ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/11/2010

בקשת שר הפנים לדחיית הבחירות במועצה המקומית יסוד המעלה

פרוטוקול

 
PAGE
23
ועדת הפנים והגנת הסביבה

01.11.2010


הכנסת השמונה-עשרה


נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 270

מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ד בחשוון תש"ע (01 בנובמבר 2010), שעה 11:00
סדר היום
בקשת שר הפנים לדחיית הבחירות במועצה המקומית יסוד המעלה
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ר

יעקב אדרי

חמד עמאר

ציון פיניאן
מוזמנים
חה"כ אברהם מיכאלי

יונתן ברסימנטוב – רפרנט פנים, אגף התקציבים, משרד האוצר

רני פינצי – מנהל מינהל השלטון המקומי, משרד הפנים

עו"ד מיכל צברי-דוד – משרד הפנים

ירדן ארליך – מתמחה, משרד הפנים

פיני קבלו – סמנכ"ל מרכז השלטון המקומי

בני טויטו – מזכיר-גזבר המועצה המקומית יסוד המעלה

עו"ד עמית בן-צבי – יועץ משפטי, המועצה המקומית יסוד המעלה

ירמיהו זמירי – יושב-ראש ועדה קהילתית לבחינת איחוד יסוד המעלה

נחמה שטילמן – חברה בוועדה קהילתית לבחינת איחוד יסוד המעלה

יאיר אשכנזי – חבר בוועדה קהילתית לבחינת איחוד יסוד המעלה

בישיבה השתתפו תלמידי כיתה י"ב, בית-ספר תיכון יובל
ייעוץ משפטי
עו"ד גלעד קרן

הראל עמית – מתמחה, הלשכה המשפטית
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
טלי רם
בקשת שר הפנים לדחיית הבחירות במועצה המקומית יסוד המעלה
היו"ר דוד אזולאי
בוקר טוב לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר-היום בקשת שר הפנים לדחיית הבחירות במועצה המקומית יסוד המעלה.


נתבקשנו כאן לאפשר מועד בחירות ביסוד המעלה. אני מבין שהבחירות היו אמורות להתקיים בנובמבר 2010. בינתיים יש ועדת חקירה שבודקת את האפשרות לאיחוד בין יסוד המעלה למועצה האזורית מבואות חרמון . נכון?
קריאה
ראש פינה.
היו"ר דוד אזולאי
רני, אני מציע שתציג את הדברים ואחר כך נשאל את השאלות.
רני פינצי
המועצה המקומית יסוד המעלה פוזרה בספטמבר 2006 על-ידי שר הפנים רוני בר-און, היא מנוהלת על-ידי ועדה ממונה. לפני כשנתיים מינה שר הפנים ועדת חקירה לבחינת האפשרות לאיחוד יסוד המעלה עם מועצה שכנה.


בפני ועדת החקירה בראשותו של יעקב אפרתי עמדו מספר חלופות – לבחון ולהמליץ על איחודה של יסוד המעלה עם מועצה אזורית גליל עליון או עם המועצה האזורית מבואות החרמון.


כמו כן, עלתה הצעה לבחון את האפשרות ליצור מועצה אזורית של מושבות הגליל, כשבאיזשהו שלב זה התפרק למושבות הצפוניות בגליל – מטולה, יסוד המעלה וראש פינה.


הוועדה המליצה בפני שר הפנים לאחד את יסוד המעלה עם מועצה אזורית מבואות החרמון. היא הגישה את המלצותיה, הניחה אותן בפני שר הפנים. הדרג המקצועי אימץ את ההמלצות והגיש אותן לשר. השר, לאחר שבחן אותן ושמע את התושבים, ביקש לעשות בדיקה נוספת – זה נעשה לא מזמן – ביקש לבחון גם את האפשרות לאחד את יסוד המעלה רק עם ראש פינה כי האפשרות להקים את מועצת מושבות הגליל שכוללת גם את מטולה - בגלל ריחוקה של מטולה מיסוד המעלה וראש פינה, אין שום יתרון באיחודה של מטולה, יהיה קשה לספק שירותים ובעצם לא יהיה בזה שום יתרון ניהולי או שום חיסכון, ולכן אמרנו את מטולה לא נכניס לתוך החבילה.
היו"ר דוד אזולאי
בגלל המרחק הגיאוגרפי?
רני פינצי
בגלל המרחק הגיאוגרפי, 30 קילומטרים.
היו"ר דוד אזולאי
אני יכול לציין כמה מועצות אזוריות עם מרחק גיאוגרפי הרבה יותר גדול.
רני פינצי
נכון, אבל יש בהן גם רצף טריטוריאלי באמצע, ופה אנחנו מדברים על נתק, בעצם שלושה ישובים מנותקים במועצה אזורית אחת. לא היה בכך שום יתרון.

מהבחינה שעשתה הוועדה נאמר שבכל מקרה יצטרכו להשאיר במטולה עדיין מוקד עירוני שייתן שירותים, ולכן לאחד, להסיע תלמידים למרחקים כאלה זה לא הגיוני, אין שום יתרון באיחוד של מטולה לעניין.

נתבקשה הוועדה, פנה שר הפנים לוועדה של יעקב אפרתי וביקש לבחון את האפשרות לאחד בין יסוד המעלה לראש פינה, כלומר לבחון עוד אפשרות לאיחוד בין שתי המועצות המקומיות הסמוכות. הוועדה דנה.
יעקב אדרי
מי מבטיח שפה תהיה הצלחה לאחר הכישלון פה, אולי תסביר לי.
רני פינצי
עוד לא היה כישלון. לא היה כישלון בשום מקום, בינתיים לא איחדו אותם.
יעקב אדרי
אגב, רוב האיחודים נכשלו בגדול, רק שתדע.
רני פינצי
צר לי לא להסכים אתך.
יעקב אדרי
צר לי עוד יותר.
רני פינצי
אפשר להצביע על מספר איחודים. רוב האיחודים הצליחו אבל זה לא הדיון היום.
היו"ר דוד אזולאי
רני, תן לנו דוגמה של איחוד.
רני פינצי
עתלית - רמות השבים. מודיעין מכבים רעות.
יעקב אדרי
בנימינה גבעת עדה גם, כישלון חרוץ.
רני פינצי
בנימינה גבעת עדה זה לא כישלון מהדהד.
נחמה שטילמן
סליחה, אפשר בבקשה לעשות סבב של האנשים, שנדע מי דובר?
היו"ר דוד אזולאי
רני פינצי הוא נציג משרד הפנים. כל אחד שידבר, יציג את עצמו ואת תדעי.
נחמה שטילמן
אבל אם אני אדבר אחרונה אני אשמע רק בסוף מי מקשיב.
יעקב אדרי
תציגי את עצמך, כפי שביקשת מאתנו.
נחמה שטילמן
קוראים לי נחמה שטילמן, אני גרה ביסוד המעלה שבאצבע הגליל. באתי להשמיע את עמדתנו באופן נחרץ.
רני פינצי
הוועדה בוחנת כרגע את האפשרות לאחד את ראש פינה עם יסוד המעלה.
חמד עמאר
כמה זמן היא יושבת ובוחנת את הנושא הזה?
רני פינצי
זה די חדש, היתה לה ישיבה אחת מפני שנעשתה בדיקת היתכנות. פנו למועצות, ביקשו משתי המועצות להכין את עמדתן.
חמד עמאר
לפני כמה זמן התחיל התהליך הזה?
רני פינצי
לפני פחות מחודש.
חמד עמאר
ומה עשינו בארבע שנים האלה?
רני פינצי
אני אומר שרוב העבודה היתה לאחד – לא בארבע שנים, רק פחות משנתיים עבדו על האיחוד של יסוד המעלה.
חמד עמאר
יצאו בתוצאה בגלל המרחק הגיאוגרפי, שנתיים עבדו?
רני פינצי
לא. יכול להיות שלא הסברתי את עצמי טוב, אני אסביר את עצמי שוב. המועצה פוזרה בגלל מסקנות ועדת החקירה. בסוף 2008 ביקש שר הפנים דאז לבדוק את ההיתכנות לאיחוד ואז התחילו לבדוק בלי לחץ של זמן את האפשרות של איחוד, משלוש אפשרויות שהיו בפניה.


