ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/11/2010

עיכוב ביישום חוק החסכמים

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכלכלה

8.10.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 346

מישיבת ועדת הכלכלה

יום שני, א' בכסלו התשע"א (8 בנובמבר 2010), שעה 11:00
סדר היום
הצעה לסדר היום (דיון מהיר): עיכוב ביישום חוק החסכמים
נכחו
חברי הוועדה: חמד עמאר- מ"מ יו"ר הוועדה

ניצן הורוביץ
מוזמנים
יערה למברגר ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

יעקב לב מנהל אגף לקידום החיסכון במים, רשות המים והביוב

ליהי שפייכר לשכה משפטית, רשות המים והביוב

אסף בכר פקח באגף חסכון במים, רשות המים והביוב

משה פרלמוטר רכז מים ונחלים, החברה להגנת הטבע

גיתית ויסבלום קשרי ממשל, החברה להגנת הטבע
מנהלת הוועדה
לאה ורון
רשמה
יפעת שפרכר
הצעה לסדר היום (דיון מהיר)
עיכוב ביישום חוק החסכמים
מ"מ היו"ר חמד עמאר
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא עיכוב ביישום חוק החסכמים. ב-16.2.2010 התקבל חוק המים (תיקון מס' 26). הכללים המהווים כתנאי ליישום לא אושרו. רשות המים הייתה אמורה לקבוע על פי החוק כללים ראשונים לא יאוחר מ-30 באפריל. רק אתמול התקבלו הכללים בוועדה. אנחנו יודעים כולנו את מצב המים בארץ.
לאה ורון
לא התקבלו הכללים במספר העותקים כנדרש. אתמול קיבלנו במייל טיוטה ראשונה של הכללים עם הודעה שהם יעבירו כנדרש מכתב חתום ו-16 עותקים. הטענה כאילו הוועדה נמצאת מעכבת את הכללים לא נכונה, כי הוועדה לא נמצאת מעכבת כללים שלא התקבלו אצלה בצורה הנכונה וכמו שהובטח.
מ"מ היו"ר חמד עמאר
אנחנו רואים את הפרסום בטלוויזיה. כולם רוצים לחסוך במים. אנחנו רואים את המצב הקשה שאין גשמים. רציתי לדעת איפה אנחנו עומדים. הבנתי שבבתים הפרטיים התחלתם בחלוקה. גם על זה יש לי טענה. אני גר בשפרעם. לא שמעתי שהתחלתם בהתקנה במגזר הערבי. אם התחלתם, אז התחלתם באיחור. דיברתי עם כמה ראשי רשויות מהמגזר הערבי. הבנתי מהם שזה עוד לא התחיל במגזר הערבי.

