ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/11/2010

פניית יו"ר הכנסת בדבר מינוי קצין הכנסת , המלצה על חילופין בראשות ועדות הכנסת, ערעורים על החלטת יו"ר הכנסת בפועל שלא לאשר דחיפות הצעות לסדר היום., בקשת חבר הכנסת להקדמת הדיון בהצעת חוק, לפני הקריאה הטרומית, הצעה לסדר היום בנושא: אחריות אתר אינטרנט לתגובות הגולשים

פרוטוקול

 
PAGE
20
ועדת הכנסת

2/11/2010


הכנסת השמונה-עשרה
נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 119
מישיבת ועדת הכנסת

יום שלישי, כ"ה בחשוון התשע"א (2 בנובמבר 2010), שעה 10:30
סדר היום
א. המלצה על חילופין בראשות ועדות הכנסת.
ב. בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק, לפני הקריאה הטרומית.
ג. פניית יו"ר הכנסת בדבר מינוי קצין הכנסת.
ד. קביעת ועדה לדיון בנושא "אחריות אתר האינטרנט לתגובות גולשים" – הצעה לסדר היום של חבר הכנסת מסעוד גנאים (3934) שהוסבה מהצעת חוק שמספרה פ/18/2626

ה. ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום.
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר

נסים זאב

נחמן שי

דוד רותם

אחמד טיבי

רונית תירוש

רוברט אילטוב

אלכס מילר

זאב ביילסקי

אברהם מיכאלי

אליעזר מוזס

זאב אלקין

אריה ביבי

זבולון אורלב

אורי אורבך

אופיק אקוניס

ציון פיניאן

רחל אדטו
מוזמנים
סגן שר האוצר יצחק כהן

יושב ראש הכנסת ראובן ריבלין

מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורביץ

יועץ משפטי לכנסת אייל ינון
מנהלת הוועדה
אתי בן יוסף
יועצת משפטית
ארבל אסטרחן
רשמת פרלמנטרית
איה לינצ'בסקי

קביעת ועדה לדיון בנושא "אחריות אתר האינטרנט לתגובות גולשים" – הצעה לסדר היום של חבר הכנסת מסעוד גנאים (3934) שהוסבה מהצעת חוק שמספרה פ/18/2626
היו"ר יריב לוין
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. מאחר והנושא הראשון מחייב את נוכחותו של יושב ראש הקואליציה שצריך להציג אותו, ברשותכם אתחיל מסעיף ד' ואחר כך נעבור הלאה בהתאם לסדר היום. סעיף ד' עניינו קביעת ועדה לדיון בנושא "אחריות אתר האינטרנט לתגובות גולשים" הצעה לסדר היום של חבר הכנסת מסעוד גנאים (3934) שהוסבה מהצעת חוק שמספרה פ/18/2626 .

במליאה נשמעו הצעות להעביר את ההצעה מוועדת חוקה חוק ומשפט לוועדת המדע והטכנולוגיה ולוועדה למעמד האישה. יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט הודיע שהנושא לא שייך לוועדה שלו. יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה לא העבירה אלינו את התייחסותה ואילו יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ביקש להעביר את הנושא אליו מאחר וזה בסמכות הוועדה שלו, כך ביקש ממני בעל פה גם חבר הכנסת גנאים. חבר הכנסת טיבי בבקשה.
אחמד טיבי
אכן אדוני היושב ראש, חבר הכנסת גנאים מבקש להעביר את הנושא לוועדת המדע והטכנולוגיה שהיא הוועדה הרלוונטית.
אלכס מילר
למה לא חינוך?
היו"ר יריב לוין
משום שזה לא הוצע במליאה ומשום שזה באמת במגרש של ועדת המדע והטכנולוגיה לטעמי, מאחר וכך מבקש גם המציע, אני לא רואה סיבה לא להיענות לבקשה שלו ולהעביר את הנושא לדיון בוועדת המדע והטכנולוגיה. מי בעד?

הצבעה

בעד – רוב

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה.

בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות חוק הבאות, לפני הקריאה הטרומית
היו"ר יריב לוין
הנושא הראשון הצ"ח ניירות ערך חיים כץ(תיקון – דחיית חובותיה של חברה ציבורית לבעלי השליטה בה), התשע"א-2010 (פ/2627/18) הצעת חבר הכנסת חיים כץ. אני אציג את הבקשה. אני אקריא את מכתבו של חבר הכנסת חיים כץ כפי שהועבר אלי: "אבקש לקבל פטור מחובת הנחה להצעת חוק ניירות ערך (תיקון – דחיית חובותיה של חברה ציבורית לבעלי השליטה בה), התשע"א-2010.


בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה כמעט ייחודית למשק הישראלי, בעלי השליטה בחברה מודיעים כי החברה מתקשה לפרוע את חובותיה לבעלי האג"ח. כתוצאה מכך שווי האג"ח פוחת באופן דרסטי, האפשרויות העומדות לבעלי האג"ח במקרה שכזה מצומצמות ביותר. אנו עדים לא פעם בתקופה האחרונה ביתר שאת למקרים בהם בעלי האג"ח שמממנים למעשה בכספם את פעילות החברה יוצאים וידם על ראשם, ואילו החברה ובעלי השליטה בה זוכים למעשה לויתורים מפליגים על חשבון כספי הציבור באופן שגורם לתחושת אי צדק.


משכך התבקש הפטור. ההצעה עברה לקבלת עמדת הממשלה, עמדת ועדת השרים הייתה תמיכה בקריאה טרומית בלבד בכפוף לתיאום המשך תהליכי החקיקה עם משרד המשפטים האוצר והרשות לניירות ערך. על פי רוב במצב הזה הממשלה גם מביעה את הסכמתה ונותנת את הפטור באופן שמייתר את הצורך לדון בעניין הזה בוועדה".

זה לא נעשה כך הפעם, אני לא יודע אם זה נעשה בשוגג או שנעשה מתוך סיבה, אבל אני כמובן מביא את העניין בפניכם ואני מבקש לשמוע התייחסויות, ואם אין נוכל להצביע.
דוד רותם
עם מי זה צריך להיות בתיאום?
היו"ר יריב לוין
עם משרד המשפטים, משרד האוצר והרשות לניירות ערך. מי בעד הבקשה של חבר כנסת חיים כץ

הצבעה

בעד – 8

נגד – אין

נמנעים אין

הבקשה אושרה.
היו"ר יריב לוין
הנושא השני, בקשה להקדמת דיון בהצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאסר מינימום בשל הפקרת אדם שנפגע בתאונה ואיסור עריכת הסדר טיעון עם הנאשם בעבירה) התשע"א -2010 (פ/2626/18) הצעת חברת הכנסת רונית תירוש וחבר הכנסת זאב ביילסקי. גם ההצעה הזו על פי בקשתם הועברה לוועדת השרים לחקיקה על ידי ועדת הכנסת, אני מבין שעמדת הממשלה הייתה להתנגד להצעה ומשכך גם לא ניתן לה פטור. בעקבות זאת פנה אלי חבר הכנסת ביילסקי וביקש להביא את הנושא להצבעה. כפי שהודעתי כבר בתחילת כהונתי, אני אכבד את הבקשות האלה וכך צריך להיות. חבר הכנסת ביילסקי בבקשה.
זאב בילסקי
תודה רבה אדוני היו"ר. בשם חברתי רונית תירוש בשמי ובשם עוד מספר אנשים שחתמו על הצעת החוק הזו, יש לפעמים מקרים, יושב ראש הקואליציה, לא חרבה ירושלים אלא משום שלא נהגו לפנים משורת הדין. יש לפעמים מקרים שצריך להפסיק להסתכל כל הזמן מה אנחנו עושים כקואליציה אופוזיציה.