המליצה הוועדה, היא שמה על שולחנו של השר שטרית את ההמלצה לאחד עם מבואות חרמון, זה היה בשלהי כהונתו, ואכן זה עבר לשר אלי ישי כדי שהוא יכריע.


השר אלי ישי – לאחר שקרא זאת – עשה התייעצות היות והוא לא היה בתהליך הבחינה, בדק את האפשרות וביקש לבחון בנוסף, אחרי ששמע גם את התושבים, את האפשרות לעשות איחוד מול ראש פינה. זה נעשה רק לאחרונה.


לפני כחודשיים וחצי משרד הפנים עשה סקר בין התושבים לשאול את עמדתם – זה לא נהוג לעשות, אנחנו בדרך כלל לא שואלים את התושבים, זאת סמכותו של שר הפנים – אבל עשה שר הפנים סקר, מדגם מייצג בין תושבי יסוד המעלה, לראות מה מעוניינים.
נחמה שטילמן
אבל זה בלי האופציה של עצמאות.
היו"ר דוד אזולאי
גברתי תושבת יסוד המעלה, כאן מקבלים רשות דיבור.
רני פינצי
ביקש לדעת את עמדת התושבים, התחשב בזה או לא התחשב בזה – סמכותו של השר להחליט- וכעת נתבקשו המועצות להכין חומר. ישיבה ראשונה של הוועדה אחרי שהוגש חומר של הרשויות – דרך אגב, שתי המועצות אמרו שהזמן לא מספיק להן וביקשו לדחות את הדיון לעוד חודשיים וחצי, גם יסוד המעלה וגם ראש פינה. הוועדה לחצה משום שהשר גם מעוניין להגיע להכרעה מהר, השר אמר – תעבירו את החומר עכשיו.


ישיבה ראשונה של הוועדה, ישיבה שבה כבר התחילו להביא את החומרים, התקיימה ביום חמישי האחרון, ועכשיו הוועדה צריכה להציג את המלצותיה אחרי שהיא תדון, זה יהיה בפרק זמן קצר.
היו"ר דוד אזולאי
היא צריכה להציג את המלצותיה על צירוף יסוד המעלה למועצה אזורית מבואות חרמון?
רני פינצי
לא. הוועדה נתבקשה לבחון שלוש חלופות. כרגע הוסיפו לה חלופה רביעית. מבין שלוש החלופות שהציגו בפני הוועדה בסיבוב הראשון – שזה גליל עליון מבואות חרמון ומועצת מושבות הגליל – הוועדה המליצה על מבואות חרמון.


ביקש עכשיו השר להרחיב את כתב המינוי של הוועדה וביקש מהוועדה לבחון את ההיתכנות לאיחוד רק עם ראש פינה, לבד, שזוהי חלופה רביעית. את זה כרגע הוועדה בודקת. היות ורוב עבודת השטח נעשתה, אנחנו משערים שייקח זמן קצר לבחינת ההיתכנות הזאת, ואז אפשר יהיה לבקש לעשות איחוד.
היו"ר דוד אזולאי
רני, אני אשאל אותך שתי שאלות בבקשה. שאלה ראשונה, כמה זמן אתה מעריך עד שהוועדה תגיש את המלצותיה. שנית, כרגע בקשתכם היא לדחות את הבחירות בחצי שנה, נכון?
רני פינצי
נכון.
היו"ר דוד אזולאי
מה יקרה בעוד חצי שנה? אם יוחלט על האיחוד, הבחירות יתקיימו או לא יתקיימו?
רני פינצי
אם השר יחליט שהוא רוצה איחוד, לא יהיו בחירות, יהיה איחוד ואז יגידו – למשך האיחוד, כמו שהיו איחודים קודמים, יש עכשיו ועדה לאיחוד הרשויות, ויבצעו את האיחוד. יהיה תאריך שמאותו יום חדלה יסוד המעלה לפעול כמועצה מקומית והיא תהיה חלק מישות אחרת, אם זו תהיה ההחלטה, או החלטה על בחירות.
היו"ר דוד אזולאי
מתי היו צריכות להתקיים הבחירות ביסוד המעלה? נעזוב לרגע את ועדות החקירה.
רני פינצי
הן צריכות להתקיים בחודש הבא.
היו"ר דוד אזולאי
כלומר נובמבר-דצמבר.
רני פינצי
בנובמבר, החודש.
היו"ר דוד אזולאי
כמה זמן צריך כדי להיערך לקראת בחירות?
רני פינצי
חצי שנה. אם הולכים לבחירות, זמן תקן לבחירות זה חצי שנה. מיום שמכריזים על תאריך לבחירות עד יום הבחירות זה חצי שנה. צריך להכין פנקס בוחרים וכולי.
היו"ר דוד אזולאי
רני, למה לא לאפשר לתושבים את הזכות הדמוקרטית הזאת ללכת לבחירות, ואחרי כן ללכת על האיחוד, כלומר הבסיס לבחירות יהיה הליכה לאיחוד.
רני פינצי
שני דברים בעניין הזה. אם מדברים על איחוד, לכאורה כל מי שמציג את מועמדותו להיבחר ביסוד המעלה, אנחנו שוללים את זה ממנו, שהרי הוא ייבחר לחודשיים-שלושה? לחצי שנה? אין בזה היגיון. דרך אגב, זה מהלך שיכול לסכל את האיחוד, כפי שהיה למשל במעלה אפרים ובקעת הירדן. זה בדיוק המהלך שמסכל את זה ולכן אין היגיון.