הדיון שלנו הוא על מוסדות הציבור. רציתי לדעת איך אנחנו מתקדמים. הכנסת מחוקקת חוק. אנחנו מתחשבים בכם. הייתה אז שביתה. נתנו לכם זמן להתארגן על-מנת להכין את עצמכם. אנחנו יותר מ-6 חודשים אחרי, אבל כלום לא התקדם.
ניצן הורוביץ
אני מיוזמי החוק. החוק עבר דרך ארוכה. היוזמה לענייני חסכמים היא עניין של 8 שנים. הממשלה וגופים מסוימים אמרו שהם יעשו את זה בעצמם. זה לא קרה עד שהכנסת עשתה מעשה וקיבלה את החוק. בחוק הייתה התחשבות מרחיקת לכת כלפי רשות המים. לא מדובר בחסכמים בבתים, מדובר במבני ציבור.כל הרעיון היה שהמגזר הציבורי יעשה את זה בחוק כחובה על-מנת לתת מסר לציבור הכללי וכדי להשיג חיסכון אפקטיבי במים. יותר מחצי שנה עברה. הביקורת היא כלפיכם. הדברים האלה זכו לסיקור תקשורתי. חבל, אפשר לעשות את זה.
ליהי שפייכר
ארך זמן להכין את הכללים. מאז שאושר החוק נערכה עבודה מקצועית עם האגף לקידום חיסכון במים ברשות המים. גובשו נורמות מקצועיות. במקביל נפגשנו עם מנהל הדיור הממשלתי כדי להכין אותו לקראת היישום של החוק. בחודש יולי מועצת רשות המים אישרה את הכללים. יש לנו כיום נוסח מגובש ומוסכם. בין לבין ניהלנו גם מגעים עם משרד המשפטים כי אנחנו חייבים את אישורו בטרם נפרסם את הכללים ברשומות. היו מספר עניינים משפטיים שנוגעים לכללים שדרשו חשיבה מחודשת. דוגמה אחת היא שהסתבר שנדרש, בנוסף לאישור מועצת הרשות הממשלתית, גם אישור של הכללים בוועדת הכלכלה. המצב נכון להיום הוא שמשרד המשפטים אישר את נוסח הכללים שלנו. עבדנו איתם בשיתוף פעולה.
מ"מ היו"ר חמד עמאר
עד 30 באפריל היינו צריכים לאשר את זה. אנחנו היום בנובמבר. אנחנו מדברים על יותר מ-6 חודשים. זה איחור. היה לכם זמן לפני 30 באפריל. ב-30 באפריל הייתם אמורים להתקין את התקנות. הבנתי ממנהלת הוועדה שרק אתמול העברתם את הנוסח הראשוני.
לאה ורון
הועבר נוסח ראשוני. התקבלה הודעה ש-16 עותקים מנוסח הכללים מועברים במקביל באמצעות הדואר.
ניצן הורוביץ
זאת אומרת שתכל'ס לא קיבלת.
לאה ורון
לא. אנחנו ממתינים.
ליהי שפייכר
רק לפני שבוע ניתן לנו האישור של משרד המשפטים.
מ"מ היו"ר חמד עמאר
למה כשחוקקנו את החוק לא טענתם שאתם לא יכולים לעמוד בזמן?
ליהי שפייכר
אמרנו לוועדה שלוח הזמנים קצר. עשינו את המאמצים. הייתה שביתה של עובדי רשות המים במשך כחודשיים. אני מניחה שייקבע פה דיון נוסף כדי לדון מהותית בכללים שאנחנו אישרנו במועצת הרשות ומשרד המשפטים אישר.
ניצן הורוביץ
לא נראה לי שהוועדה הזאת תהיה המחסום בכל התהליך הזה.
מ"מ היו"ר חמד עמאר
הוועדה הזאת לקחה על עצמה להסיר חסמים.
משה פרלמוטר
החברה להגנת הטבע ליוותה את כל המהלך הזה. אנחנו היינו שותפים בדיונים. הדיונים האלה היו רוויים בבקשות הארכה בתוך החקיקה עצמה. זה לא שהתאריך הזה הוא תאריך שהונחת על ידי רשות המים. הוא הוגדר כתאריך בהסכמה. היה כאן מו"מ. בהתחלה הוועדה רצתה לצמצם את זה לפרקי זמן אחרים לגמרי. לא מתקבל על הדעת שגוף שהתפקיד שלו להוביל את זה פשוט לא מוביל את זה. רשות המים פשוט לא הובילה את זה. היא נאנסה לעשות את זה. היא בהתחלה התנגדה לזה. התהליך של התקנת החסכמים בבתים רץ קדימה, אבל עדיין מה שהוגדר בחוק על ידי הממשלה לא מתקדם. אני חושב שזה דבר שהוא בלתי נסבל, במיוחד במצב שאנחנו לקראת שנה שחונה. אני לא מבין איך דבר כזה יכול לקרות.
