ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 02/11/2010

חוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
16
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

2.11.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 356

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום שלישי, כ"ה בחשוון התשע"א (2 בנובמבר 2010), שעה 11:00
סדר היום
הצעת חוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010
נכחו
חברי הוועדה: אורלי לוי אבקסיס – מ"מ היו"ר
מוזמנים
יצחק קדמן, מנכ"ל המועצה הלאומית לשלום הילד

עו"ד בתיה ארטמן, היועצת המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

עו"ד רון אשכנזי, עוזר ליועצת המשפטית, משרד הרווחה והשירותים החברתיים

פיני קבלו, סמנכ"ל רווחה וקשרים בכנסת, המרכז לשלטון מקומי

אריה אהרן, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים, מחוז תל אביב והמרכז

מיכה הרן, איגוד העובדים הסוציאליים
ייעוץ משפטי
אייל לב ארי
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
צהרים טובים. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010.


כדי להבין במה מדובר, נפנה למשרד הרווחה והשירותים החברתיים, עורכת הדין בתיה ארטמן, היועצת המשפטית של המשרד. בבקשה תאירי את עינינו ותסבירי במה מדובר.
בתיה ארטמן
המטרה של הצעת החוק היא להחליף את המונח פקיד סעד למונח שישקף את התפקיד ואת הסמכויות של אלה שמבצעים את התפקיד. פקיד סעד הוא מונח שהוטבע בחוק שירותי הסעד משנת 1958, אבל מאז הגיעו פניות מהשטח בבקשה לשנות את השם כך שהוא ישקף את התפקיד האמיתי ומי עושה את התפקיד הזה. את התפקיד הזה עושה עובד סוציאלי אבל זה תפקיד שחייב לקבל מינוי של שר לפי החוק המסמיך.


לכן התיקון בעצם בא להתאים את המציאות להגדרת המונח והצעת החוק מתקנת את החוקים הרלוונטיים ומבהירה את הסמכות של כל עובד סוציאלי שמונה לפי אותו חוק ונותנת למעשה את המעמד הראוי שיש לנושאי התפקידים האלה, שיש להם תפקידים סמכותיים, לאלה שעוסקים בחוק הנוער יש סמכות אפילו להוציא ילד מהבית, חלקם הגדול מופיע בבתי משפט, נותן תזכירים לבתי משפט.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתם חושבים שהמילה פקיד היא בעצם מוזילה את המקצוע?
בתיה ארטמן
זאת הייתה ההרגשה. חלקים בציבור באמת התייחסו אליהם כאל פקידים ולא כאל עובדים סוציאליים שיש להם תפקידים ערכיים, תפקידים סטטוטוריים. המונח החדש גם מדגיש את זה שמי שעושה את התפקיד הזה, הוא חייב להיות עובד סוציאלי. אני מזכירה שלעובדים הסוציאליים יש חוק, יש שפיטה משמעתית, יש להם כללי אתיקה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מעתה כל פקיד סעד הוא עובד סוציאלי. כלומר, בהגדרה בחוק.
בתיה ארטמן
במציאות היום כל פקיד סעד חייב להיות עובד סוציאלי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בחוק אנחנו בעצם מחליפים כך שכל פעם שמופיע פקיד סעד, יהיה כתוב עובד סוציאלי.
בתיה ארטמן
נכון. המילה פקיד סעד תיעלם ובמקומה יבוא המונח שמתאים לאותו עובד סוציאלי. מודגש שזה עובד סוציאלי שקיבל מינוי מהשר לעניין אותו חוק והוא כמובן לא פקיד יותר אלא משקף גם את התפקיד, גם את הגדרת המקצוע ונותן לו באמת את המעמד הראוי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תודה. אני מבינה שמרכז השלטון המקומי בישראל תומך בתיקון הזה.
פיני קבלו
כן, אנחנו תומכים וגם כתבנו זאת. בעניין הזה אנחנו הולכים ביחד עם המשרד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מבינה שהמועצה לשלום הילד דווקא מתנגדת לשינוי המוצע.
יצחק קדמן
אנחנו מתנגדים רק לחלק השני. אנחנו מאוד מאוד תומכים בשינוי המושג פקיד סעד. אגב, יש מספר כאלה – יש חוק הנוער, יש פקיד סעד לאימוץ, יש פקידי סעד לסדרי דין ועוד ועוד. הנחתי בפניכם מכתב שהפנינו למנכ"ל משרד הרווחה לפני זמן מה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ראינו את זה רק הבוקר. נשמח אם תסביר.
יצחק קדמן
אני מתנצל על הטעות.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
תן לי תקציר של המסמך.
יצחק קדמן
המכתב הזה נכתב בשנת 2004 בעקבות פניות קודמות. במכתב פנינו למשרד הרווחה וביקשנו להחליף את השם הלא מוצלח של פקיד סעד. רק לשם הפרוטוקול, מקורו של השם בטעות תרגום מתקופת המנדט. בתקופת המנדט היה, גם על פי דבר המלך במועצתו, מושג של וולפר אופיסר, אלא שמי שעסק אז בעניינים האלה טעה ותירגם אופיסר לפקיד, והראיה שבמקביל היה מושג בתקופת המנדט של פרוביישן אופיסר. המושג פרוביישן אופיסר, ברוב חכמתם של קציני המבחן, המילה אופיסר תורגמה לקצין. השם קצין מבחן לקוח מהמילה פרוביישן אופיסר. אופיסר באנגלית יכול להיתרגם לפקיד ויכול להיתרגם לקצין. קציני המבחן, היה להם שכל ופרוביישן אופיסר תורגם לקצין מבחן. מאז ועד היום כל מי שעוסק בשירות המבחן, אין שם טוראים, אין סמלים אלא כולם קצינים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אתה אומר שזה כך בלי שיעבור הדרכה כדי להיות קצינים.
יצחק קדמן
כולם קצינים. יושב לידי קצין ותיק אחד. ביום שהם מתחילים לעבוד בשירות המבחן, הם קצינים.


