ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 10/11/2010

תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"א-2010, בדבר מסירת מידע למפעילי כביש האגרה מנהרות הכרמל והנתיב המהיר בכניסה לתל אביב

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
7
ועדת הכלכלה

10/11/2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 350

מישיבת ועדת הכלכלה

יום רביעי, ג בכסלו, התשע"א (10/11/2010) בשעה 09:30
סדר היום
תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"א-2010, בדבר מסירת מידע למפעילי כביש האגרה מנהרות הכרמל והנתיב המהיר בכניסה לתל-אביב.
נכחו
חברי הוועדה: יצחק וקנין – מ"מ היו"ר

חמד עמאר
מוזמנים
עו"ד חוה ראובני, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

יובל פולוצקי – מנהל פרויקטים, משרד האוצר

עו"ד אשר ביצונסקי – יועץ חיצוני, משרד האוצר

עו"ד יערה למברגר-קינר – משרד המשפטים

ניצן יוצר – ראש מנהלת נתיבים מהירים, חברת נתיבי איילון

שמעון גיימן – מ"מ מנכ"ל, קבוצת כרמלטון

עו"ד אדם איתן – יועץ משפטי, כרמלטון

עו"ד אביבית סויסה – יועמ"ש, שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ

עו"ד עמית ברגמן – מועדון האופנועים
מנהלת הוועדה
לאה ורון
ייעוץ משפטי
ניר ימין
רשמת פרלמנטרית
אתי אפלבוים

תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"א-2010, בדבר מסירת מידע למפעילי כביש האגרה מנהרות הכרמל והנתיב המהיר בכניסה לתל-אביב
היו"ר יצחק וקנין
בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה. על סדר-היום: תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"א-2010, בדבר מסירת מידע למפעילי כביש האגרה מנהרות הכרמל והנתיב המהיר בכניסה לתל-אביב.

אנחנו נתחיל עם מנהרות הכרמל


מי מציג?
לאה ורון
עורכת הדין ראובני.
חוה ראובני
אני אולי לא אפריד ביניהם כי המהות זהה ורק מדובר בשני כבישים שונים. בזמן הקרוב ביותר נפתחים שני כבישי אגרה חדשים במדינת ישראל. אחד זה מנהרות הכרמל, שמוסדר בחוק כבישי אגרה מנהרות הכרמל והשני הוא הנתיב המהיר בכניסה לתל אביב שגם, הוא על סף הפתיחה.
לאה ורון
אני מבינה שהאזכור לגבי ירושלים זאת טעות, שהרי הוועדה לא אישרה. במכתב של השר בנדון כתוב: "מנהרות הכרמל והנתיב המהיר בכניסה לתל-אביב וירושלים".
חוה ראובני
התקנות יחולו גם על ירושלים, ככל שהכניסה לירושלים אי פעם תוכרז כנתיב מהיר. בינתיים היא לא נקבעה כנתיב מהיר אבל היה וזה כן יקרה - - -
ניר ימין
אז ממילא יובאו תקנות לאישור הוועדה במסגרת שינוי התוספת לתקנות נתיבים מהירים.
חוה ראובני
כן.

לגבי שני הפרויקטים האלה, יש בעל זיכיון ובעל הזיכיון רשאי למידע מסוים מאת רשות הרישוי, זה עוגן בתוספת החמישית לפקודת התעבורה, אגב, בדומה לזכיין של כביש 6. אנחנו עורכים הסכם למסירת המידע בצורה מסודרת. המידע הזה הוא מידע שדרוש לזכיין כדי לגבות את האגרה שמגיעה לו, בין אם זה על-ידי משתמש מזדמן - בנתיבים מהירים משתמש מזדמן אסור לו להיות שם ובכל זאת יש מצבים שהוא כן שם. במנהרות הכרמל יש חוקיות למשתמש מזדמן או יש חיובים, פיצויים והחזר הוצאות. יש מצבים שבהם בעל הזיכיון צריך לתקשר עם בעל הרכב שנסע בנתיב והוא צריך לדעת מי הוא.