מ"מ היו"ר חמד עמאר
גם אנחנו לא מבינים. התשובה של נציגת רשות המים לא מספקת את הוועדה. במקום לקחת את הנושא ברצינות הראויה ולהביא 16 עותקים, שולחים את זה בדואר כדי שיתעכב עוד שבועיים עד שיגיע לוועדה. אם זה מתנהל ככה מהתחלה זה אומר ש-6 חודשים זה זמן סביר בשביל רשות המים. אני חושב שבנושא הזה הייתה צריכה להיות עבודה יותר מהירה, היה צריך להתחשב יותר במצבנו הקשה במים, בהשקעה שלכם בפרסום. כולם מסתכלים היום כדי לראות איך לחסוך מים. לפי מה שקראתי בעיתונים זה יחסוך לנו הרבה מים נושא החסכמים. אני בעצמי העברתי הצעת חוק לוועדת השרים להרחיב את זה למפעלים מעל 50 עובדים. קיבלתי מרשות המים הסכמה לכך. אני רואה כאן שאנחנו נשארים במקום. זה יגיע רק בעוד שבועיים. נראה כמה זמן ייקח עד שנאשר את כל התקנות ועד שתתחילו להיכנס למוסדות הציבור.
יעקב לב
אנחנו לא ניכנס למוסדות ציבור. מוסדות הציבור יצטרכו לפי החוק להרכיב בעצמם מתקציבם. אנחנו היינו אמורים להוציא את הכללים. את הכללים עשינו בתקופה מאוד קצרה. אתה בעצמך הזכרת את העובדה שהיו חודשיים של שביתה. עם כל הרצון הטוב לא היינו יכולים לעשות את זה באפריל, כי זמן העבודה שנשאר אחרי השביתה היה חודש וחצי. צריכים לקחת בחשבון את ה-delay הזה. לפחות במשך חודשיים 200 עובדים לא עבדו. אף אחד לא לוקח את זה בחשבון. יום ולילה עבדנו על זה אחרי השביתה על מנת לדחוף את זה. היו את הבעיות האדמיניסטרטיביות שהמהנדסים לא ידעו אותן. תהליך אישור העברה מרשות המים לפרקליטות לוקח זמן. ה-delay הוא לא 6 חודשים, אלא מקסימום חודשיים וחצי. במשך חודש וחצי, חודשיים חילקנו והרכבנו מיליון וחצי חסכמים. לא היה דבר כזה במדינת ישראל. אתה אמרת שאף פעם לא הובילה רשות המים ולא עשתה שום דבר.
ניצן הורוביץ
לא אמרתי שלא עשתה שום דבר.
יעקב לב
ב-2001 הבאתי את המבצע הראשון. הייתה החלטת ממשלה להרכבת החסכמים בכל משרדי הממשלה. ב-2001 הרכבנו בכל משרדי הממשלה ועוד חילקנו לכל העובדים חסכמים. נכון שעברו 8,9 שנים והיינו צריכים לצאת לסבב שני של חלוקה והרכבה. זה תהליך.
ניצן הורוביץ
מה הולך להיות? בהנחה שוועדת הכלכלה תאשר - זה יהיה מאוד מהיר - את התקנות שלכם, מה הולך לקרות הלאה מבחינת הביצוע בשטח?
יעקב לב
זאת התארגנות המשרד. החוק אומר שבמשך 60 יום מאישור הכללים כל משרדי הממשלה וכל הנספחים, כמו רשויות מקומיות, יצטרכו להרכיב מתקציבם את החסכמים. אנחנו נפגשנו עם הדיור הממשלתי. יצא מכרז אחיד לכל משרדי הממשלה. זה לא בידיים שלנו, זה בידיים שלהם. הם מחכים לאישור של הכללים. ברגע שיהיו כללים הם מתכוננים להוציא את המכרז.אני לא יודע כמה זמן זה ייקח אצלם.