ישנה היום מכת מדינה שקוראים לה תאונות פגע וברח. נחשפתי לעניין הזה כתוצאה מהמקרה המצער של הילד אמיר בלחסן בן ה- 12, שנדרס והזוג שדרס אותו עזב אותו מדמם על הכביש, אף אחד לא יודע כמה זמן הוא שכב שם. יכול להיות שאם היו עוצרים את האוטו ורק מצלצלים למד"א ומזעיקים עזרה, יכול להיות שהיום היה אתנו בסדר. הילד הזה הפך לצמח לכל החיים, הוא היה כאן בכנסת ובוא פעם נוספת כשאני אסביר לכולם מה עשתה לנו ועדת השרים. קשה לי להאמין שנושא כזה שהפך למכת מדינה, אף אחד לא רוצה לטפל בו. הצענו דרך לטפל בו - - -
דוד רותם
הגשתי עוד לפניכם הצעת חוק.
זאב ביילסקי
אני יודע אני בטוח שגם ההצעה שלך והצעות נוספות של אנשים בהחלט ראויות. ציפיתי שוועדת השרים תבוא ותגיד נעביר את זה אבל נקבע לזה כללים. לדוגמה, בוועדת חוקה חוק ומשפט מתגלגל כבר כמה זמן חוק הבניית ענישה, זה נקרא עונש מוצא. יש היום הרבה מאד הגיון כי משרד המשפטים וגם השופטים מתנגדים לעונשי מינימום.


לכן ציפיתי שבנושא שהפך למכת מדינה, שמאות אנשים בשנה נשכבים על הכביש, אנשים עוזבים אותם ואחר כך מתארים לנו מה קרה. עורך הדין שמייצג את הצד הפוגע תמיד יאמר שהוא קפא, קיבל הלם. בדקתי את רוב המקרים האלה של האנשים שהסתלקו משם וראיתי שהם עבדו בצורה מאד מסודרת, הלכו הביתה, רחצו את האוטו, התקשר לערוץ 2, התקשר לסוכן ביטוח. הזוג הזה שדרס את אמיר בלחסן רחץ את האוטו ונסע לראשון לציון.


אני חושב שמהבית הזה צריך לקרוא איזה קול שאומר אנחנו לא מוכנים להסכים עם מכת המדינה, שאנשים פוגעים זה קורה לכולנו חס וחלילה, אבל להשאיר את האנשים מתבוססים בדמם זה בלתי אפשרי.
נסים זאב
יש תקדים ששופט פסק 20 שנה. אם יש תקדים כזה אף אחד לא חוסם את השופטים אז נחליף את השופטים, אנחנו נקבע מי השופטים שראויים לשפוט. למה זה כל כך דחוף?
זאב בילסקי
השופט גורפינקל פסק בצעד אמיץ ויוצא דופן והטיל 20 שנה על נהג עבריין שהרג את מיטל אהרונסון זיכרונה לברכה והפך את מלי יזדי חברתה לנכה לכל החיים. הוא הטיל עליו 20 שנה, 12 שנים על ההריגה, עוד 4 שנים על הפציעה של מלי ו- 6 שנים על הפקרה. זה פסק דין יחידי שאני מצאתי מתוך מאות מקרים. אצל אמיר בלחסן עשו עסקת טיעון.
דוד רותם
עוד מעט יגיע תיק של תאונת פגע וברח שאני מבטיח לך שהעונש לא יפחת מעשר שנים.
זאב ביילסקי
בעקבות כל ההערות, אדוני יושב הכנסת - - -
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אין לי אפילו זכות הצבעה.
זאב ביילסקי
אבל יש לך השפעה, ראיתי שנושא חוק ההסדרים פחת בצורה משמעותית בלי שאדוני נאלץ להצביע על זה בכלל. כלומר אני מעריך שיש לאדוני, בתור יושב ראש הכנסת, ואתה שומר על כבודה של הכנסת, יש לך השפעה על חברים מסוימים. כל מה שאני מבקש זה לאפשר לנו להעלות את זה ביום רביעי, ודבר שני לאפשר לי עד יום רביעי לנסות ולשכנע את שר המשפטים להצמיד את זה לאותו חוק הבניית הענישה. אני לא אקדם את הצעת החוק הזו יחד עם חברי אלא בהסכמת הממשלה ואז לפחות הכנסת מסמלת שהנושא הזה חשוב לה ולא טאטאה את זה מעבר לשטיח.

אני מאד מבקש לנהוג פה פעם אחת בצורה קצת יוצאת דופן. חוץ מזה מגיע לי, אני כבר שנה ו-8 חודשים פה וכל פעם דוחים את הכול. לפחות צריך לתת הרגשה טובה לחבר.
רונית תירוש
קודם כל אני רוצה להשיב לחבר הכנסת נסים זאב בנושא הדחיפות, קידמנו את ההצעה הזו לפטור מחובת הנחה משום שהשבוע מציינים את יום הבטיחות הלאומי. התחלנו לציין אותו ביום שני בכנס מאד מכובד שהיה כאן באודיטוריום. דווקא בעת הזו, כשעל סדר היום והתקשורתי בא הנושא של בטיחות בדרכים, אין ספק שגם הנושא של תאונות פגע וברח שזו תופעה מאד כאובה בחברה הישראלית, הנושא הזה יעלה ועולה במהלך השבוע ביתר שאת.


הציבור מצפה מהמחוקקים שיעשו מעשה. כל פעם שיש תאונת פגע וברח הפניה הראשונה היא מדוע לא עושים מעשה. מדוע במקרים שכאלה בתי המפשט והפרקליטות מסיימים את זה בעסקאות טיעון. מדוע הענישה היא כל כך קלה, מדוע לא מחמירים? האצבע המאשימה באה אלינו, זה בכלל לא עניין מפלגתי, זה עניין שלנו כמחוקקים שצריכים לשרת את הציבור ולהשיב על ציפיותיו.


אני חושבת שזו הייתה סטירת לחי מאין כמוה. אני לא זוכרת הצעת חוק שלי שאני מקדמת כמו שהשקעתי בנושא הזה. פגשתי את שר המשפטים, שבאופן מאד מפתיע, אני לא יודעת למה הוא לא היה הסנגור שלנו בוועדה. משום שהוא אמר לי רונית, כלו כל הקיצין, נמאס לי ממה שקורה בכבישים, תעשי מעשה, אני בעד. דברתי עם היועץ המשפטי לממשלה ויינשטיין, אמר לי, תעשי מעשה אני בעד.


נסעתי לבית דגן, לראש אגף תנועה במשטרת ישראל הוא אמר לי, אני בעד למרות שאני קצת סקפטי כי עונשי מינימום כבר קיימים אבל מרבית השופטים מתעלמים מהם ובאופן מאד חריג ובוטה יש שופט תעבורה בירושלים שהוא הכי מצפצף על עונשי המינימום ועושה מה שבראש שלו כי יש דעה שאומרת שאם תגביל את השופטים בשיקול דעתם ותכתיב להם עונשי מינימום הם ילכו אחורה ויתנו זיכוי למי שאשם כי אתה לא צריך לכבול אותו.


