT לא ישתנה בשום צורה, גם אם מר חן יביא ב-24 בנובמבר ערוץ ערבי, והערוץ הערבי יתחיל לפעול, כמובן תיאורטית, ב-1 בדצמבר. הוא, הערוץ הערבי, לא יהיה שם, כיון שהממשלה הקימה בקיץ ועדה שבודקת מי ייכנס- - -
דובר
לא.
דוברת
לא.
ניצן חן
הוועדה שקמה אמורה לדון בערוץ 9 ובערוץ מורשת. כרגע, המצב המשפטי הקיים מ-2001 - זה מה שהסבירה היועצת המשפטית של השר.
היו"ר אופיר אקוניס
אם אני מבין נכון ואנחנו רוצים לשיטתו של חבר הכנסת אילטוב שכרגע יהיה רעיון של פשרה כלשהי, שלא יהיה את ערוץ 9 אבל גם לא יהיה את הערוץ הערבי - אנחנו צריכים לפתוח את הסעיף של הערוץ הערבי ולמחוק אותו.
אתי בנדלר
אכן, אדוני היושב-ראש.
דנה נויפלד
הסעיף הזה לא הוצבע.
רוברט אילטוב
לא למחוק - לפצל.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מנסה מבחינת החקיקה, ולא מבחינת הרציונל. לפצל אותו - אני מקבל את דברו של יושב-ראש הקואליציה. האם הדבר הזה מקובל על מגיש הרביזיה? חבר-הכנסת אילטוב, האם הדבר הזה יהיה מקובל עליך במצב הזה - שבו אנחנו נפצל?
רוברט אילטוב
פיצול - כן.
היו"ר אופיר אקוניס
יפה. המציע מסכים.
ישראל חסון
האם אפשר לשאול את היועצת המשפטית, נגה רובינשטיין, שאלה?
נגה רובינשטיין
אני רק רוצה להגיד משהו.
היו"ר אופיר אקוניס
לא. כדי ללכת לשיטתכם שהמצב הקיים נשאר.
נגה רובינשטיין
לא. שיטתנו היא שמלתחילה המדינה כבר אומרת קרוב לעשר שנים: מכיון שערוץ בשפה הערבית לא הצליח לעלות ומכיון שהמדינה ראתה אינטרס חשוב במיוחד שדוברי השפה הערבית יוכלו לזכות בשידור בתוך המדינה ולא רק משידורים מחוץ למדינה - היה אינטרס כללי כזה לא של ציבור זה או אחר. מזה עשר שנים המדינה אומרת: "בכל אמצעי פתוח שניתן להעביר בו שידורים בשפה הערבית - אנחנו רוצים לקדמו". לכן, כאשר הממשלה החליטה על הקמת הצוות להרחבת מערך ה-DTT, היא אמרה כבר במקביל: "אנחנו רוצים שב-DTT כבר היום יהיה את הערוץ הערבי ככל שהוא יעלה". את הערוץ הערבי אי-אפשר היה להעלות במהלך תשע שנים. זה הסיכוי של המדינה - - -
ניצן חן
הגענו לישורת האחרונה.
היו"ר אופיר אקוניס
מר חן, סלח לי. יש רביזיה של חבר כנסת מסיעה מסויימת. הוא מייצג סיעה מסויימת.
נגה רובינשטיין
מאה אחוז. אני רוצה לנסות לשכנע את חבר הכנסת או את חברי הכנסת העומדים מאחורי הרביזיה.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא בא ואומר שקהל דוברי הרוסית לא נחות מקהל דוברי הערבית.
דנה נויפלד
לא. זה לא מה שאמרו.
נגה רובינשטיין
זה ברור מאליו, אבל הדברים לא קשורים. ברור מאליו שיש צורך לשקול את השיקולים של כלל הציבורים. יחד עם זאת, בעניין הערוץ הערבי לא הצליחו במהלך תשע שנים, משיקולים שונים ומגוונים, גם כלכליים, להעלות ערוץ ערבי. אחד הסיכויים היחידים להעלות ערוץ ערבי הוא להעלותו ל-DTT. יש אינטרס של הממשלה, של המדינה, לעשות זאת. אין קשר בין הצורך לבחון את הצורך של ציבורים מסויימים בהפצה כללית במסגרת ה-DTT לבין הצורך של המדינה והאינטרס להפיץ ערוץ בשפה הערבית.
רוברט אילטוב
זו היתה הצעה לא שלנו. זו היתה הצעה של המשרד. אנחנו רוצים לקדם את הערוץ בשפה הרוסית, כדי שייכנס לחבילה. אז אמרו שאם הוא ייכנס, כולם יירדו. אם זו ההצעה של המשרד - בסדר גמור. אנחנו נגד.
נגה רובינשטיין
מה ההצעה של המשרד?
רוברט אילטוב
זו ההצעה של המשרד.
נגה רובינשטיין
איזו הצעה? ההצעה של המשרד היא הצעת המערך- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודיע לךְ שהשר הסכים לדבר הזה.
רוברט אילטוב
השר הסכים לזה. זו הצעה שלכם.
נגה רובינשטיין
בסדר. אני לא יודעת שזו הצעה שלנו.
רוברט אילטוב
זה לא חדש.
היו"ר אופיר אקוניס
זאב אלקין, בבקשה.


אני באמת מבקש היום להיות יותר מרוכזים מתמיד.
ישראל חסון
אפשר לשאול שאלה את נגה?
היו"ר אופיר אקוניס
גם חברת-הכנסת מרינה סולודקין ביקשה. תכף אתן לך.
זאב אלקין
אדוני היושב-ראש, הרי הויכוח על הוספת ערוץ 9 ל-DTT. הוא היה בזמן שחוקק אותו החוק המקורי של ה-DTT בוועדה הזאת, בקרבות הגדולים שהיו - גם דרך רביזיה וכו'.
אתי בנדלר
נכון.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון.
זאב אלקין
אני הבנתי עד עכשיו, ונדמה לי שזה הסיכום שהגיע אליו יושב-ראש הוועדה, שאומר שר התקשורת - ואני אומר "שר התקשורת" ליתר ביטחון שכן לא תמיד זה מחלחל למטה - "כל הנושא הזה של הוספת ערוצים נוספים ל-DTT - אנחנו מבינים את רצונה של הכנסת להוסיף את ערוץ 9. אנחנו חשבנו להוסיף את הערוץ הערבי. אנחנו צריכים זמן נוסף להתמודד עם זה". לכן, עד כמה שאני הבנתי, הציע שר התקשורת: יש ברפורמה הזאת את המרכיב של ה-DTT ויש את כל השאר, והם לא קשורים באופן אינטגרלי אחד לשני. הוועדה תמשיך לדון בסיפור של ה-DTT- - -
היו"ר אופיר אקוניס
ועדה ממשלתית. צריך שלא יהיו אי-הבנות.
זאב אלקין
ועדה ממשלתית.
זאב אלקין
כתוצאה מזה תוכל ועדת הכלכלה,--
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז.
זאב אלקין
--כי אנחנו מפצלים את החוק ולא מוחקים את הסעיף - נושא הרחבת ה-DTT נשאר כאן בוועדה להכרעה, והממשלה תקבל את הזמן שלה לגבש את עמדתה. כמובן שהכנסת סוברנית להחליט. הרי עמדת הכנסת ברורה. הכנסת תרצה להוסיף את ערוץ 9. תבוא הממשלה ותציע להוסיף כמה ערוצים? - אני חושב שהכנסת תתמוך. אבל, הרי זה ברור לאן נושבות כאן הרוחות. השר אמר "אני צריך זמן נוסף להבין מה אני עושה כאן". אנחנו הלכנו אתו, ולכן יש סיכום בעניין הזה שיהיה פיצול לשני חלקים.


אם אתם כן בשלים להכריע בנושא מסויים של DTT ולא בשלים בנושא אחר - זה לא הסיכום שאני מכיר.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. אני מודה לך מאד.


אני חושב שאני אומר בשם כל חברי הכנסת אבל בעיקר בשם הציבור, שאנחנו מקווים: אני לא יודע מה היו ההסכמות כשאתם דיברתם עליהם, מר מוקדי ומר אלון, בזמן שדיברנו באמת על הרחבת ה-DTT, שפקיד כלשהו במשרד האוצר הבטיח לפני כנסת או שתיים לא להוסיף כלום וזו היתה התחייבות של ממשלה זו אחרת.
דוברת
ראש אגף תקציבים דאז.
היו"ר אופיר אקוניס
ראש אגף תקציבים שלא נמצא בתפקידו. הכנסת התחלפה, והאינטרס הציבורי, גברתי, הוא להוסיף ערוצים ל-DTT. אמרתי זאת אלף פעם גםבחדר הזה וגם מחוץ לחדר הזה. זה האינטרס הציבורי. בלאו הכי הממשלה לא מביאה גם בחוק התקציב החדש חבילה צרה. אז, בעיניי, הפתרון הצרכני הטוב ביותר הוא שהציבור יקבל עוד ערוצים ב-DTT.


יושבת הוועדה המכובדת, שהגברת רובינשטיין סיפרה עליה. הגברת רובינשטיין, אני מקווה שאתם תחליטו להוסיף כמה ערוצים שאפשר יהיה באותם הסדרים טכניים, שעליהם גם דיבר פעמים רבות בוועדה מר סמירה. חבר הכנסת אלקין וחבר הכנסת אילטוב, אם זה יהיה ערוץ 9, אני אומר שאני אברך על כך, וכן גם ערוצים נוספים: גם שפה ערבית וגם בשפות נוספות --
זאב אלקין
בוודאי. אף אחד לא מתנגד.
מיכאל בן-ארי
--וגם מורשת ישראל.
היו"ר אופיר אקוניס
--גם מורשת, וככל שיהיה ניתן. תודה.


חבר הכנסת חסון, בבקשה. אחריו חברת-הכנסת סולודקין.
ניצן חן
גם אחרי מה שאמר כבוד יושב-ראש הקואליציה, אני לא מצליח להבין מהי השורה התחתונה. יש מקום שישי פנוי ב"מוקס" הקיים. למי הוא - - -?
היו"ר אופיר אקוניס
הוא ישאר פנוי, עד שהוועדה תסיים את עבודתה.
זאב אלקין
הוא ישאר פנוי.
ניצן חן
אבל, בעוד שבוע נסגר המכרז לערוץ ערבי. מה אני אומר לקבוצות? שיש להן מקום ב-DTT? כרגע, כתוב במכרז שיש להם את המקום השישי, כי כך אמר לא פקיד במשרד - כנסת ישראל אמרה מ-2001. עכשיו, אתה בא ואומר משהו. זה בסדר גמור, אבל בוא ותגיד את הדברים בצורה ברורה, כדי שנדע איפה אנחנו עומדים.
היו"ר אופיר אקוניס
קודם כל, לא מחקנו. אנחנו מפצלים.
ישראל חסון
מה זאת אומרת "הוא אומר"? הוא אומר את דעתו.
היו"ר אופיר אקוניס
זה נכון. קודם כל, אתה צודק. עכשיו, אתה בזכות הדיבור שלך.
ישראל חסון
אני רוצה לשאול שאלה פשוטה מאד דוקא את חבריי חברי הכנסת ואת היועצות המשפטיות פה. האם יכול להיות מצב שאנחנו גובים מס מהציבור עבור ערוצים ציבוריים, ובסוף בכל הסדר עתידי תובעים מהם עוד כסף על מנת לצפות בו? האם זה חוקי? יש לךְ ערוצים שהם ערוצים ציבוריים, שהם ממומנים מכספי ציבור. אני מביא את זה למין סיטואציה בה אני דורש מהציבור שישקיע עוד כסף כדי לצפות במה שהוא כבר שילם עליו. איך דבר כזה מסתדר בראיית החוק?
אתי בנדלר
זה לא כל כך קשור בחוק, אבל אענה לך במספר מלים. כשאתה מדבר על ערוצים ציבוריים, אני מניחה שאתה מדבר על רשות השידור, דהיינו ערוצים 1 ו-33, על ערוץ 99 הלוא הוא ערוץ הכנסת, --
ישראל חסון
--ו-23.
אתי בנדלר
--ו-23. נכון.
היו"ר אופיר אקוניס
אגב, הגברת רובינשטיין, מכיון שערוץ 23 הוא טלוויזיה ציבורית, אני מניח שאתם עוד תשקלו, כי גם הם ביקשו בעבר להיכנס. אני שואל כי שמעתי את המספר "23".
ישראל חסון
לא. אני שואל שאלה עקרונית. מאחר ואנחנו בתכניתנו "פתח כפי יכולתך הפוליטית", אני שואל עכשיו בראייה ציבורית. אני רוצה להבין בראייה ציבורית ובראייה חוקית: האם עולה על הדעת של חבריי חברי הכנסת לגבות כסף פעמיים מהציבור, כדי לראות את אותו ערוץ?
אתי בנדלר
המצב הוא כדלקמן: הערוצים הציבוריים אלה הערוצים שמשודרים בצורה פתוחה - מה שנקרא לציבור הרחב - ומשהונהגה או הוסדרה בחקיקה שיטת הפצה נוספת, לא פלטפורמה נוספת, של שידורים שהיא השיטה המאפשרת הפצת השידורים באמצעות מערך השידור הקרקעי ספרתי או הדיגיטלי קרקעי או הידוע כ-DTT, שיטה המאפשרת קליטת שידורים על-ידי השקעה חד-פעמית בממיר, נשאלה השאלה אלו ערוצים ישודרו במערך הזה.
ישראל חסון
את כל זה אני מבין.
אתי בנדלר
השידורים הציבוריים כלולים בכל מבנה שלא יהיה, בין אם יוסיפו את ערוץ 9 ובין אם יוסיפו את ערוץ 23.
נגה רובינשטיין
זה נכון שצריך לשקול את מה שאתה אומר. גם במסגרת הצוות, הדברים האלה חייבים לבוא לידי ביטוי.
אתי בנדלר
הם לא גובים שום דבר עבור זה.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו בסד. אנחנו לא פותחים את כל הדיון מחדש.
אתי בנדלר
זה לא משפיע על השידור והקליטה של הערוצים הציבוריים. זו התשובה. כל הדיון הזה לא קשור לשאלה הזאת.
ישראל חסון
אתי, מאחר ובסופו של יום הכמות אמורה להיות מוגבלת, אני שואל שאלה עקרונית. נגה, לדעתי, אני שואל שאלה מהותית.
אתי בנדלר
מייד אתייחס לזה. תן לי להשלים בקצרה את התשובה לכך. לגבי הערוצים הציבוריים, זה לא אמור להיות מושפע. אכן מערך ה-DTT כפי שנבנה כרגע מסוגל להעביר בסך-הכל ששה ערוצים. חמישה ערוצים מתוכם הם: 1, 33, 99, 2 ו-10.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב. כך זה יישאר עד שהוועדה- - -
אתי בנדלר
יש עוד מקום לערוץ אחד ללא הקמת מערכת חדשה. ככל שיוחלט להפיץ ערוצים נוספים, יהיה צורך להקים מערך חדש.
היו"ר אופיר אקוניס
חברת הכנסת סולודקין, בבקשה ששים שניות - קצר וממוקד. אחר כך מר מוקדי. אני רוצה להצביע על זה.
ישראל חסון
על מה?
היו"ר אופיר אקוניס
על הבקשה לפצל.
אתי בנדלר
אני רוצה להסביר מהי משמעות הבקשה לפצל.
נגה רובינשטיין
הולכים לבדוק את העמדה.
היו"ר אופיר אקוניס
בבקשה, תבדקו.
לאה ורון
זה מה שהוא הציע, לבקשת הממשלה, לבקשת השר.
מרינה סולודקין
אני רק רוצה לומר כמה מלים. שמעתי כאן שמהתחלה בחבילה היה ערוץ ערבי. זה לא נכון. מהתחלה שרת התקשורת דאז, ואני זוכרת כמו היום, אמרה דברי טעם. היא אמרה: "אנחנו מקימים את הערוץ הערבי ואת הערוץ הרוסי".
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת פרץ, חברת הכנסת סולודקין מדברת. אם אתה רוצה להתייעץ עם חבר הכנסת ישראל חסון - אני אומר לכולם - אפשר בחדר ההתייעצויות.
עמיר פרץ
לא לסכסך.
היו"ר אופיר אקוניס
חלילה. נהפוך הוא.
עמיר פרץ
אני מאד מעריך את מרינה סולודקין. ניתן לה את כל הכבוד הראוי לה.
היו"ר אופיר אקוניס
טוב מאד. גם אני. אבל, כל מי שרוצה להתייעץ - החדר פה פנוי והוא לשימוש המבקשים להתייעץ. הרעש פה היום נוראי.


חברת הכנסת מרינה סולודקין, מה את מציעה?
מרינה סולודקין
אני אומרת שיש ציבור של יותר ממליון איש לערוץ הערבי ויש ציבור של יותר ממליון איש לערוץ הרוסי, ומי שמקשקש עם הסתייגויות ומבלבל את המוח לא יצליח. תודה רבה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה.


מר מוקדי, בבקשה קצר וממוקד. אחרונת הדוברים היא יפה ויגודצקי - בעניין הזה.
ישראל חסון
כמה ילדים יש במדינה? יש ערוץ ילדים?
יורם מוקדי
אהיה ממוקד, כשמי. כבוד היושב-ראש, אני דוקא רוצה לסייע לרעיון שהועלה פה. הדיונים, שהיו בעבר בוועדה בנושא ערוץ 9, ובאופן אישי- - -
היו"ר אופיר אקוניס
מי שרוצה לדבר - שייצא. זה מאד פשוט. זה רעש נוראי.


יש לו גם רעיון בכלל - אז זה בכלל טוב.
יורם מוקדי
כמי שכתב את המכרז הזה לערוץ 9 בעבר, והערוץ הזה יקר ללבי ואני מאחל לו רק טוב, היו דיונים בעבר בוועדה הזאת לגבי כמה ערוצים ייכנסו ל-DTT, ולא רק על-ידי נציגי האוצר אלא גם על-ידי חברי הוועדה עצמה ועל-ידי כל הגורמים המקצועיים. נאמר כל הזמן, שלהוספת ערוצים נוספים יש השלכות. לכן, אם יש פה צוות שבודק את הדבר הזה, צריך לברך. אם יש צוות שהולך לבדוק זאת כמו שצריך - צריך רק לברך.
היו"ר אופיר אקוניס
יש. זו החלטת ממשלה. אין חברים בצוות, אבל הוא קיים.
יורם מוקדי
אם מישהו בא ואומר "אני רוצה לבדוק את זה", אני לא יכול לטעון נגד זה שום דבר.
היו"ר אופיר אקוניס
נגה, מי יכול להיות חבר בצוות?
דובר
יש.
היו"ר אופיר אקוניס
האם יש כבר כתבי מינוי?
נגה רובינשטיין
יש טיוטה של כתבי מינוי.
היו"ר אופיר אקוניס
יש טיוטה של כתבי מינוי, אבל עדיין אין את הצוות.
ניצן חן
מה? הצוות כבר התכנס שלוש ישיבות. למה סתם לדבר?
היו"ר אופיר אקוניס
היא אומרת שעוד לא הוציאו.
יפה ויגודצקי
אם אין כתבי מינוי, איך הצוות התכנס?
היו"ר אופיר אקוניס
בדיוק. אני מצטט: זו טיוטה של כתבי מינוי.
דנה נויפלד
זה לא אומר שלא התחילו דיונים.
היו"ר אופיר אקוניס
מר מוקדי, מה הרעיון שלךָ?
יורם מוקדי
הנושא השני - למען הדיוק ההסטורי, לערוץ ערבי במצבו החוקי כרגע מותר לשדר בצלחת לויינית בלבד. זה המצב החוקי, ועם זה עכשיו ייצאו לדרך עם המכרז הזה, והאוכלוסיה דוברת הערבית בישראל גם צופה בטלוויזיה. לכן, אין לו זכות להיות כרגע ב-DTT. היתה יוזמה להכניסו ל-DTT, אבל הוא יצא לדרך בשני המכרזים שלא צלחו, כערוץ שקולטים אותו באויר, ולכן אם תתקבל הצעת יושב-ראש הוועדה שהנושא הזה יפוצל ובעצם יתקיים דיון כמו שצריך, לא עושים עכשיו עוול למכרז הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. מצויין. אני מאד מודה לך.