הרי מי שבא להיבחר, רוצה להיבחר לחמש שנים, לקדנציה מלאה, הוא לא בא להיות ראש מועצה לשלושה חודשים.
היו"ר דוד אזולאי
מבחינת משרד הפנים זה מנוי וגמור שהולכים לאיחוד, וכל הדחייה לבחירות – בעצם זה לא לבחירות, זה לאיחוד, אם אני מבין נכון מדבריך.
רני פינצי
ההמלצה המקצועית היא לעשות איחוד. יסוד המעלה זה ישוב קטן מדי ורחוק מדי.
היו"ר דוד אזולאי
אז למה אתם לא אומרים? בואו תגידו בפירוש – אנחנו מבקשים כרגע לאפשר לנו, לוועדה, להמשיך את הדיונים, לקיים את הדיונים של ועדת החקירה ולמה אתם מדברים על מועד בחירות? הרי מראש אתם יודעים.
רני פינצי
לא ביקשתי לקבוע מועד בחירות. ביקשתי לדחות את הבחירות.
היו"ר דוד אזולאי
אבל לא יהיו בחירות. הכיוון הוא שאתם הולכים על איחוד.
גלעד קרן
רני, אם אתם מבקשים לדחות את הבחירות כרגע בחצי שנה, ואתה אומר שזה בכל מקרה חצי שנה כדי להתכונן לבחירות – אם יוחלט שיהיו בחירות - - -
רני פינצי
אל תחברו לי דברים. אלה שני משפטים שאמרתי, זה נכון, הם לא מחוברים. נשאלתי כמה זמן צריך להיערך לבחירות, התשובה היתה חצי שנה. ההמלצה היא לעשות איחוד ביסוד המעלה.
גלעד קרן
אם השר יחליט חודשיים אחרי שהוועדה תסיים את בחינתה לגבי ראש פינה, שהוא לא הולך על איחוד אלא הולך על בחירות, בכל מקרה תצטרכו יותר מהחצי שנה הזאת.
רני פינצי
נכון, אבל אז יצטרכו לקבוע מועד בחירות. כרגע הבקשה היא לא לקיים בחירות.
גלעד קרן
אבל צריך להגיד מה המועד.
רני פינצי
הבקשה – אני מפנה אתכם למכתב שלי, שראיתי שמונח בפניכם – להמליץ לא לקיים בחירות אלא לדחותן לתקופה של שישה חודשים, לתת לנו את הזמן.
גלעד קרן
זה לא ריאלי שישה חודשים.
רני פינצי
עד אז תהיה החלטה. אני לא מסתיר את זה. אנחנו אומרים במפורש – יסוד המעלה צריכה להיות מאוחדת, היא ישוב קטן מדי, היא לא מחזיקה את עצמה כיישוב עצמאי.


לכן אנחנו אומרים לאחד אותן תוך שמירה על האופי של היישוב הזה. לכן בחרנו לאחד אותה עם מועצה אזורית ולא עם מועצה מקומית – שהיא לא תיעלם אלא תוכל לשמור על האופי שלה. אתה חוסך את התקורה הניהולית שלה, אתה חוסך בשירותים.
גלעד קרן
אני רק שואל לגבי המועד המבוקש. בכל מקרה לא יהיו בחירות עוד שישה חודשים. גם אם השר יחליט בסופו של דבר על בחירות הן לא יהיו עוד שישה חודשים.
רני פינצי
נכון. אבל אז אפשר יהיה לבוא ולהגיד – או שאנחנו עושים איחוד וקובעים תאריך לאיחוד, צריך להפעיל חוק לאיחוד, אז נביא את חוק איחוד הרשויות מצד אחד, או ששר הפנים – הוא יכול – יבוא ויגיד: לא רוצה בחירות, שלוש החלופות שהציגו בפניי לא מוצאות חן בעיני, זאת סמכותו, יגיד שהוא לא מעוניין באיחוד והוא רוצה בחירות, הוא יגיד אני רוצה בחירות ב-1 במאי.
היו"ר דוד אזולאי
האם בשלוש המושבות מתקיימות בחירות?
רני פינצי
בכל היישובים מתקיימות בחירות, כן. הבחירות הקרובות הן ב-2013.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. אני מניח שבהמשך יהיו עוד שאלות. נתקבל פה מכתב מהתאחדות האיכרים, אני אקרא: "התאחדות האיכרים בישראל הינה התנועה המיישבת של המושבות והמשקים הפרטיים ברחבי הארץ, ומשכך אנו מוזמנים גם לישיבות ועדת החקירה בעניין איחוד המושבה יסוד המעלה ואף הבענו את עמדתנו המקצועית במספר ישיבות."


"התאחדות האיכרים אינה מתנגדת לבקשת שר הפנים לדחיית מועד הבחירות ביסוד המעלה בכמה חודשים, אולם אנו מבקשים כי ועדת הפנים תמליץ לשר הפנים לאור השינויים שחלו בשנים האחרונות במצבה הכספי של הרשות וכן לאור העובדה שמדובר במושבה שקיימת למעלה מ-125 שנה, רשות בעלת מורשת עתיקת יומין, כי נציגי התאחדות האיכרים יוזמנו לדיון נוסף אצל הגורמים המקצועיים במשרד הפנים על מנת שיסבירו מדוע יש מקום להשאיר את יסוד המעלה כרשות עצמאית. והיה אם לא ניתן, אנו סבורים כפי שהציג גם שר החקלאות במכתבו לשר הפנים, כי יסוד המעלה יכולה להתאחד רק עם רשות מקומית כגון ראש פינה שלה יש מאפיינים כוללים זהים למושבה יסוד המעלה. אודה לך אם ועדת הפנים בראשותך תציג את עמדתנו בישיבה שמתכנסת היום."


הצגנו את העמדה, וכאן אני אפנה ואבקש, רני – אם זאת בקשתם, שהם אכן יוזמנו.
רני פינצי
אין בעיה.
היו"ר דוד אזולאי
אעביר לך את המכתב הזה ואז תוכל להזמין אותם. אני מציע לחברי חברי הכנסת, בואו נשמע את האנשים שהגיעו מהצפון. בבקשה.
עמית בן-צבי
עמית בן-צבי, יועץ משפטי של יסוד המעלה.
היו"ר דוד אזולאי
במועצה?
עמית בן-צבי
במועצה, כן. אדוני וגם אדוני היושב-ראש וחברי הכנסת, חברי הוועדה, שמעתי את הדברים המקצועיים של רני, גם קראתי את החומר שהועבר אלינו, ואני חושב שהיושב-ראש בסופו של עניין – כך גם אני פירשתי את הדברים - הגיע לנקודה, האם מדובר פה באמת בבקשה לדחיית בחירות או מדובר בהליך של איחוד, ופורמלית רק צריך להתייחס לעניין הבחירות.


וזה נכון, כי גם אם השר יחליט לקיים בחירות זה יהיה בעוד ארבעה חודשים, רני אמר שצריך לחכות שישה חודשים, זאת אומרת גם במקרה שיהיו בחירות זה יהיה הרבה מעבר לשישה חודשים.


הוועדה הממונה מונתה לפני ארבע שנים בגלל כישלון של המנהיגות הנבחרת ביסוד המעלה. כיהנתי אז גם כיועץ משפטי. מונה עמוס רודין לשלוש שנים כיושב-ראש ועדה. לאחר שנתיים הגענו לכאן, אופיר פינס קודמך ישב, הוועדה קיבלה הארכה נוספת לכהונה של הוועדה הממונה.


ואני שואל את עצמי מה מטרת ועדה ממונה. אני אומַר בסוגריים – הייתי יושב-ראש המועצה המקומית מנחמיה, לפני הוועדה הממונה. בשעה הבאה יש דיון בנושא מנחמיה, אני ראש המועצה האחרון במנחמיה.

היה לי ניסיון לבחון גם ועדות שאינן מצליחות, ואני חושב חברים שזה מה שצריך להיות פה על השולחן, ולא שמעתי מילה וחצי מילה מה מצבה של יסוד המעלה לאחר הוועדה הממונה.

עם כל הצניעות – והבנה גדולה אין לי אבל הבנה מסוימת – אני חושב שהוועדה הממונה ביסוד המעלה זה דוקטורט איך ועדה מצליחה, ממש דוקטורט. שימו לב מה קורה פה. משרד הפנים ממנה ועדה, הוועדה מעמידה את הרשות על הרגליים מכל הבחינות, ובאמת אני מצדיע לכולם.
יעקב אדרי
אז מה אתה מציע, להנציח את המצב?
עמית בן-צבי
ממש להיפך. ממש לא. ב-2007, כשוועדת החקירה הוקמה, כשהשר שטרית קיבל את ההחלטה- הוא קיבל את ההחלטה בהתאם למציאות לאחר שנה שהוועדה הממונה עבדה. מן הסתם, שנה שוועדה ממונה עובדת, המצב הוא לא כמו אחרי ארבע שנים. מה קרה היום? מ-2007 שהוועדה החליטה להמליץ, שימו לב איזה מנדט לוועדת החקירה – לאחד לזה, לאחד לזה.


