ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/10/2010

סדרי הדיון בהצעת חוק התקציב לשנות הכספים 2011-2012, התשע"א-2010 ובהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, בקריאה הראשונה., מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכנסת

25.10.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול מס' 115

מישיבת ועדת הכנסת

יום שני, י"ז מרחשוון התשע"א (25 באוקטובר 2010), שעה 15:45
סדר היום
1. סדרי הדיון בהצעות חוק התקציב לשנות הכספים 2011-2012, התשע"א-2010 ובהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, בקריאה הראשונה – החלטה בדבר שינוי בשעת ההצבעות

2. מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ
נכחו
חברי הוועדה: יריב לוין – היו"ר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן

רן בר-יושפט
מנהלת הוועדה
אתי בן-יוסף
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

1. סדרי הדיון בהצעות חוק התקציב לשנות הכספים 2011-2012, התשע"א-2010 ובהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, בקריאה הראשונה – החלטה בדבר שינוי בשעת ההצבעות
היו"ר יריב לוין
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום שני נושאים. הראשון, תיקון להחלטה

שקיבלנו בעניין סדרי הדיון בהצעות חוק התקציב לשנות הכספים 2011-2012, התשע"א-2010 ובהצעת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, בקריאה הראשונה – החלטה בדבר שינוי שעת ההצבעות.


על-פי הסיכומים וההסכמות וההבנות שהגיעו אליהם, כפי שנמסר לי על ידי יושב-ראש הקואליציה, התבקשנו לשנות את החלטתנו הקודמת, כך שההצבעות על שתי הצעות החוק בקריאה הראשונה יתקיימו לא לפני השעה 23:00, ואני מאשר את זה פה אחד, תרתי משמע.

2. מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ
היו"ר יריב לוין
אנחנו עוברים לסעיף הבא – מינוי ממלא מקום ליושב ראש הכנסת בעת היעדרו מן הארץ.


מזכירת הכנסת הודיעה, כי יושב ראש הכנסת עתיד לצאת את גבולות המדינה ביום י"ט בחשוון

התשע"א, 27 באוקטובר 2010, ולשוב ארצה ביום כ"ד בחשוון התשע"א, 1 בנובמבר 2010. לצורך כך יש צורך למנות ממלא מקום לתקופה הזו. יושב-ראש הכנסת ממליץ בפני ועדת הכנסת, כי ממלא מקומו יהיה סגן יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יצחק וקנין, ואני מציע שגם את זה אני אאשר פה אחד.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 15:55.

קוד המקור של הנתונים