ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 01/11/2010

איחוד מנחמיה עם המועצה האזורית עמק המעיינות

פרוטוקול

 
הכנסת השמונה-עשרה

PAGE
11
ועדת הפנים והגנת הסביבה

1.11.2010


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 271
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה

יום שני, כ"ד בחשוון התשע"א (1 בנובמבר 2010), שעה 12:00
סדר היום
איחוד מנחמיה עם המועצה האזורית עמק המעיינות
נכחו
חברי הוועדה: דוד אזולאי – היו"ריעקב אדרישי חרמשציון פיניאן
מוזמנים
רני פינצי

- מנהל מינהל השלטון המקומי, משרד הפניםמיכל צברי דוד

- משרד הפניםירדן ארליך

- משרד הפניםיונתן בר סימן טוב
- רפרנט פנים באג"ת, משרד האוצריורם קרין

- ראש המועצה האזורית עמק המעיינות (מנחמיה)ירון שפיר

- סגן ראש המועצה האזורית עמק המעיינות (מנחמיה)משה אביגדור

- מזכיר המועצה האזורית עמק המעיינות (מנחמיה)תחיה עצר

- גזברית המועצה האזורית עמק המעיינות (מנחמיה)יעל נורקין

- עו"ד, המועצה האזורית עמק המעיינות (מנחמיה)אמנון בנימין

- יו"ר הועד המקומי, מנחמיהעמית בן צבי

- המועצה האזורית עמק המעיינות (מנחמיה)פיני קבלו

- מקשר בין הרשויות המקומיות לכנסת
מנהלת הוועדה
יפה שפירא
קצרנית פרלמנטרית
רויטל יפרח

איחוד מנחמיה עם המועצה האזורית עמק המעיינות
היו"ר דוד אזולאי
צהרים טובים לכולם. אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה. על סדר היום: בקשתו של חבר הכנסת ציון פיניאן בענין איחוד מנחמיה עם המועצה האזורית עמק המעיינות. בבקשה, חבר הכנסת פיניאן, תציג את הנושא.
ציון פיניאן
תודה רבה. אם הייתי מקליט את עצמי בישיבה הקודמת, זה בדיוק מה שאני רוצה לומר פה. היה איחוד בין עמק המעיינות למנחמיה, וזאת לאחר שעמק הירדן סירבה - - ואני מבקש שיתקנו אותי אם אני טועה בפרט כל שהוא. - - לאחר שעמק הירדן סירבה לקבל את מנחמיה, עמק המעיינות קיבלה אותה אך עם כל החובות ועם כל הדברים שגורמים לחובות. אתן דוגמה: היה לנו מאבק על האגם הנעלם, לי ולחבר הכנסת אדרי. יש שם היום מחצבה שהיא בגבול שטח השיפוט של מנחמיה אבל הם משלמים ארנונה לעמק הירדן ולא לעמק המעיינות. אני דיברתי לפני הישיבה עם רני ואכן, כפי שאמרתי, בערך כ-40,45 מיליון שקל הועברו לעמק המעיינות בגין כיסוי החובות, בגין כיסוי כל מיני נושאים שמטופלים. ואני רוצה לתת דוגמה שלפני דקותיים אמר לי יו"ר המועצה שב-2011 גם מענקי האיזון ששולמו עד היום למנחמיה, שהועברו לעמק המעיינות, יפסקו. כלומר, הגירעון יגדל ממיליון שקל ל-2.5 מיליון שקל. בקיצור, הנושא של מנחמיה על עמק המעיינות מהווה ממש נטל כבד מאוד על עמק המעיינות ונטל עוד יותר כבד על תושבי מנחמיה, שכעצמאיים הם היו זוכים הרבה יותר ממה שהם מקבלים היום, ולא בגלל ראש המועצה או המועצה האזורית כי פשוט אין. זה פשוט נטל כבד וראש המועצה ירחיב את הנושא הזה כי החיבור הזה הוא אחד החיבורים הלא מושלמים כי אם הולכים על חיבור ואיחוד רשויות, שוב, אני משתמש באותו מונח שאמרתי, אי אפשר מין שאינו מינו. אני מציע שראש המועצה והחברים יציגו את הדברים.
יעקב אדרי
אני רוצה לחסוך בדברים. דעתי כדעתו של ידידי, חברי פיניאן.
היו"ר דוד אזולאי
כמה זמן האיחוד קיים בין מנחמיה למועצה האזורית עמק המעיינות?
יורם קרין
5 שנים. ברשותך, אני ארחיב קצת. אני ראש המועצה האזורית עמק המעיינות. ראשית, אני מבקש להגיד תודה שהזמינו אותנו לדיון והציגו את הבעיה נכון מאוד. המועצה שלנו היא מועצה אזורית שבדיוק 5 דקות לפני שהיא קלטה את מנחמיה ב-2006, היא יצאה מתכנית הבראה בעצמה. זאת מועצה מאוד קשה. אנחנו פריפריה על גדות הירדן, סובבים את העיר בית-שאן, מצב כלכלי קשה. מתוך 24 ישובים שלי, 15 במצב משברי קשה, עובדה שאפשר לבדוק אותה ואני, כמועצה, צריך כל הזמן לתחזק אותם, לעזור להם, לנסות להוציא אותם מהמצב הזה כי זה תפקידי. אוחדה אלינו מנחמיה ואנחנו לא מצטערים על זה, כי בעינינו זו מושבה נפלאה ואתגר גדול. יושב לידי יושב ראש הוועד. אלא מה? לא ניתנו כלים. הסכומים שניתנו אז, צריך לדעת שהם ניתנו לגירעונות של מנחמיה, לביוב שעוד צריך לעשות, מערכת ביוב מאוד מסובכת ולהנחות ארנונה שניתנו אז וכן, גם סכום מסוים לפיתוח תשתיות. לא נתנו את הדעת ולא בדקו למה מנחמיה הגיעה למשבר הזה ואיך יעשו לא רק חתונה אלא איחוד מוצלח, שיהיה דוגמה לכל הרשויות האחרות. לכן הענין הזה נכשל.