יפה ויגודצקי, אחרונת הדוברים, בבקשה. לאחר מכן אנחנו נצביע על הפיצול.
יפה ויגודצקי
אין לי שום בעיה עם הפיצול, אבל למען גילוי נאות אני רוצה לומר כמה דברים. אינני חושבת שחבר הכנסת ישראל חסון קיבל את התשובה, כי יש לפחות ערוץ ציבורי אחד שהציבור מממן אותו פעמיים: פעם אחת על זכות קיומו ופעם שנייה כדי לראות אותו. אם אנחנו מדברים על אוכלוסיה, אני בהחלט מכבדת את האוכלוסיה הרוסית שזקוקה להיות בתוך ה-DTT, אבל אסור לשכוח שיש 1.7 מליוני ילדים במערכת החינוך שזכותם לקבל את תכניות הטלוויזיה החינוכית ללא כסף פלוס 120 אלף עובדי הוראה.
היו"ר אופיר אקוניס
נדמה לי שהייתי ברור; המלצתי לוועדה - אם יותר לי. אני לא חבר בה - להוסיף את ערוץ 9 ואת ערוץ 23.
יפה ויגודצקי
יפה. אני מבקשת לא לשכוח גם את האוכלוסיה הזאת. אני מניחה שגם חברי-הכנסת וגם החברים כאן קראו על נושא העוני שהולך וגדל במיוחד אצל ילדים במדינת ישראל, ולכן אסור לשכוח זאת.


אני רק רוצה להודיע במעמד החגיגי הזה, שהחל מה-12 לחודש הטלוויזיה החינוכית תשדר 11 שעות ביום לילדים, כולל שישי-שבת.
היו"ר אופיר אקוניס
מצויין. זה בוודאי ילקח בחשבון אצל חברי הוועדה, והם ימליצו את המלצותיהם ויביאו את זה לפה. תודה לךְ.


אנחנו מבקשים לפצל- - -
נגה רובינשטיין
אני רק אגיד מהי עמדת המשרד, עמדת השר. השר מתנגד לשנות מהצעת החוק שאנחנו הבאנו בעניין הזה. הוא מבקש שלא לפצל- - -
היו"ר אופיר אקוניס
יושב-ראש הקואליציה, יש פה את עמדת השר או המשרד, או אני כבר לא יודע מה.
נגה רובינשטיין
אנחנו שוחחנו עכשיו עם השר.
רוברט אילטוב
אנחנו מתנגדים לפיצול. אנחנו דורשים להכניס זאת ל-DTT.
היו"ר אופיר אקוניס
למה?
נגה רובינשטיין
שוחחנו אתו עכשיו.
רוברט אילטוב
אנחנו חוזרים מהסכמתנו. אנחנו רוצים להכניס את זה ל-DTT.
נגה רובינשטיין
הפיצול זה להוריד את הסעיף של ערוץ הערבי.
לאה ורון
עורכת-הדין רובינשטיין, אולי את מוכנה לחזור בקול רם על העמדה?
היו"ר אופיר אקוניס
מר שמש, איפה שר התקשורת?
יעקב שמש
אני לא יודע, אבל היא דיברה אתו וזו העמדה.
רוברט אילטוב
כבוד היושב-ראש, אנחנו חוזרים מהסיכום.
אברהם מיכאלי
רוברט אילטוב, רגע. כנראה שיש כמה שרי תקשורת. יש שר תקשורת שבא לוועדה ואמר דברים מסויימים - - -
ישראל אילטוב
היושב-ראש אופיר, יש הקפאה או אין הקפאה? אני לא יודע. מה קורה פה עכשיו.
היו"ר אופיר אקוניס
כרגע, הסעיף פתוח. זו המשמעות.
רוברט אילטוב
כבוד היושב-ראש, אנחנו חוזרים מההסכמה.
היו"ר אופיר אקוניס
למה לכם?
ניצן חן
אדוני היושב-ראש, אסביר לך איזו בעיה נוצרת עכשיו.
לאה ורון
מה ביקש השר?
היו"ר אופיר אקוניס
השר ביקש לא לקבל את הסיכום שהוסכם.
רוברט אילטוב
בסדר גמור. אנחנו מקבלים את הבקשה של השר.
היו"ר אופיר אקוניס
אם אתם מודיעים שאתם עושים סיכום אחר, המציע שקיבל כבר את הסיכום חוזר בו; הוא הודיע.
רוברט אילטוב
אני חוזר, חד-משמעית, מהסיכום.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אולי נעשה הפסקה לאיזה שנתיים?
היו"ר אופיר אקוניס
לא נעשה שום הפסקה.
דובר
ממש לא.
היו"ר אופיר אקוניס
אם הוועדה מצביעה על הפיצול בכל זאת, אז אנחנו שמענו את עמדת שר התקשורת אבל אנחנו - - -
רוברט אילטוב
לא. זה - הסכמה. אם אין הסכמה, אין טעם - - -
היו"ר אופיר אקוניס
אבל, הרי אם נפצל את זה, אז זה מה שאתה רוצה.
רוברט אילטוב
זה לא יעזור, כי אם אין הסכמה הוא פשוט יחסל את זה. לכן, אני לא מקבל את זה. אם הוא חוזר מההסכמה, אנחנו גם חוזרים מההסכמה.
מרינה סולודקין
אז, לא תהיה קואליציה.
רוברט אילטוב
קואליציה תהיה. לא על שר התקשורת תיפול הקואליציה.
דוברת
- - -לסעיף הבא.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, אנחנו לא רוצים לדלג. אנחנו רוצים להכריע. האם יש לךָ איזו הצעה? אני מציע לא לכם אלא לחברי-הכנסת- - -
זאב אלקין
חבר-הכנסת רוברט אילטוב צודק שאי-אפשר לעמוד בסיכום באופן חד-צדדי. אני ידעתי עד עכשיו שיש סיכום עם שר התקשורת, וכך גם דיווח לי יושב-ראש הוועדה.
היו"ר אופיר אקוניס
ודאי.
רוברט אילטוב
זו לא הרשות הפלסטינאית.
זאב אלקין
זכותו של שר התקשורת לחזור בו מהסיכום. במצב כזה הייתי ממליץ ליושב-ראש הוועדה להשאיר את זה כמו שזה, ואם אף אחד לא ממהר - אז אף אחד לא ממהר.
יוחנן פלסנר
אולי אפשר ללכת על הקפאה חלקית של ה-DTT.
היו"ר אופיר אקוניס
היטבת להגדיר, כי זה בדיוק היה הרעיון, ואגב הוא היה מקובל עד לפני ששים שניות, כי השתנתה עמדת שר התקשורת.
דנה נויפלד
יש פה מחלוקת לעניין הזה. האם אפשר לעשות הפסקה של חמש דקות?
היו"ר אופיר אקוניס
לא צריך. אני מקבל את הצעתו של ראש הקואליציה. הסעיף פתוח, ואתם תגבשו עמדה.
זאב אלקין
אפשר לעבור לסעיפים הבאים. כרגע, הצבענו בעד הרביזיה והסעיף נפתח. אם משרד התקשורת לא ממהר - לא ממהר.
היו"ר אופיר אקוניס
בדיוק. הסעיף פתוח, ואין בו הכרעה. מאה אחוז. פתחנו. הסעיף פתוח.


מה הדבר הבא?
אתי בנדלר
מכל מקום, היושב-ראש, אני רוצה להפנות את תשומת הלב: אם הוועדה תחליט בכל זאת בהמשך - - -
היו"ר אופיר אקוניס
אתי בנדלר נמצאת בזכות דיבור. חבר-הכנסת טיבייב, רגע.
אתי בנדלר
אני רוצה להפנות תשומת הלב לכך, שבכל מקרה אם הוועדה תעמיד להצבעה את ההצעה לפצל את הסעיף הזה מהצעת החוק - כך וכך ההצעה הזאת טעונה אישור המליאה. זאת אומרת, יש שלב נוסף שצריכים לעבור אותו כדי שבאמת החלטת הפיצול תאושר.
לאה ורון
טוב. מדובר בסעיפים (א) ו-(ה) בסדר-היום.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. הסעיף ישאר פתוח.
רוברט טיבייב
כמו שאני מבין נכון להיום, אין אפשרות טכנית להכניס את כל הערוצים הייעודיים ל-DTT.
היו"ר אופיר אקוניס
לא שומעים.
נגה רובינשטיין
אין אפשרות טכנית להכניס את כל הערוצים הייעודיים ל-DTT.
רוברט טיבייב
אם תהיה הרחבה של ה-DTT, האם אנחנו יכולים להתחייב שכל הערוצים הייעודים ייכנסו?
היו"ר אופיר אקוניס
לגבי זה, יש ועדה שעובדת או לא עובדת. היא לא עובדת עדיין.
אתי בנדלר
מה השאלה?
דובר
אי-הרחבה של ה-DTT.
יעקב שמש
התשובה היא: לא.
אתי בנדלר
לא.
דנה נויפלד
צריך לתקן את החוק.
אתי בנדלר
ההצעה כרגע איננה מדברת על כך שערוצים ייעודיים ישודרו במערך ה-DTT. ההצעה מדברת אך ורק על ערוץ 9 - - -
רוברט טיבייב
- - -
אתי בנדלר
אין הצעה כזאת. אתה רוצה? - תגיש הצעה להכניס במערך ה-DTT כל ערוץ ייעודי.
יוחנן פלסנר
ההצעה הנוכחית מדברת רק על ועדה נפרדת שתדון בעתיד צירוף - - -
נגה רובינשטיין
זו הצעת ממשלה.
אתי בנדלר
הצעה לתקן את הצעת החוק מדברת על הוספה למערך ה-DTT: הצעתו של חבר-הכנסת אילטוב - של ערוץ 9, והצעתו של חבר-הכנסת בן-ארי - של ערוץ המורשת.


מדובר כרגע על כך שתוקם ועדה, הוקמה ועדה או מוקמת ועדה - אינני יודעת - של מומחים שתדון בהשלכות השונות של מערך ההפצה של ה-DTT: מי ראוי שיהיה בפנים ומי לא ראוי שיהיה בפנים? מה ההשפעה של זה על השידורים בכבלים ובלויין וכן הלאה? הצעות מהצעות שונות, כולל נושא הטלוויזיה החינוכית. זה פתוח. כרגע, זה מדד פתוח. זה לא קשור לנוסח הצעת החוק.
דנה נויפלד
אבל, צודק חבר-הכנסת - - -
יוחנן פלסנר
אם לא היה את הפתרון של הקמות ועדה, מה היינו עושים פה?
היו"ר אופיר אקוניס
חבר-הכנסת עמיר פרץ, חברת-הכנסת חוטובלי הצביעה לפניך. חברת-הכנסת חוטובלי, בבקשה.
ציפי חוטובלי
אני רוצה לחזק את האמירה שאומרת שבתוך הקצאת הערוצים הייעודיים צריך להיות ערוץ למורשת ישראל שישרת טווח רחב מאד של אוכלוסיה מהציבור החרדי עד הציבור המסורתי. אם הציבור הרוסי הוא ציבור גדול במדינת ישראל והציבור הערבי הוא ציבור גדול במדינת ישראל, קל וחומר שהציבור שנע בין מסורתי לבין דתי, דתי-לאומי ולחרדי לא מיוצג על הסקאלה כרגע.
ניצן חן
רק בשביל הפרוטוקול, אני חייב לענות לך.
לאה ורון
אתה עונה לה לא בשביל הפרוטוקול. פרוטוקול זה יופי.
היו"ר אופיר אקוניס
בינתיים, נודע לי שכן היו שלוש ישיבות של הוועדה הזאת.
ניצן חן
היו שלוש ישיבות. זה צוות.
היו"ר אופיר אקוניס
איך יש ישיבות של ועדה, אם אין כתבי מינוי?
דנה נויפלד
זה צוות בין-משרדי.
ניצן חן
זה לא צריך כתבי מינוי, אבל קטונתי. זה צוות בין-משרדי מכין שחושב על הנושא.
יפה ויגודצקי
הוקמה ועדה, וגם לא שמענו על לוחות-זמנים.
ניצן חן
אני מבקש לענות לחברת-הכנסת חוטובלי. חבל שחבר-הכנסת אורי אורבך יצא.
ציפי חוטובלי
חבל.
היו"ר אופיר אקוניס
מר חן, בבקשה. אחר כך חבר-הכנסת עמיר פרץ, ואז נעבור לסעיף הבא - בקשה לדיון מחדש של חבר-הכנסת פלסנר. חבר-הכנסת פלסנר, אתה עסוק בעוד כמה ועדות, כך שנקדם אותך.
יוחנן פלסנר
לא. אני רק ביקשתי שהוועדה על ה-DTT תדון גם בהקמת ערוץ ליוצאי דנמרק, אם מקימים כל כך- - -
היו"ר אופיר אקוניס
כמה יש כאלה?
רוברט אילטוב
הוא והמשפחה.
ניצן חן
המדינה לפני מעל עשור שנים שיש חמישה נושאים שיש בהם כשל שוק ולכן צריך להקים ערוצים ייעודיים. לצערנו, רק ערוץ 9 ויוצאי חבר מדינות ברית-המועצות לשעבר הרימו את הכפפה והקימו ערוץ.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
סליחה. למה "לצערנו"? זה לשמחתנו.
ניצן חן
לצערנו, רק הם.
היו"ר אופיר אקוניס
לא. הוא אמר "לצערנו, רק הם", ולא "לצערנו, הם". את מהמקימות. ניצן, אתה יכול לתת קרדיט.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
תגיד גם למה זה קרה ואיך זה קרה, מי הקים אותו ואיך זה קרה שרק הוא קם. עשר שנים.
מיכאל בן-ארי
היא מסרה את נפשה על העניין.
ניצן חן
חברת-הכנסת חוטובלי, למעט ערוץ 9 שהצליח בגדול וערוץ המוזיקה, שלושה ערוצים שהמדינה החליטה שיש בהם כשל שוק לא צלחו. הערוץ הערבי נכשל, ערוץ מורשת נכשל, וחבל רק שחבר-הכנסת אורי אורבך יצא רגע מהחדר כי הוא יכול היה להסביר לךְ; הוא היה שותף בחלק מהמיזמים האלה בסביבות 2003-2004. הסיבה לכך שהערוצים האלה לא הצליחו לא קשורה ברגולטור או במחוקק שלא רצה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ניהול לא נכון.
ניצן חן
הסיבה היחידה היא שבנושאים האלה אין היתכנות כלכלית, וההיתכנות הכלכלית מוטלת בספק. הלוואי ויקומו יזמים שמוכנים להפסיד כסף- - -
ציפי חוטובלי
אני חייבת להגדיר. אם אתה מדבר על כשלון "תכלת", בוא ונזכור ש"תכלת" היה ערוץ כבלים שהתבסס על מנויים.
דובר
לא "תכלת".
ציפי חוטובלי
על מה אתה מדבר?
ניצן חן
היה מכרז ערוץ ייעודי ששלמה בנצי זכה במכרז. --
היו"ר אופיר אקוניס
לְמה כל הויכוח? אולי הוועדה תחליט להכניס את ערוץ המורשת?
דנה נויפלד
אפשר להגיד משהו קטן?
היו"ר אופיר אקוניס
דנה, לא עכשיו.
ניצן חן
--הוא החזיר את המפתחות דקה לפני שהוא זכה.
ציפי חוטובלי
אבל, אלה הבעיות של בנצי.
מיכאל בן-ארי
אנחנו מדברים עכשיו על ערוצים קיימים. לכן, התשובה שלו היא לא תשובה. יש ערוצים קיימים שרצים, אם זה "מורשת" ואם זה ערוץ "אורות" שהוא כבר בהפקות ועולה לאויר ב-Ynet מחנוכה הקרוב.
ניצן חן
אבל, חבר-הכנסת בן-ארי, איזה ערוצים? אתה מדבר על ערוצים של יזמים על מנוי ולא על ערוץ ייעודי.
היו"ר אופיר אקוניס
ניצן חן, תודה רבה. חבר-הכנסת עמיר פרץ, בבקשה.
עמיר פרץ
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להדגיש מספר דברים. בדיונים שלנו אנחנו באמת משתדלים לרדת לעומקם של דברים, אבל בסך-הכל אסור לשכוח שאנחנו מחוייבים לקבוע איזה שהוא לוח-זמנים, כי אותה אוכלוסיה שחשבנו לשפר את מצבה בנגישות לתקשורת ממתינה וממתינה; עד כמה שאני יודע גם אותן אספקות שהחלו בדרך זו אחרת לא בדיוק מצליחות להגיע לאוכלוסיה רחבה ביותר.


אני בכלל חושב שזו הזדמנות לדון באיחוד נושאים. למשל, אני לא חושב ש"מורשת" זה עניין פרטי של מישהו. הייתי מצפה שפלחים מסוג זה יהיו בתוך ערוץ מסויים כדי שכל אחד מאתנו שצופה בערוץ מסויים יפגוש גם נושא מורשת בערוץ שהוא רגיל לצפות בו. אני אומר זאת כדוגמא, ולא חלילה בגלל הויכוח על מורשת, או כל נושא אחר. זו הזדמנות. אבל, אני לא נכנס לעניין.


היושב-ראש, מה שחשוב הוא שהדברים המרכזיים שהחלטנו עליהם - אני מבקש שעניין הטלוויזיה החינוכית, שאני יודע שאין לה הרבה מאד אוהדים באשר לגיבוי הכלכלי שלה אבל יש לה הרבה מאד אוהדים באשר לשאלות המהותיות והערכיות שהיא מייצגת, - - -
היו"ר אופיר אקוניס
כבר טיפלנו בזה. טיפלנו רבות. באופן אישי, הודעתי שאני בעד. אני מקווה גם שהוועדה תכניס אותה.
עמיר פרץ
לכן, אני מבקש להדגיש שבכל העניין הזה - שבסוף לא יימצא שיש פה דילים כאלה ואחרים שמשאירים את הטלוויזיה החינוכית בחוץ. תודה.
היו"ר אופיר אקוניס
ברור.


בכל מקרה, נמסר לי עכשיו על-ידי יועץ שר התקשורת שבעוד חודש וחצי... האם אתה בטוח במה שאתה אמרת?
יעקב שמש
אנחנו מאמינים, שתוך חודש וחצי הוועדה תגמור את העבודה שלה.
דובר
מהם הם לוחות-הזמנים?
היו"ר אופיר אקוניס
"אנחנו מאמינים" מקביל ל"אנחנו נעשה כל מאמץ". תוצאות שני הביטויים האלה הן אותו דבר.
דוברת
מה עם לוחות-הזמנים?
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מיצינו את הדיון הזה. לא נצביע. הסעיף פתוח. איפה חבר-הכנסת אילטוב?


מנשה סמירה, מה הבעיה?
דוברת
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
די. הוא האחרון, ואחריו אנחנו עוברים לחבר-הכנסת פלסנר.
מנשה סמירה
אני חושב שיש הכרח לתת ממש בתמצית איזה הוא מידע, כי יש פה איזו שהיא התלהבות להעלות עוד ועוד ערוצים למערכת "עידן פלוס" -DTT.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה אמרת שיש יכולת טכנית.
מנשה סמירה
יש פה שלושה דברים שצריך לדעת: לוחות-זמנים, יכולת טכנולוגית ועלות. זה לא בחנם. אני לא מדבר על אלה שעולים. מציעים פה ערוצים שאני מכיר פחות או יותר את המודלים העסקיים שלי, ויש לי הרגשה שפה לא מבינים במה מדובר. ראשית, מבחינת לוחת-הזמנים, נכון לרגע זה יש מערכת שיכולה להכיל שש תכניות כלומר ששה ערוצים. יש חמישה, והשישי מיועד לערוץ בערבית או אם יעלה לדיון - מה שדיברנו. זה יכול לקרות במיידי ולאלתר.