שני בעלי הזיכיון, על-פי הסכמי הזיכיון שלהם, התקשרו עם חברת הפעלה שתבצע בפועל את העבודה, בין היתר המשלוח והתקשורת עם בעלי הרכב. לכן מבוקש להוסיף לתוספת החמישית לפקודת התעבורה, שמסדירה את העברת המידע, את הזכות שלהם לקבל את המידע, לא רק לבעל הזיכיון עצמו אלא למפעיל, בדיוק כפי שקיים כבר לגבי הזכיין של כביש 6.

זאת הבקשה. הבקשה הזאת היא על דעת מחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, גם המועצה להגנת הפרטיות, המועצה המייעצת לשר המשפטים הסכימה לו. אנחנו מהוועדה לאשר את זה.
היו"ר יצחק וקנין
אני מבקש שתקריאי את הנוסח ואז נשאל אם יש הערות.
חוה ראובני
מקריאה מהחוק: "תקנות התעבורה (שינוי התוספת החמישית לפקודה), התשע"א-2010.


בתוקף סמכותי לפי סעיף 41 לפקודת התעבורה (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

;שינוי התוספת החמישית

1. בתוספת החמישית לפקודה, בפרט 5, בטור "הגוף לו יימסר המידע" –
(1) אחרי "מי שבידו זכיון בר תוקף להפעלת נתיב מהיר לפי חוק נתיבים מהירים, התש"ס-2000" יבוא "ומי שמפעיל מטעמו את הנתיב המהיר, שאושר בידי הרשות הממונה כהגדרתה בחוק האמור";
(2) אחרי "או מי שבידו זכיון בר תוקף להפעלת כביש אגרה לפי חוקי כבישי אגרה (מנהרות הכרמל), תשנ"ה-1995" יבוא "ומי שמפעיל מטעמו את כביש האגרה, שאושר בידי הרשות הממונה כהגדרתה בחוק האמור".
היו"ר יצחק וקנין
יש הערות?
ניר ימין
ברצוני לשאול לגבי כביש 6. מי שמפעיל מטעם כביש 6 לא צריך להיות מאושר בידי הרשות הממונה? לפי הנוסח של התוספת החמישית כרגע לא.
חוה ראובני
לא.
ניר ימין
השאלה אם לא כדאי ליצור התאמה ולכתוב גם שם.
חוה ראובני
אני לא יכולה להתחייב לזה כי אני לא יודעת את המעטפת של ההסדרים בתהליך שהוא עבר. הוא הרי כבר מאושר, הוא כבר פועל10 שנים. אני לא יודעת לדרוש ממנו רטרואקטיבית אישורים של הרשות הממונה ואני לא בדקתי אפילו אם יש לרשות הממונה סמכות לאשר את זה. לכן אני חוששת מלחתום בלנקו מראש על עוד איזה אישור למשהו שכבר מתקיים שנים.
יערה למברגר
אני לא יודע מה נעשה בשנת 2001 כשהוסף המפעיל לגבי כביש 6. כיום אנחנו חשבנו שנכון להוסיף התייחסות לאישור על-ידי הרשות הממונה כי כך זה מראה איזו בקרה מי המפעיל מטעם הזכיין. כיוון שמדובר פה בהעברת מידע ויש פה את הרגישות המיוחדת - - -
ניר ימין
החלטתם להתייחס לזכיינים החדשים.
יערה למברגר
זה הנושא שהיה עכשיו על שולחננו. אמרנו שלגבי התוספת הזאת, אנחנו לא בדיוק יודעים מה היה בעבר, אבל כיום אנחנו חושבים שזה חלק מהותי ממכלול ההסדר שזה חשוב לשם האיזון והבקרה על המפעיל מטעם הזכיין.
ניר ימין
אדוני, בהמשך להערתה של מנהלת הוועדה, ברור שכרגע, בכל הנוגע לגבי הנתיב המהיר, זה יחול בין בן-גוריון לקיבוץ גלויות. זה הנתיב המהיר, הוא נמצא בתוספת של תקנות נתיבים מהירים.
היו"ר יצחק וקנין
ירושלים נמחק.
ניר ימין
הוא לא נמחק, הוא פשוט לא נמצא שם. אם ירצו להחיל את זה על כל נתיב אחר, לרבות ירושלים, יצטרכו להביא תיקון לתקנות נתיבים מהירים.
היו"ר יצחק וקנין
עו"ד עמית ברגמן, הבנתי שלך יש הערה לגבי הרכב הדו-גלגלי.
ניר ברגמן
ההערה שלי לא נוגעת לנושא של מסירת נתונים. היא נוגעת למנוי ומנהרות הכרמל.