מנחמיה היא מושבה קשה עם המון בעיות בפנים. מושבה שהיום, במאזן בשורה התחתונה, עולה למועצה שלנו מיליון שקל כל שנה, אחרי כל ההכנסות ויש שם יופי של גביה של ארנונה. מ-2011, כתוצאה מביטול מענק האיזון הנפרד היא תעלה לנו כ-2-2.5 מיליון שקל כל שנה. התוצאה תהיה לא רק שהיא תמשיך להיות מושבה כושלת אלא היא תגרור את כל המועצה שלי לתכנית הבראה. זה מה שאנחנו רוצים?

בנוסף, במהלך השנה האחרונה, ונציגי משרד הפנים מכירים את זה, שחקו לנו בשנים האחרונות את מענקי האיזון בצורה דרמטית, ובשנה האחרונה, כתוצאה מכל מיני חישובים, אשכול סוציו-אקונומי והיינו פה להציג את זה, מצבנו נפגע עוד יותר. אנחנו לא מסוגלים היום לנהל את מנחמיה בצורה אחראית כך שתהיה חלק מהמועצה ותהיה מושבה צומחת.
יעקב אדרי
מה אתה מציע?
יורם קרין
עוד נושא שאני רוצה להדגיש, ובשביל זה חילקתי מפות: שימו לב למותניים הצרות האלה. אתם גם ועדה לאיכות הסביבה. היום יודעים שאי אפשר לנהל יישוב בלי סביבתו. נתנו לנו את מנחמיה והשאירו את הסביבה בשליטה של אחרים. תושבי מנחמיה סובלים משתי מטמנות אשפה, ממחצבה, ואותי לא שואלים אפילו. מוציאים שם היתרי בניה, פיקוח, אכיפה, רישוי עסקים - -
יעקב אדרי
ואת הכסף הם מקבלים...
יורם קרין
ממועצה אחרת שהיא גם מקבלת את התקציבים, מועצת עמק הירדן. אין לי כלום נגדם רק שזה לא אלינו.


אני פונה כבר במשך שנתיים וקודמי, ראש המועצה הקודם פנה עוד שנתיים, להקים ועדת גבולות. מספרים לנו סיפורים ולא מקימים ועדת גבולות כי מתחמקים מזה. אני קובע חד-משמעית - -
היו"ר דוד אזולאי
ועדת גבולות לגבי אותם אתרי פסולת?
יורם קרין
שתעביר את השטח. היום אנחנו נוסעים על הכביש ומנסים לא ליפול מרוב שהחיבור פה כל כך צר, ורואים את זה. עד מנחמיה השאירו כביש. כל השטח ממערב לכביש, שהוא שטח ריק, היום הוא עושה לכלוך, זיהום, ריחות. למנחמיה ולגשר, שזה עוד יישוב שלי ולא בשליטתי. פתחו שם מחצבה בלי לשאול אותנו בכלל.