שנית, ישנה כוונה להקים מערך נוסף שיקלוט את ערוצי הרישיון לכשהחקיקה תסתיים ויהיו בעלי רישיון נוספים, כדי שהם יוכלו לשדר, כי נכון להיום בעלי רישיון צריכים להיות משודרים באופן חופשי. אני מזכיר נקודה חשובה מאד לכל הפורום הזה: ההחלטה, שבית-המחוקקים קיבל, שמי שעולה כרגע - - -
ישראל חסון
מנשה, לדעתי, כל מה שאתה מסביר לא רלוונטי פה למציעים.
מנשה סמירה
לא, הוא רלוונטי.
ישראל חסון
הם לא מקשיבים לך.
מנשה סמירה
למה? יש פה חברי-כנסת...
דובר
יש הידברות ויהיה ערוץ וצריך לשלם 4.5 מליוני שקלים בשנה הפצה. האם "הידברות" יכולה לשלם את זה?
עמיר פרץ
כשנגיע לזה וכשייפתח. למה עכשיו? עכשיו, זה לא רלוונטי.
מנשה סמירה
כשמציעים הצעות, צריך להבין מה זה.
היו"ר אופיר אקוניס
את כל ההסברים האלה כבר הסברת. כל ההסברים כבר הוסברו.
מנשה סמירה
כן, אבל יש דבר אחד שפה כנראה לא ברור לחברי-הכנסת. העלות השוטפת השנתית של להיות על המערכת הזאת היא בסביבות 4-5 מיליוני שקל בשנה. צריך למצוא לזה מקור.
עמיר פרץ
מה? כל ערוץ שמתחבר יחליט מאיפה הוא מביא. למה זה עניין שלך?
לאה ורון
זה לא עניינך.
מנשה סמירה
אגיד לך למה. כשמדברים פה על ערוצים שיעלו - - -
עמיר פרץ
האם אתה יודע מה הם רוכשים כדי לשדר היום? אתה מתערב להם בניהול.
מנשה סמירה
לא.
עמיר פרץ
מה זה משנה? הם יחליטו אם הם מתחברים או לא.
מנשה סמירה
אבל, אדוני חבר-הכנסת, מעלים פה הצעה של ערוצים, שאני מכיר את התכנית העסקית שלהם, שכל המחזור שלהם הוא מליון שקל.
עמיר פרץ
אז, הם לא יתחברו.
מנשה סמירה
אז, כדאי שיידעו את זה. כדאי לדעת את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. זה לא הויכוח כרגע. תודה רבה.
ניצן חן
ערוץ שיש לו מודל עסקי של מליון שקל בשנה רוצה להיכנס - - -
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף הזה פתוח. חבר-הכנסת אילטוב, חבר-הכנסת בן-ארי, הסעיף פתוח, ואנחנו נגיע להסכמות או לא נגיע להסכמות.
דובר
זה מה שצריך להגיד פה.
עמיר פרץ
זה עניין שלהם. למה להיכנס למתווה הזה?
רוברט אילטוב
אנחנו נמשיך דיון עם שר התקשורת.
מיכאל בן-ארי
חלק מהרביזיות עלו בגלל זה שהם חושבים שהם יכולים.
ניצן חן
- - -ב-DTT, כשכל התפעול שלהם הוא מליון שקל בשנה.
מיכאל בן-ארי
הם לא יעמדו במבחן הסף, אבל תן להם לעמוד במבחן הסף.
דובר
אפשר לדבר?
היו"ר אופיר אקוניס
בעניין הזה? אנחנו עוברים לרביזיה של חברך לסיעה, רביזיה אחרת.
מיכאל בן-ארי
תן להם לנסות לעמוד במבחן הסף.
מנשה סמירה
אין לי בעיה. רק צריך לדעת. אמרתי את האינפורמציה. מי שחושב שהוא יכול להתמודד עם זה - בבקשה, אבל צריך לדעת את זה.
מיכאל בן-ארי
אני חושב שבכזה מצב אם יחליטו להתחלק ביניהם, יכולים להתחלק בימים. להפך, זה יגרום להם להתאחד. כל אלה שרוצים כל אחד בנפרד - זה יגרום להם להתאחד.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר-הכנסת אפללו, בבקשה.
ישראל חסון
היושב-ראש אופיר אקוניס, על הרביזיה הזאת יהיה דיון נפרד - נכון? האם יהיה דיון נפרד על הרביזיה?
היו"ר אופיר אקוניס
לא. יהיה סיכום בין שר התקשורת לבין חבר-הכנסת אילטוב, ויביאו את הסיכום לכאן ונכריע. זה מה שרציתי לעשות היום.
אלי אפללו
האם זה אומר שלא נדון בה היום?
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו דנו.
אלי אפללו
לא דנו. לא אמרתי את דבריי.
היו"ר אופיר אקוניס
תגיד את דבריך.
ישראל חסון
מה זאת אומרת "יהיה סיכום בין רוברט אילטוב לבין..."?
היו"ר אופיר אקוניס
בין המציע לשר, והסיכום יובא לכאן. וכאן תהיה הצבעה.
אלי אפללו
לא הצבעה. יהיה דיון וממשיכים.
היו"ר אופיר אקוניס
כמה אפשר לעשות את הדיון? שנה שלמה אנחנו בדיון.
אלי אפללו
אם אנחנו לא יודעים מה הסיכום- - -
היו"ר אופיר אקוניס
ודאי שאתה תדע.
אלי אפללו
אדוני היושב-ראש, סלח לי. איך אני אדע?
היו"ר אופיר אקוניס
האםאתה לא תדע?! האם אלה הסכמים חשאיים?!
אלי אפללו
לא. אני אומר שנדון על הסיכום הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
בישיבה הבאה. מה זאת אומרת?
אלי אפללו
לא נצביע. אתה אומר: "להצביע בלבד", כלומר אין מה לדון.
אתי בנדלר
הצבעה בסיכום הדיון.
אלי אפללו
אני רוצה להעלות את דבריי.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז.
ישראל חסון
נגה רובינשטיין, אם כך, אני רוצה לשמוע את התשובה שלכם, ותקשיבו טוב לשאלתי: האם לשר התקשורת יש סמכות בחוק להסכים לצירוף ערוץ 9 ל-DTT בשלב הזה של חיינו ולכפות עלי לשלם עבור צפיה בערוץ ציבורי אחר? זו כל השאלה שלי.
אתי בנדלר
לא.
נגה רובינשטיין
בלא תיקון חקיקה שמסדיר הוספת ערוץ זה או אחר, גורם משדר כזה או אחר, אין לשר סמכות לקבוע.
ישראל חסון
כלומר, אנחנו חוזרים חזרה ל-square one. אז, בשביל מה אנחנו מקיימים את הדיון פה?
נגה רובינשטיין
הדיון כאן עלה, מכיון שעלתה הצעה, מצד אחד מחברי-הכנסת, להוסיף ערוץ מסויים. מכאן התחיל הדיון. אני רוצה שתשאל שוב.
היו"ר אופיר אקוניס
זה פשוט מאד. הדיון הזה מתקיים כי חבר-הכנסת אילטוב ביקש. מה כל כך קשה? בשעה 10:03 פתחתי את הישיבה. האם היית פה בהתחלה?
ישראל חסון
הייתי פה מהתחלה.
היו"ר אופיר אקוניס
הודענו שפותחים את כל הסעיפים. הסעיף הזה פתוח. אין בו הכרעה, מכיון - זו עובדה - שהודיעו נציגי שר התקשורת שהוא חוזר בו מסיכום שדנו בו. חבר-הכנסת אפללו, אנחנו לא יכולים להתחיל את הדיון מהתחלה. היה סיכום שאמר שהערוץ הערבי יפוצל.
אלי אפללו
איך הוא יהיה מפוצל?
היו"ר אופיר אקוניס
על-ידי זה שהיינו מצביעים על פיצול שלו, ואחר כך מביאים למליאה אישור, כפי שאמרה היועצת המשפטית, של הפיצול שלו. הדבר הזה לא קורה כרגע, מכיון ששר התקשורת הודיע, בעזרת היועצת המשפטית שלו, שהוא חזר בו מהסיכום.
נגה רובינשטיין
הוא לא הודיע. אני רק רוצה - - -
היו"ר אופיר אקוניס
מה "לא הודיע"? זה מה הוא הודיע.
נגה רובינשטיין
אני רק רוצה לדייק. כרגע, עמדת השר היא שלא לשנות מהצעת החוק. אני לא יודעת על סיכום ועל חזרה מסיכום. יכול להיות שיש ביניכם סיכום. אני לא יודעת מזה.
היו"ר אופיר אקוניס
בסדר. מה אני יכול לעשות?
נגה רובינשטיין
מאה אחוז. רק כדי שהדברים יהיו מדוייקים ונמצאים בפרוטוקול, אפרופו סיכום וחזרה מסיכום.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודיע לפרוטוקול, שהיה סיכום עם שר התקשורת. יושב-ראש סיעת הליכוד ויושב-ראש סיעת ישראל ביתנו- - -
אברהם מיכאלי
אתה תתאם עם היועצים המשפטיים. תלמד.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון, יש לי עוד מה ללמוד. אני לומד כל יום.


תודה. הדיון הזה מוצה.
אנחנו עוברים לסעיף ב' בסדר-היום
רביזיה של חבר-הכנסת פלסנר - בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בנושא קבלת אישור להחלטת המועצה לשנות מיקום האפיקים של שידורי רשות השידור וערוץ הכנסת.
אלי אפללו
הוא לא נותן לי אפילו להגיד- - -
היו"ר אופיר אקוניס
אתה בכל זאת רוצה? אני חושב שזה לא כדאי. אם אתה רוצה, אנחנו לא נמנע ממך. יהיה עוד דיון.
אלי אפללו
בדיון הבא --
היו"ר אופיר אקוניס
--אתה מבקש זכות דיבור לעניין הזה.
אלי אפללו
אם אתה מרשה לי.--
היו"ר אופיר אקוניס
ודאי. אני מרשה לך גם עכשיו.
אלי אפללו
--אם לא - אני אחשוב עוד פעם. בכל זאת, גם אם אתה לא מרשה לי.
היו"ר אופיר אקוניס
נא לרשום את חבר-הכנסת אלי אפללו ראשון הדוברים בסעיף הזה בפעם הבאה.


חבר-הכנסת פלסנר, בבקשה.
יוחנן פלסנר
לעניות דעתי, הרביזיה שלי נגעה גם לגבי סמכות השר לקבוע לאשר שינויים באפיקים גם לערוצים המסחריים ולא רק לגבי סמכויות השר הממונה - - -
היו"ר אופיר אקוניס
האם את יכולה להגיד לנו מה הוא הגיש? בדרך-כלל, מנהלת הוועדה מדוייקת מאד בבקשה.
יוחנן פלסנר
לא. הנושא נדון ביחד. אציג את הסוגיה העקרונית, ואחר כך ניגע בנושא הטכני.
לאה ורון
בשביל זה יש יועצת משפטית. זה אישור להחלטת המועצה לשנות מיקום האפיקים של שידורי רשות השידור וערוץ הכנסת.
יוחנן פלסנר
לא. יש כאן כמה סוגיות. סוגיה אחת היא מה שנקבע באותו דיון שבא אחרי הדיון המפורסם בכפר המכביה, שלא נטלתי בו חלק.
היו"ר אופיר אקוניס
ההפסד כולו שלך.
יוחנן פלסנר
נכון, אני מודה.
לאה ורון
יכול להיות שאנחנו נתקן את המעוות ביום חמישי.
היו"ר אופיר אקוניס
עוד לא ידוע איפה זה יהיה, אבל זה יהיה.
יוחנן פלסנר
מעבר לכל החיוכים, לגבי הנושא העקרוני, ראיתי שיש עמדת קואליציה נגד, והאמת היא שזה לא לגמרי ברור לי כי גם משיחות שקיימתי עם גורמים שונים בממשלה, כולל המוסמכים ביותר, הם אמרו: "האמת היא שלא רצינו כלל את הסמכות הזאת. זה כבר עלה בוועדה - אז לקחנו". לכן, אין כאן סיבה להתייחס בצורה גורפת ושרירותית למשהו שהוא בסך-הכל הגיוני. מדובר כאן על סמכות - במקרה של ערוץ השידור הציבורי - של השר הממונה לקבוע או לאשר את השינויים באפיק.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא מבין מה זה מפריע לך. אם אתה תמונה בעוד זמן לא מוגדר כשר הממונה על רשות השידור או ליושב-ראש הכנסת, אתה תתחרט שביטלת את הסעיף הזה.
דנה נויפלד
מה?
היו"ר אופיר אקוניס
כן, מה שאת שומעת. תאמיני לי שאני יודע.
יוחנן פלסנר
לא. אדוני היושב-ראש, מה שעומד כאן בבסיס זה בדיוק החשיבות של ההפרדה בין הדרג הפוליטי... למה נוצר רגולטור? כי אתה רוצה בניהול השוטף של קביעת איזה אפיק נמצא איפה בממיר בדיוק - אתה לא צריך לשם כך דרג פוליטי. הרי המצב אבסורדי. יכול להיות מצב שאם בערוץ הראשון ישדרו תכנים שלא כל כך אהודים על לשכת ראש הממשלה - לא שאני טוען שזה המצב היום - אבל אם יגיע מצב כזה, אפשר להגלות אותם מחר מ-11 ל-534. ואז, מי ימצא את הערוץ הזה? בדיוק בשביל זה נוצר רגולטור, בין אם זה מועצת הכבלים והלוויין או הרשות השנייה לרדיו וטלוויזיה. לגבי הערוץ הציבורי, אני אפילו לא יודע בדיוק מי הרגולטור.
ניצן חן
מליאת רשות השידור.
יוחנן פלסנר
מליאת רשות השידור לכאורה היא הרגולטור שם. אבל, בדיוק לשם כך נוצר רגולטור שהוא מפריד בין הדרג הפוליטי, ובדיוק הוא אמור לדון בשאלות העקרוניות של אפיק, ולקחת בחשבון שיקולים מסחריים ושיקולים ציבוריים. אבל, לא שיש בידי הדרג הפוליטי את השוט הזה. זה גם, כמובן, רלוונטי לערוץ הכנסת כאן - אני פחות חושש, אבל הטענה העקרונית היא עדיין אותה טענה - וכמובן לגבי הערוצים המסחריים. כשאני הגשתי את הרביזיה, הגשתי גם לגבי הערוצים המסחריים. אם ערוץ 10 או ערוץ 2 מחר מגישים בעתיד תחקיר שלא אהוב על שר כזה או אחר - ואני לא מדבר על שר התקשורת הנוכחי - ו על מי ממקורביו, אז מחר יגלו אותם מ-22 ל-622. יש לו את השוט הזה. האם עם זה אפשר לעשות שידור ציבורי ראוי?!


זה לא היה בעמדה המקורית של הממשלה. אני לא חושב שעכשיו נציגי הממשלה גם יעמדו על הרגליים האחוריות. אני לא מבין למה זו עמדה של הקואליציה כל כך גורפת נגד הדבר הזה. אני מבקש שיהיה דיון גם בעניין הסמכות של השר - לא לגבי ההסדרה הראשונית, שעל זה קיימנו דיון ארוך בחודשיים הראשונים והעיצוב, אלא כל מה שקורה והשינויים אחר כך. לתת את הסמכות לרגולטור. אם אחר כך גם יהיה איחוד של הרגולציה, מה טוב.
דנה נויפלד
חבר-הכנסת פלסנר, זה מה שהוחלט לגבי הערוצים - - -
אתי בנדלר
זה מה שהוחלט לגבי הערוצים המסחריים.
יוחנן פלסנר
אני לא יודע מה היה בדיון. בדיון שמענו משהו אחר.
אתי בנדלר
לא, לא.
יוחנן פלסנר
אני אשמח לקבל הבהרות בעניין הזה. תודה רבה.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה.


עורך-הדין אציל מבקש להעיר הערה אחת. האם מנכ"ל הכנסת רוצה? ולא - נעבור להצבעה.


קובי, חבר-הכנסת בן-ארי שואל אותך משהו - תסביר לו בחדר ההתייעצויות.
עמיר פרץ
אני ביקשתי לדבר.
היו"ר אופיר אקוניס
סליחה, מייד. נשמע קודם את עידו.
עידו אציל
אין חשש, כפי שמציג פה חבר-הכנסת הנכבד, מאחר והקביעה בשינוי באפיק היא של המועצה.
יוחנן פלסנר
אם כך, למה יש פה את השר הממונה?
עידו אציל
צריך אישור של השר הממונה.
דובר
למה צריך אישור של השר הממונה? למה שר צריך להתעסק בְּאפיק?
היו"ר אופיר אקוניס
נא לא להפריע לו.
עידו אציל
למה? שר שממונה על השידור הציבורי לא הגיוני שיעשו שינוי באפיק של השידור הציבורי ושר שהוא ממונה על זה --
היו"ר אופיר אקוניס
ללא הסכמתו.
עידו אציל
--לא יידרש לתת את אישורו לשינוי שכזה.


מעבר לכך, נאמרו גם על-ידי היועצת המשפטית של הוועדה נימוקים בישיבות הקודמות לכך שראוי שערוץ שידור ציבורי יהיה במקום מרכזי ושהוא יהיה בולט לציבור, ויש שר כאמור שהוא אחראי.
יוחנן פלסנר
היושב-ראש, השר ממונה שכבר אמרו עליו שהוא קובע את ה-line-ups של- - -
היו"ר אופיר אקוניס
די. נו, באמת.
יוחנן פלסנר
אמרו את זה - שדר מאד בכיר. האם עכשיו הוא צריך לשבת ולתקתק בשלט. היום, זה במקרה ראש הממשלה. האם הוא צריך לשבת על השלט ולהחליט באיזה מספר הערוץ הציבורי?!
עידו אציל
הוא לא יישב ויחליט.
יוחנן פלסנר
אז, למה צריך אותו בכלל?
עידו אציל
להסב את תשומת לבו - - -
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה.


חבר-הכנסת עמיר פרץ, בבקשה. ואנחנו עוברים להצבעה.
עמיר פרץ
חבר-הכנסת אלקין, עוד לא מחזירים כלום. מה הלחץ? לאט-לאט.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא. אולי שר התקשורת החליט אחרת עכשיו.
עמיר פרץ
היושב-ראש, אני חושב שנקלענו לאיזו סוגיה שלכאורה - - -
היו"ר אופיר אקוניס
בקצב הזה ב-2012 יהיו רישיונות בהונולולו ולא בישראל. אי-אפשר להגיע פה - - -
יוחנן פלסנר
כמו שהחוק הזה נראה, אולי זה עדיף.
היו"ר אופיר אקוניס
לא יודע.
עמיר פרץ
האם אתה רוצה להגן עלי מפני היושב-ראש?
היו"ר אופיר אקוניס
מפני ממלא מקום יו"ר סיעת קדימה. בבקשה.
עמיר פרץ
היושב-ראש, נראה לי שגם אם הדיון בסעיף הזה הוא נראה בשולי דיון, אני חושב שאנחנו מתגלגלים לאיזו שהיא סוגיה עקרונית שלא אחת מגיעה לפתחה של הוועדה, כי הרי ההתפתחות של מעמד הרגולציה מול השלטון היא התפתחות מאד מבורכת בכל התחומים. בכל התחומים מקפידים שלא תהיה סמכות שהיא מעל לרגולטור שביכולתה לשנות, לאשר ולמנוע. אחרת, במידה מסויימת, אנחנו מעקרים את הסמכות הזאת. אחת משתיים: אם רוצים לתת את סמכות לשר, שיתנו לשר. אבל, נחזור למתכונת המקובלת של סמכות שר באישור הוועדה המוסמכת ולא לבד. אין מצב כזה. אנחנו בדמוקרטיה. אם רוצים לתת לרגולציה - בבקשה שהרגולציה תחליט, ואם יש למישהו טענה יפנה לבית-המשפט. זה ההליך. אי-אפשר לעשות שעטנז מהסוג הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
למה? נתנו לרגולציה, ורק צריך אישור של השר.
עמיר פרץ
אז, באישור הוועדה. אין בעיה, אבל שיהיה הליך שיש בו הגיון דמוקרטי. או-או.
היו"ר אופיר אקוניס
איזה אישור? בוועדת הכלכלה?
עמיר פרץ
ודאי.
דנה נויפלד
מה פתאום?
עמיר פרץ
ודאי. ועדה כלשהי. מה זה "מה פתאום?"?
היו"ר אופיר אקוניס
האם אנחנו נתחיל לקבוע פה באיזה ערוצים?
עמיר פרץ
בוודאי. מדובר פה באמת בשוט משמעותי.
היו"ר אופיר אקוניס
אגב, הוא לא קובע. הוא רק לא יחתום על מעבר. הוא ישאיר את זה במקום. הוא לא יקבע את המיקום.
דנה נויפלד
זה אותו דבר.
עמיר פרץ
זה נראה דבר שולי ביותר. אתה אומר: מי יקבע אם זה 22 או 32? האם אתה יודע כמה זמן לוקח להחדיר לתודעת הציבור מהו המספר של ערוץ מסויים?! אתה יודע. אתה עסקת בהסברה.
היו"ר אופיר אקוניס
על זה כל החוק הזה. זה הויכוח הגדול.
עמיר פרץ
מה פתאום לתת שוט כזה לשר? כמה שהוא נראה שולי, זה שוט מאד-מאד משמעותי.


היושב-ראש, אל תסטה מהעקרון שבו כשיש סמכות מוחלטת של שר, היא באה לוועדה. אם יש רגולציה, הרגולציה תפעל איך שהיא רוצה, ומי שלא מוצא לנכון יפנה לבית-המשפט וזה בסדר גמור. אבל, אי-אפשר לעשות שעטנז. או זה או זה. זו הצעתי.
יוחנן פלסנר
האם שר האוצר או ראש הממשלה מתערבים בשיקולים של ביקורת של הממונה על הבנקים על הבנקים?! יש דברים מקצועיים.
עמיר פרץ
אין דבר כזה. או-או.
יוחנן פלסנר
שראש הממשלה יישב ויחליט על השלט מה המספר?! זה הזוי לגמרי.
נסים זאב
היושב-ראש, עוד לא ראיתי את החמור שהשר יכול להשתמש בשוט בשבילו. הוא כל הזמן מדבר על השוט, כאילו השר כל הזמן מכה.
עמיר פרץ
הוא התכוון לחמור לבן.
היו"ר אופיר אקוניס
גם אני לא ראיתי.


