ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/11/2010

חילופי יושב ראש בוועדה

פרוטוקול

 
PAGE
5
הוועדה לזכויות הילד

08.11.2010

הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 77

מישיבת הוועדה לזכויות הילד

יום שני, א' בכסלו תשע"א (8 בנובמבר 2010), שעה 10:30
סדר היום
חילופי יושב ראש בוועדה
נוכחים
חברי הוועדה: דני דנון – היו"ר היוצא

זבולון אורלב – היו"ר הנכנס

אורי אורבך
מוזמנים
ח"כ יריב לוין – יושב ראש ועדת הכנסת

מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ

עו"ס שמחה סחר, מפקחת חינוכית, האגודה הישראלית למען הילד בגיל הרך

ד"ר יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד

אתי בנימין, יו"ר ועד הורים ארצי

מתוקה תמיר, ועד הורים ארצי

ראובן שטל, מועצת התלמידים הארצית

אתי וייסבלאי, מרכז מחקר ומידע (מ.מ.מ), הכנסת

שרון סופר, מרכז מחקר ומידע (מ.מ.מ), הכנסת
מנהלת הוועדה
רחל סעדה
דוברת הוועדה
רבקה קנריק
רשמה וערכה
יונה, חבר המתרגמים בע"מ

חילופי יושב ראש בוועדה
היו"ר דני דנון
בוקר טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

זו הישיבה האחרונה למושב זה שאשמש כיו"ר הוועדה לזכויות הילד, ועדה שנהניתי ושמחתי מאוד לפעול במרץ רב. ועדה עם מעט חברי כנסת, אבל עם הרבה מאוד הישגים, אדוני היושב-ראש המיועד, אתה עדיין ראש ועדת החינוך?
זבולון אורלב
כן, לעוד חצי שעה.
היו"ר דני דנון
עשינו רבות, בחלק מהמקרים הצלחנו, בחלק עדיין לא הצלחנו, אבל הפעילות שלנו באה לידי ביטוי בנושאים רבים. יש דברים שאפשר לראות בשטח, כמו חוקרי ילדים שבהתערבות יושב-ראש הכנסת, הצלחנו להגדיל את מספר התקנים של חוקרי ילדים, בתקופה שהיתה ידועה לכולנו פה. השלמנו את חוק צילום קטין, נושא בעייתי ורגיש, שהסדרנו אותו בהסכמה של רוב הצדדים ואני מצאתי שמעבר לנושאים הגדולים, דווקא הדברים הקטנים שהוועדה מצליחה לגעת, זה השינוי המהותי.

לדוגמה, נושא של מכשירי שמיעה לילדים שהיתה בעיה קשה להורים, היה פה דיון בוועדה, ובכל התערבות שלנו, סגן השר ליצמן התערב והכפלנו את התקציב למכשירי שמיעה לילדים או מרכז להתפתחות הילד בקריית שמונה שבסכנת סגירה, ובעקבות דיון שנערך פה, יהודי יקר שיש לו הרבה ממון בכיסו, תרם כסף רם למרכז והפעם זה לא היה משרד ממשלתי ודברים רבים שאנחנו עשינו והמלאכה לא תמה, ידידי זבולון. פה אני אומר לך, יש לך צוות מצוין, ויש פה, מעבר לצוות המסור של הוועדה, גם את הגופים החוץ פרלמנטאריים שמלווים אותנו ומגבים אותנו ואנחנו עובדים ממש במקשה אחת ומצליחים לקדם את זכויות הילד.

כשנכנסתי, אמרו לי שהוועדה לא סטאטוטורית, היא ועדה קטנה, היא ועדה גדולה, אמרתי שועדה זו ועדה, והצלחנו באמת לעשות רבות ואני בטוח, מהיכרותי אותך, שאתה כפרלמנטר חרוץ, גם תמשיך לטפל בנושאים הכבדים וגם תעלה דברים שקשורים לזכויות הילד, דברים שברומו של עולם.