אתמול עלה רעיון ומי שמבין במשפטים מבין טוב ממני את הנושא, להציע עונשי מוצא. אולי באמצעות הדיונים של הבניית המשפט של הוועדה שלך, חבר הכנסת רותם, אפשר להכניס את הנושא לא של עונשי מינימום אלא עונשי מוצא שעדיין משאירים שיקול דעת לשופט להחליט אחרת, אבל הוא יצטרך לנמק מדוע החליט אחרת.

אני אומרת שזה בנפשנו, זה לא סתם חוק, זה חוק שהציבור משווע לקיומו ולמימושו ואנחנו מוכנים לכל פשרה בניסוח, אבל אל תפילו את זה. לכן אנחנו מבקשים את העזרה שלכם.
אריה ביבי
יושב ראש הכנסת, יושב ראש הוועדה, חבריי חברי הכנסת, את העניין של פגע וברח אני מכיר היטב מעבודתי הקודמת. אני חושב שיש פה לקונה במתן עונש מסגרת, לעיתים יש נהגים שפוגעים ולא מרגישים, לעיתים נניח אתה נמצא בכפר, אתה פוגע ואם אתה עוצר, דינך נגזר. צריך לשמוע את רחשי הציבור, צריך לזהות את כאב הציבור ולהתאים את החוק למציאות. ההצעה של עונש מוצא היא ההצעה הכי טובה. היא לא מגבילה את השופט ומכניסה אותו ב"דל"ת אמות" והוא חייב לקבוע את מה שכתוב למרות שזה נעשה בלי שהנהג הרגיש ועוד הרבה סיבות. אבל מאידך, עונש מוצא נותן לשופט להסיר מגבלות. לכן אני תומך בחוק הזה עם התיקון.
זאב אלקין
שתי הערות, הראשונה, זה לא המקום לדיון על תוכן החוק אבל ברור שזה חוק שיש בו הרבה הצדקה ותמיכה. יחד עם זה, יש כאן שני עניינים פרוצדוראליים, הראשון, כידוע נכון לעכשיו המשלה מתנגדת, אני שומע מקרב חבריי שיש כמה סיעות שלדעתי השרים ישמחו להגיש ערר ולהיאבק על החוק הזה בוועדת שרים לחקיקה, אבל יש לנו הסדר שעמדנו בו מול הממשלה, מתחילת עבודתה של הכנסת, שאנחנו מעבירים בפטור לדברים שהממשלה תומכת והממשלה הרחיבה את המכסה של ועדת שרים לחקיקה ואפשרה את הגשת החוקים בדרך זו לכן אני חושב שזה לא נכון לשבור פה את הכלל כי תהיינה לזה השלכות גם לגבי חברי כנסת אחרים.


נקודה שנייה, כרגע הצעת החוק שלך עומדת על סדר היום ביום שלישי.יום שלישי הוא יום שמגיעים דברים רק בהסכמה עם הממשלה לכן הפטור הזה לא יעזור כי בכל מקרה לפי ההסכמה בין הממשלה לכנסת ביום שלישי לא מביאים חקיקה פרטית שהיא לא בהסכמה לכן ממילא אי אפשר להעלות את זה.


מה שאני מציע לך זה כרגע למשוך את הבקשה מוועדת הכנסת ויחד עם זה שמעתי שהיו כמה סיעות שירצו שהשרים שלהם יגישו עררים לוועדת שרים לחקיקה ושם לנהל את הקרב מתוך כוונה לנסות ולנצח בו. יש צדק בפן המהותי חברת הכנסת תירוש ואתה הצגתם, אבל בפן הפרוצדוראלי, גם אם נצביע בעד היום זה לא יעזור כי זה לא יכול לעלות היום ודבר שני זה גם לא נכון לשבור את ההתנהלות מול הממשלה כי יהיו לזה השלכות על חוקים הבאים בתור שאנחנו מגישים לוועדת שרים לחקיקה בדרך הזו.
דוד רותם
אדוני היושב ראש, אין ספק שהחוק הזה חשוב מאד, חוק נכון ואני תמה על ועדת השרים. אם הבקשה שלכם תבוא היום להצבעה, אני אצביע בעד הפטור, בניגוד לעמדת הקואליציה.
נחמן שי
אני שמח לשמוע את דבריך.
דוד רותם
אני גם אצביע בעד דיון בשביתה הכללית לפי בקשתך.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
יושב ראש ועדת החוקה, לא חתמת על התחייבות?
דוד רותם
כפי שאדוני יודע, לא חתמתי על התחייבות לכן כל החוקים שיוצאים מחוק ההסדרים לא הולכים לוועדה שלי.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
זו סנקציה מותרת. אני לא חתמתי אף פעם על שום דבר מאז הכנסת ה-12, פחדתי שיחזירו את ירושלים ולא הייתי יכול.
דוד רותם
מה שיקרה, זה יגיע מחר להצבעה והקואליציה תנצח והיא תפיל את החוק הזה. אז ששה חודשים אי אפשר יהיה להעלות את החוק הזה למרות שיש לי חוק כזה שמונח על השולחן. מצד שני, מכיוון שאתם מדברים על צירוף החוק הזה להצעת חוק שממילא מתנהלת אצלי בוועדה, הבניית שיקול הדעת השיפוטי, נכניס את זה בכל מקרה, גם אם לא תהיה הצעת חוק. כשאנחנו דנים בעונשי המוצא וכו', הנושא של תאונת פגע וברח יהיה שם. לכן אני מצטרף להצעה של חבר הכנסת אלקין לא למשוך את הבקשה שלכם, לבקש לדון בה בשבוע הבא. שוועדת הכנסת תדון בה בשבוע הבא ואני מקווה שיחזור שר המשפטים ביום חמישי בערב, אפשר יהיה לדבר אתו ולשכנע אותו להסכים לדברים האלה, זה יהיה הרבה יותר נכון.
אברהם מיכאלי
גם אתה___ דרך ישראל ביתנו?
דוד רותם
לי אין שרים, אני עובד אצל השרים.
היו"ר יריב לוין
חבר הכנסת מיכאלי, הגענו לזמנים טובים שבליכוד יש יותר משמעת מישראל ביתנו. אובדן שליטה כזה לא ראיתי פה הרבה זמן. חבר הכנסת מוזס בבקשה.
אליעזר מוזס
אדוני יו"ר הוועדה, אדוני יו"ר הכנסת, היועץ המשפטי, חבריי חברי הכנסת. החוק הזה מוסרי ממדרגה ראשונה, חוק ייעודי, חוק שצריך לעבור כמה שיותר מהר. החוק הזה בא בעקבות אמיר בלחסן, שכחת לציין שאחרי התאונה הם עוד הלכו למסעדה והיה גם מקרה שאחרי התאונה הלכו לישון. הדברים האלה לא יאומנו.


אם ועדת שרים לענייני חקיקה כשלה צריכים להגיש ערר ולהילחם שם וכל הפרוצדורות האלה הם רק סגולה לקבור את החוק הזה כדי שיצטרכו לחכות עוד חצי שנה כאשר בינתיים שומעים שנהרגו לצערנו בתאונות דרכים במדינה הזו יותר מאשר בכל מלחמות ישראל וכל הטרור, זה נורא ואיום מה שקורה בתחום הזה.