לכן, אני אומר שחייבים לתת הנחיה לוועדת גבולות ולהעברת כל השטח המוניציפאלי לשליטה שלנו. 2. עוד הסדרים כספיים - -
פיני קבלו
כולל המחצבות?
יורם קרין
בוודאי, כולל הכל. כל מה שיש שם לטוב ולרע כדי שאני אוכל לפקח שם על הגופים שעושים את זה - -
יעקב אדרי
וגם לקבל את ההכנסות. צריך להגיד את זה, לא צריך להתבייש.
יורם קרין
אתר חגל, אתר טליה והמחצבה שהוקמה בלי שידענו בכלל.
ציון פיניאן
כל הישובים, כולל טבריה, מעבירים את כל האשפה לשם.
יורם קרין
לא נעים לי להגיד אבל מנחמיה, הפכו אותה לפח הזבל של האזור. אז לפחות שהם יוכלו לשלוט ולנהל את זה. אנחנו לקחנו מתכננת אסטרטגית, היא לא יכלה להגיע היום, גברת רונית דבידוביץ, והכנו תכנית אסטרטגית להשלמת האיחוד. יש לנו חוברת כזאת ואנחנו יודעים מה צריך לעשות ביחד עם השותפים שלנו בשביל להפוך את זה למושבה תיירותית צומחת. בשביל זה צריך גבולות וצריך את התיקונים הכלכליים שכתובים פה שהם: הארכת מענק האיזון הנפרד לעוד 10 שנים ועוד איזה הסדר עם פנסיה תקציבית, ולא אכנס לפרטים. אם יתנו לנו את הכלים האלה, נוכל להפוך את מנחמיה למושבה צומחת. אם לא – נכשלנו.
היו"ר דוד אזולאי
פניתם למשרד הפנים בענין הזה?
יורם קרין
בוודאי. פנינו לשר הפנים, מנכ"ל משרד הפנים ולייתר החברים שלנו במשרד הפנים. הם משתפים אתנו פעולה ותמיד אומרים לנו: נתנו לכם 40 מיליון, תסתדרו. לא עשו תכנית אסטרטגית למה האיחוד נכשל. הרי זאת כל החוכמה, לעשות איחוד מוצלח. אפשר להפוך את זה לדוגמה לייתר האיחודים. נכון להיום, אנחנו לא רוצים להיות ביחד כי זה לא עושה טוב, לא למנחמיה ולא למועצה. בסוף כולם יפסידו. בשביל זה עושים איחוד? רוצים win-win. בשביל זה עושים איחוד?
אמנון בנימין
אני יו"ר הוועד. כמו שיורם אומר, הופרדנו לפני כ-5 שנים בעקבות מצב של אי יכולת להחזיק את היישוב ברמה של מועצה מקומית, וגם אז טענות את אותן טענות שהיום יורם מדבר עליהם, תחום השיפוט. אם היו נותנים לנו את תחום השיפוט של המטמנות ושל אתר חברת חשמל שנמצא שם, אני מאמין שמנחמיה לא היתה מתאחדת ואולי היתה מגיעה למצב שהגיעה, כשהחליט מי שהחליט לאחד אותה. אני לא רוצה להיכנס לקטע של המספרים. אותי מעניין מה שקורה. יש 1500 תושבים ממורמרים. אין להם את התנאים המינימאליים שהם צריכים לקבל מראשות מוניציפאלית. יש לנו ראש מועצה מצוין אבל כשאתה נכנס למספרים – אין כסף. אני גובה מס ועד בטופ של הטופ. לגבי אחוז הגבייה ביישוב, אני חושב שאין לו אח ורע בכל מדינת ישראל והוא יושב על 97%. מצד שני, במה שאנחנו גובים שם, במס ועד שנמצא בטופ, אין לי אפשרות להחזיק אפילו מזכיר ביישוב. אני משמש כיושב ראש ועד בהתנדבות, כולל כל חברי הוועד.
היו"ר דוד אזולאי
מס ועד זה בנוסף לארנונה?
אמנון בנימין
כן. אנחנו מתנהלים בלי מזכיר כבר כמה שנים. הדבר הזה מונע צמיחה - -
היו"ר דוד אזולאי
לכל הישובים יש מזכיר?
אמנון בנימין
למה ישובים? תראה בקיבוצים, יש להם מזכיר, יש להם מרכז.
יורם קרין
כל הישובים הם אגודות חקלאיות אצלנו. יש להם משאבים ממפעל או מענפים חקלאיים והם מחזיקים לפחות 4,5 בעלי משרה, מזכיר, גזבר, שמתעסקים בניהול ופיתוח היישוב. למנחמיה אין תקציב למזכיר. את אמנון, שהוא יושב ראש ועד מתנדב, אני סוחב אותו כל פעם מהעבודה.
אמנון בנימין
בזמנו, כל הנושא של האיחוד היה מחטף של שר הפנים הקודם, אופיר פינס, שבאמת, אף אחד לא ירד לעומק הבעיה איך ומה, אם באמת אחרי החתונה גם רוצים להמשיך לחיות. כולם רצו לכבות שריפות, אמרו: בא ניתן איזה סכום ונסגור ענין. הסכומים הלכו לאן שהלכו, לכיבוי שריפות אבל לא נתנו שום הסבר או משהו שיכול להגיד: חברים, מעבר לזה אתם אמורים לתת מענה לתושבים ברמה המוניציפאלית ואנחנו נחזק אתכם.