עכשיו הבנתי למה לא היינו שותפים לתהליך החקיקה של התקנות האלה בגלל שזה היה במסגרת חוק ההסדרים ולכן המילה אופנוע לא הוזכרה שם. כתוצאה מזה אופנועים לא יכולים לרכוש מנוי במנהרות הכרמל. זאת אפליה על בסיס סוג הרכב. זאת אומרת, שנצטרך תמיד לעצור, קיץ וחורף, יום וליל, לפשפש במעילים ולהוציא מעות ולשלם ולקבל עודף. בקיצור, זאת טרחה איומה.

רציתי לבקש מהוועדה הנכבדה ומנציגי הנהלת המנהרות, שלא לאפשר את זה. לתקן את הדבר באופן מיידי עוד לפני פתיחת המנהרה לציבור.
היו"ר יצחק וקנין
יש איזה הסבר הגיוני לכך שהם לא נמצאים בתוך ההסדר הזה?
לאה ורון
מר גיימן, שוחחנו בנושא הזה ואמרת שאתם בודקים ואתם לקראת פיתרון.
שמעון גיימן
אנחנו גם בקשר גם עמית ושוחחנו איתו ואמרנו שנציג בפניהם את הפיתרון לכשימצא.
היו"ר יצחק וקנין
זאת בעיה טכנית?
שמעון גיימן
בוודאי, זאת בעיה טכנית.
היו"ר יצחק וקנין
מה ההבדל בין רכב דו-גלגלי לבין רכב שנוסע על 4 גלגלים?
שמעון גיימן
המיקום של לוחית הרישוי והמיקום של המצלמות. בכביש 6 המצלמות מצלמות לאחור. ברוב המקרים לאופנוע יש לוחות רישוי רק מאחור ואז בכביש 6 אין שום בעיה לצלם את הלוחית. הפרויקט שלנו, להבדיל מכביש 6, הוא פרויקט של שערי אגרה. בבחירה הטכנולוגית שנאלצנו לעשות, האם להתקין מצלמות מקדימה או מאחור, מטעמים טכנולוגיים גרידא בחרנו בצילום מקדימה, כי הצילום הרבה יותר ברור, הרבה יותר פשוט והרבה יותר קל לפענוח. אין השתקפויות, אין סינוור ויש הרבה פחות לכלוך. כך אנחנו נותנים מענה שירותי הרבה יותר טוב לציבור המשתמשים.

המענה הזה מתאים לרוב המוחלט של כלי הרכב במדינה. עמית צודק, במצב כיום אנחנו לא יכולים לרשום אופנוענים כמנויים. אני חייב לציין שאני כאופנוען בעצמי, הטרחה הנדרשת לרוכב האופנוע היא טרחה מאוד נמוכה. הוא אמנם עוצר - - -
היו"ר יצחק וקנין
אני לא מקבל את מה שאתה אומר. איזו תשובה זאת? אתה מפלה פה ציבור מסוים בצורה שלא מובנת לי. אני לא יודע איך זה עבר פה כך, או שזה לא עלה.
עמית ברגמן
זה לא עלה.
היו"ר יצחק וקנין
אם זה לא עלה, זאת בעיה. איפה הייתם?
חוה ראובני
זה לא היה קשור לחקיקה בכלל לכן זה לא עלה פה. איפה ממוקמות המצלמות זה לא - - -
היו"ר יצחק וקנין
סליחה, גם זאת לא תשובה.
שמעון גיימן
אם יורשה לי להמשיך, הסוף הוא סוף טוב.