דנה נויפלד, בבקשה, וזהו. שמענו. מיצינו את הדיון הזה.
דנה נויפלד
אעיר ביחס לרביזיה של חבר-הכנסת פלסנר. ההצעה של הממשלה דיברה רק על רשות השידור, ובוועדה הוסיפו בזמנו את ערוץ 99. אף על-פי שיש לי כבוד רב מאד ליושב-ראש הכנסת, אני חושבת שיש מקום להבחין בין תפקיד יושב-ראש הכנסת לבין תפקיד השר הממונה על רשות השידור. למיטב הבנתי, יושב-ראש הכנסת איננו ממונה על השידורים, איננו אחראי לשידורים של ערוץ הכנסת, והוא לא הרגולטור של ערוץ הכנסת. הרגולטור של השידורים, ככל שיש כזה, הוא מועצת הכבלים והלוויין. לכן, אני חושבת שיש טעם להבחין בין הסמכות שהוענקה לְשר ממונה על רשות השידור להבדיל מהסמכות שהוענקה ליושב-ראש הכנסת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
איך הגעת לזה? לא הבנתי.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו מודים לך. את אמרת את זה גם בישיבה הקודמת, ועמדתך לא התקבלה.
אתי בנדלר
אני הצגתי עמדה אחרת, ואחרי מנכ"ל הכנסת אולי יהיה לי עוד משהו להגיד.
היו"ר אופיר אקוניס
מנכ"ל הכנסת הוא אחרון הדוברים, ואנחנו מצביעים. מנכ"ל הכנסת, בבקשה.
אתי בנדלר
אולי יורשה גם לי, אם אני ארצה.
היו"ר אופיר אקוניס
אם תבקשי, בוודאי.
דן לנדאו
במסגרת פינתנו הקבועה "העכבר ששאג", אני קודם כל אמליץ ללשכה--
דנה נויפלד
מי העכבר?
אתי בנדלר
אנחנו.
דן לנדאו
--להכניס שאלות לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת שזכיתי, יחד עם היועצת המשפטית, להיות ממנסחיו, ואני מקריא לךְ מסעיף 20, "ביצוע ותקנות": "יושב-ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה. הוא רשאי בהתייעצות עם שר התקשורת ובאישור ועדת הכנסת להתקין תקנות לביצועו, למעט בעניינים שנקבעה בחוק זה" - בחוק זה - "דרך אחרת לקביעתם".
היו"ר אופיר אקוניס
יפה. נגמר הויכוח. יוצא מן הכלל.
דנה נויפלד
לא רגולטור.
דן לנדאו
שנית, אני, כמובן, מצטרף לדעתךְ על ההבדל התהומי שבין יושב-ראש הכנסת לבין ראש הממשלה בכל מיני עניינים אבל גם בעניין הזה. אני אומר, שלשיטתךְ, בקל וחומר, אם ראש הממשלה יקבל את הסמכות לגבי ערוץ 11--
דנה נויפלד
השר הממונה.
היו"ר אופיר אקוניס
בדיוק. השר הממונה.
דן לנדאו
--כשר הממונה, או השר הממונה אם הוא לא יהיה ראש הממשלה, וזה ממש לא מעניינה של הכנסת - קל וחומר שיושב-ראש הכנסת צריך להחזיק בסמכות הזאת.


אבל, גם בלי קל וחומר וגם אם הממשלה תשכנע את הוועדה שלשר הממונה אסור שתהיינה הסמכויות הללו, הרי שלגבי ערוץ הכנסת מאחר ויש לו מבנה רגולטורי ייחודי שמשתף גם רגולטור של הממשלה, וניצן חן הוא רגולטור של הממשלה והוא עובד בממשלה, ומאחר שראינו את גישתו של האוצר, את גישתו של משרד המשפטים ואת גישתו של הרגולטור הנוכחי כלפי הערוץ, לאמור סיכומים שבאו לידי ביטוי בְּחקיקה של הוועדה הזאת בחוק הרשות השנייה אינם סיכומים, לגבי העלויות, לגבי ההשתתפות בעלויות ההקמה במערך הדיגיטלי, ראינו שהסיכומים האלה אינם שווים אלא לתקופה מסויימת - חשוב שהוועדה הזאת, ואם זו לא תהיה הוועדה הזאת זו תהיה גם ועדת הכנסת שהיא הרגולטור והיא מחוקק המשנה של חוק שידורי ערוץ הכנסת, חוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, צריכים לעשות אבחנה, הוועדה הזאת והוועדה השנייה והממשלה אם צריך, ברורה בין ערוץ הכנסת, שהוא ערוץ שנתון לא לרגולציה של שר מסויים ולא לרגולציה של יושב-ראש הכנסת פר-סה אלא למבנה רגולטורי מאד-מאד מורכב שכולל צוות תיאום רגולטורי- - -
דנה נויפלד
זה לא רגולטורי.
דן לנדאו
הוא רגולטורי. חבל שנתחיל ללמד אותךְ את החוק הזה סעיף-סעיף. הוא על-פי חוק. יש ועדת הכנסת.
דנה נויפלד
על-פי חוק.
דן לנדאו
הדברים הללו לא דומים בכלל לשר ממונה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מאד מודה לך.


היועצת המשפטית היא אחרונה הדוברים. אנחנו עוברים להצבעה.
מנשה סמירה
- - -
היו"ר אופיר אקוניס
לְמה? האם יש עוד משהו שלא למדנו פה בשנה האחרונה? אני באמת שואל. אני מבקש מכולם: אם יש דברים חדשים לומר - לומר אותם. אם יש דברים שכבר שמענו אותם אלף פעם - בבקשה תחזרו על זה ואין בעיה. אני מרשה, אלא שחבל.
יוחנן פלסנר
- - -
דנה נויפלד
אבל, זו רביזיה.
היו"ר אופיר אקוניס
תאמין לי שאני יודע. בינתיים, אני היחיד שיושב פה כל הזמן, שנה שלמה. לא צריך לשמוע כל פעם את אותם דברים.
מנשה סמירה
אבל, ראשית, לא כל חברי-הכנסת נמצאים. לא כולם שמעו את הדברים. שנית, לא תהיה חזרה.
היו"ר אופיר אקוניס
סליחה, זו בעיה של מי שלא היה. זו לא בעיה של מי שהיה.
דנה נויפלד
אבל, זו רביזיה.
מנשה סמירה
מאחר והדיון נפתח, יש פה נקודה חשובה.
עמיר פרץ
הוא עוד לא נפתח. אחרי שתהיה הצבעה ותאושר הרביזיה, זה ייפתח. זה ההליך.
היו"ר אופיר אקוניס
אני יושב פה לאורך כל הדיונים. זה גם חוק חשוב, אבל אי-אפשר.
דובר
אבל, היא הנותנת.- - -
מנשה סמירה
צריך לפתוח אותו.
עמיר פרץ
תן לנו להצביע. יש לנו רוב. אם אין רוב, תשכנע מישהו?
דובר
הוא לא יעבור.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר-הכנסת פרץ, תודה.


היועצת המשפטית, בבקשה.
מנשה סמירה
כדאי שיידעו את המשמעות.
אתי בנדלר
אני רוצה רק לדייק בעקבות דברי עורך-הדין אציל מהלשכה המשפטית של משרד ראש הממשלה. לא נאמתי שום נאום בישיבה הקודמת בזכות התערבות שרים בעבודת המועצה או בהחלטות המועצה. לא הסברתי מדוע צריך, מדוע דרושה התערבות השרים הממונים, ראש הממשלה במקרה של רשות השידור או יושב-ראש הכנסת במקרה של ערוץ הכנסת. מה שאמרתי הוא, שככל שנדרש אישורו של השר הממונה על רשות השידור להחלטת המועצה לשנות את המיקום של רשות השידור על הסקאלה של הערוץ - באותה מידה נדרש אישור של יושב-ראש הכנסת, כי אין שום מקום לאבחנה; אם דנים בנימוקים שהביאו את הממשלה או את משרד ראש הממשלה לדרוש את אישור ראש הממשלה או השר הממונה על חוק רשות השידור להחלטת המועצה לשנות את מיקום הערוץ, באותה מידה נדרש אישורו של יושב-ראש הכנסת לשינוי המיקום של ערוץ הכנסת. לו היתה הצעת הממשלה כפי שהיתה במקור, לפני התיקון לאחרונה, לפני השינוי בעמדת הממשלה לעניין הזה, שלא נדרש אישור: לא לזה - לא הייתי מבקשת ש- - -
יוחנן פלסנר
היה מספיק הרגולטור.
אתי בנדלר
בניגוד לעמדת מנכ"ל הכנסת, אני מוכרחה לומר שלא הייתי מבקשת את אישור יושב-ראש הכנסת לשינוי המיקום של ערוץ הכנסת, הערוץ.
ניצן חן
אם כך, מה עמדתךְ בסוגיה המשפטית?
אתי בנדלר
ההחלטה היא החלטה ערכית. ככל שהוועדה מחליטה לקבל את עמדת הממשלה בעניין הזה, אין ספק שאין מקום לעשות אבחנה בין רשות השידור--
דובר
לא זה ולא זה.
אתי בנדלר
--לבין ערוץ הכנסת לנושא של הצורך באישור של הממונים על כל אחד על החוק הרלוונטי.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה.


מנשה סמירה, בבקשה.
מנשה סמירה
אדוני היושב-ראש, תודה על האפשרות. הדברים חייבים להיאמר. בהמשך לדברי היועצת המשפטית של הוועדה, ניתן ללמוד שאין זה רצוי שתהיה מעורבות של שרים, למעט שר התקשורת שעליו תכף אדבר כי הוא בשם הממשלה מייצג ומוביל את המדיניות בתחום התקשורת בהתייעצות עם הרגולטורים. זה מוסדר. לכן, מעמדו שונה, וצריך להשאיר את זה. שר התקשורת הוא הממונה מטעם הממשלה למדיניות הזאת, והוא יעשה את זה בהתייעצות עם המועצות.


יחד עם זאת, אדוני היושב-ראש, לגבי השרים האחרים, מה שאנחנו למדים הוא שהכנסה של שרים נוספים, ולא משנה מי הם ברמה האישית, בתהליכים רגולטוריים, בתהליכים של הסדרה, אינה במקומה. אנחנו למדים כאן שיושב-ראש הכנסת נכנס כי נמצא שם השר של רשות השידור כדי להגן ולאזן. אני מזכיר שתכף אנחנו נשמע עוד רביזיה נוספת משר החינוך,כי גם לו יש ערוץ.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. עוד מעט משרד התקשורת עומד להציע לבטל בכלל את המשרה של שר התקשורת, ואז אתם תעשו מה שאתם מבינים. שלטון הפקידות יהיה מושלם. תעשו לבד מה שאתם מבינים.
מנשה סמירה
לא, לא.
היו"ר אופיר אקוניס
אחר כך נציע לבטל את משרד הבריאות ואת המשרד להגנת הסביבה. לא צריך שרים, ולא צריך כלום - רק פקידים. באמת... לא צריך שום דבר, אין בעיה.
מנשה סמירה
לא. אדוני היושב-ראש, לפי ההצעה, יהיה שר שיהיה ממונה על הרשות, על החוק של הרשות. בכל מקרה, הממשלה תמיד תוביל את המדיניות. אני חושב שבעניין הזה כדאי לשקול פעם נוספת, וחברי הכנסת, להבין את הנקודה- - -
היו"ר אופיר אקוניס
לפי התפישה שלכם, לא צריך ממשלה.
מנשה סמירה
הרי זה יכול להיות פעם שר זה ופעם שר אחר והשר ההוא.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון.
מנשה סמירה
מעורבות הפוליטיקה לא בריאה לתהליכים הרגולטוריים.
היו"ר אופיר אקוניס
אין פה התערבות פוליטית.
אתי בנדלר
אגב, זו לא התערבות פוליטית.
היו"ר אופיר אקוניס
זו לא התערבות פוליטית בשום צורה, למרות רמיזותיו של חבר-הכנסת פלסנר.


אני מעמיד זאת להצבעה. מספיק. הדיון הזה מוצה.
יוחנן פלסנר
אני חושב, שהיועצת המשפטית אמרה את המלים הנכונות. זו החלטה ערכית.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז.


מנהלת הוועדה, מי מצביע במקום מי?
לאה ורון
חבר-הכנסת זאב אלקין מצביע במקום חבר-הכנסת דני דנון, חברת-הכנסת אנסטסיה מיכאלי - במקום חבר-הכנסת חמד עמאר, חבר-הכנסת אברהם מיכאלי - במקום חבר-הכנסת אמנון כהן, חבר-הכנסת נסים זאב - במקום חבר-הכנסת יצחק וקנין, חברת-הכנסת יוליה שמאלוב-ברקוביץ - במקום חבר-הכנסת ישראל חסון, וחבר-הכנסת יוחנן פלסנר - במקום חבר-הכנסת נחמן שי.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד הרביזיה של חבר-הכנסת יוחנן פלסנר? מי נגד? מי נמנע? כמה יש? נא לספור.

ה צ ב ע ה

בעד - 5

נגד - 7

נמנעים - אין

הרביזיה של חה"כ יוחנן פלסנר לא נתקבלה.
לאה ורון
בעד - 5, נגד - 7.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה רבה.


אנחנו עוברים לסעיף הבא - חבר-הכנסת נחמן שי הציע רביזיה לגבי אפיקים 22 ו-10. גם פה יהיה דיון של שעה. דיברתי אתו אתמול. הוא בשליחות כלשהי, וחברת הכנסת שמאלוב-ברקוביץ מייצגת אותו והיא תציג את הרביזיה.
נסים זאב
השתגעו אנשים. האם משעמם להם?! האם תוצאה תשתנה, חוץ מהזמן שמאבדים פה?!
היו"ר אופיר אקוניס
חברת-הכנסת שמאלוב, בבקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
משהו קצת מוזר לי. אמנם אני מייצגת את חבר-הכנסת נחמן שי, אבל כשהוא ביקש ממני להציג את הרביזיה שלו התפלאתי כי לא הבנתי מאיפה זה בא. התברר לי שבמידה ואפיקים 22 ו-10 יזוזו מהמקום - ואני מקווה שבסוף הם לא יזוזו כי אנחנו רואים לאיזה בלאגן זה גורם - אז בעצם ניתן יהיה לכבלים וללוויין לשדר שם חדשות מקומיות. אני זוכרת שאני התנגדתי לזה, ואני לא יודעת איך זה התפלח מעל פני. אני, בהחלט, מתנגדת לנושא הזה, כי - - -
אלי אפללו
האם את מציגה את מה שאת מתנגדת לו?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לא. אני לא חשבתי שבפעם שעברה - - -
היו"ר אופיר אקוניס
אז, את התנגדת בזמנו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני התנגדתי, ועכשיו אני שמחה שאני מציגה את הרביזיה של חבר-הכנסת נחמן שי. אני רק לא יודעת שזה עבר.
היו"ר אופיר אקוניס
מעולה. האם יש הערות? האם כולם הבינו? אנחנו התרנו חדשות, ועכשיו חבר-הכנסת נחמן שי מבקש שלא להתיר גם חדשות מקומיות על האפיק שמספרו גם 10, דרך-אגב.
אלי אפללו
לא.
היו"ר אופיר אקוניס
כן.
נגה רובינשטיין
22 ו-10.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו היתרנו, וחבר-הכנסת שי מבקש לא להתיר.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני חושבת שאנחנו מודעים יפה מה מה כוח העיתונות המקומית. אין שום סיבה לחשוב שחדשות מקומיות, שיהיו מקומיות אבל בכל הארץ, לא יהיו מתחרים רציניים לחדשות ערוץ 2 או 10.
דובר
האם את רצינית?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
בוודאי שאני רצינית.
מיכל רפאלי-כדורי
למה הממשלה החליטה לתת כסף לחדשות האלה ולקיים אותן? היא חשבה הן חשובות - קידום הפריפריה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אין בעיה. תקיימו, ורק לא באפיקים 2 ו-10.


היושב-ראש, אנחנו באמת כבר ארבע ישיבות יושבים על איזו שהיא החלטה מוזרה של הזזת אפיקים 2 ו-10 ממקומם. ארבע ישיבות אנחנו דנים בנושא הזה, ושים לב שהלכנו אחורה 50 שנה, במקום לשים אותם במקום, להוציא אותם למכרז, ולא להזיז. הרי יש לנו בעיה גם עם ערוץ החדשות עכשיו, כי הוא אמור להיות קשור ל-2 ו-10 ולאפיקים 2 ו-10.
היו"ר אופיר אקוניס
עם חברת החדשות.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
סליחה, חברת החדשות. זה אומר שאנחנו נשב ונדון בנושא הזה עוד חמש ישיבות. חבר'ה, יש בעיה לגבי מי שהוא מתחת לקו העוני וכאלה, וזה יותר חשוב. בואו נגמור עם זה כבר.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מאד מודה לך.


האם הערות? - אין.
ניצן חן
אומר משפט אחד קצר. אני מבקש להזכיר לחברי-הכנסת את הרציונל שהיה בישיבה הקודמת להחריג את השידור הקהילתי ואת החדשות המקומיות. חברת-הכנסת ברקוביץ, מכיון שמדובר ב-local news ובשש מהדורות שמתעסקות בפריפריה, באיכות חיים - דברים שאין בחדשות הארציות - יש חשיבות. אם הם ירוויחו קצת בחצי השנה הראשונה מהמותג שנקרא 22 ו-10, ויש אופציה לכבלים וללוויין ליהנות מהדיבידנד הזה למספר חודשים, לא רק שאסור להתנגד אלא צריך לברך על הדבר הזה כי נותן חיזוק ורוח גבית לחדשות מקומיות.
אלי אפללו
מברכים.
דובר
צריכים לשלם על המותג.
ניצן חן
לא. היא מתנגדת.
אלי אפללו
לא. היא אמרה שהיא תומכת. אתה לא שמעת טוב. אדוני, תצביע.
רוברט טיבייב
אתה לא הבנת.
היו"ר אופיר אקוניס
נגה רובינשטיין ביקשה לדבר, וגם מר וייס שהיה לפניה.
אבי וייס
אדוני היושב-ראש, אנחנו, כמובן, מתנגדים לשידור חדשות מקומיות באפיקים 22 ו-10.
היו"ר אופיר אקוניס
זו הרביזיה.
אבי וייס
אני מתנגד למה שניצן חן אומר. אני חושב שזה עלול להיות הטעיה. אני חושב שזה בעייתי. כל הדיון לפני שבועיים היה שלא יהיו שם חדשות, כדי שלא תהיה שם הטעיה, ולכן צריך לפסול את העניין הזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני חושבת שהובנתי לא נכון, כי עשיתי איזו שהיא הקדמה ואנשים חושבים שהייתי נגד כשאני בעד. אני רוצה להבהיר את עצמי. בישיבה ההיא, בה דנו לגבי חדשות מקומיות, התנגדתי לחדשות המקומיות בערוצים 2 ו-10.
דובר
הבנו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
פשוט לא הבנתי איך זה עבר, כי חשבתי שכולם התנגדו.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. את זה אמרת.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
לכן, אני מציגה את הרביזיה של חבר-הכנסת נחמן שי, ואני תומכת ברביזיה של חבר-הכנסת נחמן שי.
היו"ר אופיר אקוניס
ודאי. אין על זה ויכוח. הכל מובן לחלוטין.


הגברת רובינשטיין, מהי עמדת הממשלה? לאחר מכן אנחנו מעלים זאת להצבעה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
מה אמר שר התקשורת? מה הוא שלח ב-SMS?
נגה רובינשטיין
אנחנו נותנים חופש הצבעה. תחליטו מה שתחליטו.
היו"ר אופיר אקוניס
מי בעד? מי נגד?

ה צ ב ע ה

בעד - פה אחד

הרביזיה של חבר-הכנסת נחמן שי נתקבלה.
לאה ורון
בעד - פה אחד.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה. הרביזיה התקבלה.
אתי בנדלר
המשמעות היא שבערוצים 10 ו-22 לא ישודרו חדשות מקומיות. אסור יהיה לשדר חדשות מקומיות.
היו"ר אופיר אקוניס
גם חדשות מקומיות.
אתי בנדלר
גם חדשות מקומיות.
היו"ר אופיר אקוניס
כלומר, החדשות המקומיות הן כמובן תוספת לכל הדברים האחרים שייאסרו לשידור באפיקים הללו, שזה ערוצי broadcast כולל חדשות כמובן. עכשיו, גם החדשות המקומיות יהיו אסורות בשידור בשני הערוצים הללו.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
האם אני יכולה לעשות רביזיה ולהחזיר את ערוצים 22 ו-10 למקומם?
היו"ר אופיר אקוניס
עקרונית, כן.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני רוצה את זה. אני רוצה להעלות את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
לא כרגע. היא שאלה במישור העקרוני, והתשובה היא: כן. היועצת המשפטית, עד מתי אפשר להגיש רביזיה?
אתי בנדלר
עד סיום הדיונים, אבל אני אבהיר זאת.
היו"ר אופיר אקוניס
עד סיום הדיונים פה?
אתי בנדלר
עד סיום הדיונים פה.


