ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/11/2010

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעות חוק לפני הקריאה הראשונה

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכנסת

1.11.10


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 118

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, כ"ד מרחשוון התשע"א (1 בנובמבר 2010) שעה 11:45
סדר היום
בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29)(תיקון), התשע"א-2010, לפני הקריאה הראשונה
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

רחל אדטו

רוברט אילטוב

נסים זאב

אחמד טיבי

אברהם מיכאלי

ציון פיניאן

דוד רותם
מוזמנים
לאה רקובר, יועצת משפטית להנהלת בתי המשפט

מורן פרוינד, הנהלת בתי המשפט
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
רן בר-יושפט
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29)(תיקון), התשע"א-2010, לפני הקריאה הראשונה
היו"ר יריב לוין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 29)(תיקון), התשע"א-2010, לפני הקריאה הראשונה. בבקשה.
מורן פרוינד
מייד תגיע היועצת המשפטית לאה רקובר, והיא תציג את הדברים יותר בפירוט, אך אני אסביר את הרקע לבקשה: במסגרת תיקון 29 לחוק ההוצאה לפועל תוקן סעיף 3א, שקובע ייחוד עיסוק לרשמי הוצאה לפועל. הסעיף קובע שמי שמונה לרשם להוצאה לפועל יכהן בתקופת המינוי בתפקיד זה בלבד.

לגבי רשמי הוצאה לפועל שמונו לפני תחילת התיקון, נקבעה הוראת מעבר, שקובעת שהתיקון יחל בתוך 18 חודשים מיום תחילתו של התיקון, כלומר ב-15 בנובמבר 2010. מבוקש פה להאריך את תוקף הוראת המעבר לששה חודשים נוספים, כלומר עד 15 במאי 2011, וזאת לאור שתי הצעות חוק שכרגע מונחות על שולחן הכנסת: ההצעה הראשונה נוגעת לסמכותם של רשמי בתי משפט. על-פי ההצעה, לרשמי בתי משפט תוקנה סמכות לדון בתיקים אזרחיים בסכום של עד 50 אלף שקלים. ההצעה השנייה נוגעת לסמכותם של רשמי הוצאה לפועל, וקובעת שרשמי הוצאה לפועל יהיו עובדי מדינה. שתי הצעות החוק הללו עברו ב-13 באוקטובר בוועדת השרים לענייני חקיקה, ואם הן תתקבלנה- -
דוד רותם
הן כבר עברו קריאה ראשונה.
מורן פרוינד
נכון. אם הצעות החוק תתקבלנה, זה ישפיע על אופן חלוקת מערך כוח האדם בין שתי המערכות, לכן יש צורך להאריך את ייחוד העיסוק במשך ששה חודשים נוספים.
היו"ר יריב לוין
המשמעות היא שבמקום להחליט כרגע מי מהרשמים שייך לאיזה מערכת, ההחלטה הזו תתקבל בעוד ששה חודשים, אחרי שהחוקים יעברו, ותהיה ועדת מינויים לרשמי הוצאה לפועל, שהיא תדון גם במינויים של הרשמים הקיימים – זו התוכנית?
דוד רותם
כבר היום יש רשמי הוצאה לפועל ויש רשמי בתי משפט. שתי הצעות החוק, שנאמר כך, אני מוכן גם להיכנס לגופו של החוק הזה, לא ייגמרו בששה חודשים, משום שבאחת מהצעות החוק רוצים להעביר סמכות לרשמי בתי משפט שאינם ממונים על-ידי הוועדה לבחירת שופטים. הרבה פעמים יש הערה, כאשר נשלחים לקורס הכנה לשפיטה: מתאים לתפקיד רשם, אך אינו מתאים לתפקיד שופט - הם יוכלו לדון פתאום בתביעות עד 50 אלף שקל, כלומר מי שמונה כשופט ומונה לבית משפט לתביעות קטנות יהיה מוגבל ל-30 אלף שקל, אבל מי שמונה לרשם, כי הוא עוד לא מתאים לשופט, ידון ב-50 אלף שקל. זה ניסיון, אבל שיטת מצליח זה בסדר, אתה יודע.


הדבר השני שהוא נכון זה העניין של חוק הרשמים וההוצאה לפועל, שזה חוק סביר, וצריך יהיה להעביר אותו. יש בו מספר בעיות, כי אתה מצד אחד, יש להם תפקיד מעין שיפוטי, מצד שני, יש להם תפקיד של עובד מדינה, ותהיה להם בעיה בסמכויות.