שאלתי את אפרתי כיושב-ראש הוועדה, אולי נבחן מבחינה מקצועית האם יסוד המעלה יכולה לעמוד על הרגלים, הוא אומר יכול להיות שאתה צודק אבל אין לי מנדט. למה? למה?


למה השר לא צריך לקבל חוות-דעת שבאה ואומרת – יש ארבע חלופות, אין עוד חלופה נוספת, אין חלופה כרגע לחצי עצמאות.


שימו לב. המטרה סומנה. המטרה כבר סומנה, ותסלחו לי באמת, עם כל הכבוד – ויש לי הרבה כבוד – משחקים ככה בכאילו, המטרה סומנה.


כפי שכולנו יודעים, הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד – לא אני הגדרתי, בית-המשפט העליון הגדיר את זה. צריך טעמים מיוחדים למנוע מהאזרחים האלה, להגיד להם אתם לא תבחרו. בהחלט יכול להיות שיש טעמים מיוחדים.
יעקב אדרי
כמה שנים קיימת הוועדה?
עמית בן-צבי
ארבע שנים.
יעקב אדרי
לא מאשרים עכשיו להאריך.
עמית בן-צבי
להאריך לעוד חצי שנה על מנת לאחד. מה המסר לנו, לתושבים? מחר תהיה ועדה ממונה במטולה, כדוגמה. מה המסר? המסר – כפי שהיה במנחמיה כך יהיה במטולה. הוועדה הממונה לא על מנת להבריא את היישוב כי יש איזושהי מדיניות שהיא אולי מדיניות מקצועית רלוונטית – ישובים קטנים יאוחדו בסופו של יום. הוועדה הממונה ביסוד המעלה הכשירה את הקרקע לאיחוד.


ואני בא ואומר – הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד. אז יש טעמים באמת מיוחדים, בהחלט יכול להיות, כולנו כפופים לחוק.
יעקב אדרי
הטעם שאומר לך לאחד ישובים קטנים, שיש בזה מידה מסוימת של היגיון.
עמית בן-צבי
אדוני, שים לב מה לא נמצא פה על השולחן. אני חושב שהשאלה הראשונה שצריכה להישאל- משרד הפנים, בוא תאר לנו את המצב היום ביסוד המעלה. קראתי מה שרני חברי הנכבד כתב, הוא כתב ההרכב לא יאפשר.


בוא נפרוט את זה. משלמים משכורות, המתנ"ס – הכול משגשג. הלוואי שאני במנחמיה הייתי מקבל ועדה – אני נבחרתי לאחר ועדה ממונה.
יעקב אדרי
אז ממה אתה חושש?
עמית בן-צבי
אני לא חושש משום דבר. אני בא ושואל למה. למה זה איחוד או א' או ב' או ג'? בואו נבחן עוד חלופה. אומר רני, לשאלת היושב-ראש – לאחר שישה חודשים השר יחליט אם לקיים בחירות. הוועדה לא תמליץ על בחירות, השר יכול להחליט היום. למה השר צריך שישה חודשים להחליט על בחירות?
יעקב אדרי
זאת אומרת, אין לך התנגדות שהשר יקבע שבעוד חצי שנה יש בחירות.
עמית בן-צבי
להיפך, זה מה שאני רוצה. אני אומר שוב – אני מדבר כיועץ משפטי, לא כתושב המקום – הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד.
יעקב אדרי
זה אומר תן לי חצי שנה לחשוב, זה אומר תחליט עכשיו.
היו"ר דוד אזולאי
מה שטוען האדון – בעצם, הוועדה קיבלה מנדט לכול, חוץ מדבר אחד - -
עמית בן-צבי
עצמאות.
היו"ר דוד אזולאי
- - לקבוע בחירות במקום. לזה אין לה מנדט. אפרתי אמר להם את זה בפירוש – לי אין מנדט לעניין הזה.
יעקב אדרי
אגב, זה לא מקרה שהם לא קיבלו את המנדט.
עמית בן-צבי
בטח שזה לא מקרה. כפי שאמרתי משחקים בכאילו.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, אדוני. העם עוד מישהו מבקש רשות דיבור?
נחמה שטילמן
שלום לכולם, היושב-ראש, חברי כנסת, חברים ואורחים. קוראים לי נחמה שטילמן, אני מתנצלת על ההתרגשות, אם קולי בוגד בי מעט קבלו זאת בהבנה.
יעקב אדרי
לגמרי לא.
נחמה שטילמן
אני נשואה לבן המושבה, בן אחת ממשפחות המייסדים, דור רביעי. משפחתי הפרטית מונה חמש נפשות. כולנו שירתנו בצבא בקרבי, בעלי בן 52 עדיין משרת במילואים, ממלאים את חובותינו למדינה במסירות ובנאמנות ואנחנו בהחלט משפחה שמייצגת את חתך האוכלוסייה במושבה.


באתי לכאן כדי להביע את עמדת התושבים, שהיא עמדה בסיסית – לקבל את עצמאותנו בחזרה.


המושבה בת 127 שנים, תפארת ההתיישבות לדורותיה. התמודדה בעבר עם שכול, מחלות, עוני, מהקשים ביותר. במשך ההיסטוריה שלה עמדה לא מעט בבעיות של ביטחון ועברה אותן בגבורה, שמרה על צביונה החקלאי מאז ומתמיד.


היום היא אבן שואבת לאנשים שחפצים לגור במקום שיש בו מעט טעם של פעם, מייצגת חקלאות מהמתקדמות בעולם, מייצאת לרחבי העולם את תוצרתה האיכותית.


לפני מספר שנים עברנו משבר ארגוני וניהולי. מונתה ועדה קרואה, הוציאה לפועל תוכנית הבראה, קוצצו בעלי תפקידים, העלו את גובה הארנונה. אחוזי הגבייה, נכון להיום, עומדים על כ-90%.


שנתיים וחצי הדוחות הכספיים ביתרת זכות, המתנ"ס בפעילות סבירה. גנים, מעון וקבוצות גיל אחרות נעזרים במתנדבות ובמתנדבים של גיל הזהב. הנהלת המתנ"ס, מועצת הנוער, ועדת תרבות וועדת גיל הזהב מופעלות בהרכב התנדבותי. בשנה הקודמת המתנ"ס תוקצב בסכום של 640,000 שקלים.


לעצם הסדר הכרונולוגי. בסוף 2006 הוחלט על פיזור המועצה, עם גירעון של מעל שני מיליון שקלים. ב-2007 התחילה הוועדה הקרואה במימוש תוכנית ההבראה, אשר בבסיס שלה התחילה ב-2004 רק בהיבט של העלאת הארנונה ב- 10%. ב-2007 מימשו את ה- 10% הנוספים. ב-2007 הוקמה הנהלת המתנ"ס, הוקמו הוועדות חזרה, המושבה נעמדה חזרה על הרגליים.