בפרט ההפקרות האחרונה של תאונת פגע וברח, רק אתמול התקשר אלי משהו שהלך בצד הכביש, הוא נפל מישהו כמעט פגע בו במילימטר והוא טס הלאה כאילו לא קרה שום דבר, אפילו האיץ את המהירות במקום עירוני. ההפקרות הזו צריכה להיפסק וזה על ידי החקיקה הזו. כמובן שלא יהיו סיפורים של הסדרי טיעון, כמו שנתנו לילד הזה אמיר בלחסן לדמם והלכו למסעדה והגיעו לעסקת טיעון של שלוש שנים, אחרי שירד שליש על התנהגות טובה זה אומר שבעוד שנתיים הם ישתחררו. אלה שפגעו באמיר ופצעו אותו קשה, ראינו אותו בכנסת וזה היה נורא ואיום לראות אותו, מחובר לכל המכשירים והצינורות אחרי שראינו את התמונה שלו מבר המצווה איך כולם עומדים ובוכים סביב לילד הזה. הוא יישאר לעולם ועד נכה ואלה שפגעו בו יסתובבו חופשי תוך שנתיים, כשאחרי שפגעו בו הלכו למסעדה. מה קורה אתנו? אנחנו צריכים להילחם בשביל הנושא הזה, להילחם בוועדת שרים לחקיקה, אני מקווה שיהיה יותר משר אחד שיתנו ערר.
אברהם מיכאלי
אני לא סומך על ישראל ביתנו לכן אני אאלץ לעשות את זה.
אליעזר מוזס
בסדר גמור, תעשה את זה.
דוד רותם
חבר הכנסת ביילסקי, שמעת את ההצהרה של חבר הכנסת מיכאלי, אני לא צריך להתערב, ש"ס תסדר את זה.
נסים זאב
שמא יתפרש שמא יש כאלה שיש להם יותר רגישות או פחות רגישות בכל מה שקשור בתאונות פגע וברח. יש קונצנזוס לנושא, כולנו רגישים השאלה איפה המגרש צריך להיות, בוועדת שרים ושיהיה קונצנזוס גם בכנסת, או להיאבק שדווקא מחר זה יבוא ואז בעל כורחנו נגיד לא. אני חושב שזה לא נכון, לא צריכים לנתח עכשיו מקרים כאלה ואחרים, כולם מכירים את המקרים, אני גם לא בטוח שנהיגה בשכרות פחות חמורה, כאשר בארצות הברית נותנים 20 שנות מאסר, ממש כמו רצח.


האם אנחנו רוצים ללכת על מינימום של עונשים, אפשר לתת את זה בהרבה תחומים ולהרחיב את היריעה ואולי לכופף את השופטים ולהכריח אותם בהרבה תחומים שלדעתי יש מקום לא לתת עסקת טיעון. אבל ברגע זה, בסיטואציה הזו, נכון למשוך ולחכות עוד שבוע.
היו"ר יריב לוין
חברי הכנסת ביילסקי ותירוש, האם אתם מקבלים את ההצעה שהציע יו"ר הקואליציה, כאשר מצידי במידה ואתבקש כמובן אביא את זה להצבעה נוספת במידה ותבקשו לעשות זאת, או שאתם מבקשים לקיים עכשיו הצבעה. ההחלטה היא שלכם.
זאב בילסקי
יש לי שאלה משום שאני חדש, לידידי יו"ר הקואליציה, אם אני אסדר לך שדניאל בן סימון יחתום על נאמנות, זה יכול לעבור? לעצם העניין, אני מאד התרגשתי ממה שנאמר פה, אנשים דברו בין קואליציה ואופוזיציה שיש תמיכה ולכן, גם אם אני יכול ברוב מקרי לגרום לזה שיקרה, אני חושב שלא יפה שהנושא יעלה בצורה כזו ולכן אנחנו מקבלים את ההצעה של יושב ראש הקואליציה, של חבר הכנסת רותם ושל ש"ס ונדחה את זה.
היו"ר יריב לוין
ככל שיהיה צורך תודיעו לי ואז אני אביא את זה שוב להצבעה. תודה רבה.

פניית יו"ר הכנסת בדבר מינוי קצין הכנסת
היו"ר יריב לוין
אני עובר לנושא הבא, פניית יו"ר הכנסת בדבר מינוי קצין הכנסת, אדוני יושב ראש הכנסת בבקשה.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
הערה לחברי הוועדה שפנו אלי בנושא הקודם, כאשר יש סמכות ליושב ראש הכנסת, הוא יכול להפעיל אותה. בנושא הקדמת דיון ופטור מחובת הנחה אין לו שום סמכות. ברגע שהועדה מחליטה לפטור הוא מעלה את זה על סדר היום, ברגע שהוועדה מסרבת לחתום הוא גם לא יכול להעלות את הזה על סדר היום. לכן, כל ההערות שהיו מאד מחמיאות לי, אבל אני לא לוקח לעצמי סמכויות שאין לי. האם להעלות על סדר היום את חוק ההסדרים או לא זה סמכותו של יושב ראש הכנסת.

באתי היום בהתאם למצוות החוק, לפני כחצי שנה סיים את תפקידו קצין הכנסת האלוף שד"ר, יאצ'קו והתפנה מקומו. שאלתי את עצמו האם נפנה למחוזות חיצוניים לכנסת על מנת למצוא קצין כנסת אחרי שגידלנו דור שלם אשר התפתח בתוך המערכה וגם במשך עשר השנים הוא פיתח את המערכת כולה להבנת כל נושא הביטחון הקשורים בשמירה על הכנסת ועל חברי הכנסת. הם למדו וינקו מפיו את תורת הביטחון על כל מרכיביה וכל מה שקשור לביטחון פרלמנטארי ואיומים שקיימים על הפרלמנט.

החלטתי שטוב יהיה אם ניתן אופק למערכת שגדלה כאן בכנסת ונמנה קצין כנסת ונאפשר לו לקבל את התפקיד כהערכה וכהוקרה למשמר כולו כל כך שגידלו מתוכם אנשים המסוגלים להגיע לאותה רמה ולאותו מעמד. כך עשינו גם בנושאים אחרים, פעמים רבות הזמנו אנשים חיצוניים לתפארת הכנסת ופעמים אחרות בחרנו אנשים שפעלו מתוך הכנסת עצמה ואני חושב שצריך להמשיך במגמה זו.

הואיל והיו לי בכל זאת, יחד עם הקצין המיועד, הסכמות בהם אנחנו רוצים לראות איך העסק יתפקד, חצי שנה הוא עמד במשימה בצורה מזמינה להפוך את התפקיד הזמני לתפקיד קבוע. החלטנו בנשיאות להמליץ בפני הוועדה למנות את ממלא מקום קצין הכנסת, או קצין הכנסת בפועל,להיות קצין הכנסת, וזה הקצין גריף.

אני רוצה להפנות את תשומת לב הוועדה שכמובן בכל פעם אדם מוזכר כמועמד לתפקיד מסוים אין אחד שלא הצליח בתפקידו ולא פגש אנשים ובדרך טבע, כאשר אתה פוגש אנשים פעמים רבות אתה יוצר מערכות שפעמים הם מערכות לחץ על מנת להשיג לחצים, פעמים הן מערכות לחץ הנובעות מניסיון שמנסים להזהיר את הציבור מפני מינוי כזה או אחר.