הם עשו דבר מאוד חכם מפני שהם הבינו שזה יותר יוקרתי מלהיות פקיד. במקביל, השם שהיה ממש מקביל, של וולפר אופיסר, במקום לתרגם אותו לקצין רווחה, עשו טעות נוראית ואיומה ותרגמו את זה לא בסדר. את ה-אופיסר תרגמו לפקיד, ואת ה-וולפר תרגמו לסעד.


יש דבר ששנוא על הציבור וזה או פקידים או סעד. לצרף גם פקיד וגם סעד, זה איום ונורא. לכן הצענו למנכ"ל משרד הרווחה דאז, פרופסור גולדנברג, להחליף את השם. הוא אמר לנו שלא נציע לו מה לא אלא שנציע לו גם מה כן ואכן הצענו מספר הצעות. כאן אני חייב לומר שהצעת החוק עצמה היא מבורכת והיא טובה כי אכן צריך להוציא את המלים פקיד סעד שלא משקפות את מה שאותו אדם עושה והן נותנות תדמית מאוד נמוכה למי שעוסק בזה. אני לא מאלה שחושבים שהכל בעזרת השם. זאת אומרת, יש כמה בעיות עם פקידי סעד קצת יותר חשובות מהשם שלהם כמו למשל שעד היום אין תקינה מחייבת לפקידי סעד, והלוואי ואת זה גבירתי היושבת ראש יתקנו ויבטיחו שבכל ישוב בארץ יהיה קודם כל פקיד סעד לחוק הנוער, דבר שלא קיים היום.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
או בשמו החדש.
יצחק קדמן
השם החדש - אני לא מזלזל גם בסמנטיקה וביחסי ציבור – צריך באמת להשתנות.


למה אנחנו מתנגדים למה שקבוע כאן. אין לי טענות למשרד הרווחה על כך שלא קיבל את ההצעות שלנו.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה היו ההצעות שלכם?
יצחק קדמן
הצענו מורשה או מומחה להגנת ילדים, הצענו קצין הגנה לילדים על משקל קצין מבחן, הצענו שמות משמות שונים. אין לי שום בעיה עם זה שמשרד הרווחה יאמר שיש לו שם הרבה יותר טוב. מה שעשו כאן, עשו דבר מאוד מסורבל. במקום לקרוא לו פקיד סעד, קראו לו עובד סוציאלי לעניין חוק הנוער, טיפול והשגחה. רק לכתוב את זה ייקח לפקיד הסעד זמן רב כשהוא צריך לחתום על מסמך. זה לא שם קליט. זה לא שם שהציבור יקלוט.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
יש כאן הערה של היועץ המשפטי שלנו ואני אשמח אם כולם ישמעו אותה.
אייל לב ארי
המילה הארוכה הזאת נובעת כיוון שההסמכה היא ספציפית לפי החוק. עובד סוציאלי, למשל לפי חוק הנוער, לא בהכרח יהיה מוסמך למשל לפי חוק אחר.
יצחק קדמן
כן. זה ברור. מה שחסר זה שם שמעבר לזה שהוא יהיה מדויק, הוא יהיה גם קליט. אם יהיה שם ארוך כזה, ממילא לחוק הנוער (טיפול והשגחה), זה ירד כי אף אחד לא יכול לומר בטלפון שהוא מצלצל ללשכת רווחה שהוא מבקש לדבר עם עובד סוציאלי לעניין חוק הנוער (טיפול והשגחה) 1960.
בתיה ארטמן
גם היום הוא אומר שהוא רוצה לדבר עם פקיד סעד לחוק הנוער.
יצחק קדמן
לא, הוא לא אומר את זה. כולם מבקשים פקיד סעד. יש לי בעיה עם הילדים? אני רוצה לדבר עם פקיד סעד. איך הוא ידבר אם יקצרו את השם הארוך הזה שאתה נותן? זה בלתי אפשרי. זה לא קליט.