זה לא סוד שלישוב עצמו אין שום מקורות הכנסה עצמיים, שאתה יכול להגיד: שמע, יש לך עסקים מסביב שאתה יכול לגבות עבורם או אתרים כמו שיש לידידנו יוסי ורדי. יש פה מצב אבסורדי. אתה לא היית בוועדת הפנים הקודמת ומי שניהל אותה היה חבר הכנסת פיניאן בנושא המחצבה. זה אבסורד. בעלי הון באו ולקחו שם שטח והפכו אותו למחצבה שמנפיקה מיליונים ביום, ואני אומר לך דברים בדוקים ומצד שני, מי שנהנה מהדברים האלה הוא ידידנו יוסי ורדי.
היו"ר דוד אזולאי
הם השתלטו על מקום?
יעקב אדרי
מה שהוא אומר, וזה הדבר הכי חשוב זה שהם סובלים והם לא בורחים מהארנונה של זה.
אמנון בנימין
המחצבה בתוך היישוב. זה בטאבה מלפני 30 שנה.
ציון פיניאן
זרקו 500 אלף קוב של מים לירדן.
אמנון בנימין
מי שנהנה מכל הכספים האלה זה ידידנו יוסי ורדי. כשאני כועס על ראש המועצה ואני אומר לו: תעצור פה את ההיתרים, אין לו שום סמכות. אתה מתפלא. אתה עומד בצד ואומר שאם ליוסי ורדי אין שום אינטרס, למה כל ההיתרים האלה באים בקלות? אתה בודק לעומק ואתה מבין שיש לו אינטרס.
פיני קבלו
אני יושב כאן כבר שנים ואנחנו שומעים שמאחדים. אני חושב שאולי פעם תקום ועדה שתבדוק את כל הנושא של האיחודים והמשמעות שלהם, כי אנחנו, כשלטון מקומי, מתנגדים לאיחוד כי מראש ידעתי, אני מכיר את מנחמיה עוד מהימים שהייתי ראש מרחב טבריה ואני מכיר את המועצה האזורית מעיינות, שהיתה בקעת בית-שאן כשהייתי ראש עיר. לקחו מועצה אזורית שיש לה אוכלוסייה מתבגרת והיא מאוד משפיעה על העיר בית-שאן, שמתמודדת עם קשיים. היא מנסה לפתח אזורי תיירות, אין שם תעשיה גדולה, הצעירים עוזבים, ומה שקורה הוא שיש לזה השלכה. במקום שראש המועצה יתמודד עם אותם יישובים שהיום הוא צריך לתת להם את השירות, ושזה משפיע על העיר בית-שאן, הלכו והכניסו בדלת אחורית את מנחמיה, שאין שום חיבור. אני ליוויתי את מנחמיה אז, במשברים שלא שילמו משכורות, ואין לזה שום חיבור.

