ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/11/2010

שינויים בתקציב לשנת 2010

פרוטוקול

 
PAGE
5
ועדת הכספים

2.11.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול

מישיבת ועדת הכספים

יום שלישי, כ"ה בחשוון התשע"א (2 בנובמבר 2010), שעה 11:05
סדר היום
שינויים בתקציב לשנת 2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

יעקב אדרי

יצחק וקנין

אמנון כהן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
דרורית שטיינמץ, ראש אגף תקציבים ופרוייקטים, משרד ראש הממשלה

יעקב ברקאי, אגף התקציבים, משרד האוצר

רותם פלג, אגף התקציבים, משרד האוצר

דני גלושנקוב, אגף התקציבים, משרד האוצר

אנסטסיה סובודינה, אגף התקציבים, משרד האוצר
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
שינויים בתקציב לשנת 2010
היו"ר משה גפני
אני פותח את ישיבת ועדת הכספים. על סדר היום שינויים בתקציב לשנת 2010.

פניות מספר 561 ו-562 – משרד ראש הממשלה
דרורית שטיינמץ
העברות ממשרד השיכון למשרד ראש הממשלה.
היו"ר משה גפני
אנחנו כבר דנו על העניין הזה. נכון?
דרורית שטיינמץ
נכון.
היו"ר משה גפני
יש כאן מכתב מחגי טולדנו, עוזר מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון: "בהמשך לשאלת חבר הוועדה, חבר הכנסת יעקב אדרי, התקציב בסך 1.2 מיליון שקלים שביקשנו להעביר מהמשרד לענייני מיעוטים למשרדנו נועד לצורך בניית אולם ספורט בישוב נצרת, 700 אלף שקלים, ולצורך השלמת מבנה ספורט בישוב ריינה, 500 אלף שקלים".
יעקב אדרי
קיבלתי את זה. זה בסדר.
אמנון כהן
למה שם ולא במקומות אחרים?
היו"ר משה גפני
אנחנו בעד המיעוטים. אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 561 ו-562 – אושרו פה אחד

פנייה מספר 597 –
דני גלושנקוב
הפנייה נועדה להעביר 5 מיליון שקלים עבור פעילות המינהל בחינוך העצמאי ועוד 7 מיליון שקלים עבור סמינרים להכשרת עובדי הוראה בהתאם להסכם הקואליציוני עם סיעת יהדות התורה. כמו כן הפנייה כוללת 2,5 מיליון שקלים תוספת לחברה להגנת הטבע.
היו"ר משה גפני
על פי בקשתי.
דני גלושנקוב
נכון.
היו"ר משה גפני
גם בשנה שעברה ביקשתי זאת.
אמנון כהן
על חשבון תקציב קואליציוני?
היו"ר משה גפני
לא.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פנייה מספר 597 – אושרה פה אחד

פניות מספר 600 ו-601 –
אנסטסיה סובודינה
מדובר במיגון אוכלוסייה. הפנייה נועדה לתקצב סך של 19 מיליון ו-390 אלף שקלים עבור מיגון אוכלוסייה לתוכנית סופת חול.
אמנון כהן
איזה אזורים?
אנסטסיה סובודינה
ביהודה ושומרון ועזה.
יעקב אדרי
לא הבנתי למי זה עובר. ממי למי? מאיזה משרדים זה עובר?
אנסטסיה סובודינה
משרד הביטחון משתתף בהוצאות מיגון אזרחיות.
היו"ר משה גפני
למה זה הולך?
אנסטסיה סובודינה
לחיסונים ורכש מסכות מגן.
היו"ר משה גפני
מה שהתפרסם שזה ממגן רק 60 אחוזים מהאוכלוסייה, זה המצב?
אנסטסיה סובודינה
ב-2013, כן. ב-2013 מגיעים ל-60 אחוזים מהאוכלוסייה כי זאת תוכנית רב שנתית. זאת פריסה לחמש שנים. מתנהלים דיונים עם הגורמים הרלוונטיים.
היו"ר משה גפני
מה עם המסכות לבעלי זקן? אני מבין שאין מה לדבר בנושא הזה.


אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות מספר 600 ו-601 – אושרו פה אחד

פניות מספר 602 ו-603 - משרד התעשייה


נדמה לי שזאת תעסוקת חרדים. אני לא בטוח, אבל יכול להיות. אני חושב שזה שחר כחול.


אם הרפרנט לא כאן, אני נועל את הישיבה. זה נראה דבר חיובי, אבל הרפרנט לא כאן ולכן נדחה את זה.
יעקב אדרי
איפה מתקיים הדיון על הדיור הציבורי, אצלנו או לא?
היו"ר משה גפני
אני עוד לא יודע. עוד יש ויכוחים.
יעקב אדרי
רן כהן ניהל מלחמות על החוק במשך שנים.
אמנון כהן
אני מסמיך את כבודו - במידה שיגיע הרפרנט – להצביע בעד.
היו"ר משה גפני
רותם, אתה בעד הפנייה הזאת? מה זאת הפנייה הזאת?
פניה קירשנבאום
אני אשים רביזיה על זה. אני רוצה לדעת קריטריונים וחלוקה.
היו"ר משה גפני
תצביעי בעד. תאמיני לי, את יכולה לסמוך עלי.
פניה קירשנבאום
בכל מה שקשור למשרד התעשייה, יש לי עניין.
היו"ר משה גפני
לא, זה לא משרד התעשייה.
פניה קירשנבאום
כתוב כאן משרד התעשייה.
היו"ר משה גפני
אופן הפנייה הוא לא נכון.
פניה קירשנבאום
זה בביטחון?
היו"ר משה גפני
כן. זה לא למשרד התעשייה.
יעקב ברקאי
זה לא למשרד התעשייה. זה כביכול ממשרד התעשייה למשרד הביטחון.
פניה קירשנבאום
אם זה ממשרד התעשייה, אני מוכנה להצביע, אבל אם זה היה למשרד התעשייה, לא הייתי מצביעה. אני מודיעה לך שכל העברה של משרד התעשייה, אני אשים כאן רביזיה. אני רוצה להבין את הקריטריונים לחלוקה שם.
היו"ר משה גפני
כל הכבוד לך. בסדר.

אנחנו מצביעים.

ה צ ב ע ה

פניות 602 ו-603 – אושרו פה אחד

הישיבה ננעלה בשעה 11:20

קוד המקור של הנתונים