נציג המועדון פנה אלינו במכתב לפני חודש בערך. דיברנו איתו מספר פעמים בעל-פה. אנחנו נרתמנו למצוא את הבעיה. הבעיה אכן קיימת ואמיתית. אנחנו עושים את כל המאמצים האפשריים. הפיתרון הוא מורכב טכנולוגית. הפיתרון יכול להיות או על-ידי סוג של התקנת מצלמות נוספות או על-ידי שימוש בתג אלקטרוני, פסקל, כמו בכביש 6. אנחנו קרובים לאפיון של חלופה מסוימת, אבל החלופה הזאת טרם אופיינה סופית. אנחנו מאמינים שתוך שבוע עד עשרה ימים נוכל להציג לאופנוענים חלופה שתאפשר להם להירשם כמנויים.

אני רוצה להזכיר שאין הבדל במחיר בין מנויים לבין כאלה שלא מנויים.
היו"ר יצחק וקנין
זאת לא הבעיה.
שמעון גיימן
אני מסכים עם כבודו.
היו"ר יצחק וקנין
הוא בכלל לא העלה את העניין של המחיר.
עמית ברגמן
לא, יש לי גם בעיה בנושא הזה.
היו"ר יצחק וקנין
בגלל שזה רכב על שני גלגלים אתה רוצה לשלם פחות?
עמית ברגמן
אני עושה כך בכל הארץ.
היו"ר יצחק וקנין
מה הנוהל בכביש 6?
עמית ברגמן
משלמים חצי.
שמעון גיימן
זה סוף דבריי בקטע הזה, שעוד לפני פתיחת המנהרות, אנחנו נכנס כנס של אופנוענים, נציב בפניהם את הפיתרון שלנו. אנחנו גם נזמין את עמית אלינו לפני ונסביר לו מה הפיתרון. אנחנו מאוד בכיוון של מה שעמית אמר. הטענה נכונה ואנחנו צריכים להתמודד איתה במלוא הרצינות.


מדובר פה בהשקעה של בין מאות אלפי שקלים לבין מיליונים אבל אנחנו לא נרתעים מההשקעה הזאת. זה לגבי הנושא של האופנועים.
עמית ברגמן
בעניין עלות המנוי, ביקשתי מהנהלת המנהרות לאפשר לנו הנחה כפי שזה קיים היום בכביש 6 וגם בנתיב המהיר שנכנס לתל-אביב, על בסיס זה שאנחנו תופסים פחות נפח, יותר יעילים, גורמים לפחות בלאי ומסיעים פחות אנשים. בעניין הזה אני צריך כנראה לפנות למשרד התחבורה ולראות איך אפשר לפתוח את החוזה כדי לאפשר שם עוד איזה סיווג של אופנועים. אם נצטרך את הוועדה נבוא לפה שוב.
היו"ר יצחק וקנין
בכל מקרה, אני פונה אליך ואני מבקש שעד לסוף חודש דצמבר תניחו בפני הוועדה מכתב שמסדיר את כל הנושא האופנועים. אני מקווה שזה יהיה בכתב ושזה ייגמר עד אז. שלא תמרחו את זה בזה שהיום אנחנו מאשרים את הכול. אני ממש מבקש את זה, אני חושב שזאת טעות לא לאפשר לציבור הזה את אותן אפשרויות שיש לציבור אחר.

יש עוד הערות? אין הערות.

מי בעד התקנות? מי נגד? כולל התיקון שהצעת?
ניר ימין
לא, הם התייחסו לזה בעל-פה אבל זה לא במסגרת הנושאים שלנו.
היו"ר יצחק וקנין
מי בעד התיקון כפי שהוצע, כפי שהוקרא? מי נגד?
הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים - אין
יצחק וקנין
התיקון אושר.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:50)

קוד המקור של הנתונים