אני רוצה להגדיר. עד סיום הדיונים אפשר להגיש בקשות לדיון מחדש, ואולם ניתן להגיש בקשה לדיון מחדש רק בנושא שבו לא היתה בקשה לדיון חדש.
היו"ר אופיר אקוניס
האם בעניין הזה היתה רביזיה?
אתי בנדלר
בעניין הזה לא היתה בקשה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
ההצעה שלי היא שדיברתי עליה, --
היו"ר אופיר אקוניס
לא כרגע. תגישי אותה בכתב, אם את רוצה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
--של רצף ערוצים מ-1 עד 10, שבעצם ערוצים 2 ו-10 לא יזוזו - אני עדיין עומדת על הצעתי. אבל, אם זה לא יתקבל, אני חושבת שעדיף ש-2 ו-10 לא יזוזו ממקומם.
היו"ר אופיר אקוניס
את שמעת את עמדת היועצת המשפטית ואת תהליך החקיקה. תגישי את זה בכתב בהקדם, אם את רוצה. אם כן, נדון בזה ביום חמישי.


אני מודיע שביום חמישי בשעה 09:30 בבוקר יש ישיבה בתל-אביב, שעל מיקומה אני מקווה שתצא הודעה עד סוף היום.
אתי בנדלר
עקרונית, בקשה לרביזיה אפשר להגיש גם בעל-פה במהלך ישיבה. כדי שתוכלי למקד את ההצעות שלך, אני מציע שהן באמת יוגדרו בצורה יותר טובה בכתב.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אני מודיעה שאני לא באה. האם אפשר לא לעשות ישיבה ביום חמישי?
היו"ר אופיר אקוניס
לא.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
אבל, אם אני לא באה, מי יטפל בי?
היו"ר אופיר אקוניס
לא הוגדרתי בינתיים כשירותי שמרטפות.
אלי אפללו
זו לא תשובה.
היו"ר אופיר אקוניס
סלח לי. אנחנו שנה שלמה עובדים על החוק הזה.
אלי אפללו
לעצם העניין, אני חושב שזו לא אמירה נכונה.
היו"ר אופיר אקוניס
אני חוזר בי מאמירתי על שירותי השמרטפות.


אנחנו ממשיכים. היועצת המשפטית, בבקשה.
אתי בנדלר
חבר-הכנסת אילטוב - הבקשה מוגדרת כמספר ז' בסדר-היום. אם תואיל להציג את הבקשה לדיון מחדש בסעיף 6כא1(א) בנושא הוספה של בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים לרשימת הערוצים שהמועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין תהיה מוסמכת לקבוע את מיקומם.
זאב אלקין
מה שנקרא: ערוץ הקניות.
רוברט אילטוב
נוסח החוק לא הסמיך את המועצה לשידורי כבלים ולוויין לקבוע את מיקום האפיק בו ישודרו ערוצי הקניות, הערוץ המיוחד. לכן, אני מבקש מניצן חן להתייחס לנושא הזה.
נגה רובינשטיין
האם אתה אומר שניצן יציג את הרביזיה?
רוברט אילטוב
לא.
אתי בנדלר
השאלה היא מדוע להסמיך את המועצה לקבוע את המיקום של הערוץ הזה.
ניצן חן
גברתי היועצת המשפטית, השאלה היא למה להחריג את בעל הרישיון המיוחד משאר המודלים.
נגה רובינשטיין
ניצן, האם אתה מציג את הרביזיה?
ניצן חן
לא.
לאה ורון
לא. בתוקף תפקידו כיו"ר המועצה הוא מסביר את הנושא.
נגה רובינשטיין
מכיון שהמועצה עד היום סברה שיש לה סמכות בעניין הזה, השאלה היא האם העמדה של המועצה היא שאין לה סמכות בעניין הזה.
דובר
אני אשמח לשמוע.
מיכל רפאי-כדורי
עד היום קבעו לנו. את אומרת שעשו משהו בלי סמכות?
רוברט אילטוב
אני רוצה שהנושא יהיה מובהר בחוק וברור למי יש הסמכות.
ניצן חן
אני מנסה להסביר לאדוני. אני לא מציג את הרביזיה. אני מסביר לך את עמדת מועצת הכבלים והלוויין.

(יו"ר הוועדה, חה"כ אופיר אקוניס, יוצא מחדר הישיבות.)


אדוני היושב-ראש, ועכשיו גם מגיש הרביזיה, אני חושב שהסעיף הזה נותן בסך-הכל סמכות לרגולטור הישיר אופציה להשתמש בסמכות או לא להשתמש בסמכות. הרציונל שעומד בסעיף הזה לאפשר שיקול דעת לרגולטור בערוצים ייעודיים, בערוצי ה-Must Carry, ה-broadcasters, ברשות השידור, הכנסת, עיינו ערך הקודם: אין שום סיבה להגיד שבעל רישיון מיוחד, שזה בעצם מודל שעד היום הצליח במעט מאד של ערוצים - והיום יש רק את ערוץ הקניות והיה עד לא מזמן עוד בעל רישיון מיוחד ואולי יהיו בעוד חודשיים ערוצים נוספים סביב המודל הזה - אין שום סיבה להחריג אותו משאר המודלים ולהגיד שבעל רישיון מיוחד לא תהיה סמכות למועצה, כי זה סוג של אפליה שהיא לא ראויה בעיניי.
אתי בנדלר
אולי תסביר לוועדה מה מאפיין בעל רישיון מיוחד?
ניצן חן
בעל רישיון מיוחד - בא זכיין לכבלים וללוויין ורוצה להעלות. כל עוד הוא עומד במחוייבויות, קרי משלם דמי מעבר כדת וכדין, בעל הרישיון לשידורי כבלים ולוויין חייב להעלותו על התשתיות והברזלים שלו בתמורה לדמי מעבר ולשאר מחוייבויות ציבוריות. כרגע, יש לנו במודל הזה, בגלל שהיתכנותו הכלכלית לא מי-יודע-מה, ערוץ קניות. ערוץ הקניות משודר בכבלים ובלוויין; פה ושם מתקוטטים על עלותו, אבל בסך-הכל זה ערוץ נורמטיבי ופרודוקטיבי שמייצר ומשדר גם לפריפריה. אין שום סיבה להחריג את ערוץ הקניות משאר המודלים. בעיניי, זה סוג של עקרון שוויון שחל על כל המודלים הרגולטוריים בלי לעשות איפה ואיפה בין המודלים.
היו"ר רוברט אילטוב
נשמע את עורך-הדין דב אברמוביץ, ואחר כך את מר מוקדי.
דב אברמוביץ
אני רוצה אולי להסביר ולעשות סדר בדברים וגם לענות על שאלת היועצת המשפטית. צריך להבחין - ופה נעשה קצת בלבול - בין שאלת עצם הסמכות לבין שאלת שיקול הדעת, היקף שיקול הדעת של הרשות המוסמכת שהיא בוחנת האם להפעיל את הסמכות או לא.
אתי בנדלר
זה תמיד נכון.
דב אברמוביץ
לגבי שאלת הסמכות, ההסדר הרצוי, וזה גם ההסדר שקיים בלוויין - בעצם אותו סעיף שהוא מקביל בלוויין - לגבי כל ערוץ שהוא must carry, ולכן הוא "נכפה" על הפלטפורמה הרב-ערוצית צריך שתהיה סמכות, כיון שלפלטפורמה עצמה אין הסדר מסחרי וממילא אין אינטרס לפלטפורמה לתת לו מספר אפיק טוב והגיוני. הרבה פעמים יהיה לו גם אינטרס נגדי, כיון שאולי אותו ערוץ בעל רישיון מיוחד יהיה דומה לערוץ אחר בבעלות הפלטפורמה, ולכן לא רק שהוא לא ירצה לתת לו אפיק נורמלי אלא הוא יגלה אותו למקום נידח. לכן, עצם הסמכות - כמו שיש פה לגבי רשות השידור ובעלי רישיונות לפי חוק הרשות השנייה ולגבי ערוצים ייעודיים ולגבי ערוץ הכנסת ולגבי כל ערוץ שהוא must carry, אותו הסדר צריך להיות, מבחינת הסמכות, לגבי בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים כשבעצם אין הבדל מהותי בינו לבין הערוצים האלה. הראיה - באותו סעיף 6נ"ה שמדבר על אותו הסדר לגבי מפיק ערוץ עצמאי בלוויין, שהוא אחיו התאום של בעל הרישיון המיוחד לשידורי כבלים, כתוב שהשר רשאי לקבוע גם את מיקום האפיק. זה לא אומר שהוא יעשה את זה בכל מקרה. הוא יקח מגוון של שיקולים בחשבון. אבל, אם אין את עצם הסמכות לפי החוק, אז בעצם אותו הסדר הוא לא הסדר מלא.


אני רוצה גם להזכיר את אותו פסק-דין שנתן בג"ץ בנושא ה-DBS ומספר אפיק 9. אמנם אותו פסק-דין נגע לאפיק ייעודי, אבל הרציונל שלו אמר בעצם את אותו הדבר: הסמכות לקבוע את מיקום האפיק היא בעצם סמכות נילווית, כיון שאם נתת רישיון ולא נתת לאותה רשות מוסמכת לקבוע גם את מספר האפיק, בעצם לא עשית כלום; --

(יו"ר הוועדה, חה"כ אופיר אקוניס, חוזר לחדר הישיבות.)


--את הרישיון הזה יוכל למסגר ולתלותו על הקיר. אתה חייב לתת את עצם הסמכות, להבדיל משיקול הדעת שאותו רגולטור יפעיל בכל מקרה ומקרה. אתה חייב לתת את עצם הסמכות לרשות.


אני לא חושב שיש למשרד התקשורת תשובה לדבר הזה. עוד פעם, והראיה - שהם בעצמם תומכים באותו הסדר במה שקשור ללוויין.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מבין שנתנו פה רשות דיבור ליורם מוקדי ואחר כך למיכל רפאלי.
יורם מוקדי
יש לי סעיף ברישיון שאומר שלבעל רישיון מיוחד אני צריך להציע מיקום הולם. אם המועצה בגדול סבורה שהוא לא הולם, היא מתערבת. זה ההסדר שקיים. אני עכשיו שומע שאין לו סמכות או שיש לו סמכות. ערוץ הקניות קיבל את החיבוק הכי גדול שהוא יכול היה לקבל בעבר ממועצת הכבלים. אני לא מבין למה צריך עכשיו בחקיקה פרטנית לטפל במשהו שכבר מטופל ברישיון שלי ופעלו על פיו. זו פעם שנייה. זה כבר כמו התיקון שנעשה לגבי סעיף הבעלויות בערוצים שכמה שנים כבר הסעיף לא קיים ובכל זאת המועצה פועלת וטוענת שיש לה סמכות, ואז היא באה לוועדה הזאת ואומרת: "תנו לי בבקשה את הסמכות". אז, אחת מהשתיים: או שעד עכשיו לא היתה סמכות, כמו שאני מבין עכשיו, או שיש סמכות. אני לא כופר בסעיף שכתוב ברישיון, ואני חושב שהוא סעיף סביר. כתוב שאני צריך להציע מיקום הולם, ואם לא - מתערבים. אני חושב שזה הגיוני מאד, ובדיוק בלוגיקה שצריכה להיות שלא פקידות, עם כל הכבוד לה, קובעת את המספר הספציפי של ערוץ. זה רע לנו. זה רע לצופים.
מיכל רפאלי-כדורי
אני רק מבקשת בכל זאת לתת לנגה לדבר לפני, ואז אולי דבריי ייוּתרו.
נגה רובינשטיין
אני חוזרת למה שאמרנו גם בדיון הקודם. כבר היום, לעמדתנו, יש סמכות למועצה לאשר בעל רישיון. אני חולקת לחלוטין על הדברים שהציג עורך-הדין אברמוביץ. מבחינה משפטית, עמדתנו שונה. אבל, אין טעם להיכנס לזה, כי בכלל אני חושבת שנכון שהוועדה תקבל כאן החלטה עקרונית. נכון שהנושא הזה עלה אגב סכסוך ספציפי שיש עכשיו בין בעל רישיון כללי לשידורים לבין ערוץ ספציפי. אבל, מטבע הדברים, כשאנחנו באים להסדרה כללית, הרי ההסתכלות צריכה להיות הסתכלות כללית ולא אגב עניין מסויים. לכן, אני לא אתייחס לפרשנות המשפטית שהיא בעינינו שגויה לחלוטין. לדעתנו, היום, ממילא למועצה יש סמכות לדבר הזה. גם השר וגם המועצה בעבר הפעילו את הסמכות הזאת. לכן, הוספה של הסעיף, באופן שבו מוצע על ידךָ, היא לא נכונה, היא מיותרת, והיא גם עלולה לשבש מהלכים שמתנהלים היום בהתאם לאותה סמכות שנמצאת ברישיונות.
מיכל רפאלי-כדורי
אני רוצה שחברי-הכנסת יהיו מודעים, משום שאנחנו פועלים על-פי הוראות המועצה וזאת גם במקרה הספציפי של ערוץ הקניות. זה מוזר שצריך לתקן את זה בחוק. זה אומר או שזה שם סימן-שאלה - אני חוזרת על מה שאמר חברי יורם מוקדי - שהמועצה עד היום פועלת ללא סמכות.
דבר נוסף שחשוב שחברי-הכנסת יידעו
החקיקה הזאת או הרביזיה הזאת שוב הופכת את פעילות הוועדה הזאת לחקיקה פרטית. יש סכסוך קטן בין הפלטפורמה לבין ערוץ הקניות, והכנסת מתגייסת לטפל בחקיקה פרטית של ערוץ. אין שום בעיה, אין שום כשל. ערוצים מיוחדים, אם יקומו או לא יקומו, אין להם את אותו ערך שהמדינה ראתה בערוצים ייעודים, ולכן הם לא נבחרים במכרז. הם לא מקבלים פרסומת. הם לא זקוקים להגנת הרגולטור. ירצו - יקומו, לא ירצו - לא יקומו. יכולים לעלות בפלטפורמות בכל מיני מנגנונים. הכנסת פה מתגייסת, סליחה, ומבזבזת את זמנה לטעמי, להתעסק בדיון שנמצא בין פלטפורמה וערוץ. אגב, יכול להיות שהדיון הזה ייפתר בקרוב. אני לא מבינה בשביל מה הכנסת צריכה להתגייס לדבר הזה. זה פשוט מביך.
רוברט אילטוב
אנחנו גם מבזבזים זמן לטובת חברה שהיא מייצגת לפעמים. אני מאד מצטער שאני מבזבז את זמנה של הכנסת שאני לפעמים תומך בהצעות שהם מבקשים לקבל. מה שהיא אומרת לא הוגן, כי חברי-כנסת יכולים להעלות כל דבר וכל נושא בהתאם להחלטה של הכנסת. אנחנו לא מוכנים לקבל את ההערות כאלה, כי זה לא לעניין.
היו"ר אופיר אקוניס
אין על זה ויכוח. זה ברור. אני מודה לךָ.
נגה רובינשטיין
הסמכות נמצאת כבר היום. הסמכות קיימת. את זה צריך לדעת.
רוברט אילטוב
מה לעשות? הוועדה הזאת, ועדת הכלכלה, היא ועדת אינטרסים. יש גבול לתעלול הזה.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
הכבלים והלוויין, לבי לבי אתכם. לא קל לכם בזמן האחרון. אבל, אני חושבת שאם לא היתה לכם בעיה עם הצעת הרביזיה הזאת, ובאמת למועצה יש סמכות, אולי אפילו לא הייתם מדברים על זה.


הנושא של ערוץ הקניות, שהיה באיזה שהוא מקום צמוד לערוץ 2 - הם יודעים את זה, ונפגשתי ואמרתי להם את זה, שבעיניי זה לא איזה ערוץ חשוב מאד במדינת ישראל. מצד שני, אם אפיק 2 זז ואין סמכות ממש כתובה בחוק למועצה, אני מניחה שאתם תרצו להזיז אותו משם, אלא אם כן תשבו עכשיו ותגידו: "לא, אנחנו לא נזיז". אבל, אתם תרצו להזיז, נכון?
מיכל רפאלי-כדורי
דווקא בגלל שערוץ 2 זז?
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
כן, את ערוץ 21. אני חושבת שיש לו שתי אפשרויות: לבוא ולהגיד שהוא רוצה להיות צמוד לערוץ 2 ואז לא משנה איפה ילך ערוץ 2 הוא ילך, או לבחור שיש לו מותג שהוא מותר 21 והוא לא רוצה לזוז מהמקום הזה.
מיכל רפאלי-כדורי
אני לא חושבת שאנחנו צריכות לקיים פה דיון על 21. יש שאלה עקרונית. שר התקשורת אמר שהוא רוצה - - -
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
דקה. אם זו סוגיה - - -
היו"ר אופיר אקוניס
טוב. מיכל, הדיון הזה - למציע יש רעיון חדש. אולי נשמע. חברת-הכנסת שמאלוב-ברקוביץ, תסיימי.
יוליה שמאלוב-ברקוביץ
רק אסיים. כרגע אני לא מדברת רק על ערוץ 21. עם זאת, אני רוצה לענות דווקא לדב אברמוביץ לטובתכם. כשאתה בא ואומר "ומה עם כבלים יכינו ערוץ שהוא דומה לערוץ הרישיון המיוחד?" - אז מעולה. אז, לא צריך את הרישיון המיוחד. הטיעון שלךָ היה לא נכון.
רוברט אילטוב
אני מציע, כיון שיש ויכוח אם יש סמכות או אין סמכות, שאנחנו נפתח את הרביזיה - - -
היו"ר אופיר אקוניס
הרביזיה פתוחה. הסעיף פתוח.
רוברט אילטוב
הרביזיה פתוחה, ואני אדון עם משרד התקשורת. אם אני אשתכנע - - -
היו"ר אופיר אקוניס
יש לך כבר שני דברים לדון אתם. תרשום לך, כדי שלא תשכח. אני אומר לך שביום חמישי אנחנו נדון בזה. אנחנו פשוט נסגור את העניינים האלה.
רוברט אילטוב
בבקשה.
היו"ר אופיר אקוניס
אם כך, לא נצביע עכשיו. תסכם את סיכומיך, תציג אותם לוועדה ביום חמישי, ונצביע ביום חמישי. אני מאד מודה לך.
אלי אפללו
על כל הסעיפים?
אתי בנדלר
לא. בינתיים, רק על א' ו-ז'.
היו"ר אופיר אקוניס
לא. יש שני סעיפים שהם פתוחים - א' ו-ז'.
לאה ורון
האם ה' לא?
נגה רובינשטיין
בעצם, ה' זה אותו דבר כמו א'.
אלי אפללו
לא נתת לי לדבר בכלל.
היו"ר אופיר אקוניס
לא, אבל לא דנים.
אלי אפללו
ביום חמישי אני רוצה לדבר.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו לא מצביעים עכשיו. אנחנו עוברים לדבר הבא.
אתי בנדלר
סליחה, נכון. זה א', ז' ו-ה'.
אלי אפללו
אתה תיתן לי?
היו"ר אופיר אקוניס
בהמשך. לא סיימנו את הישיבה.
אלי אפללו
ביום חמישי אתם רוצים לסיים. אפשר להציג את העמדה היום?
היו"ר אופיר אקוניס
ביום חמישי אנחנו רוצים רק להצביע. האם אתה רוצה להציג את העמדה היום?
אלי אפללו
אני מאד אשמח.
היו"ר אופיר אקוניס
בוא ונסיים, כי אנחנו בסוף. מה הדבר הבא?
אתי בנדלר
יש בקשות של משרד התקשורת.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו סיימנו עם ההצעות של הח"כים.
לאה ורון
יש בקשה נוספת של חבר הכנסת אילטוב - סעיף י"ב בסדר-היום שהפצנו - בנושא הגבלת סמכות המועצה להפחית את שיעור הערוצים המשותפים הקבוע בסעיף.
היו"ר אופיר אקוניס
מה אתה מציע ברביזיה החדשה שלך?
היו"ר אופיר אקוניס
חבר-הכנסת אלי אפללו, מה שאתה רוצה זה רביזיה?
אלי אפללו
לא. אני רוצה לדבר לפני הרביזיה.
היו"ר אופיר אקוניס
חבר הכנסת אילטוב, חבר הכנסת אפללו מבקש לדבר לפניך.
אלי אפללו
לא בקשר לרביזיה. אני מדבר בקשר למשהו שלא דיברתי, והוא לא נתן לי, וביום חמישי לא אוכל להיות.
היו"ר אופיר אקוניס
בוא ונחכה. זה מה שהצעתי. חבר הכנסת אפללו, זה בדיוק מה שאמרתי לך. אנשים רוצים לעזוב לנשיאות ולהצבעות - - -
אלי אפללו
זה מה שאני אומר. אני לא אציג את זה אחרי שכולם הולכים. לכן, רציתי לדבר לפני הרביזיה.
היו"ר אופיר אקוניס
מי לא יהיה?
אלי אפללו
כולם הולכים. זה כמה רגעים.
זאב אלקין
לא. אנחנו פה.
היו"ר אופיר אקוניס
אתה רוצה לדבר?
זאב אלקין
בוא ונגמור רק את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
בוא ונגמור.
רוברט אילטוב
יש עוד שתי רביזיות.
היו"ר אופיר אקוניס
אין. יש אחת.
זאב אלקין
שתיים.
דוברת
יש את סעיף 6כ1.
זאב אלקין
יש את סעיף ו' שנדמה לי שהוא זהה ל-ג' ממשלתי, ויש את סעיף י"ב.
דוברת
לנו אין י"ב בסדר-היום.
היו"ר אופיר אקוניס
יש סדר-יום. סעיף ו' בסדר-היום - בקשה לדיון מחדש ודיון מחדש בסעיף 71ד(ג)(1)(א) בנושא קביעת התקופה של דחיית קיום מחוייבויות העבר של בעלי הזיכיון הקיימים. יש גם הצעה כזו לממשלה.
דוברת
עכשיו, זה 6כ1, נכון?
זאב אלקין
לכן, אני אומר: זו רביזיה דומה גם של חבר-הכנסת רוברט אילטוב - - -
אתי בנדלר
היא תואמת. הממשלה כבר הביאה הצעה חדשה.
היו"ר אופיר אקוניס
נו, אז לְמה? לא צריך להציג אותה. נציג אותה בבלוק של הצעות הממשלה.