אני אומר לכם ממה אני חושש. מאחר שלא הומצא תחליף קליט, הציבור ימשיך להשתמש בשם הישן כי הוא קצר. הוא לא טוב, אבל הוא קצר. לכן, אין לי התנגדות לחוק אבל אני חושב שלא נעשה כאן מספיק מאמץ יצירתי. לא חייבים להיות עובדים סוציאליים בעניין הזה אלא עדיף היה למצוא מישהו שהוא יצירתי ויכול למצוא שם קליט כדי שהשינוי ייקלט בפועל. השם המוצע כיום הוא ארוך, הוא מסורבל, הוא בלתי שמיש ולכן אנחנו מאוד תומכים בביטול המונח פקיד סעד, אבל היינו מבקשים שאולי המשרד יעשה עוד מאמץ למצוא שם יותר קליט שייקלט ויחליף את המושג פקיד סעד.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מה תגובת משרד הרווחה לדברים של מר קדמן?
בתיה ארטמן
המשרד עשה הרבה מאוד מאמצים למצוא שם קליט.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הוא מצא את המונח הבסיסי הראשוני.
בתיה ארטמן
לאנשים יש נטייה לעשות קיצורים. גם עובד סוציאלי לא קוראים לו עובד סוציאלי אלא קוראים לו עו"ס. גם כאן יהיה עו"ס. האמת היא שאנחנו פנינו לציבור, לכלל העובדים הסוציאליים, לציבור הרחב, וביקשנו הצעות לשמות. אחרי שקיבלנו את כל השמות, השם שנבחר היה עו"ס לחוק. עובד סוציאלי לחוק.
יצחק קדמן
עו"ס לחוק, זאת אפילו לא עברית.
בתיה ארטמן
בדיוק. כשהגענו למשרד המשפטים אמרו לנו שהמונח הזה הוא לא מונח מדויק בעברית ולכן אמרנו שזה יהיה עובד סוציאלי שמונה על פי חוק. גם כאשר פקיד סעד מציג את עצמו, הוא לא אומר שהוא פקיד סעד. יש פקידי סעד לסדרי דין, יש פקידי סעד לחוק הנוער.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
הוא גם לא אוהב את המילה פקיד סעד.
בתיה ארטמן
בוודאי שהוא מציג את עצמו ואומר שהוא פקיד סעד לחוק הנוער (טיפול והשגחה). היום הוא יאמר שהוא עובד סוציאלי שמונה לפי חוק. אין הבדל.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נראה לי שגם התבלבלת לרגע.
בתיה ארטמן
אני אתבלבל כל הזמן כי אני, כמו קדמן, רגילה לומר פקיד סעד. אולי הדור אחרינו או שני דורות אחרינו, הם כבר לא ישמעו את המונח פקיד סעד.


בינינו, גם בסלנג ישבשו את זה. יקראו לזה עו"ס לחוק, אבל בחקיקה צריך לכתוב בדיוק.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
קדמן, ראיתי את ההצעות שלך ואני רואה שיש כאן ע"סלי – עובד סוציאלי להגנת ילדים. אני לא בטוחה שזה נכון להשתמש במונח הזה.
יצחק קדמן
עשיתי את הדברים האלה כמובן עם קצת הומור.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
גם אני התייחסתי לזה בהומור.
אריה אהרן
לפני כעשרים שנים הייתי בקורס פקידי סעד שזה קורס ארוך של כמעט שנתיים והוסמכתי לפקיד סעד. מאז אני פקיד סעד. כבר לפני עשרים שנים אמרנו שהניסוח הזה מעליב אותנו והוא לא טוב.


עבדתי במשך עשרים שנים בבת ים, בשכונת עמידר, ואנחנו יודעים איך האנשים פונים. קודם כל, הם לא אומרים עובד סוציאלי אלא הם אומרים עוזר סוציאלי. באופן כללי, לנו המינוח הזה הוא סביר. אני לא רוצה לומר שהוא אידיאלי אבל הוא סביר. אני תמיד למדתי בעבודה שהאויב של הטוב הוא הטוב ביותר. אני אומר שהגענו למשהו שהוא סביר, מניח את דעתנו, בסדר. אני כפקיד סעד, זה מניח את דעתי. זה לא האידיאל שלי, זה לא החלום שלי, אבל זה בסדר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אני מבינה שאתם חיים עם זה בשלום, כי באמת אנחנו לא עושים שינוי מהותי אלא זה יותר סוג של יוקרה מסוימת.
אריה אהרן
נכון.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
של שיווק מסוים של אותם אנשים. אם זה כך, אנחנו נמשיך עם זה. קדמן, בחלק מהדברים, ואולי ברובם, אנחנו רואים דברים עין בעין, אבל מאחר שאין כאן שינוי שיכול לפגוע בילדים חלילה וחס, אנחנו נקדם את זה.


