ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 03/11/2010

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן), התשע"א-2010

פרוטוקול

 
PAGE
4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

3.11.2010


הכנסת השמונה עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 357

מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות

יום רביעי, כ"ו בחשוון התשע"א (3 בנובמבר 2010), שעה 09:00
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן),

התשע"א-2010 ,הצעתם של חברי הכנסת חיים כץ ודוד אזולאי - הכנה לקריאה שנייה ושלישית
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
מוזמנים
דב בארי, רפרנט ביטוח לאומי ורווחה, אגף התקציבים, משרד האוצר

מרים שמלצר, מינהל המחקר, המוסד לביטוח לאומי
ייעוץ משפטי
נועה בן שבת
מנהלת הוועדה
וילמה מאור
רשמה וערכה
אהובה שרון – חבר המתרגמים בע"מ
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן),

התשע"א-2010

הצעתם של חברי הכנסת חיים כץ ודוד אזולאי

הכנה לקריאה שנייה ושלישית
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. יום רביעי, כ"ו בחשוון התשע"א, ה-3 בנובמבר 2010, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן), התשע"א-2010, הצעתם של חברי הכנסת חיים כץ ודוד אזולאי, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.


אני אומר כמה מלים על הצעת החוק. כפי שאתם יודעים, לפחות בנושא הפנסיוני קרא בג"ץ להשוות זכויות אלמן לאלמנה. הוא לא אמר איך לעשות זאת אלא השאיר את זה להתדיינות בין האוצר לבין ועדת העבודה והרווחה. כאן אנחנו הולכים בצעד קטן להשוואת זכויות אלמן/אלמנה ואנחנו רוצים להעלות את התקרה לזכאות בלי מבחני הכנסה ל-75 אחוזים מהשכר הממוצע במשק, שזה סדר גודל של כ-6,000 שקלים.


אני לא חושב שיש סיבה שהאוצר לא יאשר את זה. יחד עם זאת, האוצר אמר לי שהוא רוצה לבדוק את זה ולראות אם הוא מאשר לי להגיש את זה ללא עלות תקציבית.


אמרתי את מה שאמרתי ואם למישהו – כולל האוצר – יש מה לומר, יאמר. לאחר מכן נעבור להקראה.
דב בארי
משרד האוצר. אני הבנתי שבמהלך השבועות האחרונים היה דין ודברים סביב הצעת החוק.
היו"ר חיים כץ
במהלך הלילה האחרון.
דב בארי
גם. גם בתוך משרדי הממשלה יחד עם המוסד לביטוח לאומי. אנחנו כרגע מחפשים איזושהי אופציה אחרת לתיקון האמור כאן.
היו"ר חיים כץ
האופציה לא רלוונטית. זה או זה או זה.
דב בארי
נכון לעכשיו אנחנו מתנגדים להצעת החוק ומבחינתנו הצעת החוק היא תקציבית לקריאה שנייה ושלישית.
היו"ר חיים כץ
ביטוח לאומי רוצה לומר משהו?
מרים שמלצר
לא.
היו"ר חיים כץ
יש לכם נתונים? אם אנחנו מעלים את זה ל-75 אחוזים מהשכר הממוצע, בכמה אנשים מדובר?
מרים שמלצר
תוספת של כ-1,500.
היו"ר חיים כץ
כשאת אומרת כ-1,500, זה יכול להיות 1,400?
מרים שמלצר
זה יכול להיות גם 1,350. אלה אנשים שמחוץ למערכת. מדובר בערך ב-20 מיליון שקלים.
היו"ר חיים כץ
זאת אומרת, תוספת של בין 1,000 ל-1,500 .
מרים שמלצר
בין 1,700 ל-900 שקלים. זה בערך אבל תלוי בגודל האוכלוסייה כי יש יותר אנשים שיקבלו 900 מאלה שיקבלו 1,700.
היו"ר חיים כץ
מי יקבל 1,700?
מרים שמלצר
אלה שעד גיל פרישה וכבר אין להם ילדים. אלה שמגיל פרישה, מקבלים רק מחצית קצבת השאירים. מי שזכאי בגיל פרישה לקצבת זקנה, מקבל רק מחצית מקצבת השאירים.
היו"ר חיים כץ
תקריאי את הצעת החוק.
נועה בן שבת
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 123) (הרחבת הזכאות לקצבת שאירים לאלמן), התשע'"א-2010

1.
תיקון סעיף 238

בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, בסעיף 238, בהגדרה "אלמן", במקום "הסכום המתקבל לי פרט 1 של לוח ט'" יבוא "סכום השוה לן-75 אחוזים מהשכר הממוצע".
היו"ר חיים כץ
יש הערות? אין. מעבר להערתך, אין לך הערות.


אנחנו נצביע על הצעת החוק.

ה צ ב ע ה

הצעת החוק – אושרה פה אחד


הצעת החוק התקבלה תרתי משמע ולכן אין מתנגדים ואין נמנעים.


אני מבקש רביזיה. נקבע מועד להצבעה על הרביזיה.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:05

קוד המקור של הנתונים