מ"מ היו"ר חמד עמאר
לפי החוק הם אמורים תוך 4 חודשים להתקין.
ליהי שפייכר
מיום קביעת הכללים. תחולת הכללים היא ב-1 לחודש לאחר פרסומם.
מ"מ היו"ר חמד עמאר
לפי הקצב הזה נעבור את החורף ונתחיל בקיץ.
יעקב לב
הצריכה בקיץ הכי גדולה. גם במכרז הגדול של בתים משותפים ההתארגנות הייתה 5 חודשים, כי צריכים היינו לגייס צוותים, צריכים היינו להביא חסכמים. 3 חודשים זה הרכבה. אני מניח שבמשרדי הממשלה התקופה תהיה הרבה יותר קצרה. בכל בניין יש אב בית. הפעילות הרבה יותר פשוטה מבחינת החדרת החסכמים . הבעיה שמדברים רק על חסכמים. אם תסתכלו על הרשימה בתוך הכללים, אז זה לא רק חסכמים, יש גם מכלי הדחה דו-כמותיים, יש ברזים . זה לא כל כך פשוט. היינו צריכים לדון עם בעלי עניין אם להכניס את זה. יש גם מכלי הדחה סמויים. הם בדרך כלל לא דו-כמותיים. להחליף אותם זה לא רגולציה פשוטה. צריכים שיפוץ או החלפת מנגנון. זה עולה הרבה כסף. הייתה התלבטות אם להכניס או לא להכניס. להחליף ברז רגיל עם לחצן לברז חשמלי זה לא כל כך פשוט. זה לא רק להרכיב את החסכם.
מ"מ היו"ר חמד עמאר
אנחנו לא ניכנס לעניינים הפיזיים בהרכבה. היה חוק. אנחנו באים ובודקים אם התקדמנו או לא התקדמנו. לפי הנתונים שיש לנו אנחנו לא התקדמנו וייקח לנו יותר מ-4 חודשים להתקדם. לפי החוק אנחנו צריכים 4 חודשים אחרי הפרסום. אנחנו היום 6 חודשים אחרי. היינו צריכים באוגוסט ספטמבר לגמור את זה. היום אנחנו מדברים על כך שאולי נסיים את זה במאי, יוני שנה הבאה. זה סוג של התייחסות לנושא. השאלה איך לוקחים את הנושא הזה ברצינות הראויה ובאמת חוסכים במים. יש כל מיני שיטות לחסוך במים. זאת הייתה אחת השיטות. אתם המלצתם על השיטה הזאת. הוועדה קוראת לכם כמה שיותר מהר. הוועדה לא תהווה חסם לאישור התקנות שתשלחו. אנחנו נביא את זה כמה שיותר מהר לוועדה לאישור. זה יחזור אליכם מאושר על מנת שתצאו לשטח.
ניצן הורוביץ
אני מציע שלדיון הקרוב שיהיה בוועדה על אישור התקנות נזמין את הגורמים שיצטרכו אחר כך לבצע, כדי שנדון בביצוע של העניין, לא עוד דיון.
מ"מ היו"ר חמד עמאר
ברור שאנחנו אמורים להזמין אותם על מנת לראות איך מתקדמים. בדיון הקודם כל הגורמים נכחו. גם המשטרה, גם שירות בתי הסוהר, גם נציגי העיריות, גם נציגי משרד הבריאות. אני חושב שצריך להזמין אותם לאישור הכללים. הוועדה רושמת לפניה כי בעקבות פניות חוזרות ונשנות של הכנסת העבירה רשות המים, בתיאום עם משרד המשפטים, הודעה לוועדה כי היא מעבירה באמצעות הדואר את כללי המים ( אביזרים חוסכי מים) לאישור הוועדה.
ניצן הורוביץ
אפשר גם להכניס להודעה הזאת התייחסות לגבי הצורך לזרז באופן כללי את הטיפול בנושא הזה של רשות המים מול הגורמים הרלוונטיים, כדי שהדברים יוטמעו ואחר כך יבוצעו בצורה המהירה ביותר. אנחנו מחכים כבר כל כך הרבה זמן לדבר הזה. חבל על כל יום.
מ"מ היו"ר חמד עמאר
אני מקבל. תודה.
הישיבה ננעלה בשעה 11:40

קוד המקור של הנתונים