ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 08/11/2010

תיקון טעות בפרוטוקול מיום 14.9.10 בנושא: הצורך בקביעת קריטריונים מיוחדים לנשיאת נשק לתושבי יו"ש

פרוטוקול

 
PAGE
2
ועדת הפנים והגנת הסביבה

8.11.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 276
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

שהתקיימה ביום שני א' בכסלו התשע"א (8 בנובמבר 2010) בשעה 11:00
סדר היום
בקשתו של ח"כ אריה אלדד לחזור בו מדברים שנאמרו בישיבה מיום 14.9.2010.
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

אריה אלדד
ייעוץ משפטי
עידו בן-יצחק
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי

בקשתו של ח"כ אריה אלדד לחזור בו מדברים שנאמרו בישיבה מיום 14.9.2010
היו"ר דוד אזולאי
שלום לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום תיקון טעות בפרוטוקול מיום 14 בספטמבר 2010, לבקשתו של חבר הכנסת אריה אלדד.

לחבר הכנסת אריה אלדד הייתה איזושהי התבטאות בדיון הזה, והוא ביקש לחזור בו מהדברים או למחוק את הדברים מהפרוטוקול. ערכנו בדיקה בעניין הזה, אדוני, ולצערי הרב, אי אפשר למחוק את זה. אבל אפשר לעשות תיקון אחר, שאני מקווה שיהיה מקובל עליך – פשוט להגיד שאתה חוזר בך מהדברים האלה.
אריה אלדד
תודה, אדוני היושב ראש. הבעיה היא באמת לא תיקון טעות כי הפרוטוקול בסדר, לא נפלה בו טעות, את הדברים אמרתי. רק הבנתי לאחר מכן שהיו אנשים באולם שנפגעו כי חשבו שהדברים מכוונים אליהם. לכן אני מבקש להתנצל ולחזור בי מן הדברים.
היו"ר דוד אזולאי
צריך להגיד בדיוק אלו דברים מדובר או שזה מיותר?
אריה אלדד
הדברים שנאמרו בדבריי בישיבה מיום 14 בספטמבר 2010. אני לא רואה טעם לחזור על הדברים כדי לא לתת להם עוד העצמה. אבל על כל פנים אני חוזר בי מן הדברים הללו, ומתנצל עליהם.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אדוני. אני מודה לך. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-11:05

קוד המקור של הנתונים