חבר הכנסת אילטוב, מה עוד? סעיף י"ב בסדר-היום.
רוברט אילטוב
סעיף י"ב בסדר-היום - יש את סעיף 6כ1(א)(2). בזמנו, הרשות הורידה את כמות הערוצים בחברת "יס" מ-40% שבבעלותם ל-20%. היום יש בחברת- - - 40%. אני מבקש להשוות את התנאים של שתי החברות.
נגה רובינשטיין
האם אתה יכול לחזור ולהסביר עוד פעם? זהו סעיף כללי שחל באופן אחיד גם על חברת "הוט" וגם על חברת "יס". ההסדרה של המועצה יכולה להיות הסדרה פרטנית . אני לא מכירה את הפרטים של ההסדרה של המועצה, ואולי מר חן יוכל להציג זאת, אבל הסעיף הוא סעיף אחיד.
היו"ר אופיר אקוניס
אני לא הבנתי את הבקשה.
נגה רובינשטיין
לא. גם הוא עובד במשרד התקשורת.
דנה נויפלד
אתה מדבר על החלטות מועצה, וזה לא מופיע בתוך החוק. הנושא שאתה מדבר עליו הוא החלטות פרטניות שהיו בהחלטות מועצה ספציפיות. ההתייחסות הזאת לא מופיעה בתוך החוק עצמו. לכן, הרביזיה היא לא לחוק אלא להחלטות המועצה. האבחנה בין "יס" ל"הוט" - - -
נגה רובינשטיין
זה לא רלוונטי. זה לא בפני הוועדה.
דנה נויפלד
נכון.
זאב אלקין
היושב-ראש, אני מציע שניתן זמן לברר את זה.
היו"ר אופיר אקוניס
אם כך, יש לו עוד הבהרה לברר.
נגה רובינשטיין
אפשר ביום רביעי.
היו"ר אופיר אקוניס
לא. ביום רביעי אנחנו לא בעניין הזה.


חבר-הכנסת אילטוב, מה עוד?
רוברט אילטוב
יש עוד רביזיה.
היו"ר אופיר אקוניס
לא. את הרביזיה הזאת נאחד- - -
רוברט אילטוב
מדובר בסעיף 71ד.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. הממשלה ביקשה דיון מחודש.
רוברט אילטוב
זה דיון מחודש.
נגה רובינשטיין
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
נאחד את זה.
אלי אפללו
אדוני היושב-ראש, היות שאתה עושה המשך דיון ביום חמישי וביקשתי לדון ואמרת לי "אני עושה את הדיון ביום חמישי בתחילת העניין", הייתי רוצה לדבר, אבל לצערי הרב אני לא אוכל להגיע ביום חמישי בגלל התחייבויות קודמות. אגיד מה עמדתי לגבי הנושא הראשון לגבי DTT - הערוצים שאנחנו מדברים עליהם. אני זוכר שכשהייתי יושב-ראש הקואליציה, ידידי היה יחד אתי ואנחנו ביקשנו להוסיף שני ערוצים: ערוץ 9 והטלוויזיה החינוכית שזה ערוץ 23. החוק שהגשנו פה עומד לפנינו. בכל אופן, זו היתה עמדתי. אני לא חושב לא להוסיף טלוויזיה ממלכתית שהיא ללא תשלום והיא על חשבון מדינת ישראל ולא להעלותה לעומת ערוצים אחרים כאלו או אחרים. לא עולה על הדעת שארצה לקבל שירותים ולראות טלוויזיה ממלכתית ובשביל זה אני צריך להתחבר ל"יס" או ל"הוט" ולשלם כדי לקבל שירות, כשבעצם המדינה משלמת אותו. זה לא עולה על הדעת. אני מבקש --
היו"ר אופיר אקוניס
--להוסיף. בעצם, הוא ממליץ לוועדה.
אלי אפללו
אני ממליץ לוועדה. יש פה הגיון. זה לא הגיון להגיד "זו טלוויזיה שממומנת על-ידי מדינת ישראל ומשלמים הכל והיא צריכה לעלות חנם, ולהגיד להם 'לא. אתם צריכים להתחבר דרך 'הוט' או 'יס' או לשלם כדי לקבל את השירות הזה". זה לא הגיוני. אני מבקש שבראש ובראשונה תתנו את הדעת בעניין הזה. רבותי, תסתכלו על טובת הציבור. זה ממומן על-ידי המסים שלנו, ואתם רוצים שנשלם מס שני?! אתם באים לתת את חבילת ה-DTT בחנם, כדי להגיד "אנחנו נותנים שירותים כדי שאנשים ייהנו מהשירות חנם" - תתנו לנו את השירות הזה, שאנחנו מממנים את זה. רבותי, זה לא עולה על הדעת. אדוני היושב-ראש, אין לי ספק בהגיון וביושר שלך, אני מבקש שהדבר הזה, הטלוויזיה החינוכית, שבאה באמת לחנך ונותנת שירותים לאזרח, לא תעלה בחבילת ה-DTT בראש ובראשונה בכל מקרה. תודה רבה.
אתי בנדלר
אתה מבקש דיון מחדש בסעיף הזה כדי להכליל את ערוץ 23.
אלי אפללו
כן.
היו"ר אופיר אקוניס
הסעיף פתוח.
אתי בנדלר
אבל, לא היתה בקשה לדיון מחדש על ערוץ 23.
אלי אפללו
לגבי 23, לא היה.
אתי בנדלר
היה עכשיו לגבי ערוץ 9 וערוץ מורשת, וכאן יש בקשה נוספת.
אלי אפללו
אני מבקש בעניין הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
הוא צריך להגיש.
אתי בנדלר
אז, זו הבקשה.
לאה ורון
הוא יכול להודיע שהוא מבקש בקשה לדיון מחדש.
אלי אפללו
אני לא צריך להגיש. אני מודיע. עכשיו, אני מבקש בקשה לדיון לגבי ערוץ--
אתי בנדלר
--23 על הטלוויזיה החינוכית.
אלי אפללו
אם זה עולה ביום חמישי, חבל לי שלא אוכל להיות.
היו"ר אופיר אקוניס
האם הוא יכול להשאיר פתק להצבעה? האם הוא ממלא מקום?
אלי אפללו
אי-אפשר להשאיר פתק.
לאה ורון
לא. הוא יכול לבקש ממישהו - - -
אלי אפללו
הרי לא נגמור. אני מבקש: אולי את הדיון הזה נדחה לא ליום חמישי אלא יהיה דיון נוסף.
היו"ר אופיר אקוניס
לא. את הסעיף הזה אנחנו לא דוחים. דחינו מהיום ליום חמישי. זה מה שהודענו.
אלי אפללו
רק את הסעיף הזה.
היו"ר אופיר אקוניס
את זה ויש עוד. יש את הסעיף של בן-ארי שגם מבקש להכליל ערוץ. את ההכרעות בעניין הזה כן נקבל ביום חמישי.
אלי אפללו
אדוני היושב-ראש, אם אני אהיה או לא, אני מצפה שהאחריות שלך כמו שעד עכשיו --
היו"ר אופיר אקוניס
להוסיף את ערוץ 23.
אלי אפללו
--שאתה רואה את טובת הציבור ולא איך לעשות מחטף, כי לא ראיתי אותך עושה מחטפים- - -
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. תודה.
אלי אפללו
באמת. אני אומר את זה לשבחך.
אלי אפללו
באמת אני מבקש: תראה את כלל טובת הציבור.
היו"ר אופיר אקוניס
בוודאי.
אלי אפללו
זו טלוויזיה שממומנת על-ידי מדינת ישראל. לא עולה על הדעת שזה יעבור דרך כבלים שאני חייב לשלם עליהם כדי לראות ערוצים אלה. זה לא עולה על הדעת. תודה רבה.
היו"ר אופיר אקוניס
ברור. זה לא עולה על הדעת. אני מאד מודה לך.


האם חבר הכנסת אילטוב יצא? - הוא פה.
הממשלה ביקשה מספר בקשות חדשות. האם אנחנו צריכים לפתוח או שאלה סעיפים שלא היו פתוחים - הבקשות מחדש של הממשלה?
אתי בנדלר
ההצבעה על כל הבקשות לדיון מחדש נעשתה בפתח הישיבה לגבי כולן. לכן, הבקשות התקבלו--
היו"ר אופיר אקוניס
--ואפשר לדון.
אתי בנדלר
--ועורכים עכשיו דיון מחדש בסעיפים ג', ו', ח' ו-ט', אם אינני טועה?
נגה רובינשטיין
ו-י' ו-י"א.
רוברט אילטוב
כבוד היושב-ראש, אני רוצה להבהיר משהו. האם בסעיף ו' הדיון גם נפתח מחדש? האם יהיה דיון היום?
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. יהיה דיון עכשיו. הממשלה מציגה. אתה יכול גם להציג.
לאה ורון
מאחר והממשלה ביקשה גם היא בקשות לדיון מחדש במספר נושאים, אנחנו כוללים את הנושא שלך ביחד עם הבקשות של הממשלה מאחר ומדובר באותם סעיפים.
דוברת
זו אפילו אותה עמדה.
אתי בנדלר
זו אותה הצעה.
היו"ר אופיר אקוניס
זו אותה הצעה בדיוק.
רוברט אילטוב
זו לא בדיוק אותה הצעה.
אתי בנדלר
לא?
היו"ר אופיר אקוניס
האם אתה רוצה קודם להציג את שלך או שאתה רוצה לשמוע את הממשלה שזה עדיף?
נגה רובינשטיין
אנחנו נקרא את הנוסח, ואם זה שונה ממה שאתה הצגת, נשמע.
היו"ר אופיר אקוניס
תזכירי לנו בלי המספרים מה הנושא.
טל רוזנפלד
פרישת המחוייבויות של בעלי הזיכיון בעת המעבר לרישיון.
זה נושא שכבר נדון בוועדה, ואנחנו מציעים עכשיו נוסח עדכני. מדובר בסעיף 71ד(ג) שזה הועבר לוועדה.
אתי בנדלר
זה מופיע בנוסח החדש בעמוד 2 סעיף (ג).
טל רוזנפלד
[קוראת סעיף 71ד(ג) בהצעת החוק.]


רישיון לשידורי טלוויזיה לבעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2
71ד
(ג)
המועצה רשאית להעניק רישיון לשידורי טלוויזיה למי שהגיש בקשה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), אם מתקיימים לגביו התנאים האמורים בסעיף 33א(א) או התנאים שנקבעו לפי סעיף 33א(ג), ככל שנקבעו, ולא מתקיימים לגביו התנאים האמורים בסעיפים 33א(ב), 41(ב2), 56 או המגבלות שנקבעו לפי סעיף 33א(ג), ככל שנקבעו, ואולם -


(1)
על אף האמור בסעיף 33א(ב)(1), מצאה המועצה כי מי שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (א) לא קיים בתקופת הזיכיון אחר ההוראות לפי חוק זה, כללי המועצה או תנאי הזיכיון, שעניינם היקף שעות השידור של תכניות שהיה עליו לשדר, או ההוצאה שהיה עליו להוציא לשם מימון, ה פקה ורכישה של תכניות או לשם הפקת סרטים ישראליים, למעט ההוצאה לתפעול השוטף של חברת החדשות או הוצאה לרכישת שידורי חדשות שאושרה לפי סעיף 63א1 (בסעיף זה - ההתחייבויות בתחום התוכן), רשאית היא להעניק לו רישיון לשידורי טלוויזיה, ובלבד שהתקיימו כל אלה:(א)
לעניין התחייבויות בתחום התוכן שלא קויימו בתקופת הזיכיון ועד למועד כניסתו לתוקף של תיקון מס' 33 - הגיש בעל הזיכיון למועצה לאישורה תכנית מפורטת, הכוללת שלבי פעולה, להשלמה בתוך 30 חודשים ממועד תחילת תוקפו של הרישיון, של ההתחייבויות כאמור (בפסקה זו - תכנית ההשלמה), שיהיה עליו למלא בנוסף לכלל ההתחייבויות והתנאים שיחולו עליו לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הרישיון, והמועצה אישרה את תכנית ההשלמה;(ב)
לעניין התחייבויות בתחום התוכן הנובעות מההפרש שבין סכום ההכנסה החזויה של בעל הזיכיון שנקבעה על-ידי המועצה בכללים לפי סעיפים 24(א), 59 או 60, לבין סכום ההכנסה בפועל של בעל הזיכיון באותה שנה, שלא קויימו בתקופת הזיכיון - הגיש בעל הזיכיון למועצה לאישורה תכנית מפורטת, הכוללת שלבי פעולה, להשלמה בתוך 30 חודשים ממועד תחילת תוקפו של הרישיון, של ההתחייבויות כאמור (בפסקה זו- התכנית להשלמת ההפרש), שיהיה עליו למלא בנוסף לכלל ההתחייבויות והתנאים שיחולו עליו לפי חוק זה, כללי המועצה ותנאי הרישיון, והמועצה אישרה את התכנית להשלמת ההפרש;(ג)
בעל הזיכיון המציא לרשות, ערבות בנקאית אוטונומית בגובה תכנית ההשלמה והתכנית להשלמת ההפרש, להבטחת ביצוען של התכניות, נוסף על הערבויות שהמציא לרשות לפי סעיף 33א(א)(3); המנהל יורה לבעל הזיכיון על נוסח הערבות הבנקאית האוטונומית.

(2)
על עף האמור בסעיף 33א(ב)(1), מצאה המועצה כי מי שהגיש בקשה לפי סעיף קטן (ב) לא קיים בתקופת הזיכיון אחר ההתחייבויות בתחום התוכן הנובעות מההפרש שבין סכום ההכנסה החזויה של בעל הזיכיון שנקבעה על-ידי המועצה בכללים לפי סעיפים 24(א), 59 או 60, לבין סכום ההכנסה בפועל של בעל הזיכיון באותה שנה, רשאית היא להעניק לו רישיון לשידורי טלוויזיה, ובלבד שהתקיימו לגביו התנאים המנויים בפסקה (1)(ב) ו-(ג), בשינוי זה: פסקה (ג) תיקרא כך שבמקום "בגובה תכנית ההשלמה והתכנית להשלמת ההפרש, להבטחת ביצוען של התכניות" יבוא "בגובה התכנית להשלמת ההפרש, להבטחת ביצועה של התכנית".


מה שעשינו בסעיף הזה הוא שבעצם אנחנו מדברים על שני סוגי מחויבויות: סוג מחוייבות אחד הוא מחוייבויות התוכן השוטפות, כל התכניות שהם אמורים היו לשדר למעט שידורי חדשות; הסוג השני הן בעצם מחוייבויות שנוצרו בדיעבד. אלה מחוייבויות שנוצרו בגלל ההפרש בין ההכנסה החזויה, כפי שקבעה אותה הרשות השנייה, לבין ההכנסה שהיתה בפועל.


ההבדל בין המחוייבויות לעניין ערוץ 2, ואנחנו מדברים כרגע רק על הסעיף לעניין ערוץ 2: ההתחייבות הראשונה, ונקרא לזה ההתחייבויות השוטפות, לצורך העניין - הם צריכים להגיש תכנית להשלמת ה-30 חודשים מתחילת תוקף הרישיון, שזה בעצם מה שביקשתָ, כלומר זה ממועד המעבר וזה חופף. מדובר בהפרות של מחוייבויות שהתקיימו עד לתחילת תוקף התיקון, תיקון מספר 33, שזה התיקון הזה שאנחנו כרגע עוסקים בו.


הסוג השני, שזה ההתחייבויות בדיעבד - מדובר על הפרות שהתקיימו בכל תקופת הזיכיון ולא רק עד תחילת התיקון לתוקף, מן הסתם כי אנחנו לא יכולים לחזות את ההפרשים האלה.
מנשה סמירה
אבל, אלה לא הפרות, אלא פערים.
טל גורן
אלה ממש לא הפרות.
טל רוזנפלד
פערים. לא משנה.
דוברת
לא משנה איך נקרא לזה. צריך לדעת את זה בזמן אמת.
דוברת
הפרשים.
אתי בנדלר
פערים.
מנשה סמירה
אבל, זו הסיבה שמתייחסים אליהם אחרת. אלה פערים.
טל רוזנפלד
הסיבה היא בעיקרה גם כי אי-אפשר לדעת עד תום התקופה מה הפער, מהי ההכנסה הצפויה, מטבע הדברים.
מנשה סמירה
לא. אבל, היא הנותנת. לא ניתן לטעון עליהם הפרה. זו לא הפרה. לכן, זו לא הפרה.
אתי בנדלר
נכון. זו לא הפרה.
טל רוזנפלד
גם פה מדובר ב-30 חודשים ממועד תחילת תוקף הרישיון, כלומר ממועד המעבר.


לעניין הסוג השני של ההפרשים האלה, זה יחול גם ב-2015, כלומר כרגע דיברנו על שני סוגי תכניות שהם לגבי מי שיבקש לקבל רישיון במועד המעבר. הסוג השני יחול גם למי שיבקש לקבל רישיון בשנת 2015 כשייגמר הזיכיון.
היו"ר אופיר אקוניס
האם יש הערות?
מנשה סמירה
אנחנו אמנם נדברנו עם משרד התקשורת, אבל התבקשנו להעלות זאת כאן משום שחלק מהעקרונות כבר דוברו בוועדה. יש מספר תיקונים טכניים. באופן כללי, הרשות השנייה עומדת מאחורי מה שנאמר כאן, וזה בהחלט הסדר סביר ונכון. אנחנו רק מבקשים לתקן כמה דברים. אני לא יודע אם זה הוצבע כנוסח או רק כעקרון. ראשית, אנחנו מבקשים שזה יתוקן ל-36 חודשים ולא 30 חודשים.
היו"ר אופיר אקוניס
לעגל את זה.
מנשה סמירה
לא סתם לעגל. המכסה היא מכסה שנתית, והבחינה היא בחינה שנתית. באמצע שנה זה יהפוך להיות סיפור מורכב מאד מבחינת היכולת לאמוד ולקבוע. לכן, אנחנו סבורים שבעניין הזה, בגלל שגם בשלוש שנים נמצא בתוך המתחם של המועמדים שנקבעו--
היו"ר אופיר אקוניס
של המעבר.
מנשה סמירה
--וזה בהחלט סביר. אני מזכיר לכם שהדיון היה בין שנתיים לשלוש שנים, וכאילו עשו מעין פשרה בלחץ, בכפר המכביה, של שנתיים וחצי. אנחנו כבר אמרנו, וקולנו לא נשמע כמו שצריך, ששנתיים וחצי זה בלתי אפשרי טכנית. זו נקודה ראשונה - להרחיב זאת ל-36 חודשים.
אילן אבישר
זה: עד 36 חודשים. המועצה צריכה שיהיה לה - - -
מנשה סמירה
לקבוע.
נגה רובינשטיין
לא. אין לכם. זה לא עניין של מנדט בעניין הזה.
אילן אבישר
אני יודע. אני יכול לזהות עניין של הפרות לא גדולות - אני יכול לתבוע את ההחזר שלהם בתוך שנה. אני יכול לראות מצב שאני יכול לפרוש את זה שלוש שנים, ויש עוד מצב שאני אפרוש את זה לשנתיים. אני חושב שצריך שיהיה למועצה את המנדט להחליט שהיא גובה פחות- - -
נגה רובינשטיין
זה פשוט הסדר שונה מההסדר שהוצע עד עכשיו. מעבר לזה, שגם לפי ההצעה של מנשה סמירה, גם אם מקבלים אותה, צריכים לעשות התאמות ולתחום זאת במילה "עד תום תקופת הזיכיון", עד 2015. זאת אומרת, קודם כל, צריך לחשוב על הסיפור הזה של שיקול הדעת ולראות מה המשמעות של זה. זאת אומרת, האם זה לא נמצא במסגרת הסעיף שמקנה אישור לתכנית הפרישה? האם שם לא נמצא שיקול דעת?
מנשה סמירה
זה קיים. אני חושב שכן.
נגה רובינשטיין
אם כך, מה השינוי שמתבקש כאן?
מנשה סמירה
אילן אבישר, יושב-ראש המועצה שלנו, מחדד שהעניין של שלוש שנים הוא בכל מקרה עד שלוש שנים. זה מופיע כבר מההיתר שניתן בסעיפים קודמים לעניין הזה.
דנה נויפלד
זה כתוב בחוק.
נגה רובינשטיין
זה ממילא לא דורש שום שינוי, מכיון שכתוב כאן: "המועצה אישרה את תכנית ההשלמה".
מנשה סמירה
אוקיי.
נגה רובינשטיין
לכן, בעניין הזה לא נדרש שינוי.
מנשה סמירה
יש את המנדט. בוודאות. הנה, זה נאמר עכשיו.
מנשה סמירה
יש מקום להוסיף את מה שאת אמרת: "ולא יחרוג מתום תקופת הזיכיון".
נגה רובינשטיין
יש כאן הבדל בין 2 לבין 10. אני רק רוצה לחדד את זה.
מנשה סמירה
רק על 10. ל-10 מגיע.
נגה רובינשטיין
לא. מכיון שמצביעים כאן סעיף-סעיף, צריכים לראות כאן את התמונה כולה.