לפני מספר שנים הייתה תלונה נגד הקצין גריף, כאשר עדיין לא היה סגנו של קצין הכנסת, התלונות התבררו, נמצאו ניואנסים כאלה ואחרים אבל הוא המשיך בתפקידו והפלך להיות גם לסגן קצין הכנסת. עכשיו, כאשר מועמדותו פורסמה והפומביות ניתנה, פנה אחד מהאנשים אשר התלונן בזמנו נגד יוסף גריף וביקש לאסור על הכנסת ועל יושב ראש הכנסת למנות אותו לתפקיד. בית המפשט בתחילת הדרך לא נתן צו מניעה, לא אסר עלינו למנותו וקבע את הדיון ל- 2 לחודש, להיום.
אחמד טיבי
הוא מתנחל.
דוד רותם
איך אפשר למנות מתנחל...
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני רק רוצה לומר שכאשר הוגשה הבקשה לא ניתן צו מניעה על ידי בית המשפט, אנחנו לא ביקשנו להביא את הדבר בפניכם מהטעם שהדיון נקבע מתחילתו ל- 2 ביוני. הדיון נדחה למרץ או אפריל בעצה אחת עם היועץ המשפטי לכנסת כפי שיפרט בפניכם. פנינו לבית משפט לאחר שדחה ושאלנו שאלה אחת ומפורשת, האם הוא ראוה בתביעה כפי שהוגשה מקום להגיש צו מניעה אם היה הדבר מובא בפניו ובית המשפט נמנע מלומר דבר כזה. פירושו של דבר שלא עומד בפנינו כרגע שום דבר האוסר עלינו.
נסים זאב
הוא נתן תשובה?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
בית משפט לא נותן תשובות, בית המשפט יודע מתי להוציא צו מניעה ובית המשפט, ביודעו שאנחנו שואלים שאלת תם האם יש צו מניעה בא ואמר לא הוצאתי צו מניעה, פירושו של דבר על פי הייעוץ המשפטי שקיבלתי שיפורט כאן, אין מניעה בידי הוועדה לאשר את מינויו של גריף. שכן אם הייתה כזו, בודאי שבית המפשט היה נותן צו. כאשר בית מפשט לא עושה, הוא גם מביע את דעתו בעניין זה.
נסים זאב
מה הדחיפות במינוי?
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
לדעתי יש דחיפות, הסכמנו עליו בטרם התלונה וכולנו גמרנו אתה הלל עליו בטרם התלונה ולאחר מכן ביקשנו את אישור הנשיאות, לאחר שידעה כבר על התלונה, התלונה הזו איננה חדשה, אני חושב שיש דחיפות, לא יכול להיות מצב שבו משמר הכנסת נמצא עם אדם אשר יש לגביו איזשהו ספק. כמובן, ואני אומר זאת באופן פורמאלי, אם חלילה לאחר מכן בית המשפט יפסול את תפקידו, נצטרך להתייחס לזה. אבל כאשר בית המשפט אמר שאין הוא נותן צו מניעה פירושו של דבר שהוא אפשר לנו.

יש דחיפות, לא טוב שמשמר הכנסת נמצא כאשר בראשו עומד אדם שיכול להיות בעיני פיקודיו כאדם שיש ספק האם ימשיך בתפקידו או לא. הוא עמד במבחן חצי שנה, זה היה מבחינת חיוב המציאות של מערכת כמו שלנו, רציתי להיות בטוח שאכן אנחנו יכולים לסמוך על סגן מפקד המשמר כדי שיהיה לקצין הכנסת. אכן התרשמתי ושיקולי הם כאלה שכאשר אנחנו בודקים הערה העלולה להיות פגם לבין הצורך שלנו למנות קצין, אני רואה במאזן השיקולים את הצורך למנות קצין כדבר חשוב ביותר. כמובן שלא היה עולה על דעתי שלא לקיים צו מניעה אם בית המשפט היה אכן מורה לי שלא לקיים איזשהו דיון ולא למנות את הקצין, היינו כמובן שוקלים את השיקולים ומביאים בקשה אחרת.

לכן באתי לכאן היום, עם המלצת הנשיאות, נמצא פה חבר הכנסת מילר, חבר הכנסת טיבי שהם חברי נשיאות, שכולם יחד, בעצה אחת ופה אחד המלצנו על מינויו של יוסף גריף לקצין הכנסת לתפארת הכנסת ולהצלחתה. תודה רבה.
היו"ר יריב לוין
לפני שאעביר את רשות הדיבור ליועץ המשפטי, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לעניין אחד, לפי העתירה המונחת בפנינו, העתירה הוגשה ב- 24 לינואר 2010 והנה אנחנו מתבשרים שדיון ראשון בה יתקיים במרץ 2011. לכן לשאלה של חבר הכנסת זאב, נדמה לי שאפשר למחות ולורמר שלא כך צריך להתנהל בית משפט בישראל, העובדה שאנחנו נמצאים במצב שעד לדיון ראשון בעתירה שעניינה מינוי של אדם לתפקיד, מינוי שתלוי ועומד צריך לחכות 14 חודשים, נדמה ליש שהמצב הזה מותיר אותנו ללא שום אפשרות אחר כי אחרת נצטרך לחכות עד עולם, עד שיחשוב מי שיחשוב שראוי ונכון לקבל החלטה.
דוד רותם
כאשר יש עתירה שאין לה שום מקום על פניה וכשאתה קורא אותה היה מן הראוי לזרוק - - -
היו"ר יריב לוין
זה בודאי.
דוד רותם
אבל התקנות קובעות ששופט יחיד לא יכול לדחות עתירה, הוא צריך להעביר אותה להרכב. בית המשפט בצדק אומר, כאשר זה עתירות כאלה, שיחכו עוד שנתיים, לא יקרה כלום.
היו"ר יריב לוין
יש לנו בעניין הזה חילוקי דעות, אני חושב שאדם צריך לקבל את יומו ולקבל את יומו צריך להיות ביום ולא בחשכת הלילה אחרי שעברה שנה וחצי אם לא למעלה מכך. לצערי אנחנו נדרשים, מכיוון שכך, ומתבקשים על ידי היושב ראש לאשר את העניין בעוד התיק למעשה תלוי ועומד, נדמה לי שהסיבות ברורות ואין לנו שום ברירה אחרת.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני מבקש לציין לפרוטוקול שהבקשה שלי הייתה למנות את קצין הכנסת ולא לדון בנושא תפקודו של בית המשפט.
היו"ר יריב לוין
בודאי, אבל אדוני הסביר לי כשנכנסתי לתפקידי שליושב ראש יש זכות לערוך לפעמים, ואני לפעמים לא יכול להימנע מלנצל את הזכות הזו.
דוד רותם
אני רק רוצה לתקן דבר אחד שמעיר לי חבר הכנסת טיבי, הוא לא הצביע בעד כי זה מתנחל, לכן הוא נמנע.
אחמד טיבי
ההודאה הזו נסחטה ממני בכוח...
היו"ר יריב לוין
אנחנו הרי מתנגדים לאפליה מכל בסיס.
איל ינון יועץ משפטי לכנסת
אדוני יו"ר הכנסת, אדוני יו"ר הוועדה, חברי הוועדה, ראשית למסגרת הנורמטיבית שאנחנו נמצאים בה כרגע. חוק משכן הכנסת רחבתו ומשמר הכנסת תשכ"ח-1968 קובע בסעיף 8 כך: "יושב ראש הכנסת, בהתייעצות עם הסגנים ובאישורה של ועדת הכנסת ימנה את קצין הכנסת. קצין הכנסת יהיה ממונה על שמירת הביטחון ועל קיום הסדר במשכן הכנסת וברחבה. על אבטחת מידע מסווג של הכנסת ומידע מסווג המצוי ברשותה ובקשר לכל אלה. על אכיפת הוראות חוק זה והוראות שניתנו לפיו.


לקצין הכנסת יהיו כל הסמכויות הדרושות לו לביצוע תפקידיו ולשם כך ניתנות לו גם הסמכויות הניתנות בכל דין אחר למפקד משטרת מחוז. קצין הכנסת יכהן גם כמפקד משמר הכנסת. קצין הכנסת יהיה אחראי לפני יושב ראש הכנסת למילוי תפקידו לפי חוק זה".