אני חושבת שבפעם הבאה בדיון כאן יהיו פקידי האוצר שיבקשו לשנות את השם שלהם וזה כבר יהיה סיפור אחר.


אנחנו נעבור להקראת החוק. החוק ארוך מאוד. היכן שיש שינויים טכניים בלבד, נדלג עליהם ונשים דגש רק במקומות שם זה קצת יותר מהותי.
אייל לב ארי
אנחנו קוראים את הצעת חוק להחלפת מונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), התש"ע-2010.

סעיפים 1 ו-2 הם תיקונים טכניים והם באותו נוסח שעבר קריאה ראשונה.

סעיף 3, חוץ מפסקה (8) שאמנם לא עוברת שינוי, אבל כיוון שהיא משנה סעיף, אני חושב שכן נקריא אותה.


(8)
במקום סעיף 9 יבוא -מינוי עובדים סוציאליים לעניין סדרי דין –


"(9)
(א)
שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה עובדים סוציאליים

וכן עובד סוציאלי ראשי לעניין חוק זה. העובדים הסוציאליים יפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי בדרך כלל או לעניין מסוים.

(ב)
חלק עובד סוציאלי על ההנחיות לעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם הגופים האחרים שמצא לנכון".


סעיף 4 להצעת החוק, גם הוא טכני.


סעיף 5 הוא סעיף טכני, חוץ מפסקה (5) כיוון שהיא מנסחת מחדש את סעיף 13. יש לנו עוד הערה קטנה שתכף נעבור עליה. זה תיקון חוק שירותי הסעד, סעיף 5 להצעת החוק, פסקה (5). בסעיף 13 –
(א)
במקום כותרת השוליים יבוא "ביצוע תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק שירותי הסעד".

(ב)
בסעיף קטן (ב), במקום "שר הסעד" יבוא "שר הרווחה והשירותים החברתיים", במקום "פקיד סעד ראשי" יבוא "עובד סוציאלי ראשי", במקום הסיפא החל במלים "פקידי סעד יפעלו לפי הנחיותיו" יבוא "העובדים הסוציאליים יפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי בדרך כלל או לעניין מסוים". "חלק עובד סוציאלי על הנחיות לעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות לעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון".


יש לנו עוד הערה קצרה שאנחנו מבקשים גם את אישור הוועדה לגביה. מופיעים עוד מקומות בחוק שם כתוב שר הסעד ואנחנו רוצים לשנות גם בהם, כך שבכל החוק יהיה שר הרווחה והשירותים החברתיים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
משרד הרווחה לא מתנגד.
בתיה ארטמן
אנחנו חשבנו גם על התיקון הזה, אבל משרד המשפטים, נסחי החוק, אמר שקיימים הרבה מאוד חוקים שלא שינו שם את השמות בגלל ששמות המשרדים משתנים לעתים קרובות. לנו אין כל התנגדות שהשינוי הזה ייעשה.
אייל לב ארי
באותה הזדמנות אני מבקש גם לשנות את סעיפים 2(ד) ו-2(ו), את שם הוועדה מוועדת השירותים הציבוריים של הכנסת לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
ודאי.
אייל לב ארי
סעיף 6, גם הוא סעיף טכני, חוץ מפסקה (9).


(9)
במקום סעיף 30, יבוא -"ביצוע תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) –
(30)
(א)
שר הרווחה והשירותים החברתיים – בסעיף זה "השר" –

ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו למעט תקנות סדרי דין.
(ב)
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לעניין חוק זה.

(ג)
השר ימנה לעניין חוק זה עובד סוציאלי ראשי ועובדים סוציאליים אשר יפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי בדרך כלל או לעניין מסוים.

(ד)
חלק עובד סוציאלי על הנחיות העובד הסוציאלי הראשי בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי לחוק הנוער ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון".


סעיף 7 להצעת החוק, גם הוא טכני.