לכן, אני חושב שלפתור את הבעיה רק עם אותן מחצבות יעברו לרשותך אז תהיה לך עוד הכנסה, אבל אני מסתכל על הטבלה שבשנת 2000 המועצה האזורית עמק המעיינות קיבלה כמעט 24 מיליון שקל מענקי איזון. היום היא מקבלת 10 מיליון. זאת אומרת, זה יישוב שקלט יישוב נוסף ומענקי האיזון שלו ירדו כמעט ב-60%. לכן, איך ראש המועצה הזה יכול לתת שירות לתושבים?
ציון פיניאן
הצרות גדלו והכסף קטן.
פיני קבלו
לכן, אדוני, אני חושב שכמו שידעו לעשות לובי של המגזר הערבי וביטלו את כל האיחודים, תמיד אנחנו התנגדנו, צריך להניח הצעת חוק ולבטל פה את האיחוד. לתת למנחמיה את העצמאות שלה, - -
רני פינצי
איך זה יגדיל את מענק האיזון?
פיני קבלו
רני, אתה חיברת אותם ונתת להם 40 מיליון שקל לכסות גירעונות שלהם, אבל לא חיזקת את היישוב בשביל שיקלוט אותם, יתחבר איתם, ישקיע שם. אני שומע את אנשי מנחמיה, מה הם חושבים. לכן, זה לא פתרון לאחד ולתת 40 מיליון שקל בשביל לסגור איזה שהוא חור בתקציב, ובזה נגמר הענין. מישהו צריך ללוות את זה, לראות איך שזה מתחבר. - -
רני פינצי
הנחות בארנונה זה לא חור בתקציב. העובדות הן שניתנו מתוך ה-40 מליון שקלים 13 מיליון שקלים לכיסוי הגירעון, וכל השאר הלך למנחמיה בצורה של הנחות, בצורה של תשתיות, בצורה של תשתיות שפכים, סקר תשתיות, הנחות בארנונה שניתנו, שיקום תשתיות, 5 ואח"כ עוד איזה 3, כיסוי של תביעות עתידיות שנעשו עד לפני שנה. כלומר, לא הכל הלך לכיסוי גירעונות. יכול להיות שזה לא מספיק, אין הקומץ משביע את הארי לעולם, בסדר. אגב, זה היישוב שהמדינה השקיעה בו הכי הרבה כסף.
פיני קבלו
אבל אתם הורסים מועצה אחרת שתפקדה. אני הייתי ראש עיר והמועצה שגשגה, היו לה משאבים והיא לא נקלעה לקשיים כמו היום. עכשיו מה עשיתם? מנחמיה לא היתה בסדר ועכשיו גם המועצה עמק המעיינות לא בסדר.מפילים את הכל וסביב ההתיישבות העובדת יושבת בית-שאן, שניזונה מהקיבוצים מבחינה כלכלית ומה שקורה זה פשוט קריסה של כל העמק. לכן, צריך לעשות השלכות, צריך לבדוק את הדברים.
היו"ר דוד אזולאי
רני, אני חושב שיש דרישה אחת מראש המועצה. הוא לא דיבר על תקציבים, הוא דיבר על דבר אחד, וזה יביא לו אחר כך תקציבים: להקים ועדת גבולות, שתבדוק את כל המכלול של הבעיות שעלו כאן. אם מדובר פה על מחצבה או מטמנה שנמצאים בתחום שיפוט של המועצה, והמועצה סובלת מזה ולא נהנים מזה שום דבר, זה נראה לך דבר נורמאלי?
ציון פיניאן
זה מה שנקרא "תוכו אכול, קליפתו זרוק".
רני פינצי
באשר לוועדת הגבולות, יש ועדה מקצועית-חיצונית שעוסקת בבקשה של עמק המעיינות.
היו"ר דוד אזולאי
יש ועדה כזאת?
אמנון בנימין
סליחה, ועדת הגבולות שאתה מדבר עליה, אנחנו מכירים את המשפט הזה כבר 7 או 8 שנים. במקרה יושב פה עמית בן צבי, שהיה ראש המועצה של מנחמיה, שהגיש את הבקשה. לפני כמה שנים זה היה, עמית? - -
עמית בן צבי
מ-2000.
אמנון בנימין
- - אתם לא מחליטים כי אולי זה מתאים ואולי יש לחץ פוליטי מאיזה שהוא אזור אבל מצד שני, כתושב ולא כבעל תפקיד, היישוב עומד בפני קריסה חברתית, גם תשתית והכל. אז להקים עכשיו ועדה...
היו"ר דוד אזולאי
רני, אני אגיד לך מה שיקרה, שבסופו של יום תקום קבוצה של חברי כנסת ויגישו הצעת חוק לפירוק האיחוד הזה.
רני פינצי
ומה יקרה אז? זה ייתן למנחמיה יותר כסף?
היו"ר דוד אזולאי
יקרה מה שקרה בבקעה-ג'ת ובדליה-עוספיה.
רני פינצי
אבל מה יקרה ביום למחרת?
אמנון בנימין