עד כאן ההוראות בחוק משכן הכנסת שנוגעות לתפקיד קצין הכנסת, לסמכויותיו ולאופן מינויו. עכשיו לעתירה שדובר בה על ידי קודמי, בינואר 2010, כפי שציין יושב ראש הוועדה, הגיש פורש ממשמר הכנסת, אדם ששימש במשמר הכנסת ופרש לגמלאות בשנת 2007 בשם יואל זהורי, עתירה כנגד יושב ראש הכנסת, כשנודע לו על כוונתו של היושב ראש למנות את ניצב משנה יוסף גריף, ששימש באותה עת כסגן מפקד משמר הכנסת כממלא מקומו וכמי שיישא בסמכויותיו של קצין הכנסת הפורש יצחק שד"ר.


בית המשפט לא הוציא צו ביניים שמונע את מינויו של גריף כממלא מקומו של יאצ'קו והדיון בתיק הזה נקבע ל- 1 בנובמבר 2010. היות וממילא יושב ראש הכנסת, כפי שתיאר בפניכם ביקש שבחודשים הראשונים גריף יכהן בתפקיד כניסיון, ממילא הדברים השתלבו עם לוח הזמנים של בית משפט ואנחנו פשוט המתנו לתאריך הדיון שנקבע כאמור ל- 1 בנובמבר 2010.


לקראת הדיון ב- 1 בנובמבר, ביקש היושב ראש, בהתאם לסעיף בחוק שקראתי בפניכם, להביא את הנושא להתייעצות עם נשיאות הכנסת. אכן ביום 18 באוקטובר התייעץ יושב ראש הכנסת עם נשיאות הכנסת אשר פה אחד תמכה בהמלצתו לוועדת הכנסת למנות את גריף כקצין כנסת במינוי קבוע.

ביום ה- 20 לאוקטובר, בעקבות ישיבת הנשיאות מ- 18 באוקטובר הגיש העותר בקשה דחופה לבית המשפט להוצאת צו מניעה כנגד הכנסת, כנגד ועדת הכנסת, למנות את גריף במינוי קבוע כקצין הכנסת. ביום ה- 21 לאוקטובר, הגשנו הודעה לבית המשפט שבה דווחנו לבית המשפט על ההליך שהתקיים בנשיאות ועל כוונתו של יושב ראש הכנסת להביא את המינוי לאישורה של ועדת הכנסת וציינו בפני בית המשפט שאנחנו נמתין עד שבועיים ימים לקבלת החלטת בית המשפט בבקשתו של העותר להוצאת צו מניעה דחוף כנגד המינוי. ביום ה- 24 באוקטובר בית המשפט נתן החלטה שדוחה את בקשתו של העותר להוצאת צו מניעה נגד המינוי והדיון בעתירה עצמה נקבע ליום ה- 30 במרץ 2011.


העתירה כולה מונחת בפני חברי הכנסת וכולם כמובן יכולים לעיין בה, אני רק אומר, תמצית הטענות שמעלה העותר כנגד מינוי של ניצב משנה גריף הן כדלקמן: מעורבותו של ניצב משנה גריף בתקלה במערכת האבטחה שהוקנה בכניסה למשכן, מערכת ה"בולרדים" שכתוצאה ממנה גם נפצעה מנהלת סיעה בכנסת. תלונה של העותר משנת 2005 בגין התנהלותו האישית של ניצב משנה גריף, תלונה שהתבררה בשעתו על ידי הגורמים המוסמכים בכנסת. היותו של ניצב משנה גריף ממונה על אחייניתו שעובדת במשמר הכנסת וטענתו של העותר כי אין לניצב משנה גריף תואר אקדמי מוכר.


הטענות האלה כולן נבדקו על ידי יושב ראש הכנסת, נבדקו לעומקן אני חייב לומר. יושב ראש הכנסת גם קרא את החומרים הרלוונטיים, גם נפגש עם אותם גורמים שעסקו בכך, גם שוחח על כך עם קצין הכנסת הנכנס גריף והחליט שאין מקום, הטענות האלה לא עולות כדי פסילת מינויו של גריף כקצין הכנסת.


נתבקשתי גם אני כיועץ משפטי לכנסת על ידי היושב ראש לחוות את דעתי, האם אני חושב שבעתירה, בטענות המועלות בעתירה ובחומרים שצורפו אליה יש כדי מניעה משפטית למנות את גריף לקצין הכנסת ותשובתי הייתה שאין מניעה משפטית מלעשות זאת.


לכן אנחנו נמצאים פה פניכם היום כשמצד אחד יש עתירה תלויה ועומדת כנגד המינוי, עתירה שכאמור נקבעה לדיון ביום ה- 30 במרץ. אין צו בינתיים או צו מניעה שמונע מאתנו לקיים את הדיון ועמדתנו, עמדת יושב ראש הכנסת, כי אין מניעה משפטית מלמנות את גריף לתפקיד. תודה.
היו"ר יריב לוין
אם אין התייחסויות נעבור להצבעה, מי בעד לאשר את פניית יושב ראש הכנסת ואת המלצתו על דעת נשיאות הכנסת למנות את מר יוסף גריף כקצין הכנסת?
אלכס מילר
אני מצביע במקום חבר הכנסת רותם.