לסעיף 8. אמנם זה כתוב בדברי ההסבר, בסעיף (1). הגדרת פקיד סעד, הוא פקיד סעד לפי חוק שירותי הסעד והרצון הוא לשנות, כמו שאנחנו רואים בפסקה (2) לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה). שיהיה הסבר בוועדה מדוע יש את השינוי הזה.
בתיה ארטמן
התיקון למעשה משנה הגדרה אחת שהייתה לפי חוק שירותי הסעד ואנחנו מתאימים את זה באמת לתפקיד בפועל של מי הוא פקיד הסעד כי זה יותר נכון. פקיד סעד, התפקיד שלו צריך להיות זה שמוזכר בחוק. אותו דבר בחוק הפיקוח על המעונות, כאשר יש חובה להודיע לפקיד סעד על ילד שלא מוחזק על ידי הוריו ופקיד הסעד שמטפל בקטינים, הוא פקיד סעד לחוק הנוער. לכן עשו כאן את השינוי כאשר פקיד הסעד המתאים הוא פקיד הסעד שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).
אייל לב ארי
8.
תיקון חוק הפיקוח על מעונות


בחוק הפיקוח על מעונות התשכ"א-1965 -


(1)
בסעיף (1) ההגדרה "פקיד סעד" תימחק.

(2)
בסעיף 8, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התשכ"ט-1960.


תיקון חוק הגנה על חוסים. בפסקה (1) להצעת החוק, השינוי הוא שינוי שעובר – כמו שהוסבר עתה – מפקיד סעד לפקיד סעד לפי חוק ספציפי.

(7)
במקום סעיף 15, יבוא: "ביצוע תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הגנה על חוסים –
(15)
שר הרווחה והשירותים החברתיים ממונה על ביצוע חוק זה והוא ימנה עובדים סוציאליים ועובד סוציאלי ראשי לעניין חוק זה. העובדים הסוציאליים יפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי. חלק עובד סוציאלי על הנחיות לעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

סעיף 10, תיקון חוק ההוצאה לפועל, הוא תיקון טכני.

סעיף 11, פסקה (2). נפלה טעות הדפסה בהצעת החוק וצריך להיות כתוב "יודיע".

בפסקה (10) יש עניין ניסוחי – לשאלותיו של עובד סוציאלי כאמור.

סעיף 12, פסקה (12)

בסעיף 21, במקום סעיף קטן (ג) יבוא:

"שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה עובדים סוציאליים ועובד סוציאלי ראשי לעניין חוק זה. העובדים הסוציאליים יפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי בדרך כלל ולעניין מסוים. חלק עובד סוציאלי על הנחיות לעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון".


גם בחוק הזה, יש עוד מקומות בהם מופיע שר הסעד ומבקשים שהמינוח ישונה.


גם בסעיף 12, כפי שהוסבר קודם, יש שינוי מפקיד סעד לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הסעד.


סעיף 13, גם הוא טכני, למעט בקשה שלנו לתקן את סעיף 44(ג) ולשנות את שם הוועדה מוועדת שירותים ציבוריים לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.


תיקון חוק העונשין. בחוק העונשין מדובר בסעיפים שמטילים חובות לדווח לפקיד סעד על פגיעה בחסרי ישע וחובה של פקיד סעד כמובן להעביר הלאה את המידע למי שצריך.