אתי בנדלר, תקשיבי לקטע הזה.
אתי בנדלר
לא שמעתי, כי היה כאן איזה שהוא דיון. אני מתנצלת.
היו"ר אופיר אקוניס
היתה התייעצות בנושא אחר.
נגה רובינשטיין
אחזור על מה שאמרנו. במסגרת התכנית, תאשר הרשות, המועצה, מה שייקבע, את האופן בו יוסדרו המחוייבויות, ולכן לדעתנו אין מקום לשינויים מהנוסח שהוצע.


לעניין השלוש שנים, אנחנו לא מתכוונים להתנגד כאן לשינוי מ-30 חודשים ל-36 חודשים, אבל צריך לעשות כאן התאמות שהן מעבר לשינוי המספר. למה? מכיון שההנחה היתה שכל החזר המחוייבויות יהיה עד תום תקופת הזיכיון ההסטורית - או הארכה או עד תום תקופת הזיכיון המקורית. לכן, אם אנחנו מדברים על "קשת" ו"רשת" - אנחנו מדברים עד אוקטובר 2015, ואם אנחנו מדברים על "ישראל 10" - אנחנו מדברים על ינואר 2014. ככל שיידחה מועד המעבר, כלומר השר יכריז על דחייה של החוק לתוקף, זה יקצר את התקופה שבמסגרתה מוחזרות המחוייבויות.
מנשה סמירה
ההפרות. מחוייבויות שהן בתחום ההפרה.
נגה רובינשטיין
אבל, גם לגבי ההפרות אנחנו צריכים רגע לחשוב. אם יש דחייה, נניח, של הכניסה לתוקף של החוק עד 2013, האם הכוונה שלכם היא שתהיה דחייה של מחוייבויות שנוצרו בדיעבד עד 2016? - לא. הכל צריך להיות עד 2015.
מנשה סמירה
למעט ההפרשים, כי לזה יש סעיף נפרד שמאפשר אפילו שלוש שנים מ-2015. האבחנה הזאת שרירה וקיימת.
נגה רובינשטיין
בסדר. זה בהנחה שהסעיף הבא שאנחנו מציעים מתקבל. זה רק תחת ההנחה הזאת.
מנשה סמירה
נכון.
אתי בנדלר
אני רוצה להבין. אם כך, מה שמוצע כרגע זה להשלמה בתוך 36 חודשים ובלבד --
מנשה סמירה
--לא יאוחר מתום תקופת הזיכיון.
אתי בנדלר
--שהמועד לא יהיה מאוחר מהמועד שבו הזיכיון אמור היה להסתיים לפי החוק כנוסחו ערב התיקון.
דוברת
צריך להגיד מועד ספציפי: "ובלבד שזה לא יעבור את אוקטובר 2015".
אתי בנדלר
לא. לגבי כולם?
דנה נויפלד
אבל, זה לא יכול להיות 36 חודשים. זה כמו להגיד: 10 שנים.
טלי רוזנפלד
לא. אבל, אלה שני סעיפים שונים.
מנשה סמירה
לגבי ערוץ 2, מדובר על סוף אוקטובר 2015. לגבי ערוץ 10, זה סוף ינואר 2014.
נגה רובינשטיין
נבחין בין המחוייבויות, המחוייבויות השוטפות, אלה שנוצרו בזמן אמת. אתה מאפשר להן להיווצר רק למועד מעבר החוק.
מנשה סמירה
זה כתוב. יש סעיף.
דנה נויפלד
זה לא יכול להגיע ל-36 חודשים. 36 חודשים - כבר ברור שזה יהיה מעבר לתקופת הזיכיון.
אתי בנדלר
אם כך, אין טעם לנקוב במספר הזה בכלל.
היו"ר אופיר אקוניס
אם כך, מה אתם מעדיפים? את התאריכים?
אתי בנדלר
ואם אתה אומר שאתה מדבר על בחינה שנתית, אולי אנחנו יורדים ל-24 חודשים. אינני יודעת.
מנשה סמירה
הסיבה שיש מקום לנקוב פה מספר היא, שאנחנו ברגע זה לא יודעים מהו מועד המעבר כי זה נתון לשיקולו של השר.
דוברת
זה צריך להיות 24 או 36. הוועדה תחליט.
נגה רובינשטיין
לא. כרגע, ברירת המחדל היא 1/1/2012.
מנשה סמירה
אז, שלוש שנים מתקיים.
אילן אבישר
אם זה ה-1/1/2012, שלוש שנים זה סוף 2015.
נגה רובינשטיין
אבל, אם זה ה-1/1/2013, זה לא מתקיים.
דנה נויפלד
אפשר: ובלבד שזה לא- - -
מנשה סמירה
אם זה יידחה, צריך לרשום: "ולא יותר מ-".
שאול מגנזי
מה זה בכלל משנה לכם עד מתי? אני לא מבין. אנחנו מתכוונים לעבור בסוף 2015. אני לא מבין מה הבעיה.
נגה רובינשטיין
אם כך, בכלל הסעיף לא רלוונטי.
טלי גורן
ועוד איך הוא איך רלוונטי.
נגה רובינשטיין
אז, הסעיף לא אקטואלי. אז, זה לא משנה מה ננסח.
דובר
בדיוק.
היו"ר אופיר אקוניס
מה? מה אתה אומר? אתה אמרת דבר דרמטי מאד. האם אתה אומר שאתם עוברים רק ב-2015?
שאול מגנזי
כמו שזה נראה עכשיו, המצב הוא- - -
היו"ר אופיר אקוניס
האם זו הודעת חברת "רשת"? זו אמירה דרמטית מאד.
אתי בנדלר
אבל, הוא אמר: "כמו שזה נראה עכשיו". יכול להיות שמחר זה ייראה אחרת. יש סייג להצהרה.
דובר
עד מתי צריכים להודיע?
נגה רובינשטיין
עד ה-1/4/2011.
היו"ר אופיר אקוניס
עד ה-1/4/2011 אתה חייב לקבל החלטה. זה לא הרבה זמן.
שאול מגנזי
אני אומר לכם אותה עכשיו. כמו שזה נראה עכשיו, --
היו"ר אופיר אקוניס
--אתם נשארים בשיטת הזיכיון.
שאול מגנזי
--כדאי לדון במה קורה אחרי 2015 עם הרישיונות.
היו"ר אופיר אקוניס
האם גם חברת "קשת" מצטרפת?
דוברת
לא. יש הסדר.
טלי גורן
אני רק רוצה להגיד כזה דבר: אם העקרון הוסכם לגבי 2012,--
היו"ר אופיר אקוניס
את לא ענית לי.
טלי גורן
--הוא יכול להיות תקף גם ל-2015.
נגה רובינשטיין
ממש לחלוטין לא משלושה טעמים.
טלי גורן
בוודאות, כן. נגה, אם הסכמתם לעקרון שב-2012 אפשר לפרוש ל-30 חודשים או ל-36 חודשים, איזו סיבה תהיה להגיע למצב שבו אחרי שאנחנו נסיים את תקופת הזיכיון שלנו ב-2015 המשמעות של זה כרגע, לפי איך שנראה החוק, שבעצם אתם סוגרים אותנו? אני רק רוצה להבהיר את זה לפרוטוקול.
דובר
לא.
נגה רובינשטיין
אם הכוונה שלכם היא לא למלא את מחוייבויות עבר עד 2015, באמת יש לכם בעיה.
טלי גורן
הפוך. אני אומרת: לא. אני מתייחסת רק לעניין ההפרה הזניחה.
דובר
לא. היא לא מדברת על זניחה.
נגה רובינשטיין
יש הסדר להפרה זניחה; תוך שנה אתם אמורים למלא אותה.
טלי גורן
ודאי.
דוברת
יש לכם גם ב-2015. את מדברת על חובות עבר.
טלי גורן
נכון. אבל, אני לא מדברת על זה. זה אפילו על חובות עבר. אם אנחנו מסיימים עד 2015 ואנחנו נגיע למצב שההפרה היא איננה הפרה זניחה, אנחנו נגיע למצב שבו, כרגע לפי איך שמנוסח החוק, בתחום מחוייבויות התוכן בעצם אתם סוגרים את ערוץ 2, לצורך העניין, את "רשת" או את "קשת". כמובן שמבחינתנו אנחנו מתכננים לעמוד במלוא מחוייבותינו. אני אומרת על הסיכון כפי שיקרה ב-2012. יכול להיות שיהיה בדיוק כמו ב-2012. גם ב-2009 עמדנו ב-100%, וגם ב-2010 אנחנו מתכוונים לעמוד ב-100%.
נגה רובינשטיין
לא. טענתם שאתם לא עומדים בגלל שחובות הזיכיון הם כל כך רחבות וזה כל כך בלתי-אפשרי, ולכן אנחנו הולכים לשינוי שיטה שמצמצמים כל כך כל כך מחובות הרישיון. אז, אין שום סיבה לתת לכם את האפשרות הזאת.
טלי גורן
סליחה. ממש לא.
משה דנון
טלי, אל תקחו זיכיון. קחו את הרישיון. יש לכם הקלות, והכל נחמד. למה לכם לחכות ל-2015? תעברו מחר בבוקר. יש לכם בחירה. רק תחזירו את חובות העבר שלכם.
טלי גורן
אני יכולה להסביר.
מנשה סמירה
- - -
טלי גורן
מנשה, בוודאי שכן. אני גם יכולה להסביר. יש לי שאלה: אם החלטתם שהעקרון הזה רלוונטי ל-2012, למה אותו עקרון לא יכול להיות רלוונטי ל-2015? האם אפשר לקבל תשובה על זה?
אתי בנדלר
עקרון שאומר מה?
זהר קדמון-סלע
העקרון שאומר שאם יש מחוייבויות תוכן שהן חורגות מגדר ההפרה הזניחה, לא מתאפשר המעבר מזיכיון לרישיון.
נגה רובינשטיין
רק מכיון שהיקף המחוייבויות שלכם בתחום הזיכיון היה כזה ומכיון שגם אתם אמרתם שהטעם במעבר לרישיון זה דף חדש, שלא יהיו יותר הפרות ושהכל יהיה מסודר ונקי ולא יהיו מחוייבויות במסגרת מכרזיות שלא ניתן יהיה אחר כך לעמוד בהן - הרי זה השוט היחיד במעבר מזיכיון לרישיון ומרישיון לרישיון.
זהר קדמון-סלע
אבל, ביקשתם ערבויות וקיבלתם ערבויות.
טלי גורן
יש לכם ערבויות.
נגה רובינשטיין
לשים את הערבויות - מה שאתם מבקשים כאן במסגרת השיטה זו הפרה יעילה. אנחנו לא חושבים שצריך למסד בתוך החוק אפשרות שלכם, כך שכל פעם שתפרו - תשימו ערבות, וככה תתגלגלו עם זה קדימה וקדימה, כי זו הפרה יעילה.
טלי גורן
ממש לא נכון.
נגה רובינשטיין
מה שהיה בתקופת הזיכיונות הוא לא מה שצפוי להיות בתקופת הרישיונות מבחינת ההפרות שלכם. לכן, נקבע הסדר להפרה שהיא הפרה מצומצמת, הפרה שהיא הפרה משמעותית. אין שום סיבה שמישהו בעל רישיון שהפר ימשיך ויקבל וישדר במסגרת רישיון. זו אבן-היסוד במעבר לרישיונות.
זהר קדמון-סלע
נגה, אתם ביקשתם סנקציה אפקטיבית, וקיבלתם אותה בדמות ערבויות.
דוברת
זו לא רק סנקציה.
היו"ר אופיר אקוניס
הבנו את עמדתכם.
דוברת
אני רוצה שיידעו שההשלכות ב-2015 - - -
היו"ר אופיר אקוניס
חבר-הכנסת אילטוב, האם אתה כיוונת לדעת הגדולים ברביזיה שלך?
דוברת
לא. הוא דיבר על מועד המעבר.
רוברט אילטוב
ברביזיה שלי דיברתי על מועד המעבר. אבל, אני פה עכשיו שומע את הויכוח, ואני אומר: "אוקיי. אם הם הגיעו להסכמה שהם יפרשו את החובות שלהם וההסכמה התקבלה, אני באמת לא רואה פה איפה ה-catch, איפה הבעיה".
נגה רובינשטיין
נסביר. מנשה, האם אתה רוצה להתחיל?
מנשה סמירה
דווקא במקרה הזה, אני חושב שההצעה שמובאת כאן, בניסוח, מאוזנת ומסתכלת על שני הדברים. יש הבדל בין הפרה וחוב. החוב בתוכן נצבר משתי אפשרויות: אפשרות אחת של הפרות - שלא לעמוד בהתחייבויות; התחייבת לתת X ועשית X מינוס חלק מסויים. האפשרות השנייה היא שזה לא הפרה אלא שנוצר חוב בגלל שבסוף השנה הסתבר שהכנסותיך היו גבוהות ולכן על-פי ההתחייבות אתה צריך להשקיע יותר וצריך לתת לך את הזמן להחזיר את זה, כי לא יכולת לדעת שפתאום יש צמיחה ויש יותר הכנסות. לגבי ההפרות, אם לא היינו עובדים במשטר רישיונות, בכל מקרה מניה וביה הזכיינים היו חייבים לסיים את ההפרות שלהם ולהחזיר את הכל עד סוף 2015 - זה המועד האחרון.
דובר
בדיוק.
היו"ר אופיר אקוניס
אז, בוא ונקבע את המועד וזהו.
דנה נויפלד
זה מה שנקבע.
מנשה סמירה
זה תום תקופת הזיכיון. לכן, אם הם ב-2012 יעברו או לא יעברו לרישיון, גם אם הם יישארו בזיכיון או יעברו לרישיונות, הם מחוייבים, וזה הרעיון, להחזיר את החובות שנבעו מהפרה תוך פרישה סבירה, ובנוסף למחוייבויות שלהם, עד 2015.


לגבי הפרשים שנוצרו מתחזית מהכנסות גבוהות יותר, כאן גם את אלה אפשר לפרוש לשלוש שנים. בעניין הזה, אם הם יגיעו ל-2015 בזיכיון ורק אז הם יבקשו לעבור לרישיון - את ההפרות הם לא יכולים... הייתם צריכים לסיים את זה בין אם זה בזיכיון ובין אם זה ברישיון.
טלי גורן
אבל, את ההפרשים- - -
מנשה סמירה
לגבי ההפרשים שנובעים מתחזית - יש לזה סעיף נפרד - יהיה מותר להם לפרוש על פני תקופת הרישיון.
לכן, זה מאוזן, הוגן וסביר.


יתרה מזאת, עכשיו אעבור למצב העובדתי. אנחנו נמצאים ב-2010. אנחנו לא מתכוונים, וגם הזכיינים לא מתכוונים, להרחיב את היקף חובותיהם למעט הפרות זניחות, חלילה, שייווצרו מתקלות או מדברים מהסוג הזה. היקף החובות ידוע. היקף הפרישה הוא סביר על טווח ה-3-5 השנים שנותרו להם. לכן, המודל הזה שמוצע כאן משקלל נכון בין הדברים, הוא בהחלט אפשרי וגם עושה צדק עם הציבור.
זהר קדמון-סלע
אני רוצה להסביר משהו לגבי 2015. המשמעות לגבי 2015 היא, שכל חובות הסוגה העילית שלנו בעצם צריכים להתגדר לגדר ההפרה הזניחה ולהיות מושלמים בתוך שנה. אנחנו מדברים כאן על סוגה עילית.
דוברת
שלוש שנים.
זהר קדמון-סלע
אנחנו מדברים כאן על דרמות. לוקח יותר משנה להפיק דרמה. זה לא מעשי.
דובר
מה זה קשור להתחלה ולמועד חתימה?
נגה רובינשטיין
מה זה קשור? יש לכם עוד ארבע שנים לעשות את זה. בעצם, מה שמתכוונים לעשות הוא להתבסס על הפרה - - -
דובר
זה טיעון מיותר ולא רלוונטי.
מנשה סמירה
זכיין נבון יתכנן עם רזרבה מסויימת, יעשה יותר פרויקטים, כדי שבשנתו האחרונה הוא יעמוד במכסה. לא יעלה על הדעת לבוא ל-2015 מראש ולא לעמוד בכל המכסה.
דנה נויפלד
זה ארבע שנים לא שנה.
טלי גורן
לנו יש על המדף כבר עשרות דרמות.
נגה רובינשטיין
יש חמש שנים להתכונן לזה. זה מספיק זמן.
מנשה סמירה
לא. חבר'ה, יש גבול.
היו"ר אופיר אקוניס
מנשה, אני מודה לך.