הצבעה

בעד - 10

נגד – אין

נמנעים – אין

הבקשה אושרה .
היו"ר יריב לוין
הבקשה אושרה פה אחד, אני מציע לקרוא לקצין.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין
אני מודה לחברי הוועדה, נמצא פה יוסף גריף, אני צריך לצאת לקבל את פני מבקר המדינה של ארמניה.
היו"ר יריב לוין
אני שמח לבשר לך שוועדת הכנסת החליטה פה אחד לקבל את הפנייה של יושב ראש הכנסת בתמיכת נשיאות הכנסת ולאשר את המינוי שלך כקצין הכנסת. המינוי עצמו כמובן מבוצע על ידי היושב ראש, ואני מבקש בשם כלל חברי הוועדה לאחל לך הרבה הצלחה ולקוות שלא תהיה עסוק מידי.
יוסף גריף
תודה רבה. אני מבקש דבר ראשון להודות ליו"ר הכנסת על התמיכה והסיוע לאורך כל הדרך, ליו"ר הוועדה ולחברי הוועדה ולכל מי שתמך עזר וסייע לי במשך כל 30 שנות שירותי במשמר הכנסת. יחד עם יחידת משמר הכנסת והסדרנים נעשה את כל מה שנדרש כדי לשרת את הכנסת, חברי הכנסת ואת כל באי הכנסת בנאמנות ביסודיות ביושרה ובהגינות. תודה רבה לכולם, שאלו אותי בבוקר אם אני מתרגש, אז כן, אני מתרגש ומקווה שנעבור את התקופה הזו בשלום בעזרת השם.
היו"ר יריב לוין
אני מנצל את ההזדמנות לבקש ממך למסור שוב את תודתנו העמוקה למשמר הכנסת שעושה כל השנה, 24 שעות ביממה עבודה נהדרת ותודה לכולם.
המלצה על חילופין בראשות ועדות הכנסת
היו"ר יריב לוין
אני מבקש לעבור לסעיף א על סדר היום המלצה על חילופין בראשות ועדות הכנסת הבאות: ועדת החינוך התרבות והספורט, ועדת העלייה הקליטה והתפוצות והוועדה המיוחדת לזכויות הילד. זאת על פי הצעה שמובאת בפנינו על ידי יו"ר הקואליציה חבר הכנסת זאב אלקין בבקשה.
זאב אלקין
תודה רבה. אני תכף אציע הצעה להחלטת ועדת הכנסת על חילופי גברי בוועדות אבל מראש אני אבקש שאחרי שאצביע יש לי הודעה לפרוטוקול ואני מבקש שתאפשר לי להודיע אותה. אני מבקש מוועדת הכנסת להמליץ על חילופים בראשות הוועדות. לראשות ועדת החינוך התרבות והספורט חבר כנסת אלכס מילר, לראשות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד חבר הכנסת זבולון אורלב ולראשות ועדת העלייה והקליטה והתפוצות חבר הכנסת דני דנון כמינוי זמני , אני מדגיש לפרוטוקול, להשלמת הבירורים בתוך הקואליציה.
היו"ר יריב לוין
אני מבין שהמינוי של חבר הכנסת דנון הוא כיושב ראש זמני. האם אנחנו צריכים לקיים הצבעה בנפרד על כל אחת מהבקשות? אני חושב שכן, מאחר ומדובר במינויים. אני מבין שהמנויים האלה הם כרגע מינויי קבע אבל נעשים על בסיס הסכמות על חילוף שעתיד להתבצע.
רחל אדטו
למה כרמל שאמה - - -
היו"ר יריב לוין
אני אאפשר לשאול הכול.
זאב אלקין
אני אודיע לפרוטוקול אחרי זה.
היו"ר יריב לוין
על פי המלצה שאנחנו ממליצים והוועדות צריכות להצביע על כך, כהונתם של שלושת יושבי הראש המוצעים תחל ביום רביעי ה-11 לנובמבר 2010 ועתידה להסתיים ב- 5 למאי 2012 וביחס ליושב הראש הזמני במועד שבו ייבחר יושב ראש קבוע. אני מבקש להדגיש ולהבהיר שמדובר בהסכמות ומשכך במידה ולא תובא בקשה לחילופין עד ל- 5 למאי 2012, ימשיכו אותם יושבי ראש לכהן כל עוד לא נעשה שינוי.
רחל אדטו
אני רוצה לשאול על החילופים הידועים בוועדת הכלכלה, אם יש חילופים והם חילופים לכולם כי יש הסכם, מה קרה עם ה- 45 יום? האם ה התקציב שצריך להעביר אותו, או חוק ההסדרים, מה עומד מאחורי ההחלטה הזו?
זאב אלקין
הנושא הוא לא על סדר היום
היו"ר יריב לוין
ייתכן שהודעתו של חבר הכנסת אלקין תפתור את הבעיה, נדמה לי חברת הכנסת אדטו שזה נושא לשאילתות במליאה, לא בטוח שכאן יושבים הגורמים שיכולים לענות על השאלה הזו.
אורי אורבך
לגבי המינוי הזמני, במה כרוך שהמינוי הקבוע לא יוצא לדרך?
היו"ר יריב לוין
זו שאלה שאתה יכול להפנות לחבר הכנסת אלקין, היא לא מעניינה של הוועדה במובן זה שאלה הצעות שמביאה הקואליציה, חילוקי הדעות הפנימיים, אם ישנם, בין חבריה ובין סיעותיה.
זאב אלקין
תשובתי עד להשלמת תהליך ההתדיינות בין הליכוד לסיעת העבודה והצגתי את התמונה בהרחבה בהנהלת הקואליציה וקיבלתי את ברכתה.
היו"ר יריב לוין
אני עובר להצבעות. ועדת החינוך והספורט, מי בעד אישור חילופין, המלצת ועדת הכנסת בדבר מינויו של חברנו חבר הכנסת אלכס מילר כיושב ראש הוועדה?
הצבעה

בעד- 11

נגד – אין

נמנעים – אין

המינוי אושר
היו"ר יריב לוין
אושר פה אחד. חילוף בראשות הוועדה המיוחדת לזכויות הילד, מינויו של חבר הכנסת זבולון אורלב כיושב ראש הוועדה, מי בעד?

הצבעה

בעד – 9

נגד – אין

נמנעים – אין

המינוי אושר.
היו"ר יריב לוין
המינוי אושר, אנחנו מברכים את חבר הכנסת זבולון אורלב שעוזב ועדה אחת ועובר לראשות השנייה. המינוי הזמני של חבר הכנסת דני דנון כיושב ראש הזמני של יושב ראש ועדת העלייה הקליטה והתפוצות, מי בעד?
הצבעה

בעד – 10

נגד – אין

נמנעים – אין

המינוי אושר.
היו"ר יריב לוין
המינוי אושר פה אחד, אנחנו מברכים את חבר הכנסת דנון, חבר הכנסת אלקין, בבקשה הודעה.
זאב אלקין
אולי זה יענה חלקית על שאלתה של חברת הכנסת אדטו, אני רוצה לעדכן את הוועדה ולהודיע לפרוטוקול לגבי עוד חילוף אחד שאמור להתבצע במועד הזה, שסיעת הליכוד קיבלה פה אחד ובהסכמה את בקשת ראש הממשלה לדחות ב- 45 יום את ביצוע החילוף, אבל בתום התקופה הזו, חבר הכנסת כרמל שאמה, ואני אביא לפה המלצה, צריך להחליף את חבר הכנסת אקוניס בראשות ועדת הכלכלה. אם היו שאלות, זו התשובה.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה.
ערעור על החלטת יו"ר הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעה לסדר היום.
היו"ר יריב לוין
הנושא האחרון על סדר היום, ערעור של חבר הכנסת נחמן שי על החלטת יושב ראש הכנסת והסגנים שלא לאשר דחיפות הצעתו לסדר היום בנושא השביתה הכללית במשק. חבר כנסת אלכס מילר, האם אתה מייצג את נשיאות הכנסת בעניין?
אלכס מילר
אני אתן את עמדת הנשיאות.
היו"ר יריב לוין
אני שואל, כי אם אתה מייצג אותם, מה טוב, אם לא, בהיעדר ייצוג אני מבין שיש הסכמה לבקשה. לכן אני שואל אם אתה מייצג את הנשיאות או לא.
אלכס מילר
אני אתן את עמדת הנשיאות.
נחמן שי
ביקשתי לחזור לנושא למרות שלפנות בוקר בשעה 6:00 הודיעו לציבור שהשביתה הזו הסתיימה או לא החלה. אני חשוב ששני דברים צריכים בכל זאת להגיע למליאה הכנסת, אחד, כל הרעיון הנלוז שמושכים את הציבור באף עד הרגע האחרון מבלי להבהיר לו על מה. אנשים הולכים לישון ולא יודעים למה הם קמים בבוקר, ציבור שלם נתון לתרגיל פוליטי מכוער בין ההסתדרות לבין משרד האוצר כשהציבור הוא החלק השולי של כל העניין. זה ראוי לגינוי וזה לא דבר שאנחנו יכולים לעבור עליו לסדר.