יש לנו הערה לפסקה (2) בה מנויים חוקים ומי הוא עובד סוציאלי שמונה לפי חוק. ההערה שלנו היא לגבי פסקה (9) שמבקשת להסמיך את השר – לא קבוע לנו איזה שר – לכל חוק אחר שעצם הוא יקבע, שבעצם אותו עובד סוציאלי יהיה עובד סוציאלי שממונה לפי חוק. לנו נראה שזאת הסמכה רחבה מדיי. ככל שייחקק חוק שיסמיך עובד סוציאלי, אנחנו מציעים שיצטרכו לתקן את החוק הספציפי ולתת את ההרחבה הזאת.
בתיה ארטמן
השר כאן הוא שר הרווחה.
אייל לב ארי
כן.
יצחק קדמן
חובת הדיווח מדברת בפירוש על דיווח לפקיד סעד לחוק הנוער.
בתיה ארטמן
לא. יש חוסים, יש חסרי ישע, יש קטינים. לא כתוב לפקיד סעד לחוק הנוער.
יצחק קדמן
הוא יכול לדווח לפקיד סעד לחוק האימוץ ולמלא את חובת הדיווח?
בתיה ארטמן
כן. במשרד יש חלוקה וזה מה שכתוב בחוק. אני אקריא לך את הסעיף בחוק. "פקיד סעד, מי שמונה לכך לפי חוק". זאת ההגדרה.
יצחק קדמן
מה כתוב בטקסט עצמו על חובת הדיווח?
בתיה ארטמן
כתוב לפקיד סעד. פקיד סעד שקיבל דיווח לפי סעיף זה. אדם ידווח לפקיד סעד או למשטרה. פקיד סעד שמקבל דיווח, הוא יודע מי פקיד הסעד שאחראי לעניין.
יצחק קדמן
בפרקטיקה זה לא עובד כך.
בתיה ארטמן
בפרקטיקה עשו חלוקה בתוך המשרד.
יצחק קדמן
את רוצה שידווחו לפקיד סעד לחוק האימוץ?
בתיה ארטמן
לא איכפת לי למי ידווחו. אם ידווחו לפקיד סעד, הוא יעביר את המידע לפקיד הסעד הרלוונטי.
יצחק קדמן
או שכן או שלא.
בתיה ארטמן
זה מה שקורה בפועל. העניין שהציבור לא מבחין בין פקידי הסעד ולכן אם הוא שומע שמישהו פקיד סעד, הוא מדווח אליו. המציאות היא כמו שאתה אומר. לגבי קטינים מדווחים לפקידי סעד לחוק הנוער, אבל לגבי חסרי ישע אחרים יש בלבול גדול. פקידי הסעד יודעים, מכירים את החוק ויודעים למי להעביר את המידע.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו נשאיר את זה כך.
אייל לב ארי
יגיע מצב שהבן אדם שצריך לדווח יחשוב אם הוא צריך לדווח לפקיד סעד לפי חוק האימוץ או לפקיד סעד לפי חוק הנוער, ואז הוא ידווח למישהו. בעצם ברמה הטכנית, אם הוא ידווח לפקיד סעד לא נכון, אין על פקיד הסעד חובה לדווח ואז חסר הישע נפל בין הכיסאות.
פיני קבלו
בפועל פקידי הסעד יושבים בצוותים אזוריים והם מטפלים בחסרי ישע ובאחרים. בפועל לדעתי אין בעיה כזאת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו רק נכביד על אותו מדווח.
פיני קבלו
בדיוק. מעשית אין בעיה כזאת.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
מצד שני, בואו לא נפטור את העובדים הסוציאליים מהחובה שלהם. גם אם במקרה דיווחו לעובד סוציאלי עם הסמכה מסוימת, הוא יאמר שזה לא בתחומו והאיש נפל בין הכיסאות.
אייל לב ארי
אם כך, פסקה (9) נמחקת.


למען הסדר הטוב, אני אקריא את כל הסעיף.

14.
תיקון חוק העונשין


בחוק העונשין, התשל"ז-1977 –
(1)
סעיף 365, בסעיף קטן (ב)(1), במקום "פקיד סעד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), התש"ך-1960".

(2)
בסעיף 368(א) במקום ההגדרה "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, עובד סוציאלי שמונה לפי כל אחד מהחוקים המפורטים להלן לפי העניין:(1)
חוק גיל הנישואין התש"י-1950.

(2)
חוק הסעד, סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים, התשט"ו-1955.(3)
חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958.(4)
חוק הנוער (טיפול והשגחה) התש"ך-1960.(5)
חוק ההגנה על חוסים, התשכ"ו-1966.(6)
חוק הסעד, טיפול במפגרים, התשכ"ט-1969.(7)
חוק אימוץ ילדים, התשמ"ה-1981.

(8)
חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד הילוד), התשנ"ו-1996.


(3)
סעיף 368(ד) -

(א)
בסעיפים קטנים (א) עד (ד), בכל מקום, במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק".

(ב)
בסעיף קטן (ו) במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי" ובמקום "ופקיד סעד מחוזי" יבוא "ועובד סוציאלי שמונה לפי חוק לאותו מחוז".

(ג)
בסעיף קטן (ז), במקום "בפקיד הסעד" יבוא "בו", ובכל מקום במקום "לפקיד סעד" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק".

גם סעיף 15 ברובו הוא טכני, חוץ מפסקה (12) שעושה ארגון מחדש של סעיף 36.


(12)
(36)
(א)
כותרת השוליים, במקום "מינוי פקידי סעד" יבוא "מינוי

עובדים סוציאליים לפי חוק האימוץ".
(ב)
במקום סעיף קטן (ב) יבוא -

"(ב)
שר הרווחה והשירותים החברתיים ימנה לעניין חוק זה עובד סוציאלי ראשי ועובדים סוציאליים אשר יפעלו לפי הנחיותיו של העובד הסוציאלי הראשי בדרך כלל או לעניין מסוים. חלק עובד סוציאלי על הנחיות לעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון".