אני רוצה להודות קודם כל לגופים שחלקם נמצאים פה וחלקם לא, ד"ר קדמן, ואתי ואחרים, שהגיעו וסיירו אתנו בכל מיני מקומות שהגענו למרכזים ולמעונות ולעיר לוד בשבוע שעבר כשסיירנו שם, ובאמת שיתוף פעולה מלא. גם לנערים שלא נמצאים פה, אנחנו הקפדנו שבכל ישיבה, רחל, שיגיעו מבתי-ספר, ישבו פה נציגי מועצת התלמידים, נציג מועצת התלמידים, ואנחנו מעריכים את ההשתתפות ואנחנו מאמינים שצריך להיות בכל פורום נציגים שלכם.


אני רוצה להודות לרחל סעדה, מנהלת הוועדה, על שיתוף הפעולה ואני יודע שאני בוס קשה, אני מודע לזה, אבל למען הזכויות של הילד, אני הרשיתי לעצמי לדרוש ואני חושב שכולנו מבינים שזו היתה המטרה ולעליה עודה שסייעה לנו, היא חולה היום, אנחנו נמסור לה, לנירה למאי שהיא היועצת המשפטית והיא בחופשת לידה, למזכירות הכנסת, על כל הסיוע והדברים שאירחנו פה את הילדים מספר פעמים, ירדנה, שילדי חברי הכנסת הגיעו וכל העזרה.

בייחוד כמה מילים חמות למרכז המחקר והמידע. לאתי ושרון. אני אומר לכם גם משהו אישי, אני יושב-ראש ועדת משנה, בוועדה אחרת, ופה יש הרגל, אדוני היושב-ראש, אני ממליץ עליו, לפני כל דיון ביקשתי מהמרכז מחקר ומידע לתת דקה של נתונים וכשניהלתי ישיבות אחרות, וגם בוועדת העלייה וקליטה שהתחלתי להכין את הכניסה שלי, שאלתי מי מלווה אותנו? אמרו לי שיש הרבה גורמים, ולא מישהי אחת. שאלתי, מי ה-אתי שלנו פה?

אני ממליץ בחום, כי כל הגורמים יש להם אינטרסים ורעיונות וכיוונים טובים, אבל המרכז למחקר ומידע הוא אובייקטיבי, הוא אמיתי, הוא שלנו, וזה כלי מאוד חשוב שאני מאוד מאמין בו, שאנחנו כחברי כנסת, אני לא יודע איך עבדו חברי הכנסת לפני זה, זאת אומרת, איפה הם קיבלו את המידע והיינו צריכים להכריע בין הנייר של ד"ר קדמן לבין הנייר של השר הזה או, קשה לנו להכריע ואני חושב שהעובדה שיש לנו את הכלי החשוב הזה, היא נתנה לנו, בוועדה, המון כוח. אז אני רוצה להודות לאתי ולשרון ולכל הצוות שלכם. רצינו להעביר אותה, אבל הבנתי שאי-אפשר להעביר אנשים.


לחבריי חברי הכנסת הנאמנים, אורי אורבך, אורלי לוי אבוקסיס ואבי דיכטר, שהגיעו לישיבות של הוועדה, התמידו, הגיעו לסיורים של הוועדה ולמרות שאנחנו לא הרבה חברי כנסת, הצלחנו לעבוד בשיתוף פעולה מלא. אז אני מאחל לכולם, אני עדיין נשאר חבר בוועדה ואני מתכוון גם להגיע ולשתף פעולה כמו שצריך וגם בכובעי החדש כיושב-ראש ועדת העלייה והקליטה, אני אשים דגש על נושא הילדים והזכויות של הילדים בכובע הזה.