דבר שני, אני רוצה לשמוע את תוצאות ההסדר שהושג, אם הושג בין ההסתדרות לבין הממשלה, אני חושב שיש הרבה מה להגיד עליו, יש סקטורים שלא יוצאים נשכרים מההסדר הזה, עובדי קבלן ואחרים, לכן חשבתי שהרעיון של שביתה כללית הוא לא רק עצם קיום השביתה אלא גם כל המערכת שסבבה את השביתה הזו והביאה אותה לסיום שלה כפי שהוא. אין מניעה שהכנסת תדון בעניין הזה השבוע לדעתי.
היו"ר יריב לוין
תודה רבה. חבר הכנסת מילר בשם הנשיאות ולאחר מכן סגן השר כהן שמכבד אותנו בנוכחותו וביקש להתייחס. בבקשה.
אלכס מילר
כאשר הנשיאות דנה על הנושא התייחסנו בכוונה למשא ומתן שמתקיים עם הסתדרות העובדים וקבענו שבמידה ולא תהיה הסכמה הנושא יעלה ובמידה ותהיה הסכמה הנושא לא יעלה. האישור היה בתנאי.
זאב אלקין
נדמה לי פה אחד, כולל חברי כנסת מסיעת קדימה בנשיאות.
יעקב אדרי
מה זה משנה, יש פה משא ומתן, תראה לאן אתה הולך.
נחמן שי
למה תושבי מדינת ישראל הלכו לישון בלילה, שחקתם על העצבים שלהם.
היו"ר יריב לוין
אנא התחשבו בחבר הכנסת מילר שהוא איש עסוק מאד ובכל זאת נשאר כאן בלי התראה מוקדמת.
אלכס מילר
דבר שני, אם תראו את הבקשה- השביתה הכללית במשק- אין שביתה. אם הנושא שיעלה שבוע הבא ע"י חבר הכנסת נחמן שי יהיה על ההסכם בין ההסתדרות לאוצר, הנשיאות תשקול. כל עוד הנושא הוא השביתה, והשביתה לא מתקיימת, ודנו על הנושא שהוא חשוב ואני מבין אותך כחבר ועדת הכספים שנושא של ההסכם הוא דבר שצריך להיות חשוף לציבור, אם יש מנגנון שצריך לתת עליו את הדעת המנגנון הזה יופעל. אבל הבקשה לנשיאות הייתה השביתה הכללית במשק.

לסיכום, לסיעת קדימה יש שני נציגים בנשיאות הכנסת, ההחלטה לקבל את הנושא הזה כנושא אחד הייתה פה אחד, כולל נציגים של סיעת קדימה. אם נציגים של סיעת קדימה היו טוענים ומעלים את הנושא הזה להצבעה, חד משמעית שנושא יעלה כך או כך על סדר היום, לא היינו יושבים כאן ודנים על זה. בכך שהנושא לא עלה וההחלטה בנשיאות הייתה פה אחד שהנושא צריך להיות בתנאי, אז אין פה עניין של ויכוח כי זו החלטת הנשיאות וכמובן שוועדת הכנסת יכולה להחליט אחרת.
יעקב אדרי
אני מאד מופתע ורוצה לעזור לקואליציה בכל זאת. הצלחתם לסיים שביתה, יש הסכם, מה יותר יפה מאשר לדווח פה ולהגיד ישבנו, דנו וגמרנו עם זה. מה אתם עושים?
זאב אלקין
זה לא אנחנו, זה אתם.
יעקב אדרי
הטריח את עצמו לכאן סגן שר האוצר, שגם הוא היה שותף לדיונים ובא לדווח, מה יותר יפה, בואו נשמע ובזה יגמר הסיפור.
נסים זאב
כתוב במדרש שכל הקללות של בלעם הפכו לברכה. זה שקדימה פתאום רוצה לברך ולכבד את הקואליציה, אני מאד חושש מזה. הם מופתעים שהשביתה הסתיימה, הם רוצים לעורר מדנים ולומר, אתם פראיירים שהסכמתם ל- 6%. אנחנו לא רוצים לגרור את המשק שוב לשביתה, אחרי שברוך השם הגענו לתוצאות טובות. לכן רבותי, יש לנו מחר יום ארוך, מספיק הצעות לסדר וחוקים בלי סוף, מה אתם צריכים את הפטפטת המיותרת הזו? יש לקדימה מספיק במה כדי לדבר.
היו"ר יריב לוין
לבקשת סגן שר האוצר מחולקת לכם על השולחן ההודעה המשותפת של משרד האוצר וההסתדרות בנושא הזה, אדוני סגן השר בבקשה.
סגן השר יצחק כהן
תודה אדוני, חבריי חברי הכנסת, נחמן שי, יעקב אדרי, אני מכיר אתכם כאנשים מאד הגונים וישרים, אתם צריכים פשוט לברך את הממשלה שפעם ראשונה בהיסטוריה סיימה סכסוך כל כך קשה על הסכמי שכר ללא שביתה. מונחים לפניכם התוצאות.
יעקב אדרי
לא מאפשרים אפילו לברך.
סגן השר יצחק כהן
השביתה לא התחילה, פעם בראשונה בהיסטוריה שכזה אירוע מתרחש ואני חושב שהציבור בישראל מאס בשביתות, מאס בהתנהלות כזו, הממשלה השכילה להביא הסכם מדהים לטובת העובדים ולטובת המדינה.
נסים זאב
פעם ראשונה שסגן שר האוצר נכנס לעובי הקורה ופותר בעיות.
סגן השר יצחק כהן
כולם גילו אחריות, כולם גילו דבקות במטרה, כאשר ההחלטה האסטרטגית הייתה שלא תהיה שביתה. אני חושב שאתם צריכים לברך על זה. אני זוכר שר אוצר ממפלגתכם שכל שני וחמישי הייתה אצלו שביתה במשק.
נחמן שי
אני יודע שהממשלה לא רוצה לדון בעניין, הלא אנחנו יודעים באיזה בית אנחנו גרים. העליתי את הנושא של השביתה הכללית לא רק אם תהיה שביתה או לא, לכל התרגיל הזה ולעניין יחסי העבודה והדרך שהממשלה בוחרת את הדברים - - -
יעקב אדרי
במקום לברך יהיה דיון.
נחמן שי
לכן אין סיבה בעולם שלא יתקיים על זה דיון בכנסת, יש מספיק נושאים שעולים על סדר היום שחשיבותם יותר נמוכה, זה נושא שנוגע לכלל המועסקים במשק וראוי שיעלה על במת הכנסת ביום שההסכם הזה הושג. אני לא מבין למה הממשלה מתחמקת וחברי הכנסת אחריה.
זאב אלקין
זה בכלל לא נוגע לממשלה, אני בטוח שאין לה שום בעיה לדון בנושא. יש שאלה של כבודה של נשיאות הכנסת כשנשיאות הכנסת מחליטה פה אחד משהו, אני חושב שמן הדין, אם אין נסיבות מאד חריגות שוועדת הכנסת תגבה. בודאי החלטה שהתקבלה פה אחד. היא החליטה שהנושא הזה יידון רק אם תהיה שביתה, ואין שביתה הוא לא יידון.
יעקב אדרי
מה יותר יפה מלהגיד שנמנעה השביתה.
זאב אלקין
זה מה שהחליטה נשיאות הכנסת, קואליציה ואופוזיציה פה אחד. אם הנושא כל כך חשוב הרי בודאי יש מכסה לסיעת קדימה, יכול חבר הכנסת נחמן שי להעלות הצעה רגילה לסדר ובכלל לא צריך אותנו. הדבר היחיד שמטריד אותי כאן הוא כבודה של הנשיאות ולכן כמובן אני אתנגד לבקשה אבל מי שרוצה לדון יגיש הצעה לסדר ויקבל עשר דקות ויהיה דיון.
היו"ר יריב לוין
מי בעד קבלת הערעור של חבר הכנסת נחמן שי?

הצבעה

בעד – 3

נגד – 6

נמנעים – אין

הערעור נדחה
היו"ר יריב לוין
תודה רבה הישיבה נעולה

הישיבה ננעלה בשעה 11:45

קוד המקור של הנתונים