יפה ויגודצקי, בבקשה. אחר כך, חבר-הכנסת אילטוב, אם אתה מבחינתך זה נראה מתווה נכון- - -
מנשה סמירה
אני חייב לומר עוד 2-3 הערות טכניות לדברים.
יפה ויגודצקי
אני מבקשת שזה יופיע בפרוטוקול, שעד לרגע זה הטלוויזיה החינוכית לא קיבלה תשובה ממשרד התקשורת לגבי מה קורה ברגע המעבר מרישיונות לזיכיונות ומחיקת ערוץ 22.
אתי בנדלר
אני באמת תומכת בתזכורת.
היו"ר אופיר אקוניס
איך זה קשור? לא הבנתי. ההבהרה נכונה, אבל למה היא נאמרת כרגע?
אתי בנדלר
לא. אין לנו הסדר בחוק לגבי העניין.
היו"ר אופיר אקוניס
אין הסדר. יש פה איזו בעיה.
אתי בנדלר
אם הם לא יביאו עד יום חמישי?
יפה ויגודצקי
אני רק ביקשתי שזה יהיה בפרוטוקול.
מנשה סמירה
אני מבקש להשלים את ההערות. גם את ההערה השלישית העברנו למשרד התקשורת, ואנחנו חושבים שנאמר לנו שיש מקום להעלותה פה. בסעיף (ג) בנושא הערבויות אנחנו סבורים שצריך להחיל את ההסדר שאנחנו נתנו גם לערוץ 10 באותו נוסח כפי שמופיע בתיקון לחוק לערוץ 10, שעם העשייה תהיה הפחתת הערבויות. אין סיבה להחזיק את מלוא הערבויות כשהם מתחילים להחזיר.
נגה רובינשטיין
אנחנו חושבים שהסמכות הזאת, הרי גם אתם סבורים, לא משוללת מהידיים שלכם. מכיון שגובה הערבות צריך להיות שווה למחוייבויות, ככל שפוחתות הערבויות יש אפשרות להפחית את גובה הערבות.
מנשה סמירה
יש סעיף שמאד מסדיר את העניין בצורה ברורה בערוץ 10. אין שום סיבה לא להעתיק אותו as is.
טלי גורן
למה לא להעתיק אותו as is?
היו"ר אופיר אקוניס
למה לא?
אתי בנדלר
אני מוכרחה לומר שברמה העקרונית - - -
מנשה סמירה
למען הסר ספק. אני מבקש שהנושא הזה יוסדר.
היו"ר אופיר אקוניס
נכון. למה לא? למה אתם - משרד התקשורת - מבדילים?
לאה ורון
אני חושבת שצריך לאפשר ליועצת המשפטית של הוועדה לדבר.
אתי בנדלר
אינני יודעת למה הם מבדילים. קיבלתי את מכתבה של עורכת-הדין זהר קדמון שדיברה גם על הנושא הזה, וחשבתי שהטענה ראויה וצודקת.
היו"ר אופיר אקוניס
היא מייצגת--
דוברת
--את "קשת".
אתי בנדלר
אני אינני יודעת מדוע יש באמת, בהתאם להצעת משרד התקשורת, שינוי בנוסח בין הסעיף שנקבע לגבי ערוץ 10 לבין ערוץ 2. אני אשמח לשמוע הסברים. אם לא, אני מציעה באמת להיצמד לנוסח שנקבע לגבי ערוץ 10.
מנשה סמירה
אפשר להקריא את הסעיף. הוא פשוט, והוא בן ארבע שורות.
משה דנון
יש הסבר מהותי בין ערוץ 10 לבין ערוץ 2. עם כל הכבוד לכולם כאן, בואו ונזכור: ערוץ 10 היה נמצא אז במצוקה עם בעיות לא קטנות. אין מה להשוות.
דובר
- - - מה רוצים לעשות? נורא פשוט.
משה דנון
אני הבנתי טוב מאד.
דובר
הבנו, אז מה?
אתי בנדלר
אני רוצה להסביר, כדי שלא יהיה ספק, כיון שהנוסח של הסעיף שמתייחס לערוץ 10 איננו לפני. אני רוצה להסביר ברמת העקרון בלבד.
היו"ר אופיר אקוניס
למועצת הרשות השנייה יש הצעה לגבי הנוסח.
אתי בנדלר
אני רוצה להסביר ברמת העקרון בלבד. ככל שניתנת ערבות, למשל, לגבי מחוייבויות של 100- - -
דובר
אם זה על 100% - כן.
נגה רובינשטיין
מה שהיה ב-10 זה החלפת מחוייבויות, וזה משהו אחר.
היו"ר אופיר אקוניס
מוש, היועצת המשפטית מדברת עכשיו.


חבר-הכנסת אילטוב, אנחנו מסיימים את העניין הזה, וניגשים להצבעה.
אתי בנדלר
אני מבקשת את תשומת הלב. כיון שהנוסח שכתבנו לגבי ערוץ 10 איננו לפני ואני לא רוצה לומר באופן חד-משמעי שזה הנוסח המתאים לענייננו, אני מבקשת שהנוסח שייכתב כאן, בסופו של דבר, יהיה כזה שיאפשר לרשות השנייה להסכים להפחתת ערבויות ככל שמחוייבויות מסויימות מולאו לשביעות רצונה של הרשות.
נגה רובינשטיין
אוקיי. זה אותו נוסח שנמצא בערוץ 10.
מנשה סמירה
גברתי היועצת המשפטית, אם התכנית תהיה נניח לשלוש שנים ובכל שנה הם צריכים להחזיר 30 מליון, ובסוף השנה הראשונה הם ביצעו את ה-30 הראשונים - אין סיבה להחזיק 90 מליון ערבויות כשהם ביצעו כבר את ה-30 ובסוף השנה.
דנה נויפלד
מי אמר שיחזיקו?
מנשה סמירה
לכן, זו תשובה למוש קודם כל, ולכן אנחנו בסדר.
משה דנון
לא. אין בעיה. בסדר גמור, אם לא הבנתי אותך מספיק.
אתי בנדלר
אני לא רוצה להביא את הנוסח, כי אני רוצה לוודא שהנוסח הזה יאפשר את התוצאה הזאת.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז. מנשה, ההערה התקבלה. קיבלנו את הערתך.


מהו הדבר הבא?
אתי בנדלר
האם הנוסח הזה הוא הנוסח שלגבי ערוץ 10?
דנה נויפלד
האמת היא שאני לא מצליחה להבין.
היו"ר אופיר אקוניס
דנה, תודה. מיצינו.
דנה נויפלד
אני לא מבינה מאיפה אתם למדים שיש הבדל בין מה שנקבע שם לפה.
מנשה סמירה
קודם כל, יש סעיף. האם את רוצה שאני אקריא לך אותו מערוץ 10?
נגה רובינשטיין
זה לא הסעיף שאתה דיברת עליו. אתה הסברת משהו אחר ממה שנמצא בסעיף של ערוץ 10.
דנה נויפלד
אבל, זה לא הסעיף שאתה דיברת עליו.
דובר
היא טוענת שזה כבר בחוק.
מנשה סמירה
קודם כל, אם אנחנו מסכימים, כבר עשינו חצי מהדרך. מה שנשאר עכשיו זה רק הנוסח. אז, בבקשה יאמרו שהעקרון מוסכם, העקרון קיים - על הכיפאק.
היו"ר אופיר אקוניס
תמצאו את הסעיף. בסדר.
נגה רובינשטיין
לא מדברים כאן על החלפה.
מנשה סמירה
לא החלפה אלא הפחתה.
דנה נויפלד
איפה כתובה המלה "הפחתה" בסעיף?
מנשה סמירה
לגבי ניסוח, הרי יש הסכמה. זה רק עניין של ניסוח.
דנה נויפלד
זו סמכות כללית.
נגה רובינשטיין
קודם כל, הסמכות הכללית היא - - -
אתי בנדלר
סעיף קטן (ג) מדבר על גובה הערבויות שיש להמציא בתחילת הדרך, כל עוד יש מחוייבויות. אם תקרא בעיון סעיף קטן זה, הוא איננו מדבר על מה קורה בהמשך ככל שמולאו מחוייבויות. כך שסעיף קטן (ג) לכשעצמו איננו עומד בדרך להשגת המטרה.
נגה רובינשטיין
נכון. זה נראה לנו נכון ברמה המהותית.
אתי בנדלר
מה שצריך לבדוק הוא האם למועצה או לרשות יש סמכות להפחית את הערבויות בהמשך.
מנשה סמירה
לאחר ביצוע.
אתי בנדלר
אם אין לה סמכות - אנחנו נתקן את זה. אם יש לה סמכות - אין מה לתקן.
נגה רובינשטיין
בדיוק. אוקיי.
זהר קדמון-סלע
למיטב ידיעתי, הסמכויות בנושא הערבויות הן של המועצה באישור שר התקשורת.
דנה נויפלד
זה לא כללים.
זהר קדמון-סלע
זה לא משנה אם זה המועצה עם אישור או בלי אישור. אם יש סמכות - יש סמכות.
טלי גורן
יש לנו שאלה טכנית. בעניין הערבויות אנחנו מגיעים למצב שיש לנו סוג של ערבויות משולשות, מכיון שיש לנו ערבויות של הזיכיון, ערבויות במעמד קבלת הרישיון - - -
מנשה סמירה
זו המשמעות של ליצור חוב.
טלי גורן
ממש לא. אני לא מדברת על החובות.
מנשה סמירה
ערבויות על הזיכיון הן ערבויות של חובות. מאחר והחובות הם הרבה יותר גדולים- - -
לאה ורון
מר סמירה, תאפשרו לגברת גורן לדבר רגע.
טלי גורן
יכול להיות שאתה צודק ואתה תוכל להסביר לי, ואני לא הבנתי את זה.
לאה ורון
התחלת לומר שמדובר בשלושה סוגי ערבויות.
טלי גורן
סוג משולש: אחד - כרגע, נמצאות בידי הרשות ערבויות הזיכיון. במעמד בקשת הרישיון אנחנו נדרשים להגיש ערבויות הרישיון,--
דובר
בנוסף.
טלי גורן
--כלומר בעוד שיש ערבויות בתקופת הזיכיון. הערבויות האחרונות, שאני מדברת עליהן, הסעיף השלישי, הן באמת ערבויות בגין החוב הנצבר.
דנה נויפלד
אלה שני סוגים.
טלי גורן
אלה שלושה.
דנה נויפלד
לא יהיה גם זיכיון וגם רישיון באותו זמן, אלא יהיה או זיכיון או רישיון.
מנשה סמירה
בדיוק.
טלי גורן
זו, בדיוק, השאלה שלי. זה לא ברור כאן.
נשה סמירה
זה ייקבע. אמרנו את זה. יקחו את זה בכללים.
דוברת
זה שיקול הדעת שלכם.
מנשה מסירה
נכון.
טלי גורן
זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. האם כשאני מגישה את הרישיון, באותו מעמד אני מקבלת את ערבויות הזיכיון, מגישה את ערבויות הרישיון - - -
דובר
לא.
דוברת
מתי מסתיימת תקופת הזיכיון?
מנשה סמירה
דנה, אל תעני.
דובר
בנק ישראל.
טלי גורן
בטח. בדיוק. בנק ישראל.
מנשה סמירה
החוק קובע שהרשות השנייה תקבע כללים למגישי בקשה לרישיון, מה הם צריכים לתת ומה הם יעשו. הרשות השנייה, שתעצב את הכללים למעבר ולעת הבקשה, תשקול את הנקודה הזאת שאתם כבר מחזיקים ערבויות לנושא הזיכיון, ומן הסתם אנחנו נראה את החפיפה ונקבע את המועד שהערבויות צריכות לעבור.
טלי גורן
מה זאת אומרת "תשקול"? זה, בדיוק, מה שאני שואלת. מה זה "תשקול"?
מנשה סמירה
כרגע היועצת המשפטית שלך הזכירה שכללי הערבויות הם בסמכותה של המועצה באישור של זה. לכן, אנחנו נפעל בדיוק ברוח הזאת. החוק מסמיך אותנו לעניין הזה.


לגבי הערבויות של החוק, ערבויות של הזיכיון, - - -
טלי גורן
אני לא מדברת עליהן. הבנתי אותן.
מנשה סמירה
אז, זהו.
היו"ר אופיר אקוניס
טלי, בסדר?
טלי גורן
אני מסכימה. זאת אומרת, בעצם, ערבויות הרישיון מחליפות את ערבויות הזיכיון.
מנשה סמירה
לא.
נגה רובינשטיין
לא.
טלי גורן
אז, שוב, אני חוזרת ואומרת: אתם מדברים על - - -
מנשה סמירה
המועצה תחליט.
דוברת
זו החלטה של הרשות- - -
טלי גורן
יפה. אז, אני מבקשת כאן לקבל החלטה.
היו"ר אופיר אקוניס
מה את מבקשת?
טלי גורן
יש כאן מצב שבו יש לנו תשלום משולש. אני רוצה רגע שתשימו את זה ושהנקודה הזאת תהיה לפרוטוקול בצורה מאד-מאד ברורה, ואני מבקשת שכאן תילקח החלטה.
מנשה סמירה
קודם כל, - - -
טלי גורן
לא. מנשה, אנחנו לא יכולים גם להגיש... תבין את גובה הערבויות.
דוברת
שאול, האם "רשת" יכולה לעמוד בזה?
מנשה סמירה
אם אלה בעיות טכניות- - -
טלי גורן
זה לא טכני.
נגה רובינשטיין
אני רוצה לדבר על המסגרת, ואחרי כן מנשה ידבר על התוכן של זה.
מנשה סמירה
זה בעיות 2016.
נגה רובינשטיין
כשאתם נמצאים בתקופת זיכיון, והבקשה כאן היא בקשה מאד ברורה, לא יכול להיות שבתקופת הזיכיון יבטלו לכם את הערבויות שלכם בתקופת הזיכיון כי בעוד שנה וחצי תעברו לתקופת של רישיון.
זהר קדמון-סלע
זו לא המשמעות.
נגה רובינשטיין
מכיון שאתם נמצאים בסיטואציה ייחודית בה אתם יצרתם הפרות מאד גבוהות ואתם אומרים "אנחנו בתקופת הזיכיון לא יכולים למלא את המחוייבויות שלנו גם מבחינת היקף- - -
טלי גורן
לא אמרתי. אני לא מדברת על ערבויות החוב. אל תבלבלו.
נגה רובינשטיין
הערבויות שלכם הן ערבויות כלליות. הערבויות בזיכיון הן ערבויות כלליות.
היו"ר אופיר אקוניס
אנחנו נצא להפסקה עד השעה 12:45 ונחזור, ובינתיים תסדירו את הנושאים.
לאה ורון
אולי כדאי שנציג עוד- - -
היו"ר אופיר אקוניס
לא. עד 12:45 נהיה בהפסקה, ואז נחזור ונצביע.


(הישיבה הופסקה בשעה 12:18.)


(הישיבה חודשה בשעה 12:59.)
היו"ר אופיר אקוניס
אני מחדש את הישיבה. אני רואה שכהרגלנו אנחנו מתחילים בפורום גדול ומצטמצמים לאט-לאט.


כמובן שתצא על זה הודעה מסודרת של מנהלת הוועדה, אבל אני מודיע שאנחנו ניפגש ביום חמישי בשעה 09:30 במרכז הירידים ולא בכפר המכביה. זה על-פי החלטת הכנסת. אני מודיע, שזה יהיה בערך עד השעה 13:00. לכולנו יש עוד דברים בחיים, על אף שנראה שכל חיינו מרוכזים בחוק הזה.
מנשה סמירה
זה חשוב כי אנחנו משנים לוחות-זמנים. לכן, אנחנו רוצים לדעת.
היו"ר אופיר אקוניס
אני מודיע, שזה יהיה עד השעה 13:00. לכולם יש עוד דברים בחיים.


חברת-הכנסת שמאלוב-ברקוביץ, את יכולה להתקרב אלי. חברייך פרשו.


אנחנו ממשיכים. האם הגעתם בינתיים לאיזה שהוא מיצוי של הדיון הזה שקיימתם פה עם הגברת גורן, עם מנשה וכולכם? טלי, המתווה שהממשלה מציעה הוא מתווה הגון וסביר, ואני חושב שאפשר להצביע עליו.
נגה רובינשטיין
באנו כאן עם הקלה.
טלי גורן
מנשה שכנע אותי.
היו"ר אופיר אקוניס
מנשה שהיה בין מפקדיי בצבא שכנע אותי הרבה דברים. יש לו יכולות שכנוע.
טלי גורן
אני אומרת שזה גם יכול להיות. הוא שכנע אותי.
היו"ר אופיר אקוניס
אם כך, אפשר להצביע. איפה המציע, חבר-הכנסת אילטוב? כנראה שהוא מצטרף. לא נמצא - נצביע.
מנשה סמירה
יש עוד תיקון טכני קטן. שרי, באיזה סעיף זה?
שריל קמפינסקי
גם בסעיף (1)(ב) וגם ב-(2).
דנה עברי-עומר
בסעיף (1)(ב) וגם בסעיף (2) כתוב "מההפרש שבין סכום ההכנסה החזויה של בעל הזיכיון שנקבע על-ידי המועצה בכללים לפי סעיפים....".
לאה ורון
אני לא יודעת איזה סעיף את קוראת.
דינה עברי-עומר
הסעיף שדנו - סעיף קטן (ג)(1)(ב) - המתחיל במלים: "לעניין התחייבויות בתחום התוכן הנובעות מההפרש...". יש פה תיקון נוסח קטן: במקום "שנקבעה על-ידי המועצה בכללים לפי סעיפים...", ייאמר: "שנקבעה בהתאם לכללים שקבעה המועצה לפי סעיפים 24(א) ואילך...". זה כך מכיון שהכללים שלפיהם נקבעת ההכנסה החזויה הם כללים של המועצה, בפועל מי שקובע את - - -
מנשה סמירה
טל, האם יש עוד מקום שמתקנים את זה?
טל רוזנפלד
בפסקה (2).
דינה עברי-עומר
אותו תיקון יהיה גם בסעיף קטן (2) המתחיל ב"על אף האמור בסעיף..".
דוברת
אחר כך נגיע לסעיף 10.
מנשה סמירה
נגה, אני רוצה הבהרה. בסעיף (2) הכוונה היא כאן להפרשים שנצברו, והמלה "נצברו" חסרה. האם זה ברור מן הכתב או שצריך להוסיף את המלה "נצברו"? זה לא רק בשנה אחת. מדובר פה על כמה שנים.
נגה רובינשטיין
נראה לי שזה ברור, כי אתה מתייחס לזמן עבר.
מנשה סמירה
אני לא בטוח, כי בהמשך כתוב "בשנה הזו" ו"שנה אחת". צריך שלא תהיינה אי-הבנות. זה צריך להיות: שנצברו.
אתי בנדלר
אני לא יודעת איפה. על מה אתה מדבר?
מנשה סמירה
בסעיף (ג)(1)(ב) צריך להיות: "לעניין ההתחייבויות שנצברו בתחום התוכן".
אתי בנדלר
זה ברור.
נגה רובינשטיין
אני לא חושבת שזה נדרש. זה מובן מאליו. כתוב "שלא קויימו בתחילת הזיכיון". כלומר, ממילא זה נצבר.
דנה נויפלד
הם לא יכולים שלא להיצבר.
מנשה סמירה
אוקיי.
אתי בנדלר
אדוני היושב-ראש, אם כך, לגבי סעיף קטן (ג), אני רוצה להזכיר מה הם השינויים שהוסכמו. בנוסח שהופץ על-ידי משרד התקשורת, הנוסח החדש כפי שהוא עם כל השינויים המודגשים, שזה הנוסח שאני מבינה שאתה מעוניין להצביע עליו, בשינויים אלה: בסעיף קטן (א) ובסעיף קטן (ב) - בשני המקומות - במקום "שלושים חודשים" יבוא "שלושים וששה חודשים, ובלבד שהמועד לסיום ההשלמה יהיה לא יאוחר ממועד- - -
נגה רובינשטיין
זה רק לגבי (א), כלומר רק לגבי אם עוברים לרישיון ב-2012.
אתי בנדלר
נכון, רק לגבי (א). קודם כל, אני אשלים לגבי סעיף קטן (א). סיום ההשלמה יהיה לא יאוחר מסיום מועד הזיכיון לגבי כל אחת מהזכייניות, לפי החוק, כנוסחו לפני התיקון.


סעיף קטן (ב) - זה יהיה רק "שלושים וששה חודשים" כמובן.
דוברת
נכון.
אתי בנדלר
דבר שני - הן בסעיף קטן (ב) והן בפסקה (2), במקום "שנקבעה על-ידי המועצה בכללים לפי סעיפים וגו'", יבוא "שנקבעה בהתאם לכללים שקבעה המועצה לפי סעיפים וגו'".


אלה התיקונים היחידים.
היו"ר אופיר אקוניס
וכן, העניין של 36 חודש.
אתי בנדלר
הזכרתי: 36 חודשים.
היו"ר אופיר אקוניס
מאה אחוז.
מנשה סמירה
הבהרה אחרונה: האם ברור בסעיף (ב) שאם חלילה היקפי ההכנסות שלהם יקטנו - ולא פחות ממה שכתוב בתוספת השנייה. כלומר, שלא ניתן לצבור חובות שהם מתחת לתוספת השנייה.
דוברת
ברור.
מנשה סמירה
האם זה ברור? האם ברור שלא ניתן לצבור חובות שהם מתחת לתוספת השנייה? אי-אפשר לרדת בתוספת השנייה.
אתי בנדלר
בתוספת השנייה יש לך סכום מינימום שאתה לא יכול לרדת ממנו.
דוברת
הרי החזוי חייב להיות מעל - - -
מנשה סמירה
ומה אם יש משבר וההכנסות ירדו?
אתי בנדלר
בכל מקרה, אז הם חייבים את ה-50 מליון - לא?
מנשה סמירה
אוקיי. זה ברור.
אתי בנדלר
ברור.
היו"ר אופיר אקוניס
תודה.
לאה ורון
רגע. אתי, הוא ביקש להוסיף ב-(ב) "שנצברו", כלומר לומר "לעניין ההתחייבויות שנצברו...".
אתי בנדלר
אין צורך ב"שנצברו".
היו"ר אופיר אקוניס
לא צריך.


טוב. אנחנו פה לבד, אני וחברת-הכנסת שמאלוב-ברקוביץ. אנחנו מעלים את זה להצבעה. דרך-אגב, זו גם הצעת הממשלה וגם במידה רבה גם הצעת הרביזיה של חבר-הכנסת אילטוב שלא נמצא אתנו. כיון שאנחנו מצביעים על הצעת הממשלה - - -
טלי גורן
האם אפשר לדעת רגע על מה אתם מצביעים, כי יש לנו עוד נקודה אחת לומר?
דוברת
בסעיף קטן אחר.
טלי גורן
זה בסעיף קטן אחר, אבל אנחנו תחת אותו סעיף של 71ד.
נגה רובינשטיין
אבל, אנחנו לא סיימנו את סעיף 71ד. זה רק סעיף ק