אם אתה היית נותן את שינוי הגבולות פלוס 40 או 50 מיליון שנתת לאיחוד הזה, יכול להיות שמנחמיה היתה יכולה לעמוד היום באופן עצמאי. בטוח.
עמית בן צבי
מנכ"ל משרד ראש הממשלה דאז, אביגדור יצחקי, היה עם השר לאיכות הסביבה דאז, הנגבי, באותו מקום, ואני מצטט מה שהוא אמר: צדק חלוקתי. דחפנו את הוועדה, היו בחירות והכל התמסמס. "צדק חלוקתי" הוא אמר, עוד שמנחמיה היתה עצמאית. זה הפיתרון. כל קומבינה אחרת זה כישלון. זה הפיתרון. ורדי לא יהיה עני בלי המיליון שניים האלה.
רני פינצי
אני בטוח שאם תהיה פה מועצה אזורית עמק הירדן, אז הוא ייתן את הטיעונים המשמעותיים שלו למה לא להעביר, וזה הדיון בין שתי המועצות.
היו"ר דוד אזולאי
ועדת הגבולות מתי הוקמה?
עמית בן צבי
היא לא הוקמה. הוגשה בקשה בשנת 2000 ואז זה הוטל על אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד ראש הממשלה כי היתה אז תכנית לצדק חלוקתי. לראות שטחים תורמי ארנונה, שלא לאחד יהיה הכל ולאחד לא יהיה כלום. שר הפנים דאז, כי זה קשור לאיכות סביבה, המשאיות עוברות בתוך מנחמיה - -
היו"ר דוד אזולאי
מי היה שר הפנים אז?
עמית בן צבי
מש"ס, רק אלי ישי.
היו"ר דוד אזולאי
לא, לא. כשאביגדור יצחקי היה מנכ"ל אנחנו לא היינו במשרד הפנים.
יעקב אדרי
פורז,פורז.
יורם קרין
אני חושב שיש הסכמה על ההיגיון שמי שמחזיק את מנחמיה צריך גם את הסביבה. אם זה עמק הירדן, אז עמק הירדן, אם זה המושבה בעצמה, זה גם פתרון מצוין. אי אפשר לנתק אותם.
יעקב אדרי
אני רוצה להודיע למכובדי, היושב ראש, שציון ואני חלטנו תוך כדי שיחה שאם אתם לא תזדרזו, אנחנו נגיש הצעת חוק.
היו"ר דוד אזולאי
אני מציע לכם להגיש הצעת חוק, תניחו אותה. הצעתי אליכם, משרד הפנים, בלי כל קשר, שאתם כבר תמליצו על הקמת ועדת חקירה. אם ועדת החקירה הזאת קיימת, צריך להאיץ בה שתגיש את המסקנות שלה, שתשב ותבדוק ותעשה עבודה. עולים פה דברים שמעוררים הרבה שאלות. עזוב כרגע את הנושא התקציבי, רני, אני לא נכנס לזה בכלל. ראש המועצה אומר בצדק: תנו לי את מנחמיה על כל מה שיש בתוכה, אני לא צריך יותר מזה שום דבר.
רני פינצי
מה שראש המועצה אומר, ותרשו לי לפרש אותו, שאם מענק האיזון היום, בשנת 2010, היה כמו שהיה ב-2004 בעת האיחוד, הוא לא היה מגיע לכאן. מה נעשה שמענקי האיזון הלכו ופחתו מצד אחד, משתי סיבות: פעם אחת היה קיצוץ במענקים ופעם שנייה שונה המדרג הסוציו-אקונומי הן של עמק המעיינות והן של עמק הירדן. הדבר הזה גרם להפחתה בהכנסות של שתי המועצות האלה באופן ניכר ולכן, ראש המועצה מגיע לכאן מתוך מצוקה תקציבית, ולא מעניין אותו מאיפה הוא יקבל את הכסף, אם נעביר אליו את המטמנה או לא. הוא צריך לקבל צ'ק בסוף החודש.
ציון פיניאן
רני, האיחוד גרם לו לגיבנת...
יורם קרין
רני, אני האחרון שמזלזל בצ'קים וזה חשוב, אבל זה לא מספיק. אני אומר לך באמת, ואתה יודע שזאת גם ועדה של איכות הסביבה, שכסף לא פותר הכל. אי אפשר לנהל ישוב בלי סביבתו, זה בלתי נסבל. זה לא יכול להיות שאני לא אוכל לעצור עבודה כשלא עומדים בכללים של המשרד להגנת הסביבה בהפעלה של מטמנה. זה לא יעלה על הדעת, זה לא רק כסף. כסף חשוב מאוד, בכסף לא קונים בריאות. לכן עשינו תכנית ומשרד הפנים לא עשה וגם המועצה לא עשתה. אנחנו עושים תכניות על דברים הרבה יותר קטנים. תמצאו לי תכנית אסטרטגית, "סווט", שמנתח את החולשות והחוזקות של מנחמיה ואומר מה צריך לעשות בשביל לנהל אותה. אנחנו עשינו תכנית כזאת. גבולות זה 1, פתרונות תקציביים זה 2. אני אומר לכם שאי אפשר, השלטון המקומי מפיל עלינו אחריות שאנחנו לא יכולים לקחת, עם ירידה ב-50% בהכנסות ממענקי איזון. ועם מושבה כמו מנחמיה, שצריך בשבילה אנרגיה כמו ג'מבו שצריך להמריא, אי אפשר לנהל. בסוף תאחדו את כל המועצה האזורית אני לא יודע עם מי.