הוראת השעה תפקע ב-16 בנובמבר. אנחנו היום ב-1 בנובמבר. כלומר בעצם משרד המשפטים מחליט שוועדת החוקה תדון לפי סדר היום שלו. הרי ידעתם על זה כבר לפני חודש, ביום שהגשתם את שתי הצעות החוק.
לאה רקובר
אבל לא הצלחנו. חייבו אותנו לפרסם תזכיר לציבור. המצב היה כזה: הנהלת בתי המשפט ומשרד המשפטים ניהלו מגעים עם משרד האוצר. זה תהליך מורכב ושלם של קידום של שתי הצעות החוק – האחת בעניין מינוי רשמים מינהליים להוצאה לפועל, והשנייה, הסמכת רשמים. מאחורי הקלעים נעשתה עבודת מטה מאוד משמעותית, שתאפשר את השארתם של אותם רשמים בתוך מערכת בתי המשפט, וכדי שההוצאה לפועל יוכלו לקבל רשמים חדשים.
דוד רותם
את יודעת מה את אומרת בעצם – אתם עשיתם עבודה רצינית מאוד. עכשיו אתם אומרים דבר אחד, ואתם אומרים לי את זה כיושב ראש ועדת חוקה: אנחנו מבקשים ממך, יש לך 16 יום, בתוכם שתי שבתות ושני ימי ששי, לגמור את החוק הזה. אל תעשה עבודה רצינית, אלא תאשר אותו, כי אם תעשה עבודה רצינית, זה ייקח לך יותר מדי זמן. אז תכניסו את זה לחוק ההסדרים – הרבה יותר פשוט.
לאה רקובר
אנחנו ממש רצים אחרי הזנב שלנו. מרגע שידעה שהאפשרות הזו הפכה להיות מעשית, וראינו את האופק, נראה לנו נכון לא לעשות את החלוקה הזאת, ומרגע שרצנו למשרד המשפטים, צמצמנו אפילו את התקופה של פרסום התזכיר מחודש לשלושה שבועות, רצנו לממשלה לקבל קיצור של המועד- -
דוד רותם
למה אתם לא מתחילים לרוץ חצי שנה קודם?
לאה רקובר
אדוני, יושב ראש ועדת חוקה, אתה מכיר אותנו. אתה יודע שכל הזמן אנחנו רצים.
דוד רותם
נכון, אבל כפי שאתם יודעים, אני לא יכול לרוץ. אני הולך לאט. אתם מנסים להכריח אותי לרוץ.
רחל אדטו
מה יקרה אם זה לא יאושר?
דוד רותם
אסון גדול, כי ב-16 בחודש לא יהיו רשמים.
לאה רקובר
יהיו רשמים, אבל - -
אברהם מיכאלי
לא תהיה חלוקת תפקידים בין רשם בית משפט לבין רשם. איזה נזק ייגרם לכם?
רחל אדטו
אם לא יאושר, ואם לא תהיה החלוקה, מה המשמעות?
לאה רקובר
תהיה חלוקה. הוראת השעה תגיע לסיומה, ואנחנו נצטרך לקבוע לגבי רשמים, וזה רק לגבי הרשמים הוותיקים; הרשמים החדשים, שלפי החוק, תיקון 29, מרגע שמונו, הם מונו באופן ייעודי להוצאה לפועל או לבתי המשפט. לגבי הוותיקים, השאיפה שלנו, להשאיר לפחות את רובם- -
אברהם מיכאלי
רשמי בית משפט.
לאה רקובר
כן. ואם הצעת החוק לא תאושר, אנחנו נצטרך לקחת אותם, ולקבוע מי יעסוק רק באופן ייעודי להוצאה לפועל, בה בשעה שאנו יודעים שאנו מתקדמים גם עם משרד האוצר – לא הכול תלוי בנו. אני מקבלת באהבה את הערות חברי הכנסת- -
נסים זאב
זה נזק לבית המשפט.
דוד רותם
אני יכול להבטיח לכם. החוק הזה יעבור אצלי עד 16 בנובמבר - אני יכול גם להבטיח לכם.
רחל אדטו
למה אנחנו יושבים פה?
דוד רותם
אתם צריכים להחליט שהוא מגיע אליי בכלל.
אברהם מיכאלי
אני רוצה שתעריכו את עבודת ועדת החוקה. הוא מכנס אותנו מיום ראשון עד מוצאי שבת, הוא לא נותן לנו מנוחה.
דוד רותם
יותר מזה - זה לא יוארך בששה חודשים אלא ב-12 חודשים, כי אני לא מאריך שום דבר בששה חודשים, כי אני אף פעם לא סומך, שבששה חודשים תסיימו את העבודה. צריך להעביר להם את זה מהר, אדוני, כדי שזה יבוא היום- -
רחל אדטו
לממשלה יש הכוח. אם הממשלה רוצה חקיקה מיטיבה וטובה, תתכבד הממשלה ותעמוד בלוחות זמנים, שכל אחד שעומד ומגיש הצעות חוק, והחקיקה שלו עוברת וכדומה, צריך לעמוד בלוחות הזמנים.
דוד רותם
את צודקת במאה אחוז, רק את מדברת על הממשלה.
רחל אדטו
שלך.
דוד רותם
שלי וגם שלך. אבל הממשלה הזו – יש משרד המשפטים ומשרד האוצר וועדת כספים וועדת חוקה וועדת עבודה ורווחה- -
רוברט אילטוב
אנחנו בעד הפרדת רשויות. הכנסת תחוקק.
היו"ר יריב לוין
רבותיי, אין הערות נוספות.


מי בעד הבקשה? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה
היו"ר יריב לוין
בעד – 6, אין נגד, אין נמנעים, הבקשה אושרה, בקריאה ראשונה בלבד, כמובן.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:05.

קוד המקור של הנתונים