לסעיף 16, תיקון חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, בה מבוקש לאפשר לעובד סוציאלי לפנות למשטרה ולבקש מידע על גורמים לגביהם הוא בודק, אם יש להם רישום פלילי או לא, גם כאן יש רשימת חוקים וגם כאן פסקה (9) שמאפשרת חוק אחר שקבע השר.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
גם את זה למחוק.
אייל לב ארי
על אחת כמה וכמה בגלל הגישה למרשם הפלילי.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
נמחק את הסעיף.
אייל לב ארי
סעיף 17, תיקון חוק אמנת האג. גם כאן קיים השינוי שהוסבר מפקידי סעד כמשמעותם בחוק שירותי הסעד לעובדים סוציאליים שמונו לפי חוק הסעד, סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים. אותו נימוק.


תיקון חוק טיפול בחולי נפש, גם הוא יהיה תיקון טכני ולא שונה.


לגבי סעיף 19, תיקון חוק למניעת אלימות במשפחה, יש שינוי קטן של הנוסח בפסקה (2) ונראה לי שנשמטה מילה.


בפסקה (2)(א)(1), במקום "לפקיד סעד כמשמעותו בחוק" יבוא "לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק". המילה "חוק" לא הופיעה.


לגבי תיקון חוק בית משפט לענייני משפחה. גם כאן מופיע עובד סוציאלי שמונה לפי חוק ועם אותה רשימת חוקים, גם כאן נמחק את פסקה (9).
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
בסדר.
אייל לב ארי
תיקון חוק הביטוח הלאומי, גם הוא תיקון טכני.


לגבי תיקון חוק הסכמים לנשיאת עוברים, זה עניין טכני להוציא את השינוי המוכר של סעיף 20.


בסעיף 20 –
(א)
בכותרת השוליים, במקום "פקידי סעד" יבוא "עובדים סוציאליים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים".

(ב)
בסעיף קטן (ג) במקום "יסמיך" יבוא "ימנה", במקום "פקיד סעד ראשי ופקידי סעד" יבוא עובד סוציאלי ראשי ועובדים סוציאליים", ובמקום "פקיד הסעד הראשי" יבוא "העובד הסוציאלי הראשי". בסופו יבוא "חלק עובד סוציאלי על הנחיות לעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין הזה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון".


תיקון חוק גילוי נגיפי איידס בקטינים, גם כאן השינוי הוא שינוי מפקיד סעד כמשמעותו בחוק שירותי הסעד לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה).


תיקון חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה, חיפוש בגוף לנטילת אמצעי זיהוי), גם הוא מהווה תיקון טכני. כך גם חוק מניעת הטרדה מאיימת.


לגבי תיקון חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה, אותה הערה שלנו לגבי עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, לפי פסקה (9), חוק אחר שקבע השר וביקשנו למחוק אותו.


סעיף 27 להצעת החוק הוא סעיף טכני.


סעיף 28, רשימת החוקים של עובד סוציאלי שמונה לפי חוק, גם כאן ביקשנו למחוק את פסקה (9).


תיקון חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות, גם כאן היה שינוי מפקיד סעד לעובד סוציאלי שמונה לפי חוק.


הוספנו סעיף נוסף שהתבקש אחרי שהצעת החוק עברה קריאה ראשונה וזה חוק תרומת ביציות בו גם מוזכר פקיד סעד לפי חוק האימוץ, חוק אימוץ ילדים, ולכן גם שם נדרש התיקון.

30.
חוק תרומת ביציות.

חוק תרומת ביציות, התש"ע-2010, בסעיף 36(ד), במקום "פקיד סעד" יבוא "עובד סוציאלי".


החוק ייכנס לתוקף רק ב-13 בדצמבר השנה.

