ישיבת ועדה של הכנסת ה-18 מתאריך 25/10/2010

תקנות הכניסה לישראל (פטור מאגרות לזכאי שבות)(תיקון מס'), התשע"א - 2010

פרוטוקול

 
PAGE
3
ועדת הכספים

25.10.10


הכנסת השמונה-עשרה

נוסח לא מתוקן

מושב שלישי

פרוטוקול
מישיבת ועדת הכספים

יום שני, י"ז מרחשוון התשע"א (25 באוקטובר 2010), שעה 12:15
סדר היום
תקנות הכניסה לישראל (פטור מאגרות לזכאי שבות)(תיקון מס' ), התשע"א-2010
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר

ציון פיניאן

פניה קירשנבאום
מוזמנים
עירית ויסבלום, הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין, משרד הפנים

ליאור שחר, משרד הפנים
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
הדס צנוירט

תקנות הכניסה לישראל (פטור מאגרות לזכאי שבות)(תיקון מס' ), התשע"א-2010
היו"ר משה גפני
שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. על סדר היום תקנות הכניסה לישראל (פטור מאגרות לזכאי שבות)(תיקון מס' ), התשע"א-2010. בבקשה, תציגי.
עירית ויסבלום
תקנות הכניסה לישראל מסדירות את האגרות לגבי הנפקת אשרות ורשיונות ישיבה כניסה לישראל ובהארכתן. אנחנו מבקשים להסדיר פטור לזכאי שבות.
היו"ר משה גפני
יהיו פטורים מאגרות לגמרי.
עירית ויסבלום
מאגרות של חוק הכניסה, לגבי אשרות ורשיונות.
היו"ר משה גפני
כלומר אדם נכנס לישראל, יוצא מישראל גם?
עירית ויסבלום
יציאה לשם חזרה.
היו"ר משה גפני
כלומר יהיה פטור מאגרות לפי התקנות הללו.
עירית ויסבלום
כן. גם לעניין ישיבה זמנית בישראל, אם רוצים להאריך אגרה וכו'.

התקבל לזה אישור ועדת האגרות הבין משרדית ושר האוצר. משרד המשפטים – לא היו לו הערות לגופו של עניין; קיבלנו אישור לנוסח. אני רק מבקשת, אנחנו מבקשים את סעיף 2 שמופיע בנוסח בפני הוועדה, להשמיט אותו, ואז התחילה תהיה מיום הפרסום, כרגיל, בלי תחילה נדחית.
היו"ר משה גפני
ודאי, לא חשבנו אחרת.


אני מבקש מאוד לשבח את שר הפנים, הרב אלי ישי, שאני אתו עכשיו יחד בכל מיני נושאים משותפים. אני חושב שזה מעשה מאוד נכון, להקל על האנשים שנכנסים לישראל, שיהיו פטורים מאגרות. אני גם משבח אותך, יועץ השר, ליאור שחר, את הלשכה המשפטית, את המשרד על העניין הזה. אני חושב שזה מאוד חשוב. זה גם מסר מאוד חיובי. אני מודה לכם על זה. בבקשה.
מרב תורג'מן
חשוב להבהיר לפרוטוקול, שמדובר בזכאי שבות – רק מי שמכוח חוק השבות, דהיינו שיש לו זיקה ליהדות. יוצא אם כן שאנשים שמבקשים להיכנס לישראל, שאין להם זיקה ליהדות, כן יחול עליהם תשלום האגרה.
היו"ר משה גפני
זה זכאי חוק השבות. מי בעד אישור התקנות – ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – רוב גדול

נגד – אין

נמנעים - אין

התקנות אושרו.
היו"ר משה גפני
אין נגד, אין נמנעים, התקנות אושרו.

אני מבקש לשבח שוב, פעם נוספת, את שר הפנים על העניין הזה, אלי ישי. השבוע אנחנו ביחד.


תודה רבה, הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:20.

קוד המקור של הנתונים