2007 נגמרה עם גירעון של 69,000 שקלים. ב-2008 ממשיך ניכיון החובות לספקים, המתנ"ס מתוקצב, השנה נגמרה באיזון. ב-2009 המתנ"ס מתוקצב בקרוב ל-600,000 שקלים. שנת התקציב 2009 נגמרה גם במאוזן. מחצית 2010, הדוחות גם מאוזנים.


אני אזרח פשוט, אני לא פוליטיקאית. אני רק מבקשת – 120 שנה של הצלחה אי-אפשר למחוק בחמש שנים של כישלון. נכשלנו, משרד הפנים מינה ועדה קרואה. הוועדה השיגה את מטרתה בשיתוף עם התושבים, וחזרנו חזרה לאותו מצב שבו היינו לפני המשבר.
קריאה
יותר טוב.
נחמה שטילמן
תנו לנו את הזכות להמשיך את ההתנהלות שלנו, את השמירה על הערכים המיוחדים שיש אצלנו, בצורה הכי מכובדת והכי הוגנת שיכולה להיות.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה, גברתי. כלומר, לתת לוועדה הקרואה להמשיך לתפקד, זה מה שאת אומרת?
נחמה שטילמן
לא. הוועדה הקרואה קיבלה ישוב במשבר, התגברה על המשבר, יישרה את ההדורים. אני מבקשת מכבוד הוועדה לבחון מחדש את היכולת של יסוד המעלה לקבל את עצמאותה חזרה.
היו"ר דוד אזולאי
תודה רבה. כן, אדוני.
ירמיהו זמירי
שמי ירמיהו זמירי, אני חקלאי ביסוד המעלה – אני חקלאי, אבא זיכרונו לברכה, והבן שלי ממשיך אתי. כמו שהוזכר ואני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו, לפני כמה שנים היה משבר ונבחר ראש מועצה – שלא עשה את עבודתו אולי כל-כך טוב – הביא את המועצה לגירעון מסוים, משרד הפנים עשה טוב שהדיח אותו, הביא ראש מועצה ממונה. ראש המועצה הממונה עשה גם את עבודתו נאמנה. כשהרים את המסים אנחנו שילמנו את המסים בלי לפצות פה ובלי לצפצף. אנחנו ברמה סוציו-אקונומית די גבוהה, כמו שאתם יודעים. החקלאות ביסוד היא שם-דבר בכל מדינת ישראל.


אנחנו שילמנו את המסים, אנחנו עמדנו בכל המטלות. הוועדה הממונה הביאה את המושבה – לא ב"הוקוס-פוקוס" אבל בניהול נכון, וחשוב להדגיש את זה, בניהול נכון, מה שלא היה בקדנציה לפני כן, הביאה את המושבה לאיזון תקציבי.


יושב על-ידי המזכיר, התעדכנתי עוד פעם בדרך, אנחנו מאוזנים גם במאזן של שני הרבעונים האחרונים. אנחנו באיזון תקציבי, בלי "הוקוס-פוקוס".


המושבה יכולה להתנהל במצב מאוזן, אין שום בעיה מבחינה זאת. התושבים משלמים את המסים, הגבייה היא מאה אחוז, הרמה של התושבים תודה לאל, אין הנחתום מעיד על עיסתו. אלא מה? יש פה איזושהי החלטה שהונחתה – אני לא יודע מאיפה – בגלל קונספציה שאולי לא לגוף העניין, להדביק אותנו למישהו אחר.


ואני אומר – זה כל-כך ברור, זה משהו אובססיבי שמתחיל מהשר הלפני קודם, ולא עוזבים את יסוד המעלה, אנחנו לא יורדים מסדר-היום.
היו"ר דוד אזולאי
אדוני, אתם נפגשתם עם ועדת החקירה כתושבים?
ירמיהו זמירי
כן. נפגשנו כמה פעמים.
עמית בן-צבי
אבל לא היה לה מנדט.
יעקב אדרי
לא הסברתם למה ההתנגדות שלכם להיות במסגרת מועצה אזורית. שם לכל מושב, לכל ישוב יש את האוטונומיה שלו במידה מסוימת, ותחת גג – יש לזה גם יתרונות.
ירמיהו זמירי
המידה מסוימת זה נכון.
עמית בן-צבי
הדיון הבא זה על מנחמיה, עם האיחוד.


ירמיהו זמירי


אני לא רוצה להיכנס עכשיו לנושא כספי ולנושא סעיפים קטנים כי אני לא מתמצא בזה עד הסוף, המזכיר יכול להיכנס לזה.


אנחנו רוצים עצמאות, אנחנו רוצים לבחור את ראש המועצה מיסוד המעלה. יש לנו את הגאווה הלאומית שלנו, יש לנו יכולת לנהל את המושבה, והיכולת מתורגמת היום למספרים. אנחנו מנוהלים היום על-ידי עמוס רודין בתקציב מאוזן.
היו"ר דוד אזולאי
עמוס התפטר.
ירמיהו זמירי
כן. עד היום. התקציב, הנייר הזה שהביא המזכיר זה בזכות עמוס רודין.


יש כאן מגמה של משרד הפנים. אספר לכם משהו קטן שתבינו כמה מגמתי הנושא הזה של איחוד, בלי להתחשב במצב הקיים. זה משהו כמו אל תבלבלו לי את המוח עם העובדות, אני יודע מה טוב.


אני יושב-ראש ועדה קהילתית – ועדה שנבחרה על-ידי תושבים. קרא לי בני ואמר קיבלנו מכתב על הסקר שהולכים להוציא לתושבים, ובסקר היה כתוב אם אתם רוצים איחוד עם מבואות חרמון, עם גליל עליון או עם ראש פינה. גם ראש המועצה דאז עמוס רודין, המתפטר, בני ואני כולנו תכף אמרנו- אנחנו מבקשים שיכניסו גם את האופציה של עצמאות. הרי זה רק סקר. אתם שואלים מה התושבים רוצים? תשאלו מה הם רוצים.
עמית בן-צבי
סקר ביוזמת משרד הפנים, זה לא סקר מקומי. מראש שללו את האפשרות הזאת.
ירמיהו זמירי
ביוזמת משרד הפנים. ביקשנו להכניס גם את העצמאות. אתם יכולים לא לרצות, אבל אתם שואלים הרי, נכון? כמו ששואלים את מי אתה אוהב יותר, את אבא או אמא, מותר לך להגיד רק את אמא.


אנחנו, המועצה ענתה – לגבי מכתב שמשרד הפנים פנה אלינו – שאנחנו מבקשים להכניס גם את האופציה של עצמאות. לא הכניס את זה משרד הפנים כי זה בכלל לא נמצא אצלו על השולחן. רוצים להדביק אותנו לרשות אחרת ו- 99% מהתושבים מתנגדים לזה. זאת תהיה מלחמת עולם במושבה, אנשים יתנגדו לזה.
היו"ר דוד אזולאי
אני מודה לך, אדוני.
בני טויטו
חברים נכבדים, אני רוצה להציג מספר נתונים על כברת הדרך הארוכה.
היו"ר דוד אזולאי
ממתי אתה גזבר במועצה?
בני טויטו
אני מזכיר המועצה כבר שמונה שנים, ומתחילת 2008 אני גם מזכיר וגם גזבר, ב-60% משרה.
יעקב אדרי
תהיה גם ראש המועצה במשרה מלאה, וגמרנו את העניין...
בני טויטו
אני רוצה לספר על כברת הדרך הארוכה שהיישוב הזה עשה מבחינה תקציבית מהתקופה של 2005-2004. כדי לסבר את האוזן, 2005 נסתיימה עם גירעון אדיר של ארבעה מיליון שקלים, כשהיום בעצם המועצה מאוזנת לגמרי.
יעקב אדרי
מה תקציב המועצה?
בני טויטו
9 מיליון שקלים, ו-66 אלף. היישוב עבר תוכנית הבראה מאוד קשה – קיצוצי עובדים, העלאה בארנונה פעמיים 10% מעבר להעלאות האוטומטיות; פעם אחת ב-2004, פעם אחת ב-2007. ביצענו סקר נכסים לדרישת משרד הפנים שהסתיים בסוף 2009, הסקר הניב לנו 600,000 שקלים נוספים לתקציב.