אני רוצה באמת להודות לכולם, ולבקש מיושב-ראש ועדת הכנסת, פורמאלית, ואז ברשות היושב-ראש הנכנס, יאמר מספר מילים.
יריב לוין
קודם כל, תודה רבה. אני מוכרח לומר לך, דני, לי היה חוק אחד שאחרי מאבק הצלחנו להביא אותו לדיון כאן, אני חושב שהיה פה דיון הכי מקצועי שיכול להיות ויחד עם זאת, גם יעיל ומהיר ואני חושב שהסתיים גם בתוצאה טובה וחיובית ואני חושב שבהחלט, לפחות בתפישת עולמי, בגלל העומס העצום שישנן על הרבה ועדות, עכשיו מותר לי להגיד את זה, כי אתה כבר לא שם אלא אתה פה, יכול להיות, אני כבר ראיתי איזה מכתב שלך, שיכול להיות שצריך לעשות ויסות קצת אחר ולהעביר יותר תוכן לוועדות הקטנות, "המיוחדות", הייתי אומר הפחות עמוסות, זאת אולי הגדרה יותר נכונה, ושמצד שני, הן גם יותר מקצועיות כי הן בדרך-כלל עוסקות בתחומים שהם יותר מוגבלים ולכן גם יכולות להתעמק בהם.

כך שמכל הבחינות, יש בדבר הזה היגיון ובאמת אני רוצה להודות לך, אני חושב בשם כולם, על העבודה המצוינת שעשית פה בוועדה הזאת שהיתה ועדה בולטת מאוד. היא לא היתה לא ועדה שולית, היתה ועדה מרכזית שהיתה בולטת והעלתה נושאים על סדר היום ואני חושב שבהחלט יצרת פה בסיס שבוודאי זבולון, עם הניסיון העצום שלו, ידע לקחת אותו ולהמשיך קדימה.

זבולון, לפחות בחצי שעה הקרובה, הוא יושב-ראש של שתי ועדות שזה לא רע בשביל סיעה של שלושה חברי כנסת ואני מניח שאת היכולות, את הצירוף של הניסיון שלו והיכולות שלו וגם ההשפעה שלו בתוך המערכת של סיעות הקואליציה, בוודאי יאפשרו לו להפוך את הוועדה הזו שוב לגורם דומיננטי, לגורם משפיע ולא נותר לי אלא לאחל לך בהצלחה, למרות שזה נראה לי ודאי לחלוטין שהוועדה הזו עוברת לידיים הטובות ביותר שאפשר ובאופן פורמאלי אני רק אומר שאני מבקש להמליץ, בהתאם להוראות 97.י"ב.א' לתקנון הכנסת, להביא בפניכם את המלצתה של ועדת הכנסת לבחור בחבר הכנסת זבולון אורלב לכהן כיושב-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, במקומו של חבר הכנסת דני דנון. תודה.
היו"ר דני דנון
אנחנו נצביע על הצעת יושב-ראש ועדת הכנסת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? ההצעה עברה פה אחד.
הצבעה
ההצעה למנות את חבר הכנסת זבולון אורלב ליושב-ראש הוועדה המיוחדת לזכויות הילד,

התקבלה פה אחד.
היו"ר דני דנון
אנחנו מברכים את היושב-ראש. אז אם כך, בקולי בלבד, זבולון, נבחרת פה אחד כיו"ר הוועדה לזכויות הילד ואני מברך אותך ומאחל לך הצלחה ואני מעביר לך את שרביט הישיבה.
היו"ר זבולון אורלב
תודה רבה. קודם כל, תודה רבה לדני שבזכות היותו פה אחד, נבחרתי להיות יושב-ראש הוועדה. בראש ובראשונה אני באמת רוצה להודות לך, זה לא סוד שתחום התעניינותי גם בחיים המקצועיים שלי וגם בחיים הפוליטיים, הוא בתחום של חברה, רווחה וחינוך, שילדים עומדים במרכז העניין.

לכן, כששמעתי שנבחרת ליושב-ראש הוועדה, אמרתי רגע, מה הקשר של דני דנון לילדים? אני מכיר את דני מהחיים הפוליטיים במוסדות הלאומיים, כלומר, אני יודע עליו, הוא יושב-ראש הליכוד העולמי ואני נשיא עמית של המזרחי העולמי, אמנם פחות פעיל שם, אבל לפחות בתארים האלה ואני מוכרח לומר שזאת עוד הוכחה, מה המשמעות שממנים איש פוליטי לתפקיד, שבשכל ישר, בתבונה טבעית, בשיקול דעת ראוי, בכושר מנהיגות, יכול להוביל עניין.