היו"ר דוד אזולאי
תודה. רבותי, אני רוצה לסכם את הדיון.
שי חרמש
כבוד היושב ראש, הקשר עם רני ברמה המקצועית, כמה הוא? 20 שנה? אומר רק דבר אחד ליושב ראש: נושא איחוד הרשויות, שהוא דבר מאוד לא פופולארי, אני תמיד מהתומכים הגדולים בענין. במדינת ישראל יש יותר מדי רשויות.
ציון פיניאן
קלקלת לנו הכל עכשיו...
שי חרמש
מהלך איחוד הרשויות הוא מהלך קריטי. לא יעלה על הדעת שיש במדינת ישראל 255 רשויות. אני לא רוצה לחזור למגזר שאני בא ממנו, שיש בו כמה רשויות עם 3 ישובים, שסך כל מספר התושבים בהם הוא פחות מחצי רחוב עכו, לא ברחוב הצפוף ביותר. כל רשות מקומית שאתה מקים, יש לך הוצאה קבועה מיידית של 5-7 מיליון שקל רק להוצאות הקבועות. ראש, סגן, יועץ משפטי, ביטחון וכולי.
היו"ר דוד אזולאי
שי, אני מכיר מועצות ש-60%, 70% של מענק האיזון הולך לתשלומי הפנסיה.
שי חרמש
אני בטוח. רני, בדבר אחד לפחות ממני תקבל כל תמיכה שנדרשת: איחוד רשויות, עם כל ההתנגדויות הפוליטית וזה מגיע לפה ואז האולם הזה מלא אז. מופיעים הספונסרים של זה ושל זה ושל זה, כך שאיחוד הרשויות הוא מאסט. אבל כדי שהתהליך הזה יילך, הראשונים שקופצים למים צריכים ללכת למים עמוקים כדי שזה יעבור נכון, ועבר לא טוב עם חוף כרמל. כדי שיוסי ורדי יעבור בשלום עם רכס הפוריות ויורם יעבור בשלום את מנחמיה, אם הם לא עוברים בשלום, באיחודים הבאים יהיו לכם התנגדויות פי מאה יותר. כל אחד שיבוא לאחד, יבוא ליורם ויבוא לורדי ויבוא לחוף כרמל וישאל איך זה? הוא יגיד: אלוהים ישמור, אל תתקרב לזה. לטובת איחוד הרשויות העתידיות, שזה הכרח במדינת ישראל, תדאגו שהבודדים שהצלחתם לחבר, כי יותר מאשר חיברתם כבר פירקנו... אתם מצליחים לחבר ואנחנו בכנסת מפרקים כל דבר. כדאי שהם לא יהיו לפירוקים כי האיחוד עולה כסף והפירוק עולה עוד יותר. אתה יודע, בדליית אל כרמל שמתם 100 מיליון על פירוק, אני יודע מה קורה שם. אם יש לך כרגע 3 כאלה שאיחדו ומנסים לבלוע את זה, שווה לשלם את כל דמי המעבר עם כרית רכה, כדי שהסיפור הבא יעבור בשלום.
היו"ר דוד אזולאי
רבותי, שני דברים: אני מציע למשרד הפנים לבדוק את כל הנושא של האיחוד של מנחמיה, ולהגיש לנו את המסקנות שלכם, לוועדת הפנים. דבר שני, יש ועדת חקירה, ועדת גבולות - -
יורם קרין
לא הוקמה עדין.
היו"ר דוד אזולאי
רני, יש ועדת גבולות או לא?
רני פינצי
הקימו ועדת גבולות, הקפיאו את ההקמה שלה לצורך בדיקה כלכלית מקדמית לכל העברות הגבולות כי יש עכשיו הרבה בקשות וניסינו לעשות את זה ממוסד. המהלך הזה נתקע בחודש וחצי האחרונים - -
יעקב אדרי
עוד 10 שנים, אין בעיה.
רני פינצי
הוא נתקע בגלל בעיות שלנו במשרד הפנים, ולא אפרט אותן. לדעתי, אנחנו פותחים את זה בעוד שבוע ויהיה בסדר.
היו"ר דוד אזולאי
אני מבקש שבמסגרת אותה פתיחה שתוקם ועדת גבולות או שאותה ועדה תקבל מנדט עם מגבלה של זמן, או שתקימו ועדת גבולות חדשה שתבדוק את כל ההיבטים שעלו כאן, בוועדה. אני מבקש לקבל דיווח תוך חודשיים שלושה על מצב האיחוד של שתי הרשויות האלה וגם על הקמת ועדת הגבולות.