אני מודה למשרד הפנים שעזרו לנו עם הוועדה הקרואה ועזרו לנו בתוכנית ההבראה, אבל תושבי יסוד המעלה שמו מכיסם שקל כנגד שקל – פעמיים 10% העלאה בארנונה – סקר נכסים, תושבי יסוד המעלה שמו כסף מכיסם כדי לתמוך בעצמאות של המושבה הזאת. הם לא עשו ולא שיתפו פעולה עם הדברים האלה בשביל להתאחד אחר כך. המטרה שלהם היתה ברורה, הם שיתפו פעולה כדי להגיע לעצמאות.


נכון להיום, המועצה מאוזנת, אפשר להגיד שהמועצה מאוזנת כבר שלוש שנים. הוועדה הממונה הצטיינה, עשתה את תפקידה, הגיעה לסוף דרכה, העבירה את מועצת יסוד המעלה על דרך המלך.
היו"ר דוד אזולאי
רני, האם אתה מאשר את הדברים האלה?
רני פינצי
אני תיכף אגיב.
בני טויטו
הגיעה לדרך המלך, בבקשה לתת לה להמשיך לצעוד לבד.
יעקב אדרי
משרד הפנים עזר לכם בהבראה בתקציב?
בני טויטו
יש עדיין נושאים מתוכנית ההבראה שנשארו פתוחים מול משרד הפנים.
יעקב אדרי
בכל זאת, נתנו לכם?
בני טויטו
נתנו לנו מענקים, בהחלט הם עזרו.
היו"ר דוד אזולאי
ואתם מאוזנים היום?
בני טויטו
מאוזנים, כבר שלוש שנים מאוזנים.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. רני, בבקשה.
רני פינצי
שני דברים. אכן, המועצה מאוזנת בתקציבה השוטף. שני גורמים משפיעים באופן דרסטי על האיזון הזה. האחד, מענקים מיוחדים שהמועצה מקבלת מדי שנה – מענקים של ועדות ממונות, והדבר השני הוא שיושב-ראש הוועדה הממונה – שהוא חליף של ראש המועצה – מקבל רק חצי משכורת. כשהוא יושב-ראש ועדה ממונה אני יכול לשים אותו בחצי משרה; אין נבחרים שעובדים בחצי משרה.


על תקציב של 9 מיליון שקלים, שני הגורמים האלה הם גורמים משמעותיים בתקציב.
יעקב אדרי
כמה נתתם כל שנה?
רני פינצי
אני לא מחזיק את הנתון כרגע.
בני טויטו
אני יכול להגיד לכם.
היו"ר דוד אזולאי
חצי משרה זה הרבה כסף מהתקציב.
רני פינצי
חצי משרה זה 250,000 שקלים. חיסכון של חצי משרה זה 250,000 שקלים. מענקים מיוחדים, אני לא זוכר כמה נתנו אבל לפחות עוד 250,000 שקלים, לדעתי יש שם קצת יותר.
בני טויטו
אני יכול להגיד בדיוק. בשנת 2010 נתנו 300,000 שקלים; ב-2009 נתנו 600,000 שקלים וב-2008 נתנו 500,000 שקלים.
היו"ר דוד אזולאי
ותוסיף את החצי משרה.
בני טויטו
אבל, יש לנו גם טענות למשרד הפנים. אם אתם רוצים שנפתח את הטענות מול משרד הפנים, אני מוכן.
היו"ר דוד אזולאי
לא, זה לא רלוונטי.
יעקב אדרי
לא כדאי.
ציון פיניאן
נישאר עם אווירה נעימה.
בני טויטו
יש דברים בתוכנית ההבראה שלא נפתרו על-ידי משרד הפנים. יש דברים שעוזרים לנו תקציבית, שמשרד הפנים לא פתר לנו.
רני פינצי
על-פי הכללים של תוכנית הבראה – אחרי שהפעלנו את כל הכללים של תוכניות הבראה על יסוד המעלה – עדיין נשארו שם סכומים שלא מכוסים, כלומר המועצה מאוזנת בתקציבה השוטף אבל יש לה גירעון צבור, גירעון צבור שלא מתכסה על-פי הכללים.
יעקב אדרי
כמה?
בני טויטו
כ-4 מיליון שקלים.
רני פינצי
4 מיליון שקלים שלא מתכסים. צריך גם לציין - לא זאת אלא אף זאת – בדרך כלל בתוכניות הבראה אנחנו משתמשים במענקים ובהלוואות. כרגע, יסוד המעלה יושבת איפה שהוא באזור מאה אחוזים עומס מלוות, כלומר על כל שקל תקציב יש לה גם הלוואה. זה באזור המאה אחוזים, לא עקבתי אחרי זה ברבעון האחרון.
יעקב אדרי
אז התמונה היא לא ורודה כמו שהם הציגו.
בני טויטו
אם יורשה לי, אני אגיב.
רני פינצי
לא סתם אמרתי שהבעיה של יסוד המעלה, שמבחינה כלכלית בקלות מביאים אותה עוד פעם ל-4 מיליון שקלים גירעון כפי שהיא היתה לפני שפוזרה המועצה, אפילו לא צריך להתאמץ יותר מדי.
היו"ר דוד אזולאי
נכון מאוד.
רני פינצי
גם כששומרים היום על מראית-עין של תקציב מאוזן בשוטף, הוא לא ממש מאוזן. יש שם תוספות שהן לא תהיינה, אלה תוספות שהולכות ונגמרות.
יעקב אדרי
שאלה מתבקשת, אם אתה תעביר את זה לאיחוד לראש פינה או למועצה אזורית, הם לא יבקשו שתכסה להם את הגירעון הזה?
נחמה שטילמן
יבקשו, אז תנו לנו ישר.
יעקב אדרי
חד-משמעית יבקשו. מה שאתה אומר – ובאמת הקשבתי לך בקשב רב – בואו נעביר את הגירעון הזה ליישוב הבא. הם לא יסכימו. ראש פינה תגיד לך אני מוכנה אבל תכסה את הגירעון, ובצדק. זה מושך אותם גם הם אחורה.
רני פינצי
לא זה מה שאמרתי.
יעקב אדרי
זאת אחת המחלות הגדולות של האיחודים.
היו"ר דוד אזולאי
ראה את מג'ד אל-כרום עם בענה ודיר אל-אסד.
רני פינצי
לצורך החשבון הגס, ייתכן ואכן יש החלטת ממשלה שכשמבצעים איחוד, הממשלה תומכת בשתי הרשויות.
קריאה
זה עולה כסף.
רני פינצי
זה עולה כסף, אבל שני דברים צריך לזכור. קודם כול יש פה גירעון שרץ כל הזמן – מממנים אותו כל הזמן עם מענקים מיוחדים וחצי שכר של יושב-ראש ודעה ממונה. באיחוד נחסכות כמה משרות, גם החצי השני של ראש המועצה ועוד כמה תקורות נחסכות. אז ייתכן שבשנה הראשונה זה יעלה אפילו קצת יותר כסף, אבל החל מהשנה השנייה או השלישית הדברים האלה מתאיינים, נוצר החיסכון.
ירמיהו זמירי
אולי נתאחד עם ארצות-הברית ונחסוך ראש ממשלה...
רני פינצי
זה גם יוצר את היציבות הכלכלית לאורך זמן, ואת זה רואים באיחודים הקודמים. אפשר להתווכח האם הם מוצלחים יותר, מוצלחים פחות, מהבחינה הכספית הם מיישרים את המצב.
היו"ר דוד אזולאי
תודה, רני. חבר הכנסת ציון פיניאן, בבקשה.
ציון פיניאן
תודה, אדוני היושב-ראש. ראשית, גם אני וגם ידידי חבר הכנסת יעקב אדרי מלאים הערכה למשרד הפנים שעושה עבודת קודש, אנחנו רואים את זה גם בוועדת הכספים. אמרתי לרני שמעולם לא הלכנו נגד משרד הפנים בוועדת הכספים. תמיד, כל מה שנתבקשנו עשינו, אבל הנושא שמטריד אותי ומטריד אחרים זה הנושא של האיחודים.