אכן אני חושב, שהוועדה לזכויות הילד פעלה בשנה וחצי האחרונות בצורה מאוד מרשימה, העלתה לסדר היום, גילתה חריצות בלתי רגילה, היתה זריזה מאוד לטפל בנושאים ואני בהחלט חושב שאתה ראוי לשבח ולהוקרה על העבודה שעשית, יחד כמובן עם חברי הוועדה.


אני כמובן נשאר במגרש שבו אני בקי, שבו, שאותו אני אוהב. ילדים, כמו בכל העולם, הוא אולי הציבור המקופח ביותר, הציבור שהוא חסר הגנה, חסר ישע, חסר ניסיון, אין לו שום יכולת ואולי זה הציבור שזקוק הכי הרבה להגנה ולא סתם העולם והמדינות חוקקו אמנות שונות שיגנו על זכויות הילד ואם יש תחום שבו יש הגנה על זכויות, אני חושב שתחום הילד הוא התחום הדומיננטי והבולט ביותר, וכרגיל במדינת ישראל, הבעיה היא פחות החקיקה ויותר האכיפה. ששם אנחנו בדרך-כלל, לצערנו, נכשלים כישלון חרוץ.


אני יודע שעשית עבודה רבה אבל אני גם יודע שהמלאכה עדיין רבה ואין לי שום ספק שגם כשאני אעביר את הוועדה לבא אחריי, אז נאמר את אותו דבר, תודה רבה על העבודה הרבה שעשיתם, אבל עדיין יש לנו מלאכה רבה לעשות.


אני מאוד מקווה, השורה של הנושאים שעומדים על הפרק היא רחבה, רק היום מתפרסם דו"ח העוני שכשר הרווחה, קבעתי שהדו"ח הזה יתפרסם פעמיים בשנה ולא פעם בשנה, יהיה גם דו"ח חצי שנתי ולא צריכים להמתין שנה שלמה, כי התגובות הן תגובות מאוחרות ולצערנו, שוב, אנחנו מקבלים תמונת ראי מאוד רעה מול פנינו, כשמדינת ישראל היא מככבת בצמרת העולמית של שיעורי העוני בקרב ילדים, שזאת בעיה מאוד חמורה, כיוון שהיא בעצם משפיעה על עתידם, התופעה של דור שני ודור שלישי ודור רביעי לעוני, היא אולי התופעה הקשה ביותר מבין כל התופעות של עוני בקרב ילדים, כיוון שהדרך היחידה למוביליות, לניידות, זה חינוך והשכלה,אלא אם כן אתה מגריל בפיס.

הדרך שלך לעבור מריבוד חברתי אחר לריבוד חברתי שני, הוא בעזרת השכלה, כי השכלה כידוע מבטיחה שני דברים: 1 - הסתברות גדולה יותר להשתלב בשוק העבודה, ככל שאתה משכיל יותר, כך הסיכוי שלך להשתלב. 2 - השכר גבוה יותר.

מתברר שעוני וכישלונות חינוכיים, לצערנו במדינת ישראל, הולכים בד בבד, שזה חלק מהבעיות הקשות של מערכת החינוך. אז כמעט על כל צעד ושעל אנחנו נתקלים בבעיות קשות שהילדים שלנו זקוקים להגנה, אבל הואיל והם התקווה והם העתיד ובשעה שאנחנו נהיה קשישים וילדינו יהיו הדור שינהל את המדינה, יחזיק את המדינה, אז יש לנו גם אינטרס אישי להבטיח גם את עתידנו, גם האישי וכמובן גם הלאומי.