31.
תחילה

תחילתו של סעיף 36(ד) לחוק תרומת ביציות, התש"ע-2010, כנוסחו בסעיף 30 לחוק זה, ביום ו' בטבת התשע"א, 13 בדצמבר 2010.
יצחק קדמן
אני יודע בפועל שיש שתפקיד שנקרא פקיד סעד ארצי, לפחות בחלק מהשירותים. יש פקיד סעד ראשי ויש פקיד סעד ארצי.
בתיה ארטמן
יש כאן שני מצבים. יש מצב אחד שהוא המצב של התפקידים על פי חוק ויש מצב אחר שזה מצב של איך שנראית התקינה או התקן. אלה שני דברים שונים. החוק מדבר רק על פקיד סעד ראשי. בזמנו היה חוק פקידי סעד ראשיים – אני לא יודעת אם אתה זוכר – שקבע שבחוקים שמסמיכים, שהשר מסמיך פקידי סעד, הוא מסמיך פקיד סעד ראשי לצורך החוק הזה והם יהיו כפופים להנחיות של פקיד הסעד הראשי. יש כל מיני תפקידים, יש מפקח ארצי, וגם פקיד הסעד לחוק האימוץ יכול להיות פקיד סעד לחוק האימוץ וייתנו לו את הסמכות לגבי כל הארץ לפי המינוי, אבל זה לא לפי החוק. זה לא משהו שקבוע בחוק.
יצחק קדמן
לא מוזכר בשום חוק פקיד סעד ארצי.
בתיה ארטמן
זה שייך יותר למחוזות.
יצחק קדמן
גם לא פקיד סעד מחוזי?
בתיה ארטמן
פקיד סעד מחוזי יש בחוק העונשין.
יצחק קדמן
זה לא מופיע כאן.
בתיה ארטמן
אבל זה משהו יוצא דופן.
יצחק קדמן
אבל צריך לתקן את זה.
בתיה ארטמן
מה זאת אומרת?
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
היועץ המשפטי שלנו אומר שזה שונה. בכל מקום שבו מופיע פקיד סעד, ייכנס עובד סוציאלי.
בתיה ארטמן
בכל חוק כאשר מופיע המונח פקיד סעד, זה נכנס.
אייל לב ארי
כן. עברנו על החוקים בהם מופיע פקיד סעד.
יצחק קדמן
שאלה שנייה נוגעת לתעודות שמחזיקים היום פקידי הסעד. הם מחזיקים היום תעודות בהם כתוב פקיד סעד לחוק הנוער. השאלה היא אם החוק לא צריך להתייחס גם לתעודות שלהם.
בתיה ארטמן
לא. החוק לא קובע תעודות. המשרד יודע איך לשנות תעודות. כמו שאנחנו מוסיפים לפקידי סעד חדשים תעודות או שלוקחים בחזרה תעודות שניתנו, אותו הדבר כאן. כאשר החוק ייכנס לתוקף יעשו תיקון וירעננו את התעודות עם השם המתאים.
פיני קבלו
אגב, תוקף התעודות פג אחרי כמה שנים ואז מוציאים תעודות חדשות.
בתיה ארטמן
זה לא שייך לחוק. זה הליך מינהלי. דרך אגב, עכשיו גם לעובדים הסוציאליים יהיו תעודות.
יצחק קדמן
פקידי הסעד חייבים בהרבה מאוד מקרים להציג את התעודות שלהם כאסמכתא, כי יש להם סמכויות שאין לכל עובד סוציאלי.
בתיה ארטמן
נכון.
יצחק קדמן
יש סמכויות לפקיד סעד להיכנס לבית של מישהו.
בתיה ארטמן
עכשיו הולכים להוציא תעודות כאלה לעובדים סוציאליים כי העובדים הסוציאליים גם רוצים להזדהות בתעודה של רשות מקומית.
יצחק קדמן
לפקידי הסעד יש, וצריך להיות גם בהמשך, תעודות מיוחדות לשם מילוי תפקידם.
בתיה ארטמן
אל תדאג, יהיו להם.
אייל לב ארי
כפי שגם ידוע, גם המינוי של אותם עובדים סוציאליים לפי חוק יפורסם ברשומות. יכול להיות שהמינוי מוגבל בזמן וזה בדרך כלל מצוין.
בתיה ארטמן
המינוי לא מוגבל בזמן.
אייל לב ארי
אם הוא היה מוגבל בזמן, היו מציינים עד מתי הוא.
בתיה ארטמן
זה הליך מינהלי שאנחנו עושים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
כל הנושא הזה לא מופיע בחוק ולכן זה לא מענייננו.
בתיה ארטמן
בחוק לא כתוב שצריך תעודה, אבל מתוך חשיבות והכרה שמי שיכול לדפוק על הדלת של מישהו צריך שתהיה לו לפחות תעודה מזהה, תעודה מסמיכה, אנחנו מוציאים את התעודות האלה.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
את אומרת שאתם תיערכו לכך.
בתיה ארטמן
אני מניחה שכן.
פיני קבלו
אני חושב שדוקטור קדמן צודק. כל הדור הישן, יש לו תעודת פקיד סעד לחוק הנוער. אני בא לבית משפט, ואז בא עורך דין שמחפש כל מיני חורים ואומר לי שיש כאן חוק חדש, עובד סוציאלי לחוק, אבל לך יש פקיד.
בתיה ארטמן
ראשית, זה לא חוק חדש אלא זה רק שינוי מונח. אני אומרת שלכולם יחליפו את התעודות. שנית, מישהו שקיבל מינוי כפקיד סעד לפני החוק ולא ביטלו לו את זה, ממשיך להיות גם פקיד הסעד. יהיו תעודות חדשות וכולם ירגישו שאין יותר פקיד סעד אלא כולם יהיו עובדים סוציאליים.
היו"ר אורלי לוי אבקסיס
אנחנו עוברים להצבעה על החוק.

ה צ ב ע ה

אושר פה אחד


אני מכריזה בזאת שהחוק עבר פה אחד תרתי משמע. תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:30

קוד המקור של הנתונים