אני הייתי שותף להצעת חוק של גדעון עזרא לאחד את ראש פינה עם חצור. לאחר מכן, כשנפגשתי עם שני ראשי המועצות שם, אני הראשון שהסרתי את שמי מהצעת החוק.
יעקב אדרי
שם היה אש וגופרית אחד על השני.
ציון פיניאן
אש וגופרית. לאחר מכן אחריי – מופז ואחרי כן גדעון עזרא.
היו"ר דוד אזולאי
ואני נשארתי.
ציון פיניאן
ואתה נשארת. דרך אגב, הישיבה הבאה היא כאלף עדים למה שמשרד הפנים נתן, נאמר לי בין 40 ל-45 מיליון שקלים לאיחוד בין עמק המעיינות למנחמיה, וזה לא כל כך מוצלח.
קריאה
כי אין חיבור שם.
ציון פיניאן
אני חושב שיסוד המעלה היא פנינה בגליל, היא ממש פנינה – היא סביון של הגליל, ושנים היא עמדה עצמאית. לא יודע מה קרה בשנים האחרונות .

אי-אפשר - אני מכיר את מועצה אזורית מבואות חרמון, אני מכיר את מועצה אזורית גליל עליון ואני מכיר את מושבות הגליל. זה כלאיים. זה מין בשאינו מינו. זה פשוט לבוא ולחבר אותם, ומהתחלה תכתוב – נכשל.

לכן, אפשר לתת לתושבים את ההזדמנות כמו שעשו את זה עד עכשיו. ואני אומר שוב – משרד הפנים מזרים המון כסף בנושא האיחודים – משלם את זה, משלם את זה וכולי.

רני נתן דוגמאות של הצלחה. מצד שני יש דוגמאות של כישלון. אני לא יודע כמה איחודים היו בצפון, אבל לא הכי מוצלחים.
רני פינצי
האיחודים ברשויות הלא-יהודיות פורקו כולם.
ציון פיניאן
דלית אל-כרמל, עוספיא. לא היה הכי מוצלח.
יעקב אדרי
היתה גם פוליטיקה בסיפור.
ציון פיניאן
נכון. לכן, בנושא הזה באים אזרחים שגדלו שם והקימו בית לתפארת ומושבה באמת לתפארת. אני זוכר - גם חבר הכנסת יעקב אדרי זוכר – בשנים קודמות היה שם יוסי מזרחי וגם לפני כן היה ממש לתפארת. אני לא יודע מה קרה שם.

צריך לתת להם את האפשרות לנהל את העניינים לבד ולא לחבר אותם לשום מקום, לקבוע תאריך לבחירות, וכשייקבע תאריך לבחירות – מיום הבחירה תבחן אותם, לטוב ולרע. אם לא – גם אנחנו לא נוכל להועיל, גם הוועדה הזאת לא תועיל, אבל לתת להם את האפשרות.
היו"ר דוד אזולאי
חבר הכנסת פיניאן ידידי, אני רוצה להגיד לך - אם אני מתרשם נכון מהנתונים שקיבלתי כרגע, אם הולכים לבחירות המשמעות היא שתוך חצי שנה אתה חוזר. אתה עושה אחד ועוד אחד.
ציון פיניאן
שמעתי את הדברים. גם שמעתי את דבריו של חבר הכנסת אדרי, שאם אתה הולך לבחירות ולא משלם את ה-4 מיליון שקלים גירעון, אתה מעביר את הגירעון למועצה השנייה, אז מה הועילו חכמים בתקנתם. דרך אגב, זה מה שקרה במנחמיה. את כל הגירעון – 45 מיליון שקלים – העבירו לעמק המעיינות, הם יהיו פה היום בוועדה בשעה 12:00.
בני טויטו
כבוד היושב-ראש, אני חייב להגיב.
היו"ר דוד אזולאי
לא, לא. תרשה לי.
בני טויטו
ממש שני סעיפים קטנים, בבקשה.
היו"ר דוד אזולאי
לא, סליחה.
יעקב אדרי
מרשימת האיחודים הארוכה של משרד הפנים נשאר מעט – אנחנו יודעים - מהרשימה המקורית עוד בתקופה של פורז ושל ביבי כלום לא נשאר, וחלק מהם נכשלו כישלון חרוץ. חלק גם הצליחו. למשל, מועצה אזורית עתלית חזקה מאוד, חוף הכרמל – במקרה אני מכיר טוב-טוב את העניין שם – אז היא יכלה לשאת את עצמה עם העניין הזה.

לצערי הרב, רוב האיחודים נכשלו. אז מה אתם רוצים עכשיו לעשות? אם היית אומר לנו – אני אתן את זה לראש פינה אבל אני מכסה את כל הגירעון, הרי זה לא יהיה, אנחנו יודעים את זה. אני חושש מכישלונות נוספים כי מה לעשות, המציאות הוכיחה לנו שזה ככה.

אבל, לכם אני רוצה לומר – יש בעיה אמיתית כשזה ישוב קטן, ואתם ישוב קטן. כל גירעון קטן מטלטל אתכם מהר מאוד, וזאת בעיה ואני מבין גם את משרד הפנים בסיפור הזה. גם החיסכון שיש בדרך- חצי משרה, משרה, ביישוב קטן זה משמעותי. ביישוב גדול אין משמעות ל- 250,000 שקלים, אצלכם יש, זה מנדנד אתכם.

בכל מקרה אני אתמוך בעניין הזה – בכל זאת מדובר ביישוב איכותי עם משקל סגולי חשוב מאוד, וציינו פה את הדברים – אני אתמוך לתת להם עוד פעם צ'אנס. אני מאוד מקווה שזה יצלח, וכמובן צריך לראות מה עושים עם הגירעון, אי-אפשר להתחמק מזה כי שוב מכניסים אתכם למעגל קסמים שלא תצאו ממנו.

דרך אגב, שכחתי לשאול על תקציבי פיתוח.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. רבותי, אין ספק שהיישוב יסוד המעלה ואותן מושבות אחרות שנמצאות בצפון – ודאי השמות מדברים בעד עצמם – אלה ישובים שיש להם היסטוריה ארוכה בהקמתה של מדינת ישראל ואי-אפשר להתעלם מכך.