אני מכיר את חברי הוועדה, עברתי על שמותיהם, אני מכיר את רחל סעדה לא מיום ולא מיומיים, כמו שנאמר, גם בעזרת פעילות שלי בוועדה הזאת בחקיקה, וגם את שרון סופר, שנדמה לי התחילה את הקריירה ב- מ.מ.מ. יחד אתי בוועדת החינוך, משהו כזה. הכרתי גם את אתי וייסבלאי, שאני יודע לבטא את שם משפחתה כראוי, ואני מבין גם שבגלל חופשת הלידה של נירה למאי, שהיתה יועצת משפטית שלי בוועדת המדע, עכשיו תמלא את מקומה מירב ישראלי, יחד עם בר יהושפט, המתמחה, שהם היועצים המשפטיים של ועדת החינוך.

כאן מתקיים הפתגם הידוע שיהודי אומר שלום ולא נפרד. אנחנו לא נפרדים מאף אחד ואם דני גם ממשיך להיות חבר הוועדה, או שאני נשאר חבר ועדה בוועדת החינוך, אז זה גם מבטיח רציפות והמשכיות. יש, כידוע, גם הצעת חוק של הגנה על מסגרות לפעוטות, ככה זה נקרא? שזאת הצעת חוק שלי שעברה רציפות והיא הצעת חוק גדולה מאוד שמסדירה את הפיקוח על כל המסגרות. אני רוצה להודות לדני שהעביר את הרציפות, העביר את המלצת הוועדה והשיג את הסכמת ועדת השרים ואת הסכמת המליאה ואנחנו עומדים יחד עם הצעת חוק ממשלתית בעניין הזה, להביא להסדרת הפיקוח על כל המסגרות לפעוטות שהיום הדבר הזה מופקר.


בקיצור, המלאכה רבה והפועלים לא עצלים ואנחנו נשתדל לעשות את מלאכתנו נאמנה וכמובן, זה דבר מבחינתי מובן מאליו, שהעבודה בוועדות הכנסת היא עבודה משותפת עם כל הארגונים הציבוריים. אחת הכיפות שלי היא הכיפה של ראש השדולה לקידום החברה האזרחית, ששם אנחנו נפגשים עם הארגונים, הארגונים הוולונטאריים, עם העמותות, ואני יודע להוקיר מאוד את תרומתם, גם הפרובוקציות הן מקובלות וטוב שיש כאלה וגם הפעילויות וגם היציאה מהשגרה וגם יכולת הבקרה וגם הטפת המוסר, כל אלה מתקבלות בהחלט באהבה ובהבנה, כשיש להן רק מטרה אחת, באמת להביא לידי כך לשפר את מצבם של הילדים במדינת ישראל, ילדים באשר הם.


אני מזמין גם את הארגונים כבר להתחיל לשבת על הוורידים ולראות איך אנחנו קובעים את סדר היום.
אורי אורבך
בתור חבר פורש, אני אבוא מדי פעם לפה, בנושא שמאוד חשוב, בעל ערך, הוועדה בידיים טובות מאוד, זה המשך, מיני ועדת חינוך בעצם, כי חלק נכבד מהתחומים שעוסקים בהם בוועדת חינוך.
היו"ר זבולון אורלב
ועדת החינוך עוד לא יודעת שזה יהיה המקסי.
אורי אורבך
באופן פורמאלי.
יריב לוין
אני כבר מבין מה לי מצפה.
אורי אורבך
המרידות, ועדת הכנסת תקבל עכשיו הרבה נושאים להחלטה, איפה יידונו הדברים.
היו"ר זבולון אורלב
לא.
יריב לוין
מאחר שאני תמיד מחליט בהסכמה, יש לך חצי שעה עכשיו לסגור הכל.
היו"ר זבולון אורלב
אני לא מוטרד.
אורי אורבך
אני מודה גם לדני על הדרך, על העומק.
היו"ר זבולון אורלב
אני יכול לומר לדני, היושב-ראש ולאורי החבר, שתואר לשעבר הוא כבר תואר קבוע. את זה כבר אי-אפשר לקחת. מזה כבר אי-אפשר לרדת. אז גם להודות לכם, כמובן, על העבודה ותודה על האמון והמחמאות. תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00
PAGE
5

קוד המקור של הנתונים