אני חושב שאם תוקם ועדת גבולות, לתת לה מגבלה של זמן, לא לכל החיים, ואז הנושאים שצפו כאן, אין ספק שהם יעלו שם, והם יצטרכו לתת מסקנות לשר הפנים.
יעקב אדרי
במקביל, אנחנו מגישים גם הצעת חוק. אני מבטיח שזה יזרז את העניינים.
יורם קרין
ועדת הגבולות אל בוחנת את ייתר הנושאים של האיחוד. למשל: הערכת מענק האיזון הנפרד למנחמיה, שהוא קריטי.
היו"ר דוד אזולאי
לא, זה לא קשור. מכובדי, ביקשתי שנושא האיחוד ייבדק על ידי משרד הפנים שיכין לנו נייר עמדה ונוכל להגיב על הנייר הזה. אם נצטרך לקיים פה דיון, נקיים דיון.
אמנון בנימין
אדוני היושב ראש, יש לי הצעה למנות פה, מהוועדה, חברים שיקימו ועדה נוספת למשרד הפנים, את כל הנושא של איחוד מנחמיה כמו שאמר החבר.
היו"ר דוד אזולאי
לא צריך. אז בא אעזור לך בענין: - -
אמנון בנימין
כי ראש המועצה אומר שבעוד חודשיים, כשייגמר לו מענק האיזון, כנראה שלפנסיונרים לא תהיה משכורת. אז אנחנו חוזרים לתקופה של לפני 5,6 שנים...
היו"ר דוד אזולאי
ועדת הפנים לא מקימה ועדות כאלה, זה לא תפקידנו אבל שמעתי את ראש המועצה שלך, והוא נשמע כאדם מוכשר, שמכיר את הבעיות. אני מציע שראש המועצה יכין את המסמך הזה, יגיש אותו למשרד הפנים ועל סמך זה, הם יגישו לנו את הדוח שלהם, ונוכל לקיים כאן דיון חוזר על מנחמיה.

תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 12:35)

קוד המקור של הנתונים