אני גם מבין לדאגה של התושבים, החשש הגדול שלהם הוא שהאיחוד הזה עלול לגרום לאיבוד הצביון הייחודי של היישובים הללו, זה ברור לנו.

יחד עם זאת, אי-אפשר להתעלם מהחשש הגדול – גם חברי יעקב אדרי אמר זאת – שהרשות עלולה להיכנס שוב לקשיים. יש פה נתונים ברורים, אחד לאחד אתה רואה זאת, גם מי שלא מנהל חשבונות יכול להבין ולראות את הדברים.

אני רוצה להציע דרך ביניים. קודם כול, אני רוצה לפנות מכאן לוועדה שכרגע בודקת את כל האופציות, שגם תבדוק את האופציה של בחירות.

אני חושב שצריך לתת את המנדט שגם הנושא הזה ייבדק. זה פשוט לא הוגן, נעשה מעשה לא הוגן כלפי התושבים בכך שהאופציה הזאת לא נבחנת בכלל. אינני יודע מה השיקולים של משרד הפנים – יכול להיות שיש לו שיקולים – אבל הנושא הזה חייב להיבדק. יכול להיות שהשיקולים יהיו שיקולים ענייניים, ואז גם התושבים יהיו שלמים עם כל החלטה שתתקבל, ברגע שהאופציה הזאת תתקבל.

רני, אני מבקש לדעת – ברגע שהוועדה החליטה מה שהחליטה, מגישה את המלצותיה לשר, האם המלצות הוועדה יובאו בפני ועדת הפנים או לא?
רני פינצי
כדי לעשות איחוד צריך חקיקה. איחוד רשויות כרוך בחקיקה.
היו"ר דוד אזולאי
הבנתי. זה אומר שזה יבוא לפה.
גלעד קרן
הערה אחת. אמר רני שההיערכות לבחירות לוקחת כחצי שנה, ובא משרד הפנים בחודש שבו אמורות להיערך הבחירות ביסוד המעלה ומבקש לדחות את הבחירות, מה שאומר שגם אם ועדת הפנים עכשיו היתה מתנגדת לחלוטין להצעת שר הפנים ואומרת לא, אנחנו חושבים שצריך לערוך בחירות עכשיו, היום – הבחירות לא היו מתקיימות לפני עוד שישה חודשים מהיום.

רני פינצי


סליחה. משרד הפנים פנה לוועדה באוגוסט. אומנם זה עדיין לא חצי שנה.
גלעד קרן
אנחנו קיבלנו את זה לפני פחות משבועיים.
רני פינצי
פנייה ראשונה לוועדה נעשתה ב-8 באוגוסט.
יפה שפירא
ב-13 באוקטובר זה הגיע אלינו.
גלעד קרן
ב-13 באוקטובר הגיע מכתב שר הפנים.
היו"ר דוד אזולאי
רני, על המכתב שלכם כתוב 8 באוגוסט, זה נכון, אבל אצלנו זה התקבל ב-13 באוקטובר.
גלעד קרן
גם מאוגוסט עד נובמבר אין שישה חודשים.
היו"ר דוד אזולאי
כנראה המרחק ממשרד הפנים לכנסת הוא גדול מאוד.
רני פינצי
יכול להיות.
גלעד קרן
אם זה נכתב קודם, אני מתנצל.
רני פינצי
אני יודע מתי כתבתי את הניירות. חוות-הדעת שלי נכתבה ב-2 באוגוסט – נכון, שלושה ימים מאוחר מדי, הייתי צריך לכתוב זאת עוד ביולי.
גלעד קרן
לא. צריך שישה חודשים כפי שאמרת.
רני פינצי
נכון, ומשם זה נגזר. מכתבו של השר לוועדה – אני לא יודע מדוע הוא לא הגיע – נכתב שבוע לאחר מכן.
היו"ר דוד אזולאי
רני, אני מבקש שתעביר ללשכת השר שכדאי שיבדקו את העניין הזה. מכתב שיוצא מלשכת השר ב-8 באוגוסט ומגיע אלינו ב-13 באוקטובר, משהו קרה בדרך וכדאי לבדוק.
רני פינצי
יכול להיות.
יעקב אדרי
יכול להיות שהם התלבטו.
גלעד קרן
אם זאת תקלה טכנית, אני מתנצל.
היו"ר דוד אזולאי
אני מקווה שלקחתם את הערתו של היועץ המשפטי לוועדה לתשומת-לבכם בעניין הזה. זה קורה הרבה פעמים וכדאי שתבדקו.
רני פינצי
ייתכן שיש פה תקלה טכנית. היות ואני כתבתי את שני המכתבים, אני יודע מתי הם נכתבו.
היו"ר דוד אזולאי
תבדקו את עצמכם. מבחינתנו, בהתחשב בעובדה שב-13 באוקטובר זה התקבל אצלנו, והיועץ המשפטי בדק את זה, אנחנו קיימנו דיון יחסית מהיר.


רבותי, הצעתי היא זאת, שנאריך לכם לארבעה חודשים בלבד. בתוך ארבעת החודשים האלה שיתנו מנדט – לנו אין את הסמכות לתת מנדט – לוועדה לבדוק גם את האופציה של הבחירות. אני מקווה שתוך ארבעה חודשים תתקבל ההחלטה ואז תוכלו לבוא לפה ולהגיד או בחירות, או איחוד.
גלעד קרן
אני רוצה להדגיש שההחלטה של ועדת הפנים היא בעצם המלצה לשר.
היו"ר דוד אזולאי
בסדר. אנחנו בגדר ממליצים. אני מביא את ההמלצה ואז תתנו ארבעה חודשים. במשך ארבעה חודשים הוועדה תסיים את עבודתה, אני מניח, ואז תצטרכו לבוא לוועדה ולהגיד הולכים לבחירות או הולכים על איחודים. הולכים לאיחודים – תכינו חקיקה; הולכים לבחירות – תצטרכו חצי שנה, ניתן לכם חצי שנה כדי ללכת לבחירות.


אני חושב שבזה נוכל לענות על הדרישה של כולם. חבר הכנסת אדרי, מקובל?
יעקב אדרי
מקובל.
היו"ר דוד אזולאי
מי בעד ההצעה?

הצבעה

בעד – 2

נגד – אין

נמנעים – אין

המלצת ועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה.
היו"ר דוד אזולאי
אין מתנגדים, אין נמנעים. לפיכך, הוועדה מחליטה לתת מנדט ארבעה חודשים. בתוך ארבעה חודשים מבקשים שוועדת החקירה תסיים את עבודתה ותיקח בחשבון גם את האפשרות – אני רק ממליץ לשר – לבדוק את האופציה, במסגרת אותן שלוש אופציות, להוסיף אופציה רביעית שאומרת לבדוק את האפשרות לבחירות ביישוב.
נחמה שטילמן
סליחה, לא הבנתי. מעכשיו תיבדק האופציה לבחירות ולאיחוד? מעכשיו זה ייבדק?
היו"ר דוד אזולאי
הוועדה עובדת, אני לא בא להוסיף לה דבר. ביקשתי מהשר – השר לא חייב לקבל את המלצתנו, אני אומר זאת מראש – ביקשנו שיוסיפו אפשרות רביעית לוועדת החקירה, שתבחן גם את האופציה של בחירות ביישוב.


תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:00).

קוד המקור של הנתונים